Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Οι αλλαγές στα ακίνηταInbusiness news Α.Κ. | 04/10/2012


Στο πακέτο που αντιπροτείνει η κυβέρνηση ως απάντηση στις θέσεις της τρόικας και που απέστειλε την Πέμπτη στα κοινοβουλευτικά κόμματα περιλαμβάνονται και συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν στα ακίνητα.
Πιο ειδικά αναφέρεται ότι η κυβέρνηση προτείνει δύο βασικά μέτρα μέσω των οποίων το κράτος δύναται να αυξήσει τα έσοδά του διά των ακινήτων. Την ίδια ώρα προτείνεται και ένα μέτρο το οποίο χρίζει διευκρίνισης από πλευράς κυβέρνησης. Το εν λόγω μέτρο υπαγορεύει εισαγωγή τέλους πολεοδομικής αναβάθμισης.
Το πρώτο μέτρο προνοεί την τροποποίηση της νομοθεσίας περί ακίνητης ιδιοκτησίας για μείωση του αφορολόγητου ποσού που σήμερα ανέρχεται στις 120 χιλιάδες ευρώ σε τιμές του 1980 μέχρι τον εξορθολογισμό και απλοποίηση του όλου φορολογικού.
Οι νέοι συντελεστές που θα ισχύουν με την τροποποίηση της νομοθεσίας θα έχουν ως ακολούθως:
1. Για αξίες από 0 ευρώ έως και 40 χιλιάδες δεν θα υπάρχει φορολογία.
2. Για αξίες από 40 χιλιάδες έως 120 συντελεστής 3 τoις χιλίοις
3. Για αξίες από 120 χιλιάδες και ένα ευρώ έως 170 χιλιάδες συντελεστής 4τoις χιλίοις
4. Για αξίες από 170 χιλιάδες και ένα ευρώ έως 300 χιλιάδες συντελεστής 9τoις χιλίοις
5. Για αξίες από 300 χιλιάδες και ένα ευρώ έως 500 χιλιάδες ο συντελεστής θα είναι στο 10τoις χιλίοις
6. Για αξίες από 500 χιλιάδες και ένα ευρώ έως 800 χιλιάδες συντελεστής 11τoις χιλίοις
7. Για αξίες πέραν των 800 χιλιάδων ο συντελεστής πάει στο 12τoις χιλίοις
Το δεύτερο μέτρο που προτείνει η κυβέρνηση και αφορά τα ακίνητα προνοεί την αυτόματη φορολόγηση όλων των κατοικιών ή διαμερισμάτων με συνολικό εμβαδόν πέραν των 300 τετραγωνικών μέτρων.
Αναφέρεται πάντως ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν διαθέτει αυτά τα στοιχεία όπως αναφέρει η κυβέρνηση κι έτσι τα αποτελέσματα πρέπει να δοθούν από τις τοπικές αρχές.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου