Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Ποια ταμεία «κάηκαν» από τραπεζικά αξιόγραφα


stockwatch

Στα €147 εκ. ανέρχεται η έκθεση 204 ταμείων προνοίας και συντάξεως σε αξιόγραφα των τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. 

Η δημοσίευση των στοιχείων έγινε παράλληλα με την αποκάλυψη από το Sigma εγγράφου της Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με παραλήψεις και παρατυπίες των δύο μεγάλων τραπεζών στη διάθεση των αξιογράφων σε καταθέτες. 

Όπως προκύπτει από απάντηση της υπουργού Εργασίας, σε ερώτηση του βουλευτή Αντρέα Φακοντή, 52 Ταμεία Προνοίας άνω των 100 μελών έχουν επενδύσει σε αξιόγραφα ύψους €60,6 εκ. 

Το ποσό αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξάγει η Εποπτική Αρχή για τις επενδύσεις των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων σε αξιόγραφα της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας: 

Τη μεγαλύτερη έκθεση με €23,6 εκ. έχει το Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού αποτελώντας ωστόσο το 9,3% του συνολικού ενεργητικού του. Ακολουθεί με έκθεση €10,1 εκ. (3,9% του ενεργητικού του) το Ταμείο Προνοίας των υπαλλήλων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. 

Επίσης 140 Ταμεία Προνοίας κάτω των 100 μελών έχουν επενδύσεις σε αξιόγραφα ύψους €25,4 εκ. 

Τη μεγαλύτερη έκθεση με €1,4 εκ. έχει το Ταμείο Προνοίας του English School Board of Management (15,64% του συνολικού ενεργητικού). 

Επιπρόσθετα, 12 Ταμεία Συντάξεως (κυρίως ημικρατικών οργανισμών) έχουν επενδύσεις σε αξιόγραφα ύψους €60,5 εκ. 

Τη μεγαλύτερη έκθεση (€22,3 εκ.) έχει το Ταμείο Συντάξεως της Cyta και ακολουθεί με €12,2 εκ. το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων ΡΙΚ. Έκθεση €8,8 εκ. έχει επίσης το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε υπαλλήλους της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. 

Δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας 

Η υπουργός αναφέρει ότι από την πληροφόρηση που έχει ληφθεί μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας για τη συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία των Ταμείων. Από την πληροφόρηση που έχει ληφθεί μέχρι σήμερα, τα Ταμεία άνω των 100 μελών, φαίνεται να ενήργησαν με βάση τους κανόνες της συνετής διαχείρισης και των διάφορων ποσοτικών περιορισμών. 

Διευκρινίζεται όμως ότι εντοπίστηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις Ταμείων που είχαν σημαντική έκθεση στα αξιόγραφα, αλλά σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπήρξε, οι αγορές των αξιόγραφων έγιναν πριν το έτος 2010, δηλαδή πριν την έκδοση της Οδηγίας 2/2010 της Αρμόδιας Αρχής (περί ποσοτικών περιορισμών). 

Επισημαίνεται ότι για Ταμεία κάτω των 100 μελών, δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε επενδυτικοί περιορισμοί. 

Σε σχέση με ενδεχόμενες ευθύνες των Διαχειριστικών Επιτροπών, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε παρατυπία, υπολείπονται όμως οι απαντήσεις από περιορισμένο αριθμό Ταμείων άνω των 100 μελών. 

Η υπουργός απαντώντας σε άλλο ερώτημα, αναφέρει ότι η εποπτική αρχή έχει αποστείλει επιστολή σε όσα Ταμεία διαπιστώθηκε ότι έχουν σημαντική έκθεση σε αξιόγραφα, με την οποία τους ζητήθηκε να υποβάλουν πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατανομή του χαρτοφυλακίου τους και το ηλικιακό προφίλ των μελών του Ταμείου, για να αξιολογηθεί κατά πόσον το Ταμείο αντιμετωπίζει ή αναμένεται βραχυπρόθεσμα να αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας ούτως ώστε να ενεργήσει συμβουλευτικά προς αυτά. 

Περαιτέρω, η εποπτική αρχή θα αποστείλει άμεσα επιστολή προς τα μικρά Ταμεία τα οποία έχουν επηρεαστεί, η οποία θα περιλαμβάνει σύσταση για παγιοποίηση καταβολής του μέρους των ωφελημάτων ενός μέλους που αποχωρεί το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των αξιόγραφων που έχει επενδύσει το Ταμείο, μέχρι την τελική έκβαση της εκκρεμότητας σε σχέση με την αξία των αξιόγραφων. 

Της Γεωργίας Χαννή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου