Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΣΕΚ και ΠΕΟ για την λιτότητα και τους χαμηλόμισθους του δημοσίου


Η κυβέρνηση «αποκεφαλίζει» τους
χαμηλόμισθους και την εργατική τάξη

Αντιλαϊκά και αντικοινωνικά θεωρεί τα μέτρα
των προτάσεων της κυβέρνησης Χριστόφια
για το σύνολο των εργαζόμενων, τόσο του δημό-
σιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, η Ομοσπονδία
Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και
Δημοσίων Υπηρεσιών Κύπρου (ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ).
Τα μέτρα αντί να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυ-
ξης της οικονομίας και ενίσχυσης της απασχόλη-
σης, θα οδηγήσουν σε νέα αύξηση της ανεργίας,
περαιτέρω ανασφάλεια στην αγορά εργασίας,
και θα στείλουν πολλούς συμπολίτες μας
στην μιζέρια και τη φτώχεια, σημειώνει
η Ομοσπονδία σε ανακοίνωση της.
Περαιτέρω επισημαίνει: «Η κυβέρνηση
Χριστόφια έχει χρεοκοπήσει στην συνεί-
δηση των εργαζομένων αφού εκτός από
την απουσία σωστών πολιτικών και
οράματος για ανασυγκρότηση της οικο-
νομίας, έχει φορτώσει όλο το λογαρια-
σμό της οικονομικής κρίσης στην εργατι-
κή τάξη την οποία αγνόησε εντελώς και
την έχει φέρει μπροστά σε απαράδεκτα
τετελεσμένα.
Τα μέτρα των κυβερνητικών προτάσεων
γονατίζουν τους χαμηλόμισθους της
Δημόσιας Υπηρεσίας, και ιδιαίτερα το
Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό. Η κατάργηση
992 θέσεων Ωρομισθίων, που αντιπροσωπεύουν
το 10% της χαμηλότερης εισοδηματικής τάξης του
δημόσιου τομέα, που προτείνει η κυβέρνηση
σημαίνει την απόλυση και θυματοποίηση των
εποχικών ωρομισθίων που στην συντριπτική
τους πλειοψηφία είναι εποχικοί αορί-
στου χρόνου. Οι εργάτες αυτοί απασχο-
λούνται στο Δημόσιο για δέκα και δεκα-
πέντε συνεχή χρόνια με μισθούς των
χιλίων ευρώ τον μήνα. Η περαιτέρω επί-
σης μείωση των μισθών και επιδομάτων
θα επιφέρει στις αδύνατες ομάδες εργα-
ζομένων του δημόσιου τομέα περαιτέρω
ανασφάλεια και συνθήκες φτώχειας. Η
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ απαιτεί όπως η κλιμακωτή
αποκοπή μισθών αρχίζει τουλάχιστον
από τα €1500 για να μειωθεί το βάρος
των χαμηλόμισθων. Με απογοήτευση
επίσης παρατηρεί ότι ούτε και τώρα που η οικο-
νομία μας βρίσκεται σε τραγική κατάσταση η
κυβέρνηση δεν προτείνει κανένα ουσιαστικό μέτρο
για αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο
τομέα παρά τις διαχρονικές εκκλήσεις της ΣΕΚ.
Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και τα κόμμα-
τα να επιδείξουν έστω και την δωδεκάτη την ανα-
γκαία ευθύνη και να δώσουν μια πραγματική
προοπτική στον τόπο, με κυρίαρχα στοιχεία την
ανάπτυξη, την δίκαιη κατανομή των βαρών και
την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Με αυτό
τον προσανατολισμό θα αποφευχθούν οι συνεχής
οικονομικοί και κοινωνικοί κλυδωνισμοί που
παρατηρούνται καθημερινά στην Ελλάδα και σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι και δημιουρ-
γούν περαιτέρω ανασφάλεια και οπισθοδρόμη-
ση.»

................

Απαραίτητη η ενότητα δράσης των Συνδικαλιστικών δυνάμεων

Η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ με ανακοίνωση που εξέδωσε καταδικάζει την ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ για πρόσφατη ανακοίνωση που κυκλοφόρησε τονίζοντας πως «εκείνο που προέχει αυτή την κρίσιμη ώρα για τον τόπο μας και την οικονομία, είναι η ενότητα δράσης των Συνδικαλιστικών δυνάμεων και η υπεύθυνη και σοβαρή αντιμετώπιση των εξελίξεων θεωρούμε ότι αυτή η ανακοίνωση προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη».
Όπως αναφέρει η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, «η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναλώνεται πλήρως και αποκλειστικά, σε μια μισαλλόδοξη επίθεση ενάντια στον Πρόεδρο Χριστόφια και την κυβέρνηση. Αγνοεί το γεγονός ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης έχουν ως στόχο την διαπραγμάτευση με την Τρόικα και ότι στόχος είναι οι επιπτώσεις πάνω στους εργαζόμενους να είναι όσο το δυνατό λιγότερες και ηπιότερες. Καμία αναφορά δεν κάν
ει στο γεγονός ότι με τις θέσεις της Τρόικα κινδυνεύει η ΑΤΑ, ο 13ος μισθός, οι κοινωνικές παροχές, τα σπίτια μας που είναι υποθηκευμένα στις τράπεζες, οι Ημικρατικοί οργανισμοί και τόσα άλλα».
Τονίζει εξάλλου πως αυτή η στάση της εν λόγω Συντεχνίας δεν συνάδει ούτε και με την στάση που τηρεί η ΣΕΚ επίσημα και δημόσια.
Η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ διαβεβαιώνει τους εργαζόμενους ότι σε πολύ στενή συνεργασία με την ηγεσία της ΠΕΟ, στον κοινωνικό διάλογο που διεξάγεται, δίνει καθημερινά σκληρή μάχη ώστε οι τελικές προτάσεις που θα διαμορφώσει η κυβέρνηση για να διαπραγματευτεί με την Τρόικα, αλλά ιδιαίτερα το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης να είναι τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται ένας δίκαιος και ισορροπημένος χειρισμός γενικά των εργαζομένων και πιο ειδικά του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. «Ήδη υπάρχουν θετικά μηνύματα από αυτό το διάλογο με την κυβέρνηση, για τα οποία όταν η συζήτηση ολοκληρωθεί θα έχουμε την δυνατότητα να κάμουμε ενδελεχή και πλήρη ενημέρωση όπως πάντα συνηθίζουμε.
Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της μάχης αφορά την πιθανή μη επαναπρόσληψη αρκετών εποχιακών συναδέλφων μας. Η απαίτηση μας είναι η επαναπρόσληψη όλων των ωρομίσθιων αορίστου χρόνου, καθώς και όσο γίνεται περισσότερων εποχιακών, θέτοντας ως όρο ότι καμία εργασία που γίνεται από το δημόσιο τομέα δεν θα δοθεί σε ιδιώτες», επισημαίνει η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ.
Η Συντεχνία καλεί τους ωρομίσθιους εργαζόμενους να είναι σε εγρήγορση, για να στηρίξουν όλοι μαζί μια συναινετική κυπριακή πρόταση, απέναντι στις ισοπεδωτικές και αντιλαϊκές διαθέσεις της Τρόικας. Μακριά από μικροϋπολογισμούς και εφήμερες κομματικές σκοπιμότητες.
«Λυπούμαστε γιατί η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ με την πρόσφατη ανακοίνωση που κυκλοφορεί μέσα στους ωρομίσθιους κυβερνητικούς εργάτες, μετατρέπεται σε δυσάρεστη και διασπαστική παραφωνία», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου