Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Φτώχεια, μείωση και γήρανση πληθυσμού ως αποτέλεσμα της κρίσης

Μείωση 40% της αξίας του καθαρού πλούτου στα κυπριακά νοικοκυριά

Κατά 40% μειώθηκε η αξία του καθαρού πλούτου στην Κύπρο το 2014 καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση στη διάμεση αξία του πλούτου πανευρωπαϊκά, σύμφωνα με την έρευνα χρηματοοικονομικής κατάστασης και καταναλωτικών συνηθειών των νοικοκυριών σε χώρες μέλη της ΕΕ, την οποία δημοσίευσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) το πιο πάνω γεγονός αποδίδεται στη σημαντική πτώση που σημειώθηκε στις τιμές των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην απομείωση των καταθέσεων το 2013.
Η σύγκριση γίνεται με τα στοιχεία του πρώτου ρεύματος της αντίστοιχης έρευνας που διεξήχθη το 2010. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 20 χώρες της ΕΕ, ενώ λήφθηκαν απαντήσεις από 84000 νοικοκυριά. Στην Κύπρο συμμετείχαν 1289 νοικοκυριά.
Ανάλογη ήταν και η πτώση του ακάθαρτου εισοδήματος των νοικοκυριών, του οποίου η διάμεση αξία σημείωσε την πιο μεγάλη μείωση από όλες τις χώρες αγγίζοντας το 34,2%, φτάνοντας στα €22 700, ως απότοκο της απότομης διόρθωσης που σημειώθηκε στους μισθούς καθώς και της αύξησης της ανεργίας. Η εξέλιξη αυτή ταξινομεί τα κυπριακά νοικοκυριά αρκετά πιο χαμηλά από την πανευρωπαϊκή διάμεση αξία που ήταν €29 200, ενώ άλλες χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Εσθονία και η Λετονία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ 2010 και 2014 η διάμεση αξία των συνολικών πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε στην Κύπρο πτώση κατά 34,9%, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά την Ελλάδα (35,9%), κάτι που οφείλεται στη σημαντική πτώση στις τιμές των ακινήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η διάμεση αξία της άλλης ακίνητης περιουσίας μειώθηκε κατά 32,7% και η διάμεση αξία της κύριας κατοικίας μειώθηκε κατά 22,1%.
Όσον αφορά το ποσοστό ιδιοκτησίας πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, και αυτό σημείωσε πτώση μεταξύ 2010 και 2014. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην κατοχή ακίνητης περιουσίας πέραν της κύριας κατοικίας (5,7%) και στην κύρια κατοικία (3,2%). Σε ονομαστικούς αριθμούς, η αξία της άλλης ακίνητης περιουσίας πέραν της κύριας κατοικίας μειώθηκε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη συνιστώσα, εξέλιξη η οποία σε συνάρτηση και με την πτώση στην ιδιοκτησία που παρατηρείται, πιθανόν να υποδηλοί πως τα νοικοκυριά προχώρησαν με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας πέραν της κύριας κατοικίας για κάλυψη των αναγκών τους.

Μείωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία των νοικοκυριών
Μείωση σημειώθηκε στα νοικοκυριά που είχαν οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό στοιχείο κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες, με την Κύπρο να σημειώνει την πιο μεγάλη πτώση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Συγκεκριμένα σημειώθηκε μείωση 5 μονάδων στα νοικοκυριά που είχαν καταθέσεις και ακόμη πιο μεγάλη μείωση κατά 26,1 μονάδες στα νοικοκυριά τα οποία κατείχαν εθελοντικά σχέδια σύνταξης/ασφάλειες ζωής. Τα κυπριακά νοικοκυριά κατατάσσονται πλέον τρίτα από το τέλος στην κατοχή χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Το παράδοξη που συμβαίνει όσον αφορά την αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση της Κύπρου, είναι ότι ενώ παρατηρείται σημαντική μείωση στην αξία των συνολικών χρηματοοικονομικών στοιχείων (-33%), πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα του 2013, στις καταθέσεις παρατηρείται σημαντική αύξηση, σχεδόν διπλασιασμός. Το γεγονός αυτό μπορεί να επεξηγηθεί από την τεράστια μείωση κατά 42,2% στη διάμεση αξία των εθελοντικών σχεδίων σύνταξης/ασφαλειών ζωής, τις οποίες τα νοικοκυριά πιθανότατα επέλεξαν να ρευστοποιήσουν και να διατηρήσουν σε μορφή καταθέσεων, έτσι ώστε να μπορούν να τα αξιοποιήσουν για συμπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Επίσης στο αποκορύφωμα της κρίσης, πολλά ταμεία προνοίας έτυχαν αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης, με τα συσσωρευμένα υπόλοιπα να διαμοιράζονται σε κάθε δικαιούχο.

Πτώση και στις πιστωτικές υποχρεώσεις
Σχετικά με τις πιστωτικές υποχρεώσεις, σημειώθηκε πτώση 6,3 μονάδων στα νοικοκυριά που είχαν οποιοσδήποτε μορφής χρέος , το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο συμψηφισμό των καταθέσεων και δανείων λόγω της εξυγίανσης με ίδια μέσα της Λαϊκής Τράπεζας, καθώς επίσης και στην απουσία νέων δανείων στην αγορά. Μεγάλη μείωση κατά 10,9% καταγράφηκε στη κατοχή μη-ενυπόθηκων δανείων, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν και καταναλωτικά, που υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά γίνονται πιο φειδωλά στο δανεισμό για περιστασιακές αγορές.
Παρά τη μείωση στα νοικοκυριά που έχουν χρέος, η διάμεσος αξία των συνολικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών σημειώνει αύξηση κατά 17,7%, το οποίο πιθανότατα να υποδηλοί την αποπληρωμή δανείων χαμηλής ή μεσαίας αξίας, καθώς και την επιβάρυνση με υψηλό δανειστικό επιτόκιο, που έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση αποπληρωμής του χρέους. Συγκεκριμένα, η πιο μεγάλη αύξηση, τόσο σε αξία όσο και σε ποσοστό (46,3%), σημειώθηκε στα ενυπόθηκα δάνεια ακινήτων εκτός της κύριας κατοικίας.

evrokerdos
Η οικονομική κρίση έφερε μείωση και γήρανση του πληθυσμού

Η Κύπρος μέσα από αριθμούς – Η οικονομική κρίση τα άλλαξε όλα
Λευκωσία: Η ετήσια έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφει το προφίλ της κυπριακής κοινωνίας μέσα από τους αριθμούς. Ο πληθυσμός της Κύπρου στο τέλος του 2015 ανερχόταν σε 848.300 άτομα, εκ των οποίων οι 412.700 είναι άνδρες και οι 435.600 είναι γυναίκες. Είναι ενδιαφέρουσα η διακύμανση του πληθυσμού όπως καταγράφεται μέσα από τα στοιχεία.
 
Χαρακτηριστική είναι η μείωση του πληθυσμού σε σχέση με το 2012, χρονιά κατά την οποία, ο πληθυσμός έφθανε τις 865.900. Η μείωση, όπως είναι γνωστό μέσα από τις δημογραφικές εκθέσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, οφείλεται στη μετανάστευση από την Κύπρο προς άλλες χώρες.
 
Γεγονός που δεν είναι άσχετο με την οικονομική κρίση, καθώς μετά το κούρεμα καταθέσεων οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα αντιληπτές στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, πολλοί να αναχωρήσουν από την Κύπρο με προορισμό άλλες χώρες για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Μεγάλο μέρος αυτών που έφυγαν βέβαια είναι μετανάστες που εργάζονταν στην Κύπρο, οι οποίοι μη έχοντας πλέον δουλειά, είτε επαναπατρίστηκαν, είτε αναζήτησαν αλλού την τύχη τους.
 
Το 2014, ο πληθυσμός έφτασε τις 847.000, που ήταν και ο λιγότερος των τελευταίων χρόνων, ενώ πέρσι, σημείωσε μετά από αρκετό καιρό, μικρή αύξηση.
 
Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι και η ηλικιακή κατανομή πληθυσμού, καθώς μέσα από τους αριθμούς, διαφαίνεται και η γήρανση του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα ατόμων μέχρι 14 ετών αποτελεί το 16,4% του πληθυσμού, την ίδια ώρα που η ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω είναι στα 15,1%. Δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν το δούμε και σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι τα άτομα 65 ετών και άνω το 2014 αποτελούσαν το 14,6%, το 2013 το 13,9% και το 2012 το 13,2%. Βλέπουμε δηλαδή να καταγράφει μια αύξηση ο πληθυσμός αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η οποία οφείλεται, βέβαια, και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
 
Παράλληλα, σε αντιστοιχία, η ηλικιακή ομάδα μέχρι τα 14 έτη παραμένει σταθερή. Η ομάδα των 15-64 ετών φτάνει το 68,5%. Όσον αφορά στο προσδόκιμο ζωής, έφτασε τα 83,5 χρόνια για τις γυναίκες και τα 79,8 χρόνια για τους άνδρες.
 
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
 
Ανησυχητικά ψηλά παραμένουν τα στοιχεία που αφορούν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, το ποσοστό αυτό παραμένει αυξημένο, καταγράφοντας μάλιστα και αυξητικές τάσεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για το 2015 έφτασε το 29,9%, με τις γυναίκες να έχουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τους άνδρες. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά καθαρά μόνο το ποσοστό κινδύνου φτώχειας.
 
Αξιοσημείωτα επίσης είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού στερείται βασικά αγαθά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2015, ποσοστό 15,4% του πληθυσμού στερείται τουλάχιστον τέσσερα είδη και υπηρεσίες από τις εννιά διαστάσεις της υλικής στέρησης. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείχτη έντασης εργασίας. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 10,9%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2012 που ήταν μόλις στο 6,5%.
 
Τέλος, όσον αφορά την καθυστέρηση στην αποπληρωμή του δανείου για την πρώτη κατοικία, ή του ενοικίου, ή των πάγιων λογαριασμών του ή τις δόσεις άλλων δανείων λόγω οικονομικών δυσκολιών, παρατηρείται η εξής διακύμανση. Το 2012 το ποσοστό ήταν στο 31,5% και το 2013 χρονιά του κουρέματος έφτασε το 33,6% και το 2014 ανέβηκε στο 34,2%. Το 2015, ωστόσο, υποχώρησε και πάλι στο 31,6%.
 
ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
 
Σημαντικά στοιχεία ωστόσο ενός πληθυσμού αποτελούν και η γονιμότητα, η θνησιμότητα, αλλά και οι γάμοι και τα διαζύγια. Στοιχεία τα οποία εκτός από την εξέλιξη του πληθυσμού, δείχνουν και τις κοινωνικές συμπεριφορές ενός λαού, όπως αυτές εξελίσσονται στο πέρασμα του χρόνου. Συγκεκριμένα, το 2015 είχαμε 9.170 γεννήσεις, οι οποίες ήταν και οι λιγότερες των τελευταίων χρόνων. Οι γεννήσεις καταγράφουν μια σταθερή μείωση.
 
Είναι ενδεικτικό ότι το 2012, ο αριθμός των γεννήσεων ήταν 10.161, το 2013 9.341 και το 2014 9.258. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, το οποίο δείχνει και τη φυσική ανανέωση ενός πληθυσμού, παραμένει σταθερά μειωμένο και κάτω του 2,1 που είναι το ελάχιστο που απαιτείται για την ανανέωση του πληθυσμού. Το ποσοστό γονιμότητας ήταν για το 2015 στο 1,3.
 
Το 2015 καταγράφηκαν επίσης 5.859 θάνατοι, οι οποίοι ήταν και οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια. Αυτό έφερε και αύξηση του καθαρού ποσοστού θνησιμότητας, το οποίο έφτασε το 6,9 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους. Μικρή αύξηση παρουσίασε επίσης και το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, το οποίο έφτασε το 2,7 θάνατοι βρεφών ανά 1.000 γεννήσεις.
 
Εδραιώνεται η αστυφιλία 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού. Μεγαλύτερη πληθυσμιακά επαρχία παραμένει η Λευκωσία με πληθυσμό 330.000, ενώ ακολουθεί η Λεμεσός με 237.000, η Λάρνακα στη συνέχεια με 144.000, στη συνέχεια η Πάφος με 90.200 και τέλος η ελεύθερη Αμμόχωστος με 46.900. Αντίστοιχη βέβαια είναι και η κατανομή του αριθμού των νοικοκυριών ανά επαρχία. Παρατηρείται επίσης μια σταθερή πλειοψηφία στον αστικό πληθυσμό, ο οποίος αποτελεί το 67,2% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου.
 
Γράφει: Φρίξος Δαλίτης

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΟ για εισφορές στο ΓΕΣΥ και για ξενοδοχεία

Η ΠΕΟ με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» στο οποίο αναφέρεται σε συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών για ίσο ποσοστό εισφοράς στο ΓΕΣΥ είναι υποχρεωμένη να διευκρινήσει ότι ουδέποτε συμφώνησε σε κάτι τέτοιο.
Η ΠΕΟ σ’ όλα τα επίπεδα - Βουλή, Υπουργείο Υγείας, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας - έχει υπογραμμίσει ότι δεν συμφωνεί με ανατροπή των αναλογιών για τις εισφορές μεταξύ εργοδότη, εργοδοτούμενου, κυβέρνησης που έχουν συμφωνηθεί από το 2001 και έχουν περιληφθεί από το 2001 στον σχετικό νόμο για το ΓΕΣΥ.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται έντεχνα και στοχευμένα για αλλαγή αυτών των αναλογιών σε βάρος των μισθωτών αποτελούν ανατροπή των συμφωνηθέντων και θα είναι πισωγύρισμα σ’ ότι αφορά τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το ΓΕΣΥ.
Σημειώνουμε επίσης ότι θα είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους σε μια εποχή που όλα τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του χάσματος μεταξύ μισθών και κερδών, σε μια εποχή που τα εισοδήματα των εργαζομένων πήγαν 20 χρόνια πίσω ενώ δεν συνέβηκε το ίδιο με τα κέρδη, να αλλάζει η αναλογία εισφορών στο ΓΕΣΥ.

Να προβληματιστούν οι ξενοδόχοι για τους μισθούς και τα ωφελήματα που δίνουν στους ξενοδοχοϋπάλληλους που σε αρκετές περιπτώσεις δεν φτάνουν ούτε καν τα πενιχρά επιδόματα του κράτους….
Γ.Γ. ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ για τους ξενοδοχοϋπάλληλους. 
-Κανένας δεν θέλει να βρίσκεται στην ανάγκη να λαμβάνει ένα πενιχρό επίδομα αντί να έχει μια αξιοπρεπή εργασία. 
-Οι ξενοδόχοι έδιωξαν το ειδικευμένο προσωπικό από τη βιομηχανία εξαιτίας των συντονισμένων προσπαθειών τους για ένα διάστημα γιατί θεωρούσαν ότι ήταν υψηλά αμειβόμενο 
-Οι νέοι που εκπαιδεύονται για να μπουν στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία δεν το τολμούν τελικά λόγω των αντίξοων συνθηκών εργασία και των χαμηλών αμοιβών».
Σε χτεσινές δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Χάρης Λοϊζίδης αναφέρθηκε σε έλλειψη εγχώριου καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στη ξενοδοχειακή βιομηχανία και εν ολίγοις μίλησε για έλλειψη διάθεσης να ενταχθούν στη Βιομηχανία εργαζόμενοι ενώ πολύ προσβλητικά ανέφερε πως κάποιοι προτιμούν να λαμβάνουν επίδομα αντί να εργάζονται. Ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ Λευτέρης Γεωργιάδης απαντώντας στον κ. Λοϊζίδη χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές απαράδεκτες και προσβλητικές. Όπως επεσήμανε, κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να βρίσκεται στην ανάγκη να λαμβάνει ένα πενιχρό επίδομα που μόλις και μετά βίας ίσως να επιβιώνει στις συνθήκες της Κύπρου αντί να μην έχει μια αξιοπρεπή εργασία. «Κι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τόνισε, καλά θα κάνουν οι ξενοδόχοι να προβληματιστούν, καθώς φαίνεται, οι μισθοί που προσφέρουν δεν φτάνουν ούτε στο ύψος των επιδομάτων που παραχωρούνται».
Όσον αφορά στο σύστημα που λειτουργεί η τουριστική βιομηχανία, ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, τόνισε πως υπάρχει αιτιολογία για το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να αμείβονται καλύτερα από άλλους συγκρίσιμους τομείς αφού οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλέψουν σε πιο δύσκολες συνθήκες και αντικοινωνικά ωράρια, όπως βράδια, γιορτές, Κυριακές κτλ.
«Όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατάντησαν να αμείβονται το ίδιο ή και λιγότερο από έναν ανειδίκευτο εργαζόμενο οπουδήποτε αλλού, ο οποίος μπορεί να εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα». 
Ο Λ. Γεωργιάδης, χαρακτήρισε παραπλανητικό τον τρόπο που παρουσιάζει τα δεδομένα ο κ. Λοϊζίδης. Ο κύριος λόγος έλλειψης προσωπικού, επεσήμανε, οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και οι νέοι που εκπαιδεύονται δεν μπαίνουν στη βιομηχανία, λόγω των αντίξοων συνθηκών εργασίας και των χαμηλών αμοιβών που επικρατούν. Η ευθύνη για το μεγάλο χάσμα διαμήνυσε, ανήκει εξ ολοκλήρου στους εργοδότες και οφείλεται στο γεγονός ότι για μια περίοδο προέβησαν σε συντονισμένες προσπάθειες να διώξουν το έμπειρο προσωπικό γιατί θεωρείτο υψηλά αμειβόμενο. Tο αντικατέστησαν με ξένο εργατικό κυρίως μετά το 2004, με Ευρωπαίους εργαζόμενους με χαμηλά μεροκάματα, αλλά και χαμηλή ειδίκευση, γεγονός που επηρέασε και την παραγωγικότητα, αλλά και την επικερδότητα των επιχειρήσεων. Το πιο πάνω συμπέρασμα σημείωσε προκύπτει από την επιστημονική μελέτη του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ πριν από μερικά χρόνια.


Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση ΠΕΟ και νέο πάγωμα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

-Η πλειοψηφία της Βουλής διέσωσε το θεσμό των εργασιακών σχέσεων
-Η καταψήφιση του Νομοσχεδίου για το Κρατικό Μισθολόγιο είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των εργαζομένων, του Συνδικαλιστικού Κινήματος και των κοινωνικών δυνάμεων στην πολιτική της εξουδετέρωσης και απορρύθμισης των Εργασιακών Σχέσεων
Μαζί με την καταψήφιση των Νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας καταψηφίστηκε και το Νομοσχέδιο για το Κρατικό Μισθολόγιο. «Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των εργαζομένων, των Συντεχνιών και των κοινωνικών δυνάμεων στην πολιτική της εξουδετέρωσης και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ.
Από την πρώτη στιγμή η ΣΗΔΗΚΕΚ τάχθηκε ενάντια σε αυτό το Νομοσχέδιο γιατί στην ουσία πλήττει καίρια το θεσμό των Εργασιακών Σχέσεων, τη διαπραγμάτευση και τις Συλλογικές Συμβάσεις. «Είναι γι’ αυτό που επιδιώξαμε και πετύχαμε να εξαιρεθούν οι Οργανισμοί του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και μετά από συζήτηση καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με την Κυβέρνηση το οποίο θα βοηθήσει στην ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων μέχρι το 2018 στους Οργανισμούς», αναφέρει η Συντεχνία.
Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΣΗΔΗΚΕΚ καλεί την Κυβέρνηση μέσα από τις διαδικασίες των Εργασιακών Σχέσεων να υπογράψει και να δώσει οδηγίες για εφαρμογή του περιεχόμενου αυτής της Συμφωνίας που στην ουσία ήταν η αποδοχή των δικών της προτάσεων. «Είναι γι’ αυτό που δεν πρέπει να παραπονείται ο κ. Πετρίδης και η Κυβέρνηση, εκτός και αν επιδιώκουν τη διάλυση των Εργασιακών Σχέσεων», τονίζει η Συντεχνία.
Με την ευκαιρία αυτή η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ καταδικάζει για ακόμη μια φορά την αναρμόδια και απροκάλυπτη παρέμβαση της ΟΕΒ στις Εργασιακές Σχέσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με την Κυβέρνηση καθώς και τους ισχυρισμούς του Γενικού Διευθυντή της ότι οι Συντεχνίες αποδέχονται οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό που συμφώνησαν.
«Η παρέμβαση αυτή έχει σαν στόχο τη διάσπαση των εργαζομένων, την καθήλωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα στα επίπεδα των €500-€700 και την εξουδετέρωση των Συλλογικών Συμβάσεων, κάτι που σαν κοινωνικός εταίρος έπρεπε να προασπίζεται αντί να δημιουργεί και να ενθαρρύνει συνθήκες εργατικής αναταραχής», καταγγέλλει η Συντεχνία. 
Η καταψήφιση του Νομοσχεδίου για το Κρατικό Μισθολόγιο είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των εργαζομένων, του Συνδικαλιστικού Κινήματος και των κοινωνικών δυνάμεων στην πολιτική της εξουδετέρωσης και απορρύθμισης των Εργασιακών Σχέσεων
peo

Θα πληρώνονται μόνο εσωτερικά θέσεις προαγωγής
«Πάγωμα» των προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα

Λευκωσία: Δραστικές ρυθμίσεις με στόχο τη συγκράτηση του μεγέθους της απασχόλησης στην κρατική μηχανή αναζητά το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς μετά την πρόσφατη πρόσληψη των περίπου 3.000 οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, φούσκωσε και πάλι το σύνολο των εργοδοτουμένων φτάνοντας στις 51.447 άτομα (Νοέμβριος 2016, Στατιστική Υπηρεσία), καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 2.788 άτομα (σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2015). 

Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται εισήγηση, που θα πάρει τη μορφή νομοσχεδίου, με την οποία θα προτείνεται όπως η πολιτική των μη προσλήψεων επεκταθεί στο διηνεκές, για τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και πρώτου διορισμού. Και αυτό όταν, ως γνωστόν, η πολιτική των μη προσλήψεων εκπνέει τον Δεκέμβρη του 2017, σύμφωνα με νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή. 

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση σπεύδει να προλάβει θέτοντας φραγμό στην περαιτέρω διόγκωση της απασχόλησης και συνακόλουθα του κρατικού μισθολογίου, προκειμένου να μην βρεθεί μπροστά σε ανεπιθύμητες καταστάσεις που θα επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.
 
Εξαίρεσης από την πολιτική της προτεινόμενης επέκτασης του «παγώματος», η κυβέρνηση θα προτείνει όπως τύχουν μόνο οι θέσεις προαγωγής, δηλαδή οι υψηλόμισθες. Η λογική της εξαίρεσης των θέσεων προαγωγής είναι ότι αυτές δεν συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, αφού είναι εσωτερικές από το υφιστάμενο προσωπικό. Επιπλέον, προκαταρκτικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτών των θέσεων δεν είναι μεγάλος και ως εκ τούτου, το επιπρόσθετο κόστος επί του μισθολογίου δεν αναμένεται να είναι υψηλό.

Οι κινήσεις αυτές της Κυβέρνησης δρομολογούνται σε μια περίοδο που ήδη κατάρτισε νέο πακέτο αποτελούμενο από σχεδόν 600 θέσεις προς ξεπάγωμα. Ήδη η κυβέρνηση έστειλε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών πρόταση ζητώντας το «ξεπάγωμα» 90 θέσεων για το Υπουργείο Άμυνας, αίτημα που εγκρίθηκε πριν μερικές ημέρες.

Χθες, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής υποβλήθηκε αίτημα για ξεπάγωμα άλλων 275 θέσεων για το Υπουργείο Παιδείας (αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμφωνία). Σύντομα αναμένεται ότι θα κατατεθεί πρόταση για άλλες 170 θέσεις πρώτου διορισμού για το Δημόσιο. Πρόκειται για θέσεις διαφόρων μισθολογικών κλιμάκων. 
350 υποψήφιοι 

Στο μεταξύ συνωστισμός 350 υποψηφίων παρατηρήθηκε στις εξ αναβολής πρόσφατες εξετάσεις, που διοργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, για την πλήρωση 14 μόνιμων θέσεων κλίμακας Α14. Πρόκειται για δύο θέσεις πρώτου λειτουργού δημόσιας διοίκησης και προσωπικού και 12 πρώτου διοικητικού λειτουργού. Οι υποψήφιοι προέρχονταν κυρίως από τον δημόσιο τομέα, αλλά μεγάλη ομάδα ήταν και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι υποψήφιοι παρακάθησαν σε γραπτές εξετάσεις που κατάρτισε η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και τα αποτελέσματα αναμένονται τέλος του χρόνου, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαήμερου του Γενάρη. 

Βολές ΑΣΔΥΚ

Εξάλλου, αναφορικά με το αδιέξοδο της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου-ΑΣΔΥΚ, στρέφει τα πυρά της κατά του υφυπουργού Παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνου Πετρίδη.

Με χθεσινή ανακοίνωση υποστηρίζει ότι «τα νομοσχέδια απέτυχαν επειδή δεν τέθηκαν ποτέ σε ανοικτή διαβούλευση με την κοινωνία και δη με τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους και η αποτυχία χρεώνεται πρωτίστως στον ίδιο τον υφυπουργό και στην ΠΑΣΥΔΥ, με την οποία διαπραγματεύτηκε κατ’ αποκλειστικότητα και η οποία συνέργησε και συνεργάστηκε ώστε τα όσα απαράδεκτα είχαμε διαπιστώσει να τεθούν ενώπιον της Βουλής και να απορριφθούν». 

Με ρυθμό κινητικότητας
Μετά το ναυάγιο της μεταρρύθμισης, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι την κοινή τοποθέτηση των κομμάτων πως το μισθολόγιο δεν νοείται να συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος εκτροχιασμού των δημόσιων οικονομικών. 
Η παράταση του παγώματος της πλήρωσης θέσεων, είναι μια επιλογή που θα πρέπει να εξεταστεί με υπευθυνότητα.
Κάπου πρέπει να τεθεί φραγμός, τουλάχιστον για τα επόμενα λίγα χρόνια. Με εξαίρεση βέβαια τους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης και της ευημερίας. Είναι καιρός οι προϊστάμενοι των υπουργείων και οι υπάλληλοι να αλλάξουν νοοτροπία και να εστιάσουν περισσότερο στην προώθηση της κινητικότητας του προσωπικού.  

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη


Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Μπλόκο από βουλή σε ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας, απεργία στα λεωφορεία Πάφου

Η Βουλή έβαλε φρένο στις Αποκρατικοποιήσεις αλλά ο Χάρης επιμένει
Ανάμεσα στις δεκάδες τροπολογίες που κατατέθηκαν κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2017 ήταν και η δέσμευση των κονδυλίων που σχετίζονται με τις αποκρατικοποιήσεις. Η πρόταση του ΑΚΕΛ που υπερψήφισαν όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ μπλοκάρει ουσιαστικά τις αποκρατικοποιήσεις αφού αφήνει τη μονάδα χωρίς πόρους.
Η μονάδα αποκρατικοποιήσεων βάσει της νομοθεσίας μπορούσε να απασχολεί έξι εμπειρογνώμονες με συμβόλαιο και τέσσερις αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους. Αντ’ αυτού ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων περιορίστηκε στους τρεις και είχε αποσπαστεί ένας δημόσιος υπάλληλος. Στα έξοδα λειτουργίας θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα συμβόλαια με διεθνείς οίκους που ανέλαβαν ρόλο συμβούλου για τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων.
Ουσιαστικά χωρίς πόρους όλα τα πιο πάνω παύουν να υφίστανται και είναι άξιο απορίας τι σκοπεύει να κάνει η βουλή με τα χρέη προς τους συμβούλους με τους οποίους έχουν συναφθεί συμφωνίες.
Χάρης Γεωργιάδης: Δεν αλλάζει η πολιτική της Κυβέρνησης
Ο Χάρης Γεωργιάδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στις «αντιφατικές» τροπολογίες της Βουλής, όπως τις χαρακτήρισε. Σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις δήλωσε πως δεν μεταβάλλεται ο πολιτικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης. Υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις που μπορούν να προχωρήσουν όπως η Cyta Hellas, το κρατικό λαχείο, τα εξοχικά του Τροόδους και το λιμάνι Λάρνακας.
Εγκρίθηκε το κονδύλι για το 2016
Στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών την Πέμπτη εγκρίθηκε η αποδέσμευση των 990 χιλιάδων ευρώ που εκκρεμούσαν για πληρωμές από το κονδύλι του 2016. Συγκεκριμένα οι  936 χιλιάδες ευρώ αφορούσε στην αγορά υπηρεσιών από τους υφιστάμενους συμβούλους για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της CYTA Hellas και τα υπόλοιπα τους μισθούς Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για το προσωπικό της Μονάδας.

Πρόεδρος ΚΕΒΕ: Η Βουλή δεν στέκεται στο ύψος της αποστολής της

Μεγάλη ανησυχία για τα όσα έχουν να κάνουν με την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης, κάνοντας λόγο για παλινδρομήσεις των κομμάτων στο σημαντικό αυτό ζήτημα.
«Έχει παρουσιαστεί ένας ισολογισμένος προϋπολογισμός από την Κυβέρνηση και η Βουλή πρέπει να δει στο σύνολο αυτό τον προϋπολογισμό και όχι να ασχολείται με συγκεκριμένα κονδύλια και να προσπαθεί να σταυρώσει συγκεκριμένα κονδύλια» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ αναφέροντας πως «αυτά είναι δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας και του Υπουργείου Οικονομικών».
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία πρόοδος σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις που είναι και μνημονιακή δέσμευση, ούτε και σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή.
Και κατέληξε λέγοντας πως ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η Βουλή στέκεται στο ύψος της αποστολής της.
Offsite.com.cy
Στεφάνου: Η καταψήφιση είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας και του αυταρχισμού της κυβέρνησης»
«Χαρτοπόλεμος» για την καταψήφιση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης


Λευκωσία: «Η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή ένα πακέτο νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση που ήταν το αποτέλεσμα εντατικού διαλόγου με όλες τις επηρεαζόμενες οργανώσεις και άλλα οργανωμένα σύνολα», αναφέρει σε γραπτή απάντησή του στο ΑΚΕΛ ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης στο ΑΚΕΛ.
 
Ενωρίτερα, ο Στέφανος Στεφάνου του ΑΚΕΛ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ότι «Η καταψήφιση, από τη μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων, της λεγόμενης μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας και του αυταρχισμού της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή ένα πακέτο προτάσεων το οποίο καθόλου δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες μιας ριζοσπαστικής και καινοτόμας μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας. Η κυβέρνηση σε κανένα στάδιο της συζήτησης δεν επέδειξε την απαραίτητη βούληση να διαβουλευτεί με τα κόμματα, να ακούσει εισηγήσεις και να προβληματιστεί έστω. Η κυβέρνηση λειτούργησε με τη λογική «αυτό θέλω, αυτό να ψηφίσετε», εξ’ ου και η σχεδόν καθολική απόρριψη από τα κόμματα. Το ΑΚΕΛ τονίζει για μια ακόμα φορά ότι είναι υπέρ μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η απώλεια της ευκαιρίας να επιτευχθεί αυτή, βαραίνει την κυβέρνηση και όχι τα κόμματα».
 
Ολόκληρη η απάντηση του Κωνσταντίνου Πετρίδη
 
Η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή ένα πακέτο νομοσχεδίων που ήταν το αποτέλεσμα εντατικού διαλόγου με όλες τις επηρεαζόμενες οργανώσεις και άλλα οργανωμένα σύνολα.
Αυτό που απέρριψε το ΑΚΕΛ δεν ήταν η 'ετσιθελική', όπως την ονομάζει το ΑΚΕΛ, πρόταση  της Κυβέρνησης, αλλά η συμφωνία της 15ης Ιουλίου 2015 μεταξύ της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων  των εργαζομένων, για τους οποίους το ΑΚΕΛ κόπτεται ότι σέβεται και υπερασπίζεται. Το ΑΚΕΛ - παρά τη συμμετοχή του στη Διακομματική Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση που συγκλήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, τους δύο γύρους διμερών διαβουλεύσεων που ζήτησε και είχε  μαζί του η Κυβέρνηση τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2015, τις συζητήσεις στη Βουλή και τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων - σε κανένα σημείο και ουδεμία απολύτως πρόταση δεν έχει υποβάλει ενώπιον της Κυβέρνησης. Η θέση του ήταν πάντα ότι θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, όπως και έκαμε με την πλήρη καταψήφιση όλων των προτάσεων, χωρίς το ίδιο να προτείνει οτιδήποτε, αρνούμενο την όποια αλλαγή και προασπιζόμενο το κατεστημένο.
 
Πηγή:
 philenews
 

Ανεβάζουν χειρόφρενο σήμερα τα λεωφορεία της ΟΣΥΠΑ

24h.com.cy
Σε επ' αόριστον απεργία κατέρχεται από σήμερα, η εταιρεία των Λεωφορείων του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αθέτηση συμφωνίας από πλευράς του Υπουργείου  Μεταφορών. Η απεργία ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί.


Ο πρόεδρος του ΟΣΥΠΑ Γιώργος Ιωαννίδης με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ζήτησε συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, καθιστώντας υπεύθυνο για την εξέλιξη το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, ο ΟΣΥΠΑ λειτουργεί 104 λεωφορεία τα οποία εκτελούν πάνω από 300 δρομολόγια την ημέρα.

Από την απεργία αναμένεται να επηρεαστούν 5.000 μαθητές και γύρω στις 8.000- 10.000 επιβάτες.

Ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε ότι ο ΟΣΥΠΑ αναγκάζεται να κατέλθει σε επ` αόριστο απεργία από σήμερα  εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετά χρόνια ως Οργανισμός, αλλά και γιατί “το Υπουργείο παρ' όλες τις δεσμεύσεις του δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι εκάστοτε Υπουργοί Συγκοινωνιών|.  Αν και πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση την Παρασκευή, εντούτοις δεν υπήρξε καμία εξέλιξη, όπως είπε.

Δυστυχώς, πρόσθεσε,  εδώ και έξι χρόνια το Υπουργείο καθυστερεί να εφαρμόσει σημαντικές πτυχές της σύμβασης σε σχέση με την πρόνοια για εκσυγχρονισμό του στόλου λεωφορείων.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό κάθε 16 χρόνια τα οχήματα  μαζικής μεταφοράς πρέπει να τυγχάνουν αντικατάστασης, είπε ο κ. Ιωαννίδης και συμπλήρωσε πως μόλις ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου υπέγραψε την σύμβαση  με την Αναθέτουσα Αρχή παρήγγειλε 20  νέα λεωφορεία.

Ανέφερε περαιτέρω πως μετέβη ο ίδιος στην Γερμανία όπου εξασφάλισε χρηματοδότηση από γερμανική τράπεζα.  

Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε πως η σύμβαση προνοεί ρητά ότι όταν κατατίθεται ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταλήξει στο εύλογο κέρδος το οποίο πρέπει να παραχωρεί στον οργανισμό κάθε χρόνο.

“Εάν εμείς λαμβάναμε το εύλογο μας κέρδος, τότε ο ΟΣΥΠΑ θα μπορούσε να κάνει την αντικατάσταση του στόλου ή την επέκταση την οποία χρειάζεται και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα|, δήλωσε.

Δεν μπορεί, είπε, να κυκλοφορεί ένα λεωφορείο σαράντα και 45 χρόνων που να παρέχει την ίδια ασφάλεια με ένα καινούργιο λεωφορείο. Διερωτήθηκε αν συμβεί κάτι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τονίζοντας ότι δεν θέλει να είναι συνένοχος για οτιδήποτε συμβεί.

Ο κ. Ιωαννίδης είπε πως το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης η τράπεζα απέσυρε το ενδιαφέρον της ενώ το Υπουργείο Μεταφορών μετά απ’ αυτή την εξέλιξη ανακοίνωσε στην εταιρεία ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην αγορά λεωφορείων και ότι θα ενοικιάσει το ίδιο το Υπουργείο λεωφορεία. Ακολούθως το Υπουργείο, σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, δεσμεύτηκε για την αγορά λεωφορείων και ότι θα τα έδινε στον ΟΣΥΠΑ, πράγμα που δεν έγινε.

Πηγή ΚΥΠΕ