Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Νοσηλευτές, ανανέωση συμβάσεων στον ημι-δημόσιο τομέα, ΕΤΥΚ για ενιαίο ταμείο προνοίας τραπεζουπαλλήλων, υπόμνημα ΟΕΒ, μεταρύθμιση δημόσιου τομέα

Κάθετη η διαφωνία των συντεχνιών, οι οποίες συνεχίζουν το διάλογο
Νοσηλευτές δύο ταχυτήτων - Πρόταση Υπ. Υγείας ανάβει φωτιές

Λευκωσία: Μεγάλες φουρτούνες προκαλεί η εισήγηση που το Υπουργείο Υγείας έθεσε ενώπιον των Συντεχνιών των νοσηλευτών για μείωση του αριθμού των πτυχιούχων νοσηλευτών στα νοσοκομεία και αντικατάσταση των όσων θα φύγουν με νοσηλευτές επιπέδου Β, δηλαδή νοσηλευτές οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα διετούς εκπαίδευσης.

Από την πρώτη στιγμή κατάθεσης του σχετικού εγγράφου εργασίας, το Υπουργείο Υγείας εισέπραξε, όπως ήταν φυσικό, ένα βροντερό «όχι» από τις συντεχνίες, οι οποίες είτε ετοίμασαν είτε βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ετοιμασίας των δικών τους αντιπροτάσεων. 

Διαφωνία φαίνεται να υπάρχει και ως προς την στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τα όσα το Υπουργείο Υγείας αναφέρει στο σχετικό έγγραφο εργασίας, στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μικρός πλεονασμός νοσηλευτικού προσωπικού, θέση την οποία επίσης απορρίπτουν οι συντεχνίες οι οποίες κάνουν λόγο για υποστελέχωση.
 
Βεβαίως, ο διάλογος γύρω από το εν λόγω έγγραφο εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα περίπου μήνα και αν και η διαφωνία των συντεχνιών στα δύο αυτά ζητήματα είναι ξεκάθαρη, όλοι δίνουν χώρο στην καλή θέληση και ως εκ τούτου οι συζητήσεις συνεχίζονται κανονικά.
 
Πάντως, από πλευράς των δύο συντεχνιών, (Κλάδος νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ και Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών), εκφράστηκαν διαφωνίες και σε κάποια επιμέρους στοιχεία που το Υπουργείο Υγείας παραθέτει στο επίσημο έγγραφο αν και όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια σωστή χαρτογράφηση της σημερινής κατάστασης στα τμήματα/κλινικές των δημόσιων νοσηλευτηρίων και από εκεί να αρχίσει ξανά η συζήτηση.
 
Η εισήγηση του Υπουργείου Υγείας αφορά την εισαγωγή δύο επιπέδων νοσηλευτικής φροντίδας και βάσει αυτής το ποσοστό των νοσηλευτών επιπέδου Β δεν θα ξεπερνά το ποσοστό των νοσηλευτών επιπέδου Α.
 
Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας: 

● Οι αναλογίες μπορούν να κυμανθούν με βάση διεθνείς πρακτικές όπου η ποσοστιαία αναλογία του Επιπέδου Β να μην ξεπερνά το 50% και θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και να κοστολογηθούν, στη συνέχεια σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών.

● Ο διαχωρισμός της νοσηλευτικής φροντίδας σε δύο επίπεδα, Επίπεδο Α και Επίπεδο Β θα γίνει, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που λαμβάνουν και τη νοσηλευτική φροντίδα που προσφέρουν. 

● Η πρόσληψη για τα δύο αυτά επίπεδα θα προϋποθέτει την κατοχή διαφορετικών ακαδημαϊκών προσόντων. 

● Η μετάβαση στα δύο νέα επίπεδα παροχής νοσηλευτικής φροντίδας καθώς και η μεταβατική περίοδος θα μελετηθούν αφού καθοριστούν οι ανάγκες για κάθε κλινική/τμήμα και αφού γίνει και η σχετική κοστολόγηση. Σημειώνεται ότι νοσηλευτικοί λειτουργοί σε διευθυντικές θέσεις θα μεταβούν σε αντίστοιχες νέες διευθυντικές θέσεις που μετά την κένωση τους θα είναι θέσεις πρώτου διορισμού.

● Οι μισθοί που θα αντιστοιχούν στα δύο επίπεδα θα τύχουν συνολικής διαπραγμάτευσης και οριστικοποίησης με όλα τα υπόλοιπα θέματα. 

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας, «η εισαγωγή μόνο δύο επιπέδων νοσηλευτικής φροντίδας, είναι σύμφωνη με την εισήγηση του εμπειρογνώμονα που είχε αναλάβει θέματα δομής του ανθρώπινου δυναμικού στον αυτονομημένο οργανισμό».

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο, «κάτι τέτοιο θα μειώσει τα επίπεδα ιεραρχίας και θα απλουστεύσει τις βαθμίδες ανέλιξης, καθιστώντας τις ομοιόμορφες με ανάλογες βαθμίδες άλλων επαγγελματιών υγείας με τους οποίους δυνατό να πρέπει η εισαγωγή των δύο επιπέδων να συνεκτιμηθεί». 

Εντοπίζουν πλεονασμό

Στο έγγραφο εργασίας του το Υπουργείο υγείας κάνει σύγκριση της στελέχωσης των κλινικών/τμημάτων στην Κύπρο με τη στελέχωση στην πολιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, την Βικτόρια της Αυστραλίας και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Βάσει αυτής της σύγκρισης και των αναλογιών μεταξύ νοσηλευτών και κλινών που ισχύουν στις συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, το Υπουργείο Υγείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στον δημόσιο τομέα της Κύπρου υπάρχει ένα πολύ μικρός πλεονασμός νοσηλευτών και συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για 50 νοσηλευτές.
 
Με βάση τα ευρήματα του, το Υπουργείο εισηγείται όπως: 

● Γίνει οριστικοποίηση των αναλογιών νοσηλευτών προς κλίνες που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας για τις διάφορες κλινικές εσωτερικής νοσηλείας λαμβάνοντας υπόψη όπου υπάρχει μεγάλη απόκλιση με τις διεθνείς αναλογίες.
 
● Να οριστικοποιηθούν οι αναλογίες για τα ΤΑΕΠ και χειρουργεί/ανάνηψη.

● Να γίνει χαρτογράφηση και εφαρμογή των αναλογιών σε νοσηλευτικούς λειτουργούς/κλίνες σε κλινικές εσωτερικής νοσηλείας όλων των νοσηλευτηρίων και στα ΤΑΕΠ και χειρουργεία.
 
● Να καταγραφεί ο αριθμός των επιπλέον νοσηλευτών και σε περίπτωση που εντοπιστεί πέραν του αναμενόμενου 4% ποσοστού απουσίας για μακροχρόνια ασθένεια, άδεια μητρότητας ασθενών, να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Το Υπουργείο Υγείας εισηγείται και μέτρα για αντιμετώπιση του πλεονασμού. «Αυτό θα γίνει με την κατάργηση θέσεων ή τη διατήρηση και κάλυψη καινούριων αναγκών, όπως νέες υπηρεσίες στα νοσηλευτήρια», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

Διαφωνούν οι συντεχνίες

Τόσο στο θέμα της δημιουργίας νοσηλευτών δύο επιπέδων όσο και στα στοιχεία που το Υπουργείο Υγείας παραθέτει υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλεονασμός νοσηλευτών, οι συντεχνίες των νοσηλευτών εξέφρασαν ήδη επίσημα τη διαφωνία τους. 

Πολύ έντονη ήταν και είναι η αντίδραση τόσο του Κλάδου των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ όσο και της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) στη δημιουργία νοσηλευτών δύο επιπέδων. 

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του Κλάδου των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης, «για εμάς δεν υπάρχει καν θέμα προς συζήτηση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νοσηλευτών επιπέδου Β διότι πρώτα απ’ όλα κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία». 

Από πλευράς του ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ, Παναγιώτης Γεωργίου, αφού ξεκαθάρισε ότι η συντεχνία δεν αποδέχεται μια τέτοια εισήγηση, υποστήριξε πως «υπάρχει αντιπρόταση την οποία θέσαμε στο Υπουργείο Υγείας, η οποία αφορά τη δημιουργία ενδεχομένως μιας νέας ομάδας λειτουργών υγείας αλλά σίγουρα όχι τη δημιουργία ομάδας νοσηλευτών επιπέδου Β».
 
Για τη στελέχωση των νοσοκομείων και τα ευρήματα του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια, ο πρόεδρος του Κλάδου των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ υποστήριξε ότι «εμείς δεχθήκαμε όπου υπάρχει πλεονασμός το πλεονάζον προσωπικό να αξιοποιείται για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και όπου υπάρχει υποστελέχωση να προσλαμβάνονται νοσηλευτές και αυτό θα γίνει μόνο όταν γίνει λεπτομερής μελέτη για τη σημερινή κατάσταση, διότι είμαστε σίγουροι ότι τα νοσοκομεία μας αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα». 

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η σύγκριση με την Καλιφόρνια και την Αυστραλία «δεν είναι και η πιο ενδεδειγμένη για την περίπτωσή μας». 

Αναφέρεται ότι η ΠΑΣΥΝΟ έχει ήδη καταθέσει πολυσέλιδη αντιπρόταση στο Υπουργείο Υγείας και ο Κλάδος των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ ετοιμάζει τη δική του πρόταση την οποία θα παραδώσει εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων.

Και οι δύο εκπρόσωποι των νοσηλευτών τόνισαν ότι, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν ο διάλογος συνεχίζεται διότι υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, επεσήμαναν και το Υπουργείο Υγείας φαίνεται έτοιμο να συζητήσει τα διάφορα ζητήματα και να προχωρήσει σε αλλαγές βάσει των απόψεων των αυντεχνιών.

Για αυτό το λόγο υποστήριξαν, «προς το παρόν ως αυντεχνίες περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Υγείας διότι από τη στιγμή που ο διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη και τίποτα δεν έχει τεθεί ενώπιον μας ως οριστικό αλλά όλα βρίσκονται σε ένα έγγραφο εργασίας προς συζήτηση, δεν είναι σωστό να αντιδρούμε και να ερχόμαστε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. 

Γράφει: Μαριλένα Παναγή
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/328369/nosileftes-dyo-tachytiton--protasi-yp-ygeias-anavei-foties#sthash.fBhEs99U.dpuf

Τετ α τετ Χάρη Γεωργιάδη με ΣΕΚ και ΠΕΟ για ανανέωση συμβάσεων
Προσλήψεις στον ημιδημόσιο τομέα ζητούν οι συντεχνίες
Λευκωσία: Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, θα έχουν σήμερα οι ηγεσίες των συντεχνιών ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, μετά από αίτημά τους. Τα βασικά αιτήματα που θα θέσουν οι γ.γ. των συντεχνιών, Ανδρέας Ηλία και Αντώνης Νεοφύτου, αντίστοιχα, αφορούν εκκρεμότητες εργασιακών ζητημάτων, που παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης εντούτοις δεν προχώρησαν προς υλοποίηση, όπως ανέφεραν.   Οι συντεχνίες θα αξιώσουν από τον υπουργό Οικονομικών να επιταχυνθεί η υπογραφή του πλαισίου πολιτικής που αφορά στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   Το πλαίσιο προβλέπει πάγωμα των μισθών για την περίοδο 2016-2017. Οι συντεχνίες παρουσιάζονται δυσαρεστημένες, καθώς, όπως υποστηρίζουν, «παρατηρείται μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση». Από την πλευρά του, το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται ότι δεν προχώρησε στην υπογραφή του κειμένου που ήδη συμφωνήθηκε, καθώς συναρτά το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων με τις εκκρεμότητες που αφορούν στο κρατικό μισθολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας.   Το ξεπάγωμα θέσεων σε ημικρατικούς οργανισμούς και σε Δήμους είναι το δεύτερο αίτημα που θα θέσουν οι συντεχνίες. Ο αριθμός των θέσεων υπολογίζεται μικρότερος των 100, με την πλειονότητα να αφορά στους Δήμους. Οι συντεχνίες με επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών, στο πρόσφατο παρελθόν, σημείωναν ότι Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συμβούλια, λόγω της πολιτικής των μη προσλήψεων, επέλεγαν την εργοδότηση προσωπικού μέσω της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και για την κάλυψη μονίμων αναγκών τους. Εξέλιξη που ανησυχεί τις συντεχνίες, καθώς βλέπουν ότι το μοντέλο αυτό σταδιακά ενδέχεται να οδηγήσει σε μερική ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.   Επίσης, το τρίτο αίτημα των συντεχνιών ΟΗΟ και ΣΗΔΗΚΕΚ, αφορά στην αδράνεια από μέρους της κυβέρνησης στη σύσταση του Ταμείου Προνοίας. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση διά του υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, δεσμεύτηκε για τη σύσταση Ταμείου Προνοίας και μολονότι παρουσιάστηκε η αναλογιστική μελέτη σχετικά με το κόστος λειτουργίας του, εντούτοις οι συντεχνίες δεν έχουν ενημέρωση για την πορεία υλοποίησής του.   Για το συνδικαλιστικό κίνημα η λειτουργία του Ταμείου Προνοίας αποτελεί θέμα προτεραιότητας, αφού θα εξασφαλίζει συμπληρωματική ασφάλιση στους εργαζόμενους του Δημόσιου και του ημιδημόσιου, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι προσελήφθησαν ή και υπηρετούσαν από τον Οκτώβριο του 2011 και εντεύθεν, και δεν επωφελούνται της κυβερνητικής επαγγελματικής σύνταξης.   Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/328201/proslipseis-ston-imidimosio-tomea-zitoun-oi-syntechnies#sthash.5Nks4v34.dpuf
Θετικά προσεγγίζει ο ΥΠΟΙΚ
Πρόταση ΕΤΥΚ για ενιαίο Ταμείο Προνοίας για τους τραπεζοϋπαλλήλους
Λευκωσία: Τη δημιουργία ενός μεγάλου ενιαίου Ταμείου Προνοίας που θα καλύπτει το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων, περιλαμβανομένων και αυτών του Συνεργατισμού και της Κεντρικής Τράπεζας, επιδιώκει η ΕΤΥΚ.

Τον έλεγχο ενός τέτοιου ταμείου θα αναλάβει διαχειριστική επιτροπή, που θα λειτουργεί στη βάση της νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας. Σήμερα, στον χώρο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λειτουργούν χωριστά ταμεία προνοίας (ανά τράπεζα) και σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, το αποθεματικό τους κυμαίνεται γύρω στα €120-€140 εκατ.

Τη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας έχει στα χέρια της η ΕΤΥΚ, αφού έπειτα από συμφωνία με τις τράπεζες (πριν από μερικά χρόνια), η εργοδοσία αποδέχθηκε να μην συμμετέχει πλέον στις διαχειριστικές επιτροπές.

Τις εισηγήσεις της για το συνταξιοδοτικό ζήτημα των τραπεζοϋπαλλήλων εξήγησε η ηγεσία της ΕΤΥΚ στον υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, με τον οποίο είχε πρόσφατα συνάντηση, και εν πρώτοις φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.

Με χθεσινή ανακοίνωση, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι «κοινή ήταν η διαπίστωση πως η ενοποίηση Ταμείων Προνοίας και συγκεκριμένα των Ταμείων Προνοίας των τραπεζών είναι επιβεβλημένη», σημειώνοντας πως «η ενοποίηση των ταμείων του χώρου μας ήταν πάντοτε στις επιδιώξεις της Οργάνωσής μας και σήμερα επιβάλλεται άμεσα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για υλοποίηση αυτού του σημαντικού στόχου».

Η λειτουργία μεγάλων Ταμείων Ορονοίας εκτιμάται ότι δημιουργεί πλεονεκτήματα έναντι των ολιγομελών ταμείων, προς όφελος πρώτα και κύρια του εργαζόμενου. Όσον αφορά στον έλεγχο των οικονομικών των Ταμείων Προνοίας, κατά κανόνα γίνεται από κοινού με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοσίας, που συμμετέχουν στην επιτροπή διαχείρισης. Για παράδειγμα, η διαχείριση των μεγαλύτερων ταμείων, των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των οικοδόμων, γίνεται από κοινού.

Ειδικότερα, η ηγεσία της ΕΤΥΚ επικεφαλής της οποίας ήταν ο γ.γ. Χρήστος Παναγίδης, στη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών έθεσε, επίσης, το θέμα της αποκατάστασης των καταθέσεων των Ταμείων Προνοίας στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή, που «κουρεύτηκαν» το 2013.

Ο υπουργός Οικονομικών, όπως και στις προηγούμενες επαφές με το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι και στην ΕΤΥΚ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης για αποκατάσταση των ταμείων, επαναλαμβάνοντας ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Το δεύτερο ζήτημα που έθεσε η ΕΤΥΚ στον υπουργό Οικονομικών αφορούσε στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Συνεργατισμός. Στόχος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας είναι η αποχώρηση περίπου 100 εργαζομένων σε σύνολο των 2.750.

Πρόκειται για το δεύτερο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης που εφαρμόζει ο Συνεργατισμός. Το προηγούμενο σχέδιο ήταν το 2014. Η καταληκτική ημερομηνία του σχεδίου είναι η 15η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΥΚ συζητήθηκε επίσης «η πορεία του Συνεργατισμού στα πλαίσια των αναγκαίων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα για ευθυγράμμιση με τα απαιτούμενα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και στη λίστα δεσμεύσεων έναντι των δανειστών και οι προοπτικές του».

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη
Κυβέρνηση και Γ. Εισαγγελία κατέληξαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις συμβατές με το Σύνταγμα
Στο Υπουργικό σήμερα η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
Λευκωσία: Κυβέρνηση και Γενική Εισαγγελία κατέληξαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις συμβατές με το Σύνταγμα στο πολυσυζητημένο ζήτημα της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Σήμερα συνέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο με ένα και μόνο θέμα, αυτό της εξέτασης των αναθεωρημένων μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων.

Ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνος Πετρίδης, θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τις νέες ρυθμίσεις και μετά την έγκριση των νομοσχεδίων θα προχωρήσει άμεσα στην κατάθεσή τους στη Βουλή.

Ως γνωστόν, μεθαύριο Δευτέρα επαναρχίζουν οι κοινοβουλευτικές εργασίες, με την Επιτροπή Οικονομικών να κάνει πρεμιέρα με την εξέταση των αναθεωρημένων νομοσχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις που είχε τις τελευταίες ημέρες η Προεδρία με τη Γενική Εισαγγελία και επιτελείο στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, κατέληξαν σε καθαρές, όπως δήλωναν κυβερνητικά στελέχη, συνταγματικές ρυθμίσεις επί όλων των ζητημάτων που κρίθηκαν μη συνταγματικά, μη συμβατά από τον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Ρυθμίσεις που εν πολλοίς είχαν προκαλέσει συνάμα τις διαφωνίες κομμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στη νέα δέσμη των μεταρρυθμιστικών νομοθετημάτων η κυβέρνηση επικεντρώθηκε στις πρόνοιες-«σκόπελους» επί των εξής τριών βασικών ζητημάτων:

● Της εισαγωγής της ποσόστωσης στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων

● Της φόρμουλας υπολογισμού του κρατικού μισθολογίου. Το πρώτο νομοσχέδιο προέβλεπε τη διασύνδεση της κίνησης του μισθολογίου με την πορεία της οικονομίας, θέτοντας οροφή το ύψος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, για σκοπούς παραχώρησης προσαυξήσεων, ΑΤΑ, γενικών αυξήσεων, επιδομάτων, προσλήψεων και αναβαθμίσεων θέσεων και κλιμάκων.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του«Φ», η κυβέρνηση εμμένει στην εισαγωγή αυτού του αυτόματου μηχανισμού παγώματος μισθών.
 
● Της συμπερίληψης των δικαστών στις πρόνοιες του μισθολογίου, γεγονός που προκάλεσε την αντίθεσή τους, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι εκπροσωπούν ανεξάρτητο θεσμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξαίρεσε τους δικαστές.

Ξανά στη Βουλή τα νομοσχέδια για μεταρρύθμιση του δημοσίου

Μακρύς ο κατάλογος των θεμάτων
Inbusiness.com
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 στη συνεδρία τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία και επανακατατέθηκαν στη Βουλή.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης ,δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για αυτή την Κυβέρνηση.
Είπε ακόμη ότι σε πέντε νομοσχέδια έγιναν κάποιες «πρόσθετες, όχι σημαντικές αλλαγές» για βελτίωση τους αλλά και την καλύτερη πρακτική εφαρμογή τους.
Το αρχικό πακέτο των 6 μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων είχε κατατεθεί ενώπιον της Βουλής τον Αύγουστο του 2015, ενώ μετά από απαίτηση του Σώματος τα νομοσχέδια επανεξετάστηκαν λεπτομερώς.
Μετά από συζητήσεις και γνωματεύσεις επιβεβαιώθηκε ότι συνταγματικά κωλύματα, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, παρουσίαζαν μόνο οι κανονισμοί που αφορούσαν την ποσόστωση στο σύστημα αξιολόγησης.
Ακολούθησε μακρύς και λεπτομερής κοινωνικός διάλογος με τις κύριες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά τη διάρκεια του οποίου λήφθηκαν υπόψη και οι δικές τους ευαισθησίες, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη.
Όπως είπε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, από το πακέτο των 6 μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, το νομοσχέδιο που αφορούσε την κινητικότητα παραμένει ως είναι κατατεθειμένο στη Βουλή από τον Αύγουστο του 2015, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις από τη Νομική Υπηρεσία.
Ο κ. Πετρίδης είπε ακόμη ότι το Υπουργικό εξουσιοδότησε σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών να αποσύρει το νομοσχέδιο που αφορά την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων από τη Βουλή, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας για συνταγματικά κωλύματα, όμως σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει σχέση με το πακέτο των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων.
Στις δηλώσεις του ο κ. Πετρίδης είπε εξάλλου ότι ενόψει της αξιολόγησης κλιμακίου τεχνοκρατών της Κομισιόν και της ΕΚΤ, που φτάνουν στην Κύπρο στις 26 Σεπτεμβρίου, «η Κυβέρνηση, το κράτος, η χώρα είναι σημαντικό να τηρούν τις δεσμεύεις που αναλαμβάνουν έναντι της ΕΕ».
Είπε εξάλλου ότι η μεταρρύθμιση διαδραματίζει μεγάλο ρόλο και για την πορεία των δημοσίων οικονομικών, ενώ το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο θα διαδραματίσει ρόλο στην προσπάθεια για αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα.
Για τα υπόλοιπα νομοσχέδια είπε ότι «αν θέλουμε να αλλάξει η δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να περάσουν». Είπε ακόμη ότι έχουν ενσωματωθεί πολλές απόψεις στα νομοσχέδια ενώ «πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση».
Αν δεν προχωρήσει η μεταρρύθμιση «θα είναι ένα σινιάλο ότι δεν θέλουμε να αλλάξει το σύστημα» είπε, τόνισε όμως ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και είναι σημαντικό να περάσει αυτό το πακέτο.
Όσον αφορά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τα κόμματα στις 13 Σεπτεμβρίου για να συζητηθεί, μεταξύ άλλων και η μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωρεί πάντα με συναίνεση για τα κύρια θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο», όπως το Κυπριακό, η εσωτερική διακυβέρνηση και οι κύριες μεταρρυθμίσεις.
Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο συγκάλεσε και τη συνάντηση αυτή, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας να προχωρήσει χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα.
«Ανάλογα με τις εξελίξεις και στη Βουλή θα δούμε πως προχωρούμε» είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι αυτό είναι κάτι που «δείχνει και την ευαισθησία του ίδιου του Προέδρου όσον αφορά αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση».
Ο κ. Πετρίδης είπε τέλος ότι πρόκειται για έναν μακρύ κατάλογο θεμάτων και ενδεχομένως να μην ολοκληρωθεί σε μια συνάντηση. Η παρέμβαση του Πρόεδρου εξαρτάται και θα είναι σε συνάρτηση με το πως θα προχωρήσει το θέμα στη Βουλή, κατέληξε.
Οι αλλαγές στα νομοσχέδια
Όσον αφορά τον περί Κρατικού Μισθολογίου Νόμο του 2016, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει, για διευκρινιστικούς σκοπούς, είναι η συμπερίληψη νέας επεξηγηματικής πρόνοιας (άρθρο 6) ώστε να καθίσταται σαφές ότι από την εφαρμογή του Νόμου δεν θα προκύπτει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας, εργοδοτούμενου, αξιωματούχου ή της σύνταξης συνταξιούχου. Κατά συνέπεια δεν χρειάστηκε ειδική ρύθμιση για του δικαστές.
Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2016, παρά τη διαφωνία της Κυβέρνησης στα περί αντισυνταγματικότητα της ποσόστωσης, υποβλήθηκαν νέοι Κανονισμοί που δεν περιλαμβάνουν ποσόστωση και οι οποίοι έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας.
Ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος είναι η 1 Ιανουαρίου 2018 και για πρώτη φορά θα γίνουν αξιολογήσεις των υπαλλήλων το 2019, καλύπτοντας την απόδοση τους το 2018.
Σε σχέση με το τρίτο νομοσχέδιο, τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016, οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία διατμηματικής προαγωγής ή προαγωγής, εάν εξασφάλισε χαμηλή βαθμολογία στις τελευταίες τρεις αντί δυο ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του, που προνοούσε το αρχικό νομοσχέδιο, ενώ έχει μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του Νομοσχεδίου για το 2019.
Στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Τροποποιητικό Νόμο (Αρ.2) του 2016, με τον οποίο ανατίθεται στην ΕΔΥ η αρμοδιότητα της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης δημόσιων υπαλλήλων και εφαρμογής εσωτερικών ελέγχων, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει είναι ότι έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας σε ότι αφορά τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης, και συγκεκριμένα έχει διαγραφεί η απαίτηση για την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών της προφορικής συνέντευξης , για πρακτικούς λόγους.
Στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Τροποποιητικό Νόμος του 2016, δεν υπήρξαν οποιαδήποτε συνταγματικά ή νομικά ζητήματα, μετά όμως από τα όσα εκφράστηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, έχουν περιληφθεί πρόνοιες ώστε να περιληφθούν και τα κρατικά πανεπιστήμια στους φορείς όπου η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα ετοιμασίας των δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση για πλήρωση των θέσεων εισδοχής, καθώς και να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της διεξαγωγής της εν λόγω γραπτής εξέτασης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στους φορείς ετοιμασίας των δοκιμίων, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στα Κρατικό Πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.
Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2016 παραμένει ως είναι κατατεθειμένος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Τέλος, αναφορικά με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Τροποποιητικό Νόμο του 2015 (Αρ. 3) και παρά το ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο που αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποσυρθεί από τη Βουλή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα συνταγματικής συμβατότητας.
ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ


Υπόμνημα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ
16 προτάσεις της ΟΕΒ για οικονομία

Λευκωσία: Συνολικά 16 προτάσεις για την οικονομία, κατέθεσε χθες η ΟΕΒ ενώπιον του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με υπόμνημα της Ομοσπονδίας παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση σημαντικών για την ανάπτυξη μέτρων, οι οποίες επιβραδύνουν την επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας.   Σημειώνεται ότι η Κύπρος χρειάζεται κοινό όραμα, συλλογικότητα, ομοψυχία, σχεδιασμό, πρόταξη αρχών, τολμηρές μεταρρυθμίσεις, περισσότερη εξωστρέφεια, ελκυστικότητα επενδύσεων, αναπτυξιακό σχεδιασμό και πρακτικά μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας για ανάπτυξη και αντιμετώπιση της ανεργίας. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών στο υπόμνημά της παραθέτει 16 εισηγήσεις προς την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.   -Ανασχεδιασμό του οικονομικού μοντέλου και των υποστηρικτικών υποδομών του ώστε η κυπριακή οικονομία να μπορεί να ανακτήσει και διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.   -Τάχιστη δημιουργία υφυπουργείων Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας.   -Επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης και σταθεροποίησης του τραπεζικού τομέα.   -Η ευέλικτη αντιμετώπιση των επιχειρήσεων είναι εκ των ων ουκ άνευ.   -Επέκταση του σχεδίου αποπληρωμής με δόσεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος.   -Δημιουργία/Λειτουργία εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας.   -Σύγκληση ευρείας σύσκεψης υπό την αιγίδα του υπουργού Οικονομικών μεταξύ των σημαντικότερων εμπλεκόμενων φορέων του τόπου ώστε να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις του Brexit και να μελετηθούν τα επόμενα βήματα.   -Νομική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες.   -Πλήρης και εκ βάθρων αναδιοργάνωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα με στόχο την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του, με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, προσλήψεις και διαδικασία ανέλιξης, κινητικότητα και αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων.   -Οριστική ρύθμιση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων κατά τρόπο που να κατοχυρώνεται η ευχέρεια διευρυμένων ωραρίων και να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στο λιανικό εμπόριο.   -Εφαρμογή βιώσιμου ΓεΣΥ με τρόπο που να διασφαλίζεται ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός και το δικαίωμα του ασθενούς στην ελεύθερη επιλογή ιατρού, νοσηλευτηρίου και ασφαλιστικού πάροχου με ταυτόχρονη αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.   -Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αγορά από το κράτος υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Κάποιες κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες, οργανισμοί ή/και θεσμοί πρέπει να καταργηθούν, να ιδιωτικοποιηθούν πλήρως ή μερικώς, να συγχωνευθούν ή να αναδιαρθρωθούν.   -Επανεξέταση νόμων και κανονισμών που αφορούν την επιχειρηματικότητα και κατάργηση όσων από αυτούς συγκρούονται ή υπερκαλύπτονται.   -Εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών καινοτομιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να απλουστεύουν και να επιταχύνουν τις υφιστάμενες διαδικασίες.   -Γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας «εμπορικών δικαστηρίων» (commercial courts) για ταχεία επίλυση διαφορών.   -Εισαγωγή κινήτρων για ξένες και ντόπιες επιχειρήσεις που αφορούν δράσεις εξωστρέφειας, συγχωνεύσεων και άλλων για ώθηση της ανάπτυξης.   Πηγή: Ο Φιλελεύθερος   - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/328419/16-protaseis-tis-oev-gia-oikonomia#sthash.NVWD3I7J.dpuf

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Ανανέωση συμβάσεων, προσλήψεις και μισθοί στο δημόσιο και ημι-δημόσιο τομέα

Τετ α τετ Χάρη Γεωργιάδη με ΣΕΚ και ΠΕΟ για ανανέωση συμβάσεων
Προσλήψεις στον ημιδημόσιο τομέα ζητούν οι συντεχνίες

Λευκωσία: Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, θα έχουν σήμερα οι ηγεσίες των συντεχνιών ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, μετά από αίτημά τους. Τα βασικά αιτήματα που θα θέσουν οι γ.γ. των συντεχνιών, Ανδρέας Ηλία και Αντώνης Νεοφύτου, αντίστοιχα, αφορούν εκκρεμότητες εργασιακών ζητημάτων, που παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης εντούτοις δεν προχώρησαν προς υλοποίηση, όπως ανέφεραν.   Οι συντεχνίες θα αξιώσουν από τον υπουργό Οικονομικών να επιταχυνθεί η υπογραφή του πλαισίου πολιτικής που αφορά στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   Το πλαίσιο προβλέπει πάγωμα των μισθών για την περίοδο 2016-2017. Οι συντεχνίες παρουσιάζονται δυσαρεστημένες, καθώς, όπως υποστηρίζουν, «παρατηρείται μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση». Από την πλευρά του, το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται ότι δεν προχώρησε στην υπογραφή του κειμένου που ήδη συμφωνήθηκε, καθώς συναρτά το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων με τις εκκρεμότητες που αφορούν στο κρατικό μισθολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας.   Το ξεπάγωμα θέσεων σε ημικρατικούς οργανισμούς και σε Δήμους είναι το δεύτερο αίτημα που θα θέσουν οι συντεχνίες. Ο αριθμός των θέσεων υπολογίζεται μικρότερος των 100, με την πλειονότητα να αφορά στους Δήμους. Οι συντεχνίες με επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών, στο πρόσφατο παρελθόν, σημείωναν ότι Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συμβούλια, λόγω της πολιτικής των μη προσλήψεων, επέλεγαν την εργοδότηση προσωπικού μέσω της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και για την κάλυψη μονίμων αναγκών τους. Εξέλιξη που ανησυχεί τις συντεχνίες, καθώς βλέπουν ότι το μοντέλο αυτό σταδιακά ενδέχεται να οδηγήσει σε μερική ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.   Επίσης, το τρίτο αίτημα των συντεχνιών ΟΗΟ και ΣΗΔΗΚΕΚ, αφορά στην αδράνεια από μέρους της κυβέρνησης στη σύσταση του Ταμείου Προνοίας. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση διά του υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, δεσμεύτηκε για τη σύσταση Ταμείου Προνοίας και μολονότι παρουσιάστηκε η αναλογιστική μελέτη σχετικά με το κόστος λειτουργίας του, εντούτοις οι συντεχνίες δεν έχουν ενημέρωση για την πορεία υλοποίησής του.   Για το συνδικαλιστικό κίνημα η λειτουργία του Ταμείου Προνοίας αποτελεί θέμα προτεραιότητας, αφού θα εξασφαλίζει συμπληρωματική ασφάλιση στους εργαζόμενους του Δημόσιου και του ημιδημόσιου, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι προσελήφθησαν ή και υπηρετούσαν από τον Οκτώβριο του 2011 και εντεύθεν, και δεν επωφελούνται της κυβερνητικής επαγγελματικής σύνταξης.   Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/328201/proslipseis-ston-imidimosio-tomea-zitoun-oi-syntechnies#sthash.5Nks4v34.dpuf

Κυπριακή Οικονομία
«Αδικαιολόγητη» η αύξηση μισθώνΗμερομηνία Δημοσίευσης: 24/08/2016
Stockwatch.com.cy
Αδικαιολόγητες χαρακτηρίζουν τις όποιες καθολικές αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ακαδημαϊκοί, αφού ο αποπληθωρισμός έχει αυξήσει τους πραγματικούς μισθούς τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνουν ότι αν υπάρχει όντως δημοσιονομικό περιθώριο για αύξηση δαπανών, αυτές θα πρέπει να διοχετευτούν σε παραγωγικές επενδύσεις που θα έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικονομία.

Το υπουργείο οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει προσαυξήσεις στους κρατικούς υπαλλήλους από την 1.1.2017 γιατί τέλος του έτους λήγει η χρονική διάρκεια ισχύς των νόμων για παγοποίηση των μισθών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με το κόστος να υπολογίζεται στα €30 εκ.

Πέραν των προσαυξήσεων, θα επιστρέψει επίσης τα €70 εκ. που εισέπραττε ετησίως τα τελευταία χρόνια από την έκτακτη εισφορά όλων των υπαλλήλων.

Την ίδια ώρα, στη βουλή βρίσκονται τα νομοσχέδια για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας στα οποία περιλαμβάνεται και ένα για τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του μισθολογίου με αυτόματη σύνδεση του με τον ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ.

Ο καθηγητής χρηματοοικονομικών στο πανεπιστήμιο Κύπρου Σταύρος Ζένιος σημειώνει ότι η αύξηση των μισθών δεν δικαιολογείται όταν βρισκόμαστε σε καθεστώς αποπληθωρισμού και ούτε συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο Κύπρου, Σωφρόνης Κληρίδης, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί κατά 6,5% από το 2012.

«Δηλαδή ο πραγματικός μισθός έχει αυξηθεί κατά το αντίστοιχο ποσοστό. Με αυτά τα δεδομένα δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί μια επιπρόσθετη γενική αύξηση σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους ανεξαρτήτως επίδοσης», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, «αυξήσεις μπορούν να δοθούν στοχευμένα για να αποκατασταθούν στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης (π.χ. σε όσους έχουν προαχθεί) και σε τομείς όπου οι μισθοί είναι χαμηλοί (π.χ. ιατροί δημοσίου)».

Επί του μισθολογίου των €2 δισ., οι προσαυξήσεις αντιστοιχούν με 1,5% και ενδεχομένως να πλησιάσουν ή ακόμα και να ξεπεράσουν τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης του 2016.

Το 2015 ο ονομαστικός ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε στο 0,2% λόγω αποπληθωρισμού ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης σε σταθερές τιμές έφτασε το 1,6%.

Η αύξηση στους μισθούς σημειώνεται την ίδια ώρα που το υπουργείο υποστηρίζει ότι καταβάλλεται προσπάθεια μη επιστροφής σε πρακτικές αύξησης των δαπανών, που στο πρόσφατο παρελθόν οδήγησαν σε επιδείνωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου.

Αναφορικά με το ερώτημα εάν υπάρχουν άλλα περιθώρια για περιορισμό των δαπανών, ο κ. Ζένιος σημειώνει ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για περιορισμό των δαπανών, αν περιορίζεται ο ρόλος του κράτους.

«Θα ήθελα ωστόσο να δούμε ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν περιθώρια αύξησης των δημόσιων δαπανών, άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής για τόνωση της οικονομίας; Αυτό για παράδειγμα είναι το πνεύμα των έργων ύψους €600 εκ. που είχε αναγγείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προ καιρού. Όταν ο υπουργός οικονομικών μιλά για αυξήσεις μισθών στο δημόσιο τότε υποθέτω ότι υπάρχει περιθώριο», σημειώνει.

Ο κ. Ζένιος σημειώνει ότι «χρειαζόμαστε πιο έξυπνους στόχους, fiscal stimulus. Για παράδειγμα, σύστημα υποτροφιών για ξένους φοιτητές. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ωφεληθούν και τα χρήματα θα καταλήξουν στην κυπριακή οικονομία, ενοίκια, σίτιση, μεταφορικά. Ομοίως αύξηση των δαπανών για έρευνα όταν υπάρχει σύγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό ενθαρρύνει τη στροφή προς την οικονομία της γνώσης, τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν σε ανθρώπινο δυναμικό, νέους ερευνητές, διδακτορικούς φοιτητές, και πάλι καταλήγουν στην οικονομία», σημειώνει.

Της Γεωργίας Χαννή

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Μετανάστες, θύματα στυγνής εργασιακής εκμετάλλευσηςΟικονομία

21/08/2016 - 12:00 pm
Κύπρος η “πρωταθλήτρια” στην εμπορία προσώπων και η παραοικονομία των “ατζέντηδων”
Του Δημήτρη Στρατή
Ο V.T., έφαγε ένα τούβλο στο κεφάλι γιατί ήθελε να κάνει διάλειμμα επειδή κουράστηκε να δουλεύει ασταμάτητα. Ο K.M. εισήλθε στην Κύπρο νόμιμα, για να καταλήξει θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης και να συλληφθεί δύο φορές από τις Αρχές. Οι L.R., Η.D. και Μ.W. προσλήφθηκαν από εταιρεία που τους εκμεταλλευόταν, οι ιδιοκτήτες της τους έκλεβαν για να μην μπορούν να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, δεν τους έβαζαν μισθούς και τους απειλούσαν με απέλαση. Η Τ.Q. πλήρωσε 6.000 δολάρια για γίνει η κοπέλα για όλες τις δουλειές, με συνθήκες στυγνής εργασιακής εκμετάλλευσης. Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, άγνωστοι άνθρωποι γίνονται θύματα άγριας εκμετάλλευσης στην Κύπρο… την πρωταθλήτρια χώρα στην εμπορία προσώπων. Μια παραοικονομία στήνεται στις πλάτες μεταναστών, τους οποίους ξεγελούν ιδιώτες “ατζέντηδες” για να καταλήξουν να εργάζονται ώρες ατελείωτες, χωρίς καμία προστασία. Την ίδια ώρα το κράτος δεν πράττει όσα πρέπει στην πρόληψη, εξαντλώντας την αυστηρότητά του στα θύματα, αντί στους θύτες. Οι μετανάστες βασίζονται στην τύχη τους, καθώς, μόνο αν έχουν έναν καλό εργοδότη θα γλυτώσουν την εκμετάλλευση. Η “Χ” ζήτησε από την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), περιστατικά-καταγγελίες που έφθασαν κοντά της για το θέμα. Η εικόνα που υπάρχει είναι τρομακτική και οι ιστορίες εξοργίζουν. Το κράτος αν θέλει να λειτουργεί με τον ελάχιστο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα έχει πολλά να αλλάξει…
allodapoi
Του έριξε τούβλο στο κεφάλι γιατί ήθελε να κάνει διάλειμμα
O V.T. έφτασε στην Κύπρο πριν από 6 μήνες μέσω μη αδειούχας «ατζέντη», στην οποία κατέβαλε το ποσό των 5.500 δολαρίων. Αμέσως μετά την έλευσή του στην Κύπρο μεταφέρθηκε από την «ατζέντη» του σε εργοδότη για απασχόληση στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Παράλληλα όμως, ο V.T. εκτελούσε και κατασκευαστικές και οινοποιητικές εργασίες για τον ίδιο εργοδότη. Κατά την απασχόλησή του στον εν λόγω εργοδότη, ο κ. V.T εργαζόταν καθημερινά 13-14 ώρες με διάλειμμα στο ενδιάμεσο 20 λεπτών, ενώ ο μισθός του ανερχόταν σε 400 ευρώ το μήνα. Κατά τον πέμπτο μήνα απασχόλησης του V.T. ο εργοδότης του, τον χτύπησε στο κεφάλι με τούβλο επειδή μετά από 6 ώρες συνεχόμενης εργασίας, ο μετανάστης εργαζόμενος είπε ότι ένιωθε εξαντλημένος και ζήτησε να κάνει διάλειμμα για να φάει. Αποτέλεσμα του χτυπήματος ήταν ο κ. V.T. να χάσει τις αισθήσεις του και να σωριαστεί στο έδαφος. O εργοδότης του αντί να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο του παραχώρησε παυσίπονα. Τελικά, αργά το βράδυ, καθώς συνέχιζε να αισθάνεται αδιαθεσία, η σύζυγος του εργοδότη τον μετέφερε με την βοήθεια άλλων μεταναστών σε ιδιωτική κλινική στην Πάφο.
Ο V.T. επιχείρησε εξ αρχής να καταγγείλει την υπόθεση στην αστυνομία αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου επιπέδου γνώσης της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας. Ο V.T. χωρίς να ενημερώσει τους «ατζέντηδές» του, κατάφερε να μεταβεί στα γραφεία της ΚΙΣΑ στη Λευκωσία με τη βοήθεια της οποίας κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία.
Συνέλαβαν δύο φορές, θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης
Ο Κ.Μ. εισήλθε στην Κύπρο νόμιμα τον Φεβρουάριο 2015 με άδεια εργασίας για τρεις μήνες. Ο εργοδότης του, δρομολόγησε με την αρωγή των Αρχών την απέλασή του στη βάση υποψιών ότι έπασχε από σοβαρή ασθένεια. Τότε, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη έρευνα επί του θέματος, εκδόθηκαν εναντίον του διατάγματα κράτησης και απέλασης και τέθηκε υπό κράτηση. Τα εν λόγω διατάγματα στη συνέχεια ακυρώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έπασχε από οποιαδήποτε ασθένεια και του δόθηκε δικαίωμα εξεύρεσης νέου εργοδότη, εντός ενός μηνός. Ο Κ.Μ βρήκε νέο εργοδότη που δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας – κτηνοτροφίας μέσω «ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας», αφού τα δημόσια γραφεία απασχόλησης αρνούνται να εξυπηρετήσουν μετανάστες/μετανάστριες άνεργους με προσωρινή άδεια διαμονής.
Ο νέος εργοδότης σε συμπαιγνία με τον «ατζέντη» τον ξεγέλασε λέγοντάς του ότι προέβησαν στην υποβολή των εγγράφων του για διευθέτηση των αδειών εργασίας και διαμονής του ώστε να συνεχίσει να εργάζεται υπό καθεστώς εκμετάλλευσης. Ο Κ.Μ. δεν είχε τη δυνατότητα να καταγγείλει την καταχρηστική συμπεριφορά του εργοδότη πριν από την έκδοση των σχετικών αδειών διαμονής και εργασίας. Μετά από οκτώ μήνες εργασίας, ο Κ.Μ συνελήφθη ως άτυπος μετανάστης, αλλά, αντί να αντιμετωπιστεί ως θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης και να του αναγνωριστεί η ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν, διώχθηκε ποινικά και μεταφέρθηκε στις κεντρικές φυλακές για παράνομη απασχόληση και παραμονή. Παρά το ότι η ποινική δίωξη εναντίον του ανεστάλη μετά από εντολές του Γενικού Εισαγγελέα, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), προχώρησε στην έκδοση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης βάσει των οποίων συνελήφθη εκ νέου και στη βάση αυτών, τέθηκε υπό κράτηση στο Κέντρο Κράτησης Ατυπων Μεταναστών της Μενόγειας.
Ενηλικιώθηκε στο Κέντρο Κράτησης, στη Μεννόγεια!
Υπενθυμίζεται ότι στο Κέντρο Κράτησης Ατυπων Μεταναστών της Μενόγειας, οι άνθρωποι που διαβιούν εκεί κατά καιρούς έχουν προβεί σε παραστάσεις διαμαρτυρίας για της συνθήκες κράτησής τους. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι γυναίκα αστυνομικός έβριζε χυδαία τους κρατουμένους και καταφερόταν με προσβλητικό τρόπο κατά της θρησκείας τους. Το βίντεο με το περιστατικό, καταγράφηκε από κρατούμενο (W.K.) στις 24/4/16, μερικές μέρες μετά τη λήξη διαμαρτυρίας των κρατουμένων ενάντια στην αυθαίρετη και παράνομη κράτησή τους. Μάλιστα, το συγκεκριμένο συμβάν, θεωρείται από τους ίδιους τους κρατούμενους ως πράξη αντεκδίκησης και τιμωρίας τους επειδή «τόλμησαν» να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία. Ο W.K. είναι πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο όταν ακόμη ήταν ανήλικος και αντί οι Αρχές να του παραχωρήσουν προστασία απέρριψαν την αίτησή του, επικαλούμενες αντιφάσεις στην κατάθεση / συνέντευξη του.
Τους έκλεβαν, τους απειλούσαν και δεν έλαβαν καμία αποζημίωση
Τον περασμένο Μάρτιο, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με απόφασή του καταδίκασε και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο €126.000 σε εταιρεία, η οποία κατηγορείτο για εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων. Η εν λόγω εταιρεία παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι εκμεταλλευόταν εργαζομένους από την Ινδία. Ανάγκαζαν τους ανθρώπους αυτούς να δουλεύουν στην εταιρεία, με την απειλή ότι θα τους απελάσουν. Ταυτόχρονα κατακρατούσαν τους μισθούς τους (μέχρι και 10 μήνες). Οι εκμεταλλευτές παραδέχθηκαν ακόμα, ότι έκλεψαν χρηματικά ποσά από τους άτυχους μετανάστες, με τα οποία θα παρέτειναν την παραμονή τους στην Κύπρο.
Παρά το χρηματικό πρόστιμο, ερωτηματικά προκύπτουν από την απόφαση για μη εκδίκαση αποζημιώσεων στα θύματα εκμετάλλευσης, καθώς και για αναστολή της δικαστικής διαδικασίας εναντίον του ιδιοκτήτη και διευθυντή της κατηγορούμενης εταιρείας. Ακριβώς, λόγω του όλου χειρισμού της υπόθεσης από την Kατηγορούσα Aρχή, τα θύματα εμπορίας έχουν προχωρήσει στην καταχώρηση αστικής αγωγής εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατηγορουμένων, με σκοπό τη τελική τους δικαίωση.
Πλήρωσε 6.000 δολάρια για να κάνει το παιδί για όλες τις δουλειές
Μια παλαιότερη υπόθεση, είναι αυτή μιας μετανάστριας από το Βιετνάμ που κατέβαλε το ποσό των $6.000 σε «ατζέντη» στο Βιετνάμ, ο οποίος σε συνεργασία με «ατζέντη» στην Κύπρο εξασφάλισε τις σχετικές άδειες για να έλθει η μετανάστρια να εργαστεί στην Κύπρο. Γραφείο «ατζέντη» την παρέδωσε στην οικία της εργοδότριάς της, όπου ήταν αναγκασμένη να διαμένει δουλεύοντας κάθε μέρα, συμπεριλαμβανομένων και αργιών, από τις 4π.μ. μέχρι τις 8μ.μ. χωρίς ρεπό και χωρίς άδειες. Η εν λόγω εργοδότρια απαγόρευε στην αναφερόμενη να βγαίνει έξω από το σπίτι εκτός των ωρών εργασίας της και κατακρατούσε όλα της τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ακόμα, η εργοδότρια υποχρέωνε την εν λόγω εργαζόμενη να εργάζεται εκτός από την οικία της και στην επιχείρησή της και στα χωράφια της απειλώντας την με απέλαση και χωρίς να της καταβάλλει τα δεδουλευμένα της. Η υπόθεση αυτή είναι ενδεικτική της γενικότερης κατάστασης σε σχέση με τις εργαζόμενες από το Βιετνάμ, αφού εν πολλοίς αρκετές εργαζόμενες από το Βιετνάμ βρίσκονται στην Κύπρο υπό παρόμοιες συνθήκες. Καταβάλλουν δηλαδή υπέρογκα ποσά σε «ατζέντηδες» στο Βιετνάμ και στην Κύπρο για εξεύρεση εργοδότη, εργάζονται συχνά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων εργασίας τους και πολλές φορές υπό ακραίες συνθήκες σοβαρής εκμετάλλευσης.

Πρωταθλητισμός για την Κύπρο, η εμπορία προσώπων
trafficking
Η Κύπρος βρίσκεται στην ανώτερη βαθμίδα (Tier 1) στον τομέα της εμπορίας προσώπων, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είδε το φως της δημοσιότητας τον περασμένο μήνα. Μπορούμε να αισθανόμαστε “πρωταθλητές” καθώς η χώρα μας, αναβαθμίστηκε στην κατηγορία των κρατών που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Παρά τα βήματα που έγιναν, το κράτος, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι κανόνας η προσωρινή απασχόληση σε τομείς χαμηλής ειδίκευσης και αμοιβής. Πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα, σύμφωνα με την ΚΙΣΑ, ώστε να σταματήσει το πλαίσιο πλήρους εξάρτησης των μεταναστών και μεταναστριών από τους εργοδότες και τους «ατζέντηδες» καθώς και τη μη ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στις υπηρεσίες υγείας και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.


Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Κοινωνικό έγκλημα η αγορά υπηρεσιών από εργαζόμενους

Dialogos.com.cyΟικονομία
14/08/2016 - 12:00 pm
9410
http://dialogos.com.cy/wp-content/uploads/2016/06/x21-700x487.jpgΦωτογραφία: Φίλιππος Χρίστου
• Ενας εργαζόμενος που αμείβεται με 600 ευρώ αναγκάζεται να καταβάλλει τις εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις!
• Χρειάζεται ξεκάθαρη νομική ρύθμιση για το τι είναι μίσθωση υπηρεσιών και σε τι διαφέρει από τη μισθωτή εργασία, τονίζουν οι συντεχνίες
• Πρώτη διδάξασα του φαινομένου που αναπτύσσεται ραγδαία είναι η κυβέρνηση, η οποία μετέτρεψε 2.000 καθηγητές από εργοδοτούμενους σε αυτοεργοδοτούμενους
Της Αθηνάς Ξενοφώντος
Σε μάστιγα εξελίσσεται το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών στον τόπο μας, το οποίο είναι ένα κοινωνικό έγκλημα, αφού χιλιάδες εργαζόμενοι «βαφτίζονται» από τους εργοδότες ως αυτοεργοδοτούμενοι και γίνονται αντικείμενο ευρείας εκμετάλλευσης.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έξαρση στη χρήση του φαινομένου, με αποτέλεσμα οι εργοδότες να απαλλάσσονται από το κόστος των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και από άλλα ωφελήματα που έχει ένας μισθωτός. Με αυτή τη μέθοδο φορτώνεται το κόστος στον εργαζόμενο, ο οποίος λόγω της υψηλής ανεργίας και στην προσπάθειά του να έχει μια εργασία, αποδέχεται τους όρους της εργοδοσίας, έστω και με το μηδαμινό μισθό που λαμβάνει.
Δυστυχώς, όπως επισημαίνουν στην εφημερίδα μας οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η πρώτη διδάξασα αυτής της απαράδεκτης πρακτικής είναι η κυβέρνηση, η οποία έχει προβεί σε χιλιάδες προσλήψεις. Μια από τις πρώτες πολιτικές αποφάσεις που έλαβε το 2013 η κυβέρνηση Αναστασιάδη, σύμφωνα με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ήταν να μετατρέψει πέραν των 2.000 καθηγητών που δίδασκαν στα κρατικά ινστιτούτα επιμόρφωσης, από εργοδοτούμενους σε αυτοεργοδοτούμενους.
ypourgeio paideias
Το παράδειγμα του Υπουργείου Παιδείας ακολούθησαν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, λόγω του ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε προσλήψεις. Πλέον σε όλα τα Υπουργεία προσλαμβάνονται μισθωτοί ως αυτοεργοδοτούμενοι, ενώ την πιο πάνω μέθοδο ακολουθούν και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους ημικρατικούς οργανισμούς.
Η πρακτική αυτή άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, η οποία επεκτείνεται με ραγδαίο ρυθμό και στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα, με τη μίσθωση υπηρεσιών ή αγορά υπηρεσιών ένας υπάλληλος είναι υποχρεωμένος με τον πενιχρό μισθό που πληρώνεται, να καταβάλλει από μόνος του τις εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις, τόσο τις δικές του όσο και του εργοδότη. Επίσης, στερείται ανεργιακού επιδόματος την περίοδο που παραμένει χωρίς δουλειά γιατί είναι εγγεγραμμένος ως αυτοεργοδοτούμενος, δεν έχει δικαίωμα σε ετήσια άδεια, ενώ η άδεια ασθενείας είναι με υποδεέστερους όρους.
Επίσης, με αυτή τη μέθοδο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δεν μετατρέπονται ούτε σε αορίστου χρόνου γιατί το καθεστώς τους είναι αυτοεργοδοτούμενοι.
Ωστόσο, τα εν λόγω άτομα είναι κανονικοί υπάλληλοι αφού εποπτεύονται από τους επικεφαλής των τμημάτων, τους προσφέρονται όλα τα μέσα από τον εργοδότη και δεν λαμβάνουν καμία απόφαση από μόνοι τους για τη μέθοδο και τον τρόπο διεκπεραίωσης της εργασίας.
Το συνδικαλιστικό κίνημα κακίζει τη στάση του Υπουργείου Εργασίας καθότι κλείνει τα μάτια μπροστά σ’ αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες και αποδέχεται απλοί υπάλληλοι να εγγράφονται ως αυτοεργοδοτούμενοι.
Οπως είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξη στο ΚΥΠΕ ο Γ.Γ. της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, δυστυχώς αυτή η διαδικασία σήμερα γίνεται από τον διευθυντή των Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ένα πλαίσιο που είναι κάπως αμφιλεγόμενο και ζοφερό.
ΠΕΟ: Συμβόλαια τακτής προθεσμίας σε πρώην εργαζόμενους…
PEO
Στην ΠΕΟ, επεσήμανε η Σ. Χαραλάμπους, φτάνουν πάρα πολλές καταγγελίες ακόμη και στον κατασκευαστικό τομέα, όπου οι εργοδότες προσφέρουν συμβόλαια τακτής προθεσμίας σε πρώην εργαζόμενους με τη μορφή της αυτοεργοδότησης.
Η Ομοσπονδία έθεσε επιτακτικά το θέμα για συζήτηση στην Υπουργό Εργασίας εδώ και ενάμιση χρόνο, χωρίς ωστόσο ανταπόκριση.
Επίσης, η μίσθωση εργασία ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που περιελήφθη στο κοινό υπόμνημα των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ στο οποίο το συνδικαλιστικό κίνημα απαιτούσε νομοθετική ρύθμιση, η οποία να ορίζει ξεκάθαρα και με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη σχέση εξαρτημένης εργασίας, ώστε να μην οδηγούμαστε σ’ αυτά τα φαινόμενα.
Σύμφωνα με τη Σ. Χαραλάμπους, για την ανάγκη ρύθμισης του θέματος το συνδικαλιστικό κίνημα επικαλέστηκε σχετική σύσταση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, το οποίο περιγράφει ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν ορίζεται μια εργασία ως εξαρτημένη απασχόληση.
Αν και σε μια συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι θα εξετάσει το θέμα, «εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει φέρει ενώπιόν μας κάτι συγκεκριμένο» σημείωσε η Σ. Χαραλάμπους.
Παράλληλα, πρόσθεσε, στην τελευταία συνάντηση με την κα Αιμιλιανίδου που παρουσιάστηκαν τα μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, οι συντεχνίες έθεσαν εκ νέου το θέμα.
Παρόλο, είπε, που το συνδικαλιστικό κίνημα εξέφρασε ικανοποίηση γιατί τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις οι ηγεσίες των συντεχνιών εξέφρασαν και τις έντονες ανησυχίες τους, γιατί, όπως υποδείχθηκε, οι εργοδότες πάντα βρίσκουν παράθυρα ανοικτά για να «γλιστρούν» από τις όποιες νομοθεσίες.
ΣΕΚ: Καλυμμένη παραπλάνηση
sek
Από την πλευρά του ο Γ.Γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, τόνισε ότι η νέα τάση της αγοράς υπηρεσιών που βρίσκεται σε έξαρση είναι μια καλυμμένη παραπλάνηση και πρέπει να κτυπηθεί. Δεν είναι δυνατό, υπογράμμισε, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με 500 ή 600 ευρώ να αναγκάζεται να καταβάλλει τις κοινωνικές ασφαλίσεις και να του απομένουν μόνο 350 ευρώ για να επιβιώσει. Το τραγικό, σημείωσε, είναι πως το φαινόμενο δεν το συναντάμε μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα. «Το Υπουργείο υποτίθεται ζητά να γίνουν καταγγελίες από πλευράς συντεχνιών προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι κανονική εργασία», πρόσθεσε.
ΔΕΟΚ: Ανησυχητικά τα φαινόμενα
edek deok
Πολύ ανησυχητικό φαινόμενο χαρακτήρισε και ο Γ.Γ. της ΔΕΟΚ, Διομήδης Διομήδους, τη μορφή δήθεν μίσθωσης υπηρεσιών. Δυστυχώς, τόνισε, άρχισε από την ίδια την κυβέρνηση και επεκτείνεται ραγδαία και στον ιδιωτικό τομέα.
Η κυβέρνηση, σημείωσε, ενώ αναγνωρίζει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν έχει συγκαλέσει σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να συζητηθεί το θέμα, αλλά και να κατατεθούν προτάσεις και εισηγήσεις.
Κατ’ αρχήν, επεσήμανε, χρειάζεται ξεκάθαρη νομική ρύθμιση για το τι είναι μίσθωση υπηρεσιών και σε τι διαφέρει από τη μισθωτή εργασία. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν ως πρώτο ζητούμενο.
Επίσης, το Υπουργείο θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και με τη συμβολή των συντεχνιών να γίνει εκστρατεία ώστε να σταλεί το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η συγκεκαλυμμένη μισθωτή εργασία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μίσθωση υπηρεσιών και να αναγκάζονται οι εργαζόμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα να καταβάλλουν από μόνοι τους τις εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις και να χάνουν άλλα ωφελήματα που δικαιούνται.