Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ


Το Γ.Σ. της ΠΕΟ σε σημερινή του συνεδρία ασχολήθηκε με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν τέλος του 2015 αρχές του 2016 και αποφάσισε την πολιτική της ΠΕΟ σ’ ότι αφορά τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές διεκδικήσεις για το 2017.
Το 2016 ήταν υπό ανανέωση 147 συλλογικές συμβάσεις που αφορούσαν πέραν των 54000 εργαζομένων. Ανάμεσα τους και οι 2 μεγάλες παγκύπριες συλλογικές συμβάσεις στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Η πολιτική ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων αποφασίστηκε στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Στόχος με βάση την απόφαση ήταν η επαναφορά των όρων απασχόλησης οι οποίοι είχαν διαφοροποιηθεί προς τα κάτω μέσα από τις ειδικές συμφωνίες που έγιναν ιδιαίτερα μετά το Μάρτη του 2013.
Ταυτόχρονα η απόφαση έκανε ειδική αναφορά ότι βασικός στόχος της πολιτικής μας σ’ ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις είναι η υιοθέτηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης.
Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τις συντεχνίες της ΠΕΟ, μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί 131 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν πέραν των 25000 εργαζομένων. Σε 76 από τις συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν επιτεύχθηκε ολική ή μερική επαναφορά μισθών και άλλων ωφελημάτων ενώ ένας άλλος μεγάλος αριθμός συμβάσεων που είχαν παγοποιηθεί χωρίς να υπάρχουν μειώσεις ανανεώθηκαν ως είχαν. Υπήρξαν δε και περιπτώσεις συλλογικών συμβάσεων στις οποίες επιτεύχθηκαν και αυξήσεις μισθών.
Εκκρεμεί ακόμη προς ανανέωση αριθμός συλλογικών συμβάσεων μεταξύ αυτών και η παγκύπρια σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας.
Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι συντεχνίες της ΠΕΟ στον τομέα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εφάρμοσαν με επιτυχία την πολιτική που αποφασίστηκε στο Έκτακτο Συνέδριο.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη συσπείρωση των εργαζομένων γύρω από την πολιτική που αποφασίστηκε. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο η διαδικασία επαναφοράς επιτεύχθηκε μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις.
Βήματα μπροστά έγιναν και στην εισαγωγή θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν τη καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, ιδιαίτερα με τη συμπερίληψη βασικών όρων της συλλογικής σύμβασης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στους σχετικούς κανονισμούς.
Για την επόμενη περίοδο θα βρίσκονται υπό ανανέωση 154 συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν πέραν των 33000 εργαζομένων. Ανάμεσα τους και οι συλλογικές συμβάσεις στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, τις σχολικές εφορείες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το Γ.Σ. έχοντας υπόψη τα βασικά μεγέθη της οικονομίας τα οποία παρατέθηκαν στο έγγραφο όπως και την κατάσταση που παρουσιάζεται ανάμεσα στους εργαζόμενους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού - συνεχής διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση του κινδύνου φτώχειας ανάμεσα στις ευάλωτες ομάδες και ανάμεσα στους εργαζόμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα - αποφάσισε ότι και στην επόμενη περίοδο κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στόχος μας πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της επαναφοράς των μισθών και των άλλων όρων απασχόλησης που είχαν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών που έγιναν την περίοδο της κρίσης.
Επιπρόσθετα, εκτιμούμε ότι η γενική κατάσταση της οικονομίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης μας δίνουν τη δυνατότητα σε αρκετές περιπτώσεις να διεκδικήσουμε και γενικές μισθολογικές αυξήσεις ή αυξήσεις σ’ άλλα ωφελήματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους, και στους μισθούς πρόσληψης, όπως και στην προώθηση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.
Προσοχή να δοθεί στη διαφύλαξη και ενίσχυση του θεσμού των ταμείων προνοίας και των ταμείων ευημερίας. Επίσης στο μικροσκόπιο μας να είναι και τα εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και την προώθηση κωδικών συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης όπως και στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας.
Το Γ.Σ. επαναβεβαιώνει την ανάγκη για την εισαγωγή των αναγκαίων μέτρων που να οδηγούν στην ενίσχυση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενταθεί και να διευρυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με αιχμή του δόρατος τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην οικοδομική βιομηχανία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής μας της προσπάθειας είναι η άμεση, συστηματική και δυναμική αντίδραση των εργαζομένων εκεί και όπου παρουσιάζονται φαινόμενα παραβιάσεων των συμφωνηθέντων.
Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση έχουν να διαδραματίσουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει με τις ενέργειες του να στηρίζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι να ενθαρρύνει τα προσωπικά συμβόλαια.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διάβρωση και την απορρύθμιση που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στους όρους απασχόλησης ιδιαίτερα για την ομάδα των εργαζομένων που είναι συνδικαλιστικά απροστάτευτοι, όπως και το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζομένων – φτωχών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο η πολιτεία να ενεργήσει έτσι που να υπάρξει ένα πλαίσιο που να καθορίζει μίνιμουμ υποχρεωτικούς όρους απασχόλησης γι’ αυτή την ομάδα εργαζομένων.
Με στόχο την προώθηση αυτού του θέματος η ΠΕΟ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργήσει για τον αναγκαίο συντονισμό με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Κορυφαίο ζήτημα για τους εργαζόμενους το 2017 θα είναι το θέμα της ΑΤΑ. Το Γ.Σ. επαναλαμβάνει ότι δεν θα αποδεχθεί ρυθμίσεις που να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του θεσμού της ΑΤΑ, ούτε και αποδέχεται τη θέση που προβάλλουν οι εργοδοτικές οργανώσεις για μειώσεις σε μισθούς λόγω του αρνητικού πληθωρισμού κατά την περίοδο της κρίσης.
Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση για το θεσμό των ταμείων προνοίας. Υπενθυμίζουμε ότι πρώτη και άμεση υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση της δέσμευσης της για αποκατάσταση των απωλειών των ταμείων προνοίας λόγω του κουρέματος, όπως και της δέσμευσης της για λειτουργία σχεδίου ταμείου προνοίας για τους χιλιάδες εργαζόμενους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν έχουν κανένα συνταξιοδοτικό σχέδιο.
Σ’ ότι αφορά τις προθέσεις που εξαγγέλει η κυβέρνηση για το μέλλον του θεσμού και για αλλαγές που προτίθεται να εισηγηθεί υπογραμμίζουμε ότι τα ταμεία προνοίας είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εργασιακών σχέσεων και αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και ως εκ τούτου προειλημμένες αποφάσεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές.
Το επόμενο χρονικό διάστημα έμφαση θα δοθεί και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως:
• Η άμεση προώθηση στη Βουλή από το Υπ. Εργασίας των νομοσχεδίων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. για την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων.
• Η προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης των χαρακτηριστικών που ορίζουν τη μισθωτή σχέση απασχόλησης έτσι που να τεθεί φραγμός στο φαινόμενο της μετατροπής εργοδοτουμένων σε αυτοεργοδοτούμενους και στην αλόγιστη χρήση της αγοράς υπηρεσιών.
• Η συνέχιση του αγώνα για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων.
• Η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων με τρόπο που να διασφαλίζεται ανθρώπινο ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου του λιανικού εμπορίου. 
• Η προώθηση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Με την κατάθεση από την κυβέρνηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ, μετά από 3 χρόνια καθυστερήσεων και παλινδρομήσεων, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο κινείται στις αρχές λειτουργίας του ΓΕΣΥ όπως αυτές συμφωνήθηκαν από το 2001. Υπάρχουν όμως σημαντικά ανοικτά ζητήματα όπως το ύψος της συνεισφοράς, το ύψος των συμπληρωμών και ο τρόπος συνεισφοράς των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει ότι οι εισφορές στο ΓΕΣΥ πρέπει να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ κυβέρνησης εργαζομένων και εργοδοτών που έχει συμφωνηθεί από το 2001. Σ’ ότι δε αφορά τις συμπληρωμές αυτές μόνο ως μέσω αποτροπής των καταχρήσεων μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αναμένουμε άμεσα από το Υπουργείο Υγείας να μας καλέσει σε διάλογο για αυτά τα θέματα.
• Η προώθηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής που να περιορίζουν την κοινωνική ανισότητα και να αποκαθιστούν τις περικοπές που έγιναν στο κοινωνικό κράτος. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί:
o Στην αποκατάσταση των περικοπών που υπέστηκαν οι συνταξιούχοι.
o Στην διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών που παρουσιάζονται σε σχέση με το επίδομα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
o Στη λήψη ουσιαστικών μέτρων που να στηρίζουν την εργαζόμενη οικογένεια, ιδιαίτερα με την εισαγωγή της πληρωμένης γονικής άδειας.
• Η ελάφρυνση των μισθωτών ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από ισοπεδωτικές φορολογίες και η εισαγωγή αλλαγών στο φορολογικό σύστημα που να οδηγούν σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
Το Γ.Σ. καλεί τους εργαζομένους σε αγωνιστική συσπείρωση με στόχο την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, μια δίκαιη κοινωνική πολιτική, για ανάπτυξη που θα μοιράζεται δίκαια και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Με την ευκαιρία της συνεδρίας του το Γ.Σ. εκφράζει την ικανοποίηση του για την επιτυχία της δικοινοτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 στο γήπεδο της Τσεντίν Καγιά. Η πλατιά στήριξη που έτυχε από 120 οργανώσεις, φορείς και κόμματα, η πρωτοβουλία που πήρε η ΠΕΟ με την Πλατφόρμα Ειρήνη και Λύση, η αθρόα συμμετοχή ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων στέλλουν ένα δυνατό μήνυμα για την ανάγκη λύσης και επανένωσης.
Η ΠΕΟ καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο κυπριακό να ενεργήσουν έτσι που να ξεπεραστούν τα προβλήματα που οδήγησαν σε αδιέξοδο τη διαδικασία στο Μόντ Πελεράν για να επαναρχίσουν το συντομότερο οι διαπραγματεύσεις με στόχο να καταλήξουν σε μια συμφωνημένη λύση. Λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας η οποία να απελευθερώνει την Κύπρο, να την απαλλάσσει από τα κατοχικά στρατεύματα και να επανενώνει τη χώρα, το λαό και τους θεσμούς.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ θα συνεχίσει να εργάζεται προσηλωμένα, μαζί με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για ένα ειρηνικό και ασφαλισμένο μέλλον για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.
Στις 18 του Δεκέμβρη πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφορειών, κοινοταρχών και κοινοτικών συμβουλίων. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως η μορφή εξουσίας που είναι πιο κοντά στον πολίτη με τις πολιτικές και τις δράσεις της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αγώνα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η ΠΕΟ ενδιαφέρεται ενεργά για το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, τόσο γιατί θα καθορίσουν τη σύνθεση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για την επόμενη θητεία, όσο και για το γενικότερο πολιτικό μήνυμα το οποίο θα στείλουν οι πολίτες με την ψήφο τους, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μήνυμα καταδίκης της λιτότητας και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης, ενίσχυσης των δυνάμεων που αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και γενικότερα τους λιγότερο προνομιούχους της κοινωνίας, και ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το Γ.Σ. της ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τους συνδυασμούς του ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις για τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, τις Σχολικές Εφορείες όπως και την εκλογή προοδευτικών Δημάρχων και Κοινοταρχών με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης για το καλό των τοπικών κοινωνιών.

28 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Επανέρχονται μισθοί και ωφελήματα που «κόπηκαν» λόγω της κρίσης

Ικανοποιημένες δηλώνουν οι συντεχνίες. Από 147 συμβάσεις που εκκρεμούσαν, 131 ανανεώθηκαν με τις 76 να εξασφαλίζουν επαναφορά μισθών κι οφελημάτων.
Πηγή: http://politis.com.cy/article/epanerchonte-misthi-ke-ofelimata-pou-kopikan-logo-tis-krisis
Με το στόχο των συντεχνιών για επαναφορά των μισθών και άλλων ωφελημάτων, τα οποία διαμορφώθηκαν με μη ευνοϊκούς για τους εργαζόμενους όρους μέσα από ειδικές συμφωνίες που έγιναν την περίοδο της κρίσης, να επιτυγχάνεται σε αρκετές περιπτώσεις, συνεχίζεται η διαδικασία της ανανέωσης συλλογικών συμβάσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν και μισθολογικές αυξήσεις.
«Ειμαστε ικανοποιημένοι στη βάση του γεγονότος ότι διαφαίνεται και προδιαγράφεται μια θετική τάση στη διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας.
Ο κ. Μάτσας σημείωσε, επίσης, ότι «σε αρκετές περιπτώσεις πλέον, πέραν από την αποπαγοποίηση και επαναφορά μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων, έχουμε πετύχει, εκεί όπου τεκμηριώνεται η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη των επιχειρήσεων, την παροχή μισθολογικών αυξήσεων».
Κατά την περίοδο από το τέλος του 2015 και το 2016 εκρεμμούσαν για ανανέωση 147 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν 54,243 εργαζόμενους.
Από αυτές μέχρι τώρα έχουν ανανεωθεί 131 συλλογικές συμβάσεις. Σε 76 από τις συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που είχαν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών που έγιναν λόγω της κρίσης. Από αυτές, σε 31 συμβάσεις επιτεύχθηκε ολική επαναφορά, η οποία αφορά κυρίως μισθούς και εισφορές σε ταμεία προνοίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν, οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν ποσοστά επαναφοράς μισθών, που κυμαίνονται από 2,9% μέχρι και 7%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπολείπεται ποσοστό προκειμένου να επιτευχθεί ολική επαναφορά.
Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και στα κέντρα αναψυχής ανανεώθηκαν τέσσερις συλλογικές συμβάσεις, ανάμεσα τους και η παγκύπρια συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία.
Ως γνωστόν κατά την διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, βασικός στόχος των συντεχνιών είναι η επαναφορά των όρων απασχόλησης, οι οποίοι διαμορφώθηκαν προς τα κάτω μέσα από ειδικές συμφωνίες που έγιναν την περίοδο της κρίσης, αλλά ακόμα και η εξασφάλιση μισθολογικών αυξήσεων ή και αυξήσεων σε άλλα ωφελήματα.
Την περίοδο που ακολουθεί θα βρίσκονται υπό ανανέωση 154 συλλογικές συμβάσεις εκ των οποίων οι 61 είναι παγκύπριες συλλογικές συμβάσεις.
Εκκρεμούν, επίσης, για ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης γύρω στις 20 συλλογικές συμβάσεις, ανάμεσα τους η συλλογική σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας, καθώς και η συλλογική σύμβαση του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και των εργαζομένων στον ημιδημόσιο τομέα και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Πηγή: http://politis.com.cy/article/epanerchonte-misthi-ke-ofelimata-pou-kopikan-logo-tis-krisis

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Διάφορα

Ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση στο Βασιλικό
Αποδεχτή έκαναν οι εργαζόμενοι στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού τη μεσολαβητική πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας για ανανέωση της Συλλογικής τους Σύμβασης.
Η πρόταση συζητήθηκε σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, παρουσία των Γενικών Γραμματέων των Συντεχνιών Οικοδόμων της ΠΕΟ, της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ.
Η πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή και από την εργοδοτική πλευρά, ισχύειαπό 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η Σύμβαση προνοεί, μεταξύ άλλων:
-Επαναφορά των προσαυξήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2017, όπως προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση.
-Αύξηση των επιδομάτων βάρδιας.
-Επαναφορά της πληρωμής των υπερωριών από 1η Νοεμβρίου 2016.
-Αύξηση των εισφορών στο Ταμείο Προνοίας 0,75% το 2017 και 0,25% το 2018.
PEO
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων - Σε ποιους θα παραχωρείται

Λευκωσία: Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου επιδόματος για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, τους εγκλωβισμένους και τα παιδιά εγκλωβισμένων, τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, για το 2016.

Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το χριστουγεννιάτικο επίδομα θα παραχωρηθεί μετά από πρόταση της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Συγκεκριμένα, στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που είναι δικαιούχοι κατά το Δεκέμβριο 2016, θα καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για το μήνα Δεκέμβριο 2016, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.

Στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, θα καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για το μήνα Δεκέμβριο 2016, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.

Στους εγκλωβισμένους, το χριστουγεννιάτικο επίδομα θα είναι ίσο με το επίδομα εγκλωβισμένου του μηνός Δεκεμβρίου 2016.

Στα παιδιά εγκλωβισμένων, τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, θα καταβληθεί ποσό ίσο με το επίδομα που θα τους παραχωρηθεί για το μήνα Δεκέμβριο 2016.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 2:28 μμ - Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 2:35 μμ
Για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας και η ΑνΑΔ


Λευκωσία: Την προκήρυξη για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας ανακοινώνουν το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι “σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις ειδικότητες του φροντιστή για άτομα με τετραπληγία/παραπληγία και του φροντιστή για δικαιούχους φροντίδας στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση”.

Προσθέτει ότι “αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ στην οδό Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία (τηλέφωνο 22515000, τηλεομοιότυπο 22428332), ή στα επαρχιακά και τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, μέχρι και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου 2016”.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα αίτησης συμμετοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν είτε από τα γραφεία της ΑνΑΔ στην οδό Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, είτε από τα επαρχιακά και τοπικά Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, είτε από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anad.org.cy
 
Πηγή: philenews/ΚΥΠΕ
Οι πολλοί οφείλουν λίγα και οι λίγοι τα πολλά
Χίλιοι χρωστούν φόρο άνω του €0,5 εκατ.
Λευκωσία: Μικρός αριθμός φορολογουμένων, οι οποίοι όπως φαίνεται κατέχουν και χοντρά πορτοφόλια, χρωστά τα πολλά εκατομμύρια ευρώ στο Τμήμα Φορολογίας. Οι συνολικές φορολογικές οφειλές είναι ύψους €1,5 δισ. και αναλογούν σε 177.291 φορολογούμενους, τις οποίες καλούνται να πληρώσουν και με επιβάρυνση.

Σύμφωνα με στοιχεία από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές 260 φορολογούμενων, οι οποίοι χρωστούν φόρους από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ., αγγίζουν τα €182 εκατ. ενώ 765 φορολογούμενοι με φορολογικές οφειλές άνω του €1 εκατ. έχουν συνολικές οφειλές €244,7 εκατ.

Επίσης φόρους από €100 χιλ. μέχρι €500 χιλ. χρωστούν 2.627 φορολογούμενοι, με το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας να φτάνει τα €189,4 εκατ. Άλλοι 8.879 έχουν φορολογικές οφειλές από €10 χιλ. - €50 χιλ., ύψους €35,5 εκατ.

Παράλληλα 9.769 οφειλέτες χρωστούν στο κράτος φόρους από €50 χιλ. μέχρι €100 χιλ., οι οποίοι ανέρχονται στα €72,1 εκατ. Επιπλέον 2.216 φορολογούμενοι χρωστούν φορολογίες ύψους €447,2 εκατ., οι οποίες κυμαίνονται από €5.000 μέχρι €10.000.

Φόρους μεταξύ €3.000 με €5.000 χρωστούν 13.758 φορολογούμενοι με οφειλές €306,5 εκατ., ενώ 24.457 οφειλέτες δεν έχουν πληρώσει φόρους €44,4 εκατ. Οι φορολογικές οφειλές της τελευταίας κατηγορίας κυμαίνονται από €1.000 μέχρι €3.000. Φορολογίες μέχρι €1.000 οφείλουν 114.560 φορολογούμενοι, με το σύνολο της οφειλής να φτάνει €31,3 εκατ. 

Οι μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές είναι στον Φόρο Εισοδήματος, στον οποίο 70.621 πρόσωπα χρωστούν ποσό €661 εκατ. Το κράτος έχει να παίρνει και ποσό €349,7 εκατ. από 23.627 φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρωστούν ΦΠΑ.

Στα €123,9 εκατ. ανέρχονται οι αποκοπές του φόρου από εργοδότη που δεν καταβλήθηκαν ενώ το ύψος των οφειλών για την παρακράτηση από ενοίκια φτάνει τα €107,2 εκατ.

Επίσης οι καθυστερημένες οφειλές στον φόρο ακινήτων είναι €90 εκατ., του φόρου για την άμυνα είναι €81,7 εκατ. και του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών είναι €60,6 εκατ. Οι οφειλές για τον προσωρινό φόρο είναι €44,8 εκατ. και για την παρακράτηση από μερίσματα €30,9 εκατ. Οι υπόλοιπες φορολογικές οφειλές είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα. 

Μετά από επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται πως σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των φορολογικών οφειλών, οι φορολογούμενοι στα πιο χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα μπορεί να έχουν χρέη στον φόρο αλλά είναι πιο συνεπείς.

Για παράδειγμα στις οφειλές που αφορούν αποκοπή φόρου από εργοδότη, 24 πρόσωπα έχουν φορολογικές οφειλές από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ. συνολικού ύψους €16,8 εκατ. και άλλοι 27 φορολογούμενοι με οφειλές άνω του €1 εκατ. χρωστούν ποσό €42,7 εκατ. Οι δυο ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας σχεδόν αγγίζουν το 50% των οφειλετών.

Άλλο παράδειγμα είναι ότι έξι φορολογούμενοι με υποχρεώσεις από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ. δεν πλήρωσαν προσωρινό φόρο €4,3 εκατ. ενώ εννέα φορολογούμενοι με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ δεν κατέβαλαν φορολογία ύψους €4,9 εκατ. 

Για τον φόρο εισοδήματος 493 πρόσωπα, με φορολογικές οφειλές πέραν του €1 εκατ., χρωστούν ποσό €156,2 εκατ., περίπου το 10% της συνολικής οφειλής. Ο μέσος όρος που καλείται να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος για φόρο εισοδήματος είναι €3,1 εκατ. 

Σχετικά με τον φόρο ακινήτων 11 φορολογούμενοι έχουν χρέη στον φόρο μεταξύ €500 χιλ. και €1 εκατ. συνολικού ύψους €7,1 εκατ., για τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 15 φορολογούμενοι με οφειλές άνω των €500 χιλ. δεν πλήρωσαν φόρο €9,7 εκατ. Αναφορικά με την παρακράτηση από μερίσματα τρία πρόσωπα με οφειλές άνω των €1 εκατ. χρωστούν φόρο €3,9 εκατ. Δηλαδή αντιστοιχεί στον καθένα φόρος €1,3 εκατ. Επίσης για την ίδια οφειλή 8 πρόσωπα με φόρους άνω των €500 χιλ. θα πρέπει να πληρώσουν ποσό €5,2 εκατ. 

Για τις οφειλές στον ΦΠΑ 55 οφειλέτες με χρέη άνω των €500 χιλ. χρωστούν €41,5 εκατ. Να σημειωθεί πως δύο πρόσωπα χρωστούν φορολογίες από κέρδη Χρηματιστηρίου ύψους €362.476, άλλοι 36 φορολογούμενοι έχουν οφειλές στον φόρο καλλιτεχνών €927.587 και 32 πρόσωπα χρωστούν ποσό €18.627 για την αυτοφορολογία. Ένας οφειλέτης δεν κατέβαλε τον ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος ύψους €209 χιλ.

Εκείνο που προκαλεί προβληματισμό είναι το γεγονός ότι αριθμός εργοδοτών, ενώ αποκόπτει κάθε μήνα χρήματα από τους μισθούς των εργοδοτούμενων για τον φόρο εισοδήματος, δεν τον καταβάλλει στο κράτος. Συγκεκριμένα 24 εργοδότες έχουν φορολογικές οφειλές €810 χιλ. Μάλιστα ένας εργοδότης χρωστά ποσό €88.256.

Στα πλαίσια της αποκοπής της έκτακτη εισφοράς αξιωματούχων, εργοδοτούμενων και συνταξιούχων του κράτους, δύο πρόσωπα έχουν οφειλές €60.869 ενώ ένας φορολογούμενος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει οφειλές €1.000, στο πλαίσιο της μείωσης απολαβών.

Μόνο ο νόμος θα τους σώσει
Μόνο όταν η Βουλή ανάψει το πράσινο φως στην πρόταση  νόμου για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών θα ρυθμιστεί το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Με την πρόταση νόμου των κομμάτων, θα δοθεί ανάσα στους φορολογούμενους αλλά θα εισρεύσουν και χρήματα στα κρατικά ταμεία. Συγκεκριμένα, με 54 μηνιαίες δόσεις θα αποπληρώνονται τα οφειλόμενα ποσά που δεν ξεπερνούν τις €100 χιλ. ενώ για οφειλές άνω των €100 χιλ. οι δόσεις αυξάνονται στις 60. Πάντως, κατά την επεξεργασία των στοιχείων του Τμήματος Φορολογίας, διαπιστώνεται για άλλη μια φορά πως οι πολίτες με χαμηλές φορολογικές οφειλές είναι πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους από τους φορολογούμενους που έχουν υψηλές φορολογίες, άρα και υψηλά εισοδήματα.

Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου
Mισθοί, συντάξεις στις 15/12, 13οι μισθοί και συντάξεις τέλος του μήνα
Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικού για σκοπούς τόνωσης της αγοράς, οι μισθοί και οι συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου 2016 θα καταβληθούν στις 15/12/2016 και οι 13οι μισθοί / συντάξεις στις 28/12/2016. 
Σε ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται ότι οι μισθοί και οι συντάξεις θα εμβασθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων κατά τη διάρκεια του 24ώρου των πιο πάνω ημερομηνιών σύμφωνα με τα τραπεζικά πρωτόκολλα.
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΣΕΚ : Ανάγκη για μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος

Η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη
Inubusiness.com
Στη γραμμή των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση και η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, αναφέρει η ΣΕΚ. Σε ανακοίνωση της, η ΣΕΚ σημειώνει ότι η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη, θα προσελκύει επενδύσεις και θα βελτιώνει την κατανομή του εθνικού εισοδήματος.
Χρειαζόμαστε, τονίζει, ένα καινούριο φορολογικό σύστημα που ανάμεσα σ’ άλλα θα πρέπει να είναι απλό, σταθερό και δίκαιο. Όσο πιο πολύπλοκο, σημειώνει, τόσο περισσότερο ευνοεί τη φοροδιαφυγή και δυσκολεύει τους μηχανισμούς ελέγχου και είσπραξης.

Το καινούργιο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με την ΣΕΚ πρέπει “να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στη ροπή προς τη φοροδιαφυγή, με βασικό κίνητρο τη χαμηλή φορολόγηση εταιρειών και φυσικών προσώπων. Να προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές στους κατά συνείδηση και κατά σύστημα φοροφυγάδες. Να λειτουργεί με κυρίαρχο πυλώνα την πληροφορική και τη διασύνδεση και διασταύρωση δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Να διαθέτει αποτελεσματικούς φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς που θα αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή.

Να καλλιεργεί τη φορολογική συνείδηση. Να ευνοεί την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Οι ψηλές φορολογίες πολλές φορές αποτρέπουν την ανάπτυξη και μειώνουν τα διαθέσιμα έσοδα των νοικοκυριών για κατανάλωση και αποταμίευση”.
Η ΣΕΚ, σημειώνει, ότι για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης έχει πρόσφατη συνεδριακή απόφαση την οποία επέδωσε ήδη προς την κυβέρνηση και βρίσκεται σε αναμονή εξελίξεων για την παραπέρα διαχείριση του θέματος αυτού.
ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

“Πρωταθλήτρια” η Κύπρος στη μετανάστευση νέων λόγω ανεργίας, λέχθηκε στην Επιτροπή Εργασίας

24h.com.cy
“Πρωταθλήτρια” είναι η Κύπρος στη μετανάστευση νέων λόγω ανεργίας, αναφέρθηκε το απόγευμα στην Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής, ενώπιον της οποίας τέθηκε το θέμα “η υψηλή ανεργία στους νέους, η εφαρμογή/υλοποίηση του εθνικού προγράμματος “Εγγύηση για την Νεολαία”, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή/υλοποίηση τους και η πιθανότητα αλλαγής ή βελτίωσης του”.


Κατά τη συζήτηση του θέματος, τονίστηκε από τα μέλη-βουλευτές της Επιτροπής, ότι η ανεργία στην Κύπρο συνεχίζει να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, και κυμαίνεται στο 26,7%. Στο μεταξύ, ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων υποαπασχολείται ή ετεροαπασχολείται ενώ έχει δημιουργηθεί και μια νέα ομάδα εργαζομένων, οι “εργαζόμενοι-φτωχοί”, οι οποίοι αμείβονται με πολύ λίγα χρήματα, με 200 ή 300 ευρώ τον μήνα.

Η Κύπρος κατέχει και την πέμπτη χειρότερη θέση στην ανεργία στην ΕΕ, που είναι ένα ακόμη στοιχείο - που παρά την όποια βελτίωση που υπάρχει - συνεχίζει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα.

Οπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, το 2013 όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εφάρμοσαν τη Σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», ώστε όλοι οι νέοι να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Προς υποστήριξη των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» παρασχέθηκε σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ στα κράτη-μέλη, μέσω της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) - 6,4 δις ευρώ - ενώ το 2015 εγκρίθηκε επιπλέον 1 δις ευρώ για την άμεση υποστήριξη περιοχών που τα ποσοστά ανεργίας των νέων υπερβαίνουν το 25%.

Πέραν από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, κατά την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα επενδύσει τουλάχιστον 6,3 δις ευρώ για να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας Ανδρέας Φακοντής είπε ότι στο ποσοστό του 26,7% της ανεργίας στους νέους δεν υπολογίζεται ένας μεγάλος αριθμός νέων, οι οποίοι ενώ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους δεν επιστρέφουν στην Κύπρο ή πάρα πολλοί από αυτούς στην αδυναμία τους να εξασφαλίσουν εργασία στην Κύπρο, μεταναστεύουν στο εξωτερικό.

Η Κύπρος, είπε σε δηλώσεις του, δυστυχώς είναι “πρωταθλήτρια” στη μετανάστευση σε αναλογία πληθυσμού.

“Τα στοιχεία είναι της ΕΕ με βάση την αναλογία του πληθυσμού. Ενας μεγάλος αριθμός κυρίως νέων, ο οποίος υπολογίζεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Επιπλέον αυτού, ένας αριθμός νέων, οι οποίοι φοιτούν στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους δεν επιστρέφουν στην Κύπρο”, σημείωσε.

Οπως διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας, συμπλήρωσε, το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει ικανοποιητικά και κρίνεται ως αναποτελεσματικό.

Ο κ. Φακοντής ανέφερε ότι “χρειάζεται ακόμα να γίνουν πολλά για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα η υψηλή ανεργία στους νέους”, χρειάζεται να γίνει μελέτη για επανασχεδιασμό των στόχων προτεραιότητας, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της κρίσης, η οποία έχει αλλάξει σοβαρά την κατάσταση στον εργασιακό τομέα.

Επισημάναμε επίσης στο Υπουργείο Εργασίας, συνέχισε, ότι πρέπει να επεκτείνει την ομάδα ηλικίας, στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο σχέδιο, καθώς – λόγω και του στρατού- μεγάλη μερίδα νέων δεν μπορεί να καλυφθεί, ενώ από το Υπουργείο ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έχουν ζητήσει να επεκταθεί η ηλικία μέχρι το 29ο έτος της ηλικίας για να δώσει την δυνατότητα διεύρυνσης ώστε να καλυφθεί μια μεγαλύτερη ομάδα νέων.

Στην Επιτροπή, αναφέρθηκε ότι τα προγράμματα κατάρτισης σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως “όχημα” από τους εργοδότες για περαιτέρω απορύθμιση και διάβρωση των όρων απασχόλησης καθώς και πίεση των μισθών προς τα κάτω.

“Γι αυτό και ζητήσαμε να γίνονται αυστηρότεροι και συχνότεροι έλεγχοι ώστε να μην υπάρχει αυτή η συμπίεση των μισθών προς τα κάτω αλλά κατ΄ επέκταση για να διακριβώσουμε και ποιος είναι ο αριθμός των νέων που μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων παραμένουν στην απασχόληση, που αυτός είναι και ο βασικός στόχος”, πρόσθεσε.

Πρέπει να πούμε, είπε ο κ. Φακοντής, ότι η ανεργία συνεχίζει να είναι μια από τις πιο σκληρές καταστάσεις που βιώνουν ιδιαίτερα οι νέοι μας, είναι μια κοινωνική μάστιγα γι αυτό και η Κυβέρνηση οφείλει και πρέπει να στοχεύσει στη δημιουργία νέων ποιοτικών, σταθερών θέσεων εργασίας.

Τέλος, κάλεσε την Κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη σημασία και να στοχεύσει στην ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να περιοριστεί η φτώχεια και να αναβαθμιστεί το κοινωνικό κράτος πρόνοιας.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά και ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης ανέφεραν ότι η ανεργία ναι μεν, στους νέους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα στο 26,7%.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης είπε ότι η υψηλή ανεργία στους νέους οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει και σωστός προγραμματισμός στο τι σπουδάζουν οι νέοι διότι οι περισσότεροι μπορεί να σπουδάσουν αυτό που τους αρέσει, όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να βρουν δουλειά στον τομέα τους.

Αρα λοιπόν, σημείωσε, το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης είναι επίσης ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο που μας απασχολεί. Επίσης το γεγονός, συνέχισε, ότι τα πανεπιστήμια παράγουν πτυχιούχους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά εξ αντικειμένου λόγω του θέματος το οποίο σπουδάζουν, αυξάνει περισσότερο την ανεργία και δυσκολεύει και την ευελιξία της αγοράς εργασίας.

Το κράτος, είπε ο κ. Μαυρίδης, πρέπει να κάνει επανασχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ένα διαρθρωτικό μέτρο, το οποίο θα οδηγήσει στο καλύτερο συνταίριασμα μεταξύ των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και των επιχειρήσεων.

Στα πανεπιστήμια για παράδειγμα, σημείωσε, έχουμε πτυχιούχους φιλολογίας, πολιτικών επιστημών, ανθρωπιστικών επιστημών, όπου δεν είναι εύκολο για κάποιο απόφοιτο αυτού του επαγγέλματος να βρει δουλειά.

Και γι αυτό το λόγο, είπε, αναγκάζονται οι νέοι να πάνε για μεταπτυχιακό που θα κοστίσει ακόμη περισσότερο, είτε να αλλάξουν κατεύθυνση είτε να εργαστούν σε ένα επάγγελμα, το οποίο δεν είναι αυτό που ήθελαν.

“Μια πρακτική είναι να ενεργοποιήσουμε τα ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας, τους ιδιωτικούς συμβούλους, οι οποίοι θα τρέξουν στις επιχειρήσεις να δουν αν υπάρχουν ανάγκες και να προσπαθήσουν να κάνουν το συνταίριασμα μεταξύ των ανέργων και τις θέσεις στις επιχειρήσεις”, συμπλήρωσε.

Οπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, η μεταρρύθμιση του συστήματος στην αγορά εργασίας υλοποιείται κυρίως, μέσω της υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (ΕΝ), στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση των νέων – η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στην Κύπρο καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των
νέων.

Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί ορισμένα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ή/και εθνικά ταμεία για την υποστήριξη της απασχόλησης άλλων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων, των
αυτοαπασχολούμενων, των κοινωνικών επιχειρήσεων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία.

Στα προγράμματα τοποθέτησης νέων ανέργων (ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, όπως σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου, υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή από άλλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, αυτά τα μέτρα πολιτικής δεν είναι ακόμη αρκετά ολοκληρωμένα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική για μη καταγεγραμμένους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ).

Πηγή ΚΥΠΕ