Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Τράπεζες, επιτόκια και εκποιήσεις

Διαφωνούν οι Τράπεζες με τα κυβερνητικά νομοσχέδια

www.nomisma.com.cy

28 Αυγούστου 2014, ώρα 15:30
Οι διαφωνίες των τραπεζών στα νομοσχέδια περί καταχρηστικών ρητρών, τραπεζικών εργασιών και ελευθεροποίησης του επιτοκίου, εκφράστηκαν κατά τη σημερινή κοινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στη συνεδρία ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών για τα εν λόγω νομοσχέδια, και στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόθεση της Κυβέρνησης για ρύθμιση του ζητήματος των επιτοκίων. Απαντήσεις δόθηκαν και από τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη καθώς και το Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη.

Μιλώντας κατά την κοινή συνεδρία, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε αρχικά ότι το νομοσχέδιο για την ελευθεροποίηση του επιτοκίου επιχειρεί να απαγορεύσει την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης στους δανειολήπτες μέσω της αύξησης των επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα σε αυτό εισάγονται ρυθμίσεις για διαφάνεια και πληροφόρηση από πλευράς τραπεζών. Οπως ανέφερε, το ζήτημα των ψηλών επιτοκίων ήταν από τα σοβαρότερα ζητήματα και πως παρά το γεγονός ότι τα δανειστικά επιτόκια βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 15 χρόνων, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι παραμένουν υψηλά και ότι υπάρχει το περιθώριο ρύθμισης του ζητήματος.

Όπως είπε, με το νομοσχέδιο επιχειρείται να απαγορεύσει στις τράπεζες τη δυνατότητα που είχαν μέχρι σήμερα να αυξάνουν μονομερώς το περιθώριο επιτοκίου και να περιορίσει τη δυνατότητα αύξησης του τόκου υπερημερίας μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Διαφωνίες στα προτεινόμενα νομοσχέδια εξέφρασε ο Σύνδεσμος Τραπεζών, καταθέτοντας υπόμνημα με όλα τα σημεία των διαφωνιών τους. Ο Σύνδεσμος διαφωνεί με την ολότητα του Νομοσχεδίου περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόνοια που παρέχει τη δυνατότητα σε οφειλέτες που έλαβαν δάνεια με εξασφάλιση την κύρια κατοικία να καταγγέλλουν στην Αστυνομία ή τη Γενική Εισαγγελία το πιστωτικό ίδρυμα που θεωρούν ότι παρέβηκε οποιαδήποτε υποχρέωση, όπως αυτή απορρέει από Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας.

Οπως είπε η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Δήμητρα Βαλιαντή Πλατή, ο Σύνδεσμος διαφωνεί με το νόμο εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων στην ολότητα του, γιατί λειτουργεί ως τροχοπέδη στην εφαρμογή της διαδικασίας εκποίησης, “εφόσον οι πρόνοιες του μπορεί να τύχουν εκμετάλλευσης από κάποιους που αρνούνται να συνεργαστούν”.

Αναφορικά με τη ρύθμιση των επιτοκίων, η κ. Πλατή είπε ότι το νομοσχέδιο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις τράπεζες με αμφίβολο όφελος προς τους πελάτες τους και αυτό γιατί οι Τράπεζες δεν θα μπορούν να αυξάνουν το περιθώριο επιτοκίου και ως αποτέλεσμα, ενδεχομένως να ορίζουν από την αρχή του δανείου όσο το δυνατό πιο ψηλό περιθώριο επιτοκίου για να καλύψουν κάθε μελλοντικό ρίσκο.

Η Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών είπε ότι οι τράπεζες διαφωνούν με την αποστολή χωριστών επιστολών στον κάθε πελάτη όταν αλλάζει το βασικό επιτόκιο, διευκρινίζοντας ότι η ενημέρωση θα μπορεί να τους σταλεί με την επόμενη κατάσταση λογαριασμού.

Οι τράπεζες δεν συμφωνούν με την πρόνοια του νομοσχεδίου ότι ο τόκος υπερημερίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2%, καθώς με βάση τη νομολογία, η τράπεζα πρέπει να αποδείξει το πραγματικό της κόστος, το οποίο ενδέχεται κάποτε να είναι πέραν του 2%, και δεν είναι ορθό να περιοριστεί εκ των προτέρων η ζημιά της τράπεζας.

Επίσης, ο Σύνδεσμος Τραπεζών διαφωνεί με την απαγόρευση σε πιστωτικά ιδρύματα να περιλάβουν σε νέα σύμβαση ρήτρα  που να παρέχει το μονομερές δικαίωμα αύξησης του περιθωρίου επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να είναι αντισυνταγματικό.

Από την πλευρά της, η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, μιλώντας ενώπιον της κοινής συνεδρίας των Επιτροπών είπε ότι ο Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας είναι υπό αναθεώρηση. Αναφέρθηκε, επίσης, στη δυνατότητα των τραπεζών να χειρίζονται αναδιαρθρώσεις δανείων, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα οι περισσότερες δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Όπως είπε, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει πολλά παράπονα από κόσμο σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις και πως έχει διορίσει Ελεγκτικό Οίκο για να εξετάσει κατά πόσον έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Πρόσθεσε πως η Κεντρική Τράπεζα συστήνει τώρα μια μονάδα για επιτόπιους ελέγχους στις τράπεζες για τις αναδιαρθρώσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τώρα θα διαφανούν τα αποτελέσματα των αναδιαρθρώσεων, καθώς οι περισσότερες τράπεζες τώρα έχουν συστήσει μονάδες που χειρίζονται τις αναδιαρθρώσεις.

Η κ. Γιωρκάτζη είπε ότι το κοινό μητρώο (credit register) με το οποίο οι Τράπεζες θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δανειοληπτών είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα δώσει μεγάλη βοήθεια στις τράπεζες.

Οσον αφορά την αναδρομικότητα του νόμου και τη δυνατότητα των δανειοληπτών να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από ενδεχόμενες υπερχρεώσεις από αυξημένα επιτόκια  που επιβλήθηκαν στο παρελθόν, ερώτημα που τέθηκε από πολλούς βουλευτές, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης είπε ότι εκείνο που επιδιώκει η προτεινόμενη νομοθεσία είναι να δώσει τέρμα στη δυνατότητα των τραπεζών να αυξάνουν μονομερώς το επιτόκιο. Στις περιπτώσεις όμως που υπήρχαν αυτές οι υπερχρεώσεις και οι δανειολήπτες τις αποδέχτηκαν και τις πλήρωσαν, δεν υπάρχει πρόνοια για επιστροφή τους. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο, όπως είπε, το κατά πόσον θα απαλειφθούν οι τόκοι αυτοί οι οποίοι έχουν μεν χρεωθεί αλλά δεν έχουν καταβληθεί.

Πάντως, ο κ. Κληρίδης είπε πως δεν είναι εύκολο να υπάρξει αναδρομική ισχύ εάν δεν γίνει προηγουμένως μελέτη για τις επιπτώσεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να ρυθμίσει τη διακύμανση των επιτοκίων από τώρα και στο εξής. “Η πρόθεση είναι πώς θα καθορίζεται το δανειστικό επιτόκιο από τώρα και στο εξής. Με την ψήφιση του νόμου οι τράπεζες δεν θα μπορούν να αυξάνουν τα επιτόκια μονομερώς”, είπε. Ωστόσο, έδωσε το παράδειγμα πως η μια τράπεζα επέβαλε πέρυσι τόκους υπερημερίας 3%, αυτό δεν μπορεί σήμερα να κηρυχθεί παράνομο. Αν όμως, όπως πρόσθεσε, ο τόκος αυτός ήταν παράλογος -π.χ. 10%- τότε δεν μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε και το θέμα της ομαδοποίησης και της πώληση των δανείων, με τον Υπουργό Οικονομικών να δηλώνει πως το μνημόνιο περιλαμβάνει πρόνοια με την οποία επιτρέπεται η πώληση δανείων αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η άδεια της Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως είπε, η εποπτική αρχή των τραπεζών θα ελέγξει ποιος θα αγοράσει τα δάνεια, ενώ πρόσθεσε πως πρόσφατα η Τράπεζα Κύπρου πώλησε δάνεια στη Ρουμανία και την Αγγλία.

Από την πλευρά της κ. Γιωρκάτζη ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να εξετάζει την πώληση των δανείων, λέγοντας, παράλληλα πως δάνεια μπορούν να πωληθούν από τράπεζα σε τράπεζα. Διευκρίνισε, επίσης, πως μέχρι σήμερα δεν έχει πωληθεί ένα πακέτο δάνειων ή δάνειο σε ένα ιδιώτη αλλά σε τράπεζες.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου είπε πως από τις απαντήσεις και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους Υπουργούς της Κυβέρνησης και τον Γενικό Εισαγγελέα, “έχει επιβεβαιωθεί πανηγυρικώς ότι οι όποιες αλλαγές έγιναν στα νομοσχέδια είναι διακοσμητικού χαρακτήρα και αφορούν απλά φτιασιδώματα. Κατ` επέκταση, οι ανησυχίες μας ως ΑΚΕΛ παραμένουν”, καθώς όπως είπε, το νομοσχέδιο εξακολουθεί να προνοεί μαζικές εκποιήσεις. Αυτό από μόνο του θα έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις”.

Ο κ. Ευαγόρου είπε επίσης πως το νομοσχέδιο εξακολουθεί να προνοεί μαζικές εκποιήσεις με διαδικασίες εξπρές από τους 4 μήνες και δεν προστατεύει ούτε την κύρια κατοικία ούτε την μικρή επαγγελματική στέγη, απαιτήσεις που το ΑΚΕΛ έθεσε εδώ και ενάμιση χρόνο ιδιαίτερα επιτακτικά. “Συνεπώς, ως ΑΚΕΛ παραμένουμε στη θέση μας, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο και αντιπροτείνουμε, επαναφέρουμε τη δική μας πρόταση νόμου που αφορά στην προστασία της κύριας κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης”, είπε.


Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Σχέδια αναβολής κάποιων εκποιήσεων

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει έκτακτα μέτρα στήριξης οικονομικά ευάλωτων πελατών της, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως αναφέρει, που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι, οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Σε σημερινή ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ειδικότερα ότι άνεργοι οι οποίοι διατηρούν στεγαστικό δάνειο με την Τράπεζα και η εκτίμηση της ιδιόκτητης κατοικίας τους δεν ξεπερνά τις €250.000, μπορούν να αιτηθούν περίοδο χάριτος διάρκειας 15 μηνών, μέχρι τις αρχές του 2016.
Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, οι άνεργοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, μπορούν από σήμερα μέχρι και τις αρχές του 2016, να καταβάλλουν το συμβολικό ποσό των €10 μηνιαίως, αντί της κανονικής δόσης του δανείου.
Σε περίπτωση που ο πελάτης της Τράπεζας παραμένει άνεργος, πέραν της πιο πάνω περιόδου, τότε η διευκόλυνση μπορεί να ανανεωθεί για ακόμα 12 μήνες, μέχρι το 2017, σημειώνει.
Επιπλέον, αναφέρει ότι πελάτες οι οποίοι αποδεδειγμένα είχαν πάνω από 25% μείωση του οικογενειακού τους εισοδήματος, διατηρούν στεγαστικό δάνειο με την Τράπεζα και η εκτίμηση της ιδιόκτητης κατοικίας τους δεν ξεπερνά τις €250.000, μπορούν να αιτηθούν περίοδο χάριτος 15 μηνών καταβάλλοντας €30 μηνιαίως, αντί της κανονικής δόσης του δανείου.
Προσθέτει ότι με τη λήξη της περιόδου χάριτος, μπορεί να δοθεί διευκόλυνση για ακόμα 12 μήνες, στη διάρκεια των οποίων ο πελάτης θα πληρώνει μόνο τόκους.
Αναφορικά με μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με δάνεια επαγγελματικής στέγης, των οποίων η μείωση κύκλου εργασιών αποδεδειγμένα ανήλθε πέραν του 25%, σε σχέση με το 2012, και η εκτιμημένη αξία της επαγγελματικής στέγης δεν υπερβαίνει τις €250.000, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι αυτές μπορούν να αιτηθούν περίοδο χάριτος 15 μηνών στη διάρκεια της οποίας θα καταβάλλουν €30 μηνιαίως, αντί της κανονικής δόσης του δανείου.
Αναφέρει επίσης ότι με τη λήξη της περιόδου χάριτος, μπορεί να δοθεί διευκόλυνση για ακόμα 12 μήνες, στη διάρκεια των οποίων ο πελάτης θα πληρώνει μόνο τόκους.
Επιπρόσθετα των πιο πάνω έκτακτων σχεδίων, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις και όλοι οι πελάτες, δανειολήπτες της Τράπεζας οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καταβολή των δόσεων τους, προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους λειτουργό εξυπηρέτησης για να βρουν την κατάλληλη λύση έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 

....
Σχέδια αναδιαρθώσεων για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού εξήγγειλε ο συνεργατισμός.

Δικαιούχοι είναι οι πελάτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και πλήγηκαν λόγω απώλειας εργασίας, ή λόγω μείωσης εισοδημάτων.

Ανακοίνωση του συνεργατισμού αναφέρει ότι κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, οι δανειολήπτες θα απολαμβάνουν περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή τόκων ή και κεφαλαίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2016 ή και μετέπειτα σε ειδικές περιπτώσεις.

Ο συνεργατισμός τονίζει ότι η διαδικασία της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να είναι βιώσιμη αφού εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία όπως επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής, η μείωση επιτοκίων, και προοπτική επανένταξης στην απασχόληση.

Ξεκαθαρίζει ότι οι μη συνεπείς πελάτες που επέλεξαν τη στρατηγική εκμετάλλευσης του συστήματος δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω πρόνοιες.  
Astra
…...................................
Έκκληση προς τα κόμματα να ψηφίσουν το νομοσχέδιο που αφορά τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Κώστας Μελάς.
Διαβεβαίωσε πως με βάση το προτεινόμενο Ν/Σ αλλά και τις ασφαλιστικές δικλείδες που προσφέρουν τα παράλληλα νομοθετήματα, «δεν πρόκειται να γίνει εκποίηση κατοικίας ή μαζικές εκποιήσεις».
Επέκρινε ακόμη κάποια κόμματα λέγοντας ότι οι αντιδράσεις τους κατά του νομοσχεδίου εντάσσονται στο πλαίσιο κομματικών σκοπιμοτήτων.
Με παρόμοια τοποθέτηση, χωρίς ωστόσο να διατυπώσει τις όποιες επικρίσεις, εμφανίστηκε και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα δικαιώματα των δανειοληπτών και των ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας κατοχυρώνονται ως ένα σημείο.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δανειοληπτών και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας της Πρώτης Κατοικίας συναντήθηκαν σήμερα στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη με τον οποίο και συζήτησαν τα θέματα που άπτονται του Ν/Σ για τις εκποιήσεις.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση, ο κ. Μελάς ανέφερε ότι «πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις», υποδεικνύοντας ότι «η ψήφισή του είναι μια υποχρέωση που οφείλουμε να τηρήσουμε» και πως «οφείλουμε να τιμήσουμε την υπογραφή μας και τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει απέναντι στους δανειστές μας».
Αναφέρθηκε στις συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν, θέμα, όπως είπε, καίριο που «καίει τον κόσμο».
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «υπάρχουν και στο νομοσχέδιο ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας των δανειοληπτών, υπάρχει ρητή πρόνοια για απεριόριστο δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο οποιουδήποτε δανειολήπτη και με βάση αυτή τη διαδικασία, η διαδικασία εκποίησης σταματά μέχρι να επιλυθεί το θέμα στο δικαστήριο».
«Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα», συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι «το δίχτυ προστασίας μέσω των νομοθετημάτων για την αφερεγγυότητα δίνει αρκετές διεξόδους στους δανειολήπτες και στους κατόχους πρώτης κατοικίας για να προστατευτούν και έναντι των αυθαιρεσιών των τραπεζών για το χειρισμό των αναδιαρθρώσεων».
Ο Κώστας Μελάς ανέφερε πως μολονότι είναι γνωστή η συμπεριφορά των τραπεζών απέναντι στους δανειολήπτες σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις, εντούτοις «υπάρχουν και τα μέσα και οι τρόποι για να προστατευτούν οι δανειολήπτες».
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
«Δεν πιστεύουμε ότι θα γίνουν μαζικές εκποιήσεις ούτε ότι πρόκειται να γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν για πολλούς λόγους μαζικές εκποιήσεις» δήλωσε, αναφέροντας ότι θα «πρέπει να σταματήσει η εκμετάλλευση του θέματος αυτού για κομματικά οφέλη, κάτι που είναι απαράδεκτο».
«Πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και να το λύσουμε», είπε και απηύθυνε έκκληση στα κόμματα να ψηφίσουν το νομοσχέδιο σε Νόμο, εξηγώντας ότι οι δανειολήπτες δεν έχουν πρόβλημα αν ψηφιστεί όπως είναι.
«Η προστασία των δανειοληπτών υπάρχει και κανείς δεν μπορεί να τους την πάρει ούτε η Τρόικα ούτε κανείς», πρόσθεσε.
Ο κ. Μελάς κάλεσε τους δανειολήπτες να μη φοβούνται και πρόσθεσε ότι «ούτε στα επόμενα δύο με τρία χρόνια δεν πρόκειται να γίνει εκποίηση κατοικίας ή μαζικές εκποιήσεις και θα το δείτε στην πράξη».

Εξάλλου, συμπλήρωσε, «η Βουλή ως παντοδύναμη μπορεί, αν δει ότι κάπου γίνονται ατασθαλίες ή κατάχρηση, με τροποποιητικό Νόμο να διορθώσει τα πράγματα».

ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι διεξήχθη μια αρκετά εποικοδομητική συζήτηση με τον Πρόεδρο και πως υπήρξαν ερωτήματα που σήμερα απαντήθηκαν.
Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι με το προτεινόμενο Ν/Σ και τα παράλληλα νομοσχέδια «εν μέρει τα δικαιώματα των δανειοληπτών και των ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας κατοχυρώνονται ως ένα σημείο» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «με καλοπροαίρετες κινήσεις από όλα τα κόμματα όλοι μπορούν να βάλουν νερό στο κρασί τους ώστε να έρθουμε σε κοινή συνισταμένη που θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό του κράτους και θα προστατεύσει όλους τους σωστούς δανειολήπτες και ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας».
«Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κακοί δανειολήπτες και πρέπει να καταλάβουν ότι όντως πρέπει να πληρώσουν», συμπλήρωσε.
Κληθείς να διευκρινίσει τι εννοεί με την αναφορά του σε εν μέρει κατοχύρωση εξήγησε ότι «υπάρχει προσφυγή στο δικαστήριο η οποία μπορεί να δημιουργήσει αρκετές διαδικασίες, έτσι ώστε να επιτραπεί σε κάποια φάση να παίρνονται αποφάσεις στη Βουλή χωρίς την έγκριση της Τρόικας και χρησιμοποιώντας αυτές τις διαδικασίες να μας βρουν καλύτεροι καιροί και τους δανειολήπτες και τις τράπεζες».
Πρόσθεσε ότι ο Σύνδεσμος εισηγήθηκε σήμερα προς τον Πρόεδρο «την κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών».
Ερωτηθείς τέλος για το ύψος του ποσού που αφορά τα δάνεια από τους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες σε σχέση με την πρώτη κατοικία, είπε ότι  με βάση τα στοιχεία που έχει λάβει ο Σύνδεσμος από την Κεντρική Τράπεζα τα στεγαστικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
«Αυτά αφορούν τα στεγαστικά στο σύνολο, όχι για την πρώτη κατοικία», εξήγησε, αναφέροντας ότι με βάση τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για κύρια κατοικία ανέρχονται στα €2 δισ».
Newzup.comΔευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

τα μη εξυπηρετούμενα οικιστικά δάνεια φτάνουν στο 27% και ανέρχονται στα €4 δισ. από τα €24 δισ. που είναι το σύνολο των ΜΕΔ στην Τράπεζα.

4 δις τα μη εξυπηρετούμενα οικιστικά δάνεια στη ΤΚ


24h.com.cy
Αύριο στις 9.30, ο Πρόεδρος θα δεχθεί το Σύνδεσμο Προστασίας Δανειοληπτών και το Σύνδεσμο Προστασίας Πρώτης Κατοικίας
Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, Κυβέρνηση και τράπεζες φαίνεται να συμφωνούν ότι η μη ψήφιση του νομοσχεδίου ευνοεί τους μεγαλοφειλέτες και εκείνους που στρατηγικά δεν πληρώνουν τις δόσεις τους. Επίσης, θεωρούν ότι η μη ψήφιση του νομοσχεδίου θα δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στις τράπεζες και στα επερχόμενα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα μετακυλίσει το βάρος στους μικροοφειλέτες που πληρώνουν κανονικά τα δάνειά τους, είτε έχουν προχωρήσει σε αναδιάρθρωση.
Τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν ότι οι οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου που ευνοούν τους οφειλέτες παρέχουν κάλυψη στους μεγαλοφειλέτες. Παράλληλα, προκαλεί προβληματισμό το γεγονός πως ενώ η τουριστική βιομηχανία παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη και υπάρχουν σημαντικά έσοδα, επιχειρηματίες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό δεν πληρώνουν τα δάνειά τους.
Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι η μη ψήφιση του νομοσχεδίου θέτει εν κινδύνω την καλή πορεία υλοποίησης του κυπριακού προγράμματος και καθυστερεί την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο.
Όπως διαφάνηκε στη σύσκεψη στο Προεδρικό, οι τράπεζες έχουν ως πρώτο στόχο τους μεγάλους δανειολήπτες, αφού η πλειοψηφία των μικρών δανειοληπτών που έχουν οικιστικά δάνεια έχουν προχωρήσει σε διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου, ήδη 3000 άνεργοι επωφελούνται από σχέδιο μέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν 5 ευρώ το μήνα για το δάνειό τους μέχρι να εξεύρουν εργασία, ενώ στο Συνεργατισμό υπάρχει δυνατότητα παγώματος του δανείου για περίοδο μέχρι και δύο χρόνια.
Στην Τράπεζα Κύπρου τα μη εξυπηρετούμενα οικιστικά δάνεια φτάνουν στο 27% και ανέρχονται στα €4 δισ. από τα €24 δισ. που είναι το σύνολο των ΜΕΔ στην Τράπεζα. Τα περισσότερα από τα οικιστικά στεγαστικά δάνεια αναλογούν σε ποσά κάτω των €250 χιλιάδων και αφορούν 40.000 λογαριασμούς η πλειοψηφία των οποίων ήδη έχει προχωρήσει σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης.
Στο Συνεργατισμό το 40% των ΜΕΔ είναι στεγαστικά, το 20% καταναλωτικά και το 40% επιχειρηματικά που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ωστόσο τόσο στο Συνεργατισμό όσο και στην Τράπεζα Κύπρου, οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης καθυστερούν λόγω έλλειψης προσωπικού και για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο μεν Συνεργατισμός προχωρεί σε προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση, η δε Τράπεζα Κύπρου έχει προχωρήσει σε μετακίνηση προσωπικού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ικανοποιημένοι αποχώρησαν από το προεδρικό οι τραπεζίτες μετά την ενημέρωση για το πλαίσιο των εκποιήσεων ανακοινώνοντας παράλληλα την πρόθεσή τους να εξαγγείλουν νέα σχέδια αναδιαρθρώσεων δανείων.

Ο εκπρόσωπος του συνδέσμου τραπεζών ανέφερε ότι οι αποφάσεις των εμπορικών τραπεζών θα ληφθούν σε απογευματινή συνεδρία.

Αναχωρώντας από το προεδρικό όπου συζητήθηκε το θέμα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη ο πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβερνητική πρόταση δίδει στις τράπεζες όλα τα εχέγγυα για να κυνηγήσουν τους μεγαλοοφειλέτες.

Ο πρόεδρος βλέπει αύριο το πρωί στον σύνδεσμο δανειοληπτών και το σύνδεσμο προστασίας πρώτης κατοικίας.

astra

Ανακοίνωση για «διαμαρτυρία νεοπροσληφθέντων» λιανικού εμπορίου

Πρωτοφανή για τα εργασιακά θέσμια του τόπου μας είναι η πληρωμένη διαφήμιση που δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο, για οργάνωση διαμαρτυρίας, υποτίθεται των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν για να εργάζονται Κυριακές στο λιανικό εμπόριο.
Μάλιστα, η ανακοίνωση συνυπογράφεται από τον Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου, την εργοδοσία δηλαδή και την ¨Κίνηση Νεοπροσληφθέντων Λιανικού Εμπορίου¨, κίνηση, η οποία είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για δημιούργημα της εργοδοσίας.
Η υποκινούμενη κινητοποίηση οργανώνεται και χρηματοδοτείται από τους μεγαλοεργοδότες του κλάδου και στην ουσία υποχρεώνουν υπαλλήλους να συμμετέχουν σε αυτή.
Σύμφωνα με καταγγελίες, θα χρησιμοποιηθούν λεωφορεία με σημείο εκκίνησης υπεραγορές και εκβιαστικά θα υποχρεωθούν εργαζόμενοι να συμμετέχουν.
Είναι τουλάχιστον ανήθικο να χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι και ιδιαίτερα ευάλωτοι άνθρωποι, για εξυπηρέτηση εργοδοτικών συμφερόντων.
Επί της ουσίας, η κατάργηση του Νόμου για το λιανικό εμπόριο μέσα από τις επαναλαμβανόμενες ανανεώσεις του διατάγματος για το τουριστικό ωράριο έχει οδηγήσει στο άνοιγμα των καταστημάτων σε όλη τη Κύπρο για 7 μέρες τη βδομάδα και συνακόλουθα στη καθολική εργασία την Κυριακή.
Ως αποτέλεσμα έχει ενταθεί αφόρητα η εκμετάλλευση πάνω στους εργαζόμενους, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα παραβίασης του Διατάγματος για τον κατώτατο μισθό και των νομοθετημένων όρων απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο και έχει επιφέρει ανυπέρβλητα προβλήματα στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Η δε Κυριακή ως μέρα ξεκούρασης και οικογενειακής συνεύρεσης έχει καταργηθεί για χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο.
Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει την θέση και απαίτηση της για τερματισμό της πολιτικής των διαταγμάτων και επαναφορά της ισορροπίας και του σεβασμού των όρων απασχόλησης των εργαζόμενων στον λιανικό εμπόριο.
25 Αυγούστου 2014


Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Αντιδράσεις κατά των εκποιήσεων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των εκποιήσεων έξω από το Προεδρικό
www.nomisma.com.cy

19 Αυγούστου 2014, ώρα : 12.29
Η πρώτη οργανωμένη λαϊκή αντίδραση κατά του νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις θα εμφανισθεί την ερχόμενη εβδομάδα έξω από το προεδρικό Μέγαρο. Δεκαπέντε συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να αντιδράσουν δυναμικά στα όσα τεκταίνονται το τελευταίο διάστημα με την νομοθετική κατοχύρωση των εκποιήσεων.

 
Οι οργανώσεις: ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, Κίνηση Κατά των Εκποιήσεων, ΠΟΑΣ, ΠΟΒΕΚ, ΕΚΑ, Νεα Αγροτική, ΠΟΠ, ΠΟΠΟ, ΠΟΦΕΝ, ΠΣΕΜ, ΕΚΥΣΥ, Κίνηση κατά των Ιδιωτικοποιήσεων, Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης  Εκπαίδευσης, Κίνηση Πολιτισμού υπό τον μανδύα της Πλατφόρμας κοινωνικών κινημάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις καλώντας τα κοινοβουλευτικά κόμματα να μην το ψηφίσουν.
 
Αφού κατηγορεί την κυβέρνηση ως υπεύθυνη για τις επιπτώσεις που θα έχει το νομοσχέδιο στους πολίτες απευθύνει κάλεσμα για οργανωμένη αντίδραση με συγκέντρωση στο προεδρικό την ερχόμενη Τετάρτη 27 Αυγούστου στις έξι το απόγευμα.

…..................
Λευκωσία: Με στόχο να μπλοκάρουν τη διαδικασία των εκποιήσεων μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενοι ακολουθούν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πάνω από 1.000 υποθέσεις αγωγών κατατέθηκαν μέσω του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτούμενων (ΣΥΜΕΑ).

Οι μικρές επιχειρήσεις καταχώρησαν τις αγωγές σε μια προσπάθεια να προλάβουν εκποιήσεις των υποστατικών τους σε περίπτωση ψήφισης από τη Βουλή του νόμου περί εκποιήσεων, που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΣΥΜΕΑ, Σταύρος Αλαμπρίτης, τις πρώτες υποθέσεις αγωγών κατά των τραπεζικών ιδρυμάτων ανέλαβε ο δικηγόρος Παύλος Αγγελίδης. Οι αγωγές αφορούν υπερχρεώσεις σε δάνεια, τρεχούμενους λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες.

Όπως μας αναφέρθηκε, ο ΣΥΜΕΑ θα συνάψει συμφωνίες για εκπροσώπηση και με άλλα δικηγορικά γραφεία για καταχώρηση αγωγών εναντίον όλων των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΠΙ) για όλες τις παράνομες διαχρονικά επιπρόσθετες χρεώσεις που επέβαλλαν στα δάνεια, στους τρεχούμενους λογαριασμούς, σε πιστωτικές κάρτες και όχι μόνο.

Στόχος, τόνισε ο κ. Αλαμπρίτης, είναι να επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός με τις τράπεζες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα τραπεζικά ιδρύματα δεν θα αφήσουν την κατάσταση να οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ζητούμε, επισήμανε, να αφαιρεθούν οι επιπρόσθετες χρεώσεις που επιβάλλονταν στα δάνεια από τις τράπεζες έτσι ώστε να διαφανεί ποιο είναι το πραγματικό υπόλοιπο του κάθε λογαριασμού και στη συνέχεια να τύχουν μιας σωστής αναδιάρθρωσης.

Εξάλλου, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΜΕΑ, με την καταχώρηση αγωγής μπλοκάρεται η δυνατότητα εκποίησης για όσο διάστημα διαρκέσει η νομική διαδικασία, επεξηγώντας πως ακόμη και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις, με αυτό τον τρόπο καθίσταται ανενεργό, καθώς εφόσον εκκρεμεί αγωγή αμφισβήτησης του υπολοίπου που παρουσιάζουν οι τράπεζες, δεν μπορεί να προχωρήσει η όποια εκποίηση.

Κίνητρο για τους δανειολήπτες, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τη νομική οδό, προκειμένου να προλάβουν τις εκποιήσεις, αποτελεί και το κόστος για κατάθεση της αγωγής, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει τα €300 μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιπτώσεις δανείων που έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα και τρεχούμενων λογαριασμών που βρίσκονται σε υπέρβαση, σημείωσε ο κ. Αλαμπρίτης.

Όπως πληροφορούμαστε, ο ΣΥΜΕΑ έχει καταθέσει νομοθετική ρύθμιση δανείων και επιτοκίων τόσο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη όσο και ενώπιον της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, για εξέταση. Ο Συνασπισμός έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με κάποια κόμματα και εντός της τρέχουσας εβδομάδας προγραμματίζει να συναντηθεί με αξιωματούχους της Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών.
 
Γράφει: Δωρίτα Γιαννακού

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/214299/oi-mikroi-tha-ta-poun-sta-dikastiria-gia-tis-ekpoiiseis#sthash.xNYhCJGd.dpuf

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Αύξηση της αυτο-απασχόλησης

"Trend" στην Κύπρο η αυτοαπασχόληση

sigmalive

Στις τρεις χώρες της Ευρώπης (εντός και εκτός ΕΕ) στις οποίες το ποσοστό αύξησης στους αυτοαπασχολούμενους κατά το 2013 και τις αρχές του 2014 ήταν διψήφιο, περιλαμβάνεται η Κύπρος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού Ινστιτούτου για Έρευνες Δημόσιας Πολιτικής (IPPR), κατά τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο οι αυτοαπασχολούμενοι στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 12%. Συνολικά πλέον, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 17% των εργαζομένων στην Κύπρο έχουν ως εργοδότη τον εαυτό τους.
Η αύξηση των αυτοεργοδοτούμενων κατά την ίδια περίοδο ήταν μεγαλύτερη μόνο στη Σλοβενία (16%), ενώ πίσω από την Κύπρο ακολουθεί η Βουλγαρία (με 10%).
Συνολικά στα ποσοστά των ελεύθερων επαγγελματιών στην Ευρώπη όπως είχαν διαμορφωθεί το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Κύπρος βρίσκεται πίσω μόνο από την Ελλάδα (32%), την Ιταλία (23%) και τις Πολωνία, Ρουμανία και πΓΔΜ (18%).
Το βρετανικό ινστιτούτο σημειώνει πως από τα πορίσματα της έρευνας επιβεβαιώνεται ότι στη νότια και ανατολική Ευρώπη είναι πολύ πιο διαδεδομένη η κουλτούρα της αυτοαπασχόλησης σε σύγκριση με τη δυτική Ευρώπη.
Παρόλα αυτά, σημαντική αύξηση της τάξης του 8% καταγράφηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επικεντρώθηκε η έρευνα. Όπως επιβεβαιώθηκε από τα νεότερα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία στη χώρα, πλέον περίπου ένας στους έξι εργαζομένους στη Βρετανία είναι αυτοαπασχολούμενος.
Το IPPR μάλιστα σχολιάζει στην έρευνά του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «γίνεται η πρωτεύουσα της αυτοαπασχόλησης» στη δυτική Ευρώπη.
Σημειώνει επίσης ότι ενώ η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και επαινεί την αύξηση της αυτοαπασχόλησης ως ένδειξη δημιουργικότητας και επιχειρηματικού ζήλου, οικονομολόγοι και η Τράπεζα της Αγγλίας εκλαμβάνουν τα στοιχεία ως σημάδι ότι η αγορά εργασίας ίσως είναι πιο αδύναμη από όσο μαρτυρούν εκ πρώτης όψεως τα επίσημα στοιχεία.
Πηγή ΚΥΠΕ

- See more at: http://www.sigmalive.com/news/local/152402#sthash.xkxiZWkO.dpuf

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Από τους γιατρούς θα ξεκινήσει το πλάνο για την επόμενη επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης στα 68;

astra

Την ετοιμότητά τους για άμεση αντίδραση ακόμα και με δυναμικά μέτρα, εκφράζουν οι κυβερνητικοί ιατροί, σε περίπτωση που προωθηθεί η παράταση του ορίου αφυπηρέτησης των ιατρών στο 68 έτος της ηλικίας τους.
Σε ανακοίνωση η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών αναφέρει ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με τα καίρια και καυτά προβλήματα των ιατρών, ενώ “έχουν υπογράψει το αίτημα της παράτασης του ορίου αφυπηρέτησης των κυβερνητικών ιατρών και προωθούν την ψήφιση του στη Βουλή, χρησιμοποιώντας το δήθεν σαν μνημονιακή απόφαση, η οποία όμως δεν υφίσταται”.
Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΚΙ, τα βασικότερα αιτήματα/προβλήματα των ιατρών αφορούν: 1. Τη στελέχωση και καλύτερη λειτουργία των κλινικών στα νοσηλευτήρια, η οποία θα προκύψει, όπως αναφέρουν, με την αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής (όπως αποφασίστηκε και για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα) και με τη δημιουργία νέων θέσεων πρόσληψης ειδικών ιατρών (ειδικά σε κλινικές που φθίνουν) και όχι με την παράταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 68ο έτος. 2. Τον κίνδυνο, με την παράταση στο 68ο έτος, οι έκτακτοι ιατροί του δημοσίου οι οποίοι είναι πέραν του 40% και καλύπτουν καίριες θέσεις στα νοσηλευτήρια (εργοδοτούμενοι με χαμηλόμισθα και αβέβαια συμβόλαια), να μην εργοδοτηθούν, για να παραμείνουν υψηλόβαθμοι ιατροί και διευθυντές κλινικών. 3. Τα “εξευτελιστικά ποσά” με τα οποία αμείβονται οι ιατροί των δημοσίων νοσηλευτηρίων στην υπερωριακή τους απασχόληση, ενώ υποχρεώνονται να μην εργάζονται μεταξύ 3:00 με 5:00μ.μ., γεγονός που δυσκολεύει την εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς καν εξοικονόμηση χρημάτων.
Οι κυβερνητικοί ιατροί “θεωρούν ότι παραβιάζονται τα εργασιακά θέσμια τους, αφού δεν υπήρξε κοινωνικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων” και “σε περίπτωση που προωθηθεί η παράταση στο 68ον έτος, χωρίς να προηγηθεί συζήτηση και χωρίς να επιλυθούν τα βασικά τους προβλήματα, δηλώνουν την ετοιμότητα τους για άμεση αντίδραση, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των δυναμικών μέτρων”. 


Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Προσχέδιο νομοθεσίας για έλεγχο επιτοκίων

Φαίνεται να προωθείται ρύθμιση για το περιθώριο

Προσχέδιο νομοθεσίας για έλεγχο επιτοκίων

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/213123/proschedio-nomothesias-gia-elencho-epitokion#sthash.ecVRvJxz.dpuf


Λευκωσία: Στον τερματισμό της αυθαίρετης αύξησης του περιθωρίου κέρδους των τραπεζών στα δανειστικά επιτόκια, στοχεύει νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από το υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το υπουργείο βρίσκεται σε διαβούλευση με τις τράπεζες αναφορικά με το νομοσχέδιο, το οποίο προνοεί την απαγόρευση της μονομερούς αύξησης του περιθωρίου κέρδους της τράπεζας στα επιτόκια των δανείων.

Κατά τον καθορισμό του επιτοκίου ενός δανείου η τράπεζα υπογράφει σύμβαση με τον δανειολήπτη για το επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από μια βάση (όπως το euribor) συν το περιθώριο κέρδους της τράπεζας. Σύμφωνα με τη σημερινή νομοθεσία, η τράπεζα μπορεί μονομερώς να αλλάξει σε οποιαδήποτε στιγμή το περιθώριο κέρδους της που είχε καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς τη συγκατάθεση του δανειολήπτη. Με την υπό εξέταση νομοθεσία, ενώ η βάση του επιτοκίου που δεν καθορίζεται από την τράπεζα μπορεί να αλλάξει, το περιθώριο κέρδους της τράπεζας θα πρέπει να παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί να τερματίσει την πρακτική των τραπεζών να αυξάνουν τα επιτόκια κατά το δοκούν. Η νομοθεσία που ετοιμάζεται δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αλλά θα ισχύει για νέα δάνεια ή για δάνεια που αναδιαρθρώνονται και για τα οποία υπογράφονται καινούριες συμβάσεις. Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μιχάλης Καμμάς, επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο Σύνδεσμος έχει λάβει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από το υπουργείο και ότι βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης και αξιολόγησής του, ώστε να διαμορφωθεί κοινή στάση εκ μέρους των μελών του.
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/213123/proschedio-nomothesias-gia-elencho-epitokion#sthash.ecVRvJxz.dpuf

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Πλάνο για επέκταση στο πάγωμα μισθών

Φωτιές άναψε στους μισθωτούς ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου - Μελέτη για 5ετες πάγωμα μισθών

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Δημήτρη Γεωργιάδη
- Το ΑΚΕΛ καταγγέλει κυβερνητικούς αξιωματούχους ως φερέφωνα της Τρόικα και του ΔΝΤ
- Η μελέτη είχει εκπονηθεί από τον Π. Πασσαλή και αφορά στο μισθολογικό χάσμα Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα
- ΣΕΚ και ΠΕΟ δηλώνουν έτοιμες να αντιμετωπίσουν την "επίθεση" με δυναμικές αντιδράσεις

Αν και οι δηλώσεις του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Δημήτρη Γεωργιάδη, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δεσμευτικές αποφάσεις του κράτους, ωστόσο στάθηκαν αρκετές να ανάψουν φωτιές στις συντεχνίες.

Η μελέτη πάνω στην οποία κινήθηκαν οι δηλώσεις του Δ. Γεωργιάδη αφορούν κυρίως στην μείωση του χάσματος των μισθών μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και στην απαλοιφή των στρεβλώσεων.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την μελέτη θα προβλέπεται πάγωμα των μισθών στο Δημόσιο Τομέα, εντούτοις ξεκαθαρίστηκε ότι ενδεχομένως σε συγκεκριμένους τομείς του Δημοσίου να υπάρξουν και αυξήσεις.

Μάλιστα η εν λόγω μελέτη εισηγείται το πενταετές πάγωμα των μισθών στο Δημόσιο κάτι το οποίο εξόργισε ΣΕΚ και ΠΕΟ, που προειδοποιούν ότι θα προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις εάν και εφόσον χρειαστεί...καταγγέλοντας επίθεση στους μισθωτούς.

Μάλιστα αναφέρεται ότι πρόσφατες παρεμφερείς δηλώσεις της Ντέλια Βελκουλέσκου πιθανόν να αποτελούν προάγγελο εξελίξεων αφού το θέμα πλέον αρχίζει και συζητείται και στην Κύπρο, μέσω του κ. Γεωργιάδη, ίσως υπό την μορφή "βολιδοσκόπησης" της κοινής γνώμης.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ καλεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να λάβει άμεσα ξεκάθαρη θέση επί του θέματος, καταγγέλοντας κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιλογές του Προέδρου, όπως ο κ. Γεωργιάδης, ότι λειτουργούν ως εν την Κύπρω υπάλληλοι και φερέφωνα της Τρόικα και του ΔΝΤ.


….......................

astra

Τεχνηέντως προωθείται η μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα για να καταβαραθρωθεί στη συνέχεια το μισθολόγιο στον ιδιωτικό τομέα, επισήμανε μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Σωτήρης Χαραλάμπους.

Η κυβέρνηση δεν θα πάρει από τους από πάνω για να δώσει στους αποκάτω, σχολίασε επίσης την αναφορά Γεωργιάδη για τα περί σμίκρυνσης της ψαλίδας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Εξάλλου πρόσθεσε το μεγάλο πρόβλημα στην κυπριακή οικονομία δεν ήταν τα δημοσιονομικά αλλά το τραπεζικό σύστημα.

Ο κος Χαραλάμπους κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι προχωρεί και παίρνει αποφάσεις για τους εργαζομένους χωρίς διάλογο, ενώ επέκρινε και την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ ότι δεν αντιδρά ενώ κλείνουν σχολεία με το επιχείρημα ότι δεν βγαίνει στους δρόμους με την ΠΕΟ.
Απαράδεκτες και προκλητικές χαρακτήρισε τις δηλώσεις του πρόεδρου του δημοσιονομικού συμβουλίου για την ανάγκη μειώσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού.Αυτές οι αυθεντίες στα οικονομικά είναι αυτές που κατέστρεψαν τον τόπο, γενικότερα, επισήμανε.

Τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα επιτρέψουν να ληφθούν αποφάσεις γι αυτούς χωρίς να αντιδράσουν.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά ότι οι εκπαιδευτικοί θα βρεθούν στο στόχαστρο των μειώσεων στους μισθούς επισήμανε ότι με βάση στοιχεία και μελέτες οι αμοιβές των εκπαιδευτικών δεν είναι ψηλές.

Ο ΓΓ της ανεξάρτητης συντεχνίας Γρηγόρης Κατσελής ζήτησε τη σύμπηξη μετώπου του συνδικαλιστικού κινήματος για αντίδραση ενάντια στις προσπάθειες .Επέκρινε τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την ανάγκη μείωσης των μισθών στο κρατικό μισθολόγιο καθώς και τις συμπεριφορές κάποιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που αρνούνται να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις εναντίον των επιθέσεων κατά των κεκτημένων των εργαζομένων.
Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση καταπατά θεσμούς και προχωρεί στη λήψη αποφάσεων για μειώσεις μισθών και ωφελημάτων χωρίς τη διεξαγωγή διαλόγου, επισήμανε μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο γγ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Αντώνης Νεοφύτου.Όταν καταργούνται οι θεσμοί τότε η κοινωνία οδηγείται στο χάος, τόνισε, και προέβλεψε ότι οι δηλώσεις Γεωργιάδη όπως και αναφορές των εργοδοτικών οργανώσεων αποτελούν προπομπό για γενικότερη μείωση των μισθών των εργαζομένων.

Η ΣΕΚ διαφωνεί κάθετα με τέτοιου είδους προσεγγίσεις, επισήμανε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία.
Η πρακτική, επισήμανε, έχει δείξει ότι οποιεσδήποτε μειώσεις στο μισθολόγιο των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ακολουθούν μειώσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθύμισε τη δήλωση του προέδρου της δημοκρατίας ότι δεν αποδέχθηκε την πρόταση Βελκουλέσκου για μείωση του κρατικού μισθολογίου και τόνισε την ανάγκη διαλόγου πριν τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων, ενώ σημείωσε την ανάγκη τα όποια μέτρα να έχουν ημερομηνία λήξης.

..............................
Λευκωσία:  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέστησε σαφές σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν τίθεται θέμα περαιτέρω μείωσης των μισθών στο δημόσιο τομέα, πέραν από τις μειώσεις που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν, ειδικά όταν οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας τηρούνται στο έπακρο. Αυτό δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Δημήτρη Γεωργιάδη αναφορικά με το ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της εκπροσώπου του ΔΝΤ Ντέλιας Βελκουλέσκου αποτελούν «ευκαιρία για διόρθωση του κρατικού μισθολογίου». Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η Κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων, με στόχο τη μείωση και συγκράτηση του συνολικού μισθολογίου του δημοσίου τομέα, μέσω της παγιοποίησης των προσλήψεων και των αυξήσεων. Πρόσθεσε πως την ίδια ώρα η Κυβέρνηση εξετάζει τη λήψη μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα που θα διασφαλίσουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τη βιωσιμότητα του μισθολογίου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμα πως ο κ. Δημήτρης Γεωργιάδης, ως Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, έχει απόλυτο δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράζει ελεύθερα τις δικές του απόψεις. Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/213045/diavevaioseis-oti-den-tithetai-thema-peraitero-meiosis-ton-misthon-sto-dimosio#sthash.ew62f6ov.dpuf