Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ


Το Γ.Σ. της ΠΕΟ σε σημερινή του συνεδρία ασχολήθηκε με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν τέλος του 2015 αρχές του 2016 και αποφάσισε την πολιτική της ΠΕΟ σ’ ότι αφορά τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές διεκδικήσεις για το 2017.
Το 2016 ήταν υπό ανανέωση 147 συλλογικές συμβάσεις που αφορούσαν πέραν των 54000 εργαζομένων. Ανάμεσα τους και οι 2 μεγάλες παγκύπριες συλλογικές συμβάσεις στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Η πολιτική ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων αποφασίστηκε στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Στόχος με βάση την απόφαση ήταν η επαναφορά των όρων απασχόλησης οι οποίοι είχαν διαφοροποιηθεί προς τα κάτω μέσα από τις ειδικές συμφωνίες που έγιναν ιδιαίτερα μετά το Μάρτη του 2013.
Ταυτόχρονα η απόφαση έκανε ειδική αναφορά ότι βασικός στόχος της πολιτικής μας σ’ ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις είναι η υιοθέτηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης.
Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τις συντεχνίες της ΠΕΟ, μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί 131 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν πέραν των 25000 εργαζομένων. Σε 76 από τις συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν επιτεύχθηκε ολική ή μερική επαναφορά μισθών και άλλων ωφελημάτων ενώ ένας άλλος μεγάλος αριθμός συμβάσεων που είχαν παγοποιηθεί χωρίς να υπάρχουν μειώσεις ανανεώθηκαν ως είχαν. Υπήρξαν δε και περιπτώσεις συλλογικών συμβάσεων στις οποίες επιτεύχθηκαν και αυξήσεις μισθών.
Εκκρεμεί ακόμη προς ανανέωση αριθμός συλλογικών συμβάσεων μεταξύ αυτών και η παγκύπρια σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας.
Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι συντεχνίες της ΠΕΟ στον τομέα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εφάρμοσαν με επιτυχία την πολιτική που αποφασίστηκε στο Έκτακτο Συνέδριο.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη συσπείρωση των εργαζομένων γύρω από την πολιτική που αποφασίστηκε. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο η διαδικασία επαναφοράς επιτεύχθηκε μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις.
Βήματα μπροστά έγιναν και στην εισαγωγή θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν τη καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, ιδιαίτερα με τη συμπερίληψη βασικών όρων της συλλογικής σύμβασης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στους σχετικούς κανονισμούς.
Για την επόμενη περίοδο θα βρίσκονται υπό ανανέωση 154 συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν πέραν των 33000 εργαζομένων. Ανάμεσα τους και οι συλλογικές συμβάσεις στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, τις σχολικές εφορείες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το Γ.Σ. έχοντας υπόψη τα βασικά μεγέθη της οικονομίας τα οποία παρατέθηκαν στο έγγραφο όπως και την κατάσταση που παρουσιάζεται ανάμεσα στους εργαζόμενους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού - συνεχής διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση του κινδύνου φτώχειας ανάμεσα στις ευάλωτες ομάδες και ανάμεσα στους εργαζόμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα - αποφάσισε ότι και στην επόμενη περίοδο κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στόχος μας πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της επαναφοράς των μισθών και των άλλων όρων απασχόλησης που είχαν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών που έγιναν την περίοδο της κρίσης.
Επιπρόσθετα, εκτιμούμε ότι η γενική κατάσταση της οικονομίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης μας δίνουν τη δυνατότητα σε αρκετές περιπτώσεις να διεκδικήσουμε και γενικές μισθολογικές αυξήσεις ή αυξήσεις σ’ άλλα ωφελήματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους, και στους μισθούς πρόσληψης, όπως και στην προώθηση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.
Προσοχή να δοθεί στη διαφύλαξη και ενίσχυση του θεσμού των ταμείων προνοίας και των ταμείων ευημερίας. Επίσης στο μικροσκόπιο μας να είναι και τα εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και την προώθηση κωδικών συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης όπως και στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας.
Το Γ.Σ. επαναβεβαιώνει την ανάγκη για την εισαγωγή των αναγκαίων μέτρων που να οδηγούν στην ενίσχυση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενταθεί και να διευρυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με αιχμή του δόρατος τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην οικοδομική βιομηχανία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής μας της προσπάθειας είναι η άμεση, συστηματική και δυναμική αντίδραση των εργαζομένων εκεί και όπου παρουσιάζονται φαινόμενα παραβιάσεων των συμφωνηθέντων.
Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση έχουν να διαδραματίσουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει με τις ενέργειες του να στηρίζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι να ενθαρρύνει τα προσωπικά συμβόλαια.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διάβρωση και την απορρύθμιση που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στους όρους απασχόλησης ιδιαίτερα για την ομάδα των εργαζομένων που είναι συνδικαλιστικά απροστάτευτοι, όπως και το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζομένων – φτωχών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο η πολιτεία να ενεργήσει έτσι που να υπάρξει ένα πλαίσιο που να καθορίζει μίνιμουμ υποχρεωτικούς όρους απασχόλησης γι’ αυτή την ομάδα εργαζομένων.
Με στόχο την προώθηση αυτού του θέματος η ΠΕΟ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργήσει για τον αναγκαίο συντονισμό με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Κορυφαίο ζήτημα για τους εργαζόμενους το 2017 θα είναι το θέμα της ΑΤΑ. Το Γ.Σ. επαναλαμβάνει ότι δεν θα αποδεχθεί ρυθμίσεις που να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του θεσμού της ΑΤΑ, ούτε και αποδέχεται τη θέση που προβάλλουν οι εργοδοτικές οργανώσεις για μειώσεις σε μισθούς λόγω του αρνητικού πληθωρισμού κατά την περίοδο της κρίσης.
Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση για το θεσμό των ταμείων προνοίας. Υπενθυμίζουμε ότι πρώτη και άμεση υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση της δέσμευσης της για αποκατάσταση των απωλειών των ταμείων προνοίας λόγω του κουρέματος, όπως και της δέσμευσης της για λειτουργία σχεδίου ταμείου προνοίας για τους χιλιάδες εργαζόμενους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν έχουν κανένα συνταξιοδοτικό σχέδιο.
Σ’ ότι αφορά τις προθέσεις που εξαγγέλει η κυβέρνηση για το μέλλον του θεσμού και για αλλαγές που προτίθεται να εισηγηθεί υπογραμμίζουμε ότι τα ταμεία προνοίας είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εργασιακών σχέσεων και αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και ως εκ τούτου προειλημμένες αποφάσεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές.
Το επόμενο χρονικό διάστημα έμφαση θα δοθεί και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως:
• Η άμεση προώθηση στη Βουλή από το Υπ. Εργασίας των νομοσχεδίων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. για την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων.
• Η προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης των χαρακτηριστικών που ορίζουν τη μισθωτή σχέση απασχόλησης έτσι που να τεθεί φραγμός στο φαινόμενο της μετατροπής εργοδοτουμένων σε αυτοεργοδοτούμενους και στην αλόγιστη χρήση της αγοράς υπηρεσιών.
• Η συνέχιση του αγώνα για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων.
• Η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων με τρόπο που να διασφαλίζεται ανθρώπινο ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου του λιανικού εμπορίου. 
• Η προώθηση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Με την κατάθεση από την κυβέρνηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ, μετά από 3 χρόνια καθυστερήσεων και παλινδρομήσεων, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο κινείται στις αρχές λειτουργίας του ΓΕΣΥ όπως αυτές συμφωνήθηκαν από το 2001. Υπάρχουν όμως σημαντικά ανοικτά ζητήματα όπως το ύψος της συνεισφοράς, το ύψος των συμπληρωμών και ο τρόπος συνεισφοράς των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει ότι οι εισφορές στο ΓΕΣΥ πρέπει να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ κυβέρνησης εργαζομένων και εργοδοτών που έχει συμφωνηθεί από το 2001. Σ’ ότι δε αφορά τις συμπληρωμές αυτές μόνο ως μέσω αποτροπής των καταχρήσεων μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αναμένουμε άμεσα από το Υπουργείο Υγείας να μας καλέσει σε διάλογο για αυτά τα θέματα.
• Η προώθηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής που να περιορίζουν την κοινωνική ανισότητα και να αποκαθιστούν τις περικοπές που έγιναν στο κοινωνικό κράτος. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί:
o Στην αποκατάσταση των περικοπών που υπέστηκαν οι συνταξιούχοι.
o Στην διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών που παρουσιάζονται σε σχέση με το επίδομα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
o Στη λήψη ουσιαστικών μέτρων που να στηρίζουν την εργαζόμενη οικογένεια, ιδιαίτερα με την εισαγωγή της πληρωμένης γονικής άδειας.
• Η ελάφρυνση των μισθωτών ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από ισοπεδωτικές φορολογίες και η εισαγωγή αλλαγών στο φορολογικό σύστημα που να οδηγούν σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
Το Γ.Σ. καλεί τους εργαζομένους σε αγωνιστική συσπείρωση με στόχο την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, μια δίκαιη κοινωνική πολιτική, για ανάπτυξη που θα μοιράζεται δίκαια και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Με την ευκαιρία της συνεδρίας του το Γ.Σ. εκφράζει την ικανοποίηση του για την επιτυχία της δικοινοτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 στο γήπεδο της Τσεντίν Καγιά. Η πλατιά στήριξη που έτυχε από 120 οργανώσεις, φορείς και κόμματα, η πρωτοβουλία που πήρε η ΠΕΟ με την Πλατφόρμα Ειρήνη και Λύση, η αθρόα συμμετοχή ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων στέλλουν ένα δυνατό μήνυμα για την ανάγκη λύσης και επανένωσης.
Η ΠΕΟ καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο κυπριακό να ενεργήσουν έτσι που να ξεπεραστούν τα προβλήματα που οδήγησαν σε αδιέξοδο τη διαδικασία στο Μόντ Πελεράν για να επαναρχίσουν το συντομότερο οι διαπραγματεύσεις με στόχο να καταλήξουν σε μια συμφωνημένη λύση. Λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας η οποία να απελευθερώνει την Κύπρο, να την απαλλάσσει από τα κατοχικά στρατεύματα και να επανενώνει τη χώρα, το λαό και τους θεσμούς.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ θα συνεχίσει να εργάζεται προσηλωμένα, μαζί με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για ένα ειρηνικό και ασφαλισμένο μέλλον για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.
Στις 18 του Δεκέμβρη πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφορειών, κοινοταρχών και κοινοτικών συμβουλίων. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως η μορφή εξουσίας που είναι πιο κοντά στον πολίτη με τις πολιτικές και τις δράσεις της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αγώνα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η ΠΕΟ ενδιαφέρεται ενεργά για το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, τόσο γιατί θα καθορίσουν τη σύνθεση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για την επόμενη θητεία, όσο και για το γενικότερο πολιτικό μήνυμα το οποίο θα στείλουν οι πολίτες με την ψήφο τους, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μήνυμα καταδίκης της λιτότητας και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης, ενίσχυσης των δυνάμεων που αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και γενικότερα τους λιγότερο προνομιούχους της κοινωνίας, και ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το Γ.Σ. της ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τους συνδυασμούς του ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις για τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, τις Σχολικές Εφορείες όπως και την εκλογή προοδευτικών Δημάρχων και Κοινοταρχών με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης για το καλό των τοπικών κοινωνιών.

28 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Επανέρχονται μισθοί και ωφελήματα που «κόπηκαν» λόγω της κρίσης

Ικανοποιημένες δηλώνουν οι συντεχνίες. Από 147 συμβάσεις που εκκρεμούσαν, 131 ανανεώθηκαν με τις 76 να εξασφαλίζουν επαναφορά μισθών κι οφελημάτων.
Πηγή: http://politis.com.cy/article/epanerchonte-misthi-ke-ofelimata-pou-kopikan-logo-tis-krisis
Με το στόχο των συντεχνιών για επαναφορά των μισθών και άλλων ωφελημάτων, τα οποία διαμορφώθηκαν με μη ευνοϊκούς για τους εργαζόμενους όρους μέσα από ειδικές συμφωνίες που έγιναν την περίοδο της κρίσης, να επιτυγχάνεται σε αρκετές περιπτώσεις, συνεχίζεται η διαδικασία της ανανέωσης συλλογικών συμβάσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν και μισθολογικές αυξήσεις.
«Ειμαστε ικανοποιημένοι στη βάση του γεγονότος ότι διαφαίνεται και προδιαγράφεται μια θετική τάση στη διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας.
Ο κ. Μάτσας σημείωσε, επίσης, ότι «σε αρκετές περιπτώσεις πλέον, πέραν από την αποπαγοποίηση και επαναφορά μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων, έχουμε πετύχει, εκεί όπου τεκμηριώνεται η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη των επιχειρήσεων, την παροχή μισθολογικών αυξήσεων».
Κατά την περίοδο από το τέλος του 2015 και το 2016 εκρεμμούσαν για ανανέωση 147 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν 54,243 εργαζόμενους.
Από αυτές μέχρι τώρα έχουν ανανεωθεί 131 συλλογικές συμβάσεις. Σε 76 από τις συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που είχαν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών που έγιναν λόγω της κρίσης. Από αυτές, σε 31 συμβάσεις επιτεύχθηκε ολική επαναφορά, η οποία αφορά κυρίως μισθούς και εισφορές σε ταμεία προνοίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν, οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν ποσοστά επαναφοράς μισθών, που κυμαίνονται από 2,9% μέχρι και 7%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπολείπεται ποσοστό προκειμένου να επιτευχθεί ολική επαναφορά.
Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και στα κέντρα αναψυχής ανανεώθηκαν τέσσερις συλλογικές συμβάσεις, ανάμεσα τους και η παγκύπρια συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία.
Ως γνωστόν κατά την διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, βασικός στόχος των συντεχνιών είναι η επαναφορά των όρων απασχόλησης, οι οποίοι διαμορφώθηκαν προς τα κάτω μέσα από ειδικές συμφωνίες που έγιναν την περίοδο της κρίσης, αλλά ακόμα και η εξασφάλιση μισθολογικών αυξήσεων ή και αυξήσεων σε άλλα ωφελήματα.
Την περίοδο που ακολουθεί θα βρίσκονται υπό ανανέωση 154 συλλογικές συμβάσεις εκ των οποίων οι 61 είναι παγκύπριες συλλογικές συμβάσεις.
Εκκρεμούν, επίσης, για ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης γύρω στις 20 συλλογικές συμβάσεις, ανάμεσα τους η συλλογική σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας, καθώς και η συλλογική σύμβαση του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και των εργαζομένων στον ημιδημόσιο τομέα και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Πηγή: http://politis.com.cy/article/epanerchonte-misthi-ke-ofelimata-pou-kopikan-logo-tis-krisis

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Διάφορα

Ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση στο Βασιλικό
Αποδεχτή έκαναν οι εργαζόμενοι στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού τη μεσολαβητική πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας για ανανέωση της Συλλογικής τους Σύμβασης.
Η πρόταση συζητήθηκε σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, παρουσία των Γενικών Γραμματέων των Συντεχνιών Οικοδόμων της ΠΕΟ, της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ.
Η πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή και από την εργοδοτική πλευρά, ισχύειαπό 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η Σύμβαση προνοεί, μεταξύ άλλων:
-Επαναφορά των προσαυξήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2017, όπως προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση.
-Αύξηση των επιδομάτων βάρδιας.
-Επαναφορά της πληρωμής των υπερωριών από 1η Νοεμβρίου 2016.
-Αύξηση των εισφορών στο Ταμείο Προνοίας 0,75% το 2017 και 0,25% το 2018.
PEO
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων - Σε ποιους θα παραχωρείται

Λευκωσία: Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου επιδόματος για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, τους εγκλωβισμένους και τα παιδιά εγκλωβισμένων, τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, για το 2016.

Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το χριστουγεννιάτικο επίδομα θα παραχωρηθεί μετά από πρόταση της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Συγκεκριμένα, στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που είναι δικαιούχοι κατά το Δεκέμβριο 2016, θα καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για το μήνα Δεκέμβριο 2016, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.

Στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, θα καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για το μήνα Δεκέμβριο 2016, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.

Στους εγκλωβισμένους, το χριστουγεννιάτικο επίδομα θα είναι ίσο με το επίδομα εγκλωβισμένου του μηνός Δεκεμβρίου 2016.

Στα παιδιά εγκλωβισμένων, τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, θα καταβληθεί ποσό ίσο με το επίδομα που θα τους παραχωρηθεί για το μήνα Δεκέμβριο 2016.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 2:28 μμ - Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 2:35 μμ
Για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας και η ΑνΑΔ


Λευκωσία: Την προκήρυξη για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας ανακοινώνουν το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι “σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις ειδικότητες του φροντιστή για άτομα με τετραπληγία/παραπληγία και του φροντιστή για δικαιούχους φροντίδας στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση”.

Προσθέτει ότι “αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ στην οδό Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία (τηλέφωνο 22515000, τηλεομοιότυπο 22428332), ή στα επαρχιακά και τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, μέχρι και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου 2016”.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα αίτησης συμμετοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν είτε από τα γραφεία της ΑνΑΔ στην οδό Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, είτε από τα επαρχιακά και τοπικά Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, είτε από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anad.org.cy
 
Πηγή: philenews/ΚΥΠΕ
Οι πολλοί οφείλουν λίγα και οι λίγοι τα πολλά
Χίλιοι χρωστούν φόρο άνω του €0,5 εκατ.
Λευκωσία: Μικρός αριθμός φορολογουμένων, οι οποίοι όπως φαίνεται κατέχουν και χοντρά πορτοφόλια, χρωστά τα πολλά εκατομμύρια ευρώ στο Τμήμα Φορολογίας. Οι συνολικές φορολογικές οφειλές είναι ύψους €1,5 δισ. και αναλογούν σε 177.291 φορολογούμενους, τις οποίες καλούνται να πληρώσουν και με επιβάρυνση.

Σύμφωνα με στοιχεία από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές 260 φορολογούμενων, οι οποίοι χρωστούν φόρους από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ., αγγίζουν τα €182 εκατ. ενώ 765 φορολογούμενοι με φορολογικές οφειλές άνω του €1 εκατ. έχουν συνολικές οφειλές €244,7 εκατ.

Επίσης φόρους από €100 χιλ. μέχρι €500 χιλ. χρωστούν 2.627 φορολογούμενοι, με το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας να φτάνει τα €189,4 εκατ. Άλλοι 8.879 έχουν φορολογικές οφειλές από €10 χιλ. - €50 χιλ., ύψους €35,5 εκατ.

Παράλληλα 9.769 οφειλέτες χρωστούν στο κράτος φόρους από €50 χιλ. μέχρι €100 χιλ., οι οποίοι ανέρχονται στα €72,1 εκατ. Επιπλέον 2.216 φορολογούμενοι χρωστούν φορολογίες ύψους €447,2 εκατ., οι οποίες κυμαίνονται από €5.000 μέχρι €10.000.

Φόρους μεταξύ €3.000 με €5.000 χρωστούν 13.758 φορολογούμενοι με οφειλές €306,5 εκατ., ενώ 24.457 οφειλέτες δεν έχουν πληρώσει φόρους €44,4 εκατ. Οι φορολογικές οφειλές της τελευταίας κατηγορίας κυμαίνονται από €1.000 μέχρι €3.000. Φορολογίες μέχρι €1.000 οφείλουν 114.560 φορολογούμενοι, με το σύνολο της οφειλής να φτάνει €31,3 εκατ. 

Οι μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές είναι στον Φόρο Εισοδήματος, στον οποίο 70.621 πρόσωπα χρωστούν ποσό €661 εκατ. Το κράτος έχει να παίρνει και ποσό €349,7 εκατ. από 23.627 φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρωστούν ΦΠΑ.

Στα €123,9 εκατ. ανέρχονται οι αποκοπές του φόρου από εργοδότη που δεν καταβλήθηκαν ενώ το ύψος των οφειλών για την παρακράτηση από ενοίκια φτάνει τα €107,2 εκατ.

Επίσης οι καθυστερημένες οφειλές στον φόρο ακινήτων είναι €90 εκατ., του φόρου για την άμυνα είναι €81,7 εκατ. και του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών είναι €60,6 εκατ. Οι οφειλές για τον προσωρινό φόρο είναι €44,8 εκατ. και για την παρακράτηση από μερίσματα €30,9 εκατ. Οι υπόλοιπες φορολογικές οφειλές είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα. 

Μετά από επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται πως σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των φορολογικών οφειλών, οι φορολογούμενοι στα πιο χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα μπορεί να έχουν χρέη στον φόρο αλλά είναι πιο συνεπείς.

Για παράδειγμα στις οφειλές που αφορούν αποκοπή φόρου από εργοδότη, 24 πρόσωπα έχουν φορολογικές οφειλές από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ. συνολικού ύψους €16,8 εκατ. και άλλοι 27 φορολογούμενοι με οφειλές άνω του €1 εκατ. χρωστούν ποσό €42,7 εκατ. Οι δυο ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας σχεδόν αγγίζουν το 50% των οφειλετών.

Άλλο παράδειγμα είναι ότι έξι φορολογούμενοι με υποχρεώσεις από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ. δεν πλήρωσαν προσωρινό φόρο €4,3 εκατ. ενώ εννέα φορολογούμενοι με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ δεν κατέβαλαν φορολογία ύψους €4,9 εκατ. 

Για τον φόρο εισοδήματος 493 πρόσωπα, με φορολογικές οφειλές πέραν του €1 εκατ., χρωστούν ποσό €156,2 εκατ., περίπου το 10% της συνολικής οφειλής. Ο μέσος όρος που καλείται να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος για φόρο εισοδήματος είναι €3,1 εκατ. 

Σχετικά με τον φόρο ακινήτων 11 φορολογούμενοι έχουν χρέη στον φόρο μεταξύ €500 χιλ. και €1 εκατ. συνολικού ύψους €7,1 εκατ., για τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 15 φορολογούμενοι με οφειλές άνω των €500 χιλ. δεν πλήρωσαν φόρο €9,7 εκατ. Αναφορικά με την παρακράτηση από μερίσματα τρία πρόσωπα με οφειλές άνω των €1 εκατ. χρωστούν φόρο €3,9 εκατ. Δηλαδή αντιστοιχεί στον καθένα φόρος €1,3 εκατ. Επίσης για την ίδια οφειλή 8 πρόσωπα με φόρους άνω των €500 χιλ. θα πρέπει να πληρώσουν ποσό €5,2 εκατ. 

Για τις οφειλές στον ΦΠΑ 55 οφειλέτες με χρέη άνω των €500 χιλ. χρωστούν €41,5 εκατ. Να σημειωθεί πως δύο πρόσωπα χρωστούν φορολογίες από κέρδη Χρηματιστηρίου ύψους €362.476, άλλοι 36 φορολογούμενοι έχουν οφειλές στον φόρο καλλιτεχνών €927.587 και 32 πρόσωπα χρωστούν ποσό €18.627 για την αυτοφορολογία. Ένας οφειλέτης δεν κατέβαλε τον ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος ύψους €209 χιλ.

Εκείνο που προκαλεί προβληματισμό είναι το γεγονός ότι αριθμός εργοδοτών, ενώ αποκόπτει κάθε μήνα χρήματα από τους μισθούς των εργοδοτούμενων για τον φόρο εισοδήματος, δεν τον καταβάλλει στο κράτος. Συγκεκριμένα 24 εργοδότες έχουν φορολογικές οφειλές €810 χιλ. Μάλιστα ένας εργοδότης χρωστά ποσό €88.256.

Στα πλαίσια της αποκοπής της έκτακτη εισφοράς αξιωματούχων, εργοδοτούμενων και συνταξιούχων του κράτους, δύο πρόσωπα έχουν οφειλές €60.869 ενώ ένας φορολογούμενος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει οφειλές €1.000, στο πλαίσιο της μείωσης απολαβών.

Μόνο ο νόμος θα τους σώσει
Μόνο όταν η Βουλή ανάψει το πράσινο φως στην πρόταση  νόμου για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών θα ρυθμιστεί το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Με την πρόταση νόμου των κομμάτων, θα δοθεί ανάσα στους φορολογούμενους αλλά θα εισρεύσουν και χρήματα στα κρατικά ταμεία. Συγκεκριμένα, με 54 μηνιαίες δόσεις θα αποπληρώνονται τα οφειλόμενα ποσά που δεν ξεπερνούν τις €100 χιλ. ενώ για οφειλές άνω των €100 χιλ. οι δόσεις αυξάνονται στις 60. Πάντως, κατά την επεξεργασία των στοιχείων του Τμήματος Φορολογίας, διαπιστώνεται για άλλη μια φορά πως οι πολίτες με χαμηλές φορολογικές οφειλές είναι πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους από τους φορολογούμενους που έχουν υψηλές φορολογίες, άρα και υψηλά εισοδήματα.

Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου
Mισθοί, συντάξεις στις 15/12, 13οι μισθοί και συντάξεις τέλος του μήνα
Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικού για σκοπούς τόνωσης της αγοράς, οι μισθοί και οι συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου 2016 θα καταβληθούν στις 15/12/2016 και οι 13οι μισθοί / συντάξεις στις 28/12/2016. 
Σε ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται ότι οι μισθοί και οι συντάξεις θα εμβασθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων κατά τη διάρκεια του 24ώρου των πιο πάνω ημερομηνιών σύμφωνα με τα τραπεζικά πρωτόκολλα.
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΣΕΚ : Ανάγκη για μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος

Η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη
Inubusiness.com
Στη γραμμή των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση και η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, αναφέρει η ΣΕΚ. Σε ανακοίνωση της, η ΣΕΚ σημειώνει ότι η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη, θα προσελκύει επενδύσεις και θα βελτιώνει την κατανομή του εθνικού εισοδήματος.
Χρειαζόμαστε, τονίζει, ένα καινούριο φορολογικό σύστημα που ανάμεσα σ’ άλλα θα πρέπει να είναι απλό, σταθερό και δίκαιο. Όσο πιο πολύπλοκο, σημειώνει, τόσο περισσότερο ευνοεί τη φοροδιαφυγή και δυσκολεύει τους μηχανισμούς ελέγχου και είσπραξης.

Το καινούργιο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με την ΣΕΚ πρέπει “να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στη ροπή προς τη φοροδιαφυγή, με βασικό κίνητρο τη χαμηλή φορολόγηση εταιρειών και φυσικών προσώπων. Να προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές στους κατά συνείδηση και κατά σύστημα φοροφυγάδες. Να λειτουργεί με κυρίαρχο πυλώνα την πληροφορική και τη διασύνδεση και διασταύρωση δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Να διαθέτει αποτελεσματικούς φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς που θα αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή.

Να καλλιεργεί τη φορολογική συνείδηση. Να ευνοεί την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Οι ψηλές φορολογίες πολλές φορές αποτρέπουν την ανάπτυξη και μειώνουν τα διαθέσιμα έσοδα των νοικοκυριών για κατανάλωση και αποταμίευση”.
Η ΣΕΚ, σημειώνει, ότι για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης έχει πρόσφατη συνεδριακή απόφαση την οποία επέδωσε ήδη προς την κυβέρνηση και βρίσκεται σε αναμονή εξελίξεων για την παραπέρα διαχείριση του θέματος αυτού.
ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

“Πρωταθλήτρια” η Κύπρος στη μετανάστευση νέων λόγω ανεργίας, λέχθηκε στην Επιτροπή Εργασίας

24h.com.cy
“Πρωταθλήτρια” είναι η Κύπρος στη μετανάστευση νέων λόγω ανεργίας, αναφέρθηκε το απόγευμα στην Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής, ενώπιον της οποίας τέθηκε το θέμα “η υψηλή ανεργία στους νέους, η εφαρμογή/υλοποίηση του εθνικού προγράμματος “Εγγύηση για την Νεολαία”, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή/υλοποίηση τους και η πιθανότητα αλλαγής ή βελτίωσης του”.


Κατά τη συζήτηση του θέματος, τονίστηκε από τα μέλη-βουλευτές της Επιτροπής, ότι η ανεργία στην Κύπρο συνεχίζει να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, και κυμαίνεται στο 26,7%. Στο μεταξύ, ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων υποαπασχολείται ή ετεροαπασχολείται ενώ έχει δημιουργηθεί και μια νέα ομάδα εργαζομένων, οι “εργαζόμενοι-φτωχοί”, οι οποίοι αμείβονται με πολύ λίγα χρήματα, με 200 ή 300 ευρώ τον μήνα.

Η Κύπρος κατέχει και την πέμπτη χειρότερη θέση στην ανεργία στην ΕΕ, που είναι ένα ακόμη στοιχείο - που παρά την όποια βελτίωση που υπάρχει - συνεχίζει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα.

Οπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, το 2013 όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εφάρμοσαν τη Σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», ώστε όλοι οι νέοι να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Προς υποστήριξη των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» παρασχέθηκε σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ στα κράτη-μέλη, μέσω της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) - 6,4 δις ευρώ - ενώ το 2015 εγκρίθηκε επιπλέον 1 δις ευρώ για την άμεση υποστήριξη περιοχών που τα ποσοστά ανεργίας των νέων υπερβαίνουν το 25%.

Πέραν από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, κατά την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα επενδύσει τουλάχιστον 6,3 δις ευρώ για να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας Ανδρέας Φακοντής είπε ότι στο ποσοστό του 26,7% της ανεργίας στους νέους δεν υπολογίζεται ένας μεγάλος αριθμός νέων, οι οποίοι ενώ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους δεν επιστρέφουν στην Κύπρο ή πάρα πολλοί από αυτούς στην αδυναμία τους να εξασφαλίσουν εργασία στην Κύπρο, μεταναστεύουν στο εξωτερικό.

Η Κύπρος, είπε σε δηλώσεις του, δυστυχώς είναι “πρωταθλήτρια” στη μετανάστευση σε αναλογία πληθυσμού.

“Τα στοιχεία είναι της ΕΕ με βάση την αναλογία του πληθυσμού. Ενας μεγάλος αριθμός κυρίως νέων, ο οποίος υπολογίζεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Επιπλέον αυτού, ένας αριθμός νέων, οι οποίοι φοιτούν στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους δεν επιστρέφουν στην Κύπρο”, σημείωσε.

Οπως διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας, συμπλήρωσε, το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει ικανοποιητικά και κρίνεται ως αναποτελεσματικό.

Ο κ. Φακοντής ανέφερε ότι “χρειάζεται ακόμα να γίνουν πολλά για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα η υψηλή ανεργία στους νέους”, χρειάζεται να γίνει μελέτη για επανασχεδιασμό των στόχων προτεραιότητας, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της κρίσης, η οποία έχει αλλάξει σοβαρά την κατάσταση στον εργασιακό τομέα.

Επισημάναμε επίσης στο Υπουργείο Εργασίας, συνέχισε, ότι πρέπει να επεκτείνει την ομάδα ηλικίας, στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο σχέδιο, καθώς – λόγω και του στρατού- μεγάλη μερίδα νέων δεν μπορεί να καλυφθεί, ενώ από το Υπουργείο ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έχουν ζητήσει να επεκταθεί η ηλικία μέχρι το 29ο έτος της ηλικίας για να δώσει την δυνατότητα διεύρυνσης ώστε να καλυφθεί μια μεγαλύτερη ομάδα νέων.

Στην Επιτροπή, αναφέρθηκε ότι τα προγράμματα κατάρτισης σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως “όχημα” από τους εργοδότες για περαιτέρω απορύθμιση και διάβρωση των όρων απασχόλησης καθώς και πίεση των μισθών προς τα κάτω.

“Γι αυτό και ζητήσαμε να γίνονται αυστηρότεροι και συχνότεροι έλεγχοι ώστε να μην υπάρχει αυτή η συμπίεση των μισθών προς τα κάτω αλλά κατ΄ επέκταση για να διακριβώσουμε και ποιος είναι ο αριθμός των νέων που μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων παραμένουν στην απασχόληση, που αυτός είναι και ο βασικός στόχος”, πρόσθεσε.

Πρέπει να πούμε, είπε ο κ. Φακοντής, ότι η ανεργία συνεχίζει να είναι μια από τις πιο σκληρές καταστάσεις που βιώνουν ιδιαίτερα οι νέοι μας, είναι μια κοινωνική μάστιγα γι αυτό και η Κυβέρνηση οφείλει και πρέπει να στοχεύσει στη δημιουργία νέων ποιοτικών, σταθερών θέσεων εργασίας.

Τέλος, κάλεσε την Κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη σημασία και να στοχεύσει στην ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να περιοριστεί η φτώχεια και να αναβαθμιστεί το κοινωνικό κράτος πρόνοιας.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά και ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης ανέφεραν ότι η ανεργία ναι μεν, στους νέους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα στο 26,7%.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης είπε ότι η υψηλή ανεργία στους νέους οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει και σωστός προγραμματισμός στο τι σπουδάζουν οι νέοι διότι οι περισσότεροι μπορεί να σπουδάσουν αυτό που τους αρέσει, όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να βρουν δουλειά στον τομέα τους.

Αρα λοιπόν, σημείωσε, το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης είναι επίσης ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο που μας απασχολεί. Επίσης το γεγονός, συνέχισε, ότι τα πανεπιστήμια παράγουν πτυχιούχους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά εξ αντικειμένου λόγω του θέματος το οποίο σπουδάζουν, αυξάνει περισσότερο την ανεργία και δυσκολεύει και την ευελιξία της αγοράς εργασίας.

Το κράτος, είπε ο κ. Μαυρίδης, πρέπει να κάνει επανασχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ένα διαρθρωτικό μέτρο, το οποίο θα οδηγήσει στο καλύτερο συνταίριασμα μεταξύ των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και των επιχειρήσεων.

Στα πανεπιστήμια για παράδειγμα, σημείωσε, έχουμε πτυχιούχους φιλολογίας, πολιτικών επιστημών, ανθρωπιστικών επιστημών, όπου δεν είναι εύκολο για κάποιο απόφοιτο αυτού του επαγγέλματος να βρει δουλειά.

Και γι αυτό το λόγο, είπε, αναγκάζονται οι νέοι να πάνε για μεταπτυχιακό που θα κοστίσει ακόμη περισσότερο, είτε να αλλάξουν κατεύθυνση είτε να εργαστούν σε ένα επάγγελμα, το οποίο δεν είναι αυτό που ήθελαν.

“Μια πρακτική είναι να ενεργοποιήσουμε τα ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας, τους ιδιωτικούς συμβούλους, οι οποίοι θα τρέξουν στις επιχειρήσεις να δουν αν υπάρχουν ανάγκες και να προσπαθήσουν να κάνουν το συνταίριασμα μεταξύ των ανέργων και τις θέσεις στις επιχειρήσεις”, συμπλήρωσε.

Οπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, η μεταρρύθμιση του συστήματος στην αγορά εργασίας υλοποιείται κυρίως, μέσω της υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (ΕΝ), στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση των νέων – η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στην Κύπρο καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των
νέων.

Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί ορισμένα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ή/και εθνικά ταμεία για την υποστήριξη της απασχόλησης άλλων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων, των
αυτοαπασχολούμενων, των κοινωνικών επιχειρήσεων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία.

Στα προγράμματα τοποθέτησης νέων ανέργων (ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, όπως σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου, υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή από άλλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, αυτά τα μέτρα πολιτικής δεν είναι ακόμη αρκετά ολοκληρωμένα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική για μη καταγεγραμμένους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ).

Πηγή ΚΥΠΕ


Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΟΕΒ - να συνεχίσει το πάγωμα μισθών για άλλα 2 χρόνια

ΟΕΒ: Συγκράτηση κρατικού μισθολογίου για άλλα δύο χρόνια
Να μην δοθούν προσαυξήσεις μέχρι το τέλος του 2018, ζητά η Ομοσπονδία
Συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου για δύο επιπλέον χρόνια ζήτησε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης, σε διάσκεψη Τύπου, στο περιθώριο της τακτικής συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δήλωσε ότι «οι νομοθεσίες και οι άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκράτηση του κόστους εργασίας του δημόσιου τομέα πρέπει να παραταθούν/επεκταθούν για δύο ακόμα χρόνια μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018».
Δηλαδή, είπε, να μην δοθούν προσαυξήσεις, που ανέρχονται σε περίπου €25 εκατ., για τα επόμενα χρόνια.
Οι λόγοι, εξήγησε, είναι ότι η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών παραμένει ακόμα εύθραυστη, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, το δημόσιο χρέος παραμένει σε υπερβολικό ύψος και η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ακόμα εκτός επενδυτικής βαθμίδας.
Ταυτόχρονα, ανέφερε, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκλογικές διαδικασίες.
Σημείωσε δε ότι χρειάζεται χρόνος «για να αναπνεύσει η οικονομία».
«Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό με την υιοθέτηση των κατάλληλων νομοθετικών ή άλλων αναγκαίων μέτρων, για προστασία της οικονομίας του τόπου μας από την εκ νέου αύξηση του κρατικού μισθολογίου», είπε ο κ. Μιχαηλίδης.
Ανέφερε ακόμα πως «οι όποιες δυνατότητες του κράτους πρέπει να διοχετευθούν στη στήριξη αυτών που πλήγηκαν περισσότερο από την κρίση, δηλαδή τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στις επιχειρήσεις, και όχι στην αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων».

Αν υπάρχουν περισσεύματα, υπέδειξε, «να διοχετευθούν εκεί που πραγματικά θα βοηθήσουν το σύνολο της οικονομίας, και όχι σε μια ομάδα ανθρώπων».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΑΤΗΚ και Συνεργατισμός


Και σε εσωτερικούς κανονισμούς του 1969 τα ωφελήματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Cyta: Από συμβάσεις του 1981 προνόμια εργαζομένων
Λευκωσία: Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις άλλες σχετικές συμφωνίες που έγιναν μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της Cyta και προνοούνται σε σχετικούς κανονισμούς, προτάσσει η διεύθυνση του Οργανισμού, προς απάντηση των διαπιστώσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην ετήσια έκθεσή της για το 2015.

Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τονίζει πως τα παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως η εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, τα βοηθήματα και χορηγίες, ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, ύψους €5,28 εκατ., δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν την Αρχή, αλλά τους υπαλλήλους.

Παράλληλα επισημαίνει πως τέλος του 2015, το απόθεμα του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ήταν ύψους €4,9 εκατ. Επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε εκφράσει και την αντίθεσή της για διαμοιρασμό του αποθέματος κατ’ αναλογία στις μερίδες του προσωπικού, τονίζοντας την ανάγκη επιστροφής του αποθέματος στην Αρχή. Η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε διαπιστώσει πως κατά τον υπολογισμό της εισφοράς της Αρχής στο Ταμείο Ευημερίας λήφθηκε υπόψη το μισθολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και περιλήφθηκαν οι μισθοί των υπαλλήλων οι οποίοι αποχώρησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης στις 31/12/2014, καλώντας την Αρχή να αφαιρέσει από την εισφορά του επόμενου έτους τη διαφορά που προκύπτει στην εισφορά ύψους €324.046.

Με αφορμή ερωτήσεις που υπέβαλλαν βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, η διεύθυνση της Cyta απέστειλε πολυσέλιδο έγγραφο απαντήσεων στη Βουλή. Σύμφωνα με τη διεύθυνση της Αρχής, τα ωφελήματα στα οποία αναφέρεται ο Γενικός Ελεγκτής είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Cyta και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού της και περιλήφθηκαν σε σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή και άλλες σχετικές συμφωνίες οι οποίες γίνονται μεταξύ τους.

Τονίζει, επίσης, πως τα ωφελήματα προνοούνται στους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς που αποτελούν νομοθεσία του Κράτους. Η Αρχή φέρει ως παράδειγμα τον Κανονισμό 19 των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, με το οποίο η Cyta παρέχει κοινωνική πρόνοια στο προσωπικό της μέσω των Ταμείων Συντάξεως, Προνοίας, Περιθάλψεως και Ευημερίας. Βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπεγράφη την περίοδο 1/1/1980-31/12/1981 και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, από το ποσοστό ύψους 3% επί του εκάστοτε ετήσιου που καταβάλλει η Cyta στο Σωματείο Ευημερίας για σκοπούς ευημερίας του προσωπικού, περιλαμβάνεται και το ασφάλιστρο που αφορά στην ομαδική ασφάλιση του εν ενεργεία προσωπικού της Cyta και των συνταξιούχων της. Σχετικά με το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, σύμφωνα με τη Cyta, εκτός ότι αυτό περιλαμβάνεται στους κανονισμούς του Οργανισμού, υπάρχει και ειδική πρόνοια στις συλλογικές συμβάσεις από το 1969. Με βάση την τελευταία συλλογική σύμβαση, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, η Cyta καταβάλλει ποσοστό 5,75% επί του ετήσιου μισθολογίου του προσωπικού στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει ο Οργανισμός, για να επιτευχθούν οι σκοποί του Ταμείου, εκδίδεται τιμοκατάλογος με βάση τον οποίο καλύπτεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ποσά πέραν του τιμοκαταλόγου καλύπτονται από το ίδιο το προσωπικό και συνταξιούχους μέλη του Ταμείου. Επίσης, τυχόν υπερβάσεις των δικαιούμενων ποσών επιστρέφονται από τα μέλη στο Ταμείο στη βάση σχετικής απόφασης της Επιτροπής του Ταμείου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νόμο στη δημόσια υπηρεσία, όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και εξαρτώμενα τους δικαιούνται, με την καταβολή υποχρεωτικής συνεισφοράς ύψους 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Σύστημα προαγωγών 

Στο μεταξύ στο τελικό στάδιο βρίσκεται ο διάλογος μεταξύ της Cyta, των διευθυντικών στελεχών και των ομάδων εργαζομένων, για αλλαγή του συστήματος προαγωγών του Οργανισμού. Σύμφωνα με την Αρχή, ο διάλογος για το νέο σύστημα θα είναι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Cyta. Ο Οργανισμός έχει σχεδιάσει ένα σύγχρονο σύστημα προαγωγών το οποίο έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί και αναμένεται να τεθεί ενώπιον των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τώρα οι προαγωγές γίνονται βάσει της διαδικασίας και των προνοιών των σχετικών κανονισμών της Αρχής. Γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta και πριν από κάθε προαγωγή, η Αρχή ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Προσωπικού και τις εισηγήσεις του Γενικού ή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Ίδιοι πάντα δικηγόροι για το «καλό» της Cyta

Στην αντεπίθεση περνά ο Οργανισμός και σε ό,τι αφορά το θέμα της παραχώρησης νομικών υπηρεσιών. Όπως υποστηρίζει η Αρχή, είναι προς το καλώς νοούμενο συμφέρον της Cyta να διατηρεί τους ίδιους νομικούς συμβούλους, τους οποίους εμπιστεύεται, ενόσω οι νομικές συμβουλές και υπηρεσίες που προσφέρουν είναι αξιόπιστες και αποτελεσματικές και μπορεί η Cyta να στηρίζεται σε αυτές με ασφάλεια. Επίσης η δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή εκπροσώπηση της Cyta είναι αξιόπιστη.

Όπως τονίζει, είναι συνταγματικό δικαίωμα της Cyta να επιλέγει τους νομικούς της συμβούλους και δικηγόρους που θα την εκπροσωπούν δικαστηριακά και εξωδικαστηριακά, ιδιαίτερα όταν σε αρκετά ζητήματα η Cyta και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της υπέχουν ποινική ευθύνη, όπως ζητήματα που αφορούν το απόρρητο επικοινωνιών και ρυθμιστικές παραβάσεις.

Την ίδια ώρα η Αρχή σηκώνει το γάντι του Ελεγκτή, τονίζοντας πως οι προτάσεις του για τον τρόπο επιλογής, διάρκεια και κατάτμηση των εργασιών αποβαίνουν σε βάρος της Cyta γιατί η επιλογή δεν συναρτάται με την απαιτούμενη ειδίκευση. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει πως η διάρκεια των πέντε χρόνων δεν είναι αρκετή έτσι ώστε οι νέοι νομικοί σύμβουλοι να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα ζητήματα που απασχολούν τη Cyta, καθώς και για τη διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων.

Επίσης, θα παρέχεται σε κάθε νομικό σύμβουλο η ευκαιρία να εντοπίσει αδυναμίες της Cyta, τις οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιεί αναλαμβάνοντας υποθέσεις εναντίον της Cyta ή συμβουλεύοντας ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με την Αρχή η κατάτμηση των εργασιών θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους και επικαλείται τον νόμο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων ο οποίος εξαιρεί τις συμβάσεις που σχετίζονται με ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις νομικές υπηρεσίες, αναγνωρίζοντας έτσι την ιδιαιτερότητα του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη φύση και ιδιαιτερότητα των νομικών υπηρεσιών και τα συνδεόμενα με αυτές συνταγματικά δικαιώματα.

Μειώνονται οι ζημιές στη Cyta Hellas

Πτώση παρουσιάζουν οι ζημιές στη Cyta Hellas, οι οποίες στο τέλος του 2015  διαμορφώθηκαν σε €145,4 εκατ. ενώ η καθαρή θέση της είναι θετική κατά €540 χιλ. Οι μέγιστες ετήσιες ζημιές από ίδρυσης της Cyta Hellas σημειώθηκαν το 2011, σε περίοδο ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της και έκτοτε μειώνονται σταθερά, αλλά όχι με ικανοποιητικούς ρυθμούς για την πλήρη οικονομική ανάκαμψη που θα επιτρέψει στη Cyta Hellas να καταστεί ένας οικονομικά αυτοδύναμος οργανισμός. Τα οφειλόμενα δάνεια της Cyta Hellas προς τη μητρική και την Τράπεζα Κύπρου παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα και ανέρχονται σε περίπου €32 εκατ. και €26,5 εκατ. αντίστοιχα, τα οποία προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται πλέον σε ετήσιους ελέγχους απομείωσης αξίας που ενδέχεται να επιδεινώσουν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα στο μέλλον. Τα συνολικά έσοδα της Cyta Hellas για τη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε €107,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 19,16% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, το μεικτό κέρδος ήταν αυξημένο κατά 45,33%, κλείνοντας σε €42,8 εκατ.

Οι ζημιές προ φόρων σημείωσαν νέα σημαντική πτώση της τάξεως του 80,4% ενώ η λειτουργική κερδοφορία έκλεισε για τρίτη χρονιά θετικά και διαμορφώθηκε πολλαπλάσια του περσινού αποτελέσματος σε €14,6 εκατ. Για τον Οργανισμό, η Cyta Hellas παραμένει η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη εκτός συνόρων επένδυση και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αξίας του, καθώς αποτελεί επιχειρηματική κίνηση με στρατηγικά χαρακτηριστικά και οφέλη.

Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου

128 εξωτερικές προσλήψεις στον Συνεργατισμό σε δύο χρόνια

Xaravgi 22/10-2016
Σε δύο χρόνια ο Συνεργατισμός προχώρησε συνολικά σε 128 εξωτερικές προσλήψεις, αντικαθιστώντας ουσιαστικά μεγάλο μέρος του προσωπικού που έφυγε με τα δύο Σχέδια Εθελοντικής Αποχώρησης.
Μάλιστα οι μισθολογικές απολαβές των νεοπροσληφθέντων είναι κατά 30% πιο υψηλές από το παλαιό προσωπικό. Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν από σημείωμα το οποίο κατέθεσε στη Βουλή η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), σε απάντηση σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν σε πρόσφατη συνεδρία από μέλη της Επιτροπής Οικονομικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις αρχές του 2014 (μετά την ανακεφαλαιοποίηση) μέχρι τον Μάρτιο του 2015 έγιναν 88 εξωτερικές προσλήψεις εκ των οποίων οι 83 αφορούσαν τη ΣΚΤ (45 μόνιμοι και 38 συμβασιούχοι) και 5 τα ΣΠΙ. Για αυτές τις προσλήψεις δεν υπήρχε υποχρέωση για εκ των προτέρων έγκρισή τους από το Υπουργείο Οικονομικών.
Η διαδικασία άλλαξε στη συνέχεια με την εισαγωγή πρόνοιας στη συμφωνία με τους δανειστές (Relationship Framework Agreement RFA). Ομως οι προσλήψεις συνεχίστηκαν αφού έγιναν άλλες 40 εξωτερικές προσλήψεις.
Σύμφωνα με τη ΣΚΤ η διαδικασία προσλήψεων και ο καθορισμός των απολαβών είχε αποφασιστεί μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της ΣΚΤ και της Τρόικας από τον Δεκέμβριο του 2013.
Κατά την περίοδο Ιουνίου 2015 Αυγούστου 2016, όπως αναφέρει η ΣΚΤ, για όλες τις προσλήψεις προηγήθηκε εσωτερική προκήρυξη μέσω της ενδοδιαδικτυακής πύλης του ΣΠΤ. «Για όσες θέσεις δεν εξευρέθηκαν κατάλληλοι υποψήφιοι από προσωπικό εντός του ΣΠΤ λόγω της εξειδίκευσής τους και των απαιτήσεων όσον αφορά προσόντα και εμπειρίες», όπως αναφέρει, υποβλήθηκε αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών για εξωτερική πρόσληψη προσωπικού.
Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία των νεοπροσληφθέντων, η ΣΚΤ αναφέρει ότι ο μέσος όρος των απολαβών τους ανέρχεται στις 36.640 ευρώ (κατώτατος 14.867 ευρώ και ανώτατος 74.000 ευρώ), σε σύγκριση με 27.862 ευρώ του παλαιού προσωπικού.
Εγκρίθηκε ο διορισμός του ΓΔ Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ ενέκρινε και επίσημα το διορισμό του Γενικού Διευθυντή της ΣΚΤ, Νικόλα Χατζηγιάννη.
Ο διορισμός εγκρίθηκε από το Κυβερνών Συμβούλιο (Governing Council) της ΕΚΤ. Η σχετική έγκριση κοινοποιήθηκε στη ΣΚΤ με επίσημη επιστολή υπογραμμένη από τον πρόεδρο της ΕΚΤ.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
Ανοιχτές είναι οι πόρτες στον Γενικό Ελεγκτή
Αρχίζει το ξεσκόνισμα μισθών, προσλήψεων και ωφελημάτων στην ΣΚΤ
Λευκωσία: Ανοικτές είναι οι πόρτες του Συνεργατισμού στον Γενικό Ελεγκτή για να διεξάγει τον διαχειριστικό έλεγχο. Αυτό αποφάσισε χθες σε πολύωρη συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία σήμερα αναμένει τον Ελεγκτή να ξεικινήσει δουλειά.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θα περάσει από κόσκινο τις προσλήψεις προσωπικού, τους μισθούς, τα ωφελήματα προσωπικού και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, για να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν σύμφωνες με τις υγιείς εμπορικές πρακτικές που ακολουθούνται από παρόμοιους τραπεζικούς οργανισμούς.

Σήμερα, λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα αρχίσουν τον διαχειριστικό έλεγχο στον Συνεργατισμό, ο οποίος θεωρείται κρατική επιχείρηση λόγω της κρατικής στήριξης ύψους €1.7 δισ.

Ο έλεγχος ο οποίος αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Συνεργατισμού, διεξάγεται μετά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, σύμφωνα με την οποία και στην περίπτωση της ΣΚΤ, ο Γενικός Ελεγκτής έχει όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις έναντι όλων των ελεγχομένων επ’ αυτού οργανισμών. Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί σε τρεις εβδομάδες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο έλεγχος αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα σε σχέση με την αποφυγή πολιτικών ή άλλων παρεμβάσεων της Εκτελεστικής Εξουσίας, αφού ενδέχεται, όπως σημειώνει, τυχόν τέτοιες παρεμβάσεις να εντοπιστούν κατά τον έλεγχο. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΣΚΤ διεξάγεται από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο τον οποίο έχει ήδη διορίσει η ΣΚΤ.

Όπως επισημαίνεται, σε καμία περίπτωση ο έλεγχος, όπως γνωμάτευσε και ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν αφορά στην εποπτεία της ΣΚΤ. Προστίθεται πως η εποπτεία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και σχετίζεται με τη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να προστατευθούν οι καταθέτες και μέτοχοι μειοψηφίας από διοικήσεις που μπορεί να λαμβάνουν υπερβολικά ρίσκα με τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο διαχειριστικός έλεγχος αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων της κρατικής τράπεζας. 

Τέλος, η Ελεγκτική Υπηρεσία φέρνει ως παράδειγμα πολύ μεγάλες κρατικές τράπεζες στην Ευρωζώνη, που εποπτεύονται και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και ελέγχονται επίσης πλήρως από τα αντίστοιχα Ανώτατα Ιδρύματα Ελέγχου όπως είναι ο Γενικός Ελεγκτής της χώρας τους.


Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου

Σε ψηλά επίπεδα η ανισότητα

Κυπριακή Οικονομία 
Σε ψηλά επίπεδα η ανισότηταΗμερομηνία Δημοσίευσης: 19/10/2016 06:24

Stockwatch.com.cy
Σε ψηλά επίπεδα παραμένει η οικονομική ανισότητα στην Κύπρο παρά τη μικρή βελτίωση που σημειώθηκε τον τελευταίο χρόνο, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός όσων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

Νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι ο δείκτης εισοδηματικής ανισότητας Gini, που θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους μέτρησης της ανισότητας, έχει μειωθεί το 2015 στο 33,6 από 34,8 το 2014 παραμένοντας ωστόσο σε ψηλά επίπεδα. 

Άνοδος του συντελεστή δείχνει αύξηση της ανισότητας με το 0 να δείχνει ίση κατανομή εισοδημάτων στον πληθυσμό και το 100 να δείχνει πλήρη συγκέντρωση εισοδημάτων σε ένα άτομο. 

http://stockwatch.com.cy/media/images/photoshop/Anisotita_19.10.16.jpgΠαρά τη μικρή βελτίωση του δείκτη σε σχέση με το 2014, στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η ανισότητα στην Κύπρο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των κρατών της ΕΕ από το 2008. 

Σημαντική αύξηση στην ανισότητα σημειώθηκε επίσης στην Εσθονία (+3,9) φθάνοντας στο 34,8, στη Λιθουανία (+3,4) στο 37,9 και στην Ουγγαρία (+3) ανεβαίνοντας στο 28,2. 

Στην Ελλάδα η ανισότητα του εισοδήματος αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας στο 34,2 από 33,4 το 2008, πριν δηλαδή ξεκινήσει η κρίση. 

Στο σύνολο της ευρωζώνης, η ανισότητα του εισοδήματος αυξήθηκε οριακά όπως και στην ΕΕ. 

Κίνδυνος φτώχειας 

Τα στοιχεία πού δημοσίευσε η Cystat δείχνουν ότι πέραν του ενός τετάρτου του πληθυσμού στην Κύπρο, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών διαβίωσης 2015, το ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε στα 28,9% του πληθυσμού. 

Συνεπώς, 28,9% του πληθυσμού της Κύπρου κατά το 2015 βίωνε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες συνθήκες: Zούσε κάτω από το όριο κινδύνου φτώχιας (16,2%) (εισοδηματική φτώχια), ζούσε σε νοικοκυριό με σοβαρή υλική στέρηση (15,4%) ή ζούσε σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας (10,9%). 

Κατά το 2008 το ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 23,3% με τα επιμέρους αντίστοιχα ποσοστά να έχουν ως ακολούθως: 15,9%, 9,1% και 4,5%. Το χρηματικό όριο της εισοδηματικής φτώχιας το 2015 μειώθηκε στα €8.276 σε σύγκριση με €9.614 που ήταν το 2008. 

Της Γεωργίας Χαννή

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός - μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Πρωτιά Ελλάδας – Κύπρου στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
Dialogos.com
Η Ελλάδα και η Κύπρος κατέγραψαν την υψηλότερη αύξηση στο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, μεταξύ 2008 και 2015, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη Κύπρο το 23,3% του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το 2008, ή 180.000 άτομα, ποσοστό που αυξήθηκε στο 28,9%, ή 240.000 άτομα, το 2015.
Η Κύπρος είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 15 κρατών μελών που είχαν αύξηση από το 2008 έως το 2015. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (από 28,1% το 2008 σε 35,7% το 2015, ή 7,6 ποσοστιαίες μονάδες), την Κύπρο (5,6 ), την Ισπανία (4,8), την Ιταλία (3,2) και το Λουξεμβούργο (3,0).
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία στοιχεία είναι διαθέσιμα, παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (από 30,5% σε 23,4%, ή -7,1 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Ρουμανία (-6,9), τη Βουλγαρία (-3,5) και τη Λετονία (-3,3 εκατοστιαίες μονάδες).
Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2015 (23,7%) ήταν παρόμοιο με το επίπεδο του 2008.
Στην Κύπρο, το ποσοστό των ατόμων που παρέμειναν σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, από 15,9% το 2008, έφτασε το 16,2% το 2015. Τα άτομα με σοβαρές υλικές στερήσεις αυξήθηκαν από 9,1% το 2008 σε 15,4% το 2015 και τα άτομα ηλικίας 0- 59 που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας, αυξήθηκαν από 4,5% το 2008 σε 10,9% το 2015.
Εν τω μεταξύ, το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) μειώθηκε στην Κύπρο από 6.024 ευρώ το 2008 σε 13.793 το 2015, ενώ το ετήσιο όριο κινδύνου φτώχειας έχει μειωθεί από 9.614 σε 8.276 για ένα μόνο ενήλικο και από €20.190 το 2008 σε €17.380 το 2015 για μια οικογένεια 4 ατόμων (δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών).
Συνολικά, το 2015, περίπου 119 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 23,7% του πληθυσμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι βρέθηκαν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), σοβαρές υλικές στερήσεις ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
Μετά από τρεις διαδοχικές αυξήσεις μεταξύ 2009 και 2012, οπότε και το ποσοστό έφτασε σχεδόν το 25%, το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, έκτοτε συνεχώς μειώνεται για να επιστρέψει στο επίπεδο του 2008 (23,7%), αλλά παραμένει το 2015 υψηλότερο από ό,τι 2009 (23,3%). Η μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020″.
Το 2015, περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε τρία κράτη μέλη: τη Βουλγαρία (41,3%), τη Ρουμανία (37,3%) και στην Ελλάδα (35,7%). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (14,0%), τη Σουηδία (16,0%), τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία (και οι δύο 16,8%), τη Δανία και τη Γαλλία (και 17,7%
Συνέδριο ΟΕΒ
Μονόδρομος η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, σύμφωνα με ειδικούς


Λευκωσία: Άλλη μία μεταρρύθμιση, αυτή που αφορά το συνταξιοδοτικό, έχει ήδη προστεθεί στην ατζέντα της Κυβέρνησης, καθώς η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, και μια σειρά άλλων παραγόντων, αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τα δημόσια οικονομικά και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθιστώντας αναγκαία, μεταξύ άλλων, και την ενίσχυση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού που αφορούν τις επαγγελματικές και ιδιωτικές συντάξεις, ώστε οι πολίτες να έχουν επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες τους.

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο, συζητήθηκαν σήμερα σε συνέδριο που διοργάνωσε η ΟΕΒ, στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία, όπου και έγιναν οι πιο πάνω επισημάνσεις.

Από το 2009 λήφθηκε μια σειρά από μέτρα λόγω των δημογραφικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος, ενώ επιπρόσθετα μέτρα επιβλήθηκαν από την Τρόικα το Δεκέμβρη του 2012, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημείωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου σε ομιλία της, την οποία ανέγνωσε εκ μέρους της ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Η κ. Αιμιλιανίδου επεσήμανε ακόμα ότι λόγω της διασύνδεσης της έναρξης της ηλικίας συνταξιοδότησης με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, παράλληλα με τα μέτρα για τη βιωσιμότητα, υιοθετούνται ενεργητικές προτάσεις για να βρεθούν οι πολιτικές που θα δώσουν κίνητρα για παράταση του εργασιακού βίου, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί η επάρκεια των συντάξεων.

Η Υπουργός ανέφερε ότι έχει επέλθει ο χρόνος για να μελετηθεί ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου και η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης, προσθέτοντας ότι πολύ πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, να προβούν σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με σειρά μεταρρυθμιστικών δράσεων στον τομέα των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και ταυτόχρονα να προχωρήσουν σε ενέργειες για ενίσχυση των δομών της εποπτείας των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η υπογεννητικότητα, οι οικονομικές συνθήκες, το θεσμικό πλαίσιο και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και αποδοτικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, σημείωσε ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρήστος Μιχαηλίδης.

Υπογράμμισε δε την ανάγκη να υπάρξει γόνιμος διάλογος για ολόκληρο το σύστημα, που να καλύπτει όχι μόνο τη βιωσιμότητα και την επάρκεια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και τη διαχείριση των ταμείων προνοίας και συντάξεων, την απόδοση των διάφορων συνταξιοδοτικών σχεδίων, τον οικονομικό προγραμματισμό και ιδιαίτερα το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη διασφάλιση επαρκών συνταξιοδοτικών παροχών.

Προωθείται μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού από την Κυβέρνηση

Ο συνδυασμός της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και των χαμηλών ποσοστών γεννητικότητας θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών και τη σταδιακή απομείωση του συσσωρευμένου «αποθεματικού» του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον αποτελεί ένα από τα μέρη της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης οικονομικών μελετών και θεμάτων ΕΕ στο Υπουργείο Οικονομικών Γιώργο Παντελή.

Πέραν των συνταξιοδοτικών σχεδίων του δημοσίου τομέα, είπε, αποτελεί επιτακτική ανάγκη όπως το ευρύτερο πλαίσιο για την παροχή συντάξεων, αναμορφωθεί με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα εισοδήματα των πολιτών κατά την τρίτη ηλικία.

Παραμένουν, σημείωσε, σημαντικές αδυναμίες και προκλήσεις σε σχέση με το γενικό πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο, με τη λήψη επιπρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων να αποτελεί μονόδρομο.

Πιο συγκεκριμένα, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης της εποπτείας των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων καθώς και των συνταξιοδοτικών ταμείων που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού και πολύ μικρού μεγέθους ταμείων προνοίας, παρά το μικρό μέγεθος της Κύπρου, αποτελεί τροχοπέδη στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με τον κ. Παντελή, η ενίσχυση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα που αφορά τις επαγγελματικές και ιδιωτικές συντάξεις, έτσι ώστε να παρέχονται στους πολίτες συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά ωφελήματα που να καλύπτουν με επάρκεια τις ανάγκες τους.

Πρόθεση της Κυβέρνησης, σημείωσε, είναι η προώθηση μιας συνολικής και ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης που θα αποτελείται από τους ακόλουθους άξονες:

- Εξέταση και συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ άλλων, των προϋποθέσεων σύστασης, λειτουργίας και διάλυσης ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΤΕΣΠ), των φορολογικών κινήτρων και της φορολογικής μεταχείρισης των ΤΕΣΠ, του πλαισίου επενδυτικής πολιτικής, των προϋποθέσεων για αναλήψεις και δανεισμό καθώς και της μεταφοράς μεταξύ των ΤΕΣΠ.

- Προώθηση της λειτουργίας των ΤΕΣΠ για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή τα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά σχέδιο οργανισμών δημοσίου δικαίου.

- Προώθηση της Κύπρου ως προορισμού για την ανάπτυξη και διαχείριση διασυνοριακών ΤΕΣΠ, ως νέου τομέα οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

- Ενοποίηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών με το Τμήμα Εφόρου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, κάτω από μια εποπτική αρχή για να μπορούν να αξιοποιηθούν οικονομίες κλίμακας και να εφαρμοστούν δομές βέλτιστης διακυβέρνησης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων.

- Κάλυψη όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού από τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

- Διασφάλιση της ποιότητάς τους, σε ανταγωνιστικό κόστος, που να είναι συγκρίσιμο σε διεθνές επίπεδο.

- Διαφανής διοίκηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μελών τους.

Ταφόπλακα στα ταμεία σύνταξης

Ο συνδυασμός των χαμηλών επιτοκίων και της αύξησης στο προσδόκιμο ζωής, έχουν τρομακτική επίδραση στα συνταξιοδοτικά συστήματα, σύμφωνα με τον Φίλιππο Μαννάρη, μέλος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου. Εξήγησε ότι με τα σημερινά μηδενικά επιτόκια, κάθε ένας χρόνος βελτίωσης στο προσδόκιμο ζωής αυξάνει το κόστος συντάξεων κατά 5%.

«Υπάρχει τρομακτική βελτίωση στο προσδόκιμο ζωής κάτι το οποίο συμβάλλει σε προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα πολύ ψηλά επίπεδα χρέους σε όλες τις κύριες οικονομίες, οδηγούμαστε σε περιόδους παρατεταμένων χαμηλών επιτοκίων, τα οποία σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής καθιστούν τις συντάξεις πολύ δαπανηρές κι αυτό σημαίνει ότι έχει πλέον μπει πραγματική ταφόπλακα στα ταμεία σύνταξης και το παρατηρούμε αυτό σε όλες τις κύριες αγορές. Τα ταμεία σύνταξης έχουν τελειώσει και δεν πρόκειται να επανέλθουν πίσω ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα στο μέλλον, σε όλες τις χώρες θα έχουν ως πυρήνα παροχές τύπου ταμείου προνοίας.

Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παγκόσμιο φαινόμενο και παγκόσμια πρόκληση.

Στην Κύπρο, όπως ανέφερε, χρειάζεται να μαζέψει κανείς επτά φορές τον ετήσιο του μισθό στο ταμείο προνοίας για να συνταξιοδοτηθεί και μόνο 30% των συμμετεχόντων σε ταμεία προνοίας θα πετύχουν αυτό το στόχο, ενώ όσοι δεν καλύπτονται από ταμεία προνοίας μένουν σίγουρα εκτός του συγκεκριμένου στόχου.

Αναστροφή αρνητικού κλίματος στα ταμεία προνοίας

Η κρίση επηρέασε τα ταμεία με σκληρό τρόπο, επεσήμανε ο Έφορος ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών στο Υπουργείο Εργασίας, Ανδρέας Χατζηνικολάου.

Μίλησε ωστόσο για σταδιακή αναστροφή του αρνητικού κλίματος, με τις εγγραφές νέων ταμείων να φθάνουν σήμερα τα επίπεδα πριν την κρίση και με ελάχιστες διαλύσεις ταμείων. Σήμερα λειτουργούν, όπως είπε, γύρω στα 1190, ενώ οι επενδύσεις τους είναι συντηρητικές λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος εντός και εκτός Κύπρου. Παρατηρείται επίσης μεγαλύτερη διασπορά στις καταθέσεις τους.

Ο κ. Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή οδηγία IORP II που βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σύντομα, η οποία θα περιλαμβάνει αυστηρότερες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ταμείων, με έμφαση στη βελτίωση της διακυβέρνησης τους, δίνοντας βάρος στους τομείς της εσωτερικής αξιολόγησης κινδύνων στα ταμεία καθώς και στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω, δίνεται έμφαση στη διαφάνεια και στην καλύτερη και πιο κατανοητή πληροφόρηση προς τα μέλη των ταμείων, με σκοπό αυτές οι νέες δομές να συμβάλουν περαιτέρω στην προστασία των μελών. Η Οδηγία παρέχει ακόμα ένα βελτιωμένο πλαίσιο με σκοπό να ωθήσει περαιτέρω τη λειτουργία διασυνοριακών ταμείων.

Αναγκαία η ανάπτυξη του ρόλου των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων

Η Γενική Διευθύντρια της Eurolife Ltd Άρτεμις Παντελίδου επεσήμανε ότι χρειάζεται επιτακτικά η ανάπτυξη του ρόλου των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, καθώς η δυνατότητα των κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων να εκπληρώσουν τη διατήρηση της μελλοντικής βιωσιμότητας και επάρκειας των συντάξεων μειώνεται διαχρονικά λόγω της δημογραφικής πίεσης.

Τα κρατικά συνταξιοδοτικά συστήματα αναμένεται να παραμείνουν από τους σημαντικούς παρόχους των συντάξεων αλλά τα ποσοστό αναπλήρωσης από αυτά τα συστήματα αναμένεται να μειωθούν, είπε.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ