Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΣΕΚ για ανεργία και φτώχεια. Σχέδια εθελούσιας εξόδου στην Ελληνική Τράπεζα

ΣΕΚ: H πολιτεία να δράσει καταλυτικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας

Written by  24h.com.cy Feb 20, 2017 - 17:11
Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί βασική συνιστώσα για την κοινωνική αρμονία και την ισότητα των πολιτών ενός κράτους και έχει ως βασικό στόχο την εξασφάλιση μιας στοιχειώδους ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες του, αναφέρει ανακοίνωση της ΣΕΚ, σημειώνοντας πως είναι καιρός να εξαλειφθούν οι αδικίες του παρελθόντος που συνεργούν στις τρέχουσες αδικίες και καταδυναστεύουν την ισονομία και ισοπολιτεία..
'Οπως αναφέρεται, η ΣΕΚ, στο πλαίσιο της 20ης Φεβρουαρίου, Παγκόσμιας Μέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης, "που έχει καθιερωθεί το 2007 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αξιώνει από την πολιτεία να δράσει καταλυτικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας, φαινόμενα τα οποία έχουν οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες μας, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, στην οικονομική και εν γένει κοινωνική εξαθλίωση".
Διεκδικεί, επίσης, την υιοθέτηση δραστικότερων πολιτικών, αλλά και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που αποτελεί ασπίδα προστασίας των εργαζομένων από την εργασιακή εκμετάλλευση, ενδυναμώνοντας, παράλληλα, τις προσπάθειες που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην εμπέδωση συνθηκών για αξιοπρεπή εργασία, στην ισότητα των φύλων, στην απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στα πολύτιμα αγαθά της κοινωνικής ασφάλειας, υγείας και δικαιοσύνης, προστίθεται.
Προς το σκοπό αυτό, η ΣΕΚ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, πως "η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής θα επιτευχθεί με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσα από την επέκταση και ισχυροποίηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας". Επίσης πως ο κοινωνικός διάλογος ως θεσμός θα πρέπει να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σε ένα μεγάλο εύρος αποφάσεων η μέγιστη δυνατή συναίνεση.
Ακόμη η ΣΕΚ αναφέρει πως το Κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας οφείλει να διαθέτει σύγχρονο Γενικό Σχέδιο Υγείας, που να καλύπτει ποιοτικά όλους ανεξαίρετα τους πολίτες, αλλά και να παρακολουθεί με αυστηρότητα την εφαρμογή των νομοθεσιών που προάγουν την Ίση Μεταχείριση στην Εργασία, μέσα σε συνθήκες ισότητας.
Εξάλλου στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Εφαρμογή του νόμου για την ισομισθία μεταξύ των δυο φύλων αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ.
Η ΣΕΚ διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και σύνεση να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη λήψη μέτρων και αποφάσεων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Πηγή:ΚΥΠΕ


Αποτάθηκε ξανά στον Έφορο Φορολογίας
Σχέδια εθελούσιας εξόδου στην Ελληνική Τράπεζα
16-2-2017

Λευκωσία: Αρνητική απάντηση εισέπραξε η Ελληνική Τράπεζα από το γραφείο του Εφόρου Φορολογίας, Γιάννη Τσαγκάρη, στο αίτημα για υλοποίηση ενός ακόμη σχεδίου εθελοντικής αφυπηρέτησης προσωπικού, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι τραπεζοϋπάλληλοι θα επωφεληθούν αφορολόγητων χαριστικών αποζημιώσεων. 

Ο βασικός λόγος απόρριψης του αιτήματος της Ελληνικής, όπως πληροφορούμαστε, είναι γιατί κρίθηκε ότι υποβάλλεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υλοποίηση του προηγούμενου σχεδίου (2015) και συνάμα καταγράφονται προσλήψεις προσωπικού. 

Βέβαια, η τράπεζα απαντά ότι οι όποιες προσλήψεις κρίθηκαν επιβεβλημένες καθώς ήταν πιεστική η ανάγκη εργοδότησης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέσεις που δημιουργήθηκαν λόγω των δραστικών αλλαγών που σημειώθηκαν στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό πεδίο, και για τις οποίες το υφιστάμενο προσωπικό δεν κατείχε τα προσόντα.
 
Παρά την αρνητική απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, εντούτοις η Ελληνική Τράπεζα δηλώνει την πρόθεσή της να επανέλθει επί του θέματος στο εγγύς μέλλον. Όπως πληροφορείται ο «Φ», η Ελληνική προτίθεται να κινήσει εκ νέου τα νήματα εντός των επόμενων μηνών, καθώς επιδίωξή της είναι πριν από το καλοκαίρι να έχει έτοιμο προς ανακοίνωση νέο σχέδιο.
 
Επίσης, σενάρια για ανακοίνωση σχεδίου εθελοντικής αφυπηρέτησης μελετούνται και στα δώματα άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ίδρυμα είναι πολύπλοκο το ζήτημα λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος λειτουργίας του και των ασαφών εξελίξεων που αφορούν στη μελλοντική ιδιοκτησιακή πορεία του.

Βεβαίως, τραπεζικά στελέχη με τα οποία επικοινωνήσαμε, δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο εντός της επόμενης διετίας και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επαναλάβουν σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης προσωπικού, λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στο χρηματοπιστωτικό πεδίο.  

Την τελευταία εξαετία, 2010-2015, σχεδόν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο εφάρμοσαν σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης και υπήρξε μαζική φυγή υπαλλήλων, οι οποίοι δελεάστηκαν από το ελκυστικό πακέτο που τους προσφέρθηκε, με τις χαριστικές αποζημιώσεις και άλλα ωφελήματα.

Η μαζικότερη αποχώρηση, περίπου 1.300 εργαζόμενοι, καταγράφηκε το 2013 με το σχέδιο που εφάρμοσε η Τράπεζα Κύπρου, μετά την απορρόφηση της Λαϊκής. 

Σχεδόν όλα τα σχέδια εφαρμόστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ή ανοχή της ΕΤΥΚ, που υπενθυμίζουμε ότι είχε επιχορηγήσει την επιτυχία ενός της Τράπεζας Κύπρου, ενισχύοντας το ύψος των χαριστικών αποζημιώσεων προς όφελος των μελών της. 

Μείωση κατά 1.200 τραπεζοϋπαλλήλους
 
Συρρικνώθηκε το μέγεθος της απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα κατά τη μνημονιακή περίοδο. Υπολογίζεται ότι τέλος του 2010 στις τράπεζες μέλη του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών-ΚΕΣΤ, εργοδοτούνταν περίπου 9.000 υπάλληλοι (επίσημα ο Σύνδεσμος διαλύθηκε άνοιξη του 2016).

Τέλος του 2015 οι ίδιες τράπεζες, πλέον μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου εργοδοτούσαν περίπου 7.800 υπαλλήλους. Διαπιστώνεται ότι η απασχόληση συρρικνώθηκε περίπου κατά 1.200 εργαζόμενους στην τελευταία πενταετία.

Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 κάποιες τράπεζες εφάρμοσαν σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης και επιμετρώντας και τις νέες προσλήψεις, που έγιναν από το 2013 και εντεύθεν, τότε το μέγεθος της συρρίκνωσης προφανώς είναι μεγαλύτερο, πιθανώς να υπερβαίνει τις 2.000 τραπεζοϋπαλλήλους. 

Καταληκτικά, ένας αδιευκρίνιστος αριθμός υπαλλήλων από τις νέες προσλήψεις είναι με συμβόλαια ορισμένου χρόνου εργασίας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της ΕΤΥΚ.

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη


Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Αντίδραση συντεχνιών δημοσίου για τη συμφωνία ΠΑΣΥΔΥ κυβέρνησης. Λιμάνι Λεμεσού και μείωση ανεργίας στο βορρά.

Άρχισαν τα όργανα - Καταγγέλλουν τη συμφωνία Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για το κρατικό μισθολόγιο

http://www.newsit.com.cy/default.php?pname=Article&art_id=211946&catid=13

Η ΑΣΔΥΚ καταγγέλλει ότι είναι χειρότερη από τη συμφωνία που πέτυχαν ΣΕΚ και ΠΕΟ για τους Ημικρατικούς 
- Δεν ικανοποιεί ούτε στο ελάχιστο τα όσα το κράτος οφείλει στους εργαζόμενους, υποστηρίζουν
- Καταγγέλλουν επίσης ότι δεν περιλαμβάνει αυξήσεις ακόμα και αν η αύξηση του ΑΕΠ το επιτρέπει

Τη διαφωνία της με τη συμφωνία Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για το κρατικό μισθολόγιο (μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων αλλά μόνο προσαυξήσεων μέχρι το τέλος του 2018 και σύνδεση της όποιας αύξησης, για την εν λόγω περίοδο, με το ΑΕΠ) καταθέτει η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΣΔΥΚ) τονίζοντας ότι η εν λόγω συμφωνία «δεν ικανοποιεί ούτε στο ελάχιστο τα όσα το κράτος οφείλει στους εργαζόμενους για τις στερήσεις που τους επέβαλε τα τελευταία 6 χρόνια». 

«Η συμφωνία αυτή, η οποία θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα αυτούσια, είναι χειρότερη από τη συμφωνία που πέτυχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και υπολείπεται κατά πολύ των αιτημάτων που έθεσε η ΕΤΥΚ στις Τράπεζες για τα μέλη της», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΑΣΔΥΚ, εξηγώντας ότι «αφενός, η εν λόγω συμφωνία συνδέει την αύξηση του κρατικού μισθολογίου με το ΑΕΠ για την επόμενη διετία, αφετέρου όμως δεν περιλαμβάνει καθόλου γενικές αυξήσεις ακόμα και αν η αύξηση του ΑΕΠ το επιτρέπει».

Η ΑΣΔΥΚ υπενθυμίζει ότι όταν η Κυβέρνηση προωθούσε νομοθετικά τη ρύθμιση του μισθολογίου συνδέοντας το με το ονομαστικό ΑΕΠ, διαβεβαίωνε πως για το 2017 όπως και για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ο ρυθμός αύξησης του προβλέπετο να είναι στο 2,8%.

«Κατά συνέπεια, πέραν των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ (που ας μη ξεχνούμε αν δεν ήταν αρνητική θα διδόταν μόνο κατά το ήμισυ) θα υπήρχε περιθώριο και για γενικές αυξήσεις επιστροφής, δηλαδή, μέρους από αυτά που τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αποκόψει από τους εργαζόμενους του δημοσίου», σημειώνει η ΑΣΔΥΚ.

Και συνεχίζει αναφέροντας πως αντί αυτού, η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ, «με επικεφαλής τον ισόβιο της Γενικό Γραμματέα Γλαύκο Χατζηπέτρου, εξασφαλίζοντας στην ουσία ελάχιστα από τα όσα το κράτος οφείλει στους υπαλλήλους του, αποδέχτηκε μέσω της συμφωνίας τη διαιώνιση μιας σαφούς και κατάφωρης αδικίας, μέσα από κρυφές και αδιαφανείς, όπως πάντα, διαδικασίες με άγνωστα ανταλλάγματα για ορισμένους εκλεκτούς».

Η ΑΣΔΥΚ προσθέτει ότι η συμφωνία Κυβέρνησης - ΠΑΣΥΔΥ έγινε ερήμην της ΑΣΔΥΚ και των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν εργαζόμενους στο Δημόσιο όπως και ερήμην των χιλιάδων υπαλλήλων του δημοσίου που διαγράφηκαν μεν από την ΠΑΣΥΔΥ, επέλεξαν όμως, για δικούς τους λόγους, να παραμείνουν ανένταχτοι. «Για άλλη μια φορά η ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισε για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς αυτούς», σημειώνει.

Η ΑΣΔΥΚ αναφέρει εν κατακλείδι, ότι η συμφωνία Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για σύνδεση του μισθολογίου με το ΑΕΠ είναι άδικη και ετεροβαρής, καταγγέλλοντας απερίφραστα την εν λόγω συμφωνία.

Σημειώνει τέλος ότι επιφυλάσσει τα δικαιώματα των μελών της αφού θα αποφασίσει την αντίδραση της σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους και παράλληλα καλεί τους δυσαρεστημένους, με την υπό αναφορά συμφωνία, δημοσίους υπαλλήλους και τους συναδέλφους που ζητούν διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων όπως ενώσουν τις δυνάμεις τους με την ΑΣΔΥΚ «για να σταματήσει η ΠΑΣΥΔΥ να διαφεντεύει το μέλλον τους».

Επανάσταση Συντεχνιών εναντίον της συμφωνίας ΠΑΣΥΔΥ-ΥΠΟΙΚ


Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στις οργανώσεις των εργαζομένων η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΠΑΣΥΔΥ για το κρατικό μισθολόγιο. Με ανακοινώσεις τους την Τρίτη οι ΑΣΔΥΚ, ΠΑΣΥΝΟ και οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ εξέφρασαν την αντίθεσή τους.
Αναλυτικά οι αντιδράσεις των συντεχνιών:
ΑΣΔΥΚ
Τη διαφωνία της με τη συμφωνία Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για το κρατικό μισθολόγιο (μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων αλλά μόνο προσαυξήσεων μέχρι το τέλος του 2018 και σύνδεση της όποιας αύξησης, για την εν λόγω περίοδο, με το ΑΕΠ) καταθέτει η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΣΔΥΚ) τονίζοντας ότι η εν λόγω συμφωνία «δεν ικανοποιεί ούτε στο ελάχιστο τα όσα το κράτος οφείλει στους εργαζόμενους για τις στερήσεις που τους επέβαλε τα τελευταία 6 χρόνια».
«Η συμφωνία αυτή, η οποία θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα αυτούσια, είναι χειρότερη από τη συμφωνία που πέτυχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και υπολείπεται κατά πολύ των αιτημάτων που έθεσε η ΕΤΥΚ στις Τράπεζες για τα μέλη της», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΑΣΔΥΚ, εξηγώντας ότι «αφενός, η εν λόγω συμφωνία συνδέει την αύξηση του κρατικού μισθολογίου με το ΑΕΠ για την επόμενη διετία, αφετέρου όμως δεν περιλαμβάνει καθόλου γενικές αυξήσεις ακόμα και αν η αύξηση του ΑΕΠ το επιτρέπει».
Η ΑΣΔΥΚ υπενθυμίζει ότι όταν η Κυβέρνηση προωθούσε νομοθετικά τη ρύθμιση του μισθολογίου συνδέοντας το με το ονομαστικό ΑΕΠ, διαβεβαίωνε πως για το 2017 όπως και για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ο ρυθμός αύξησης του προβλέπετο να είναι στο 2,8%.
«Κατά συνέπεια, πέραν των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ (που ας μη ξεχνούμε αν δεν ήταν αρνητική θα διδόταν μόνο κατά το ήμισυ) θα υπήρχε περιθώριο και για γενικές αυξήσεις επιστροφής, δηλαδή, μέρους από αυτά που τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αποκόψει από τους εργαζόμενους του δημοσίου», σημειώνει η ΑΣΔΥΚ.
Και συνεχίζει αναφέροντας πως αντί αυτού, η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ, «με επικεφαλής τον ισόβιο της Γενικό Γραμματέα Γλαύκο Χατζηπέτρου, εξασφαλίζοντας στην ουσία ελάχιστα από τα όσα το κράτος οφείλει στους υπαλλήλους του, αποδέχτηκε μέσω της συμφωνίας τη διαιώνιση μιας σαφούς και κατάφωρης αδικίας, μέσα από κρυφές και αδιαφανείς, όπως πάντα, διαδικασίες με άγνωστα ανταλλάγματα για ορισμένους εκλεκτούς».
Η ΑΣΔΥΚ προσθέτει ότι η συμφωνία Κυβέρνησης - ΠΑΣΥΔΥ έγινε ερήμην της ΑΣΔΥΚ και των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν εργαζόμενους στο Δημόσιο όπως και ερήμην των χιλιάδων υπαλλήλων του δημοσίου που διαγράφηκαν μεν από την ΠΑΣΥΔΥ, επέλεξαν όμως, για δικούς τους λόγους, να παραμείνουν ανένταχτοι. «Για άλλη μια φορά η ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισε για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς αυτούς», σημειώνει.
Η ΑΣΔΥΚ αναφέρει εν κατακλείδι, ότι η συμφωνία Κυβέρνησης – ΠΑΣΥΔΥ για σύνδεση του μισθολογίου με το ΑΕΠ είναι άδικη και ετεροβαρής, καταγγέλλοντας απερίφραστα την εν λόγω συμφωνία.
Σημειώνει τέλος ότι επιφυλάσσει τα δικαιώματα των μελών της αφού θα αποφασίσει την αντίδραση της σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους και παράλληλα καλεί τους δυσαρεστημένους, με την υπό αναφορά συμφωνία, δημοσίους υπαλλήλους και τους συναδέλφους που ζητούν διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων όπως ενώσουν τις δυνάμεις τους με την ΑΣΔΥΚ «για να σταματήσει η ΠΑΣΥΔΥ να διαφεντεύει το μέλλον τους».
ΠΑΣΥΝΟ
H Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη μονομερή συμφωνία του Υπουργού Οικονομικών με την ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ για θέματα δημοσίου δικαίου των υπαλλήλων, χωρίς να ερωτηθούν και να συμφωνήσουν και άλλες συντεχνίες που εκπροσωπούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ «εγείρονται ερωτηματικά για το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν σεβάστηκε την απόφαση της Βουλής να καταψηφίσει τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας που περιλάμβανε τη διασύνδεση του κρατικού μισθολογίου, των γενικών αυξήσεων, προσαυξήσεων και της ΑΤΑ με το ΑΕΠ και προχώρησε σε συμφωνία πλαίσιο με την ΠΑΣΥΔΥ».
«Ο Υπουργός Οικονομικών εντέχνως παραγνωρίζει τη συμφωνία μεταξύ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και Κυβέρνησης στις 31.03.2016 η οποία, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε τον όρο όπως η συντεχνία συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις που θα αφορούν στους νοσηλευτές» προσθέτει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Η συντεχνία δηλώνει ότι οι συμφωνίες μεταξύ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ και Υπουργού Οικονομικών δεν δεσμεύουν τα μέλη της καθώς η ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ και οι αποφάσεις που λαμβάνει ή συμφωνεί δεν τους εκπροσωπούν και θα αποσταλεί επιστολή με την οποία θα ζητείται κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών.
Ήδη, η συντεχνία μελετά με τους νομικούς της συμβούλους τις περαιτέρω ενέργειες και θα αναμένει και διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών.
ΟΕΛΜΕΚ-ΠΟΕΔ-ΟΛΤΕΚ
«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ για την υπογραφή Συμφωνίας Πλαισίου 2017-2018 μεταξύ της κυβέρνησης και της ΠΑΣΥΔΥ.
Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ-ΟΛΤΕΚ θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούνται από την ΠΑΣΥΔΥ σε οποιανδήποτε διαβούλευση με την Κυβέρνηση, όπως εξάλλου καταδεικνύει και η συμπεριφορά της ίδιας της ΠΑΣΥΔΥ.
Συνεπώς θεωρούμε δεδομένο ότι στην εν λόγω συμφωνία δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οι Εκπαιδευτικοί.
Παρακαλούμε να ορίσετε το συντομότερο δυνατόν συνάντηση με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις (ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ - ΟΛΤΕΚ) για συζήτηση των θεμάτων που συμφωνήσατε με την ΠΑΣΥΔΥ».
Πηγή: ΚΥΠΕ/offsitecy

…………..Ένταση στο ΚΕΒΕ για το λιμάνι Λεμεσού - Κατηγόρησαν την Eurogate για εμπαιγμό

Offsite

Ένταση δημιουργήθηκε στο ΚΕΒΕ, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο καθεστώς διαχείρισης στο λιμάνι Λεμεσού. Η διαχειρίστρια εταιρεία για τα εμπορευματοκιβώτια και το σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, Eurogate, κλήθηκε να απαντήσει στους εμπορευόμενους για τα προβλήματα που προέκυψαν και τις ταρίφες που επιβλήθηκαν.
Φανερά αγανακτισμένοι με την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι, εμπορευόμενοι έθεσαν επίμονα ερωτήματα για τις νέες λιμενικές ταρίφες και διαδικασίες, κάνοντας λόγο για “εμπαιγμό” αλλά και για “κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης”, από πλευράς της εταιρείας.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι η Eurogate έχει επιβάλει ταρίφες που δεν υπήρχαν προηγουμένως, όπως για παράδειγμα ταρίφα €130 για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων για υγειονομικό έλεγχο, διαδικασία την οποία διεκπεραίωναν προηγουμένως οι ίδιοι οι εμπορευόμενοι.
Έγινε επίσης λόγος για αύξηση 100% στο κόστος για την εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων.
Από πλευράς του ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Γιάννος Μουζούρης, ανέφερε πως οι ταρίφες είναι ρυθμισμένες για πέραν του 90% των εργασιών, βάσει ανάλυσης του Υπουργείου Μεταφορών, και ότι βάσει αυτών των ρυθμισμένων ταριφών το κόστος θα είναι μειωμένο στις εισαγωγές και αυξημένο στις εξαγωγές.
Σε μερικές από τις εξαγωγές, είπε, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών για να αποφευχθούν τεράστιες αυξήσεις, ενώ ανέφερε πως με βάση συγκεκριμένο μηχανισμό που υπάρχει, όταν η αύξηση υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, θα υπάρχει κάποια αποζημίωση για τον εμπορευόμενο.
Σε ό,τι αφορά τις μη ρυθμισμένες ταρίφες, είπε πως θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση με το Υπουργείο και θα ακολουθήσει ανακοίνωση.
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών δήλωσε πως οι μη ρυθμισμένες χρεώσεις δεν έχουν τη συναίνεση του Υπουργείου, το οποίο αναμένει να του σταλούν από τη διαχειρίστρια εταιρεία και πρόσθεσε πως δεν πρέπει η εταιρεία να χρεώνει μη ρυθμισμένες ταρίφες μέχρι να λυθεί το θέμα.
«Το ΚΕΒΕ δεν πρόκειται να δεχτεί αυτή την αλλαγή», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Μάριος Τσιάκκης. «Δεν μπορεί το επιμελητήριο να δεχθεί αποκρατικοποίηση που φέρνει αύξηση των κοστών. Ένα ιδιωτικό μονοπώλιο είναι χειρότερο από ένα κρατικό», ανέφερε.
Ο κ. Τσιακκής είπε ότι η κατάσταση στο λιμάνι δεν είναι καθόλου ευχάριστη και ότι για διάφορους λόγους δεν έγινε ομαλή μετάβαση. Η εταιρεία, είπε, έχει ένα δικό της σύστημα, το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει με σκοπό να γίνει πιο αποτελεσματικό το λιμάνι, και θα πρέπει να της δοθεί η ευκαιρία να το εφαρμόσει, αλλά αν διαπιστωθεί ότι το σύστημα έχει λάθη, τότε οφείλουν να προβούν σε διορθώσεις, με βάση τις πραγματικότητες και τις συνθήκες του λιμανιού.
Αν το τελικό κόστος αυξηθεί για τους επιχειρηματίες και έχει σημαντικές αποκλίσεις από εκείνο που υποσχέθηκε ο Υπουργός, τότε θα υπάρξει αντίδραση από το ΚΕΒΕ, προειδοποίησε ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. Κάλεσε δε τους παρευρισκόμενους να μην επιτίθενται στην εταιρεία. «Αν μας γέλασε κάποιος είναι το Υπουργείο. Αν έγιναν παραλείψεις από πλευράς του Υπουργείου, αν υπάρχουν κενά, θα απευθυνθούμε στο Υπουργείο και θα πάμε και παρακάτω», είπε, υπενθυμίζοντας ότι «η ξεκάθαρη θέση του ΚΕΒΕ ήταν ότι θα υποστηρίξουμε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, νοουμένου ότι το λιμάνι θα γίνει πιο ανταγωνιστικό, τα κόστη των επιχειρηματιών θα διατηρηθούν εκεί που είναι με μικρές διαφορές και θα μπορέσει το λιμάνι να γίνει πιο ανταγωνιστικό και πιο αποδοτικό σε σχέση με τα άλλα λιμάνια της περιοχής».
Σύμφωνα με τον διευθυντή του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού, Γιώργο Πούρο, νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο λιμάνι με τους εκτελωνιστές, οι οποίοι υπόβαλαν υπόμνημα με αιτήματα, τα οποία η εταιρεία προτίθεται να ικανοποιήσει στην ολότητά τους.
Μετά τη σύσκεψη οι εκτελωνιστές προχώρησαν σε άρση των απεργιακών μέτρων στο λιμάνι.
Ο κ. Πούρος είπε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο λιμάνι, καθώς από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξαν τα συστήματα μηχανογράφησης, ενώ ο χώρος που δόθηκε για τα εμπορευματοκιβώτια είναι περιορισμένος και θα πρέπει να γίνει καλό στοίβαγμα για να υπάρχει ομαλή ροή και να εξυπηρετούνται όλοι. Μεγάλο πρόβλημα, είπε, υπήρξε και με την εξυπηρέτηση του εσωτερικού εμπορίου, δηλαδή την παροχή των εμπορευματοκιβωτίων στους παραλήπτες. Ωστόσο, είπε ότι σταδιακά, έχει αυξηθεί ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που παραδίδονται.
Ανέφερε ακόμα ότι καθυστέρηση υπάρχει και στην εξυπηρέτηση των πλοίων και έχουν δοθεί οδηγίες ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, για να αναχωρήσουν τα πλοία, καθώς από αύριο θα φτάνουν στο λιμάνι πλοία που είχαν πάει σε άλλα λιμάνια.
Ο κ. Πούρος διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να βελτιωθεί άμεσα η κατάσταση και σημείωσε ότι γίνονται θετικά βήματα κάθε μέρα.
Πηγή: ΚΥΠΕ

Mετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αρχή Λιμένων

Ανακάλεσαν την απεργία οι εκτελωνιστές - Aναμένουν αύριο τον Υπ.Μεταφορών


Λεμεσός: Σε μια προσπάθεια να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκτελωνιστές θα βρίσκεται και πάλι αύριο, στις 9 το πρωί, ο Υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης, ο οποίος θα συναντηθεί και με τους εκπροσώπους των μεταφορέων Α` τρέιλερ.

Οι εκτελωνιστές ανακάλεσαν την πρωινή 24ωρη απεργία τους και έπιασαν ξανά δουλειά, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αρχή Λιμένων  με τη Διεύθυνση του διαχειριστή του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων, μετά από παρέμβαση του Αναπληρωτή Διευθυντή του λιμανιού, Παναγιώτη Αγαθοκλέους.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτελωνιστών, Παντελής Χριστοδούλου, επιδεικνύοντας καλή θέληση στις διαβεβαιώσεις της εταιρείας για ικανοποίηση των αιτημάτων τους αλλά και προς εξυπηρέτηση φορτίων με ευπαθή προϊόντα, οι εκτελωνιστές αποφάσισαν να μην συνεχίσουν την απεργία.

Ο Υπουργός Μεταφορών, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Χριστοδούλου, τον ενημέρωσε πως αύριο θα βρίσκεται  στα γραφεία της Αρχής Λιμένων για να προεδρεύσει σύσκεψης με όλους τους εμπλεκόμενους, σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων τους.

Στη σύσκεψη θα παρευρίσκονται και οι μεταφορείς, όπως εξάλλου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Κεντρικός Οργανωτικός της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας, ενόψει και της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τους που έχει οριστεί για αύριο το βράδυ, με στόχο να αποφασιστεί κατά πόσο θα προχωρήσουν ή όχι σε κινητοποιήσεις.

http://www.philenews.com/data/ektelonistes.jpg

http://www.philenews.com/data/lonistes.jpg

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ
Φωτογραφίες: Ανδρέας Λαζάρου

Μειώθηκε η ανεργία το 2015 στα κατεχόμενα

Η ανεργία στα κατεχόμενα μειώθηκε κατά 0,9% το 2015 και από 8,3% που ήταν το 2014 έφτασε το 7,4 το 2015, σύμφωνα με τη “στατιστική υπηρεσία” των κατεχομένων.
Σημερινό δημοσίευμα της τ/κ εφημερίδας “Κίπρις Πόστασι” αναφέρει ότι, ανάμεσα στους άντρες το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 6,5% ενώ στις γυναίκες στο 8,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 69,3% των ανέργων (2,269) είναι κάτοικοι πόλεων ενώ ποσοστό 30,7% (2,774) είναι κάτοικοι αγροτικών περιοχών.
Το ψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται στην κατεχόμενη Λευκωσία (50,9%) και το χαμηλότερο στην κατεχόμενη Μόρφου (37,3%).
Στο δημοσίευμα αναφορά γίνεται και σε προβλέψεις της “υπηρεσίας”, σύμφωνα με τις οποίες κατά το 2015, οι εργαζόμενοι στα κατεχόμενα ανέρχονταν στις 112,811 ενώ οι άνεργοι στις 9,043 άτομα, ποσοστό 7,4%.
Κατά το 2014 οι εργαζόμενοι στα κατεχόμενα ήταν 103,149 και οι άνεργοι έφταναν τις 9,320 (ποσοστό 8,3%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Απεργία στο λιμάνι, προαγωγές δημοσίου, σχέδια ΑΝΝΑΔ για λήπτες ΕΕΕ

Εντός Φεβρουαρίου σχέδια της ΑνΑΔ για λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Written by   Feb 06, 2017 - 20:10
Εντός του τρέχοντος μηνός αναμένεται να εφαρμοστούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), νέα σχέδια που στοχεύουν στην ενεργοποίηση των ατόμων που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από το κράτος, όπως αναφέρθηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συζήτησε τον προϋπολογισμό της Αρχής για το τρέχον έτος.
Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το 2017 είναι ελλειμματικός. Προβλέπει έσοδα ύψους €27.677.000 σε σύγκριση με €33.925.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2016.
Οι δαπάνες προϋπολογίζονται σε €31.041.000, έναντι €38.043.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2016.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, το υπολογιζόμενο έλλειμμα, ύψους €3.364.000 θα καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών που κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 υπολογίζονται σε €48.119.407.
«Το ΔΣ της ΑνΑΔ πιστεύει ότι υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες είναι ορθό γι' αυτήν να διαθέτει από τα πλεονάσματά της, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της κυβέρνησης για αντιμετώπισης της ανεργίας», ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της ΑνΑΔ Ανδρέας Κιττένης.
Είπε ότι ο προϋπολογισμός βασίζεται στους στόχους της Αρχής για το τρέχον έτος, που είναι η συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, προώθηση της δια βίου μάθησης των απασχολουμένων, ενίσχυση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, προώθηση της έρευνας και η αποτελεσματική διακυβέρνηση.
«Μέσα από το στόχο για συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, δίνεται προτεραιότητα στη συνέχιση των δράσεων κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας με έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων και κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας» σημείωσε.
Σε ό,τι αφορά το στόχο της δια βίου μάθησης, είπε ότι προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.
Ο κ. Κιττένης είπε πως για σκοπούς κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού προβλέπεται η διάθεση ποσού €19.5 εκατομμυρίων για επιχορήγηση 58.000 συμμετοχών εργοδοτουμένων και ανέργων σε ποικίλες μορφές προγραμμάτων και συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Πρόσθετα ανέφερε ότι μέσω των διαφόρων σχεδίων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων αναμένεται να διατεθεί ποσό ύψους €93.080.
Σημείωσε επίσης το σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση και το σχέδιο τοποθέτησης δικαιούχων ΕΕΕ για απόκτηση εργασιακής πείρας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα οποία εγκρίθηκαν από το ΔΣ της Αρχής μετά από απόφαση του Υπουργικού, και αναμένεται να εφαρμοστούν το 2017, εντός του τρέχοντος μηνός.
Ο κ. Κιττένης σημείωσε ότι τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας που εφάρμοσε η ΑνΑΔ ήταν επιτυχή, διαφωνώντας με τη θέση που διατύπωσε ο προεδρεύων της Επιτροπής Μάριος Μαυρίδης ότι τα σχέδια επιδότησης της εργασίας δεν ήταν αποτελεσματικά και ότι κατά 90% τυγχάνουν εκμετάλλευσης από εργοδότες, που προσλαμβάνουν άτομα τα οποία είχαν ούτως ή άλλως ανάγκη εκμεταλλευόμενοι ταυτόχρονα τα σχέδια, σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που θα μπορούσαν να υπάρχουν για μετεκπαίδευση του ανέργου σε κάποιον άλλο τομέα.
Ζήτησε, τέλος, τη συμπλήρωση 14 κενών θέσεων στην ΑνΑΔ, σημειώνοντας ότι αυτό το προσωπικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των προγραμμάτων της Αρχής.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ Γιώργος Παναγίδης είπε πως αυτή τη στιγμή είναι σε προτεραιότητα, με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού και την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, τα προγράμματα που αφορούν τους δικαιούχους του ΕΕΕ. Η προσπάθεια, εξήγησε, είναι να «χτυπηθεί η ανεργία» και ταυτόχρονα να υπάρξει ενεργοποίηση αυτών των ατόμων που παίρνουν επιδόματα από το κράτος.
Ανέφερε ακόμα ότι επίκειται η ανακοίνωση προγράμματος για ένταξη ληπτών του ΕΕΕ στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για απόκτηση εξάμηνης εργασιακής πείρας.
Σημείωσε επίσης ότι εφαρμόζονται τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων, δίνοντας προτεραιότητα στους δικαιούχους του ΕΕΕ, που αφορούν τέσσερις ειδικότητες της τουριστικής βιομηχανίας και η προσπάθεια είναι να ολοκληρωθεί η εφαρμογή μέχρι τον Απρίλιο, όταν θα αρχίζει η τουριστική σεζόν.
Υπάρχει ακόμα απόφαση να γίνουν αντίστοιχα προγράμματα για πωλητές, φροντιστές ηλικιωμένων και παραπληγικών.
Παράλληλα είπε, συνεχίζεται η εφαρμογή σχεδίων, όπως το σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει πολύ ψηλό ποσοστό παραμονής στην εργασία.
Ο κ. Παναγίδης διαφώνησε με τη θέση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Καυκαλιά ότι κάποια προγράμματα της ΑνΑΔ συμπίεσαν τους μισθούς στην αγορά προς τα κάτω, σημειώνοντας ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος και ότι η οικονομία πέρασε από ύφεση. Συμπλήρωσε δε ότι τονίστηκε επανειλημμένα πως το επίδομα που παραχωρείτο στους συμμετέχοντες δεν ήταν ποτέ μισθός και ότι δεν επρόκειτο για εργοδότηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ

Απεργία στη Cyta Hellas και συμφωνία πλαίσιο ΥΠΟΙΚ – ΠΑΣΥΔΥ για 2017-18

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Δίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στη Cyta Hellas


Λευκωσία: Δίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου, από τις 15:00 το απόγευμα ως τις 17:00 έχουν προκηρύξει οι εργαζόμενοι στη  Cyta Hellas.

Σε ανάρτηση στο διαδίκτυο το Σωματείο Εργαζομένων Cyta Hellas καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στην στάση εργασίας, τηρώντας, όπως αναφέρει, έτσι τις αποφάσεις των συναδέλφων που συμμετείχαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Η στάση της εργοδοσίας δεν μας αφήνει άλλα περιθώρια πέρα από την αντίσταση υπεράσπισης των θέσεων εργασίας μας και των δικαιωμάτων που απορρέουν με κάθε νόμιμο τρόπο», αναφέρεται.

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν επίσης το Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia καθώς και Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στη Wind, αναφέρεται ότι η εργοδοσία έχει τοποθετήσει καρτοαναγνώστες στα κτίρια για λόγους ασφαλείας και αποστέλλεται προσωπικό e-mail εκφοβισμού, όπως αναφέρεται, για τήρηση του ωραρίου εργασίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες (οι οποίοι έχουν σταλεί στην εργοδοσία αναλυτικά χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση) και χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωση του προσωπικού.

«Μέχρι την απόλυση παραγωγικών συναδέλφων, ακόμη και με τις υποκειμενικές αξιολογήσεις στις οποίες υποβάλλονται, με σκοπό την αντικατάσταση τους από νεότερους, με υψηλότερες αντοχές στην πίεση, χωρίς γνώση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και με χαμηλότερες αποδοχές. Αν δεν θέλουμε αυτό το ψυχοφθόρο μέλλον που μας επιφυλάσσουν η μόνη λύση που μας απομένει είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να οργανωθούμε συλλογικά και να αγωνιστούμε για την διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου που βλέπουμε να καταποντίζεται», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο συντονισμός σωματείων και εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία είναι μια μικρή απόδειξη ότι άνθρωποι με κοινά συμφέροντα, κοινή διάθεση να ορίσουν οι ίδιοι την μοίρα τους και να αντισταθούν στην καταπίεση και στην ανελευθερία που τους επιβάλλουν σαν "μονόδρομο" μπορούν να αγωνιστούν αλληλέγγυα, μεθοδικά και αποτελεσματικά», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

Υπογράφηκε η συμφωνία πλαίσιο ΥΠΟΙΚ – ΠΑΣΥΔΥ για 2017-18

 Evrokerdos 6-2-2017

Υπογράφηκε τη Δευτέρα μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, εκ μέρους της Κυβέρνησης, και του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκου Χατζηπέτρου, συμφωνία πλαίσιο για τα έτη 2017-2018.
Σε δηλώσεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας ότι η συμφωνία καλύπτει μια σειρά σημαντικών πτυχών σε σχέση με τη Δημόσια Υπηρεσία και ευχαρίστησε την ΠΑΣΥΔΥ για πολύ καλή συνεργασία που είχαν.
“Καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο, το οποίο από τη μια ικανοποιεί τους εργαζομένους και από την άλλη διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και κυρίως του μισθολογίου στο δημόσιο τομέα” είπε ο Υπουργός.
Από πλευράς του, ο κ. Χατζηπέτρου ανέφερε ότι η συμφωνία πλαίσιο είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου “και αυτό μας ικανοποιεί απόλυτα”.
Πρόσθεσε ότι είναι διασφαλισμένες οι προσαυξήσεις για το 2017 και το 2018 και ότι με αυτή τη συμφωνία προχωρεί η απο-παγοποίηση θέσεων που είναι παγοποιημένες από το 2013, ενώ βελτιώνεται η αποζημίωση που είναι μειωμένη από το 2013 σε όσους εργάζονται με το σύστημα υπερωρίας και βάρδιας και εισάγεται Ταμείο Προνοίας.
Εξέφρασε λύπη για το ότι δεν προχώρησε η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, λέγοντας ότι το θέμα θα επανέλθει μέσα από μια νέα διαδικασία και ότι “με καλόπιστο διάλογο θα καταλήξουμε και εκεί γιατί με εκείνες τις μεταρρυθμίσεις θα γινόταν εισαγωγή διαδικασιών που είναι απόλυτα αναγκαίες και για την λειτουργικότητα και για την βελτίωση της αποδοτικότητας της κρατικής μηχανής”.
Ευχαρίστησε τέλος τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργείο για την κατάληξη στη συμφωνία πλαίσιο.
Βάσει της συμφωνίας οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εισαγωγή μηχανισμού με τη συμμετοχή της ΠΑΣΥΔΥ, μέσα από τον οποίο η ποσοστιαία αύξηση στο μισθολογικό κόστος δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ. Συμφωνήθηκε ακόμη ότι δεν θα παραχωρηθούν γενικές αυξήσεις για τα έτη 2017 και 2018.
“Από την άλλη, και με βάση τις πρόνοιες του μηχανισμού, οι προσαυξήσεις αυτές που τις δικαιούνται θα αποδοθούν κανονικά” είπε ο Υπουργός.
Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι συμφωνήθηκε η προώθηση νομοσχεδίου που θα επεκτείνει επ’ αόριστον την παγοποίηση θέσεων πρώτου διορισμού, αλλά από την άλλη θα εξαιρεί από την παγοποίηση τις θέσεις προαγωγής.
“Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας διπλός στόχος. Από την μια συνεχίζεται η συγκράτηση στην αύξηση της στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας, ένας πολύ σημαντικός στόχος. Μέχρι το τέλος του 2016, ο αριθμός των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία είναι μειωμένος σε σχέση με το 2012 κατά 4,100 άτομα” είπε.
Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι “αυτή τη συγκρατημένη πολιτική θέλουμε να την διατηρήσουμε ούτως ώστε οι όποιες ανάγκες για προσλήψεις να εξετάζονται προσεκτικά και να εγκρίνονται σε κάθε περίπτωση από τη Βουλή, όπως είναι η διαδικασία. Αλλά την ίδια ώρα, η εξαίρεση των προαγωγών θα επιτρέψει τη σωστή λειτουργία των τμημάτων, υπηρεσιών, να ικανοποιούνται οι λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας με τρόπο που δεν οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης”.
“Η δυνατότητα πραγματοποίησης προσλήψεων δεν θα απαγορεύεται, θα είναι εφικτή, όμως μέσα από μια διαδικασία εξέτασης του αιτήματος, έγκρισής του από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή” είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι θα μπορούν να εφαρμόζονται και εργαλεία όπως η μετακίνηση προσωπικού, κινητικότητα για κάλυψη αναγκών.
Αυτή η διαδικασία, ανέφερε, αποτρέπει την αυτόματη, μαζική πραγματοποίηση προσλήψεων που γινόταν στο παρελθόν.
«Αυτή η πρακτική θεωρούμε πως δεν συνάδει με τη συνετή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και των δημόσιων οικονομικών. Στην πράξη αυτό που προτείνουμε είναι τη μόνιμη διατήρηση αυτού του μηχανισμού ελέγχου και τελικής έγκρισης, σε κάθε περίπτωση από την ίδια τη Βουλή», συνέχισε.
Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η νομοθετική ρύθμιση πτυχών της μεταρρύθμισης δεν έχει εγκαταλειφθεί από την Κυβέρνηση και εξετάζονται επιλογές με πρόθεση να επανέλθει ενώπιον της Βουλής.
Οι δυο πλευρές συμφώνησαν επίσης όπως εντός του 2017 ή με τον Προϋπολογισμό του 2018 συζητηθεί και προωθηθεί η κατάργηση πρόσθετου αριθμού μονίμων θέσεων.
“Ως Υπουργείο Οικονομικών εκ πρώτης όψεως θεωρούμε πως υπάρχει περιθώριο για κάποιες ακόμη καταργήσεις θέσεων και έχουμε συμφωνήσει ότι θα το συζητήσουμε περαιτέρω”, ανέφερε ο Υπουργός.
Παράλληλα το Υπουργείο Οικονομικών αφού έλαβε υπόψη τις πολύ σημαντικές εξοικονομήσεις που έγιναν ύψους €26 εκ. το 2015, στις υπερωρίες και τα επιδόματα βάρδιας, συμφώνησε στη μερική βελτίωση του τρόπου υπολογισμού για την υπερωριακή απασχόληση και τα επιδόματα βάρδιας, με δημοσιονομική επίπτωση περίπου €5.5 εκ.
“Σε αυτόν τον τομέα είχαμε προωθήσει και πετύχει πολύ σημαντικές εξοικονομήσεις. Από τα 75 περίπου εκατ. που ήταν η δαπάνη για αυτά τα επιδόματα το 2012, έχουμε περιορίσει τη δαπάνη στα 48 περίπου εκατ. το χρόνο. Με αυτή τη βελτίωση που θα ωφελήσει μια σειρά από εργαζομένους στο δημόσιο τομέα (κυρίως αστυνομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές,λειτουργούς του Τελωνείου, του Τμήματος Δασών) το κόστος θα ανέβει κατά 5,5 εκατ. Συνεπώς η εξοικονόμηση από τα 26 εκατ. θα περιοριστεί στα 20-21 εκατ.” είπε.
Ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως στο πλαίσιο της προωθούμενης ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συζητηθεί και εφαρμοστεί η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά τον Οκτώβριο του 2011, και που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται από κανένα συνταξιοδοτικό σχέδιο.


Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Διάφορα Γενάρης

Οι στόχοι του εξαμήνου της ΑνΑΔ για ανέργους και εργαζομένους
Σχέδια για κατάρτιση 34 χιλ. ατόμων

Λευκωσία: Νέες ευκαιρίες προσφέρει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), σε άνεργα άτομα και εργαζόμενους, στην κατεύθυνση της κατάρτισης και της βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων προκειμένου να διασφαλίσουν τη θέση εργασίας ή και για ένταξη στην αγορά απασχόλησης.

Το όφελος από τη συμμετοχή στα σχέδια της Αρχής είναι διπλό, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού και της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Αρχή έχει καταρτίσει σχέδια κατάρτισης μέσω των οποίων στοχεύει στη συμμετοχή 34.100 εργοδοτουμένων και ανέργων, με υπολογιζόμενη δαπάνη €9,7 εκατ.

Ο λόγος για τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Μεταξύ άλλων, τα προγράμματα θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: αποτελεσματική Διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

Πιο συγκεκριμένα, τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, που φέρουν τον χαρακτηρισμό «συνήθη», εφαρμόζονται από πιστοποιημένα ΚΕΚ και επιχορηγούνται από την Αρχή στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων προς εργοδότες με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι μακροχρόνια άνεργοι (6+ μήνες ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας, για βελτίωση των δεξιοτήτων τους με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση. Συνολικά εγκρίθηκαν 1.088 προγράμματα για συμμετοχή 30.500 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €7,6 εκατ.

Επίσης, η Αρχή εφαρμόζει και τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, που φέρουν τον χαρακτηρισμό «ζωτικής σημασίας». Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων και οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως σε διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό, σε εξειδικευμένα ή καινοτόμα θέματα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Η Αρχή ενέκρινε 39 προγράμματα για συμμετοχή 1.100 ατόμων με υπολογιζόμενη δαπάνη €1,7 εκατ.

Επιπλέον, η Αρχή θα εφαρμόσει και τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών, στόχος των οποίων είναι η παροχή κινήτρων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Συνολικά εγκρίθηκαν 91 προγράμματα για συμμετοχή 2.500 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €0,4 εκατ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής, 
www.anad.org.cy.

Παράταση σε τρία σχέδια

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε τρία σχέδια του δίνει το Υπουργείο Εργασίας, καλώντας τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εγγεγραμμένους ανέργους να ενδιαφερθούν. Πρόκειται για τρία από το πακέτο των 11 σχεδίων που είχε ανακοινώσει η υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, τον περασμένο Οκτώβρη, με στόχο την άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας.

Συγκεκριμένα, τα σχέδια είναι τα εξής:
● σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων του ΕΕΕ σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση, που παρατείνει μέχρι την 31η Μαρτίου 2017. Η ΑνΑΔ είναι φορέας υλοποίησης του σχεδίου. Σκοπός της κατάρτισης είναι η απόκτηση εργασιακής πείρας για βελτίωση της απασχολησιμότητας και εργοδότησης των ληπτών του ΕΕΕ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Οι συμμετέχοντες θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις, μετά από συνταίριασμα των αναγκών της και των δεξιοτήτων του υποψηφίου. Αυτή η αξιολόγηση θα διενεργείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, αλλά η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται από τις επιχειρήσεις.
Οι λήπτες του ΕΕΕ δεν θα πρέπει να ανησυχούν καθώς κατά την τρίμηνη κατάρτιση θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το ΕΕΕ. Η επιχείρηση μετά τη λήξη της κατάρτισης θα έχει υποχρέωση να εργοδοτήσει τους συμμετέχοντες με πλήρη απασχόληση για 12 μήνες. Για την περίοδο αυτή ο επιχειρηματίας μπορεί να διεκδικήσει από το Τμήμα Εργασίας επιδότηση μέχρι και 60% του μισθολογικού κόστους του δικαιούχου ΕΕΕ, με ανώτατο όριο τις €6.000.
● το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Η κατάρτιση θα παρέχεται στις εξής ειδικότητες: τραπεζοκόμος, μπάρμαν και καμαριέρα και αφορά όλες τις επαρχίες, Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Επίσης θα παρέχεται κατάρτιση για τη θέση καθηκόντων υποδοχής που αφορά μόνο την επαρχία Πάφου.
● παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, μέχρι τις 3 του Φεβρουαρίου, για το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας.

Μισθός αντί επιδόματος
Το άκουσα πολλές φορές ότι δικαιούχοι του ΕΕΕ επιλέγουν συνειδητά να κάθονται στην αδράνεια και να βολεύονται με το επίδομα της κρατικής πρόνοιας, αντί της εργασίας. Πάντα θα υπάρχουν τέτοια άτομα.
Συνεπώς, το στοίχημα που καλείται να κερδίσει το Υπουργείο Εργασίας είναι η ενεργοποίηση των ληπτών και η ένταξή τους στην παραγωγή, ώστε να γίνουν οικονομικά και άλλως πως ανεξάρτητοι πολίτες. 
Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα καθώς υπεισέρχονται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δικαιούχου.
Καθοριστικής σημασίας προϋπόθεση είναι το ύψος του μηνιάτικου να είναι ελκυστικό και υψηλότερο του ΕΕΕ και, βεβαίως, οι συνθήκες εργασίας. Επί αυτών το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να δράσει.

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη


Προϋπόθεση προόδου η εργατική ειρήνη - Οι ξενοδόχοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις συλλογικές συμβάσεις


Sek 25-1-2017
Το 2016 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τον κυπριακό τουρισμό.  Με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.186.531 σε σύγκριση με 2.659.405 την αντίστοιχη περίοδο του 2015.  Οι περσινές αφίξεις ήταν αυξημένες 19.8% και ήταν οι περισσότερες που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο στη διάρκεια ενός έτους.  Τα δε έσοδα φαίνεται πως θα ξεπεράσουν τα €2.4 δις.
Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Η δραστηριότητα και η κινητικότητα που παρουσίασε η τουριστική βιομηχανία είναι αυτή που σπρώχνει αυτή την ώρα την κυπριακή οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Έχουμε την άποψη πως, όλη αυτή η θετικότητα δεν πρέπει να δημιουργήσει κανένα εφησυχασμό.
Αντίθετα όλοι οι κοινωνικοί εταίροι του τομέα, (κράτος, εργοδότες, συντεχνίες και άλλες επαγγελματικές ομάδες), θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για να βελτιώσουν το τουριστικό προϊόν και να λύσουν, (πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου), υφιστάμενα προβλήματα ώστε το 2017 να είναι ακόμα πιο καλή χρονιά.
Το κυπριακό τουριστικό προϊόν χρήζει αναβάθμισης, ενώ η προώθηση του θα πρέπει να γίνεται από ντόπιο καλά καταρτισμένο προσωπικό, που μπορεί να προβάλει και να προωθήσει την κυπριακή φιλοξενία.
Ο κρακτισμός, η ηχορύπανση και οι οποιεσδήποτε πολεοδομικές άναρχες αναπτύξεις πρέπει να εκλείψουν, ενώ πρέπει να προσελκύσουμε και τουρίστες από νέες αγορές.
Κυρίαρχο σημείο αναφοράς πρέπει να αποτελέσει η εργατική ειρήνη στη ξενοδοχειακή βιομηχανία η οποία πρέπει να είναι μόνιμη και διαρκής.
Η ΣΕΚ απευθύνει έκκληση προς όλους τους εργοδότες – κυρίως προς τους ξενοδόχους – να τηρούν με υπευθυνότητα τους όρους των συλλογικών συμβάσεων και να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται εργαζόμενους μέσα από την προσφορά ατομικών συμβολαίων με όρους που είναι υποδεέστεροι των συμβάσεων.
Η εργατική ειρήνη χρειάζεται δύο για να είναι καλά εδραιωμένη.
Γι’  αυτό απαιτούμε από την εργοδοτική πλευρά σεβασμό στα συμφωνηθέντα και αυστηρή τήρηση των εργασιακών θεσμίων.
Τα πιο πάνω με αυστηρό θεματοφύλακα το υπουργείο Εργασίας αποτελούν σοβαρή προϋπόθεση για ακόμα καλύτερες επιδόσεις του κυπριακού τουρισμού

ATA - ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΞΕΠΕΜΨΑΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ


Sek 20-1-2017
·         Κατατέθηκαν θέσεις αρχών στην πρώτη συνάντηση Συντεχνιών- Εργοδοτών υπό την προεδρία της Ζέτας Αιμιλιανίδου
·         Οι Εργοδότες αποδέκτηκαν την πρότασητης υπουργού Εργασίας για μη μείωση των μισθών λόγω του αρνητικού προσήμου
·         Αισιοδοξία ότι θα εξευρεθεί η χρυσή φόρμουλα για ρύθμιση του θεσμού Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Αισιοδοξία ότι  ο διάλογος για επαναρύθμισητης ΑΤΑ θα έχει αίσια κατάληξη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας εξέπεμψε η προχθεσινή πρώτησυνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων υπό την προεδρία της υπουργού εργασίας  Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Στη συνάντηση κατατέθηκαν θέσεις αρχών που αποσκοπούν στην εξεύρεσητης χρυσής τομής για κατάληξη σε συμφωνία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.Στον κοινωνικό διάλογο συμμετέχουν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.
Συμφωνήθηκε όπως σε πρώτη φάση, η υπουργός Εργασίας συνεχίσει το διάλογο με την κάθε πλευρά χωριστά. Στη συνέχεια, με βάση της διαδικασία που θα ακολουθήσει η υπουργός και με γνώμονα τις εξελίξεις επί της ουσίας της διαφοράς,  θα καθορισθούν  κοινές συσκέψεις.
Σε ότι αφορά τις θέσεις αρχών, η εργοδοτική πλευρά έθεσε το θέμα της διαφοροποίησης της ΑΤΑ με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας σημειώνοντας ότι θα ήταν λάθος η επαναφορά της ΑΤΑ όπως αυτή παραχωρείτο πριν από την κρίση.
Οι συντεχνίες αντικρούοντας το επιχείρημα των εργοδοτών, υποστήριξαν ότι η επαναφορά της ΑΤΑ και η επαρύθμιση  θα εδραιώσει την εργατική ειρήνη προς όφελος της πραγματικής οικονομίας αλλά και των επιχειρήσεων.
Η συμφωνία που θα εξευρεθεί θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Τα σημεία τριβής
Τα σημεία τριβής που έχουν αναδειχθεί στο τραπέζι του διαλόγου ο οποίος με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, είναι: Αν θα παραχωρείται στο 50% της αξίας της, αν θα παραχωρείται μία ή δύο φορές το χρόνο και ποιό θα είναι το χρονικό σημείο επανεκκίνησης της καταβολής της.
O γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου σε δηλώσεις του στον Τύπο, τόνισε:  «Παρά το γεγονός ότι το εγχείρημα επίτευξης κοινά αποδεχτής ρύθμισης της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα είναι δύσκολο, εντούτοις, αν επιδεχθεί υπευθυνότητα και σοβαρότητα που διακρίνει διαχρονικά τις δύο πλευρές, θα μπορεί να υπάρξει συμφωνία».
Σε δήλωση του στην Εργατική Φωνή ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση της ΑΤΑ είναι εκτός πλαισίου του διαλόγου διαμηνύοντας ότι μέσα από τη ρύθμιση που θα προκύψει δεν θα πρέπει να αλλοιώνεται η βασική φιλοσοφία, δηλαδή η διατήρηση της αγοραστικής αξίας των μισθών.Υπενθύμισε ότι υπήρξε ανατροπή στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα από το 2011 και επομένως η ΑΤΑ θα πρέπει να προσεγγιστεί κάτω από αυτό το φακό. Καταλήγοντας έστειλε το μήνυμα ότι η ΣΕΚ και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα συμμετέχει στον διάλογο με υπευθυνότητα για εξεύρεση της καλύτερης δυαντής λύσης που θα κατοχυρώνει τη διατήρηση  του θεσμού προς όφελος της  εργατικής  ειρήνης και κατεπέκταση της οικονομικής ανάπτυξης  και της κοινωνικής προόδου.
Υπουργείο Οικονομικών
Το υπουργείο οικονομικών με πρόσφατη ανακοίνωση του ξεκαθαρίζει ότι οι μισθοί στο δημόσιο δεν θα τύχουν προσαρμογής το 2017 και παραπέμπει σε υποσημείωση του προϋπολογισμού που αναφέρει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου θα αναπροσαρμόζονται με την καταβολή του 50% της ΑΤΑ, του έτους που προηγείται. Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία η συνολική μείωση της ΑΤΑ την τελευταία τετραετία ανήλθε στο 6,3%.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δηλώσεις μετά τη συνάντηση έκανε μόνο η υπουργός εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.Ευχαρίστησε «τους εργοδότες, την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ αλλά και τις συντεχνίες για το ότι όλοι αποδέχτηκαν την πρόταση μου για μη μείωση των μισθών λόγω αρνητικού πρόσημου της ΑΤΑ.Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζομένους, γιατί δεν θα υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων για μείωση των μισθών λόγω ΑΤΑ» συμπλήρωσε.
Συνεχίζοντας είπε ότι, «εκείνο που θα συνεχίσουμε με πιο εντατικό τρόπο κατά τις επόμενες ημέρες, είναι η τελική ρύθμιση της ΑΤΑ.Πιστεύουμε, ότι με την υπευθυνότητα που έχουν επιδείξει όλοι κατά την διάρκεια των δύσκολων χρόνων που έχουμε περάσει, θα καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο για να ρυθμιστεί κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο η ΑΤΑ» κατέληξε η κ. Αιμιλιανίδου.

Οι Εργοδότες απάντησαν θετικά στην υπουργό Εργασίας - Δεν μειώνονται οι μισθοί λόγω ΑΤΑ


Sek 15-1-2017
Μετά το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ αποδέχθηκε την έκκληση της υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου να μην εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του 2017 οποιαδήποτε μείωση στους μισθούς των εργαζομένων λόγω του αρνητικού προσήμου της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η ΟΕΒ προς την Υπουργό Εργασίας, ξεκαθαρίζει πως η Ομοσπονδία είναι στη διάθεση της για έναρξη εντατικού διαλόγου με στόχο τη συνολική ρύθμιση του ζητήματος το ταχύτερο δυνατό.

Αποδέχτηκε την πρόταση η ΣΕΚ

Η ΣΕΚ αποδέχθηκε την πρόταση της υπουργού Εργασίας για μη εφαρμογή καθόλη τη διάρκεια του 2017 οποιασδήποτε μείωσης στους μισθούς των εργαζομένων λόγω ΑΤΑ. Σε απαντητική του επιστολή ο γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας σημειώνει πως «παραμένουμε συνεπείς στην προσπάθεια για ρύθμιση της ΑΤΑ στο πλαίσιο ενός δομημένου και στοχευμένου διαλόγου έτσι ώστε να επέλθει τελική συμφωνία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.» Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία ότι οι Εργοδότες θα επειδείξουν εποικοδομητικό πνεύμα προκειμένου να επιτευχθεί συνολική διευθέτηση του ζητήματος μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

H υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου με επιστολή της ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ για την θετική αντιμετώπιση της πρότασης της  που αφορά τη μη εφαρμογή οποιασδήποτε μείωσης στους μισθούς των εργαζομένων λόγω Α.Τ.Α κατά την διάρκεια του 2017.

Η κυρία Αιμιλιανίδου διαβεβαιώνει παράλληλα ότι θα συνεχίσει εντατικά τον διάλογο για την τελική ρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.


ΔΗΛΩΣΗ γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα

Είναι πολύ σημαντικό γεγονός το ότι δημιουργούνται συνθήκες εργατικής ειρήνης και δίνεται το χρονικό περιθώριο για να εμπλακούμε σε διάλογο σε καθορισμένο χρονικό περιθώριο και να καταλήξουμε σε συμφωνία η οποία να ρυθμίζει και να επανεκκινά το θεσμό της ΑΤΑ. Είμαστε σε στάδιο επεξεργασίας προτάσεων. Στόχος είναι να υπάρξει κατάληξη για το καλό των εργαζομένων αλλά και της περαιτέρω ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας. Η ΑΤΑ είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην ανάκαμψη της οικονομίας. Το εργατικό κόστος δεν αποτελεί το σημαντικότρο λειτουργικό έξοδο των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Συμφωνία – Πλαίσιο Μια νέα αρχή για επαναδιεκδίκηση μισθών και ωφελημάτων στο ευρύτερο Δημόσιο


Sek 13-1-2017
Συμφωνία – Πλαίσιο Μια νέα αρχή για επαναδιεκδίκηση μισθών και ωφελημάτων στο ευρύτερο Δημόσιο
Η συμφωνία που υπεγράφη στις 4 Ιανουαρίου 2017 από το υπουργείο Οικονομικών και τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, αποτελεί το πλαίσιο για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων για την περίοδο 2015-2018 στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Η συμφωνία-πλαίσιο, προέκυψε κατόπιν αντίδρασης του Συνδικαλιστικού Κινήματος στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση των μισθών και της επιμονής του στη διατήρηση του συστήματος εργασιακών σχέσεων και του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων. Γι’ αυτό οι κλαδικές συντεχνίες ΟΗΟ-ΣΕΚ και  ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ χαιρετίζουν για ακόμα μια φορά την απόφαση της Βουλής να καταψηφίσει το σχετικό Νομοσχέδιο.
Βάσει της συμφωνίας, οι γενικές αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων για τα έτη 2015 και 2016 θα είναι μηδενικές. Για το δε μισθολόγιο των ετών 2017 και 2018, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εισαγωγή μηχανισμού, με τη συμμετοχή των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσα από τον οποίο η ποσοστιαία μεταβολή στο μισθολογικό κόστος δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Αιτήματα για παραχώρηση γενικής αύξησης θα αρχίσουν να συζητούνται αμέσως στα πλαίσια του θεσμοθετημένου διαλόγου και εφόσον το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ υπερκαλύπτει την παραχώρηση τιμαριθμικής αύξησης και προσαυξήσεων. Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ με κοινή ανακοίνωση τους, τονίζουν ότι με βάση τη Συμφωνία θα υποβάλουν άμεσα αιτήματα ώστε να διεκδικήσουν το ποσοστιαίο περιθώριο πέραν των προσαυξήσεων (για το 2017/2018 κατοχυρώθηκαν) που θα διαπιστώσει ο Μηχανισμός το οποίο προκαταρτικά με βάση τις πληροφορίες υπολογίζεται γύρω στο 3%. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους χαμηλόμισθους.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως μέχρι το τέλος Μαΐου 2017, στο πλαίσιο  της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας συζητηθεί και συμφωνηθεί η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά τον Οκτώβριο του 2011, ρύθμιση η οποία θα αφορά και άλλους εργαζόμενους όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι.
Οι δύο συντεχνίες καλούν τους εργαζόμενους να παραμείνουν στρατευμένοι στη σταδιακή αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων αλλά και να προστατεύσουν τους Οργανισμούς τους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα τους, ενέργεια που θα αποτελέσει απάντηση και σε απαράδεκτες πολιτικές για ιδιωτικοποίηση.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτευχθείσα συμφωνία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία και για τους εργαζόμενους. «Καθιερώνεται ένα πλαίσιο, εντός του οποίου στο επόμενο διάστημα θα ανανεωθούν όλες οι επιμέρους συλλογικές συμβάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό που από τη δική μου πλευρά θεωρώ ως σημαντικό, είναι πως το πλαίσιο διασφαλίζει ουσιαστικά τη βιωσιμότητα του μισθολογίου. Εντός αυτού του πλαισίου είναι γνωστό και έχει επιβεβαιωθεί πως προ- σαυξήσεις θα δοθούν και για τη φετινή χρονιά και για την επόμενη χρονιά. Δεν θα μπορεί το μισθολόγιο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα συνολικά να ξεπεράσει αυτό το πλαίσιο». Ο Υπουργός σημείωσε ότι η ουσιώδης διαφορά της συμφωνίας από τις παλαιότερες είναι ότι δεν προσδιορίζει το ποσοστό της αύξησης του μισθολογίου. «Δεν προσδιορίζεται εκ των προτέρων, αλλά για κάθε περίοδο μέσα από την εφαρμογή αυτού που έχουμε υπογράψει, θα προσδιορίζεται», είπε. Όπως εξήγησε, η συμφωνία περιλαμβάνει τον μηχανισμό που υπολογίζει όλες τις παραμέτρους που συναποτελούν το μισθολόγιο. «Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα συναποτελούν το μισθολόγιο θα υπολογίζονται και θα καθορίζονται εντός αυτού του πλαισίου: Και οι προσλήψεις, και οι γενικές αυξήσεις, και οι προσαυξήσεις, και η ΑΤΑ και τα παρεμφερή επιδόματα».
Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι μετά και την απόρριψη από τη Βουλή της προταθείσας νομοθετικής ρύθμισης για τον δημόσιο τομέα, η Κυβέρνηση επανεξετάζει τα δεδομένα, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί απολύτως αναγκαία τη ρύθμιση με έναν παρόμοιο τρόπο του μισθολογίου και στον ίδιο τον δημόσιο τομέα, και θα επανέλθει.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σημείωσε ότι με τη συμφωνία κατοχυρώνεται ότι θα δοθούν προσαυξήσεις στο ευρύτερο Δημόσιο για το τρέχον έτος και για το 2018, ενώ την ίδια στιγμή «δημιουργείται το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα διαβουλευθούμε σε ό,τι αφορά μισθολογικές αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων αιτημάτων προκύψουν στην πορεία του χρόνου». «Μέσα από αυτή τη διαδικασία στέλνουμε ένα γενικότερο μήνυμα προς την υπόλοιπη οικονομία ότι η περίοδος της ύφεσης έχει παρέλθει, δημιουργούνται σταθερά οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για γενικότερη οικονομική ανάκαμψη, πράγμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα ως ΣΕΚ και ως συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα, να διεκδικήσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας περαιτέρω βελτίωση των μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα», σημείωσε.
Από την πλευρά του, ο γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης εξέφρασε ικανοποίηση για την υπογραφή της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι ενισχύεται και εδραιώνεται ο θεσμός της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, επίσης, όπως μέχρι το τέλος Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας συζητηθεί και συμφωνηθεί η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011, ρύθμιση η οποία θα αφορά και άλλους εργαζομένους, όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι. Πετρίδης: «Είναι ο μηχανισμός που προτείναμε για τον δημόσιο τομέα».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα Συμφωνία που υπογράφηκε στις 4 Ιανουαρίου, 2017 από τον Υπουργό Οικονομικών και τους Γενικούς Γραμματείς της ΣΕΚ και ΠΕΟ, εξουσιοδοτεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα Συμβούλια των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Μικτή Εργατική Επιτροπή για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, να προχωρήσουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις οικείες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμφωνήσουν και να ανανεώσουν τις Συλλογικές τους Συμβάσεις στο πλαίσιο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Οι συλλογικές συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι τετραετούς διάρκειας και θα αφορούν την περίοδο 1.1.2015 έως 31.12.2018.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ: Οι γενικές αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων, για τα έτη 2015 και 2016, θα είναι μηδενικές. Σημείωση: Ο όρος υπάλληλος καλύπτει και εκτάκτους, με σύμβαση, ορισμένου και αορίστου χρόνου εργαζομένους.
ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2017 και 2018: Για το μισθολόγιο των ετών 2017 και 2018, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εισαγωγή μηχανισμού με τη συμμετοχή των συμβαλλομένων Συνδικαλιστικών Οργανώσεωνόπως φαίνεται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας. Μέσα από το μηχανισμό, και για το διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας συμφωνίας,  η ποσοστιαία μεταβολήστο μισθολογικό κόστος δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του Ονομαστικού ΑΕΠ.   Σε αυτά τα πλαίσια οι ετήσιες προσαυξήσεις για το 2017 και 2018 θα παραχωρηθούν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Eφόσον το ποσοστό αύξησης του Ονομαστικού ΑΕΠ υπερκαλύπτει την παραχώρηση ΑΤΑ και Προσαυξήσεωνσυζητείταιη παραχώρηση Γενικής Αύξησης. Από πλευράς διαδικασίας, τυχόν αιτήματα θα συζητούνται στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου ο οποίος θα αρχίσει μετά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας. Για το θέμα της ΑΤΑ, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  δήλωσαν ότι υπάρχει διαδικασία διαλόγου για τελική ρύθμιση της. Για σκοπούς της παρούσας συμφωνίας η καταβαλλόμενη ΑΤΑ θα συνυπολογίζεται, κατά προτεραιότητα, στο μισθολογικό κόστος.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ: 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα θέματα προκύπτουν θα επιλύονται στα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεωνκαι της Μικτής Εργατικής Επιτροπής για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό. 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν όπως στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας, συζητηθεί και συμφωνηθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2017 η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011. Οι ρυθμίσεις αυτές θα καλύψουν και άλλους εργαζόμενους όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι.
Ανδρέας Φ. Μάτσας γ.γ.ΣΕΚ Ώρα για διεκδίκηση αυξήσεων και στον ιδιωτικό τομέα Δημιουργούνται σταθερά οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για γενικότερη οικονομική ανάκαμψη, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας περαιτέρω βελτίωση των μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα»
Συμφωνία Πλαίσιο: Μια νέα αρχή για επαναδιεκδίκηση μισθών και ωφελημάτων
Υπογράφηκε χθες, 4 Ιανουαρίου 2017, μεταξύ του κ. Χάρη Γεωργιάδη, Υπουργού Οικονομικών, εκ μέρους της Κυβέρνησης, και Γενικών Γραμματέων της ΣΕΚ και ΠΕΟ, κ. Α. Μάτσα και Π. Κυρίτση, αντίστοιχα, η συμφωνία πλαίσιο για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στα ΝΠΔΔ για τα έτη 2015-2018.
Η συμφωνία αυτή προέκυψε κατόπιν της αντίδρασης του Συνδικαλιστικού Κινήματος στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση των μισθών και της επιμονής του στη διατήρηση του συστήματος εργασιακών σχέσεων και του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων γι’ αυτό η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ χαιρετίζουν για ακόμα μια φορά την απόφαση της Βουλής να καταψηφίσει το σχετικό Νομοσχέδιο.
Η συμφωνία αυτή θα αποτελεί το πλαίσιο για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων για την περίοδο 2015-2018 στο πλαίσιο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
Βάσει της συμφωνίας, οι γενικές αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων για τα έτη 2015 και 2016 θα είναι μηδενικές. Για το δε μισθολόγιο των ετών 2017 και 2018, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εισαγωγή μηχανισμού, με τη συμμετοχή των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσα από τον οποίο η ποσοστιαία μεταβολή στο μισθολογικό κόστος δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.
Αιτήματα για παραχώρηση γενικής αύξησης θα αρχίσουν να συζητούνται αμέσως στα πλαίσια του θεσμοθετημένου διαλόγου και εφόσον το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ υπερκαλύπτει την παραχώρηση τιμαριθμικής αύξησης και προσαυξήσεων.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσαν ότι με βάση τη Συμφωνία θα υποβάλουν άμεσα αιτήματα ώστε να διεκδικήσουν το ποσοστιαίο περιθώριο πέραν των προσαυξήσεων (για το 2017/2018 κατοχυρώθηκαν) που θα διαπιστώσει ο Μηχανισμός το οποίο προκαταρτικά με βάση τις πληροφορίες υπολογίζεται γύρω στο 3%. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους χαμηλόμισθους.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως μέχρι το τέλος Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα των Ταμείων Προνοίας συζητηθεί και συμφωνηθεί η εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά τον Οκτώβριο του 2011, ρύθμιση η οποία θα αφορά και άλλους εργαζόμενους όπως οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι.
Τέλος, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ καλούν τους εργαζόμενους να παραμείνουν στρατευμένοι στη σταδιακή αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων αλλά και να προστατεύσουν τους Οργανισμούς τους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα τους, ενέργεια που θα αποτελέσει απάντηση και σε απαράδεκτες πολιτικές για ιδιωτικοποίηση.
peo

Peo 26-1-2017
Συνήλθε χθες Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο της ΠΕΟ. Στην συνεδρία συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του οργανωτικού και οικονομικού πλάνου το 2016 και εγκρίθηκαν οι στόχοι του κινήματος το 2017.
Το ΚΟΓ, αποτίμησε θετικά τα αποτελέσματα της οργανωτικής δουλειάς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάστηκαν οι μηχανισμοί μας.
Διαπιστώθηκε ότι σαν αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειά που έγινε αυξήθηκαν τα συνδεδεμένα μέλη, βελτιώθηκε η οργανωτική μας κατάσταση, ενώ οργανώθηκε σημαντικός αριθμός νέων επιχειρήσεων.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πέραν των 6,500 εργαζομένων εγγράφηκαν για πρώτη φορά σαν μέλη των Συντεχνιών της ΠΕΟ. 
Το ΚΟΓ, εκτιμά ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε το 2017 να είναι για το κίνημα της ΠΕΟ η συνέχιση και η εντατικοποίηση μιας συνολικής αντεπίθεσης για επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων, και για περαιτέρω οργανωτικό δυνάμωμα.
Εγκρίθηκε ομόφωνα το έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει την βάση για την συζήτηση της εκτίμησης της οργανωτικής μας δουλειάς, η οποία θα γίνει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδία στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Τέλος, το ΚΟΓ συγχαίρει όλα τα οργανωτικά στελέχη και τα στελέχη στους τόπους δουλειάς, που μέσα σε δύσκολες συνθήκες εργάστηκαν σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας.
20-1-2017
ΠΕΟ: "Θα ήταν παράδοξο και προκλητικό σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες έχουν διευρυνθεί σε βάρος των μισθωτών και των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, να επιδιωχθεί από οποιονδήποτε ανατροπή σε βάρος των εργαζομένων της ήδη καθορισμένης αναλογίας εισφορών για το ΓΕΣΥ"
Δεν αποδέχεται η ΠΕΟ οποιαδήποτε αλλαγή στην αναλογία των εισφορών για το ΓΕΣΥ σε βάρος των εργαζομένων. Η ΠΕΟ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με αφορμή τη συζήτηση των Νομοσχεδίων που αφορούν το ΓΕΣΥ στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής στις 19 Ιανουαρίου όπου ο Υπουργός Υγείας και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών μετέφεραν θέση της κυβέρνησης για ίση συνεισφορά εργαζομένων και εργοδοτών καθώς και για αυξημένες και καθολικές συμπληρωμές, οι οποίες υπάρχει πιθανότητα να αυξάνονται στην πορεία.
Η ΠΕΟ υπογραμμίζει ότι οι αναλογίες των εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας είναι αποφασισμένες από το 2001 και έχουν περιληφθεί στο Νόμο που ψηφίστηκε το 2001. Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής αυτής της αναλογίας σε βάρος των μισθωτών, θα αποτελέσει ανατροπή των συμφωνηθέντων. «Εξάλλου θα ήταν φοβερά παράδοξο και προκλητικό σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες έχουν διευρυνθεί σε βάρος των μισθωτών και των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, να επιδιωχθεί από οποιονδήποτε ανατροπή σε βάρος των εργαζομένων της ήδη καθορισμένης αναλογίας», τονίζει η ΠΕΟ.
Σε ότι αφορά στις συμπληρωμές η ΠΕΟ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αποδέχεται την αντιμετώπιση τους ως μηχανισμού πρόσθετης εισφοράς που θα επιβαρύνει μονομερώς τους ασθενείς, αλλά μόνο ως μηχανισμού αποτροπής κατάχρησης του συστήματος. «Οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, που έχουν περισσότερη και συχνότερη ανάγκη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι απαραίτητο να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης», ξεκαθαρίζει η Ομοσπονδία.
Από την πρώτη στιγμή η ΠΕΟ από θέση αρχής τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής ενός ΓΕΣΥ όπως ψηφίστηκε το 2001 και με το οποίο διασφαλίζεται καθολικότητα στην κάλυψη, εισφορές με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές δυνατότητες των εισφορέων και υπηρεσίες υγείας με βάση τις ανάγκες του καθενός σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Η ΠΕΟ αναμένει από τη Βουλή ότι αυτές οι αρχές θα γίνουν σεβαστές και θα εφαρμοστούν, ώστε το συντομότερο να γίνει κατορθωτή η υλοποίηση του ΓΕΣΥ, η οποία αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα και απαίτηση.


Κοινή διακήρυξη Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Κύπου
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣ,ΔΕΟΚ,ΕΤΥΚ, TURK-SEN, DEV-IS, KTAMS, ΚTOS, KTOEOS, KOOPSEN, BES, BASIN SEN που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα της εργατικής τάξης της Κύπρου, με την ολοκλήρωση της συνόδου του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 και ασχολήθηκε με το Κυπριακό σημειώνουν: 
Το ΠΦΚ είναι διαχρονικά δεσμευμένο στον αγώνα για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης και την επανένωση της κοινής μας πατρίδας μέσα από την διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ εκφράζουν την ενεργητική στήριξη τους στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη και καλούν τους δύο ηγέτες όπως εργαστούν με καλή θέληση και προσήλωση για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και επιτυχής κατάληξη. 
Η λύση θα πρέπει να περιέχει τις απαιτούμενες πρόνοιες έτσι ώστε η καθημερινότητα των Κυπρίων να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας, ισότητας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας. 
Με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να διασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας ενιαίας οικονομίας και αγοράς εργασίας που θα έχει στο επίκεντρο της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των Κυπρίων και την εγγύηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου.
Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ τονίζουν πως η λύση θα πρέπει να εμπεριέχει τις πιο κάτω αρχές και προϋποθέσεις, κατοχυρώνοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και να ρυθμίζει με επάρκεια την αγορά εργασίας:
-Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης.
-Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης.
-Εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού μισθών και απολαβών.
-Πλήρης σεβασμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου.
-Πλήρης απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και τις απολαβές λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
-Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξής και αλληλοσεβασμού. 
Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ και οι οργανώσεις μέλη του είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τους δύο ηγέτες και τις διαπραγματευτικές τους ομάδες για να βοηθήσουν και να συμβάλουν με όλους τους δυνατούς τρόπους ούτως ώστε να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια του κοινού στόχου για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος».

Οι εργαζόμενοι στον αγώνα για λύση και επανένωση
-Σύνοδος Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Κύπρου
Με αφορμή τις κρίσιμες συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες στη Γενεύη για επίλυση του Κυπριακού, πραγματοποιήθηκε στο Λήδρα Πάλας, τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου η Σύνοδος του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, στέλνοντας θετικό μήνυμα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων για ολοκλήρωση της διαδικασίας και θετική κατάληξη.
Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣ, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ, TURK-SEN, DEV-IS, KTAMS, ΚTOS, KTOEOS, KOOPSEN, BES, BASIN SEN, επανέλαβαν τις θέσεις τους για ενιαίο σύστημα Εργασιακών Σχέσεων, ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα, σύστημα υγείας, για ενιαία οικονομία και απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης σε μια επανενωμένη Κύπρο.
Στη διάρκεια της Συνόδου τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων που συμμετέχουν στο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ και αναπτύχθηκε πλούσια συζήτηση. Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της η Σύνοδος υιοθέτησε κοινή διακήρυξη.
Λαμβάνοντας το λόγο εκ μέρους της ΠΕΟ ο Γ.Γ. Πάμπης Κυρίτσης, χαιρέτησε την πραγματοποίηση του Φόρουμ σε μια στιγμή που θεωρείται εξαιρετικής σημασίας. «Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες με οράματα που εκφράζουν την Εργατική Τάξη της χώρας μας και θα ήταν παράλογο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία στη Γενεύη που ελπίζουμε να φέρει σημαντικές εξελίξεις για τη λύση του Κυπριακού, να μένει αδρανές και να μην έδινε τη δική του αποφασιστική και ξεκάθαρη τοποθέτηση. Η Εργατική Τάξη είναι η δύναμη αντίποδας στον εθνικισμό και στη μισαλλοδοξία», είπε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι Ε/κ και Τ/κ στέλνουν μήνυμα ενότητας. 
«Οι εργαζόμενοι σαφώς δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν αλλά αντίθετα, έχουν να κερδίσουν. Τα κοινά ταξικά και κοινωνικά συμφέροντα των εργαζομένων θα υλοποιηθούν αν και εφόσον η χώρα μας επανενωθεί και δημιουργηθούν προϋποθέσεις Ε/κ και Τ/κ για νέους κοινούς αγώνες για μια καλύτερη ζωή. Βεβαίως, γνωρίζουμε τα προβλήματα και δεν επιδιώκουμε ούτε να αντικαταστήσουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ούτε τους διαπραγματευτές. Εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εργαζόμαστε σκληρά για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων μέσα στο λαό και τους εργαζόμενους ώστε να συμβάλουμε με τη δική μας στάση στην ενθάρρυνση και στη στήριξη των προσπαθειών για θετικό αποτέλεσμα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ και επεσήμανε πως το Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει στην κοινωνία διεκδικώντας ενιαίο σύστημα Εργασιακών Σχέσεων, ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα, σύστημα υγείας, για ενιαία οικονομία και απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης σε μια επανενωμένη Κύπρο. «Διεκδικούμε ένα μέλλον που να ανοίγει δρόμους για τα γνήσια συμφέροντα των εργαζομένων, για τη χώρα μας, για το λαό μας, για εμάς αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Για αυτό θεωρούμε ότι η Σύνοδος του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ είναι μια σημαντική συμβολή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού», είπε.