Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Συνεργατισμός, ευρύτερος δημόσιος τομέας και ΕΤΥΚ


ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ τα λένε εκτάκτως για Συνεργατισμό


evrokerdos
Έκτακτη συνδιάσκεψη των εκλελεγμένων αντιπροσώπων των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, με θέμα τον Συνεργατισμό. Η σύγκληση της συνδιάσκεψης αποφασίστηκε χθες σε έκτακτη συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας των συντεχνιών ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ κατά την οποία έγινε εξέταση των τελευταίων εξελίξεων στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Η συνδιάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη το μεσημέρι, στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λευκωσία, θα ασχοληθεί με τα εξής θέματα:
Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την εξεύρεση επενδυτή στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Έγκριση περαιτέρω ενεργειών και επαφών που πρέπει να γίνουν εκ μέρους των συντεχνιών με τον ιδιοκτήτη με στόχο τη διασαφήνιση του μέλλοντος των εργαζομένων.
Σε περίπτωση που από τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν διαπιστωθεί παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα, να εξουσιοδοτηθούν οι γραμματείες των συντεχνιών για τη λήψη άμεσων δυναμικών μέτρων.
Οι συντεχνίες καλούν «όλους τους εργαζόμενους στη ΣΚΤ, παρά τις οποιεσδήποτε φήμες κυκλοφορούν, να παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω από τις Συντεχνίες τους και να περιμένουν επίσημη ενημέρωση ούτως ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί όλοι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν».
Πρόταση οκτώ σημείων για τα ταμεία προνοίας
Ούτε το δεύτερο σκέλος της συμφωνίας που αφορά στα Ταμεία Προνοίας, βλέπουν με καλό μάτι ΠΑΣΥΔΥ και εκπαιδευτικές οργανώσεις.
Προβλέπεται η δημιουργία νέου κυβερνητικού ταμείου προνοίας, στο οποίο θα ενταχθούν όσοι μόνιμοι κρατικοί υπάλληλοι δεν καλύπτονται από κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, δηλαδή οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καλύπτονται, από σχέδιο συντάξεως ή ταμείο προνοίας, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, ΕΠΥ, συμβασιούχοι στρατού και εθελόντριες.
ΣΕΚ και ΠΕΟ είναι έτοιμοι για διάλογο, η ΠΑΣΥΔΥ διαφωνεί με τη σύσταση του Ταμείου Προνοίας, ζητώντας επαναφορά του κυβερνητικού σχεδίου, ενώ οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θεωρούν πως υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των πλευρών.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέχρι τη Δευτέρα, θα πρέπει να διαβιβάσουν τις απαντήσεις τους επί οκτώ σημείων.
Όπως αποκαλύπτει ο «Φ», η Κυβέρνηση προτείνει το ποσοστό αναπλήρωσης του τελευταίου μισθού να είναι στο 60%.
Παράλληλα η συνεισφορά των εργαζόμενων θα είναι καθορισμένη, η ένταξη στο Ταμείο θα είναι υποχρεωτική με την πρόσληψη του εργαζόμενου, ενώ τα ωφελήματα θα παραχωρούνται κάθε μήνα στους δικαιούχους μέχρι να εξαντληθεί η μερίδα που έχουν στα ταμεία.
Το εφάπαξ ποσό δεν θα υπερβαίνει το 20% της μερίδας στο Ταμείο, θα γίνεται αναπροσαρμογή του μηνιαίου εισοδήματος με βάση το προσδόκιμο ζωής, θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο μέχρι ο εργαζόμενος αφυπηρετήσει ο οποίος θα έχει το δικαίωμα αυξημένης εθελοντικής εισφοράς με φοροαπαλλαγή.
Παράλληλα η εισφορά του εργοδότη που αναλογεί από την 1η Οκτωβρίου του 2011 μέχρι την ημερομηνία ίδρυσης του Ταμείου θα πληρωθεί με συμφωνημένο επιτόκιο και η εισφορά του υπαλλήλου για τη συγκεκριμένη περίοδο θα είναι εθελοντική.
Στο Ταμείο, θα εισαχθεί σχέδιο πρόσθετης ασφάλειας για κάλυψη θανάτου, πρόωρης αφυπηρέτησης λόγω υγείας που θα ανέρχεται σε δύο ετήσιους μισθούς και θα χρηματοδοτείται από τους δικαιούχους και τον εργοδότη.
Επίσης σε περίπτωση θανάτου, το υπόλοιπο των χρημάτων θα λάβουν οι διαχειριστές της περιουσίας του θανόντος.
Εξάλλου σε περίπτωση που εργαζόμενος αποχωρήσει από υπηρεσία, θα έχει δικαίωμα να μεταφέρει τα εις πίστη του ποσά στο νέο Ταμείο.
Αναμένεται να ετοιμαστούν και κανονισμοί οι οποίοι θα καθορίσουν το πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και τους κανόνες διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνάδουν με σύγχρονες άριστες πρακτικές προς όφελος των δικαιούχων και με επαγγελματική διαχείριση των ταμείων από επαγγελματίες συμβούλων.
Οι κοινωνικοί εταίροι σύμφωνα με την πρόταση θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτροπή παρακολούθησης, η οποία θα έχει θα έχει εποπτικό ρόλο.
  Ελευθερία Παϊζάνου   
Χωρισμένες στα τρία οι συντεχνίες για το μισθολογικό
Σε τρεις διαφορετικές γραμμές κινούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με την αποκατάσταση της μισθοδοσίας των εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παρόλο που θα επιστρέψει στις τσέπες 86 χιλ. εργαζομένων και συνταξιούχων ποσό €265 εκατ., οι συντεχνίες έχουν διαφορετικές θέσεις.
Στην ίδια πλεύση βρίσκονται το Υπουργείο Οικονομικών με τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ, γι’ αυτό και έδωσαν τα χέρια και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί και η συμφωνία.
Η αποκατάσταση των μισθών θα γίνει σε έξι δόσεις και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των μισθών θα αρχίσει την 1/7/2018 και θα ολοκληρωθεί την 1/1/2023. Πάντως, ΣΕΚ και ΠΕΟ διαμηνύουν πως η συμφωνία με την κυβέρνηση δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί.
Από την άλλη, η ΠΑΣΥΔΥ αμφισβητεί τις αποκοπές που έγιναν στους μισθούς το 2012, γι' αυτό προχώρησε σε προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης διαφωνεί με τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ, οι οποίες αποδέχθηκαν τη συμφωνία και υποστηρίζει την πλήρη αποκατάσταση απευθείας των μισθών του δημοσίου.
Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ είναι αντίθετη με την παραχώρηση γενικών αυξήσεων, οι οποίες θα υποστούν τις θεσμοθετημένες αποκοπές.
Σε άλλη διάσταση κινούνται την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, οι οποίες τη Δευτέρα συζήτησαν με τους αναλογιστές τους τις προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Την Πέμπτη οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα θέσουν ενώπιον των συλλογικών τους σωμάτων τις προτάσεις για μελέτη και συζήτηση και θα επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.
Για το θέμα της αποκατάστασης των μισθών, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Γιάννος Σωκράτους, μιλώντας στον «Φ» ανέφερε ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις προτάσεις που θα προτείνουν οι εκπαιδευτικοί είναι σύμπτυξη της περιόδου άρσης των αποκοπών καθώς και επαναπροσδιορισμός των ποσοστών που θα επιστραφούν στους εργαζόμενους.
Η επαναφορά των μισθών θα γίνει μέσω νομοσχέδιου το οποίο ετοιμάζεται από λειτουργούς του Οικονομικών, με στόχο την κατάθεση στη Βουλή το συντομότερο, καθώς βάσει της συμφωνίας την 1η Ιουλίου θα αρχίσει η επιστροφή των αποκοπών κυρίως στους χαμηλόμισθους.
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε πως αναδεικνύονται δύο ακραίες προσεγγίσεις που δεν είναι σωστές, επισημαίνοντας πως κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να γίνει καμία κίνηση αποκατάστασης των μισθών στον δημόσιο τομέα και η άλλη της ΠΑΣΥΔΥ που ζητά πλήρη αποκατάσταση εδώ και τώρα.
Όπως εξήγησε, κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι αντί να παίρνουν αύξηση, θα μειώνεται η αποκοπή με αποτέλεσμα το 2023, οι μισθοί να επανέλθουν στα επίπεδα του 2011.
«Αυτή η ρύθμιση θα μας βοηθήσει ίσως ν’ αντιμετωπίσουμε και τις αμφιβολίες και τις αμφισβητήσεις, τις νομικές και τις δικαστικές, καθώς και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών επειδή δεν θα κάνουμε απότομες και βεβιασμένες κινήσεις εκτός ορίων», είπε ο υπουργός.
Πρόσθεσε πως θα ήταν καταστροφικό εάν τα δικαστήρια αποφανθούν ότι ήταν αντισυνταγματικές οι αποκοπές. «Θα είναι μια καταστροφική απόφαση που ως κράτος θα είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε», κατέληξε.
  Ελευθερία Παϊζάνου   
ΥΠΟΙΚ: Η πρόθεση για την αποκατάσταση των μισθών
Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης απάντησε σε ερωτήσεις, στο πλαίσιο ραδιοφωνικής εκπομπής του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ, σχετικά με τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στον Δημόσιο Τομέα, τον περιορισμό της ζημιάς των κουρεμένων καταθέσεων μέσω του σχεδίου του Ταμείου Αλληλεγγύης,  τη μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις στον Δημόσιο Τομέα.
Το πλήρες κείμενο των ερωτοαπαντήσεων έχει ως ακολούθως:
- Ό,τι αποφασιστεί με την ΣΕΚ και την ΠΕΟ ισχύει και για το Δημόσιο;
Αυτή είναι η πρόθεση. Βάσει των όσων λέγονται όμως το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύονται δυο ακραίες προσεγγίσεις. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία κίνηση αποκατάστασης των μισθών στον Δημόσιο Τομέα. Αυτή είναι η μία ακραία προσέγγιση. Είπε κανείς ότι δεν θα αποδοθεί ποτέ ξανά αύξηση στον Δημόσιο Τομέα; Αν το ίδιο ποσοστό αποδιδόταν ως αύξηση αντί ως μείωση της αποκοπής θα ήταν εντάξει; Θα ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συνεπώς δεν βγάζει νόημα η μία ακραία προσέγγιση που λέει: ‘ποτέ ξανά μεταβολή των μισθών στον Δημόσιο Τομέα’. Εξίσου παράλογη όμως είναι και η άλλη προσέγγιση, αυτή της ΠΑΣΥΔΥ, που ζητά πλήρη αποκατάσταση των μισθών τώρα, δια μιας, είτε μέσω δικαστικών αποφάσεων είτε μέσω πολιτικών αποφάσεων.
Δεν είναι σωστή ούτε η μια προσέγγιση ούτε η άλλη. Ασφαλώς θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα ξεκινούσαν και πάλι να αποδίδονται κάποιες αυξήσεις. Σας θυμίζω ότι με την επίβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) καταρτίστηκε μηχανισμός υπολογισμού και απόδοσης των αυξήσεων. Επιχειρήσαμε αυτό τον μηχανισμό υπολογισμού και απόδοσης των αυξήσεων να τον περάσουμε με νομοθετική ρύθμιση. Το απέρριψε όμως η Βουλή και γι’ αυτό συμφωνήσαμε να εφαρμόσουμε αυτό τον μηχανισμό με συλλογική σύμβαση – όχι με νόμο, που θα ήταν το καλύτερο. Συνεπώς ήταν ασφαλώς λογικό και με την καθοδήγηση του ΔΝΤ καθιερώθηκε και ο σχετικός μηχανισμός απόδοσης λελογισμένων αυξήσεων για να μην πάμε ξανά στα παλιά, που δίνονταν αλόγιστα και με μη βιώσιμο τρόπο αυξήσεις και γίνονταν προσλήψεις και γίνονταν πράγματα που οδήγησαν στον εκτροχιασμό. Θεωρώντας λοιπόν ορθότερο, καθώς αίρονται και κάποιες στρεβλώσεις, αντί για αυξήσεις έχουμε προτείνει – και έχει γίνει αποδεκτό από κάποιες τουλάχιστον συντεχνίες – το ετήσιο ποσοστό που θα είναι εντός των ορίων και των αντοχών της οικονομίας μας να αποδίδεται με μείωση της αποκοπής. Συνεπώς, κάθε χρόνο αντί να παίρνουν αύξηση, θα μειώνεται η αποκοπή με αποτέλεσμα το 2023, όταν θα έχει μεσολαβήσει μια μακρά περίοδος μειωμένων μισθών, να επανέλθουν τα επίπεδα της μισθοδοσίας στα επίπεδα του 2011, όχι του 2012 ούτε του 2013 καθώς οι πρώτες αποκοπές έγιναν το καλοκαίρι 2011. Ως Υπουργείο Οικονομικών υιοθετούμε αυτή την προσέγγιση. Θα την προτείνω στην Κυβέρνηση για να υιοθετηθεί ως κυβερνητική πολιτική, να πάρει τη μορφή νομοσχεδίου για να πάει στη Βουλή. Αν η νομοθετική εξουσία επίσης συμφωνεί μ’ αυτή τη σταδιακή αποκατάσταση των αποκοπών αντί των αυξήσεων τότε θα έχουμε με νόμο αυτή τη ρύθμιση, η οποία θα μας βοηθήσει ίσως ν’ αντιμετωπίσουμε και τις αμφιβολίες και τις αμφισβητήσεις, τις νομικές και τις δικαστικές, καθώς και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών επειδή δεν θα κάνουμε απότομες και βεβιασμένες κινήσεις εκτός ορίων. Θα γίνονται σταδιακά και προσεκτικά βήματα, όπως είναι όλα τα βήματα της οικονομικής μας πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και δεν είναι εφικτό, ακόμη κι αν το θέλαμε, να αποδοθούν πίσω δια μιας αυτές οι αυξήσεις.
-Και αν τα δικαστήρια αποφασίσουν αλλιώς;
Τότε, θα είναι μια καταστροφική απόφαση που ως κράτος θα είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε. Δεν επιθυμώ να σχολιάσω τις προηγούμενες αποφάσεις των δικαστών, αλλά μια Κυβέρνηση που οφείλει να βλέπει τα πράγματα σφαιρικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα και τις πτυχές και αυτό είναι και μια επιπρόσθετη απάντηση προς όσους πιστεύουν ότι οι δικές τους απόλυτες προσεγγίσεις μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε έναν κρατικό τομέα που διέπεται και από νομοθεσίες που μπορούν να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο. Γι’ αυτό προτιμούμε, αντί να αποδίδονται αυξήσεις, όπως θα μπορούσαν να αποδοθούν στη βάση και του μηχανισμού που καταρτίστηκε με το ΔΝΤ, ν’ αρχίσουμε σταδιακά με έναν τρόπο δίκαιο και διαχειρίσιμο να καταργούμε αυτές τις αποκοπές για να υπάρξει πλήρης ομαλοποίηση της κατάστασης αντιμετωπίζοντας και νομικούς κινδύνους για τη δημοκρατία, αλλά και τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Δεν υπάρχει όμως τρόπος δια μιας είτε με απόφαση δικαστηρίου είτε με άλλο τρόπο. Θα είναι μια καταστροφική εξέλιξη. Τα πράγματα σήμερα είναι καλύτερα ακριβώς επειδή λάβαμε κάποιες αποφάσεις, εφαρμόσαμε κάποια μέτρα πολιτικής, καταργήσαμε και αλλάξαμε κακές πρακτικές του παρελθόντος. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να πραγματοποιούμε προσεκτικά βήματα στον βαθμό που πρέπει και την ώρα που πρέπει. Θεωρώ ότι και αυτό το ζήτημα εντάσσεται σ’ αυτή την προσεκτική πολιτική που έχει πράγματι αλλάξει τα πράγματα και έχει φέρει αποτελέσματα. Είναι όμως εκπληκτικό να αναμένει κάποιος ότι έτσι απλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μπορούν να εξευρεθούν εκατοντάδες εκατομμύρια σήμερα για να αρθούν δια μιας χωρίς υπομονή, χωρίς κάποιο σχέδιο και χωρίς δημοσιονομικό προγραμματισμό αυτές οι αποκοπές.
-Πώς σχολιάζετε τα διάφορα που ακούγονται ότι το κράτος πήρε λεφτά από το κούρεμα των καταθέσεων;
Το κούρεμα στη Λαϊκή Τράπεζα δεν ήταν για να σωθεί το κράτος. Το κράτος δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από το κούρεμα καταθέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα ή στην Τράπεζα Κύπρου. Το κράτος είχε στηρίξει τη Λαϊκή με 1,8 δισεκατομμύρια και δεν ήταν σε θέση να τη στηρίξει περαιτέρω. Η τράπεζα εν τέλει έκλεισε αφήνοντας πίσω μια ζημιά που δεν μπορούσε να καλυφθεί. Δεν είναι το κράτος που διασώθηκε με το κούρεμα. Το κράτος δεν μπόρεσε να διασώσει τους καταθέτες, οι οποίοι πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα. Σήμερα όμως, που τα πράγματα είναι καλύτερα, είναι γνωστό ότι έχουμε ξεκινήσει και εφαρμόζουμε σχέδιο που καλύπτει τη μεγάλη μερίδα των Κυπρίων πολιτών που έχουν επηρεαστεί. Καταρτίσαμε σχέδιο για 60 περίπου χιλιάδες μέλη των Ταμείων Προνοίας, το οποίο περιορίζει αισθητά τη ζημιά και είναι σε εφαρμογή ενώ, παράλληλα, ετοιμαζόμαστε και για το δεύτερο σκέλος αυτού του σχεδίου, δηλαδή το Ταμείο Αλληλεγγύης για τους υπόλοιπους 15 χιλιάδες Κύπριους καταθέτες για να δούμε πώς θα περιορίσουμε και γι’ αυτούς τη ζημιά. Υπενθυμίζω πάντως ότι όταν ανακοινώνονταν αυτά τα μέτρα και για το Ταμείο Αλληλεγγύης πάλι ακούγαμε ως Κυβέρνηση αντιδράσεις και ενστάσεις όπως «γιατί πρέπει το κράτος – ο φορολογούμενος – να καλύψει τη ζημιά αυτών που πλήγηκαν από το κούρεμα;» Η πολιτική θέση είναι ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων του κράτους και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ιεράρχησης προτεραιοτήτων θα γίνει και αυτό. Ξεκίνησε με τη μεγαλύτερη ομάδα και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα στο μέτρο του δυνατού.
Όσον αφορά στη μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις στον Δημόσιο Τομέα: το πλαίσιο μεταρρύθμισης προτάθηκε από την Κυβέρνηση, απορρίφθηκε από τη Βουλή, το ξανασχεδιάζουμε και θα επανέλθουμε εντός του 2018 στα μέτρα που είχαν απορριφθεί αρχικά από τη Βουλή, για την αξιολόγηση και για τη διαδικασία ανέλιξης. Αυτές οι πτυχές εντός του έτους θα πάνε ξανά στη Βουλή.
Όσον αφορά στις επενδύσεις, μόλις πριν δυο εβδομάδες και χωρίς να ξεφεύγουμε από τα όρια του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, αλλά κάνοντας ακριβώς μια όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των οικονομικών μας δυνατοτήτων καταρτίσαμε και δημοσιεύσαμε τον τριετή σχεδιασμό ο οποίος περιλαμβάνει έργα άνω του ενός δισεκατομμυρίου, οδικά και έργα υποδομής. Aκόμη πιο σημαντικό όμως κατά την άποψή μου είναι ότι θα διατεθούν άνω των 250 εκατομμυρίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για να έχουμε μέσω της τεχνολογίας μια πολύ πιο σύγχρονη και αποδοτική Δημόσια Υπηρεσία. Σε όλα τα επίπεδα – κοινωνικής, πολιτικής και μισθολογίου – γίνονται κινήσεις για σωστό σχεδιασμό στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και αυτό ακριβώς επιθυμούμε να συνεχίσουμε διότι εκ των πραγμάτων αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει την οικονομία μας από την ύφεση στην ανάπτυξη.
-Πού βρισκόμαστε τώρα με τον Συνεργατισμό;
Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη. Είναι δύσκολη και περίπλοκη με πολλές πτυχές και πολλούς εμπλεκόμενους εντός και εκτός Κύπρου. Η διαδικασία όμως προχωρεί και ελπίζουμε σύντομα να υπάρξουν οι πρώτες συμφωνίες/αποφάσεις. Δεν μπορώ να ξέρω πότε θα έχουμε αποφάσεις, ευελπιστούμε όμως σύντομα. Λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω».
Πηγή: philenews       
Μηνύματα στις τράπεζες στέλνει η ΕΤΥΚ
Μηνύματα προς τις τράπεζες με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης για αποκατάσταση των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έστειλε το Σάββατο  ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΥΚ Λοΐζου Χατζηκωστής.

Μιλώντας από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Οργάνωσης ανέφερε ότι πέραν από την παραχώρηση από τις αρχές του χρόνου των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ, εκπέμπουν μηνύματα που πρέπει να γίνουν κατανοητά από όλους. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα δεν θα επιλυθούν με τη μη παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων και της ΑΤΑ.

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΥΚ αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας, προσδιορίζοντας ως χρονικό ορίζοντα το τέλος του τρέχοντος μήνα για ικανοποίηση των συναδέλφων που εξαιρούνται από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση. Το συνολικό κόστος των 10 εκατομμυρίων ευρώ είναι μηδαμινό μπροστά στην εξαγγελία της Κυβέρνησης για διάθεση 250 εκατομμυρίων κατ’ έτος για αποκατάσταση των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισήμανε.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρωταθλητές στη μείωση τραπεζικών καταστημάτων

Ο κ. Χατζηκωστής αναφέρθηκε στις επιθέσεις που συντονισμένα γίνονται κατά του συνδικαλιστικού κινήματος και ιδιαίτερα της ΕΤΥΚ και τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συνοχής και συσπείρωσης των μελών της Οργάνωσης και συνέχισης από πλευράς της ηγεσίας, της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής δράσης, με την ίδια υπευθυνότητα και αγωνιστικότητα, μακριά από κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις.

Στην Ομιλία του ο γενικός γραμματέας της ΕΤΥΚ Χρίστος Παναγίδης, αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει το τραπεζικό μας σύστημα, αυτό της μείωσης των ποσοστών των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τόνισε ότι οι όποιες ενέργειες που ενδεχομένως γίνουν για επίλυσή του, δεν πρέπει να έχουν ως συνέπεια τη θυματοποίηση των συναδέλφων, αφού σε τέτοια περίπτωση η Οργάνωση θα αντιδράσει δυναμικά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: ΣΚΤ: Στην πόρτα εξόδου τουλάχιστον χίλιοι υπάλληλοι

Συνεχίζοντας ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι αποτελεί σχήμα οξύμωρο να βλέπουμε από τη μια τις διοικήσεις των τραπεζών να σπαταλούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για συμβούλους και άλλα έξοδα, και την ίδια στιγμή να προσπαθούν με κάθε τρόπο να στερήσουν από το ίδιο το προσωπικό τους ωφελήματα που με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες δικαιούνται επικαλούμενες δήθεν τον περιορισμό των εξόδων.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Άρση αποκοπών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπόμνημα συντεχνιών για ξενοδοχεία και αγορά υπηρεσιών στις Πρώτες Βοήθειες


Κατ’αρχήν συμφωνία για χρονοδιάγραμμα τερματισμού όλων των αποκοπών μισθών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες βδομάδες, ΠΕΟ και ΣΕΚ κατέληξαν με την Κυβέρνηση σε κατ’αρχήν
συμφωνία η οποία απορρέει από τη συμφωνία - πλαίσιο που υπεγράφη στις 4/01/2017 και της συμπληρωματικής συμφωνίας - πλαίσιο ημερομηνίας
20/10/2017 και αφορά τις αποκοπές μισθών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η κατ’ αρχήν συμφωνία περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα τερματισμού όλων των αποκοπών μισθών που επιβλήθηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν με τις
μνημονιακές Νομοθεσίες Ν.168(Ι)/2012 και Ν.31(Ι)/2013. Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των μισθών θα αρχίσει την 1/07/2018 και θα ολοκληρωθεί την 1/01/2023.
Με βάση την καταρχήν συμφωνία, θα πρέπει επίσης να ανανεωθούν όλες οι συλλογικές συμβάσεις που αφορούν τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Σχολικές Εφορείες και το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, μέχρι τις 31/07/2018.
Επίσης, την ίδια περίοδο θα πρέπει μετά από εντατικές διαβουλεύσεις να επέλθει συμφωνία για την εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για νεοεισερχόμενους
υπαλλήλους που προσελήφθηκαν μετά την 1/10/2011 και για εργαζομένους αορίστου χρόνου.
Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για το γεγονός ότι επετεύχθη η εν λόγω συμφωνία στα καθορισμένα
χρονοδιαγράμματα που είχαν ως κατάληξη την 31/5/2018.
Η καταρχήν συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες μέρες.

Από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις:
ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ,
ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ
Λευκωσία 31/05/2018
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συντεχνιών μας ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ που συνήλθαν σήμερα 30/05/2018 και συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, ομόφωνα αποφάσισαν να σας υποβάλουν το πιο κάτω υπόμνημα:
Η Συλλογική σύμβαση αμφισβητείται ή και δεν αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των ξενοδόχων και οι μισθοί και ωφελήματα των εργαζομένων έχουν συμπιεστεί σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.
Ως εκ τούτου πέραν των δικών μας προσπαθειών για προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους όπως αυτά πηγάζουν μέσα από τις από κοινού υπογραφήσες Συλλογικές Συμβάσεις, καλούμε εσάς και το Υπουργείο σας όπως παρέμβετε αποφασιστικά για προστασία των εργαζομένων.
Έχουμε την άποψη ότι στις συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση και την ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων εις βάρος των εργαζομένων το Υπουργείο σας και εσείς Κα Υπουργέ έχετε υποχρέωση εκ της θέσεως σας να πάρετε συγκεκριμένα μέτρα για επικράτηση της τάξης και ομαλότητας στον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού.
Ήδη με επιστολές μας ημερομηνίας 01/09/2016, 10/05/2017 και 23/05/2017 σας εκθέτουμε το όλο πρόβλημα, υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις και ζητούμε την παρέμβαση σας και την στήριξη σας.
Δυστυχώς όμως τίποτε το ουσιαστικό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα η αδικία και η καταπίεση των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία να συνεχίζεται και να επιδυνώνεται.
Οι άσχημες συνθήκες εργασίας και οι χαμηλοί μισθοί είναι ο κύριος λόγος που οι ξενοδόχοι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με επακόλουθο να ζητούν να εργοδοτηθούν αλλοδαποί από τρίτες χώρες, πράγμα που μας βρίσκει έντονα αντίθετους.
Εμείς θεωρούμε ότι με την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης από όλους τους ξενοδόχους, θα δοθεί το απαραίτητο κίνητρο για εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού ανάμεσα από τις χιλιάδες ανέργων που φτάνουν περίπου το 10%.
Για τους πιο πάνω λόγους ζητούμε:
1. Να κατοχυρωθούν νομικά οι κλίμακες μισθοδοσίας όπως αυτές εκάστοτε προνοούνται από τις Συλλογικές Συμβάσεις.
2. Να κατοχυρωθεί νομικά ο 13ος μισθός.
3. Να τροποποιηθεί το άρθρο για την εγγυημένη μονάδα ώστε να παύσει η κοροϊδία των φιξαρισμένων μισθών όπως ο κάθε εργοδότης επιθυμεί.
4. Να τροποποιηθεί το άρθρο για το Ταμείο Προνοίας ώστε η υποχρέωση καταβολής του να είναι καθολική μετά την συμπλήρωση 6 μηνών υπηρεσίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ή της συμπλήρωσης 18 μηνών συνεχόμενης εποχικής απασχόλησης.
5. Να αυξηθούν σημαντικά οι προβλεπόμενες ποινές παραβίασης των κανονισμών ώστε να γίνουν αποτρεπτικές.
Κα Υπουργέ,
Αναμένουμε το συντομότερο ανταπόκριση σας στα αιτήματα μας, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι τα Διοικητικά μας Συμβούλια έχουν ήδη αποφασίσει την λήψη δυναμικών μέτρων εφόσον η κατάσταση συνεχίσει ως έχει.
Με εκτίμηση
Για την ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ Για την ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ
Λευτέρης Γεωργιάδης Μιλτιάδης Μιλτιάδους
Γ. Γραμματέας Γ. Γραμματέας
1/6/2018

Οι αυξήσεις στους μισθούς του Δημοσίου φέρνουν αυξήσεις και στον ιδιωτικό τομέα 

Οι αυξήσεις και οι προσαυξήσεις στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων θα φέρει απαιτήσεις και αυξήσεις και στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

Έντονες αντιδράσεις έφερε η πρόταση για αυξήσεις στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων το 2023, με το ΚΕΒΕ και τον Γ.Γ του, Μάριο Τσιακκή, να μιλά στην εκπομπή του TvOneNews «Ενημέρωση Τώρα», σχολιάζοντας και επεξηγώντας το σκεπτικό της κριτικής για το όλο ζήτημα.
Ο κ. Τσιακκής ανέφερε πως οι μειώσεις στους Δημοσίους Υπαλλήλους επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Μνημονίου επειδή εντοπίστηκε πως το κρατικό μισθολόγιο ήταν υπέρογκο και θα έπρεπε να γίνει διόρθωση για να είναι βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά, με αποτέλεσμα να συμφωνηθούν μόνιμες μειώσεις της τάξεως των 260 εκατ. ευρώ το χρόνο.
«Μόλις άρχισε η οικονομική ανάκαμψη οι συντεχνίες επανάφεραν τα ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «οι μειώσεις ήταν μόνιμες».
Παράλληλα ο Γ.Γ. του ΚΕΒΕ σχολίασε πως από το 2023 ενδεχομένως να υπάρξει αύξηση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ στο κρατικό μισθολόγιο, ενώ παράλληλα, αναφέρει πως σε τέτοια περίπτωση (δηλαδή αν αυξηθούν οι μισθοί στο Δημόσιο), θα υπάρξουν και απαιτήσεις από τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

Διαφωνεί η ΟΕΒ με την επαναφορά των μισθών στο Δημόσιο

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Εκπληξη και έντονο προβληματισμό για την κατ`αρχήν συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και τις Συντεχνίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα για επαναφορά του μισθολογίου στα προ της κρίσης επίπεδα, εκφράζει η ΟΕΒ.

Σε ανακοίνωση η ΟΕΒ εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις επί των δημόσιων οικονομικών και αναφέρει ότι η χθεσινή συμφωνία επαναφέρει, μέσα σε τέσσερα χρόνια, την προτεραία κατάσταση ενώ η οικονομία αντιμετωπίζει ακόμα ασύμμετρες απειλές. 

"Από όσα δημοσιεύονται, προκύπτει ότι εκτός από την επαναφορά αυτή, το κόστος της κρατικής μηχανής θα αυξάνεται επιπρόσθετα από τις αυτόματες ετήσιες προσαυξήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και φυσικά από τις νέες προσλήψεις", αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνει ότι η Κύπρος βρίσκεται ακόμα εκτός επενδυτικής βαθμίδας, ενώ, προσθέτει, είναι αστάθμητη η επίδραση της συμφωνίας επί των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας και της κατάταξης της χώρας στον χάρτη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Η ΟΕΒ πιστεύει ότι τα πλεονάσματα που παράγει η οικονομία, πρέπει να αξιοποιηθούν ως "μαξιλάρι" για να αντιμετωπιστούν τυχόν απρόβλεπτες ανατροπές στους δημοσιονομικούς  σχεδιασμούς και ιδεωδώς να επενδυθούν παραγωγικά για σκοπούς ανάπτυξης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

"Η αποκατάσταση μέρους των αποκοπών του δημοσίου θα πρέπει να γίνει σταδιακά και ανάλογα με τα ετήσια αποτελέσματα, τις αντοχές της οικονομίας και τα δεδομένα στον ιδιωτικό τομέα. Η προδέσμευση επί τέσσερα χρόνια, προκαλεί ειλικρινή ανησυχία στην πραγματική οικονομία. Τα μισθολογικά ζητήματα πρέπει να τύχουν διαχείρισης μετά την μεταρρύθμιση και τον εξορθολογισμό της κρατικής μηχανής, μετά την ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά την αναδιοργάνωση των ανθρώπινων πόρων και την βέλτιστη αξιοποίηση τους", καταλήγει η ανακοίνωση.


Με δύο ταχύτητες η επαναφορά μισθών
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Αρχή με τους χαμηλόμισθους θα κάνει η Κυβέρνηση για την αποκατάσταση των μισθών των εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ. 
Η αποκατάσταση της μισθοδοσίας θα γίνει σε έξι δόσεις με κλιμακωτή μείωση των αποκοπών που είχαν επιβληθεί στους εργαζόμενους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των μισθών θα αρχίσει την 1/7/2018 και θα ολοκληρωθεί την 1/1/2023. Παρόλο που η συμφωνία αφορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα επωφεληθούν και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή θα επιστραφούν σταδιακά οι αποκοπές σε 86 χιλιάδες εργαζόμενους και σε συνταξιούχους στους οποίους από τον Δεκέμβριο του 2012 μπήκε ψαλίδι στις απολαβές τους. Συνολικά το κράτος θα επιστρέψει στους επηρεαζόμενους περίπου €265 εκατ., δηλαδή θα καταλήξουν στις τσέπες τους €40 εκατ. με €43 εκατ. τον χρόνο με εξαίρεση τη φετινή χρονιά που θα επιστραφεί ποσό €20 εκατ. 
Η επαναφορά των αποκοπών μέσω νομοσχεδίου και θα γίνει ως εξής:
● Για απολαβές €0 μέχρι €1000 αποκόπτεται το 3,8% του μισθού που αντιστοιχεί σε €38. Από την 1η Ιουλίου, η αποκοπή θα μειωθεί στο 1,8%, που αντιστοιχεί σε €18 ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2019 οι αποκοπές τους θα μηδενιστούν.
● Για μισθούς από €1001 μέχρι €1.500, η αποκοπή είναι της τάξης του 10,3%, δηλαδή ένας εργαζόμενος που αμείβεται €1.500 του αποκόπτεται ποσό €89,50. Από τον επόμενο μήνα οι αποκοπές θα μειωθούν στο 8,3%, δηλαδή στα €1.500 οι αποκοπές θα είναι στα €59,50 ενώ από τον Γενάρη του 2019, η αποκοπή θα μειωθεί στο 5,3% ή €29,50. Το 2020 οι αποκοπές θα συρρικνωθούν στο 3,3%, που αντιστοιχούν σε €16,50, το 2021 οι αποκοπές θα είναι 0,8% που θα ισοδυναμούν σε €4 ενώ το 2022 οι αποκοπές μηδενίζονται.  
● Για μισθούς από €1.501 μέχρι €2.000, η αποκοπή είναι 12,3%. Δηλαδή για απολαβές €2.000 οι αποκοπές είναι €151 τον μήνα. Από τον επόμενο μήνα θα μειωθούν στο 10,3% ή €111 τον μήνα. Το 2019, οι αποκοπές θα ανέρχονται στο 7,8% ή €68. Το 2020 οι αποκοπές θα είναι της τάξης του 5,3% που αντιστοιχούν σε €43, το 2021 οι αποκοπές θα μειωθούν στο 2,8% ή €18 ενώ το 2022 οι αποκοπές θα μηδενιστούν.
● Για μισθούς από €2.001 μέχρι €3.000, γίνεται αποκοπή 13,5%. Δηλαδή εάν εργαζόμενος λαμβάνει μισθό €3 χιλ. του αποκόπτεται ποσό €286. Η επιστροφή των αποκοπών για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους θα αρχίσει το 2020. Η αποκοπή θα μειωθεί στο 11% που αντιστοιχεί στα €153, το 2021 οι αποκοπές θα φτάσουν το 8,5% που αντιστοιχούν σε €103. Το 2022 οι αποκοπές θα συρρικνωθούν στο 5%, δηλαδή €50 και από το 2023 θα μηδενιστούν.
● Για απολαβές από €3.001 μέχρι €4 χιλ. η αποκοπή είναι 16%. Δηλαδή στις €4 χιλ. οι αποκοπές είναι €446 τον μήνα. Το 2020 η αποκοπή θα μειωθεί στο 13,5% που αντιστοιχεί σε €288, το 2021 στο 11%, δηλαδή €213 και το 2022 στο 7,5% που αντιστοιχεί σε €125. Από το 2023 θα μηδενιστούν.
● Για μισθούς άνω των €4.001 οι αποκοπές φτάνουν το 17,5%. Εάν κάποιος αμείβεται με €4.500, του αποκόπτονται €533 τον μήνα. Το 2020 η αποκοπή θα μειωθεί στο 15% ή στα €383, το 2021 οι περικοπές θα είναι της τάξης του 12,5% ή €295 και το 2022 στο 9% που ισοδυναμούν στα €170. Από το 2023 θα μηδενιστούν.
Η ΠΑΣΥΔΥ διαφωνεί και εξαπολύει επίθεση στην ΠΕΟ - Απαντά η ΠΕΟ και σημειώνει την υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων 
Την έντονη διαφωνία της ΠΑΣΥΔΥ προκάλεσε η συμφωνία της Κυβέρνησης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ, για αποκατάσταση των μισθών των εργαζομένων. Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Γλαύκος Χατζηπέτρου, μιλώντας στον «Φ» ανέφερε πως οι αποκοπές στις απολαβές των εργαζομένων ήταν παράνομες και αντισυνταγματικές, για αυτόν τον λόγο έγινε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του οποίου αναμένουν σύντομα την ετυμηγορία. «Με αυτά τα δεδομένα», είπε, «δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε σε συζήτηση για να σταματήσουν οι αποκοπές». Πρόσθεσε πως οι όποιες αυξήσεις θα πρέπει να προστίθενται στους μισθούς, τονίζοντας πως οι θέσεις της οργάνωσης διαφέρουν από αυτές της ΣΕΚ και της ΠΕΟ. Παράλληλα ο κ. Χατζηπέτρου κατηγόρησε την ΠΕΟ πως είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση των μισθών των εργαζομένων, επισημαίνοντας πως επί διακυβέρνησης Χριστόφια λήφθηκαν σκληρά μέτρα που επηρέασαν τους εργαζομένους. Μέτρα, όπως είπε, που δεν αναμενόταν ποτέ να λάβει μια αριστερή κυβέρνηση.  
Τα πυρά αντικρούει η ΠΕΟ, με τον εκπρόσωπο της συντεχνίας, Αντώνη Νεοφύτου, να επισημαίνει ότι η συμφωνία θα ισχύει μέχρι το 2022. Συμφωνήσαμε, είπε, «σε μια σταδιακή επιστροφή των αποκοπών και δείξαμε κατανόηση αλλά ταυτόχρονα υπερασπιστήκαμε τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων και μέσα στα πλαίσια αυτά θα γίνει το χρονοδιάγραμμα που οι περικοπές θα σταματήσουν και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπογράψουμε σε κάθε οργανισμό μέχρι τον Ιούλιο τις συμβάσεις». Στο μεταξύ η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΗΟ–ΣΕΚ σε έκτακτη συνεδρία της ενέκρινε ομόφωνα την καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο γγ της ΟΗΟ–ΣΕΚ, Αντρέας Ηλίας, ανέφερε πως δεν πρόκειται για αυξήσεις μισθών αλλά μειώσεις των αποκοπών, μέσω των οποίων η κυβέρνηση από το 2012 εισέπραξε πέραν των €2 δισ. 
Η ΔΕΟΚ χαιρέτισε τη συμφωνία, τονίζοντας πως η κατάργηση των αποκοπών αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους αποκατάστασης των μισθών, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που καταγράφεται σαφής βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας.

Λάθος απόφαση, λένε ΚΕΒΕ - ΟΕΒ 
Τον κώδωνα του κινδύνου για επηρεασμό της δημοσιονομικής ισορροπίας, λόγω της συμφωνίας για αποκατάσταση των μισθολογικών απολαβών των εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, κρούει ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου. Το ΚΕΒΕ, σε ανακοίνωση του εκφράζει την έντονη διαφωνία του για τη συμφωνία η οποία, όπως υποστηρίζει, ανατρέπει την ισοζυγισμένη σχέση κρατικών εσόδων και εξόδων των τελευταίων χρόνων, με αποτέλεσμα να απειλείται η δημοσιονομική ισορροπία. Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, το κρατικό μισθολόγιο της Κύπρου, συνεχίζει να είναι ψηλό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης ενώ θα αυξηθεί κατά αρκετά εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που θα δημιουργήσει και πάλι ανισορροπία στα δημόσια οικονομικά. Καλεί τη Βουλή να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν όταν θα έχει ενώπιον της το σχετικό νομοσχέδιο. 
Η ΟΕΒ εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που πιθανόν να επέλθουν στα δημόσια οικονομικά. Σύμφωνα με την ΟΕΒ, «από όσα δημοσιεύονται, προκύπτει ότι εκτός από την επαναφορά αυτή, το κόστος της κρατικής μηχανής θα αυξάνεται επιπρόσθετα από τις αυτόματες ετήσιες προσαυξήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και φυσικά από τις νέες προσλήψεις». Σημειώνει επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται ακόμα εκτός επενδυτικής βαθμίδας, προσθέτοντας πως είναι αστάθμητη η επίδραση της συμφωνίας επί των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας και της κατάταξης της χώρας στον χάρτη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Προχωρούν σε προσλήψεις νοσηλευτών με μέθοδο αγοράς υπηρεσιών

Την επιφύλαξή του αναφορικά με το κατά πόσο η ληφθείσα απόφαση για την πρόσληψη των Νοσηλευτών με την μέθοδο της Αγοράς Υπηρεσιών και για μόνο 6 μήνες είναι η ορθότερη, εκφράζει το Δ.Σ. του Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ.
Σε ανακοίνωση του με αφορμή την ανακοίνωση για έναρξη της διαδικασίας για πρόσληψη 40 Νοσηλευτών με την μέθοδο της Αγοράς Υπηρεσιών για στελέχωση των ΤΑΕΠ, το Δ.Σ. του Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι οι ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι αδιαμφισβήτητες και η οποιαδήποτε ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό είναι καλοδεχούμενη. 
«Όμως με την εργοδότηση προσωπικού υπό αυτό το καθεστώς, της αγοράς δηλαδή υπηρεσιών, πιθανότατα να προκύψουν προβλήματα, τα οποία αναμένεται να διαφανούν άμεσα με την πρόσληψη των συναδέλφων. Γι’ αυτό ως Κλάδος συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το ορθολογικό θα ήταν οι προσλήψεις να γίνονταν βάσει του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(I)/2016), δεδομένου ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερης διάρκειας από 6 μήνες», καταλήγει.

ΠΕΟ για απαξιωτικές δηλώσεις προέδρου για συνδικαλισμό και για ΕΕΕ


Ανακοίνωση ΠΕΟ για δηλώσεις ΠτΔ για συνδικαλισμό
Είναι με έκπληξη και απαρέσκεια που ακούσαμε τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος όταν αποφάσισε να μιλήσει για την απαράδεκτη εικόνα που παρακολουθεί ο λαός να εξελίσσεται στους νευραλγικούς τομείς της Υγείας και της Παιδείας, κατέληξε στην εκτίμηση ότι το πρόβλημα είναι ο συνδικαλισμός και οι συνδικαλιστές.
Λυπούμαστε πραγματικά γιατί ο επικεφαλής της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις δηλώσεις του ενισχύει όσους προσπαθούν να απαξιώσουν τους συνδικαλιστές και να περάσουν το μήνυμα ότι ο συνδικαλισμός βλάπτει την κοινωνία.
Αντί να εγκύψει στην ουσία των ζητημάτων που έρχονται ξανά στην επιφάνεια, στην παιδεία και στην υγεία και να ζητήσει ως Πρόεδρος από τους αρμόδιους Υπουργούς αντί να προκαλούν ένταση και αναστάτωση, να πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης τους, επιχειρεί να τα φορτώσει στους συνδικαλιστές και τον συνδικαλισμό.
Το συνδικαλιστικό κίνημα επιβεβαιώνει καθημερινά και στην πράξη ότι και υπεύθυνο και σοβαρό είναι και δεν θα δεχθούμε μπροστά στα αδιέξοδα και στα προβλήματα να γινόμαστε οδός διαφυγής για την κυβέρνηση.
24 Μαίου 2018

Ανακοίνωση Πεο για ολοκληρωμένο σχέδιο ελάχιστου εισοδήματός σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Τις μέρες αυτές πραγματοποιούνται στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, διάφορες δραστηριότητες με στόχο όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες την προώθηση «Oλοκληρωμένου Σχεδίου Ελάχιστου Εισοδήματος σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο».
Η ΠΕΟ θεωρεί ότι η εμπειρία από την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Κύπρο, καθόλου δεν επιβεβαιώνει αυτό που με βάση τη καμπάνια του συγκεκριμένου δικτύου υπάρχει ο ισχυρισμός, ότι δηλαδή το Ε.Ε.Ε. είναι «μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής προστασίας».
Για μας είναι ξεκάθαρο ότι ανεξάρτητα από τις δικές μας επιθυμίες, αυτό που οι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν, κάτω από το εύηχο σύνθημα για καθιέρωση σχεδίου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δεν είναι την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους το οποίο έχει δραματικά συρρικνωθεί ως αποτέλεσμα των πολιτικών σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας και εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, ούτε και τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου και τη σμίκρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Το αντίθετο. Το Ε.Ε.Ε. όπως προωθείται και όπως το βιώνουμε και στην Κύπρο, χρησιμοποιείται ως όχημα για περιορισμό του εύρους κάλυψης και των πεδίων άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. Η κοινωνική πολιτική όταν αυτή εξαντλείται σε επιδόματα επιβίωσης για όσους τίθενται στο κοινωνικό περιθώριο, μετατρέπεται απλά σε μηχανισμό μεταφοράς πόρων από τους φτωχούς στους φτωχότερους.
Μια σύγχρονη όμως προοδευτική κοινωνική πολιτική, οφείλει να λειτουργεί κυρίως ως μηχανισμός πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας και ως μηχανισμός δικαιότερης ανακατανομής του εισοδήματος.
Ιδιαίτερα στην Κύπρο όπου αποδεδειγμένα, με στοιχεία της Ε.Ε., τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές ανισότητες έχουν τη μεγαλύτερη διεύρυνση, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. και όπου οι δομές κοινωνικής φροντίδας χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς, είναι πέραν από εμφανές ότι εκείνο που χρειάζεται είναι διεύρυνση των πόρων που το κράτος διαθέτει για τη κοινωνική πολιτική, με προγράμματα και παροχές που θα στηρίζουν τις νέες οικογένειες, τους συνταξιούχους, τους ανάπηρους, τους μονογονιούς, τις πολυμελές οικογένειες, τους χαμηλά και μεσαία αμοιβόμενους, στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της στέγασης, της ανάπαυσης κ.α.
29 Μαίου 2018


Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Απεργία στα σκύβαλα, ανακοινώσεις ΠΕΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία σκυβάλων του Δήμου Στροβόλου, μέλη των συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, κατήλθαν σήμερα Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 σε απεργία , αντιδρώντας δυναμικά στην προωθούμενη από το Δημοτικό Συμβούλιο αγορά υπηρεσιών, για αριθμό συνεργείων σκυβάλων από τον ιδιωτικό τομέα.
Η αντίδραση αυτή των εργαζομένων είχε την καθοδήγηση των Συντεχνιών ήταν μέσα στα πλαίσια της γραπτής προειδοποίησης που είχαν δώσει οι Συντεχνίες με επιστολή τους τον Οκτώβριο του 2017,αλλά και μόλις πρόσφατα 10 Μαΐου, αφού είχαν ενημερώσει το Δήμο αρκετές φορές προηγουμένως ότι αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο η αντίδραση των εργαζομένων θα ήταν άμεση και δυναμική.
Τα σημερινά μέτρα δεν είναι παρά προειδοποιητικά και αν δεν υπάρξει θετική κατάληξη, θα κορυφωθούν τις επόμενες εβδομάδες σε μέρες και ώρες που θα αποφασιστούν από την Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι καλούν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποσύρει την απόφαση του και να προχωρήσει σε άλλες διευθετήσεις σε συνεννόηση με το συνδικαλιστικό κίνημα και οι οποίες θα έχουν κύριο άξονα τους την παραμονή του κλάδου στο Δήμο. Με την ενέργεια αυτή θα αποφύγουμε την δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο Δήμο και τους δημότες, την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες και την εφαρμογή ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων στο κλάδο.
Ζητούν από τον Δήμο να εξετάσει τις εισηγήσεις που έχει θέσει το Συνδικαλιστικό κίνημα με κύρια αυτή της δημιουργίας Διαδημοτικών Υπηρεσιών, που ως αποτέλεσμα θα έχει οικονομίες κλίμακας για όλους τους Δήμους και ταυτόχρονα θα παρέχει αποδοτικότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους Δημότες. Εισηγήσεις όμως που μέχρι σήμερα αρνείται να εφαρμόσει έστω και σε πιλοτική βάση, αφού φάνηκε από το ξεκίνημα των συζητήσεων ότι ο στόχος του Δήμου ήταν η μερική ιδιωτικοποίηση στην αρχή και η ολοκληρωτική παράδοση του κλάδου στον ιδιωτικό τομέα σταδιακά.
Η ενέργεια αυτή των εργαζομένων του Δήμου Στροβόλου για λήψη μέτρων ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης στην υπηρεσία αυτή, σηματοδοτεί και την έναρξη μιας ευρύτερης αντίδρασης και στους υπόλοιπους Δήμους που προωθούν τέτοιες αποφάσεις τους.
Επίσης απευθυνόμαστε στους δημότες ζητώντας την κατανόηση τους για την ταλαιπωρία που η απεργία αυτή θα τους δημιουργήσει ,πρέπει όμως να κατανοήσουν τόσο σαν δημότες όσο και σαν εργαζόμενοι και ενεργά μέλη της κοινωνίας ,ότι αν περάσουν τέτοιες πολιτικές οι συνέπειες θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό, γι αυτό και ζητούμε την συμπαράσταση τους.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ΟΗΟ-ΣΕΚ ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ
Λευκωσία 21/5/2018

17/5/2018
Με την ολοκλήρωση της σημερινής πορείας, ο Γ.Γ της ΠΕΟ παρέδωσε υπόμνημα στην Υπ. Εργασίας, με τα αιτήματα της Ομοσπονδίας για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την μεγάλη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας από το 2013 μέχρι το 2017 ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 34,6% και η συχνότητα αυξήθηκε κατά 27,3%. Μέχρι σήμερα, για το 2018, 5 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην εργασία σε σύγκριση με 4 που χάθηκαν ολόκληρο το 2017. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση στους κλάδους Ξενοδοχείων και χώρων εστίασης με 74% , το Εμπόριο με 59% και στον κλάδο των Μεταφορών και Αποθήκευσης με 48%.
Η αύξηση των ατυχημάτων αποτελεί μεγάλη οπισθοχώρηση, παίρνει πίσω την Κύπρο και σ’ αυτό το κεφαλαιώδης ζήτημα για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στην Κύπρο.
Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική κρίση, χρησιμοποιείται και σ’ αυτό τον τομέα από τους εργοδότες μέσα στο γενικότερο πλαίσιο απορρύθμισης της εργασίας και συμπίεσης των εργατικών δικαιωμάτων, για εκπτώσεις και μη λήψη των μέτρων που υποχρεώνονται με βάση νομοθεσία να λάβουν στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας.
Η εργασία με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης όπως αυτοί καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις και τις νομοθεσίες, ο σεβασμός των εργοδοτών στο δικαίωμα της οργάνωσης και στις διαδικασίες συλλογικής διαβούλευσης και συνεργασίας είναι προϋπόθεση για να υπάρχει το αναγκαίο περιβάλλον, ώστε να εφαρμόζονται στην πράξη οι σχετικές νομοθεσίες και να προλαβαίνονται τα εργατικά ατυχήματα.
Η πολιτεία δεν μπορεί απλώς να παρακολουθεί την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και να μην παρεμβαίνει αποφασιστικά για να σταματήσει αυτό το αρνητικό φαινόμενο.
Το συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ απαιτεί το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να υπάρξει αναστροφή της σημερινής αρνητικής κατάστασης.
Προς την κατεύθυνση αυτή επαναλαμβάνουμε σειρά προτάσεων που η ΠΕΟ έχει ήδη καταθέσει:
1. Άμεση προώθηση της τροποποίησης του νόμου για εισαγωγή διοικητικών προστίμων.
2. Εισαγωγή στο νόμο της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταρτίζουν τους νεοεισερχόμενους στην εργασία για τα θέματα ασφάλειας και υγείας
3. Υποχρεωτική κατάρτιση στα θέματα ασφάλειας και υγείας σε κλάδους υψηλού κίνδυνου.
4. Εντατικοποίηση των ελέγχων και πρόσθετη στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ώστε να μπορεί να εκτελεί τον ρόλο του για την εφαρμογή της περί ασφάλειας και υγείας νομοθεσίας .
5. Εκστρατεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την σύσταση και διασφάλιση της λειτουργίας των επιτροπών ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
6. Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε ανειδίκευτους εργάτες. Αυτό δείχνει την αναγκαιότητα της εισαγωγής των επαγγελματικών προσόντων και την διασύνδεση τους με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
7. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας να ενημερώνεται για τα ευρήματα της διερεύνησης των εργατικών ατυχημάτων.
Με εκτίμηση
Πάμπης Κυρίτσης
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ
15/5/2018
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Αντιπροσωπεία του Εκτελεστικού Γραφείου της ΠΕΟ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο για συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΔΩΣΕ Η ΠΕΟ ΣΤΟΝ κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ:
"Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι νέοι, οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο και τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραματικά. Παρά το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται θετικό πρόσημο ανάπτυξης, εντούτοις αυτή η ανάπτυξη δεν καταμερίζεται με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, με αποτέλεσμα, η Κύπρος με βάση στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνονται και από την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, να έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση στη κοινωνική ανισότητα ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.
Για να υπάρξει ουσιαστική αναστροφή αυτής της κατάστασης χρειάζονται κατά την άποψη μας δραστικά μέτρα σ’ ότι αφορά την οικονομία και την απασχόληση καθώς και την κοινωνική πολιτική έτσι που να επανέλθει μια ελάχιστη κοινωνική ισορροπία. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να παρέμβει με σειρά δράσεων οι οποίες κατά την άποψη μας πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής:
1. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, με καθοριστικό τον ρόλο του κρατικού προϋπολογισμού και με στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας. Τα κίνητρα που δίνονται στις διάφορες επιχειρηματικές ομάδες πρέπει να έχουν ως προαπαιτούμενο τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης.
Οι ημικρατικοί οργανισμοί έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τόπου. Η ΠΕΟ διαφωνεί στην ιδιωτικοποίηση των οργανισμών κοινής ωφέλειας και σας καλεί να τερματίσετε ενέργειες που οδηγούν στην αποξένωση τους από το κράτος.
2. Η οικονομική κρίση, η καταστροφή και το σοκ που επέφερε το κούρεμα και ο φόβος και η ανασφάλεια που επικράτησε ανάμεσα στους εργαζόμενους, χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες για να υποσκάψουν τις συλλογικές συμβάσεις και τους ρυθμισμένους όρους απασχόλησης.
Εκμεταλλευόμενοι τη ψηλή ανεργία ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους επιβάλλουν όρους εργασίας εξευτελιστικούς. Η απορρύθμιση της εργασίας επιβεβαιώνεται πολύ γλαφυρά στις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ε.Ε. για το ευρωπαϊκό εξάμηνο όπου καταγράφονται σειρά σημαντικών στοιχείων.
Το κράτος δεν μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί αμέτοχο αυτή τη κατάσταση. Απαιτούμε άμεσα τη λήψη τέτοιων μέτρων που να αναχαιτίζουν την απορρύθμιση της εργασίας και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας ισχύος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων η οποία όπως είναι φανερό έχει διαταραχθεί σοβαρά σε βάρος της εργασίας.
Συγκεκριμένα απαιτούμε:
• Νομοθετικές ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συμφωνημένες συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους, στους τομείς που οι συμβάσεις καλύπτουν.
• Δημιουργία πλαισίου, το οποίο μέσα από τριμερή διαβούλευση, να κατοχυρώνει υποχρεωτικά ελάχιστα δικαιώματα για τις ομάδες εργαζομένων που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (13ος μισθός, ωράριο εργασίας και τρόπος αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, ελάχιστος μισθός, υποχρεωτικές αργίες).
• Τερματισμό της χρησιμοποίησης της αγοράς υπηρεσιών ως μέσο για συγκάλυψη της μισθωτής / εξαρτημένης εργασίας και εισαγωγή ρυθμίσεων που θα ορίζουν τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας. Στο σημείο αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε το απαράδεκτο φαινόμενο το κράτος να είναι πρωταθλητής στη χρησιμοποίηση της αγοράς υπηρεσιών. Επιβάλλεται άμεσα χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή η κυβέρνηση να τοποθετήσει αυτές τις χιλιάδες εργαζομένων σε καθεστώς μισθωτών εργαζομένων όπως στην πραγματικότητα είναι.
• Αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν πρόσφατα για την αδήλωτη εργασία όπως και των νόμων για την ισότητα της μεταχείρισης. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα συμβάλει η κατάθεση και ψήφιση του νόμου και των κανονισμών για τη λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης.
3. Τα τελευταία χρόνια οι εργοδοτικοί κύκλοι δυστυχώς πολλές φορές συνεπικουρούμενοι και από δηλώσεις κρατικών ή πολιτικών αξιωματούχων επαναφέρουν το θέμα της ποινικοποίησης του δικαιώματος της απεργίας. Σας καλούμε να τερματίσετε τις οποιεσδήποτε ενέργειες που οδηγούν σε περιορισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της απεργίας. Οι διαδικασίες λήψης απεργιακών μέτρων τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις ουσιώδεις υπηρεσίες είναι πλήρως συμφωνημένες μεταξύ των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων στον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων και στη Συμφωνία για τη ρύθμιση των απεργιών στην ουσιώδεις υπηρεσίες και δεν χρειάζεται τίποτε περαιτέρω.
4. Ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας αποτελεί μια κατάκτηση των εργαζομένων αποτέλεσμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων μέσα από τους αγώνες και τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος. Από το Σεπτέμβριο του 2016 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση διάλογος για τα ταμεία προνοίας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κληθήκαμε σ’ ένα τέτοιο διάλογο. Αντίθετα διαπιστώνουμε μέσα από κατά καιρούς δηλώσεις ότι η κυβέρνηση προχωρεί σε αποφάσεις και προωθεί ρυθμίσεις που οδηγούν στην αλλοίωση της φύσης και του χαρακτήρα των ταμείων προνοίας. Η ΠΕΟ δεν πρόκειται να συνηγορήσει σε ρυθμίσεις οι οποίες θα ισοπεδώνουν τα ταμεία προνοίας με μορφές ιδιωτικής ασφάλισης και θα τα τοποθετούν στη πράξη έξω από το πλαίσιο των συλλογικά διαμορφωμένων εργασιακών σχέσεων.
5. Η ύπαρξη ολοκληρωμένης πολύπλευρης κοινωνικής πολιτικής είναι απαραίτητο στοιχείο για αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας και για δικαιότερη ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος. Οι περικοπές που έγιναν στην κοινωνική πολιτική (υγεία, στέγαση, συνταξιούχοι, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού) οδήγησαν στην αύξηση της φτώχειας και στην διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας.
Η ΠΕΟ θεωρεί απαραίτητο όπως:
• Τροποποιηθούν τα κριτήρια παραχώρησης πασχαλινού επιδόματος για τους συνταξιούχους έτσι ώστε να το λαμβάνουν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
• Επανεξεταστούν τα κριτήρια για αξιολόγηση των ηλικιωμένων και αναπήρων που έχουν ανάγκη από φροντίδα.
• Εισαχθεί από το κράτος ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που να στηρίζει ιδιαίτερα τους νέους και τις χαμηλόμισθες οικογένειες. Η δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής στέγης είναι πέραν από απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα στο κεφάλαιο των εκποιήσεων.
• Επανασχεδιαστεί το επίδομα τέκνου και η φοιτητική χορηγία έτσι που να καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες και πραγματικότητες της οικογένειας.
6. Η σταδιακή αποπληρωμή μακροπρόθεσμα του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του ταμείου, είναι εξαιρετικής σημασίας για να διασφαλιστεί η δυνατότητα του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν είναι εργαλείο κοινωνικής αλληλεγγύης μόνο μεταξύ των σημερινών ασφαλισμένων αλλά και εργαλείο αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.
Χρειάζεται άμεσα η κυβέρνηση, να προχωρήσει στον αναγκαίο σχεδιασμό, έτσι που να επαναρχίσει η πολιτική δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού και του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την επενδυτική πολιτική του ταμείου, όπως προνοούσε η κοινωνική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2009 στα πλαίσια των μέτρων που αποφασίστηκαν για τη βιωσιμότητα του Ταμείου.
Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να επαναξιολογηθεί το μέτρο της μείωσης κατά 12% εφόρου ζωής της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος της ηλικίας τους. Το μέτρο αυτό είναι ισοπεδωτικό και σκληρό ιδιαίτερα για κάποιες ομάδες εργαζομένων που προέρχονται από βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
7. Όσον αφορά το ΓΕΣΥ θεωρούμε ότι η κυβέρνηση, στο λίγο διάστημα που μας έχει απομείνει για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, οφείλει να ενεργήσει έτσι που να μην υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα και εμπόδια που θα ανατρέψουν τα χρονοδιαγράμματα.
Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε τη στήριξη και ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων έτσι που να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του σχεδίου.
8. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει δραματική αύξηση στα εργατικά ατυχήματα. Μόλις πριν από 4 μέρες μια νέα εργαζόμενη, έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται και σ’ αυτό τον τομέα από τους εργοδότες για να μην λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για προστασία των εργοδοτουμένων τους ενώ και οι εφαρμοστικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας παρουσιάζουν ελλείψεις και προβλήματα με αποτέλεσμα να έχουμε πισωγύρισμα στα θέματα ασφάλειας και υγείας σε βάρος της ζωής και της αρτιμέλειας των εργαζομένων.
Η ΠΕΟ ζητά να εντατικοποιηθούν και πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι στα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας. Χρειάζεται επίσης να καταστεί νομικά δεσμευτική η υποχρέωση των εργοδοτών να καταρτίζουν όλους τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας όπως και να προωθηθεί η υλοποίηση της απόφασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για διοικητικά πρόστιμα στο Νόμο για την Ασφάλεια και Υγεία. Παράλληλα χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη".