Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Αδήλωτη εργασία, φτώχεια, ΠΕΟ, στάση εργασίας καθαριστριών Νοσ. Λεμεσού, έκθεση ΙΝΕΚ

Μετ’ εμποδίων ο έλεγχος για αδήλωτη εργασία
Τρικλοποδιά στην Κυβέρνηση έβαλε η πλειοψηφία των κομμάτων με την αποκοπή και το σταύρωμα κονδυλίων που αφορούν στην αδήλωτη εργασία αλλά και για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των υποχρεώσεων των εργοδοτών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Πριν από μερικές εβδομάδες, κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018, η Βουλή έβαλε «ψαλίδι» σε κονδύλι ύψους €200 χιλ. που προοριζόταν να καλύψει την αγορά υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Επίσης σταυρώθηκε κονδύλι ύψους €1,3 εκατ. που αφορά στην πρόσληψη τριάντα εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, για την εκτέλεση καθηκόντων επιθεωρητή εργασιακών σχέσεων κλίμακας Α2, στη Υπηρεσία Επιθεώρησης που θα δημιουργηθεί.
Και όλα αυτά σε συνάρτηση με την απόφαση της πλειοψηφίας των κομμάτων να βάλει στο ράφι και να αφήνει μετά τις προεδρικές εκλογές το νομοσχέδιο  «ομπρέλα» για τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Να σημειωθεί πως τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας απέστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας καλώντας το να καταθέσει σχετικούς κανονισμούς που θα συνοδεύουν το νομοσχέδιο.
 Σημεία αιχμής αποτελούν το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται, σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας αλλά και οι εξουσίες που παραχωρούνταν στους επιθεωρητές εργασίας. Με το νομοσχέδιο προβλεπόταν η δημιουργία μιας υπηρεσίας η οποία θα διασφάλιζε την ορθή εφαρμογή νομοθεσιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των μισθών, τον κατώτατο μισθό, τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και την αδήλωτη εργασία.
Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου €500 για κάθε αδίκημα παραβίασης σοβαρών νομοθετικών προνοιών και για κάθε εργαζόμενο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε πως οι αποφάσεις της Βουλής δεν αλλάζουν τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης. Όμως, είπε, πως το κόστος εργοδότησης των 30 συμβασιούχων που θα εργοδοτηθούν στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, σημείωσε, πως η δέσμευση του σχετικού κονδυλίου δεν θα καθυστερήσει η πρόσληψη των συγκεκριμένων προσώπων. Σε σχέση με την αποκοπή του κονδυλίου ύψους €200 χιλ., που αφορούσε στην αγορά υπηρεσιών από είκοσι πρόσωπα, ανέφερε, πως το κενό που θα δημιουργηθεί θα καλυφθεί από τους 30 συμβασιούχους που θα προσληφθούν.
  Ελευθερία Παϊζάνου   φιλελεύθερος

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ένας στους τέσσερις
Σταθερή είναι η άνοδος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το ποσοστό πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, ενώ ο δείκτης ανισότητας στην κατανομή του εισοδήματος είναι σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την τετραετία 2012-2016, διαφαίνεται ότι ένας στους τέσσερις βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ο δείκτης φτώχειας είναι υψηλότερος στις γυναίκες. 
Συγκεκριμένα κατά το 2016, το 27,7% του πληθυσμού διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού -ποσοστό σταθερό σε σχέση με το 2013 που ήταν στο 27,8%. Το 2015 καταγράφηκε άνοδος του ποσοστού στο 28,9%. Συγκρίνοντας τα ποσοστά κατά φύλο, φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους άντρες στην Κύπρο. Τα ποσοστά των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό είναι υψηλότερα από αυτά των αντρών. Συγκεκριμένα, για το 2015 το ποσοστό αυτό ήταν 29,8% για τις γυναίκες σε σχέση με 28,1% για τους άντρες και το 2016 28,7% και 26,6%, αντίστοιχα.
Αναφορικά με το ποσοστό κινδύνου φτώχειας, την περσινή χρονιά ανήλθε στο 16,1%. Στα ίδια επίπεδα ήταν και το 2015, ενώ το 2014 είχε υποχωρήσει στο 14,4%. Οι χρονιές 2015 και 2016 έδωσαν τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού που βρισκόταν στα όρια της φτώχειας καθώς το 2013 ήταν μια μονάδα κάτω (15,3%). Και σε αυτό τον δείκτη παρουσιάζεται αντιστοιχία μεταξύ γυναικών και αντρών. Ο δείκτης φτώχειας γυναικών και αντρών διαφέρει κατά δύο μονάδες. Κατά το 2016, το 17,2% των γυναικών βρισκόταν στα όρια της φτώχειας, ενώ στους άντρες το ποσοστό αυτό ήταν στο 15%.
Παράλληλα, το ποσοστό πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας (ηλικίας 0-59) κατά φύλο είναι 10,6%. Μέσα σε τέσσερα χρόνια το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σχεδόν κατά 3% καθώς το 2013 ήταν στο 7,9%.  Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά διαθέτουν κάποιο μέλος που είτε βρίσκεται στην ανεργία, είτε υποαπασχολείται. 
Πάντως, πολύ καλύτερα από ό,τι το 2013, είναι τα στοιχεία για την πληρωμή των υποχρεώσεων των νοικοκυριών. Ενώ κατά το 2013 ένα στα τρία νοικοκυριά καθυστερούσε τις αποπληρωμές, τρία χρόνια μετά η κατάσταση βελτιώθηκε κατά 7 μονάδες. Το ποσοστό πληθυσμού που καθυστέρησε στην αποπληρωμή των δόσεων του δανείου της κύριας κατοικίας ή του ενοικίου, ή των πάγιων λογαριασμών του ή τις δόσεις άλλων δανείων λόγω οικονομικών δυσκολιών υποχώρησε το 2016 στο 26,6% από 31,6% το 2015 και 34,2% το 2014. Να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος αριθμός το 2013 ήταν στο 33,6%. 
Τέλος, ο συντελεστής Gini για το 2016 υποχώρησε στο 32,1 από 33,6 το 2015 και 34,8 το 2014. Η πτώση του συντελεστή δείχνει βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος. Εάν τα εισοδήματα ήταν εξίσου κατανεμημένα στον πληθυσμό τότε ο συντελεστής θα ήταν 0. Επομένως, αύξηση στην τιμή του συντελεστή συνεπάγεται και αύξηση της ανισότητας, ενώ αντίθετα μείωση της τιμής του συντελεστή σημαίνει μείωση της ανισότητας.
  Δήμητρα Λάντου   φιλελεύθερος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σε πρόσφατη συνεδρία του το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ ασχολήθηκε και με το θέμα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι οποίες λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Με βάση τα στοιχεία λήγουν αυτή την περίοδο 116 συλλογικές συμβάσεις. Εκκρεμεί ταυτόχρονα η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την οικοδομική βιομηχανία όπως και η ολοκλήρωση της σύμβασης για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στη βάση της συμφωνίας πλαίσιο που επιτεύχθηκε πρόσφατα με το Υπουργείο Οικονομικών.
Έχοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από το Έκτακτο Συνέδριο τον Δεκέμβριο του 2015 και την απόφαση του 27ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΠΕΟ που πραγματοποιήθηκε στις 16-18 του περασμένου Νοέμβρη, το Εκτελεστικό Συμβούλιο σημειώνει ότι τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις που υποβάλλουμε για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων πρέπει να στοχεύουν:
• Στην ολοκλήρωση της επαναφοράς μισθών και ωφελημάτων.
• Στην επιδίωξη γενικών αυξήσεων, αφού ληφθούν υπόψη τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, με στόχο τη σμίκρυνση των τεράστιων οικονομικών ανισοτήτων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε βάρος των εργαζομένων.
• Στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ειδικότερα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. Σημειώθηκε επίσης η ανάγκη στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας να ρυθμιστεί κατά ανάλογο τρόπο με την άδεια μητρότητας και η άδεια πατρότητας που εισήχθηκε από το 2017.
Προσοχή να δοθεί επίσης στην ορθή εφαρμογή της μεταβατικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε για την επανεκκίνηση του θεσμού της ΑΤΑ από 1/1/2018.
Μαζί με τον αγώνα για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας η άλλη μεγάλη προτεραιότητα είναι ο αγώνας ενάντια στα φαινόμενα απορρύθμισης, στη δημιουργία εργαζομένων δυο και τριών ταχυτήτων, ενάντια στη συγκαλυμμένη απασχόληση με την μέθοδο της μίσθωσης υπηρεσιών.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σημείωσε την απαίτηση η κυβέρνηση και η πολιτεία ευρύτερα να προχωρήσουν σε:
• Νομοθετικές ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συμφωνημένες συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους, στους τομείς που οι συμβάσεις καλύπτουν.
• Νομοθεσία που να κατοχυρώνει ελάχιστα δικαιώματα (13ος μισθός, ωράριο εργασίας, τρόπος αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, ελάχιστος μισθός, υποχρεωτικές αργίες) για τις ομάδες εργαζομένων που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
• Τερματισμό της χρησιμοποίησης της αγοράς υπηρεσιών ως μηχανισμό για συγκάλυψη της μισθωτής / εξαρτημένης απασχόλησης και εισαγωγή ρυθμίσεων που ορίζουν τα χαρακτηριστικά της μισθωτής απασχόλησης.
21 Δεκεμβρίου 2017

Αυθόρμητη στάση εργασίας των καθαριστριών στο Νοσοκομείο Λεμεσού σήμερα. (19/12/2017)
Αιτία τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την υποστελέχωση. Πέραν των 500 ημερών άδειας και πέραν από 2000 ρεπό δεν παραχωρούνται λόγο έλλειψης προσωπικού. Επιπρόσθετα, η εντατικοποιημένοι ρυθμοί που υποχρεώνονται να εργάζονται οι εργαζόμενοι εγκυμονούν κινδύνους όχι μόνο για την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και των ασθενών.
Η ΠΕΟ είναι δίπλα τους από την πρώτη στιγμή και προειδοποιεί τους αρμόδιους ότι αν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, τα μέτρα θα κλιμακωθούν.
………..
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2017

-Κατά το 2018, μεταξύ των 16 πιο αναπτυγμένων χωρών της ΕΕ, η Κύπρος θα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο παραγωγικό χάσμα, θα είναι δηλαδή η χώρα η οποία θα έχει εξαντλήσει περισσότερο από κάθε άλλη, τα περιθώρια που διαθέτει για να μην οδηγηθεί σε μακροοικονομικές ανισορροπίες.
- Ο δείκτης Gini ο οποίος καταδεικνύει το μέγεθος των ανισοτήτων μιας κοινωνίας φανερώνει για τη Κύπρο, διεύρυνσ
η η οποία ήταν η πιο ραγδαία σε ποσοστό σε όλη την Ε.Ε. Το 2016 η Κύπρος έχει την 9η θέση υψηλότερης εισοδηματικής ανισότητας στην Ε.Ε. ενώ πριν την κρίση ήταν στο μέσο της κατάταξης. Στη δε κατάταξη ανάλογα με την ένταση της αναδιανομής υπέρ των πλουσιότερων, η Κύπρος μοιράζεται τις πρώτες θέσεις με την Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σουηδία.
- Σύμφωνα με το Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης του Bertelsmann Stiftung, o οποίος συνυπολογίζει 44 επιμέρους κοινωνικούς δείκτες όπως την αγορά εργασίας, την φτώχεια, κοινωνική συνοχή, εκπαίδευση, υγεία κ.ά., για το 2017 η Κύπρος καταλαμβάνει την 21η θέση των 28 χωρών της Ε.Ε και είναι κατά πολύ χαμηλότερος από αυτόν που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας.
- Το 17,5% των μισθωτών απειλούνταν από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό το 2015 έναντι 13,0% το 2009. Στη διάρκεια της κρίσης σε κάθε δύο εργαζόμενους φτωχούς προστέθηκε και ένας τρίτος. Είναι η ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει και στην Κύπρο πλέον, μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που ενώ εργάζονται, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας επειδή οι αμοιβές τους είναι πολύ χαμηλές
-Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες μεταξύ των περισσότερο προηγμένων χωρών της ΕΈ στις οποίες υπήρξαν ιστορικά υψηλές μειώσεις της αγοραστικής δύναμης των μέσων μισθών αφού καταγράφεται υποχώρηση στο επίπεδο του 2002. Να σημειωθεί ότι η Κύπρος παρουσίασε μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15%.
-Το εισόδημα του κεφαλαίου αντιθέτως παρέμεινε σταθερό. Η αναδιανομή εισοδήματος από την εργασία στο κεφάλαιο επιβεβαιώνεται, ξεκάθαρα από την αύξηση του εισοδηματικού μεριδίου του κεφαλαίου % του ΑΕΠ το οποίο από 45,5% που ήταν πριν το 2013 έχει φτάσει στο 49,5% ενώ το μερίδιο των εισοδημάτων από εργασία από 54,5% έχει πέσει στο 50,5% 
Υπολογίζεται ότι μόνο το 50% από τις μειώσεις στους μισθούς μετατράπηκε σε μείωση των τιμών. Το υπόλοιπο 50% μετατράπηκε σε αυξήσεις των κερδών. 
- Το 25% των πιο εύπορων στην Κύπρο ιδιοποιήθηκε το 2016 το μισό περίπου εισόδημα της χώρας και το 25% των λιγότερων εύπορων το ένα δεκάτο. 
- Με βάση το ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Γραφείου Εργατικών Στατιστικών των ΗΠΑ, κατά την διετία 2013-2014, ένα στα τέσσερα άτομα που επεδίωκαν ή επιθυμούσαν να εργαστούν, αναγκάζονταν να βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας ή υποαπασχόλησης ενώ κατά το 2017, παρέμεναν σε κατάσταση ανεργίας ή υποαπασχόλησης ένα στα πέντε άτομα.

Συμπληρωματική σύνταξη, 13ος και μονιμοποίηση εθελόντριων στην ΕΦ

Χωρίς αναδρομική ισχύ το μικρό τσιεκκούι
fileleftheros
Ίση μεταχείριση θα έχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι με το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, με το οποίο δίνεται δικαίωμα στη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων να υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτηση για να καταστούν δικαιούχοι της μικρής σύνταξης.
Χθες το νομοσχέδιο στάλθηκε υπό τη μορφή του κατεπείγοντος στη Βουλή και θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας στις 3 Ιανουαρίου του 2018, μαζί με την αναπομπή του νόμου.
Ως γνωστό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, καθώς ήταν αντισυνταγματική γιατί αυξάνονταν οι δαπάνες του κράτους ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο συνάδει με το Σύνταγμα.
Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται οι νόμοι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και οι περί Κοινωνικών Παροχών.
Οι επηρεαζόμενοι θα έχουν ξανά τη δυνατότητα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου μέχρι και τις 31/12/2018 και να αξιολογηθούν με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν κατά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας που ήταν η 30ή Νοεμβρίου του 2014, όπως και όλοι οι άλλοι δικαιούχοι του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου.
Στο νομοσχέδιο περιλήφθηκαν ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε να μην δοθεί το δικαίωμα σε όσους αποξένωσαν μεγάλα ποσά καταθέσεων να λαμβάνουν επίδομα που δίδεται σε νοικοκυριά που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, και, σε περίπτωση έγκρισης τέτοιας αίτησης, δεν θα υπάρχει δικαίωμα σε αναδρομική καταβολή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου ή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
  Ελευθερία Παϊζάνου   

Εκατοντάδες τηλεφωνήματα για τον 13ο δέχεται το Τμήμα του Υπ. Εργασίας
dialogos
Πέραν των 100 τηλεφωνημάτων για διάφορα εργασιακά θέματα δέχεται καθημερινά το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκ των οποίων περίπου τα μισά τηλεφωνήματα αφορούν τον 13ο μισθό.

Ταυτόχρονα το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων επίλυσε τρεις εργασιακές διαφορές που προέκυψαν σε σχέση με 13ους μισθούς, οι οποίοι δίδονται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.
 
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ η Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη είπε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 20 Δεκεμβρίου η ενημερωτική εκστρατεία διαφώτισης του Υπουργείου Εργασίας για την παραχώρηση 13ου μισθού εκεί όπου καταβάλλεται, η οποία είχε αρχίσει στις 13 Δεκεμβρίου του μήνα, προσθέτοντας ότι «με την έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας λαμβάνουμε πολύ μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων» από εργοδοτούμενους οι οποίοι ρωτούν μεταξύ άλλων, κατά πόσον δικαιούται 13ο μισθό και αν δικαιούται πώς πρέπει αυτός να τους δοθεί.
 
Ανέφερε ότι η εκστρατεία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία λόγω του μεγάλου αριθμού τηλεφωνημάτων που δέχθηκε το Τμήμα κάτι που αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξε το κοινό για να ενημερωθεί έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα σε εκείνους που δικαιούνται 13ο μισθό.
 
Σημείωσε ότι το Τμήμα δεχόταν πέραν των 100 τηλεφωνημάτων καθημερινά για διάφορα θέματα, εκ των οποίων περίπου τα μισά αφορούσαν τον 13ο μισθό.
 
Σε σχέση με τυχόν καταγγελίες, η κ. Ιωάννου Χασάπη είπε στο ΚΥΠΕ ότι είναι νωρίς να υπάρξουν καταγγελίες κατά εργοδοτών γιατί ως επί το πλείστον στο τέλος του μήνα καταβάλλεται ο 13ος μισθός, προσθέτοντας ότι οι καταγγελίες για μη παραχώρηση 13ου μισθού και οι έλεγχοι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων θα γίνουν με το νέο έτος.
 
Ανέφερε, ωστόσο, ότι υπήρξαν τρεις εργασιακές διαφορές για κάποιους που λαμβάνουν τον 13ο μισθό στις 20 Δεκεμβρίου και έχουν επιλυθεί με παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας.
 
Στο πλαίσιο της εκστρατείας η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, μεταδόθηκαν διαφημιστικά μηνύματα μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και έγιναν καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες. Η εκστρατεία είχε ως στόχο να πληροφορηθούν εργοδότες και εργαζόμενοι κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου μισθού.
Υπουργικό: Ενέκρινε τη μονιμοποίηση 52 Εθελοντριών Υπαξιωματικών
offsite
Με απόφασή του σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Άμυνας για μονιμοποίηση των 52 Εθελοντριών Υπαξιωματικών, η οποία εκκρεμούσε από το 2008.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, οι 52 Εθελόντριες δηλώνοντας την επιθυμία τους για μονιμοποίηση, θα διοριστούν στο βαθμό του Λοχία, σε αντίστοιχη μισθολογική κλίμακα, ενώ θα τους καταβληθεί άμεσα το δικαιούμενο φιλοδώρημα.
Όπως σημειώνεται, η μονιμοποίηση της κατηγορίας αυτής των Υπαξιωματικών αποκαθιστά το αίσθημα δικαίου των Εθελοντριών Υπαξιωματικών ενώ, παράλληλα, εκσυγχρονίζει και εξορθολογίζει διαδικασίες στο πλαίσιο του όλου προγράμματος αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς.

Αναφέρεται τέλος ότι με την έγκριση της μονιμοποίησης των 52 εθελοντριών Υπαξιωματικών επιτυγχάνεται η υλοποίηση του στόχου που είχε τεθεί από το Υπουργείο Άμυνας για αντιμετώπιση όλων των βασικών προβλημάτων που για σειρά ετών ταλάνιζαν τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού της Εθνικής Φρουράς.
Πηγή: 
ΚΥΠΕ

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Σύνταξη χηρείας, ΕΤΥΚ και στήριξη στη ΔΕΔΕ από ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ

ΣΕΚ: Συμφωνία κοινωνικών εταίρων για σύνταξη χηρείας
20.12.2017 18:34 ΚύπροςSigmaLive
Συμφωνία κοινωνικών εταίρων φαίνεται να υπάρχει επί της αρχής σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την παροχή σύνταξης χηρείας και στους άνδρες και απομένει να συμφωνηθούν θέματα που άπτονται του επιπρόσθετου κόστους, σύμφωνα με τη ΣΕΚ.

Σε ανακοίνωσή της συντεχνίας αναφέρεται ότι  τo θέμα της παροχής συζητήθηκε, σήμερα  στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ) υπό την προεδρία της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

«Ήδη για το θέμα αυτό υπάρχει έτοιμο κυβερνητικό νομοσχέδιο που έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου και από τη Νομική Υπηρεσία και σύντομα θα προωθηθεί ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου προς οριστική έγκριση, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί και η συναίνεση των κοινωνικών εταίρων που μετέχουν στο ΕΣΣ», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ΣΕΚ «φαίνεται ότι, επί της αρχής όλοι οι εταίροι συμφωνούν για την καθιέρωση της συγκεκριμένης σύνταξης και απομένει να συμφωνηθούν θέματα που άπτονται του επιπρόσθετου κόστους». 

Δεύτερο θέμα που συζητήθηκε, αναφέρεται, «ήταν η απόφαση της Υπουργού, στη βάση και της θέσης που κατέθεσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, να προχωρήσει σε τροποποιητικό νομοσχέδιο, ώστε όσοι επιλέγουν να μην εξασκήσουν το δικαίωμα τους σε θεσμοθετημένη σύνταξη, δηλαδή σύνταξη στα 63, να δικαιούνται άδεια ασθενείας από τα 63 ως τα 65 νοουμένου ότι εξακολουθούν να εργάζονται» 

Ανοικτό για συζήτηση εξακολουθεί να παραμένει το θέμα της καταβολής ανεργιακού επιδόματος στους συγκεκριμένους εργαζόμενους, προστίθεται.

Στη συνεδρία, συμπληρώνεται, συζητήθηκε επίσης το αίτημα που τέθηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών εργατών και αποφασίστηκε να συσταθεί τεχνική επιτροπή του ΕΣΣ για συζήτηση του θέματος.

Το Σώμα με εισήγηση της Ζέτας Αιμιλιανίδου τήρησε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του Ανδρέα Μουσιούττα ο οποίος διετέλεσε επί δεκατρία σχεδόν έτη, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ΣΕΚ εκφράζει «τη θλίψη της για το θάνατο του υπουργού Ανδρέα Μουσιούττα ο οποίος αθόρυβα και με μεθοδικότητα άφησε τη σφραγίδα του στα εργασιακά δρώμενα της Κύπρου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Όλα έτοιμα για τη σύνταξη χηρείας και στους άνδρες

OFFSITE.COM

Επιμέλεια: Αντρέας Πολυκάρπου
Εξελίξεις υπήρξαν αναφορικά με το θέμα της σύνταξης χηρείας και για τους άνδρες αφού φαίνεται να υπάρχει συμφωνία κοινωνικών εταίρων επί της αρχής σε ό,τι αφορά το εν λόγω νομοσχέδιο και απομένει να συμφωνηθούν θέματα που άπτονται του επιπρόσθετου κόστους.
Αυτό αναφέρεται της ΣΕΚ, ενώ τo θέμα της παροχής συζητήθηκε, σήμερα  στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ) υπό την προεδρία της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.
«Ήδη για το θέμα αυτό υπάρχει έτοιμο κυβερνητικό νομοσχέδιο που έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου και από τη Νομική Υπηρεσία και σύντομα θα προωθηθεί ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου προς οριστική έγκριση, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί και η συναίνεση των κοινωνικών εταίρων που μετέχουν στο ΕΣΣ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τη ΣΕΚ «φαίνεται ότι, επί της αρχής όλοι οι εταίροι συμφωνούν για την καθιέρωση της συγκεκριμένης σύνταξης και απομένει να συμφωνηθούν θέματα που άπτονται του επιπρόσθετου κόστους». 

Η ΕΤΥΚ αποφασίζει τα αιτήματά της προς την Τρ. Κύπρου
Γενική συνέλευση πραγματοποιεί την Πέμπτη το απόγευμα η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για την έγκριση των αιτημάτων που αφορούν την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων της Τράπεζας Κύπρου, της JCC και της USB.
 
Οι γενικές συνελεύσεις θα γίνουν ανά επαρχία. Οι συμβάσεις στις τράπεζες λήγουν τέλος του έτους και μετά την έγκριση των αιτημάτων από τη γενική συνέλευση θα υποβληθούν στις τράπεζες για να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με στόχο την υπογραφή συμφωνίας.
 
Η Τράπεζα Κύπρου έχει ανανεώσει για έναν χρόνο τη συλλογική της σύμβαση που λήγει το 2017 μετά από συμφωνία που προέκυψε με την ΕΤΥΚ. Η συντεχνία είχε αποδεχθεί διετές πάγωμα της ΑΤΑ μέχρι την 31/12/2018 που λήγει η συλλογική σύμβαση, ενώ στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, η συγκεκριμένη δέσμευση θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.
 
Αντικείμενο συζήτησης από εργοδοτικής πλευράς αναμένεται να είναι και η αλλαγή του συστήματος αμοιβών των υπαλλήλων στοχεύοντας στην άρση της υφιστάμενης πολιτικής των οριζόντιων ετήσιων προσαυξήσεων.
 
Πηγή: Ο Φιλελεύθερος

ΣΑΠ ΤΕΠΑΚ: Στήριξη στα δίκαια αιτήματα και στα απεργιακά μέτρα της Συντεχνίας ΔΕΔΕ

Η Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ με ανακοίνωση της αναφέρει:
«Στις 7/12/2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της συντεχνίας Διδακτόρων Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) αποφάσισε τη λήψη απεργιακών μέτρων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λόγω της μη τήρησης των συμφωνηθέντων μεταξύ της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και της ΔΕΔΕ τον περασμένο Ιούνιο. Στηρίζουμε την ιστορική αυτή απόφαση στο μεγαλύτερο και παλαιότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου με την επιθυμία να συνδράμουμε ώστε να γίνει ευρέως γνωστή στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ και στην κυπριακή κοινωνία.
Τα αιτήματα των συναδέλφων δεν αφορούν μόνο τους ίδιους. Αφορούν στην ουσία το σύνολο του νέου ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κύπρου με μη μόνιμες σχέσεις εργασίας. Πρόκειται για εργαζόμενους που ενώ καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο  μέρος κρίσιμων αναγκών των Κυπριακών πανεπιστημίων, η εργασία τους χαρακτηρίζεται με πολύ χαμηλές απολαβές, χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, άδεια μητρότητας και 13ο μισθό.
Σα να μην έφταναν όλα αυτά οι ωρομίσθιοι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν ήδη υποστεί δυο διαδοχικές αποκοπές από το 2013. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο Δελτίο Τύπου της ΔΕΔΕ “ένας διδάσκοντας κάτοχος διδακτορικού που διδάσκει σε ένα ακαδημαϊκό έτος 4 μαθήματα αμείβεται με μεικτές αποδοχές μόλις €9.570 ετησίως.
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι  ήταν η πρόσφατη θεσμοθέτηση κανονισμού από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου που στερεί το δικαίωμα διδασκαλίας μετά από 6 εξάμηνα, μια κίνηση που δικαίως κρίνεται από τη ΔΕΔΕ τουλάχιστον απαράδεκτη, ενάντια σε κάθε κριτήριο ποιότητας και κάθε λογική αξιοκρατίας. Η απρόσκοπτη κάλυψη των διδακτικών αναγκών των Κρατικών Πανεπιστημίων και η αναβάθμιση της παρεχόμενης διδασκαλίας δε θα επιτευχθεί με την επιβολή όλο και πιο επισφαλών όρων εργοδότησης στους συναδέλφους μας. Θα επιτευχθεί μόνο με την προκήρυξη περισσοτέρων μονίμων θέσεων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και επανενεργοποίηση του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή με ετήσια συμβόλαια.
Ο αγώνας της ΔΕΔΕ δεν αφορά μόνο τους Ειδικούς Επιστήμονες για διδακτικούς σκοπούς. Οι συμβασιούχοι ερευνητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αποτελούν και αυτοί τμήμα των πιο επισφαλών και κακοπληρωμένων εργαζόμενων των πανεπιστημίων. Ενώ το έργο τους είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας πανεπιστήμια, στην ιδανική περίπτωση απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη χείριστη δουλεύουν με το κομμάτι (αναθέσεις) ή ακόμα και αμισθί. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις τα Πανεπιστήμια καθυστερούν υπερβολικά την καταβολή των αμοιβών τους (π.χ., 6 μήνες). Υποβάλουν τεράστιο αριθμό ερευνητικών προτάσεων εξασφαλίζοντας εξωτερική χρηματοδότηση. Μόνο μέσα από την έγκριση κάποιων προτάσεων εξασφαλίζουν οι ίδιοι την όποια απασχόληση τους συνεισφέροντας τα μέγιστα στην υλοποίηση των προγραμμάτων, τόσο ερευνητικά όσο και διοικητικά. Την ίδια ώρα το Πανεπιστήμιο ικανοποιεί και με το παραπάνω τους στρατηγικούς του στόχους στο τομέα της έρευνας και προσελκύει εξωτερική χρηματοδότηση. Και όπως στη περίπτωση των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, παράγεται έρευνα που ενισχύει τη φήμη των ιδρυμάτων.
Για τους πιο πάνω λόγους εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση στους συναδέλφους της ΔΕΔΕ και καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα πανεπιστήμια να στηρίξουν έμπρακτα αυτή την απεργία».


Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΕΤΥΚ και ΑΤΑ

ΕΤΥΚ: «Απαράδεκτη δήλωση» του ΥΠΟΙΚ
Οφφσάιτ

Η ΕΤΥΚ νιώθει έντονα την υποχρέωση να σχολιάσει το μέρος των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, αγανάκτηση και προβληματισμό στο σύνολο των εργαζομένων και οι οποίες εκφράζουν ξεκάθαρα μια απαράδεχτη φιλοσοφία σχετικά με τα εργασιακά θέματα και τη διευκόλυνση των απολύσεων, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της οργάνωσης.
Με την ανακοίνωση η ΕΤΥΚ επανέρχεται στο θέμα της αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας και σχολιάζει  την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη δήλωση».

 Όσον αφορά το σχόλιο περί της οριστικοποίησης των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, η ΕΤΥΚ αναφέρει πως η απάντηση δόθηκε την Τρίτη το απόγευμα από τους 6 χιλιάδες που διαδήλωσαν στους δρόμους της Λευκωσίας και έστειλαν ξεκάθαρο το μήνυμα ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν μπορεί να οριστικοποιηθούν, παρά μόνο όταν υλοποιηθούν πλήρως οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και χωρίς την ανάμειξή της στις διαπραγματεύσεις μας με την Τράπεζα για εργασιακά θέματα.
«Θεωρούμε απαράδεχτο το γεγονός, η ίδια η Κυβέρνηση, διά στόματος Υπουργού της, να απευθύνεται σε μια ολόκληρη τάξη εργαζομένων και να τους λέει ότι ‘είσαστε τυχεροί που δεν απολυθήκατε και δεν πρέπει να μιλάτε…’ Δεν είναι οι καθοριστικές προσπάθειες της Κυβέρνησης, που διασφάλισαν τις θέσεις εργασίας στις Τράπεζες αλλά οι αγώνες των εργαζομένων, κάτω από την ομπρέλα και την καθοδήγηση της ΕΤΥΚ (εκτός κι αν ο Υπουργός αναφέρεται στην επιστολή/δέσμευση του, ημερομηνίας 23/5/2013, την οποία οι συνάδελφοι πίστεψαν, έφυγαν από την Τράπεζα και σήμερα κουρεύτηκε και αυτή επηρεάζοντας αρνητικά περισσότερους από 200», αναφέρει η ΕΤΥΚ.
Εξάλλου, προσθέτει πως «οι Τράπεζες είναι ιδιωτικός τομέας στον οποίο δεν χωρούν ή δεν πρέπει να χωρούν, κυβερνητικές παρεμβάσεις, άρα η διαφορά είναι η ύπαρξη μιας ισχυρής συνδικαλιστικής Οργάνωσης η οποία μπορεί μέσα από την ομοψυχία και την αγωνιστικότητα των μελών της να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και τα ωφελήματά των μελών της».

Όπως σημειώνει «εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών και η Κυβέρνηση, δεν έχουν λάβει υπόψη το γεγονός ότι μέσα από τις θυσίες της τελευταίας εξαετίας (μειώσεις και παγοποιήσεις μισθών και ωφελημάτων), οι Τράπεζες έχουν εξοικονομήσει (κόστος για τον συνάδελφο) πέραν του 100% του μισθολογίου και με την υπεύθυνη στάση και την υπομονή που δείξαμε, εδώ και τέσσερα χρόνια, περιμένοντας την Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για την αποκατάσταση των κουρεμένων (κλεμμένων) Ταμείων Προνοίας».
Επίσης, προσθέτει πως δεν έχουν λάβει υπόψη «τις υπερπροσπάθειες και τη σκληρή δουλειά των τραπεζοϋπαλλήλων, σε βάρος της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής τους, που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβίωση και ανάκαμψη των Τραπεζών αλλά και της οικονομίας».
Πηγή: 
ΚΥΠΕ

ΑΤΑ: Τρία ευρώ το μήνα από τον Ιανουάριο 2018
Φιλελεύθερος 19/12/2017
Πολύς ντόρος έγινε το καλοκαίρι με την υπογραφή της συμφωνίας για τον τρόπο καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Μάλιστα, η εργοδοτική πλευρά και οι συντεχνίες από την άλλη «έβγαλαν μαχαίρια», ενώ ο διάλογος κηρύχθηκε άγονος, μέχρι που στη μέση μπήκε η υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, για να μεσολαβήσει και να βρει τη χρυσή τομή.
Ενώ το καλοκαίρι δεν ήταν γνωστό το ύψος της αύξησης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αυτή θα κυμανθεί μεταξύ 0,3-0,35%.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Ιουλίου-Νοεμβρίου 2017 φαίνεται ότι το τιμαριθμικό επίδομα θα ανέλθει στο 0,6%-0,7% και εκκρεμούν τα στοιχεία των καυσίμων και του ηλεκτρισμού τον Δεκέμβριο για να κλειδώσει το ποσοστό.
Από αυτό το ποσοστό (0,6%- 0,7%), θα καταβληθεί στους μισθωτούς το 50% σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία. Επομένως στα €1.000, η αύξηση θα είναι €3, ενώ στα €1.500 η αύξηση θα ανέλθει στα €4,5 και ούτω καθ’ εξής.
Αναφορικά με το κρατικό μισθολόγιο, αν υπολογίσει κανείς ότι στοιχίζει στο κράτος €2,5 δισ., φαίνεται ότι η ΑΤΑ θα κοστίσει επιπρόσθετα €7,5 εκατ.
Ενώ οι μισθωτοί δεν θα δουν ιδιαίτερη διαφορά στην τσέπη τους, αυτό το μέτρο κρίθηκε σημαντικό από τις συντεχνίες καθώς κρατήθηκε ζωντανός ο θεσμός της ΑΤΑ, ενώ θα υπάρξουν χρονιές όπου η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη στους μισθούς λόγω έντονου πληθωρισμού. 
Για παράδειγμα, την 1/7/1998 ο τιμαριθμικός δείκτης ήταν στο 197,24 και έξι μήνες μετά ανέβηκε στο 203,16. Αντίστοιχα 1/1/2000, ο δείκτης ήταν στο 214,67 και την 1/1/2001 στο 219,61.
Από 1η Ιανουαρίου θα αρχίσει η εφαρμογή της ΑΤΑ, επομένως μέχρι τις 31/12/2017 όσες επιχειρήσεις την παραχωρούν θα πρέπει να ενσωματώσουν στον υφιστάμενο βασικό μισθό το ποσοστό της ΑΤΑ στο σημείο που παγιοποιήθηκε στην κάθε επιχείρηση ή κλάδο ξεχωριστά.
Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση ισχύει για όσες επιχειρήσεις ή κλάδους που κατά τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας αυτής παραχωρούν ΑΤΑ στα πλαίσια σχετικών συμφωνιών.

Τέλος αναφέρεται ότι η ΑΤΑ καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους υπάρχει θετικό πρόσημο ανάπτυξης της οικονομίας. Μάλιστα, η συμφωνία προνοεί ότι αν η μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή έχει αρνητικό πρόσημο, δεν επέρχεται μείωση των τιμών λόγω ΑΤΑ. 

Τραπεζο-υπαλλήλοι και εξαγγγελία απεργίας ΔΕΔΕ

Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας τραπ. υπαλλήλων
sigmalive

Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι τραπεζικοί υπάλληλοι, αξιώνοντας πλήρη αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας, που πλήγηκαν από τις αποφάσεις του Eurogroup το 2013.
Διαμαρτύρονται για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την αποζημίωση των «κουρεμένων» Ταμείων Προνοίας.

Η ΕΤΥΚ κάνει λόγο για απαράδεκτη απόφαση, η οποία δεν εξασφαλίζει κανέναν, τείνει να δημιουργήσει νέα δεδομένα στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και είναι επιζήμια για τους εν ενεργεία υπαλλήλους.

Τα υποκαταστήματα των Τραπεζών θα κλείσουν στις 14.00.

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία και θα ακολουθήσει πορεία προς το προεδρικό.
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως θεωρεί τη στάση εργασίας αχρείαστη, ενόσω δεν υπάρχει εργατική διαφορά.

Αυτή την περίοδο, τονίζει, η σταθερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, η προσπάθεια για περιορισμό των προβλημάτων είναι διαρκής, ενώ παράλληλα οι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν.

Παράλληλα σημειώνει ότι ο Σύνδεσμος αντιλαμβάνεται και κατανοεί την ανησυχία των μελών της ΕΤΥΚ, σε σχέση με τις διεκδικήσεις τους αναφορικά με τις απώλειες των Ταμείων Προνοίας.

Προσθέτει ότι η στάση εργασίας που έχει σχέση με τις διεκδικήσεις της ΕΤΥΚ για αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας που πλήγηκαν από τις αποφάσεις του Eurogroup το 2013, εμπίπτουν στο πλαίσιο διαλόγου της Οργάνωσης με την Πολιτεία.
Το θέμα, αναφέρει ο Σύνδεσμος, είναι κυρίως πολιτικό και οικονομικό, αλλά σίγουρα όχι εργασιακής φύσεως.
 

Σύνδεσμος Τραπεζών: Aχρείαστη η στάση εργασίας της ΕΤΥΚ
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, σε ανακοίνωσή του, σε σχέση με τη στάση εργασίας που εξήγγειλε η ΕΤΥΚ για τις 12 Δεκεμβρίου, αναφέρει πως την θεωρεί αχρείαστη ενόσω δεν υπάρχει εργατική διαφορά.

Αναφέρει ότι αυτή την περίοδο η σταθερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, η προσπάθεια για περιορισμό των προβλημάτων είναι διαρκής, ενώ παράλληλα οι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος αντιλαμβάνεται και κατανοεί την ανησυχία των μελών της ΕΤΥΚ, σε σχέση με τις διεκδικήσεις τους αναφορικά με τις απώλειες των Ταμείων Προνοίας.

«Η εργατική ειρήνη αποτέλεσε ένα από τα συστατικά που ώθησαν τη χώρα να ολοκληρώσει έγκαιρα το πρόγραμμα στήριξης και τις τράπεζες να έχουν καταγράψει σημαντικά βήματα βελτίωσης», αναφέρεται.

Παράλληλα διευκρινίζει ότι η ΕΤΥΚ δεν βρίσκεται σε ρήξη με κανένα μέλος του Συνδέσμου, δηλαδή δεν υπάρχει οποιαδήποτε εργατική διαφορά.

Προσθέτει ότι η στάση εργασίας που έχει σχέση με τις διεκδικήσεις της ΕΤΥΚ για αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας που πλήγηκαν από τις αποφάσεις του Eurogroup το 2013, εμπίπτουν στο πλαίσιο διαλόγου της οργάνωσης με την Πολιτεία.

Το θέμα, αναφέρει ο Σύνδεσμος, είναι κυρίως πολιτικό και οικονομικό, αλλά σίγουρα όχι εργασιακής φύσεως.

Επισημαίνεται τέλος ότι απαιτείται σύνεση και νηφαλιότητα από όλες τις εμπλεκόμενες -με τον τραπεζικό τομέα και την οικονομία ευρύτερα- πλευρές, προς διαφύλαξη της σταθερότητας και ενίσχυσης των θετικών προοπτικών της Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος καλεί επίσης το κοινό, όπως την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου αποταθεί στην Τράπεζά του, προκειμένου να ενημερωθεί για το ωράριο εξυπηρέτησης του.
Πηγή: philenews/KYΠε
Πάνε για απεργία οι Δόκτορες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) αποφάσισε τη λήψη απεργιακών μέτρων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου «ως απάντηση στην απροθυμία της Διοίκησης του Πανεπιστημίου να εφαρμόσει τη συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ της συντεχνίας και των Πρυτανικών Αρχών τον περασμένο Ιούνιο», όπως αναφέρει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, τα μέλη της συντεχνίας εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΕ να εξαγγείλει προσεχώς 48η στάση εργασίας σε περίπτωση που η Διοίκηση του Πανεπιστήμιου Κύπρου δεν προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων και στη συνέχιση του διαλόγου με καλή πίστη για τα υπόλοιπα εκκρεμούντα ζητήματα.

Τα απεργιακά μέτρα στα οποία θα συμμετέχουν τόσο ερευνητές όσο και διδάσκοντες θα λάβουν χώρα με την αρχή του επόμενου εξαμήνου και θα επηρεάσουν δεκάδες ερευνητικά προγράμματα και δεκάδες προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε πολλά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αναφέρεται.

Αυτά τα απεργιακά μέτρα είναι προειδοποιητικά και η μη τήρηση των συμφωνηθέντων, όπως και η άρνηση καλόπιστου διαλόγου για τα υπόλοιπα ζητήματα που εκκρεμούν, θα οδηγήσουν από μέρους της Συντεχνίας σε κλιμάκωση των μέτρων, σημειώνεται.

Το ΔΣ της Συντεχνίας καλεί τα μέλη και μη μέλη της, χωρίς φόβο για τυχόν συνέπειες στο εργασιακό τους καθεστώς, να συμμετάσχουν στην απεργία που αφορά τα αυτονόητα δικαιώματα όλων τους.

Ζητά, παράλληλα, από τους φοιτητές αλλά και από την κοινωνία ευρύτερα να κατανοήσουν ότι η διοίκηση του πανεπιστημίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εργατική διαφορά και ότι σε αυτήν θα πρέπει να απευθυνθούν για να ζητήσουν εξηγήσεις.

Καταλήγοντας, η συντεχνία ΔΕΔΕ αναφέρει ότι ως ακαδημαϊκοί που νοιάζονται και για το μέλλον του ίδιου του πανεπιστημίου, οφείλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους  για θέσεις εργασίας με μη επισφαλές καθεστώς εργοδότησης και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης σε αυτό τον χώρο.


ΚΥΠΕ

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Δήμοι, απεργίες στην Ουνφικυπ και στα λεωφορεία Πάφου, ΣΕΚ για φόρους, δικαστική νίκη της ΕΤΥΚ

Υπογράφηκε η πρώτη Παγκύπρια Ενιαία Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων στους Δήμους
Ιστορική θεωρείται η συμφωνία που υπογράφηκε την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, μεταξύ των Συντεχνιών και των Δήμων για την ενιαιοποίηση της διαπραγμάτευσης μεταξύ εργαζομένων και της εργοδοτικής πλευράς για το πλαίσιο που αφορά τις απολαβές και τα εργασιακά ωφελήματα.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και η αντίστοιχη Συντεχνία της ΣΕΚ, οι Δήμοι και η Ένωση Δήμων προσυπέγραψαν την ενιαία Σύμβαση του μόνιμου προσωπικού και
 των ωρομισθίων για το 2016 στην οποία εντάσσονται το σύνολο των προνοιών των τοπικών Συμβάσεων. 
Οι Συντεχνίες επισημαίνουν ότι με αυτή τη συμφωνία μπαίνουν οι βάσεις για μια ενιαία διεκδίκηση ωφελημάτων των εργαζομένων των Δήμων. Πλέον στόχος είναι η έναρξη διαπραγμάτευσης για την επόμενη Συλλογική σύμβαση του 2017-18 στην οποία θα καταβληθεί προσπάθεια εναρμονισμού των ωφελημάτων του προσωπικού των Δήμων. 
Σε δηλώσεις του ο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Αντώνης Νεοφύτου, ανέφερε πως οι συζητήσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Ενιαίας Σύμβασης για παραχώρηση ωφελημάτων στο προσωπικό της Αυτοδιοίκησης και αναμένεται να εξαρτηθούν από την πορεία του διαλόγου που πραγματοποιείται μεταξύ ΠΕΟ και ΣΕΚ για τη Συμφωνία Πλαίσιο. Σημειώνεται ότι ο διάλογος για τη συμφωνία έχει καταληκτική ημερομηνία την 31.5.2018 και αντικείμενο των επαφών των δύο πλευρών είναι το ποσοστό αύξησης του μισθολογίου, η αποκατάσταση των περικοπών στους μισθούς και η ένταξη των νεοεισελθέντων και αορίστου χρόνου εργαζομένων σε Ταμείο Προνοίας.
Επιπλέον μετά τη συμφωνία μεταξύ των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ και της εργοδοτικής πλευράς, λύνονται τα χέρια των εμπλεκομένων στη διαπραγμάτευση καθώς από τις 60 συμβάσεις που ισχύουν σήμερα, 30 για τους ωρομίσθιους κι άλλες 30 για τους μόνιμους υπαλλήλους, παραμένουν μόλις δύο - μια για κάθε κατηγορία προσωπικού.
Για πρώτη φορά κεντροποιείται η διαπραγμάτευση, ενισχύεται η Κλαδικότητα και οι Δήμοι θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα.
Σημειώνουμε ότι η τελετή υπογραφής της ενιαίας Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης των εργαζομένων στους Δήμους πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Στροβόλου.
PEO, 6/12/2017
Οι εργαζόμενοι στην UNFICYP διεκδικούν το δικαίωμά τους στην εργασία
Σήμερα οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από τις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών στο Λήδρα Πάλας και στη Σκουριώτισσα πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας από το Λήδρα Πάλας προς το Υπουργείου Εργασίας και επέδωσαν υπόμνημα, με το οποίο καλείται η Υπουργός να παρέμβει ώστε οι εργαζόμενοι να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους και ταυτόχρονα, να γίνει συνεννόηση με τα Ηνωμένα Έθνη ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
«Η ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων με κάθε μέσο μέχρι τη δικαίωσή τους. Αναμένουμε ότι αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των εργαζομένων ώστε να αποφασιστούν τα παραπέρα μέτρα που θα ληφθούν», επεσήμανε ο Γ.Γ. της Συντεχνίας Λευτέρης Γεωργιάδης.
Υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν αυθόρμητη στάση εργασίας την περασμένη Τρίτη διεκδικώντας το δικαίωμά τους στη δουλειά.
«Tο πρόβλημα ξεκίνησε κυρίως από την ημέρα που τα Ηνωμένα Έθνη αφαίρεσαν από τα Συμβόλαιά τους την υποχρέωση των υποεργολάβων όταν αναλαμβάνουν εργασίες στους χώρους αυτούς, το προσωπικό να παραμένει στις θέσεις του με τους ίδιους όρους απασχόλησης, αποτέλεσμα αυτού οι εργαζόμενοι είτε να απολύονται είτε να εκβιάζονται να αποδεκτούν μειώσεις μισθών και άλλων ωφελημάτων για να παραμείνουν στην εργασία τους. Για αυτό, κύριο αίτημα των εργαζομένων σήμερα είναι να επαναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη τους όρους στα συμβόλαιά τους, κάτι που απαιτείται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και η λογική και το δίκαιο των εργαζομένων. Ζητήσαμε συνάντηση μαζί με τους υπεύθυνους που χειρίζονται τα θέματα των συμβολαίων εδώ και περίπου 15 μέρες αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Εμείς θα επιμένουμε να συναντηθούμε μαζί τους γιατί μέρος της ευθύνης για το ότι οι εργαζόμενοι κάθε φορά που αλλάζει εργολάβος είναι εκτεθειμένοι και αβέβαιοι για τις δουλειές και τα ωφελήματά τους τη φέρουν και τα ΗΕ και έχουν ρόλο και λόγο στο όλο πρόβλημα.
Πέραν τούτου, εκτιμούμε ότι και οι εργολάβοι παρανομούν με τον τρόπο που λειτουργούν και δεν μπορεί να απολύονται ως πλεονάζοντες οι εργαζόμενοι, τη στιγμή που δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους εδώ και πολλά χρόνια, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ίδιες εγκαταστάσεις, με τον ίδιο εξοπλισμό, για τους ίδιους ανθρώπους. Είναι αδιανόητο να τους πει κάποιος ότι θα φύγουν αυτοί και θα πάρουν κάποιοι άλλοι τις δουλειές τους απλά και μόνο επειδή άλλαξε ο εργολάβος», ανέφερε ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ.
Όπως είπε, το θέμα έχει συζητηθεί και στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μελετά τις καταγγελίες που έγιναν και αναμένεται η τοποθέτησή του επί της διαφοράς.
1/12/2017

Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) εναντίον της ΕΤΥΚ
Offsite.com.cy 7/12/2017
Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) εναντίον της ΕΤΥΚ για απεργία που κατήλθαν υπάλληλοι της Τράπεζας το 2007, αναγκάζοντας την Τράπεζα να καταβάλει και τα δικαστικά έξοδα.
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, με την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου (Τ. Καρακάννα ΠΕΔ) έκλεισε ένα μεγάλο θέμα που για 10 ολόκληρα χρόνια εντελώς αδικαιολόγητα ταλαιπωρούσε τόσο την ηγεσία της ΕΤΥΚ όσο και αριθμό υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου.
«Μέσα από μια διαδικασία που διήρκεσε ακριβώς μια δεκαετία και έγιναν πολλές παρουσιάσεις στο Δικαστήριο με κατάθεση πολλών τεκμηρίων και μαρτυριών ενώπιον της Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου κας  Καρακάννα, τελικά εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου η οποία απορρίπτει την αγωγή και ταυτόχρονα αναγκάζει τους ενάγοντες να αναλάβουν και όλα τα έξοδα», αναφέρει η ΕΤΥΚ σημειώνοντας πως η Τράπεζα όχι μόνο έχασε το ποσό των €700,000 που απαιτούσε ως αποζημιώσεις αλλά στο τέλος θα πληρώσει και όλα τα έξοδα της δίκης.
Προσθέτει πως από μόνη της η απόφαση αποκαθιστά την τάξη πραγμάτων στη σωστή διάσταση και επιβεβαιώνει ότι οι εργασιακές σχέσεις και δράσεις δεν κρίνονται στις αίθουσες του Δικαστηρίου αλλά μέσα από τις γνωστές και καθιερωμένες διαδικασίες των Εργασιακών Σχέσεων.
Σημειώνει παράλληλα πως η απόφαση αυτή αποτελεί ασπίδα και δόρυ για την ΕΤΥΚ και τους υπαλλήλους των τραπεζών, καθώς και για ολόκληρο τον εργατικό κόσμο, αφού «ακυρώνει τις νεοφανείς αποφάσεις πολλών εργοδοτικών κύκλων να αμφισβητήσουν τους Θεσμούς και τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και να τους υποκαταστήσουν με Δικαστικά μέτρα».
Πηγή: 
KYΠΕ


Εφικτή η μείωση φόρων μέσα στο 2018 - Ικανοποίηση ΣΕΚ από δημόσιες δηλώσεις υπουργού Οικονομικών


Η ΣΕΚ καταγράφει με θετικότητα τη δημόσια δήλωση του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη ότι το 2018 θα είναι χρονιά περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων. 

Πρόκειται για μια ορθή υπουργική δήλωση που έγινε την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 με την ευκαιρία της ομιλίας του υπουργού στην ολομέλεια της βουλής με αφορμή την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. 

Η τοποθέτηση αυτή είναι απόλυτα ταυτόσημη με τις θέσεις πολιτικής της ΣΕΚ, η οποία τους τελευταίους πολλούς μήνες υποστηρίζει πως, ο τόπος χρειάζεται μια γενική ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση η οποία θα μειώνει τα ψηλά φορολογικά βάρη που φορτώθηκαν στους ώμους των πολιτών μεσούσης της οικονομικής κρίσης. 

Χαιρετίζουμε την κυβερνητική πολιτική που φαίνεται πως λαμβάνει υπόψη τις θέσεις αρχής της ΣΕΚ, όπως αυτές καθορίστηκαν μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις του Κινήματος. 

Ακράδαντα πιστεύουμε πως, μια φορομεταρρύθμιση που θα βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του τόπου θα μειώσει τα φορολογική βάρη που επωμίζονται οι μισθωτοί πολίτες, θα ενισχύσει τα εισοδήματα τους, θα αυξήσει τη ροπή προς κατανάλωση και θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία να κινηθεί προς καλύτερες αναπτυξιακές κατευθύνσεις. 

Μια σωστά δομημένη φορομεταρρύθμιση θα δώσει επιπρόσθετες αναπτυξιακές δυνατότητες και στις επιχειρήσεις συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, μέσα από τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. 

Φαίνεται πως ο προϋπολογισμός του 2018, όπως εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός, είναι ένας προϋπολογισμός που επιτρέπει τη μείωση των φόρων. 
Η ΣΕΚ χαιρετίζει αυτή τη διαπίστωση – παραδοχή  γιατί η μείωση των φόρων φέρνει ανάπτυξη και αναμένει να προσκληθεί σε κοινωνικό διάλογο από την κυβέρνηση για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη μέσα από λογικές διαβούλευσης και συναντίληψης. 

 

Απεργία στα λεωφορεία Πάφου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/12/2017 09:38

stockwatch

Ακινητοποιημένα παραμένουν από τις 06:00 το πρωί τα λεωφορεία του ΟΣΥΠΑ. 

Οι εργαζόμενοι στον ΟΣΥΠΑ από τις 06:00 το πρωί στην επαρχία Πάφου έβαλαν φρένο με αποτέλεσμα να επηρεαστούν 18 χιλιάδες περίπου επιβάτες.

Ανάμεσα στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται και οι 80 οδηγοί λεωφορείων οι οποίοι δεν θα πραγματοποιήσουν κανένα δρομολόγιο γιατί, όπως ισχυρίζονται, δεν τους έχει ακόμη καταβληθεί ο μισθός τους για τον μήνα Νοέμβριο.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετώπισαν και τους προηγούμενους μήνες.

Σημειώνεται πως από τη σημερινή στάση εργασίας αναμένεται να επηρεαστούν περίπου έξι χιλιάδες μαθητές, χιλιάδες ξένοι επισκέπτες, αρκετοί συνταξιούχοι αλλά και όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα λεωφορεία για να μεταβούν στις εργασίες τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εκπρόσωπος των οδηγών Χρίστος Ευαγγέλου στο ΚΥΠΕ, οι χθεσινές προσπάθειες που καταβλήθηκαν μεταξύ υπουργείου και διεύθυνσης του ΟΣΥΠΑ δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα γι’ αυτό και οι ίδιοι δεν έχουν άλλη επιλογή από την απεργία.

Τέλος η απεργία στα λεωφορεία Πάφου

Διαλογος 5/12/2017
Πιάνουν και πάλι τιμόνι αύριο οι οδηγοί της εταιρίας λεωφορείων στην Πάφο (ΟΣΥΠΑ) μετά τη σημερινή συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με το Υπουργείο Μεταφορών.
Αύριο ή το αργότερο μεθαύριο αναμένεται να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στην εταιρία ενώ, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών Αλέκου Μιχαηλίδη, η εταιρία αποδέχτηκε τελικά την πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών.
“Βρήκαμε κοινή συνισταμένη για επίλυση του προβλήματος”, όπως δήλωσε στον “Διάλογο” από την πλευρά του ο πρόεδρος της Εταιρίας Γιώργος Ιωαννίδης.

Λίγη ώρα προηγουμένως πάντως οι δυο πλευρές δήλωναν πως επήλθε αδιέξοδο στις συζητήσεις.

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Απεργία στα Ηνωμένα Έθνη, στάση εργασίας και διαδήλωση ΕΤΥΚ για ταμείο προνοίας

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 60 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ UNFICYP
Σε αυθόρμητη στάση εργασίας κατήλθαν σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών στο ΛΗΔΡΑ ΠΑΛΑΣ και στη Σκουριώτισσα, διαμαρτυρόμενοι για την απόλυση τους από τους Υπεργολάβους που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας στην UNFICYP.
Πιο συγκεκριμένα επειδή τα Ηνωμένα Έθνη αφαίρεσαν από τα συμβόλαια που υπογράφουν με τους υπεργολάβους που αναλαμβάνουν τις υπηρεσίες σίτισης και καθαριότητας, πρόνοιας που τους υποχρέωνε να διατηρούν, σε περίπτωση αλλαγής εργολάβου, το προσωπικό με τα δικαιώματα τους, οι νέοι εργολάβοι απολύουν το προσωπικό εκτός εάν υποκύψουν στους εκβιασμούς τους για μείωση των μισθών και κατάργηση ωφελημάτων όπως το ταμείο προνοίας, ο 13ος μισθός, οι αργίες και άλλα.
Η κατάσταση αυτή επαναλαμβανόμενη τα τελευταία 4 περίπου χρόνια, οδήγησε τους εργαζόμενους σε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και μη αντέχοντας την εκμετάλλευση αποφάσισαν να κατέλθουν σε στάση εργασίας διεκδικώντας την εργασία τους και τα δικαιώματα τους που πηγάζουν μέσα από τη Συλλογική σύμβαση.
Παρά τις προσπάθειες των συντεχνιών για διατήρηση των εργαζομένων και σεβασμό των δικαιωμάτων τους αυτό δεν κατέστη δυνατόν, αλλά αντίθετα οι υπεργολάβοι της ΕΣ-ΚΟ και ΤΟΖΟΥΝ προχώρησαν στην απόλυση τους και ταυτόχρονα δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζουν τη συλλογική σύμβαση και ότι θα κρατήσουν όσους υπογράψουν προσωπικό συμβόλαιο με τους δικούς τους, απαράδεκτους όρους απασχόλησης.
Οι συντεχνία μας ζήτησε συνάντηση με τους υπευθύνους του τμήματος προσφορών των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο χωρίς καμιά ανταπόκριση μέχρι στιγμής.
Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση των υπευθύνων της UNFICYP οι οποίοι ανέχονται την απαράδεκτη συμπεριφορά των υπεργολάβων και παραμένουν θεατές, έστω κι αν φραστικά τουλάχιστον, στα συμβόλαια αναφέρεται η υποχρέωση για σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η εκτίμηση μας είναι ότι παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί μεταβίβασης επιχείρησης, βάση της οποίας σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό μεταφέρεται στο νέο εργοδότη με τα δικαιώματα του.
Για την όλη διαφορά έχει ενημερωθεί και το Τμήμα Εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και αναμένεται να καλέσει σε συνάντηση τους δύο Υπεργολάβους.
Από τη ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ
Λευκωσία 28/11/2017                      
ΕΤΥΚ: Στάση εργασίας και πορεία προς το Προεδρικό για τα κουρεμένα Ταμεία Προνοίας
28 Νοεμβρίου 2017, 3:17 μμ  
Fileleftheros
Σε διαμαρτυρία για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας με στάση εργασίας και πορεία προς το Προεδρικό καλεί η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) τα μέλη της, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ, η Οργάνωση καλεί όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους επηρεαζόμενους και μη, σε διαμαρτυρία με στάση εργασίας την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, από τις 14.00  μέχρι τις 15.00. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι με τις οικογένειές τους καλούνται σε συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΤΥΚ στις 15.15. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως αναφέρει στην εγκύκλιό της η ΕΤΥΚ, «βλέποντας το χρόνο να φεύγει και οι επηρεαζόμενοι συνάδελφοι να είναι αντικείμενο εμπαιγμού, αλλά και συχνά μπαλάκι από τον Άννα στον Καϊάφα και ο Πόντιος Πιλάτος να νίπτει τας χείρας του, η ηγεσία της Οργάνωσης δεν μπορούσε να είναι απαθής». Για το λόγο αυτό, προστίθεται, η ΕΤΥΚ αποφάσισε ότι με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αν χρειαστεί θα κλιμακώσει ανάλογα, θα διεκδικήσει την άρση της αδικίας εις βάρος των συναδέλφων της Τράπεζας Κύπρου διότι το θέμα πρέπει να λυθεί οριστικά πριν από το τέλος του χρόνου.

Η Οργάνωση αναφέρει ότι αδικαιολόγητα και άδικα κουρεύτηκαν τα Ταμεία Προνοίας και σε αυτό συμφώνησαν ότι τα κόμματα της Βουλής, ενώ άδικα και προκλητικά δεν αναγνωρίσθηκαν ατομικές μερίδες για να εξαιρεθούν οι πρώτες €100.000 όπως έγινε με όλους τους καταθέτες. Επίσης, αναφέρεται, δεν συμψηφίσθηκαν οι καταθέσεις με τα δάνεια και σε αρκετές περιπτώσεις τα δάνεια των τραπεζικών είχαν εγγύηση το ίδιο το Ταμείο Προνοίας τους, ενώ όλοι οι άλλοι πελάτες είχαν αυτό το δικαίωμα.

Αναφέρονται επίσης στη δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρόεδρο της ΕΤΥΚ και στο διάγγελμά του στον κυπριακό λαό ότι θα διασφαλισθούν άμεσα όλα τα Ταμεία Προνοίας.

«Πέραν απ’ αυτό ήρθε το ροκάνισμα της δέσμευσης του Προέδρου από τον Υπουργό Οικονομικών που μιλούσε για μερική κάλυψη σε βάθος τριακονταετίας», αναφέρεται.

Τέλος η ηγεσία της ΕΤΥΚ καλεί όλους τους υποψηφίους Προέδρους να τοποθετηθούν στο πιο πάνω θέμα και να δεσμευτούν ότι προτεραιότητά τους θα είναι να εκλεγούν η αποκατάσταση της αδικίας.
Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ