Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Αδήλωτη εργασία, φτώχεια, ΠΕΟ, στάση εργασίας καθαριστριών Νοσ. Λεμεσού, έκθεση ΙΝΕΚ

Μετ’ εμποδίων ο έλεγχος για αδήλωτη εργασία
Τρικλοποδιά στην Κυβέρνηση έβαλε η πλειοψηφία των κομμάτων με την αποκοπή και το σταύρωμα κονδυλίων που αφορούν στην αδήλωτη εργασία αλλά και για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των υποχρεώσεων των εργοδοτών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Πριν από μερικές εβδομάδες, κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018, η Βουλή έβαλε «ψαλίδι» σε κονδύλι ύψους €200 χιλ. που προοριζόταν να καλύψει την αγορά υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Επίσης σταυρώθηκε κονδύλι ύψους €1,3 εκατ. που αφορά στην πρόσληψη τριάντα εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, για την εκτέλεση καθηκόντων επιθεωρητή εργασιακών σχέσεων κλίμακας Α2, στη Υπηρεσία Επιθεώρησης που θα δημιουργηθεί.
Και όλα αυτά σε συνάρτηση με την απόφαση της πλειοψηφίας των κομμάτων να βάλει στο ράφι και να αφήνει μετά τις προεδρικές εκλογές το νομοσχέδιο  «ομπρέλα» για τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Να σημειωθεί πως τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας απέστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας καλώντας το να καταθέσει σχετικούς κανονισμούς που θα συνοδεύουν το νομοσχέδιο.
 Σημεία αιχμής αποτελούν το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται, σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας αλλά και οι εξουσίες που παραχωρούνταν στους επιθεωρητές εργασίας. Με το νομοσχέδιο προβλεπόταν η δημιουργία μιας υπηρεσίας η οποία θα διασφάλιζε την ορθή εφαρμογή νομοθεσιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των μισθών, τον κατώτατο μισθό, τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και την αδήλωτη εργασία.
Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου €500 για κάθε αδίκημα παραβίασης σοβαρών νομοθετικών προνοιών και για κάθε εργαζόμενο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε πως οι αποφάσεις της Βουλής δεν αλλάζουν τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης. Όμως, είπε, πως το κόστος εργοδότησης των 30 συμβασιούχων που θα εργοδοτηθούν στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, σημείωσε, πως η δέσμευση του σχετικού κονδυλίου δεν θα καθυστερήσει η πρόσληψη των συγκεκριμένων προσώπων. Σε σχέση με την αποκοπή του κονδυλίου ύψους €200 χιλ., που αφορούσε στην αγορά υπηρεσιών από είκοσι πρόσωπα, ανέφερε, πως το κενό που θα δημιουργηθεί θα καλυφθεί από τους 30 συμβασιούχους που θα προσληφθούν.
  Ελευθερία Παϊζάνου   φιλελεύθερος

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ένας στους τέσσερις
Σταθερή είναι η άνοδος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το ποσοστό πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, ενώ ο δείκτης ανισότητας στην κατανομή του εισοδήματος είναι σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την τετραετία 2012-2016, διαφαίνεται ότι ένας στους τέσσερις βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ο δείκτης φτώχειας είναι υψηλότερος στις γυναίκες. 
Συγκεκριμένα κατά το 2016, το 27,7% του πληθυσμού διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού -ποσοστό σταθερό σε σχέση με το 2013 που ήταν στο 27,8%. Το 2015 καταγράφηκε άνοδος του ποσοστού στο 28,9%. Συγκρίνοντας τα ποσοστά κατά φύλο, φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους άντρες στην Κύπρο. Τα ποσοστά των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό είναι υψηλότερα από αυτά των αντρών. Συγκεκριμένα, για το 2015 το ποσοστό αυτό ήταν 29,8% για τις γυναίκες σε σχέση με 28,1% για τους άντρες και το 2016 28,7% και 26,6%, αντίστοιχα.
Αναφορικά με το ποσοστό κινδύνου φτώχειας, την περσινή χρονιά ανήλθε στο 16,1%. Στα ίδια επίπεδα ήταν και το 2015, ενώ το 2014 είχε υποχωρήσει στο 14,4%. Οι χρονιές 2015 και 2016 έδωσαν τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού που βρισκόταν στα όρια της φτώχειας καθώς το 2013 ήταν μια μονάδα κάτω (15,3%). Και σε αυτό τον δείκτη παρουσιάζεται αντιστοιχία μεταξύ γυναικών και αντρών. Ο δείκτης φτώχειας γυναικών και αντρών διαφέρει κατά δύο μονάδες. Κατά το 2016, το 17,2% των γυναικών βρισκόταν στα όρια της φτώχειας, ενώ στους άντρες το ποσοστό αυτό ήταν στο 15%.
Παράλληλα, το ποσοστό πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας (ηλικίας 0-59) κατά φύλο είναι 10,6%. Μέσα σε τέσσερα χρόνια το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σχεδόν κατά 3% καθώς το 2013 ήταν στο 7,9%.  Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά διαθέτουν κάποιο μέλος που είτε βρίσκεται στην ανεργία, είτε υποαπασχολείται. 
Πάντως, πολύ καλύτερα από ό,τι το 2013, είναι τα στοιχεία για την πληρωμή των υποχρεώσεων των νοικοκυριών. Ενώ κατά το 2013 ένα στα τρία νοικοκυριά καθυστερούσε τις αποπληρωμές, τρία χρόνια μετά η κατάσταση βελτιώθηκε κατά 7 μονάδες. Το ποσοστό πληθυσμού που καθυστέρησε στην αποπληρωμή των δόσεων του δανείου της κύριας κατοικίας ή του ενοικίου, ή των πάγιων λογαριασμών του ή τις δόσεις άλλων δανείων λόγω οικονομικών δυσκολιών υποχώρησε το 2016 στο 26,6% από 31,6% το 2015 και 34,2% το 2014. Να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος αριθμός το 2013 ήταν στο 33,6%. 
Τέλος, ο συντελεστής Gini για το 2016 υποχώρησε στο 32,1 από 33,6 το 2015 και 34,8 το 2014. Η πτώση του συντελεστή δείχνει βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος. Εάν τα εισοδήματα ήταν εξίσου κατανεμημένα στον πληθυσμό τότε ο συντελεστής θα ήταν 0. Επομένως, αύξηση στην τιμή του συντελεστή συνεπάγεται και αύξηση της ανισότητας, ενώ αντίθετα μείωση της τιμής του συντελεστή σημαίνει μείωση της ανισότητας.
  Δήμητρα Λάντου   φιλελεύθερος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σε πρόσφατη συνεδρία του το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ ασχολήθηκε και με το θέμα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι οποίες λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Με βάση τα στοιχεία λήγουν αυτή την περίοδο 116 συλλογικές συμβάσεις. Εκκρεμεί ταυτόχρονα η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την οικοδομική βιομηχανία όπως και η ολοκλήρωση της σύμβασης για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στη βάση της συμφωνίας πλαίσιο που επιτεύχθηκε πρόσφατα με το Υπουργείο Οικονομικών.
Έχοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από το Έκτακτο Συνέδριο τον Δεκέμβριο του 2015 και την απόφαση του 27ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΠΕΟ που πραγματοποιήθηκε στις 16-18 του περασμένου Νοέμβρη, το Εκτελεστικό Συμβούλιο σημειώνει ότι τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις που υποβάλλουμε για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων πρέπει να στοχεύουν:
• Στην ολοκλήρωση της επαναφοράς μισθών και ωφελημάτων.
• Στην επιδίωξη γενικών αυξήσεων, αφού ληφθούν υπόψη τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, με στόχο τη σμίκρυνση των τεράστιων οικονομικών ανισοτήτων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε βάρος των εργαζομένων.
• Στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ειδικότερα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. Σημειώθηκε επίσης η ανάγκη στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας να ρυθμιστεί κατά ανάλογο τρόπο με την άδεια μητρότητας και η άδεια πατρότητας που εισήχθηκε από το 2017.
Προσοχή να δοθεί επίσης στην ορθή εφαρμογή της μεταβατικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε για την επανεκκίνηση του θεσμού της ΑΤΑ από 1/1/2018.
Μαζί με τον αγώνα για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας η άλλη μεγάλη προτεραιότητα είναι ο αγώνας ενάντια στα φαινόμενα απορρύθμισης, στη δημιουργία εργαζομένων δυο και τριών ταχυτήτων, ενάντια στη συγκαλυμμένη απασχόληση με την μέθοδο της μίσθωσης υπηρεσιών.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σημείωσε την απαίτηση η κυβέρνηση και η πολιτεία ευρύτερα να προχωρήσουν σε:
• Νομοθετικές ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συμφωνημένες συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους, στους τομείς που οι συμβάσεις καλύπτουν.
• Νομοθεσία που να κατοχυρώνει ελάχιστα δικαιώματα (13ος μισθός, ωράριο εργασίας, τρόπος αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, ελάχιστος μισθός, υποχρεωτικές αργίες) για τις ομάδες εργαζομένων που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
• Τερματισμό της χρησιμοποίησης της αγοράς υπηρεσιών ως μηχανισμό για συγκάλυψη της μισθωτής / εξαρτημένης απασχόλησης και εισαγωγή ρυθμίσεων που ορίζουν τα χαρακτηριστικά της μισθωτής απασχόλησης.
21 Δεκεμβρίου 2017

Αυθόρμητη στάση εργασίας των καθαριστριών στο Νοσοκομείο Λεμεσού σήμερα. (19/12/2017)
Αιτία τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την υποστελέχωση. Πέραν των 500 ημερών άδειας και πέραν από 2000 ρεπό δεν παραχωρούνται λόγο έλλειψης προσωπικού. Επιπρόσθετα, η εντατικοποιημένοι ρυθμοί που υποχρεώνονται να εργάζονται οι εργαζόμενοι εγκυμονούν κινδύνους όχι μόνο για την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και των ασθενών.
Η ΠΕΟ είναι δίπλα τους από την πρώτη στιγμή και προειδοποιεί τους αρμόδιους ότι αν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, τα μέτρα θα κλιμακωθούν.
………..
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2017

-Κατά το 2018, μεταξύ των 16 πιο αναπτυγμένων χωρών της ΕΕ, η Κύπρος θα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο παραγωγικό χάσμα, θα είναι δηλαδή η χώρα η οποία θα έχει εξαντλήσει περισσότερο από κάθε άλλη, τα περιθώρια που διαθέτει για να μην οδηγηθεί σε μακροοικονομικές ανισορροπίες.
- Ο δείκτης Gini ο οποίος καταδεικνύει το μέγεθος των ανισοτήτων μιας κοινωνίας φανερώνει για τη Κύπρο, διεύρυνσ
η η οποία ήταν η πιο ραγδαία σε ποσοστό σε όλη την Ε.Ε. Το 2016 η Κύπρος έχει την 9η θέση υψηλότερης εισοδηματικής ανισότητας στην Ε.Ε. ενώ πριν την κρίση ήταν στο μέσο της κατάταξης. Στη δε κατάταξη ανάλογα με την ένταση της αναδιανομής υπέρ των πλουσιότερων, η Κύπρος μοιράζεται τις πρώτες θέσεις με την Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σουηδία.
- Σύμφωνα με το Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης του Bertelsmann Stiftung, o οποίος συνυπολογίζει 44 επιμέρους κοινωνικούς δείκτες όπως την αγορά εργασίας, την φτώχεια, κοινωνική συνοχή, εκπαίδευση, υγεία κ.ά., για το 2017 η Κύπρος καταλαμβάνει την 21η θέση των 28 χωρών της Ε.Ε και είναι κατά πολύ χαμηλότερος από αυτόν που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας.
- Το 17,5% των μισθωτών απειλούνταν από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό το 2015 έναντι 13,0% το 2009. Στη διάρκεια της κρίσης σε κάθε δύο εργαζόμενους φτωχούς προστέθηκε και ένας τρίτος. Είναι η ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει και στην Κύπρο πλέον, μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που ενώ εργάζονται, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας επειδή οι αμοιβές τους είναι πολύ χαμηλές
-Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες μεταξύ των περισσότερο προηγμένων χωρών της ΕΈ στις οποίες υπήρξαν ιστορικά υψηλές μειώσεις της αγοραστικής δύναμης των μέσων μισθών αφού καταγράφεται υποχώρηση στο επίπεδο του 2002. Να σημειωθεί ότι η Κύπρος παρουσίασε μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15%.
-Το εισόδημα του κεφαλαίου αντιθέτως παρέμεινε σταθερό. Η αναδιανομή εισοδήματος από την εργασία στο κεφάλαιο επιβεβαιώνεται, ξεκάθαρα από την αύξηση του εισοδηματικού μεριδίου του κεφαλαίου % του ΑΕΠ το οποίο από 45,5% που ήταν πριν το 2013 έχει φτάσει στο 49,5% ενώ το μερίδιο των εισοδημάτων από εργασία από 54,5% έχει πέσει στο 50,5% 
Υπολογίζεται ότι μόνο το 50% από τις μειώσεις στους μισθούς μετατράπηκε σε μείωση των τιμών. Το υπόλοιπο 50% μετατράπηκε σε αυξήσεις των κερδών. 
- Το 25% των πιο εύπορων στην Κύπρο ιδιοποιήθηκε το 2016 το μισό περίπου εισόδημα της χώρας και το 25% των λιγότερων εύπορων το ένα δεκάτο. 
- Με βάση το ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Γραφείου Εργατικών Στατιστικών των ΗΠΑ, κατά την διετία 2013-2014, ένα στα τέσσερα άτομα που επεδίωκαν ή επιθυμούσαν να εργαστούν, αναγκάζονταν να βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας ή υποαπασχόλησης ενώ κατά το 2017, παρέμεναν σε κατάσταση ανεργίας ή υποαπασχόλησης ένα στα πέντε άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου