Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΟΕΒ - να συνεχίσει το πάγωμα μισθών για άλλα 2 χρόνια

ΟΕΒ: Συγκράτηση κρατικού μισθολογίου για άλλα δύο χρόνια
Να μην δοθούν προσαυξήσεις μέχρι το τέλος του 2018, ζητά η Ομοσπονδία
Συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου για δύο επιπλέον χρόνια ζήτησε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης, σε διάσκεψη Τύπου, στο περιθώριο της τακτικής συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δήλωσε ότι «οι νομοθεσίες και οι άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκράτηση του κόστους εργασίας του δημόσιου τομέα πρέπει να παραταθούν/επεκταθούν για δύο ακόμα χρόνια μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018».
Δηλαδή, είπε, να μην δοθούν προσαυξήσεις, που ανέρχονται σε περίπου €25 εκατ., για τα επόμενα χρόνια.
Οι λόγοι, εξήγησε, είναι ότι η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών παραμένει ακόμα εύθραυστη, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, το δημόσιο χρέος παραμένει σε υπερβολικό ύψος και η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ακόμα εκτός επενδυτικής βαθμίδας.
Ταυτόχρονα, ανέφερε, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκλογικές διαδικασίες.
Σημείωσε δε ότι χρειάζεται χρόνος «για να αναπνεύσει η οικονομία».
«Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό με την υιοθέτηση των κατάλληλων νομοθετικών ή άλλων αναγκαίων μέτρων, για προστασία της οικονομίας του τόπου μας από την εκ νέου αύξηση του κρατικού μισθολογίου», είπε ο κ. Μιχαηλίδης.
Ανέφερε ακόμα πως «οι όποιες δυνατότητες του κράτους πρέπει να διοχετευθούν στη στήριξη αυτών που πλήγηκαν περισσότερο από την κρίση, δηλαδή τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στις επιχειρήσεις, και όχι στην αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων».

Αν υπάρχουν περισσεύματα, υπέδειξε, «να διοχετευθούν εκεί που πραγματικά θα βοηθήσουν το σύνολο της οικονομίας, και όχι σε μια ομάδα ανθρώπων».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΑΤΗΚ και Συνεργατισμός


Και σε εσωτερικούς κανονισμούς του 1969 τα ωφελήματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Cyta: Από συμβάσεις του 1981 προνόμια εργαζομένων
Λευκωσία: Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις άλλες σχετικές συμφωνίες που έγιναν μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της Cyta και προνοούνται σε σχετικούς κανονισμούς, προτάσσει η διεύθυνση του Οργανισμού, προς απάντηση των διαπιστώσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην ετήσια έκθεσή της για το 2015.

Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τονίζει πως τα παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως η εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, τα βοηθήματα και χορηγίες, ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, ύψους €5,28 εκατ., δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν την Αρχή, αλλά τους υπαλλήλους.

Παράλληλα επισημαίνει πως τέλος του 2015, το απόθεμα του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ήταν ύψους €4,9 εκατ. Επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε εκφράσει και την αντίθεσή της για διαμοιρασμό του αποθέματος κατ’ αναλογία στις μερίδες του προσωπικού, τονίζοντας την ανάγκη επιστροφής του αποθέματος στην Αρχή. Η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε διαπιστώσει πως κατά τον υπολογισμό της εισφοράς της Αρχής στο Ταμείο Ευημερίας λήφθηκε υπόψη το μισθολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και περιλήφθηκαν οι μισθοί των υπαλλήλων οι οποίοι αποχώρησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης στις 31/12/2014, καλώντας την Αρχή να αφαιρέσει από την εισφορά του επόμενου έτους τη διαφορά που προκύπτει στην εισφορά ύψους €324.046.

Με αφορμή ερωτήσεις που υπέβαλλαν βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, η διεύθυνση της Cyta απέστειλε πολυσέλιδο έγγραφο απαντήσεων στη Βουλή. Σύμφωνα με τη διεύθυνση της Αρχής, τα ωφελήματα στα οποία αναφέρεται ο Γενικός Ελεγκτής είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Cyta και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού της και περιλήφθηκαν σε σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή και άλλες σχετικές συμφωνίες οι οποίες γίνονται μεταξύ τους.

Τονίζει, επίσης, πως τα ωφελήματα προνοούνται στους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς που αποτελούν νομοθεσία του Κράτους. Η Αρχή φέρει ως παράδειγμα τον Κανονισμό 19 των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, με το οποίο η Cyta παρέχει κοινωνική πρόνοια στο προσωπικό της μέσω των Ταμείων Συντάξεως, Προνοίας, Περιθάλψεως και Ευημερίας. Βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπεγράφη την περίοδο 1/1/1980-31/12/1981 και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, από το ποσοστό ύψους 3% επί του εκάστοτε ετήσιου που καταβάλλει η Cyta στο Σωματείο Ευημερίας για σκοπούς ευημερίας του προσωπικού, περιλαμβάνεται και το ασφάλιστρο που αφορά στην ομαδική ασφάλιση του εν ενεργεία προσωπικού της Cyta και των συνταξιούχων της. Σχετικά με το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, σύμφωνα με τη Cyta, εκτός ότι αυτό περιλαμβάνεται στους κανονισμούς του Οργανισμού, υπάρχει και ειδική πρόνοια στις συλλογικές συμβάσεις από το 1969. Με βάση την τελευταία συλλογική σύμβαση, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, η Cyta καταβάλλει ποσοστό 5,75% επί του ετήσιου μισθολογίου του προσωπικού στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει ο Οργανισμός, για να επιτευχθούν οι σκοποί του Ταμείου, εκδίδεται τιμοκατάλογος με βάση τον οποίο καλύπτεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ποσά πέραν του τιμοκαταλόγου καλύπτονται από το ίδιο το προσωπικό και συνταξιούχους μέλη του Ταμείου. Επίσης, τυχόν υπερβάσεις των δικαιούμενων ποσών επιστρέφονται από τα μέλη στο Ταμείο στη βάση σχετικής απόφασης της Επιτροπής του Ταμείου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νόμο στη δημόσια υπηρεσία, όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και εξαρτώμενα τους δικαιούνται, με την καταβολή υποχρεωτικής συνεισφοράς ύψους 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Σύστημα προαγωγών 

Στο μεταξύ στο τελικό στάδιο βρίσκεται ο διάλογος μεταξύ της Cyta, των διευθυντικών στελεχών και των ομάδων εργαζομένων, για αλλαγή του συστήματος προαγωγών του Οργανισμού. Σύμφωνα με την Αρχή, ο διάλογος για το νέο σύστημα θα είναι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Cyta. Ο Οργανισμός έχει σχεδιάσει ένα σύγχρονο σύστημα προαγωγών το οποίο έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί και αναμένεται να τεθεί ενώπιον των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τώρα οι προαγωγές γίνονται βάσει της διαδικασίας και των προνοιών των σχετικών κανονισμών της Αρχής. Γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta και πριν από κάθε προαγωγή, η Αρχή ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Προσωπικού και τις εισηγήσεις του Γενικού ή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Ίδιοι πάντα δικηγόροι για το «καλό» της Cyta

Στην αντεπίθεση περνά ο Οργανισμός και σε ό,τι αφορά το θέμα της παραχώρησης νομικών υπηρεσιών. Όπως υποστηρίζει η Αρχή, είναι προς το καλώς νοούμενο συμφέρον της Cyta να διατηρεί τους ίδιους νομικούς συμβούλους, τους οποίους εμπιστεύεται, ενόσω οι νομικές συμβουλές και υπηρεσίες που προσφέρουν είναι αξιόπιστες και αποτελεσματικές και μπορεί η Cyta να στηρίζεται σε αυτές με ασφάλεια. Επίσης η δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή εκπροσώπηση της Cyta είναι αξιόπιστη.

Όπως τονίζει, είναι συνταγματικό δικαίωμα της Cyta να επιλέγει τους νομικούς της συμβούλους και δικηγόρους που θα την εκπροσωπούν δικαστηριακά και εξωδικαστηριακά, ιδιαίτερα όταν σε αρκετά ζητήματα η Cyta και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της υπέχουν ποινική ευθύνη, όπως ζητήματα που αφορούν το απόρρητο επικοινωνιών και ρυθμιστικές παραβάσεις.

Την ίδια ώρα η Αρχή σηκώνει το γάντι του Ελεγκτή, τονίζοντας πως οι προτάσεις του για τον τρόπο επιλογής, διάρκεια και κατάτμηση των εργασιών αποβαίνουν σε βάρος της Cyta γιατί η επιλογή δεν συναρτάται με την απαιτούμενη ειδίκευση. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει πως η διάρκεια των πέντε χρόνων δεν είναι αρκετή έτσι ώστε οι νέοι νομικοί σύμβουλοι να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα ζητήματα που απασχολούν τη Cyta, καθώς και για τη διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων.

Επίσης, θα παρέχεται σε κάθε νομικό σύμβουλο η ευκαιρία να εντοπίσει αδυναμίες της Cyta, τις οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιεί αναλαμβάνοντας υποθέσεις εναντίον της Cyta ή συμβουλεύοντας ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με την Αρχή η κατάτμηση των εργασιών θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους και επικαλείται τον νόμο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων ο οποίος εξαιρεί τις συμβάσεις που σχετίζονται με ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις νομικές υπηρεσίες, αναγνωρίζοντας έτσι την ιδιαιτερότητα του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη φύση και ιδιαιτερότητα των νομικών υπηρεσιών και τα συνδεόμενα με αυτές συνταγματικά δικαιώματα.

Μειώνονται οι ζημιές στη Cyta Hellas

Πτώση παρουσιάζουν οι ζημιές στη Cyta Hellas, οι οποίες στο τέλος του 2015  διαμορφώθηκαν σε €145,4 εκατ. ενώ η καθαρή θέση της είναι θετική κατά €540 χιλ. Οι μέγιστες ετήσιες ζημιές από ίδρυσης της Cyta Hellas σημειώθηκαν το 2011, σε περίοδο ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της και έκτοτε μειώνονται σταθερά, αλλά όχι με ικανοποιητικούς ρυθμούς για την πλήρη οικονομική ανάκαμψη που θα επιτρέψει στη Cyta Hellas να καταστεί ένας οικονομικά αυτοδύναμος οργανισμός. Τα οφειλόμενα δάνεια της Cyta Hellas προς τη μητρική και την Τράπεζα Κύπρου παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα και ανέρχονται σε περίπου €32 εκατ. και €26,5 εκατ. αντίστοιχα, τα οποία προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται πλέον σε ετήσιους ελέγχους απομείωσης αξίας που ενδέχεται να επιδεινώσουν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα στο μέλλον. Τα συνολικά έσοδα της Cyta Hellas για τη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε €107,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 19,16% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, το μεικτό κέρδος ήταν αυξημένο κατά 45,33%, κλείνοντας σε €42,8 εκατ.

Οι ζημιές προ φόρων σημείωσαν νέα σημαντική πτώση της τάξεως του 80,4% ενώ η λειτουργική κερδοφορία έκλεισε για τρίτη χρονιά θετικά και διαμορφώθηκε πολλαπλάσια του περσινού αποτελέσματος σε €14,6 εκατ. Για τον Οργανισμό, η Cyta Hellas παραμένει η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη εκτός συνόρων επένδυση και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αξίας του, καθώς αποτελεί επιχειρηματική κίνηση με στρατηγικά χαρακτηριστικά και οφέλη.

Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου

128 εξωτερικές προσλήψεις στον Συνεργατισμό σε δύο χρόνια

Xaravgi 22/10-2016
Σε δύο χρόνια ο Συνεργατισμός προχώρησε συνολικά σε 128 εξωτερικές προσλήψεις, αντικαθιστώντας ουσιαστικά μεγάλο μέρος του προσωπικού που έφυγε με τα δύο Σχέδια Εθελοντικής Αποχώρησης.
Μάλιστα οι μισθολογικές απολαβές των νεοπροσληφθέντων είναι κατά 30% πιο υψηλές από το παλαιό προσωπικό. Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν από σημείωμα το οποίο κατέθεσε στη Βουλή η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), σε απάντηση σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν σε πρόσφατη συνεδρία από μέλη της Επιτροπής Οικονομικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις αρχές του 2014 (μετά την ανακεφαλαιοποίηση) μέχρι τον Μάρτιο του 2015 έγιναν 88 εξωτερικές προσλήψεις εκ των οποίων οι 83 αφορούσαν τη ΣΚΤ (45 μόνιμοι και 38 συμβασιούχοι) και 5 τα ΣΠΙ. Για αυτές τις προσλήψεις δεν υπήρχε υποχρέωση για εκ των προτέρων έγκρισή τους από το Υπουργείο Οικονομικών.
Η διαδικασία άλλαξε στη συνέχεια με την εισαγωγή πρόνοιας στη συμφωνία με τους δανειστές (Relationship Framework Agreement RFA). Ομως οι προσλήψεις συνεχίστηκαν αφού έγιναν άλλες 40 εξωτερικές προσλήψεις.
Σύμφωνα με τη ΣΚΤ η διαδικασία προσλήψεων και ο καθορισμός των απολαβών είχε αποφασιστεί μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της ΣΚΤ και της Τρόικας από τον Δεκέμβριο του 2013.
Κατά την περίοδο Ιουνίου 2015 Αυγούστου 2016, όπως αναφέρει η ΣΚΤ, για όλες τις προσλήψεις προηγήθηκε εσωτερική προκήρυξη μέσω της ενδοδιαδικτυακής πύλης του ΣΠΤ. «Για όσες θέσεις δεν εξευρέθηκαν κατάλληλοι υποψήφιοι από προσωπικό εντός του ΣΠΤ λόγω της εξειδίκευσής τους και των απαιτήσεων όσον αφορά προσόντα και εμπειρίες», όπως αναφέρει, υποβλήθηκε αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών για εξωτερική πρόσληψη προσωπικού.
Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία των νεοπροσληφθέντων, η ΣΚΤ αναφέρει ότι ο μέσος όρος των απολαβών τους ανέρχεται στις 36.640 ευρώ (κατώτατος 14.867 ευρώ και ανώτατος 74.000 ευρώ), σε σύγκριση με 27.862 ευρώ του παλαιού προσωπικού.
Εγκρίθηκε ο διορισμός του ΓΔ Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ ενέκρινε και επίσημα το διορισμό του Γενικού Διευθυντή της ΣΚΤ, Νικόλα Χατζηγιάννη.
Ο διορισμός εγκρίθηκε από το Κυβερνών Συμβούλιο (Governing Council) της ΕΚΤ. Η σχετική έγκριση κοινοποιήθηκε στη ΣΚΤ με επίσημη επιστολή υπογραμμένη από τον πρόεδρο της ΕΚΤ.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
Ανοιχτές είναι οι πόρτες στον Γενικό Ελεγκτή
Αρχίζει το ξεσκόνισμα μισθών, προσλήψεων και ωφελημάτων στην ΣΚΤ
Λευκωσία: Ανοικτές είναι οι πόρτες του Συνεργατισμού στον Γενικό Ελεγκτή για να διεξάγει τον διαχειριστικό έλεγχο. Αυτό αποφάσισε χθες σε πολύωρη συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία σήμερα αναμένει τον Ελεγκτή να ξεικινήσει δουλειά.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θα περάσει από κόσκινο τις προσλήψεις προσωπικού, τους μισθούς, τα ωφελήματα προσωπικού και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, για να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν σύμφωνες με τις υγιείς εμπορικές πρακτικές που ακολουθούνται από παρόμοιους τραπεζικούς οργανισμούς.

Σήμερα, λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα αρχίσουν τον διαχειριστικό έλεγχο στον Συνεργατισμό, ο οποίος θεωρείται κρατική επιχείρηση λόγω της κρατικής στήριξης ύψους €1.7 δισ.

Ο έλεγχος ο οποίος αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Συνεργατισμού, διεξάγεται μετά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, σύμφωνα με την οποία και στην περίπτωση της ΣΚΤ, ο Γενικός Ελεγκτής έχει όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις έναντι όλων των ελεγχομένων επ’ αυτού οργανισμών. Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί σε τρεις εβδομάδες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο έλεγχος αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα σε σχέση με την αποφυγή πολιτικών ή άλλων παρεμβάσεων της Εκτελεστικής Εξουσίας, αφού ενδέχεται, όπως σημειώνει, τυχόν τέτοιες παρεμβάσεις να εντοπιστούν κατά τον έλεγχο. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΣΚΤ διεξάγεται από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο τον οποίο έχει ήδη διορίσει η ΣΚΤ.

Όπως επισημαίνεται, σε καμία περίπτωση ο έλεγχος, όπως γνωμάτευσε και ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν αφορά στην εποπτεία της ΣΚΤ. Προστίθεται πως η εποπτεία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και σχετίζεται με τη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να προστατευθούν οι καταθέτες και μέτοχοι μειοψηφίας από διοικήσεις που μπορεί να λαμβάνουν υπερβολικά ρίσκα με τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο διαχειριστικός έλεγχος αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων της κρατικής τράπεζας. 

Τέλος, η Ελεγκτική Υπηρεσία φέρνει ως παράδειγμα πολύ μεγάλες κρατικές τράπεζες στην Ευρωζώνη, που εποπτεύονται και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και ελέγχονται επίσης πλήρως από τα αντίστοιχα Ανώτατα Ιδρύματα Ελέγχου όπως είναι ο Γενικός Ελεγκτής της χώρας τους.


Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου

Σε ψηλά επίπεδα η ανισότητα

Κυπριακή Οικονομία 
Σε ψηλά επίπεδα η ανισότηταΗμερομηνία Δημοσίευσης: 19/10/2016 06:24

Stockwatch.com.cy
Σε ψηλά επίπεδα παραμένει η οικονομική ανισότητα στην Κύπρο παρά τη μικρή βελτίωση που σημειώθηκε τον τελευταίο χρόνο, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός όσων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

Νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι ο δείκτης εισοδηματικής ανισότητας Gini, που θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους μέτρησης της ανισότητας, έχει μειωθεί το 2015 στο 33,6 από 34,8 το 2014 παραμένοντας ωστόσο σε ψηλά επίπεδα. 

Άνοδος του συντελεστή δείχνει αύξηση της ανισότητας με το 0 να δείχνει ίση κατανομή εισοδημάτων στον πληθυσμό και το 100 να δείχνει πλήρη συγκέντρωση εισοδημάτων σε ένα άτομο. 

http://stockwatch.com.cy/media/images/photoshop/Anisotita_19.10.16.jpgΠαρά τη μικρή βελτίωση του δείκτη σε σχέση με το 2014, στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η ανισότητα στην Κύπρο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των κρατών της ΕΕ από το 2008. 

Σημαντική αύξηση στην ανισότητα σημειώθηκε επίσης στην Εσθονία (+3,9) φθάνοντας στο 34,8, στη Λιθουανία (+3,4) στο 37,9 και στην Ουγγαρία (+3) ανεβαίνοντας στο 28,2. 

Στην Ελλάδα η ανισότητα του εισοδήματος αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας στο 34,2 από 33,4 το 2008, πριν δηλαδή ξεκινήσει η κρίση. 

Στο σύνολο της ευρωζώνης, η ανισότητα του εισοδήματος αυξήθηκε οριακά όπως και στην ΕΕ. 

Κίνδυνος φτώχειας 

Τα στοιχεία πού δημοσίευσε η Cystat δείχνουν ότι πέραν του ενός τετάρτου του πληθυσμού στην Κύπρο, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών διαβίωσης 2015, το ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε στα 28,9% του πληθυσμού. 

Συνεπώς, 28,9% του πληθυσμού της Κύπρου κατά το 2015 βίωνε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες συνθήκες: Zούσε κάτω από το όριο κινδύνου φτώχιας (16,2%) (εισοδηματική φτώχια), ζούσε σε νοικοκυριό με σοβαρή υλική στέρηση (15,4%) ή ζούσε σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας (10,9%). 

Κατά το 2008 το ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 23,3% με τα επιμέρους αντίστοιχα ποσοστά να έχουν ως ακολούθως: 15,9%, 9,1% και 4,5%. Το χρηματικό όριο της εισοδηματικής φτώχιας το 2015 μειώθηκε στα €8.276 σε σύγκριση με €9.614 που ήταν το 2008. 

Της Γεωργίας Χαννή

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός - μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Πρωτιά Ελλάδας – Κύπρου στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
Dialogos.com
Η Ελλάδα και η Κύπρος κατέγραψαν την υψηλότερη αύξηση στο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, μεταξύ 2008 και 2015, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη Κύπρο το 23,3% του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το 2008, ή 180.000 άτομα, ποσοστό που αυξήθηκε στο 28,9%, ή 240.000 άτομα, το 2015.
Η Κύπρος είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 15 κρατών μελών που είχαν αύξηση από το 2008 έως το 2015. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (από 28,1% το 2008 σε 35,7% το 2015, ή 7,6 ποσοστιαίες μονάδες), την Κύπρο (5,6 ), την Ισπανία (4,8), την Ιταλία (3,2) και το Λουξεμβούργο (3,0).
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία στοιχεία είναι διαθέσιμα, παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (από 30,5% σε 23,4%, ή -7,1 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Ρουμανία (-6,9), τη Βουλγαρία (-3,5) και τη Λετονία (-3,3 εκατοστιαίες μονάδες).
Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2015 (23,7%) ήταν παρόμοιο με το επίπεδο του 2008.
Στην Κύπρο, το ποσοστό των ατόμων που παρέμειναν σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, από 15,9% το 2008, έφτασε το 16,2% το 2015. Τα άτομα με σοβαρές υλικές στερήσεις αυξήθηκαν από 9,1% το 2008 σε 15,4% το 2015 και τα άτομα ηλικίας 0- 59 που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας, αυξήθηκαν από 4,5% το 2008 σε 10,9% το 2015.
Εν τω μεταξύ, το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) μειώθηκε στην Κύπρο από 6.024 ευρώ το 2008 σε 13.793 το 2015, ενώ το ετήσιο όριο κινδύνου φτώχειας έχει μειωθεί από 9.614 σε 8.276 για ένα μόνο ενήλικο και από €20.190 το 2008 σε €17.380 το 2015 για μια οικογένεια 4 ατόμων (δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών).
Συνολικά, το 2015, περίπου 119 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 23,7% του πληθυσμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι βρέθηκαν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), σοβαρές υλικές στερήσεις ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
Μετά από τρεις διαδοχικές αυξήσεις μεταξύ 2009 και 2012, οπότε και το ποσοστό έφτασε σχεδόν το 25%, το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, έκτοτε συνεχώς μειώνεται για να επιστρέψει στο επίπεδο του 2008 (23,7%), αλλά παραμένει το 2015 υψηλότερο από ό,τι 2009 (23,3%). Η μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020″.
Το 2015, περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε τρία κράτη μέλη: τη Βουλγαρία (41,3%), τη Ρουμανία (37,3%) και στην Ελλάδα (35,7%). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (14,0%), τη Σουηδία (16,0%), τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία (και οι δύο 16,8%), τη Δανία και τη Γαλλία (και 17,7%
Συνέδριο ΟΕΒ
Μονόδρομος η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, σύμφωνα με ειδικούς


Λευκωσία: Άλλη μία μεταρρύθμιση, αυτή που αφορά το συνταξιοδοτικό, έχει ήδη προστεθεί στην ατζέντα της Κυβέρνησης, καθώς η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, και μια σειρά άλλων παραγόντων, αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τα δημόσια οικονομικά και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθιστώντας αναγκαία, μεταξύ άλλων, και την ενίσχυση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού που αφορούν τις επαγγελματικές και ιδιωτικές συντάξεις, ώστε οι πολίτες να έχουν επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες τους.

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο, συζητήθηκαν σήμερα σε συνέδριο που διοργάνωσε η ΟΕΒ, στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία, όπου και έγιναν οι πιο πάνω επισημάνσεις.

Από το 2009 λήφθηκε μια σειρά από μέτρα λόγω των δημογραφικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος, ενώ επιπρόσθετα μέτρα επιβλήθηκαν από την Τρόικα το Δεκέμβρη του 2012, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημείωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου σε ομιλία της, την οποία ανέγνωσε εκ μέρους της ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Η κ. Αιμιλιανίδου επεσήμανε ακόμα ότι λόγω της διασύνδεσης της έναρξης της ηλικίας συνταξιοδότησης με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, παράλληλα με τα μέτρα για τη βιωσιμότητα, υιοθετούνται ενεργητικές προτάσεις για να βρεθούν οι πολιτικές που θα δώσουν κίνητρα για παράταση του εργασιακού βίου, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί η επάρκεια των συντάξεων.

Η Υπουργός ανέφερε ότι έχει επέλθει ο χρόνος για να μελετηθεί ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου και η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης, προσθέτοντας ότι πολύ πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, να προβούν σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με σειρά μεταρρυθμιστικών δράσεων στον τομέα των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και ταυτόχρονα να προχωρήσουν σε ενέργειες για ενίσχυση των δομών της εποπτείας των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η υπογεννητικότητα, οι οικονομικές συνθήκες, το θεσμικό πλαίσιο και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και αποδοτικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, σημείωσε ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρήστος Μιχαηλίδης.

Υπογράμμισε δε την ανάγκη να υπάρξει γόνιμος διάλογος για ολόκληρο το σύστημα, που να καλύπτει όχι μόνο τη βιωσιμότητα και την επάρκεια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και τη διαχείριση των ταμείων προνοίας και συντάξεων, την απόδοση των διάφορων συνταξιοδοτικών σχεδίων, τον οικονομικό προγραμματισμό και ιδιαίτερα το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη διασφάλιση επαρκών συνταξιοδοτικών παροχών.

Προωθείται μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού από την Κυβέρνηση

Ο συνδυασμός της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και των χαμηλών ποσοστών γεννητικότητας θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών και τη σταδιακή απομείωση του συσσωρευμένου «αποθεματικού» του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον αποτελεί ένα από τα μέρη της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης οικονομικών μελετών και θεμάτων ΕΕ στο Υπουργείο Οικονομικών Γιώργο Παντελή.

Πέραν των συνταξιοδοτικών σχεδίων του δημοσίου τομέα, είπε, αποτελεί επιτακτική ανάγκη όπως το ευρύτερο πλαίσιο για την παροχή συντάξεων, αναμορφωθεί με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα εισοδήματα των πολιτών κατά την τρίτη ηλικία.

Παραμένουν, σημείωσε, σημαντικές αδυναμίες και προκλήσεις σε σχέση με το γενικό πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο, με τη λήψη επιπρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων να αποτελεί μονόδρομο.

Πιο συγκεκριμένα, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης της εποπτείας των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων καθώς και των συνταξιοδοτικών ταμείων που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού και πολύ μικρού μεγέθους ταμείων προνοίας, παρά το μικρό μέγεθος της Κύπρου, αποτελεί τροχοπέδη στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με τον κ. Παντελή, η ενίσχυση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα που αφορά τις επαγγελματικές και ιδιωτικές συντάξεις, έτσι ώστε να παρέχονται στους πολίτες συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά ωφελήματα που να καλύπτουν με επάρκεια τις ανάγκες τους.

Πρόθεση της Κυβέρνησης, σημείωσε, είναι η προώθηση μιας συνολικής και ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης που θα αποτελείται από τους ακόλουθους άξονες:

- Εξέταση και συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ άλλων, των προϋποθέσεων σύστασης, λειτουργίας και διάλυσης ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΤΕΣΠ), των φορολογικών κινήτρων και της φορολογικής μεταχείρισης των ΤΕΣΠ, του πλαισίου επενδυτικής πολιτικής, των προϋποθέσεων για αναλήψεις και δανεισμό καθώς και της μεταφοράς μεταξύ των ΤΕΣΠ.

- Προώθηση της λειτουργίας των ΤΕΣΠ για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή τα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά σχέδιο οργανισμών δημοσίου δικαίου.

- Προώθηση της Κύπρου ως προορισμού για την ανάπτυξη και διαχείριση διασυνοριακών ΤΕΣΠ, ως νέου τομέα οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

- Ενοποίηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών με το Τμήμα Εφόρου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, κάτω από μια εποπτική αρχή για να μπορούν να αξιοποιηθούν οικονομίες κλίμακας και να εφαρμοστούν δομές βέλτιστης διακυβέρνησης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων.

- Κάλυψη όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού από τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

- Διασφάλιση της ποιότητάς τους, σε ανταγωνιστικό κόστος, που να είναι συγκρίσιμο σε διεθνές επίπεδο.

- Διαφανής διοίκηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μελών τους.

Ταφόπλακα στα ταμεία σύνταξης

Ο συνδυασμός των χαμηλών επιτοκίων και της αύξησης στο προσδόκιμο ζωής, έχουν τρομακτική επίδραση στα συνταξιοδοτικά συστήματα, σύμφωνα με τον Φίλιππο Μαννάρη, μέλος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου. Εξήγησε ότι με τα σημερινά μηδενικά επιτόκια, κάθε ένας χρόνος βελτίωσης στο προσδόκιμο ζωής αυξάνει το κόστος συντάξεων κατά 5%.

«Υπάρχει τρομακτική βελτίωση στο προσδόκιμο ζωής κάτι το οποίο συμβάλλει σε προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα πολύ ψηλά επίπεδα χρέους σε όλες τις κύριες οικονομίες, οδηγούμαστε σε περιόδους παρατεταμένων χαμηλών επιτοκίων, τα οποία σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής καθιστούν τις συντάξεις πολύ δαπανηρές κι αυτό σημαίνει ότι έχει πλέον μπει πραγματική ταφόπλακα στα ταμεία σύνταξης και το παρατηρούμε αυτό σε όλες τις κύριες αγορές. Τα ταμεία σύνταξης έχουν τελειώσει και δεν πρόκειται να επανέλθουν πίσω ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα στο μέλλον, σε όλες τις χώρες θα έχουν ως πυρήνα παροχές τύπου ταμείου προνοίας.

Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παγκόσμιο φαινόμενο και παγκόσμια πρόκληση.

Στην Κύπρο, όπως ανέφερε, χρειάζεται να μαζέψει κανείς επτά φορές τον ετήσιο του μισθό στο ταμείο προνοίας για να συνταξιοδοτηθεί και μόνο 30% των συμμετεχόντων σε ταμεία προνοίας θα πετύχουν αυτό το στόχο, ενώ όσοι δεν καλύπτονται από ταμεία προνοίας μένουν σίγουρα εκτός του συγκεκριμένου στόχου.

Αναστροφή αρνητικού κλίματος στα ταμεία προνοίας

Η κρίση επηρέασε τα ταμεία με σκληρό τρόπο, επεσήμανε ο Έφορος ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών στο Υπουργείο Εργασίας, Ανδρέας Χατζηνικολάου.

Μίλησε ωστόσο για σταδιακή αναστροφή του αρνητικού κλίματος, με τις εγγραφές νέων ταμείων να φθάνουν σήμερα τα επίπεδα πριν την κρίση και με ελάχιστες διαλύσεις ταμείων. Σήμερα λειτουργούν, όπως είπε, γύρω στα 1190, ενώ οι επενδύσεις τους είναι συντηρητικές λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος εντός και εκτός Κύπρου. Παρατηρείται επίσης μεγαλύτερη διασπορά στις καταθέσεις τους.

Ο κ. Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή οδηγία IORP II που βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σύντομα, η οποία θα περιλαμβάνει αυστηρότερες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ταμείων, με έμφαση στη βελτίωση της διακυβέρνησης τους, δίνοντας βάρος στους τομείς της εσωτερικής αξιολόγησης κινδύνων στα ταμεία καθώς και στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω, δίνεται έμφαση στη διαφάνεια και στην καλύτερη και πιο κατανοητή πληροφόρηση προς τα μέλη των ταμείων, με σκοπό αυτές οι νέες δομές να συμβάλουν περαιτέρω στην προστασία των μελών. Η Οδηγία παρέχει ακόμα ένα βελτιωμένο πλαίσιο με σκοπό να ωθήσει περαιτέρω τη λειτουργία διασυνοριακών ταμείων.

Αναγκαία η ανάπτυξη του ρόλου των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων

Η Γενική Διευθύντρια της Eurolife Ltd Άρτεμις Παντελίδου επεσήμανε ότι χρειάζεται επιτακτικά η ανάπτυξη του ρόλου των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, καθώς η δυνατότητα των κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων να εκπληρώσουν τη διατήρηση της μελλοντικής βιωσιμότητας και επάρκειας των συντάξεων μειώνεται διαχρονικά λόγω της δημογραφικής πίεσης.

Τα κρατικά συνταξιοδοτικά συστήματα αναμένεται να παραμείνουν από τους σημαντικούς παρόχους των συντάξεων αλλά τα ποσοστό αναπλήρωσης από αυτά τα συστήματα αναμένεται να μειωθούν, είπε.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

ΑΤΑ, ΠΑΣΥΝΟ, ΠΕΟ και διάφορα

«είναι μεγάλη ανάγκη όπως ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα»

Υπ. Εργασίας: Υπάρχει πρόσφορο έδαφος στο διάλογο για την ΑΤΑ


Λευκωσία: Πρόσφορο έδαφος στο διάλογο με τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την παραχώρηση ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα, από τον ερχόμενο Ιανουάριο, διαπιστώνει η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, όπως δήλωσε η ίδια σήμερα.

Η Υπουργός ανέφερε ότι αυτό το διάστημα γίνονται κατ` ιδίαν κάποιες επαφές, έτσι ώστε «να συγκεράσουμε τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν και να βρούμε τη λύση που θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2017».

Σ` αυτό το στάδιο οι συναντήσεις με τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ξεχωριστές, είπε.

Η Υπουργός δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, σημειώνοντας ότι η προσπάθειά της είναι να συγκερασθούν οι διαφορές. Πολλές δηλώσεις δεν ωφελούν το διάλογο, υπέδειξε.

Απαντώντας σε ερώτηση, εξέφρασε την πεποίθηση πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος.

Οι δηλώσεις της Υπουργού έγιναν στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου στην οποία ανακοίνωσε την έναρξη δύο εκστρατειών.

Η μία αφορά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και θα διαρκέσει μία βδομάδα και η άλλη αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.

«Έχουμε αποφασίσει ότι είναι μεγάλη ανάγκη όπως ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα» είπε η κ. Αιμιλιανίδου, σημειώνοντας ότι «πολλοί εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους».

Η εκστρατεία θα διαρκέσει ένα μήνα με στόχο να ενημερωθούν όσο περισσότεροι εργαζόμενοι για τα δικαιώματα τα οποία έχουν, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

Θα διεξαχθούν ενημερωτικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, όπως ανέφερε η Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η εκστρατεία θα γίνεται από όλα τα αρμόδια τμήματα, δηλαδή, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Εργασίας.

Είπε ακόμα ότι η εκστρατεία έχει τη στήριξη τόσο των εργοδοτών ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, όσο και του συνδικαλιστικού κινήματος.

«Είναι πολύ σημαντικό, όλοι μαζί ενωμένοι να ενημερώσουμε και να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων», τόνισε η Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο πρόβλημα μη ενημέρωσης των εργαζομένων αφορά πάρα πολλές πρόνοιες της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν, για παράδειγμα, το μισθό, τις άδειες, το 13ο μισθό. «Όλα τα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά για εμάς γι` αυτό εστιάζουμε σε όλα τα δικαιώματα», κατέληξε.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

Ασταμάτητη η ΠΑΣΥΝΟ – Στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών για το μείζον θέμα του συμβολαίου εργοδότησής τους

Written by  Αλεξία Καφετζή Oct 15, 2016 –
24h.com.cy
Διεκδικούν αναδρομική μετατροπή του συμβολαίου τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του 24h πέραν των 180 επηρεαζόμενων μελών της ΠΑΣΥΝΟ κατάθεσαν αίτηση στο δικαστήριο εργατικών διαφορών μέσω του Δικηγόρου της Συντεχνίας Δημοσθένη Στεφανίδη, για την διεκδίκηση της αναδρομικής μετατροπής του συμβολαίου τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς επίσης και την επιστροφή του 10% αναδρομικά από τον καιρό που έχουν συμπληρώσει 24 μήνες στην Υπηρεσία και καταχρηστικα δεν τους έχει επιστραφεί.
Η κατάθεση των αιτήσεων αρχισε μετά απο πρωτοβουλία της ΠΑΣΥΝΟ τον περασμένο Ιούνιο, ύστερα απο την δικαστική νίκη σε προηγούμενη της πρωτοβουλία για την οποία στις 20 Μαϊου του 2016 εκδόθηκε απόφαση δικαστηρίου όπου ο αιτητής και μέλος της ΠΑΣΥΝΟ αναγνωρίζεται ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, αναδρομικά.
Συγκεκριμένα, η αναγνώριση του δικαιώματος αυτού ισχύει από τις 19 Οκτωβρίου 2014.


Στην Κύπρο του 2016 αριθμοί και τα στοιχεία που συγκλονίζουν…
-Η φτώχεια αυξάνεται, ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται από τη κυβέρνηση. 
-234,000 συνάνθρωποί μας ζουν στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
-139,000 άνθρωποι στερούνται βασικά αγαθά.
-Πιο ευάλωτοι στη φτώχεια οι συνταξιούχοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρίες, οι μετανάστες, τα παιδιά κτλ.
-18 χρόνια πίσω έχουν πάει οι μισθοί αφού παρουσιάζουν την μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών να έχει υποχωρήσει κατά δύο σχεδόν δεκαετίες.
-Φτωχοί εργαζόμενοι: Οι πολιτικές της κυβέρνησης δημιούργησαν μια νέα κατηγορία φτωχών, τους εργαζόμενους φτωχούς, οι οποίοι έχουν μεν κάποια εργασία αλλά δεν έχουν επαρκή εισόδημα για να ζουν αξιοπρεπώς
-30% των νέων είναι άνεργοι.
-Τα 2/3 των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι.
-Το ποσοστό ανεργίας παραμένει στην 4η χειρότερη θέση της Ευρωζώνης.
-30,000 συμπατριώτες μας κατέφυγαν στη μετανάστευση για εξεύρεση εργασίας.
-Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία και υγεία μειώνονται συνεχώς και κατρακύλησαν στις τελευταίες θέσεις σε όλη την Ευρώπη, τη στιγμή οι ανάγκες για κοινωνική προστασία αυξάνονται.
Ακολουθεί ανακοίνωση της ΠΕΟ με αφορμή τη 17η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Φτώχειας:
«Πρέπει να εγκαταλειφθούν οι πολιτικές λιτότητας και οι περικοπές του κοινωνικού κράτους και την ίδια στιγμή να υιοθετηθούν πολιτικές ανάπτυξης, οι οποίες θα φέρουν νέες, ποιοτικές και ρυθμισμένες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, πρέπει να στηριχθούν αποτελεσματικά οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού καθώς και να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ όπως έχει συμφωνηθεί από το 2001». Αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις της ΠΕΟ, όπως επισημαίνονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Φτώχειας που γιορτάζεται στις 17 Οκτωβρίου.
«Η προσήλωση της Κυβέρνησης σε αντιαναπτυξιακές πολιτικές και η εμμονή για συνέχιση της λιτότητας δείχνει ότι δεν προσανατολίζεται σε αναπτυξιακή πολιτική που θα φέρει νέες δουλειές για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η κοινωνία σήμερα», αναφέρει η ΠΕΟ.
Η ΠΕΟ αναφέρει ότι για την εξάλειψη της φτώχειας απαιτείται ριζική ανακατανομή του πλούτου μέσα από ένα δίκαιο κοινωνικό κράτος πρόνοιας που να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας προς όφελος όλων των ανθρώπων και όχι μόνο των λίγων. Σύμφωνα με την ΠΕΟ, διανύουμε το 2016 και η φτώχεια αντί να μειώνεται, αυξάνεται και εξαπλώνεται οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπους στην εξαθλίωση και τη μετανάστευση.
Σύμφωνα με στοιχεία του ιδίου του ΟΗΕ, ο παγκόσμιος πλούτος έχει επταπλασιαστεί και το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει τριπλασιαστεί. Έκθεση της OXFAM αναφέρει ότι σήμερα 62 άνθρωποι στον πλανήτη κατέχουν πλούτο ισοδύναμο με 3,6 δις ανθρώπων. Το 80% του πληθυσμού μοιράζεται μόνο το 5,5% του παγκόσμιου πλούτου και εκτιμάται ότι το 2016 το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού θα κατέχει περισσότερο πλούτο από ό,τι το υπόλοιπο 99%. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι 3 δις. άνθρωποι αμείβονται με λιγότερα από 2 δολάρια την ημέρα, 22 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν από αιτίες που σχετίζονται με την εργασία, ενώ πάνω από 100 εκ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνει, αντί για επίτευξη του στόχου της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, για μείωση των ατόμων που ζουν στη φτώχεια κατά 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020, αυτό που συμβαίνει είναι ότι 1 στους 4 Ευρωπαίους, δηλαδή 124 εκατομμύρια άνθρωποι να ζουν στο κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε σχέση με το 2008 οι φτωχοί έχουν αυξηθεί κατά 6 εκατ. περίπου ως αποτέλεσμα της θεσμοθέτησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών από τους κυρίαρχους κύκλους που επικρατούν σήμερα στα κέντρα αποφάσεων της Ε.Ε. και της κατεδάφισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.
«Στην Κύπρο του 2016 η φτώχεια αυξάνεται, ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται από τη κυβέρνηση. Το ποσοστό των ατόμων που ζουν στο κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι 27,4% ή 234 χιλιάδες άνθρωποι. Την ίδια ώρα 139 χιλιάδες άνθρωποι ή το 15,3% βιώνει στέρηση βασικών αγαθών, στοιχεία που την κατατάσσουν πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. Οι ομάδες που βιώνουν περισσότερο τη φτώχεια είναι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Οι συνταξιούχοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρίες, οι μετανάστες, τα παιδιά κτλ», καταγγέλλει η ΠΕΟ.
Σε ότι αφορά τους μισθούς στην Κύπρο, η ΠΕΟ καταγγέλλει πως παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών να έχει υποχωρήσει κατά 18 έτη. «Η μεγάλη μείωση των μισθών και των συνθηκών εργασίας έχει δημιουργήσει στη χώρα μας μια νέα κατηγορία φτωχών, αυτή των εργαζόμενων φτωχών, οι οποίοι έχουν μεν κάποια εργασία αλλά δεν έχουν επαρκή εισόδημα για να ζουν αξιοπρεπώς», επισημαίνει η ΠΕΟ.
Συνεχίζοντας καταγγέλλει έντονα το γεγονός ότι παρά το ότι οι ανάγκες για κοινωνική προστασία αυξάνονται συνεχώς, οι δαπάνες για κοινωνική προστασία και την υγεία κ.α. μειώνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να είναι οι χαμηλότερες σε ποσοστό σε ολόκληρη τη Ε.Ε. Η ανεργία, σημειώνει, παραμένει στην 4η χειρότερη θέση της Ευρωζώνης με τα 2/3 των ανέργων να παραμένουν χωρίς εργασία για πάνω από 6 μήνες, το 30% των νέων να βρίσκονται στην ανεργία με αποτέλεσμα 30 χιλιάδες να καταφύγουν στη μετανάστευση.


Ο Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΟ, ΠΑΜΠΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΚΛΕΓΗΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΣΟ)
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 8 Οκτωβρίου οι εργασίες του 17ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Νότιο Αφρική και φιλοξενήθηκε από την Οργάνωση COSATU (Congress of South African Trade Union).
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε κάτω από το σύνθημα «Αγώνας-Διεθνισμός-Ενότητα» και άρχισε τις εργασίες του την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 1500 αντιπροσώπων από 111 χώρες που εκπροσώπησαν 92 εκατομμύρια εργαζομένους μέλη της Ομοσπονδίας.
Κατά την εκλογική διαδικασία ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης επανεκλέγηκε Αντιπρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της ΠΣΟ. Το Συνέδριο επανεξέλεξε στη θέση του Γ.Γ. της Ομοσπονδίας τον Γιώργο Μαυρίκο και εξέλεξε νέο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας τον Michael Mzwandile από τη Νότιο Αφρική. Ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ Λευτέρης Γεωργιάδης εκλέγηκε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΠΣΟ.
Εναρκτήρια ομιλία κατέθεσε ο Γ.Γ. της ΠΣΟ, Γιώργος Μαυρίκος ενώ τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου απηύθυνε ομιλία ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης. 
Το Συνέδριο ενέκρινε Σχέδιο Δράσης με το οποίο καθορίζονται οι στόχοι της ΠΣΟ για την επόμενη πενταετία με σκοπό την ενδυνάμωση των εργαζομένων όλου του κόσμου. 
Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου επικυρώθηκαν οι αιτήσεις για ένταξη στην ΠΣΟ Οργανώσεων από τις ΗΠΑ, Αγκόλα και Ρωσία. Είναι η πρώτη φορά από τη διάσπαση του Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού Κινήματος στην περίοδο του ψυχρού πολέμου που γίνεται μέλος της ΠΣΟ Συνδικαλιστική Οργάνωση από τις ΗΠΑ.
Επίσης πραγματοποιήθηκε συμβολική εκδήλωση έξω από το Συνεδριακό κέντρο στο οποίο πραγματοποιείται το 17ο Συνέδριο όπου έγινε η έπαρση της σημαίας της ΠΣΟ από τον Eric Μitsali, ιστορικό στέλεχος της ΠΣΟ και της COSATU.
Το Σάββατο, 8 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου διοργανώθηκε πορεία με τη συμμετοχή των Συνέδρων και χιλιάδων εργαζομένων προς το στάδιο, στο οποίο πριν από 30 χρόνια αποφασίστηκε η ίδρυση της φιλοξενούσας Οργάνωσης COSATU. Στην εκδήλωση ο Γ.Γ. της ΠΣΟ έκανε τα αποκαλυπτήρια μνημείου αφιερωμένου στην ίδρυση της Οργάνωσης.
Επανεκλέγηκε Γ.Γ. της ΠΣΟ ο Γιώργος Μαυρίκος
Συνεχίζεται για 3η ημέρα με παρεμβάσεις των Συνέδρων, το 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΠΣΟ που πραγματοποιείται στη Νότιο Αφρική με τη συμμετοχή 1500 αντιπροσώπων από 111 χώρες στις πέντε ηπείρους που εκπροσωπούν τα 92 εκατομμύρια εργαζομένους μέλη της Ομοσπονδίας. Η 3η ημέρα του Συνεδρίου θα ολοκληρωθεί με την εκλογή των μελών του Προεδρικού Συμβουλίου.Εν τω μεταξύ, στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου επικυρώθηκαν οι αιτήσεις για ένταξη στη ΠΣΟ Οργανώσεων από τις ΗΠΑ, Αγκόλα και Ρωσία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά από τη διάσπαση του Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού Κινήματος στην περίοδο του ψυχρού πολέμου που γίνεται μέλος της ΠΣΟ Συνδικαλιστική Οργάνωση από τις ΗΠΑ.
Το Συνέδριο, που φιλοξενείται από την COSATU ( Congress of South African Trade Union) και πραγματοποιείται κάτω από το σύνθημα «Αγώνας-Διεθνισμός-Ενότητα», άρχισε τις εργασίες του την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και θα τις ολοκληρώσει το Σάββατο 8 Οκτωβρίου.
Κατά τη χτεσινή δεύτερη μέρα διεξαγωγής των εργασιών του Συνεδρίου συνεχίστηκαν οι παρεμβασεις απο τους αντιπροσώπους και οι εργασίες ολοκληρωθηκαν με την εκλογή του Γενικού Γραμματέα όπου επανεκλεγηκε ο Γιώργος Μαυρίκος 
Επίσης χθες πραγματοποιήθηκε μια συμβολική εκδηλωση έξω απο το συνεδριακό κέντρο στο οποίο πραγματοποιείται το 17ο Συνεδριο όπου έγινε η η επαρση της σημαίας της ΠΣΟ απο τον Eric Μitsali, ιστορικό στέλεχος της ΠΣΟ και της COSATU.
Εκ μέρους της ΠΕΟ στο Συνέδριο συμμετέχει ο Γ.Γ. και εκ των Αντιπροέδρων της ΠΣΟ Πάμπης Κυρίτσης, ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΠΣΟ Λευτέρης Γεωργιάδης, ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της ΠΣΟ Πιερής Πιερή και ο Γ.Γ. της Συντεχνίας Οικοδόμων και Γ.Γ. της Διεθνούς των Οικοδόμων της ΠΣΟ Μιχάλης Παπανικολάου.
Στο Συνέδριο συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των Τουρκοκυπριακών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μελών της ΠΣΟ, η DEV-IS, KTAMS, KTOS και KOOP-SEN.
Το 17ο Συνέδριο είναι μια μεγάλη, δημοκρατική, ανοιχτή, διεθνιστική και ταξικά προσανατολισμένη Συνδικαλιστική εκδήλωση που θα αξιολογήσει τη δράση της ΠΣΟ τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 2011 στην Αθήνα και θα καθορίσει τους στόχους της Ομοσπονδίας για τα επόμενα χρόνια.
Εναρκτήρια ομιλία κατέθεσε ο Γ.Γ. της ΠΣΟ, Γιώργος Μαυρίκος. Ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης απηύθυνε ομιλία κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των εργασιών.

Κινητοποίηση του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις 
-Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 στις 16.30
Η ΠΕΟ μαζί με άλλες κοινωνικές οργανώσεις και οργανωμένα σύνολα συμμετέχει και στηρίζει την κινητοποίηση που διοργανώνει το Κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν το πάρον τους για να εκφραστεί δυναμικά η απαίτηση της κοινωνίας για σεβασμό του δικαιώματος στη στέγη και προστασίας της οικογενειακής κατοικίας.
Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις διοργανώνει κινητοποίηση, η οποία εντάσσεται στις δράσεις που θα γίνουν σε αρκετές ευρωπαικές χώρες στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά των Εκποιήσεων και της Κερδοσκοποίας. Η κινητοποίηση θα γίνει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 και θα αρχίσει με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών η ώρα 4:30 μ.μ. και θα ακολουθήσει πορεία προς την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα (ΣΕΜ), στο Σπίτι της Ευρώπης και θα καταλήξει στο Προεδρικό.
………………….


Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Δυσαρέσκεια ΠΑΣΥΝΟ, χλιάδες αιτήσεις για μερικές θέσεις στο δημόσιο, δεν υποχωρεί ουσιαστικά η ανεργία

Δυσαρέσκεια από τους νοσηλευτές
ΠΑΣΥΝΟ: Η Κυβέρνηση τορπιλίζει τον διάλογο
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/335018/pasyno-i-kyvernisi-torpilizei-ton-dialogo#sthash.iU9Qo2di.dpuf

Λευκωσία: Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) εκφράζει τη δυσαρέσκειά της και καταγγέλλει την Κυβέρνηση και δη το Υπουργείο Υγείας ότι τορπιλίζει τον κοινωνικό διάλογο, καθώς εγκρίθηκαν τα νομοσχέδια για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του Γε.ΣΥ χωρίς να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και να διασφαλιστούν τα εργασιακά τους ζητήματα. «Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα και θα καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση τα σχετικά νομοσχέδια χωρίς να ενημερώσει το συνδικαλιστικό κίνημα για τις αλλαγές, όπως δεσμεύτηκε, και χωρίς να διασφαλιστούν τα εργασιακά ζητήματα των νοσηλευτών» αναφέρει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Η Συντεχνία καταγγέλλει ότι «μετά τη συμφωνία της Κυβέρνησης και όλων των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων για τα θέματα της αυτονόμησης και του Γε.ΣΥ στο Προεδρικό Μέγαρο, ζητήσαμε κατ’ επανάληψη τα σχετικά νομοσχέδια, ώστε να μελετήσουμε τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει και να εάν λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις που θέσαμε”. Δυστυχώς, σημειώνει, τα νομοσχέδια δεν μας δόθηκαν ποτέ και προωθήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για ψήφιση, χωρίς τον απαιτούμενο διάλογο. Η Συντεχνία μας, αναφέρει η ΠΑΣΥΝΟ, προσήλθε στον διάλογο, σύμφωνα με τη συμφωνία του περασμένου Μαρτίου, συζητώντας μεν το θέμα της αυτονόμησης νοουμένου ότι θα επιλύονταν τα εργασιακά ζητήματα και θέματα που απασχολούν τον Κλάδο των Νοσηλευτών. “Η Κυβέρνηση, αντί να ολοκληρώσει τον διάλογο και να απαντήσει στις θέσεις που έχει παρουσιάσει η Συντεχνία μας, τεκμηριωμένα και μεθοδικά, σπεύδει να καταθέσει τα σχετικά νομοσχέδια, χωρίς να εξασφαλίσει τη συναίνεση”, προσθέτει. «Έχουμε πολλές φορές αναφέρει ότι τα εργασιακά ζητήματα που αφορούν στους νοσηλευτές θα πρέπει να αποσαφηνιστούν για όλους τους επηρεαζόμενους είτε αυτοί είναι υφιστάμενοι ή νεοεισερχόμενοι. Παρόλο που προσερχόμαστε εδώ και καιρό σε διάλογο, δεν έχουμε οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πρόταση για τα θέματα αυτά», συμπληρώνει η ΠΑΣΥΝΟ. Θεωρούμε, αναφέρεται, ότι με τη σημερινή έγκριση των νομοσχεδίων και την προώθησή τους στη Βουλή, το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα αναιρώντας συμφωνία που έχει γίνει με την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. “Μια τέτοια απόφαση δεν δημιουργεί συνθήκες για εφαρμογή αυτονόμησης αλλά αντίθετα, εάν εφαρμοστεί με αυτά τα δεδομένα, η αποτυχία είναι σίγουρη. Τέτοιες τακτικές και νοοτροπίες όχι μόνο δυναμιτίζουν τον διάλογο αλλά και θέτουν σε κίνδυνο την εργασιακή ειρήνη”, προστίθεται. Η ΠΑΣΥΝΟ επισημαίνει ότι «πρέπει πρώτα να πειστούν οι εργαζόμενοι για τις προωθούμενες αλλαγές στη δημόσια υγεία και να τις στηρίξουν και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα εργασιακό καθεστώς και ένα υγιές περιβάλλον. Διαφορετικά δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε σύμφωνη γνώμη μας στις αλλαγές που προωθούνται. Η προσπάθεια δημιουργίας 2 ή και 3 ταχυτήτων εργαζομένων μόνο προβλήματα και δυσκολίες θα δημιουργήσουν στον ταλαιπωρημένο και προβληματικό χώρο της υγείας». Η ΠΑΣΥΝΟ δηλώνει τέλος πως δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, εάν δεν πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και ειδικά αυτών που καλούνται να στηρίξουν τους νέους οργανισμούς ως εργαζόμενοι. «Ας σταματήσει αυτός ο εμπαιγμός τύπου διαβούλευσης “διάλογος χάριν του διαλόγου” και ας επιλύσουν άμεσα τα εργασιακά ζητήματα των νοσηλευτών. Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως δεν είμαστε εναντίον των αλλαγών αλλά θέλουμε αλλαγές που θα βελτιώνουν τα δημόσια νοσηλευτήρια για την υγεία και ευημερία όλων μας, καθώς και σεβασμό στους επαγγελματίες υγείας που καλούνται να στηρίξουν την οποιανδήποτε μεταρρύθμιση» καταλήγει η ανακοίνωση. Πηγή: philenews/ ΚΥΠΕ - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/335018/pasyno-i-kyvernisi-torpilizei-ton-dialogo#sthash.iU9Qo2di.dpuf
Χαμός γίνεται όποτε ανοίξει μια θέση
Συνωστισμός υποψηφίων: 7.336 αιτήσεις για 20 θέσεις στο δημόσιο
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/335369/synostismos-ypopsifion-7336-aitiseis-gia-20-theseis-sto-dimosio

Λευκωσία: 
Στην ουρά για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας στο δημόσιο συνωστίζονται χιλιάδες πολίτες. Οι θέσεις πλέον που ξεπαγώνουν από την Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία είναι με φειδώ, με αποτέλεσμα όταν ανοίγει μια θέση στο δημόσιο, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων να ανέρχονται σε χιλιάδες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πλήρωσης 20 θέσεων ασφαλιστικού λειτουργού για τις οποίες υποβλήθηκαν 7.336 θέσεις, δηλαδή για κάθε μια θέση αντιστοιχούν 367 ενδιαφερόμενοι.
 
Από το 2011 εντεύθεν έχουν μπει στον πάγο οι κυβερνητικές εξετάσεις και από τότε διεξάγονται ειδικές εξετάσεις. Να σημειωθεί πως υπήρχαν δύο κατάλογοι των επιτυχόντων στις εξετάσεις, ο ένας αφορούσε τα αποτελέσματα των γενικών εξετάσεων και ο δεύτερος τα πρόσωπα που είχαν τα προσόντα βάσει των ειδικών εξετάσεων.
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης νομοσχέδιου με το οποίο αναστέλλονται και για το 2016 οι κυβερνητικές γραπτές εξετάσεις, εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, μιλώντας στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ανέφερε πως το 2017 δεν θα είναι μεγάλος ο αριθμός των θέσεων που θα ξεπαγώσουν για να δικαιολογεί τη διεξαγωγή γενικών εξετάσεων. Είπε επίσης πως ειδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν για ορισμένες θέσεις.
 
Ο πρόεδρος της ΕΔΥ Γιώργος Παπαγεωργίου απηύθυνε έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας να προωθήσουν τη διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων καθώς υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός θέσεων. Υπέδειξε πως του χρόνου θα πρέπει να διεξαχθούν ειδικές εξετάσεις, τονίζοντας την ανάγκη επαναφοράς των γενικών εξετάσεων.
 
Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών κάλεσαν το Υπουργείο Οικονομικών να μελετήσει το ενδεχόμενο επαναφοράς των γενικών εξετάσεων. Επίσης του ζήτησαν να εξετάσει και κατά πόσο μπορεί το αποτέλεσμα των κυβερνητικών να ισχύει πέραν του ενός χρόνου. Εκπρόσωπος του Υπουργείου απάντησε πως δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι 2 με 3 χρόνια, υπέδειξε όμως πως κάποιοι αποκτούν τα προσόντα στο ενδιάμεσο.
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Αβέρωφ Νεοφύτου, εξέφρασε δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχέδιου.
 
Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου

ΑνΑΔ: Άπιαστος ο στόχος για απασχόληση 75-77%

Ενδεχόμενο επανακαθορισμό του στόχου προτείνει μελέτη
Inbusiness.com
Με το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο να έχει διαμορφωθεί στο 67,9% το 2015, έχοντας βελτιωθεί οριακά σε σύγκριση με 67,6% το 2014, μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συμπεραίνει ότι καθίσταται απομακρυσμένη η προοπτική για να επιτευχθεί ο στόχος της Κύπρου για ποσοστό απασχόλησης μεταξύ 75% και 77% για το 2020.
Μάλιστα η μελέτη της ΑνΑΔ σημειώνει ότι ο στόχος για την απασχόληση πιθανό να χρειαστεί να επανακαθοριστεί.
Ωστόσο καταδεικνύεται ότι τα ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, παρουσίασαν μικρή βελτίωση το 2015.
Το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην Κύπρο κυμαίνεται σε αισθητά ψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών.
Σημειώνεται όμως, ότι ενώ η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά αυτά το 2009 βρισκόταν στο 14,5% (μεγαλύτερη διαφορά περιόδου) το 2015 μειώθηκε σημαντικά στο 8,3%.
Η μελέτη αναφέρει ότι το γενικό ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού 20-64 χρονών, ως συνέπεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, παρουσίασε μεγάλη μείωση και από το 2013 και μετά είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στους άνδρες, στα νεαρά άτομα ηλικίας 15-24 χρονών και στα άτομα με εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια και με εκπαίδευση μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια.
Υποχώρηση ανεργίας το 2015, αλλά 1 στους 3 νέους άνεργος
Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η μελέτη καταγράφει βελτίωση σε όλες τις ομάδες ηλικιών κατά το 2015.
Παρόλο που η αύξηση της ανεργίας επηρέασε όλες τις ηλικιακές ομάδες, εντούτοις το μεγαλύτερο με πολύ σημαντική διαφορά ποσοστό ανεργίας, παρουσιάζεται στον πληθυσμό 15-24 χρονών, καθώς 1 στους 3 νέους ήταν άνεργος το 2015.
Η μελέτη της ΑνΑΔ επισημαίνει τη δραματική αύξηση του γενικού ποσοστού ανεργίας πληθυσμού άνω των 15 χρονών, από το 2009 μέχρι το 2014 αφού τριπλασιάστηκε ενώ το 2015, για πρώτη φορά μέσα σε αυτή την περίοδο, κατέγραψε πτώση.
Η ανεργία έπληξε τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νεαρά άτομα και στα άτομα με εκπαίδευση μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια αλλά και με εκπαίδευση μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια. Πρόσθετα, υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων παρόλη τη μείωση μέσα στο 2015.
Επισημαίνεται ότι από το 2012 το ποσοστό στην Κύπρο είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διαφορά να βρίσκεται στην ψηλότερη τιμή της το 2014 (5,9%) ενώ το 2015 η διαφορά αυτή μειώθηκε στο 5,5%.
Απομακρυσμένος ο στόχος για εκπαίδευση και κατάρτιση
Καταγράφει επίσης οριακή αύξηση στο γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού 25-64 χρονών, που ανήλθε στο 7,5% το 2015.
Εξακολουθεί όμως να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η προοπτική επίτευξης του εθνικού στόχου -12%- μέχρι το 2020 θεωρείται επίσης απομακρυσμένη.
Σύμφωνα με την ΑνΑΔ, οι γυναίκες συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε εκπαίδευση και κατάρτιση από τους άνδρες με τη διαφορά να εμφανίζει διαχρονικά αυξητική τάση.
Τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το άνοιγμα της ψαλίδας να παρουσιάζεται εντονότερα από το 2013 και μετά.
Σε χαμηλά επίπεδα η εκπαίδευση και κατάρτιση ανέργων
Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση των ανέργων και των αδρανών και σε πολύ χαμηλά επίπεδα των απασχολουμένων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα καθώς και στα επαγγέλματα κατώτερου και μέσου επιπέδου.
Τέλος, σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ


Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΠΕΟ για ΠΟΕΔ, ΑΤΑ, εθελοντικές αποχωρήσεις από Αρχή Λιμένων

Η ΠΕΟ στηρίζει τον αγώνα της ΠΟΕΔ για ρυθμισμένους όρους απασχόλησης για όλους
Απαράδεκτο! Η ίδια η κυβέρνηση προωθεί τις αρρύθμιστες μορφές απασχόλησης με λιγότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη ανασφάλεια για τους εργαζομένους
Την στήριξη και αλληλεγγύη της εκφράζει η ΠΕΟ στον αγώνα της ΠΟΕΔ ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να εργοδοτήσει εκπαιδευτικούς με αρρύθμιστους όρους απασχόλησης.
Η ΠΕΟ με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, καταγγέλλει το γεγονός ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της αντί να λειτουργεί ως θεματοφύλακας της ρυθμισμένης απασχόλησης, λειτουργεί ως προωθητής της απορρύθμισης και της επισφάλειας, υποσκάπτοντας έτσι τα συμφωνημένα πλαίσια εργοδότησης και όρους απασχόλησης. «Όταν η κυβέρνηση συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, ουσιαστικά ενθαρρύνει και δίνει άλλοθι και στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να προωθούν και να επιβάλλουν παρόμοιες μορφές απασχόλησης, κάτι το οποίο η ΠΕΟ έχει ήδη καταγγείλει στο Υπουργείο Εργασίας», τονίζει η ΠΕΟ.
Η απόφαση της κυβέρνησης να καλύψει ανάγκες που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση με τη δημιουργία μιας νέας ομάδας εργαζομένων, της κατηγορίας των αναπληρωματικών, είναι ένα ακόμα βήμα στη διαδικασία υπόσκαψης της σταθερής ρυθμισμένης απασχόλησης και στην πολιτική προώθησης της απορρύθμισης της εργασίας, δηλαδή της εργασίας με λιγότερα δικαιώματα και με μεγαλύτερη ανασφάλεια για τον εργαζόμενο.
Η ΠΕΟ συνεχίζοντας καταγγέλλει πως αυτής της απόφασης έχουν προηγηθεί σειρά άλλων αποφάσεων από την κυβέρνηση με την ίδια φιλοσοφία και πολιτική: Μετατροπή των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα κρατικά ινστιτούτα επιμόρφωσης και στα ολοήμερα σχολεία από εργοδοτουμένους σε αυτοεργοδοτούμενους, αύξηση της χρήσης της μεθόδου της αγοράς υπηρεσιών στον δημόσιο, Ημιδημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση για κάλυψη οργανικών θέσεων.

Υποβλήθηκαν 107 αιτήσεις και απορρίφθηκαν 24
Έξοδος για 83 εργαζομένους από Αρχή Λιμένων

Λεμεσός: Συνολικά 83 εργαζόμενοι θα αποχωρήσουν από την Αρχή Λιμένων (ΑΛΚ) μέσω του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης, εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμένα Λεμεσού.

Το σχέδιο δόθηκε στους εργαζόμενους τον περασμένο Ιούνιο, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή των συμβολαίων με τους επενδυτές και έκλεισε, μετά από δύο παρατάσεις, στις 26 Αυγούστου.

Αρχικά, είχαν υποβληθεί 107 αιτήσεις τις οποίες εξέτασαν η διοίκηση και η διεύθυνση της Αρχής και απορρίφθηκαν οι 24.

Από την ΑΛΚ υποστηρίζεται ότι οι αιτητές δεν εργάζονται σε τομείς που θα ιδιωτικοποιηθούν και έτσι οι αιτήσεις τους δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Επίσης, διαπιστώθηκε πως συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι αναγκαίοι για την ΑΛΚ, η οποία θα έχει εποπτικό ρόλο.

Οι 83 εργαζόμενοι που πήραν το πράσινο φως για να αποχωρήσουν από την Αρχή, θα εργάζονται στο λιμάνι Λεμεσού μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2017, οπότε θα αναλάβουν οι επενδυτές.

Οι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν με το σχέδιο, πέρα από τις θεμελιωμένες συνταξιοδοτικές παροχές, θα αποζημιωθούν και για τερματισμό εργοδότησης, δηλαδή απώλεια καριέρας, με επιπρόσθετο ποσό το οποίο θα είναι ποσοστό επί της υπολειπόμενης μισθοδοσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας. Η μέγιστη αποζημίωση υπολογίζεται στις €143.750.

Οι συνολικές αποζημιώσεις που θα διαθέσει το κράτος για το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης υπολογίζονται στα €10 εκατ. Αρμόδια πηγή δήλωσε στον «Φ» πως έγινε μελέτη και κατέδειξε πως λόγω της ιδιωτικοποίησης των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού, υπήρχε πλεόνασμα προσωπικού περίπου 70-80 άτομα. Πλέον εξετάζεται κατά πόσο αριθμός εργαζομένων που παρέμειναν στην ΑΛΚ θα απορροφηθούν σε τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν είναι στους σχεδιασμούς της Αρχής να ανοίξει εκ νέου το σχέδιο αφυπηρετήσεων, καθώς έχει δικαίωμα να πράξει μέχρι τον Δεκέμβριο. Πηγή από την ΑΛΚ ανέφερε πως μόνο σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης και του λιμανιού Λάρνακας θα λειτουργήσει νέο σχέδιο.

Ως γνωστόν η κυβέρνηση παραχώρησε σε δύο κοινοπραξίες τρεις συμβάσεις για αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβώτιων παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία Eurogate και οι θαλάσσιες υπηρεσίες και ο τερματικός σταθμός γενικού εμπορίου στην DP World.

Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου
Συμφωνία εταίρων στη διατήρηση του θεσμού
ΑΤΑ από 2017 κουτσουρεμένη - Διαφωνία στο πως θα παραχωρείται
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/334256/ata-apo-2017-koutsouremeni-diafonia-sto-pos-tha-parachoreitai#sthash.Or0YmTny.dpuf
Λευκωσία: Σε κοινό τραπέζι βρέθηκαν χθες, οι ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, και των εργοδοτικών Οργανώσεων, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, υπό την προεδρία της υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου, εγκαινιάζοντας τον διάλογο για το φλέγον ζήτημα της απόδοσης της ΑΤΑ στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, από την 1/1/2017, αναζητώντας τη φόρμουλα επανεκκίνησης.
 
Ο διάλογος ξεκίνησε με καταγραμμένα τρία δεδομένα: Συντεχνίες και εργοδοσία διατηρούν διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις και διαγράφεται εξαιρετικά δύσκολη η εξεύρεση κοινού παρονομαστή, η εργοδοσία δεν θέτει θέμα κατάργησης του θεσμού, μολονότι αποτελεί πάγια θέση της. Το τρίτο δεδομένο, εξίσου σημαντικό, είναι ότι ο διάλογος δεν ξεκινά από άσπρη σελίδα, υπάρχουν πραγματικότητες, πρόκειται για τις γνωστές ρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα.
 
Πιο συγκεκριμένα, επί του θέματος η τοποθέτηση του γ.δ. της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, ήταν πως «στις επιχειρήσεις που εφαρμόζονται συμφωνίες για εξοικονομήσεις του εργατικού κόστους δεν θα εγερθεί θέμα αναπροσαρμογής των μισθών στο μειωμένο ποσοστό της ΑΤΑ», ξεκαθαρίζοντας πως «όπου δεν λειτουργούν τέτοιες συμφωνίες, αλλά συλλογικές συμβάσεις, τότε εφαρμόζονται οι πρόνοιές τους που καθορίζουν τι εστί ΑΤΑ και πώς λειτουργεί. Το θέμα της ΑΤΑ είναι πάρα πολύ δύσκολο, οφείλουμε όμως οι παραγωγικοί φορείς να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση», είπε ο κ. Αντωνίου, προσθέτοντας πως «με τη βοήθεια της υπουργού είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε».

Με την προσέγγιση της ΟΕΒ, οι μισθοί σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να μειωθούν κατά 4%, καθώς σήμερα ο τιμάριθμος υπολογίζεται στο 23,5%, σε σχέση με το 27,99% όταν πάγωσε το 2012.

Τις πάγιες θέσεις του ΚΕΒΕ για την ΑΤΑ επανέλαβε και ο γ.γ. Μάριος Τσιακκής, κάνοντας λόγο «για αναχρονιστικό θεσμό που πρέπει να αλλάξει, μολονότι δεν έχουμε βάλει θέμα κατάργησης, λέμε ότι σε βάθος χρόνου πρέπει να το δούμε», σημείωσε. 

Στον αντίποδα των εργοδοτικών προσεγγίσεων, ο γ.γ. της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, επανέλαβε την πάγια θέση της Ομοσπονδίας, ότι δηλαδή η ΑΤΑ αποτελεί θέμα αρχής «και πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαθιστά την αγοραστική αξία του μισθού», υποδεικνύοντας πως «πλέον η ανάπτυξη έχει θετικό πρόσημο».

Ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, κατέθεσε την ικανοποίησή του «γιατί η ΑΤΑ παραμένει ζωντανή, ώστε να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της, τόσο σε ό,τι αφορά στη στήριξη της ανάπτυξης της οικονομίας, όσο και σε ό,τι αφορά στη διατήρηση της αγοραστικής αξίας των μισθών. Θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε μέσα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που παρουσιάζουν οι κοινωνικοί εταίροι να δώσουμε δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος, ώστε ο θεσμός της ΑΤΑ να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί» πρόσθεσε.

Επίσης, ο γ.γ. της ΔΕΟΚ, Διομήδης Διομήδους, υπέδειξε πως «ο θεσμός ούτε αλλοίωση σηκώνει, ούτε κατάργηση μετά από τέσσερα χρόνια παγοποίησής του και χρόνια κρίσης, συμπίεσης μισθών και ανεργίας, στόχος είναι να επανεκκινήσουμε την ΑΤΑ». 

Παρά τις διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις που αναγνώρισε η υπουργός Εργασίας, η κ. Αιμιλιανίδου φρόντισε να στείλει ενθαρρυντικό μήνυμα, δηλώνοντας πως «στόχος είναι να εξευρεθεί λύση προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων». Η υπουργός Εργασίας επέστησε την προσοχή των εταίρων «στην ανάγκη διατήρησης της εργατικής ομαλότητας, όπως διατηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια», προσθέτοντας πως «με καλή διάθεση και υπευθυνότητα μπορεί να υπάρξουν συναινετικές λύσεις».

Η αρμόδια υπουργός προγραμματίζει χωριστές διαβουλεύσεις με τους εταίρους.


Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/334256/ata-apo-2017-koutsouremeni-diafonia-sto-pos-tha-parachoreitai#sthash.Or0YmTny.dpuf