Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Απέλυσαν εργαζόμενους και προσέλαβαν εθελοντές


nomisma.com.cy

20 Ιουνίου 2014, ώρα 15:00
Ξενοδοχείο στην Πάφο που αγοράστηκε από ξένο επιχειρηματία απέλυσε όλους τους εργαζόμενους και προσέλαβε ξένους, παρουσιάζοντας τους ως εθελοντές.

Όπως κατάγγειλε ο Γραμματέας της συντεχνίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ Λευτέρης Γεωργιάδης, ο συγκεκριμένος ξενοδόχος έχει καταγγελθεί για παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της οργάνωσης των ξενοδόχων ότι φέτος εργοδοτούνται αρκετοί κύπριοι, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για μισθούς πείνας και άγρια εκμετάλλευση από τους ξενοδόχους.

Η κατάσταση, είπε, έχει επιδεινωθεί και επικρατεί η ασυδοσία, η τρομοκρατία, καταργούνται ωφελήματα και δικαιώματα εργαζομένων, δεν αναγνωρίζεται η συλλογική σύμβαση και γίνονται μειώσεις μισθών.

Λόγω της κατάστασης που δημιουργείται, ο κ. Γεωργιάδης δεν απέκλεισε τη λήψη δυναμικών μέτρων ακόμα και μέσα στην τουριστική περίοδο.


Ανακοίνωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ αναφορικά με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σε σημερινή του συνεδρία αφού συζήτησε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σημειώνει τα ακόλουθα:
1.Το νομοσχέδιο για το ΕΕΕ στην πραγματικότητα αφορά τροποποίηση του υφιστάμενου Νόμου για το Δημόσιο Βοήθημα. Πρόκειται για μετονομασία του Δημόσιου Βοηθήματος σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια βελτίωση σε κριτήρια του Νόμου για το Δημόσιο Βοήθημα που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες να υποβάλουν αίτηση, εντούτοις το νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εξαγγελία της κυβέρνησης για επαναστατικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, και στις προσδοκίες που είχαν λόγω αυτών των εξαγγελιών δημιουργηθεί, ούτε και πολύ περισσότερο ανταποκρίνεται στις ανάγκες που η οξεία οικονομική και κοινωνική κρίση έχουν δημιουργήσει.
2.Το νομοσχέδιο πολύ λίγο απαντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μακροχρόνια άνεργοι. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων των μακροχρόνια ανέργων, ατόμων που είχαν πλήρη αξιοπρεπή απασχόληση, έντονη και ενεργή συμμετοχή στην οικονομία και ευρύτερα στη κοινωνία, με το Νόμο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, είναι ανεπαρκής, αφού τίθενται κριτήρια όπως για παράδειγμα το κριτήριο της κατοχής περιουσίας αξίας μέχρι 100000 ευρώ από οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, που θα αποκλείσουν μια μεγάλη μερίδα μακροχρόνια άνεργων. Θεωρούμε ότι, ειδικά για αυτή την ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα τους, το κριτήριο της περιουσίας, δεν θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστο μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην οικονομία και την απασχόληση.
Επιπρόσθετα είναι απόλυτα αναγκαίες, πιο εξειδικευμένες και στοχευμένες πολιτικές για τους μακροχρόνια άνεργους και γι’ αυτό απαιτούμε συνέχιση του διαλόγου για μέτρα ολοκληρωμένης κοινωνικής και οικονομικής στήριξης τους.
3.Το ποσό των 480 ευρώ που έχει καθοριστεί ως το ύψος του Ε.Ε.Ε. για ένα ενήλικο άτομο, αποτελεί επίδομα επιβίωσης και όχι το όριο για αξιοπρεπή διαβίωση. Αντιπροσωπεύει την λογική αναπροσαρμογή του υφιστάμενου ποσού των 452 ευρώ που είναι το ποσό των βασικών αναγκών που παραχωρείται σήμερα, με βάση τον Νόμο για το Δημόσιο Βοήθημα και το οποίο δεν έχει αναπροσαρμοστεί τα τελευταία τρία χρόνια.
Η συσχέτιση του ποσού αυτού με την έννοια του ελάχιστου εισοδήματος, εγκυμονεί κινδύνους, κάποιοι να προσπαθήσουν να ισοπεδώσουν τους μισθούς με το Ε.Ε.Ε. Με στόχο να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα το Υπουργείο επιβάλλεται να εντατικοποιήσει τους ελέγχους για την πλήρη εφαρμογή του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό. Ταυτόχρονα το Υπουργείο οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένης και της εισαγωγής νομοθετικών ρυθμίσεων, για να ενισχυθεί η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων και η ίση μεταχείριση. Πιο δραστικά μέτρα χρειάζεται να ληφθούν και προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.
4.Το Ε.Σ εκφράζει τη διαφωνία του με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Η επιμονή σε εφαρμογή πολιτικής στήριξης των ανάπηρων μέσα από το Ε.Ε.Ε. , δεν είναι η απάντηση στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Το κόστος που προκαλεί η αναπηρία είναι κοινωνικό κόστος και αυτό το κόστος πρέπει να αναλαμβάνεται από την πολιτεία, με εξειδικευμένες παροχές και πολιτικές, οι οποίες να είναι πρόσθετες και ξεχωριστές από τις γενικές πολιτικές για την φτώχεια. Προβληματική είναι και η πρόνοια για αξιολόγηση των αναπήρων με βάση το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, αφού το σύστημα μόλις τώρα μπήκε σε εφαρμογή και υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Για τα θέματα των ανάπηρων χρειάζεται να συνεχιστεί ο διάλογος με τους άμεσα εμπλεκόμενους και εν τω μεταξύ να ισχύουν οι ρυθμίσεις για τα ανάπηρα άτομα, με βάση τον Νόμο για το Δημόσιο Βοήθημα.
5.Σε ότι αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, το Εκτελεστικό Συμβούλιο σημειώνει ότι το υφιστάμενο Σχέδιο Στήριξης των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα γενικά λειτούργησε σωστά. Το σχέδιο πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, ανεξάρτητα από το Νόμο για Ε.Ε.Ε. Εκείνο που χρειάζεται είναι να αναθεωρηθούν οι μονομερείς αποφάσεις που οδήγησαν σε αλλαγές στα κριτήρια εφαρμογής του σχεδίου και σε μείωση των ποσών που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι.
Εκείνοι οι ελάχιστοι συνταξιούχοι, που θα πληρούν τα κριτήρια για ΕΕΕ, να υποβάλλουν αίτηση όπως συμβαίνει και σήμερα με το Νόμο για το Δημόσιο Βοήθημα.
Η ένταξη όμως του υφιστάμενου σχεδίου στήριξης των συνταξιούχων στο ΕΕΕ, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον, να ισοπεδωθεί η πολιτική για στήριξη των συνταξιούχων με το ΕΕΕ, το οποίο όπως έχουμε σημειώσει είναι επίδομα επιβίωσης και όχι αξιοπρεπούς διαβίωσης.
6.Είναι σημαντικό να υπάρχει σαφήνεια, καθαρότητα και διαφάνεια στις πρόνοιες της νομοθεσίας. Οι διαδικασίες, οι πρόνοιες του Νόμου και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν, πρέπει να είναι από την αρχή σαφή και ξεκάθαρα. Η ρύθμιση μιας σειράς σημαντικών θεμάτων με διατάγματα όπως συμβαίνει με το νομοσχέδιο πρέπει να αποφευχθεί.
Το γεγονός ότι μια σειρά από ρυθμίσεις αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια επίσης είναι μειονέκτημα. Όπως ήταν μειονέκτημα στο Νόμο για το Δημόσιο Βοήθημα να αφήνονται σειρά θεμάτων στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας , είναι εξίσου μειονέκτημα να δίνεται η διακριτική ευχέρεια στον εκάστοτε πολιτικό προϊστάμενο. Για θέματα που ίσως κριθεί ότι πρέπει για σκοπούς ευελιξίας να υπάρχει διακριτική ευχέρεια να εξευρεθούν συλλογικοί μηχανισμοί διαχείρισης και διευθέτησης τους.
7.Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω το ΕΣ της ΠΕΟ επισημαίνει μια σειρά από αδυναμίες στο νομοσχέδιο σε σύγκριση με υφιστάμενες πρόνοιες του Νόμου για το Δημόσιο Βοήθημα. Τέτοιες αδυναμίες είναι:
  • Το γεγονός ότι άτομα από 18 έως 28 ετών δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτόνομα, παρά μόνο ως μέλη της οικογενειακής μονάδας, εκτός αν είναι παντρεμένα, μονογονιοί ή ορφανά.
  • Το κριτήριο της πενταετούς μόνιμης διαμονής για να έχει κάποιος δικαίωμα αίτησης, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε εκείνες τις ομάδες των επαναπατρισθέντων που δεν έχουν κανένα εισόδημα ή καμιά σύνταξη.
8.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση μέσα από το επικαιροποιημένο μνημόνιο σε ότι αφορά την κοινωνική πολιτική και ειδικότερα την αναφορά ότι <<ως μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2015, να επικαιροποιηθεί το κόστος του ΕΕΕ και να προσδιοριστούν κοινωνικές παροχές έξω από το ΕΕΕ για επιπρόσθετο εξορθολογισμό , με στόχο η μεταρρύθμιση να έχει δημοσιονομική ουδετερότητα>> ανησυχεί έντονα ότι η εισαγωγή του ΕΕΕ δεν θα οδηγήσει σε διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής, αλλά σε ανακατανομή των πόρων από τους φτωχούς στους φτωχότερους και σε συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.


20 Ιουνίου 2014.

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΑΥΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ, ΠΕΜΠΤΗ ΒΟΥΛΗ το "ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα"

ΑΥΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ, ΠΕΜΠΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙ ΤΙΣ 70,000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ολοκλήρωσε το διάλογο για το Ε.Ε.Ε. η Αιμιλιανίδου

πολιτης

Στόχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι να δοθεί βοήθεια στους πολίτες που έχουν ανάγκη, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο αναμένει ότι θα λάβει πέραν των 70.000 αιτήσεων.

Είπε ακόμη ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού για έγκρισή του την Τετάρτη και ότι θα ζητηθεί από τη Βουλή να ενεργοποιηθούν τα τρία άρθρα που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων από τη ψήφιση του νόμου, έτσι ώστε να μπορέσει το Υπουργείο να βοηθήσει όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, σε δηλώσεις της μετά από την τελική διαβούλευση με τις συντεχνίες και τις εργοδοτικές οργανώσεις, την Τρίτη, η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι «έχουμε ολοκληρώσει σήμερα τον κοινωνικό διάλογο».

Πρέπει να πω, πρόσθεσε, «ότι όλες οι εισηγήσεις, οι οποίες ακούστηκαν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη». Σήμερα, είπε, «στην τελική μας συζήτηση, δεν υπήρξαν άλλες εισηγήσεις επί του Νομοσχεδίου, το οποίο έχει ετοιμαστεί».
Άρα, συνέχισε, «κρίνω ότι ουσιαστικά όσες πρόνοιες έχουν ληφθεί υπόψη είναι ικανοποιητικές».

Η κ. Αιμιλιανίδου ενημέρωσε ότι το νομοσχέδιο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη και, εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
«Θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν είναι 480 ευρώ, όπως έχει αναφερθεί, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ανέφερε. Έδωσε το παράδειγμα ενός ζευγαριού χωρίς παιδιά των οποίων το ΕΕΕ θα ανέρχεται σε 874 ευρώ.

«Για μια οικογένεια που έχει ένα ανήλικο τέκνο και ένα τέκνο πέραν των 18 ετών, το ΕΕΕ  ουσιαστικά είναι 1.328 ευρώ», είπε. Άρα, πρόσθεσε, «τα 480 ευρώ είναι η κάλυψη κάποιων αναγκών».
Πέραν της κάλυψης κάποιων αναγκών, ανέφερε, «υπάρχει το ενοίκιο, υπάρχουν τα δημοτικά τέλη και υπάρχει και άλλη βοήθεια, η οποία δίνεται σε αυτούς που  πραγματικά έχουν ανάγκη».

Η Υπουργός Εργασίας συνέχισε λέγοντας ότι «η προσπάθεια που γίνεται με την κοινωνική μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο η παροχή ποσών, αλλά ουσιαστικά είναι γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη να τους βοηθήσουμε ή με την παροχή υπηρεσιών, φροντίδας και αυτά που ο Κύπριος συμπολίτης μας σήμερα έχει ανάγκη».

Δεν πρόκειται, ανέφερε, «απλώς μια μετεξέλιξη του Νόμου περί Δημοσίου Βοηθήματος».
Σύμφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου, «σήμερα, εκείνοι οι οποίοι παίρνουν Δημόσιο Βοήθημα από το Κράτος ουσιαστικά είναι 20.000 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 8.500 είναι ανάπηρα πρόσωπα». Άρα, συμπλήρωσε, «ουσιαστικά 12, 500 συμπολίτες μας παίρνουν Δημόσιο Βοήθημα».

«Αν είναι, απλώς μετεξέλιξη του Νόμου Δημοσίου Βοηθήματος θα αποδειχθεί εάν πράγματι οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα είναι 12.500 μόνο ή περισσότεροι», είπε, προσθέτοντας ότι «αναμένουμε πέραν των 70,000 αιτήσεων, τις οποίες θα εξετάσουμε».

Παράλληλα, η Υπουργός διευκρίνισε ότι «τα 480 ευρώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι είναι ο ελάχιστος μισθός». Το ίδιο ίσχυε ως σήμερα, ανέφερε, «όταν το Δημόσιο Βοήθημα ήταν 452 ευρώ, το οποίο δινόταν. Άρα καμία σχέση δεν έχει με τον ελάχιστο μισθό».
Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο θα ζητηθεί επίσπευση από τη Βουλή όσον αφορά την έγκριση των άρθρων που προνοούν την υποβολή αιτήσεων η κ. Αιμιλιανίδου είπε «πρώτον, εξαρτάται πάντα η παροχή οποιουδήποτε επιδόματος από την ψήφιση ενός νομοσχεδίου σε νόμο».
«Ουδείς δικαιούται να παρέχει οτιδήποτε αν δεν υπάρχει ο νόμος ψηφισμένος από την Βουλή των Αντιπροσώπων», διευκρίνισε.

Πρόσθεσε ότι εκείνο που θα ζητηθεί από τη Βουλή είναι «τα τρία άρθρα, τα οποία αφορούν την υποβολή των αιτήσεων, αν είναι δυνατόν και είναι παράκληση μας, να ενεργοποιηθούν πριν από την ψήφιση του τελικού νομοσχεδίου ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους χρειάζονται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις».
«Θα βοηθήσουμε να συμπληρωθούν αυτές οι αιτήσεις»,  είπε, προσθέτοντας ότι «ακολούθως θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε αυτές τις αιτήσεις για να είμαστε έτοιμοι με την ψήφιση του Νόμου να παραχωρήσουμε και οποιαδήποτε ποσά ως επιδόματα».

Εξήγησε ταυτόχρονα ότι «οι αιτήσεις θα πρέπει να ελεγχθούν γιατί στόχος και σκοπός είναι εκείνοι που έχουν πραγματικά ανάγκη να λαμβάνουν επιδόματα».
«Ένας από τους στόχους της Κυβέρνησης είναι ο εξορθολογισμός των επιδομάτων έτσι που να βοηθηθούν πραγματικά εκείνοι που έχουν ανάγκη», είπε τέλος.
…...............


onlycy.com
panayiotis tsaggaris

  • 1332 ευρώ το Ελάχιστο Εισόδημα για Οικογένεια σε νοίκι με δυο ανήλικα
  • Κακώς γίνεται λόγος για μόνο 480 ευρώ 
  • Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αιτηθεί κάποιος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)
  • Επτά απλά παραδείγματα με τα ποσά του ΕΕΕ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
Πολλές είναι οι παρερμηνείες ως προς το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και τελικά πώς και πόσο αυτό καθορίζεται. Την Πέμπτη (19/6) το επίμαχο Νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων και την ερχόμενη βδομάδα (26/7) αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια.
Το onlycy.com εξασφάλισε το προσχέδιο του Νομοσχεδίου, το οποίο και σας το παρουσιάζει αυτούσιο (σε μορφή pdf – επισυνάπτεται στο τέλος του ρεπορτάζ) στο οποίο περιγράφονται ποιοι μπορούν να αιτηθούν και ποιοι όχι για να λαμβάνουν το ΕΕΕ.
Ωστόσο τα ποσά δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω Νομοσχέδιο αφού αυτά καθορίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι επίσης θα κατατεθούν στην Βουλή.
Θεωρήσαμε λοιπόν ορθό να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, κατόπιν ενημέρωσης από αρμοδίους, για το πώς θα υπολογίζεται το ΕΕΕ και σίγουρα δεν περιορίζεται μόνο στα 480 ευρώ, όπως έχει ευρέως διαδοθεί.
Σημειώνεται πως «Οικογενειακή μονάδα» για σκοπούς ΕΕΕ, καθορίζεται η Οικογένεια με τους γονείς και τέκνα άγαμα ηλικίας έως και 28 ετών.
Παράδειγμα 1 
Οικογένεια με μηδενικά εισοδήματα με δυο ανήλικα παιδιά (κάτω των 14 ετών) σε ενοίκιο ή με δάνειο για την πρώτη κατοικία. 
Ο αιτητής αφού εγκριθεί λαμβάνει 480 ευρώ.
Λαμβάνει επίσης 240 ευρώ για την/τον σύζυγο
Λαμβάνει επιπλέον άλλα 144 ευρώ για κάθε παιδί
Άλλα 224 ευρώ λαμβάνει για ενοίκιο ή για τόκους δανείου (για αγορά ή κτίσιμο της πρώτης κατοικίας του)
Επίσης του πληρώνονται τα Δημοτικά Τέλη.
ΣΥΝΟΛΟ: 1332 ευρώ + Δημοτικά Τέλη 
*Οικογένεια με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εαν έχει εισοδήματα μικρότερα των 1332 ευρώ θα δικαιούται να αιτηθεί για συμπλήρωμα του πιο πάνω ποσού από το κράτος.
Παράδειγμα 2
Οικογένεια με μηδενικά εισοδήματα με δυο παιδιά (άνω των 15) σε ενοίκιο ή με δάνειο για την πρώτη κατοικία.
Ο αιτητής λαμβάνει 480 ευρώ
Η/ο σύζυγος επιπλέον άλλα 240 ευρώ
240 ευρώ για κάθε παιδί
Άλλα 224 ευρώ λαμβάνει για ενοίκιο ή για τόκους δανείου (για αγορά ή κτίσιμο της πρώτης κατοικίας του)
Του καταβάλλονται τα δημοτικά τέλη
ΣΥΝΟΛΟ: 1524 ευρώ + Δημοτικά Τέλη 
*Οικογένεια με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εαν έχει εισοδήματα μικρότερα των 1524 ευρώ θα δικαιούται να αιτηθεί για συμπλήρωμα του πιο πάνω ποσού από το κράτος.
Παράδειγμα 3
Ζευγάρι με μηδενικά εισοδήματα και με δυο παιδιά (άνω των 15 ετών) χωρίς ενοίκιο ή δάνειο 

Ο αιτητής λαμβάνει 480 ευρώ
Η/ο σύζυγος επιπλέον άλλα 240 ευρώ
240 ευρώ για κάθε παιδί
Του καταβάλλονται τα δημοτικά τέλη
ΣΥΝΟΛΟ: 1300 ευρώ + Δημοτικά Τέλη 
*Ζευγάρι με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εαν έχει εισοδήματα μικρότερα των 1300 ευρώ θα δικαιούται να αιτηθεί για συμπλήρωμα του πιο πάνω ποσού από το κράτος.
Παράδειγμα 4
Άτομα 29 χρονών και άνω με μηδενικά εισοδήματα

480 ευρώ
+154 ευρώ για ενοίκιο / τόκους δανείου
+ Δημοτικά Τέλη
ΣΥΝΟΛΟ: 634 ευρώ + Δημοτικά Τέλη 
*Άτομο με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εαν έχει εισοδήματα μικρότερα των 634 ευρώ θα δικαιούται να αιτηθεί για συμπλήρωμα του πιο πάνω ποσού από το κράτος.
Παράδειγμα 5
Άτομο 29 χρονών και άνω με μερική απασχόληση με απολαβές έως και 500 ευρώ
Εάν κάποιος εργάζεται με το καθεστώς μερικής απασχόλησης και έχει εισοδήματα πχ 500 ευρώ, το κράτος για σκοπούς οικονομικής ενίσχυσης του, προχωρεί σε χαριστική αφαίρεση 170 ευρώ από τα εισοδήματα του, οπόταν για σκοπούς ΕΕΕ, υπολογίζεται λογιστικά ότι έχει εισοδήματα μόνο 330 ευρώ (και όχι 500).
Συνεπώς θα λάβει επιπλέον από το κράτος:
150 ευρώ
154 ευρώ για ενοίκιο / τόκους στεγαστικού δανείου
Και δημοτικά τέλη.
ΣΥΝΟΛΟ: 304 ευρώ + Δημοτικά τέλη (επιπλέον από το μηνιαίο εισόδημά του των 500 ευρώ)
Παράδειγμα 6
Άτομο 29 χρονών και άνω με εργασία του σχεδίου ΑΝΑΔ των 500 ευρώ
Για τα άτομα αυτά λογιστικά υπολογίζεται ότι ΔΕΝ λαμβάνει ΚΑΝΕΝΑ εισόδημα (κίνητρο για να εντάσσονται στα προγράμματα απασχόλησης και να μην προτιμούν την ανεργία). Συνεπώς αυτό το άτομο θα λάβει:
480ευρώ
154 ευρώ για ενοίκιο / τόκους στεγαστικού δανείου
Και δημοτικά τέλη.
ΣΥΝΟΛΟ: 634 ευρώ + δημοτικά τέλη (επιπλέον από τα 500 ευρώ για την απασχόληση με πρόγραμμα ΑΝΑΔ)
Παράδειγμα 7
Άνεργα άτομα άνω των 29 ετών

Τα άτομα αυτά θα λαμβάνουν:
480ευρώ
154 ευρώ για ενοίκιο / τόκους στεγαστικού δανείου
Και δημοτικά τέλη.
ΣΥΝΟΛΟ: 634 ευρώ + δημοτικά τέλη
Ποια εισοδήματα εξαιρούνται:
Για να υπολογιστεί κατά πόσο κάποιο πρόσωπο μπορεί ή όχι να λαμβάνει ΕΕΕ συνυπολογίζονται όλα του τα εισοδήματα πλην:
(α) το επίδομα εθνοφρουρού
(β) επιδόματα/χορηγίες για αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις
(γ) η συνεισφορά αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων
(δ) η φοιτητική χορηγία
(ε) οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα βλάβης ή ζημίας από ατύχημα, εξαιρουμένων των τόκων από τις εν λόγω αποζημιώσεις.
Ποιοι μπορούν να αιτηθούν:
(α) ένας εκ των συζύγων οποιασδήποτε ηλικίας·
(β) οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του·
(γ) μόνος γονέας·
(δ) πρόσωπο μέχρι την ηλικία των εικοσιοκτώ (28) ετών το οποίο κατά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του τελούσε υπό τη φροντίδα του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και είναι φοιτητής εντός ή εκτός της Δημοκρατίας·
(ε) ορφανό πρόσωπο
(στ) οποιαδήποτε κατηγορία προσώπων που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) μέχρι (ε), αλλά καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού το οποίο εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 36.
Ποιοι δεν μπορούν να αιτηθούν:
Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση και δεν καθίσταται δικαιούχο για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο:
(α) άγει ασκητικό βίο σε μοναστήρι·
(β) υπηρετεί θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(γ) έχει την ιδιότητα του φοιτητή, εξαιρουμένου του προσώπου που αναφέρεται στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) και ανάπηρου.
(δ) πρόσωπο το οποίο έχει κηρυχθεί ως εκούσια άνεργος με βάση το άρθρο 22, για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που καθορίζεται στη σχετική απόφαση.

Ποιοι δεν λαμβάνουν το ΕΕΕ 
Δεν καθίσταται δικαιούχο για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος οποιοδήποτε πρόσωπο ή αιτητής:
(α) κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία είτε ο ίδιος ή /και οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας η οποία υπερβαίνει σε αξία τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) σε τρέχουσες τιμές. (Νοείται ότι, για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η ιδιόκτητη κατοικία στην οποία διαμένει ο δικαιούχος δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας), ή/και
(β) κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας και το ύψος των καταθέσεων υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) αυξανομένου κατά χίλια ευρώ (€1.000) για κάθε πρόσθετο μέλος της οικογενειακής μονάδας και η αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).
Νοείται ότι ο αιτητής ή /και δικαιούχος ή/και οποιοδήποτε μέλος της οικογενειακής μονάδας υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας για να ληφθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες από τραπεζικά, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, ή/και ασφαλιστικούς οργανισμούς ή/και άλλους οργανισμούς ή/και άλλες κρατικές αρχές.
Σημειώνουμε πως τα όλα τα πιο πάνω θα αποτελέσουν και θέμα συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και ενδεχομένως να προκύψουν αλλαγές


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

"Στο ποσό των €480 μηνιαίως υπολογίζονται οι βασικές ανάγκες ενός ατόμου, ώστε αυτό να διαβιεί με αξιοπρέπεια στις μέρες μας."

Τρέχει να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα η υπ. Εργασίας

Στα €480 θα καθοριστεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/204576/sta-480-tha-kathoristei-to-elachisto-engyimeno-eisodima#sthash.I5K6ASwl.pitoFCTM.dpuf

Λευκωσία: Στο ποσό των €480 μηνιαίως υπολογίζονται οι βασικές ανάγκες ενός ατόμου, ώστε αυτό να διαβιοί με αξιοπρέπεια στις μέρες μας. Το ποσό αυτό θα λαμβάνουν, από τον προσεχή Ιούλιο, οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στη χώρα μας, των οποίων τα εισοδήματα κρίνονται μη επαρκή για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το ποσό των €480 μηνιαίως αντιπροσωπεύει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα-ΕΕΕ, που το υπουργείο Εργασίας έχει υπολογίσει έπειτα από επιστημονικές μελέτες. Εξυπακούεται ότι το τελικό ύψος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα αποτελεί συνάρτηση του μεγέθους και της σύνθεσης ενός νοικοκυριού (εξαρτώμενα). Καθοριστικό κριτήριο για την καταβολή του επιδόματος είναι η αξία της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του αιτητή. Η εισαγωγή του ΕΕΕ τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2014 και η υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, τρέχει να περάσει το σχετικό νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο, την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια θα το καταθέσει στη Βουλή, ζητώντας την ταχεία εξέτασή του, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για υποβολή αιτήσεων. Στο ενδιάμεσο, η υπουργός Εργασίας προγραμματίζει μια τελευταία συνάντηση με τις ηγεσίες των κοινωνικών εταίρων, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, και τις εργοδοτικές Οργανώσεις, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, για την εξέταση κάποιων διατάξεων του νομοσχεδίου που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Με την εισαγωγή του θεσμού του ΕΕΕ η Κυβέρνηση υλοποιεί την προεκλογική δέσμευσή της για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, αντικαθιστώντας το δημόσιο βοήθημα, μοντέλο κοινωνικής στήριξης που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες. Οι λήπτες του δημοσίου βοηθήματος υπολογίζονται περίπου σε 28.000 άτομα. Αριθμός που προφανώς θα αυξηθεί, αφού όλες οι κοινωνικές παροχές θα συγκεντρωθούν υπό την ομπρέλα του υπουργείου Εργασίας και κατά δεύτερο εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ανεργία), αυξήθηκαν τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα διαβίωσης. Υπολογίζεται ότι η δαπάνη για το ΕΕΕ θα ανέλθει στα €260 εκατ. το τρέχον έτος. Του ΕΕΕ εξαιρούνται το επίδομα τέκνου, η φοιτητική χορηγία, οι παροχές για τα ανάπηρα άτομα και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Εξαιρούνται επίσης τα σχέδια οικονομικής βοήθειας για τους πρόσφυγες.


Πηγή: Φιλελεύθερος - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/204576/sta-480-tha-kathoristei-to-elachisto-engyimeno-eisodima#sthash.I5K6ASwl.pitoFCTM.dpuf