Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Φτώχεια, μείωση και γήρανση πληθυσμού ως αποτέλεσμα της κρίσης

Μείωση 40% της αξίας του καθαρού πλούτου στα κυπριακά νοικοκυριά

Κατά 40% μειώθηκε η αξία του καθαρού πλούτου στην Κύπρο το 2014 καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση στη διάμεση αξία του πλούτου πανευρωπαϊκά, σύμφωνα με την έρευνα χρηματοοικονομικής κατάστασης και καταναλωτικών συνηθειών των νοικοκυριών σε χώρες μέλη της ΕΕ, την οποία δημοσίευσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) το πιο πάνω γεγονός αποδίδεται στη σημαντική πτώση που σημειώθηκε στις τιμές των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην απομείωση των καταθέσεων το 2013.
Η σύγκριση γίνεται με τα στοιχεία του πρώτου ρεύματος της αντίστοιχης έρευνας που διεξήχθη το 2010. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 20 χώρες της ΕΕ, ενώ λήφθηκαν απαντήσεις από 84000 νοικοκυριά. Στην Κύπρο συμμετείχαν 1289 νοικοκυριά.
Ανάλογη ήταν και η πτώση του ακάθαρτου εισοδήματος των νοικοκυριών, του οποίου η διάμεση αξία σημείωσε την πιο μεγάλη μείωση από όλες τις χώρες αγγίζοντας το 34,2%, φτάνοντας στα €22 700, ως απότοκο της απότομης διόρθωσης που σημειώθηκε στους μισθούς καθώς και της αύξησης της ανεργίας. Η εξέλιξη αυτή ταξινομεί τα κυπριακά νοικοκυριά αρκετά πιο χαμηλά από την πανευρωπαϊκή διάμεση αξία που ήταν €29 200, ενώ άλλες χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Εσθονία και η Λετονία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ 2010 και 2014 η διάμεση αξία των συνολικών πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε στην Κύπρο πτώση κατά 34,9%, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά την Ελλάδα (35,9%), κάτι που οφείλεται στη σημαντική πτώση στις τιμές των ακινήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η διάμεση αξία της άλλης ακίνητης περιουσίας μειώθηκε κατά 32,7% και η διάμεση αξία της κύριας κατοικίας μειώθηκε κατά 22,1%.
Όσον αφορά το ποσοστό ιδιοκτησίας πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, και αυτό σημείωσε πτώση μεταξύ 2010 και 2014. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην κατοχή ακίνητης περιουσίας πέραν της κύριας κατοικίας (5,7%) και στην κύρια κατοικία (3,2%). Σε ονομαστικούς αριθμούς, η αξία της άλλης ακίνητης περιουσίας πέραν της κύριας κατοικίας μειώθηκε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη συνιστώσα, εξέλιξη η οποία σε συνάρτηση και με την πτώση στην ιδιοκτησία που παρατηρείται, πιθανόν να υποδηλοί πως τα νοικοκυριά προχώρησαν με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας πέραν της κύριας κατοικίας για κάλυψη των αναγκών τους.

Μείωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία των νοικοκυριών
Μείωση σημειώθηκε στα νοικοκυριά που είχαν οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό στοιχείο κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες, με την Κύπρο να σημειώνει την πιο μεγάλη πτώση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Συγκεκριμένα σημειώθηκε μείωση 5 μονάδων στα νοικοκυριά που είχαν καταθέσεις και ακόμη πιο μεγάλη μείωση κατά 26,1 μονάδες στα νοικοκυριά τα οποία κατείχαν εθελοντικά σχέδια σύνταξης/ασφάλειες ζωής. Τα κυπριακά νοικοκυριά κατατάσσονται πλέον τρίτα από το τέλος στην κατοχή χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Το παράδοξη που συμβαίνει όσον αφορά την αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση της Κύπρου, είναι ότι ενώ παρατηρείται σημαντική μείωση στην αξία των συνολικών χρηματοοικονομικών στοιχείων (-33%), πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα του 2013, στις καταθέσεις παρατηρείται σημαντική αύξηση, σχεδόν διπλασιασμός. Το γεγονός αυτό μπορεί να επεξηγηθεί από την τεράστια μείωση κατά 42,2% στη διάμεση αξία των εθελοντικών σχεδίων σύνταξης/ασφαλειών ζωής, τις οποίες τα νοικοκυριά πιθανότατα επέλεξαν να ρευστοποιήσουν και να διατηρήσουν σε μορφή καταθέσεων, έτσι ώστε να μπορούν να τα αξιοποιήσουν για συμπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Επίσης στο αποκορύφωμα της κρίσης, πολλά ταμεία προνοίας έτυχαν αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης, με τα συσσωρευμένα υπόλοιπα να διαμοιράζονται σε κάθε δικαιούχο.

Πτώση και στις πιστωτικές υποχρεώσεις
Σχετικά με τις πιστωτικές υποχρεώσεις, σημειώθηκε πτώση 6,3 μονάδων στα νοικοκυριά που είχαν οποιοσδήποτε μορφής χρέος , το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο συμψηφισμό των καταθέσεων και δανείων λόγω της εξυγίανσης με ίδια μέσα της Λαϊκής Τράπεζας, καθώς επίσης και στην απουσία νέων δανείων στην αγορά. Μεγάλη μείωση κατά 10,9% καταγράφηκε στη κατοχή μη-ενυπόθηκων δανείων, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν και καταναλωτικά, που υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά γίνονται πιο φειδωλά στο δανεισμό για περιστασιακές αγορές.
Παρά τη μείωση στα νοικοκυριά που έχουν χρέος, η διάμεσος αξία των συνολικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών σημειώνει αύξηση κατά 17,7%, το οποίο πιθανότατα να υποδηλοί την αποπληρωμή δανείων χαμηλής ή μεσαίας αξίας, καθώς και την επιβάρυνση με υψηλό δανειστικό επιτόκιο, που έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση αποπληρωμής του χρέους. Συγκεκριμένα, η πιο μεγάλη αύξηση, τόσο σε αξία όσο και σε ποσοστό (46,3%), σημειώθηκε στα ενυπόθηκα δάνεια ακινήτων εκτός της κύριας κατοικίας.

evrokerdos
Η οικονομική κρίση έφερε μείωση και γήρανση του πληθυσμού

Η Κύπρος μέσα από αριθμούς – Η οικονομική κρίση τα άλλαξε όλα
Λευκωσία: Η ετήσια έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφει το προφίλ της κυπριακής κοινωνίας μέσα από τους αριθμούς. Ο πληθυσμός της Κύπρου στο τέλος του 2015 ανερχόταν σε 848.300 άτομα, εκ των οποίων οι 412.700 είναι άνδρες και οι 435.600 είναι γυναίκες. Είναι ενδιαφέρουσα η διακύμανση του πληθυσμού όπως καταγράφεται μέσα από τα στοιχεία.
 
Χαρακτηριστική είναι η μείωση του πληθυσμού σε σχέση με το 2012, χρονιά κατά την οποία, ο πληθυσμός έφθανε τις 865.900. Η μείωση, όπως είναι γνωστό μέσα από τις δημογραφικές εκθέσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, οφείλεται στη μετανάστευση από την Κύπρο προς άλλες χώρες.
 
Γεγονός που δεν είναι άσχετο με την οικονομική κρίση, καθώς μετά το κούρεμα καταθέσεων οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα αντιληπτές στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, πολλοί να αναχωρήσουν από την Κύπρο με προορισμό άλλες χώρες για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Μεγάλο μέρος αυτών που έφυγαν βέβαια είναι μετανάστες που εργάζονταν στην Κύπρο, οι οποίοι μη έχοντας πλέον δουλειά, είτε επαναπατρίστηκαν, είτε αναζήτησαν αλλού την τύχη τους.
 
Το 2014, ο πληθυσμός έφτασε τις 847.000, που ήταν και ο λιγότερος των τελευταίων χρόνων, ενώ πέρσι, σημείωσε μετά από αρκετό καιρό, μικρή αύξηση.
 
Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι και η ηλικιακή κατανομή πληθυσμού, καθώς μέσα από τους αριθμούς, διαφαίνεται και η γήρανση του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα ατόμων μέχρι 14 ετών αποτελεί το 16,4% του πληθυσμού, την ίδια ώρα που η ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω είναι στα 15,1%. Δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν το δούμε και σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι τα άτομα 65 ετών και άνω το 2014 αποτελούσαν το 14,6%, το 2013 το 13,9% και το 2012 το 13,2%. Βλέπουμε δηλαδή να καταγράφει μια αύξηση ο πληθυσμός αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η οποία οφείλεται, βέβαια, και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
 
Παράλληλα, σε αντιστοιχία, η ηλικιακή ομάδα μέχρι τα 14 έτη παραμένει σταθερή. Η ομάδα των 15-64 ετών φτάνει το 68,5%. Όσον αφορά στο προσδόκιμο ζωής, έφτασε τα 83,5 χρόνια για τις γυναίκες και τα 79,8 χρόνια για τους άνδρες.
 
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
 
Ανησυχητικά ψηλά παραμένουν τα στοιχεία που αφορούν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, το ποσοστό αυτό παραμένει αυξημένο, καταγράφοντας μάλιστα και αυξητικές τάσεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για το 2015 έφτασε το 29,9%, με τις γυναίκες να έχουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τους άνδρες. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά καθαρά μόνο το ποσοστό κινδύνου φτώχειας.
 
Αξιοσημείωτα επίσης είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού στερείται βασικά αγαθά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2015, ποσοστό 15,4% του πληθυσμού στερείται τουλάχιστον τέσσερα είδη και υπηρεσίες από τις εννιά διαστάσεις της υλικής στέρησης. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείχτη έντασης εργασίας. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 10,9%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2012 που ήταν μόλις στο 6,5%.
 
Τέλος, όσον αφορά την καθυστέρηση στην αποπληρωμή του δανείου για την πρώτη κατοικία, ή του ενοικίου, ή των πάγιων λογαριασμών του ή τις δόσεις άλλων δανείων λόγω οικονομικών δυσκολιών, παρατηρείται η εξής διακύμανση. Το 2012 το ποσοστό ήταν στο 31,5% και το 2013 χρονιά του κουρέματος έφτασε το 33,6% και το 2014 ανέβηκε στο 34,2%. Το 2015, ωστόσο, υποχώρησε και πάλι στο 31,6%.
 
ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
 
Σημαντικά στοιχεία ωστόσο ενός πληθυσμού αποτελούν και η γονιμότητα, η θνησιμότητα, αλλά και οι γάμοι και τα διαζύγια. Στοιχεία τα οποία εκτός από την εξέλιξη του πληθυσμού, δείχνουν και τις κοινωνικές συμπεριφορές ενός λαού, όπως αυτές εξελίσσονται στο πέρασμα του χρόνου. Συγκεκριμένα, το 2015 είχαμε 9.170 γεννήσεις, οι οποίες ήταν και οι λιγότερες των τελευταίων χρόνων. Οι γεννήσεις καταγράφουν μια σταθερή μείωση.
 
Είναι ενδεικτικό ότι το 2012, ο αριθμός των γεννήσεων ήταν 10.161, το 2013 9.341 και το 2014 9.258. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, το οποίο δείχνει και τη φυσική ανανέωση ενός πληθυσμού, παραμένει σταθερά μειωμένο και κάτω του 2,1 που είναι το ελάχιστο που απαιτείται για την ανανέωση του πληθυσμού. Το ποσοστό γονιμότητας ήταν για το 2015 στο 1,3.
 
Το 2015 καταγράφηκαν επίσης 5.859 θάνατοι, οι οποίοι ήταν και οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια. Αυτό έφερε και αύξηση του καθαρού ποσοστού θνησιμότητας, το οποίο έφτασε το 6,9 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους. Μικρή αύξηση παρουσίασε επίσης και το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, το οποίο έφτασε το 2,7 θάνατοι βρεφών ανά 1.000 γεννήσεις.
 
Εδραιώνεται η αστυφιλία 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού. Μεγαλύτερη πληθυσμιακά επαρχία παραμένει η Λευκωσία με πληθυσμό 330.000, ενώ ακολουθεί η Λεμεσός με 237.000, η Λάρνακα στη συνέχεια με 144.000, στη συνέχεια η Πάφος με 90.200 και τέλος η ελεύθερη Αμμόχωστος με 46.900. Αντίστοιχη βέβαια είναι και η κατανομή του αριθμού των νοικοκυριών ανά επαρχία. Παρατηρείται επίσης μια σταθερή πλειοψηφία στον αστικό πληθυσμό, ο οποίος αποτελεί το 67,2% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου.
 
Γράφει: Φρίξος Δαλίτης

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΟ για εισφορές στο ΓΕΣΥ και για ξενοδοχεία

Η ΠΕΟ με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» στο οποίο αναφέρεται σε συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών για ίσο ποσοστό εισφοράς στο ΓΕΣΥ είναι υποχρεωμένη να διευκρινήσει ότι ουδέποτε συμφώνησε σε κάτι τέτοιο.
Η ΠΕΟ σ’ όλα τα επίπεδα - Βουλή, Υπουργείο Υγείας, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας - έχει υπογραμμίσει ότι δεν συμφωνεί με ανατροπή των αναλογιών για τις εισφορές μεταξύ εργοδότη, εργοδοτούμενου, κυβέρνησης που έχουν συμφωνηθεί από το 2001 και έχουν περιληφθεί από το 2001 στον σχετικό νόμο για το ΓΕΣΥ.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται έντεχνα και στοχευμένα για αλλαγή αυτών των αναλογιών σε βάρος των μισθωτών αποτελούν ανατροπή των συμφωνηθέντων και θα είναι πισωγύρισμα σ’ ότι αφορά τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το ΓΕΣΥ.
Σημειώνουμε επίσης ότι θα είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους σε μια εποχή που όλα τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του χάσματος μεταξύ μισθών και κερδών, σε μια εποχή που τα εισοδήματα των εργαζομένων πήγαν 20 χρόνια πίσω ενώ δεν συνέβηκε το ίδιο με τα κέρδη, να αλλάζει η αναλογία εισφορών στο ΓΕΣΥ.

Να προβληματιστούν οι ξενοδόχοι για τους μισθούς και τα ωφελήματα που δίνουν στους ξενοδοχοϋπάλληλους που σε αρκετές περιπτώσεις δεν φτάνουν ούτε καν τα πενιχρά επιδόματα του κράτους….
Γ.Γ. ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΥΞΕ για τους ξενοδοχοϋπάλληλους. 
-Κανένας δεν θέλει να βρίσκεται στην ανάγκη να λαμβάνει ένα πενιχρό επίδομα αντί να έχει μια αξιοπρεπή εργασία. 
-Οι ξενοδόχοι έδιωξαν το ειδικευμένο προσωπικό από τη βιομηχανία εξαιτίας των συντονισμένων προσπαθειών τους για ένα διάστημα γιατί θεωρούσαν ότι ήταν υψηλά αμειβόμενο 
-Οι νέοι που εκπαιδεύονται για να μπουν στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία δεν το τολμούν τελικά λόγω των αντίξοων συνθηκών εργασία και των χαμηλών αμοιβών».
Σε χτεσινές δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Χάρης Λοϊζίδης αναφέρθηκε σε έλλειψη εγχώριου καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στη ξενοδοχειακή βιομηχανία και εν ολίγοις μίλησε για έλλειψη διάθεσης να ενταχθούν στη Βιομηχανία εργαζόμενοι ενώ πολύ προσβλητικά ανέφερε πως κάποιοι προτιμούν να λαμβάνουν επίδομα αντί να εργάζονται. Ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ Λευτέρης Γεωργιάδης απαντώντας στον κ. Λοϊζίδη χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές απαράδεκτες και προσβλητικές. Όπως επεσήμανε, κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να βρίσκεται στην ανάγκη να λαμβάνει ένα πενιχρό επίδομα που μόλις και μετά βίας ίσως να επιβιώνει στις συνθήκες της Κύπρου αντί να μην έχει μια αξιοπρεπή εργασία. «Κι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τόνισε, καλά θα κάνουν οι ξενοδόχοι να προβληματιστούν, καθώς φαίνεται, οι μισθοί που προσφέρουν δεν φτάνουν ούτε στο ύψος των επιδομάτων που παραχωρούνται».
Όσον αφορά στο σύστημα που λειτουργεί η τουριστική βιομηχανία, ο Γ.Γ. της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, τόνισε πως υπάρχει αιτιολογία για το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να αμείβονται καλύτερα από άλλους συγκρίσιμους τομείς αφού οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλέψουν σε πιο δύσκολες συνθήκες και αντικοινωνικά ωράρια, όπως βράδια, γιορτές, Κυριακές κτλ.
«Όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατάντησαν να αμείβονται το ίδιο ή και λιγότερο από έναν ανειδίκευτο εργαζόμενο οπουδήποτε αλλού, ο οποίος μπορεί να εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα». 
Ο Λ. Γεωργιάδης, χαρακτήρισε παραπλανητικό τον τρόπο που παρουσιάζει τα δεδομένα ο κ. Λοϊζίδης. Ο κύριος λόγος έλλειψης προσωπικού, επεσήμανε, οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και οι νέοι που εκπαιδεύονται δεν μπαίνουν στη βιομηχανία, λόγω των αντίξοων συνθηκών εργασίας και των χαμηλών αμοιβών που επικρατούν. Η ευθύνη για το μεγάλο χάσμα διαμήνυσε, ανήκει εξ ολοκλήρου στους εργοδότες και οφείλεται στο γεγονός ότι για μια περίοδο προέβησαν σε συντονισμένες προσπάθειες να διώξουν το έμπειρο προσωπικό γιατί θεωρείτο υψηλά αμειβόμενο. Tο αντικατέστησαν με ξένο εργατικό κυρίως μετά το 2004, με Ευρωπαίους εργαζόμενους με χαμηλά μεροκάματα, αλλά και χαμηλή ειδίκευση, γεγονός που επηρέασε και την παραγωγικότητα, αλλά και την επικερδότητα των επιχειρήσεων. Το πιο πάνω συμπέρασμα σημείωσε προκύπτει από την επιστημονική μελέτη του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ πριν από μερικά χρόνια.


Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση ΠΕΟ και νέο πάγωμα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

-Η πλειοψηφία της Βουλής διέσωσε το θεσμό των εργασιακών σχέσεων
-Η καταψήφιση του Νομοσχεδίου για το Κρατικό Μισθολόγιο είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των εργαζομένων, του Συνδικαλιστικού Κινήματος και των κοινωνικών δυνάμεων στην πολιτική της εξουδετέρωσης και απορρύθμισης των Εργασιακών Σχέσεων
Μαζί με την καταψήφιση των Νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας καταψηφίστηκε και το Νομοσχέδιο για το Κρατικό Μισθολόγιο. «Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των εργαζομένων, των Συντεχνιών και των κοινωνικών δυνάμεων στην πολιτική της εξουδετέρωσης και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ.
Από την πρώτη στιγμή η ΣΗΔΗΚΕΚ τάχθηκε ενάντια σε αυτό το Νομοσχέδιο γιατί στην ουσία πλήττει καίρια το θεσμό των Εργασιακών Σχέσεων, τη διαπραγμάτευση και τις Συλλογικές Συμβάσεις. «Είναι γι’ αυτό που επιδιώξαμε και πετύχαμε να εξαιρεθούν οι Οργανισμοί του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και μετά από συζήτηση καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με την Κυβέρνηση το οποίο θα βοηθήσει στην ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων μέχρι το 2018 στους Οργανισμούς», αναφέρει η Συντεχνία.
Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΣΗΔΗΚΕΚ καλεί την Κυβέρνηση μέσα από τις διαδικασίες των Εργασιακών Σχέσεων να υπογράψει και να δώσει οδηγίες για εφαρμογή του περιεχόμενου αυτής της Συμφωνίας που στην ουσία ήταν η αποδοχή των δικών της προτάσεων. «Είναι γι’ αυτό που δεν πρέπει να παραπονείται ο κ. Πετρίδης και η Κυβέρνηση, εκτός και αν επιδιώκουν τη διάλυση των Εργασιακών Σχέσεων», τονίζει η Συντεχνία.
Με την ευκαιρία αυτή η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ καταδικάζει για ακόμη μια φορά την αναρμόδια και απροκάλυπτη παρέμβαση της ΟΕΒ στις Εργασιακές Σχέσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με την Κυβέρνηση καθώς και τους ισχυρισμούς του Γενικού Διευθυντή της ότι οι Συντεχνίες αποδέχονται οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό που συμφώνησαν.
«Η παρέμβαση αυτή έχει σαν στόχο τη διάσπαση των εργαζομένων, την καθήλωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα στα επίπεδα των €500-€700 και την εξουδετέρωση των Συλλογικών Συμβάσεων, κάτι που σαν κοινωνικός εταίρος έπρεπε να προασπίζεται αντί να δημιουργεί και να ενθαρρύνει συνθήκες εργατικής αναταραχής», καταγγέλλει η Συντεχνία. 
Η καταψήφιση του Νομοσχεδίου για το Κρατικό Μισθολόγιο είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των εργαζομένων, του Συνδικαλιστικού Κινήματος και των κοινωνικών δυνάμεων στην πολιτική της εξουδετέρωσης και απορρύθμισης των Εργασιακών Σχέσεων
peo

Θα πληρώνονται μόνο εσωτερικά θέσεις προαγωγής
«Πάγωμα» των προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα

Λευκωσία: Δραστικές ρυθμίσεις με στόχο τη συγκράτηση του μεγέθους της απασχόλησης στην κρατική μηχανή αναζητά το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς μετά την πρόσφατη πρόσληψη των περίπου 3.000 οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, φούσκωσε και πάλι το σύνολο των εργοδοτουμένων φτάνοντας στις 51.447 άτομα (Νοέμβριος 2016, Στατιστική Υπηρεσία), καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 2.788 άτομα (σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2015). 

Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται εισήγηση, που θα πάρει τη μορφή νομοσχεδίου, με την οποία θα προτείνεται όπως η πολιτική των μη προσλήψεων επεκταθεί στο διηνεκές, για τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και πρώτου διορισμού. Και αυτό όταν, ως γνωστόν, η πολιτική των μη προσλήψεων εκπνέει τον Δεκέμβρη του 2017, σύμφωνα με νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή. 

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση σπεύδει να προλάβει θέτοντας φραγμό στην περαιτέρω διόγκωση της απασχόλησης και συνακόλουθα του κρατικού μισθολογίου, προκειμένου να μην βρεθεί μπροστά σε ανεπιθύμητες καταστάσεις που θα επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.
 
Εξαίρεσης από την πολιτική της προτεινόμενης επέκτασης του «παγώματος», η κυβέρνηση θα προτείνει όπως τύχουν μόνο οι θέσεις προαγωγής, δηλαδή οι υψηλόμισθες. Η λογική της εξαίρεσης των θέσεων προαγωγής είναι ότι αυτές δεν συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, αφού είναι εσωτερικές από το υφιστάμενο προσωπικό. Επιπλέον, προκαταρκτικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτών των θέσεων δεν είναι μεγάλος και ως εκ τούτου, το επιπρόσθετο κόστος επί του μισθολογίου δεν αναμένεται να είναι υψηλό.

Οι κινήσεις αυτές της Κυβέρνησης δρομολογούνται σε μια περίοδο που ήδη κατάρτισε νέο πακέτο αποτελούμενο από σχεδόν 600 θέσεις προς ξεπάγωμα. Ήδη η κυβέρνηση έστειλε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών πρόταση ζητώντας το «ξεπάγωμα» 90 θέσεων για το Υπουργείο Άμυνας, αίτημα που εγκρίθηκε πριν μερικές ημέρες.

Χθες, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής υποβλήθηκε αίτημα για ξεπάγωμα άλλων 275 θέσεων για το Υπουργείο Παιδείας (αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμφωνία). Σύντομα αναμένεται ότι θα κατατεθεί πρόταση για άλλες 170 θέσεις πρώτου διορισμού για το Δημόσιο. Πρόκειται για θέσεις διαφόρων μισθολογικών κλιμάκων. 
350 υποψήφιοι 

Στο μεταξύ συνωστισμός 350 υποψηφίων παρατηρήθηκε στις εξ αναβολής πρόσφατες εξετάσεις, που διοργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, για την πλήρωση 14 μόνιμων θέσεων κλίμακας Α14. Πρόκειται για δύο θέσεις πρώτου λειτουργού δημόσιας διοίκησης και προσωπικού και 12 πρώτου διοικητικού λειτουργού. Οι υποψήφιοι προέρχονταν κυρίως από τον δημόσιο τομέα, αλλά μεγάλη ομάδα ήταν και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι υποψήφιοι παρακάθησαν σε γραπτές εξετάσεις που κατάρτισε η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και τα αποτελέσματα αναμένονται τέλος του χρόνου, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαήμερου του Γενάρη. 

Βολές ΑΣΔΥΚ

Εξάλλου, αναφορικά με το αδιέξοδο της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου-ΑΣΔΥΚ, στρέφει τα πυρά της κατά του υφυπουργού Παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνου Πετρίδη.

Με χθεσινή ανακοίνωση υποστηρίζει ότι «τα νομοσχέδια απέτυχαν επειδή δεν τέθηκαν ποτέ σε ανοικτή διαβούλευση με την κοινωνία και δη με τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους και η αποτυχία χρεώνεται πρωτίστως στον ίδιο τον υφυπουργό και στην ΠΑΣΥΔΥ, με την οποία διαπραγματεύτηκε κατ’ αποκλειστικότητα και η οποία συνέργησε και συνεργάστηκε ώστε τα όσα απαράδεκτα είχαμε διαπιστώσει να τεθούν ενώπιον της Βουλής και να απορριφθούν». 

Με ρυθμό κινητικότητας
Μετά το ναυάγιο της μεταρρύθμισης, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι την κοινή τοποθέτηση των κομμάτων πως το μισθολόγιο δεν νοείται να συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος εκτροχιασμού των δημόσιων οικονομικών. 
Η παράταση του παγώματος της πλήρωσης θέσεων, είναι μια επιλογή που θα πρέπει να εξεταστεί με υπευθυνότητα.
Κάπου πρέπει να τεθεί φραγμός, τουλάχιστον για τα επόμενα λίγα χρόνια. Με εξαίρεση βέβαια τους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης και της ευημερίας. Είναι καιρός οι προϊστάμενοι των υπουργείων και οι υπάλληλοι να αλλάξουν νοοτροπία και να εστιάσουν περισσότερο στην προώθηση της κινητικότητας του προσωπικού.  

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη


Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Μπλόκο από βουλή σε ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας, απεργία στα λεωφορεία Πάφου

Η Βουλή έβαλε φρένο στις Αποκρατικοποιήσεις αλλά ο Χάρης επιμένει
Ανάμεσα στις δεκάδες τροπολογίες που κατατέθηκαν κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2017 ήταν και η δέσμευση των κονδυλίων που σχετίζονται με τις αποκρατικοποιήσεις. Η πρόταση του ΑΚΕΛ που υπερψήφισαν όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ μπλοκάρει ουσιαστικά τις αποκρατικοποιήσεις αφού αφήνει τη μονάδα χωρίς πόρους.
Η μονάδα αποκρατικοποιήσεων βάσει της νομοθεσίας μπορούσε να απασχολεί έξι εμπειρογνώμονες με συμβόλαιο και τέσσερις αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους. Αντ’ αυτού ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων περιορίστηκε στους τρεις και είχε αποσπαστεί ένας δημόσιος υπάλληλος. Στα έξοδα λειτουργίας θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα συμβόλαια με διεθνείς οίκους που ανέλαβαν ρόλο συμβούλου για τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων.
Ουσιαστικά χωρίς πόρους όλα τα πιο πάνω παύουν να υφίστανται και είναι άξιο απορίας τι σκοπεύει να κάνει η βουλή με τα χρέη προς τους συμβούλους με τους οποίους έχουν συναφθεί συμφωνίες.
Χάρης Γεωργιάδης: Δεν αλλάζει η πολιτική της Κυβέρνησης
Ο Χάρης Γεωργιάδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στις «αντιφατικές» τροπολογίες της Βουλής, όπως τις χαρακτήρισε. Σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις δήλωσε πως δεν μεταβάλλεται ο πολιτικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης. Υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις που μπορούν να προχωρήσουν όπως η Cyta Hellas, το κρατικό λαχείο, τα εξοχικά του Τροόδους και το λιμάνι Λάρνακας.
Εγκρίθηκε το κονδύλι για το 2016
Στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών την Πέμπτη εγκρίθηκε η αποδέσμευση των 990 χιλιάδων ευρώ που εκκρεμούσαν για πληρωμές από το κονδύλι του 2016. Συγκεκριμένα οι  936 χιλιάδες ευρώ αφορούσε στην αγορά υπηρεσιών από τους υφιστάμενους συμβούλους για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της CYTA Hellas και τα υπόλοιπα τους μισθούς Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για το προσωπικό της Μονάδας.

Πρόεδρος ΚΕΒΕ: Η Βουλή δεν στέκεται στο ύψος της αποστολής της

Μεγάλη ανησυχία για τα όσα έχουν να κάνουν με την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης, κάνοντας λόγο για παλινδρομήσεις των κομμάτων στο σημαντικό αυτό ζήτημα.
«Έχει παρουσιαστεί ένας ισολογισμένος προϋπολογισμός από την Κυβέρνηση και η Βουλή πρέπει να δει στο σύνολο αυτό τον προϋπολογισμό και όχι να ασχολείται με συγκεκριμένα κονδύλια και να προσπαθεί να σταυρώσει συγκεκριμένα κονδύλια» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ αναφέροντας πως «αυτά είναι δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας και του Υπουργείου Οικονομικών».
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία πρόοδος σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις που είναι και μνημονιακή δέσμευση, ούτε και σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή.
Και κατέληξε λέγοντας πως ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η Βουλή στέκεται στο ύψος της αποστολής της.
Offsite.com.cy
Στεφάνου: Η καταψήφιση είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας και του αυταρχισμού της κυβέρνησης»
«Χαρτοπόλεμος» για την καταψήφιση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης


Λευκωσία: «Η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή ένα πακέτο νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση που ήταν το αποτέλεσμα εντατικού διαλόγου με όλες τις επηρεαζόμενες οργανώσεις και άλλα οργανωμένα σύνολα», αναφέρει σε γραπτή απάντησή του στο ΑΚΕΛ ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης στο ΑΚΕΛ.
 
Ενωρίτερα, ο Στέφανος Στεφάνου του ΑΚΕΛ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ότι «Η καταψήφιση, από τη μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων, της λεγόμενης μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας και του αυταρχισμού της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή ένα πακέτο προτάσεων το οποίο καθόλου δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες μιας ριζοσπαστικής και καινοτόμας μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας. Η κυβέρνηση σε κανένα στάδιο της συζήτησης δεν επέδειξε την απαραίτητη βούληση να διαβουλευτεί με τα κόμματα, να ακούσει εισηγήσεις και να προβληματιστεί έστω. Η κυβέρνηση λειτούργησε με τη λογική «αυτό θέλω, αυτό να ψηφίσετε», εξ’ ου και η σχεδόν καθολική απόρριψη από τα κόμματα. Το ΑΚΕΛ τονίζει για μια ακόμα φορά ότι είναι υπέρ μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η απώλεια της ευκαιρίας να επιτευχθεί αυτή, βαραίνει την κυβέρνηση και όχι τα κόμματα».
 
Ολόκληρη η απάντηση του Κωνσταντίνου Πετρίδη
 
Η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή ένα πακέτο νομοσχεδίων που ήταν το αποτέλεσμα εντατικού διαλόγου με όλες τις επηρεαζόμενες οργανώσεις και άλλα οργανωμένα σύνολα.
Αυτό που απέρριψε το ΑΚΕΛ δεν ήταν η 'ετσιθελική', όπως την ονομάζει το ΑΚΕΛ, πρόταση  της Κυβέρνησης, αλλά η συμφωνία της 15ης Ιουλίου 2015 μεταξύ της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων  των εργαζομένων, για τους οποίους το ΑΚΕΛ κόπτεται ότι σέβεται και υπερασπίζεται. Το ΑΚΕΛ - παρά τη συμμετοχή του στη Διακομματική Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση που συγκλήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, τους δύο γύρους διμερών διαβουλεύσεων που ζήτησε και είχε  μαζί του η Κυβέρνηση τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2015, τις συζητήσεις στη Βουλή και τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων - σε κανένα σημείο και ουδεμία απολύτως πρόταση δεν έχει υποβάλει ενώπιον της Κυβέρνησης. Η θέση του ήταν πάντα ότι θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, όπως και έκαμε με την πλήρη καταψήφιση όλων των προτάσεων, χωρίς το ίδιο να προτείνει οτιδήποτε, αρνούμενο την όποια αλλαγή και προασπιζόμενο το κατεστημένο.
 
Πηγή:
 philenews
 

Ανεβάζουν χειρόφρενο σήμερα τα λεωφορεία της ΟΣΥΠΑ

24h.com.cy
Σε επ' αόριστον απεργία κατέρχεται από σήμερα, η εταιρεία των Λεωφορείων του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αθέτηση συμφωνίας από πλευράς του Υπουργείου  Μεταφορών. Η απεργία ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί.


Ο πρόεδρος του ΟΣΥΠΑ Γιώργος Ιωαννίδης με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ζήτησε συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, καθιστώντας υπεύθυνο για την εξέλιξη το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, ο ΟΣΥΠΑ λειτουργεί 104 λεωφορεία τα οποία εκτελούν πάνω από 300 δρομολόγια την ημέρα.

Από την απεργία αναμένεται να επηρεαστούν 5.000 μαθητές και γύρω στις 8.000- 10.000 επιβάτες.

Ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε ότι ο ΟΣΥΠΑ αναγκάζεται να κατέλθει σε επ` αόριστο απεργία από σήμερα  εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετά χρόνια ως Οργανισμός, αλλά και γιατί “το Υπουργείο παρ' όλες τις δεσμεύσεις του δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι εκάστοτε Υπουργοί Συγκοινωνιών|.  Αν και πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση την Παρασκευή, εντούτοις δεν υπήρξε καμία εξέλιξη, όπως είπε.

Δυστυχώς, πρόσθεσε,  εδώ και έξι χρόνια το Υπουργείο καθυστερεί να εφαρμόσει σημαντικές πτυχές της σύμβασης σε σχέση με την πρόνοια για εκσυγχρονισμό του στόλου λεωφορείων.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό κάθε 16 χρόνια τα οχήματα  μαζικής μεταφοράς πρέπει να τυγχάνουν αντικατάστασης, είπε ο κ. Ιωαννίδης και συμπλήρωσε πως μόλις ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου υπέγραψε την σύμβαση  με την Αναθέτουσα Αρχή παρήγγειλε 20  νέα λεωφορεία.

Ανέφερε περαιτέρω πως μετέβη ο ίδιος στην Γερμανία όπου εξασφάλισε χρηματοδότηση από γερμανική τράπεζα.  

Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε πως η σύμβαση προνοεί ρητά ότι όταν κατατίθεται ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταλήξει στο εύλογο κέρδος το οποίο πρέπει να παραχωρεί στον οργανισμό κάθε χρόνο.

“Εάν εμείς λαμβάναμε το εύλογο μας κέρδος, τότε ο ΟΣΥΠΑ θα μπορούσε να κάνει την αντικατάσταση του στόλου ή την επέκταση την οποία χρειάζεται και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα|, δήλωσε.

Δεν μπορεί, είπε, να κυκλοφορεί ένα λεωφορείο σαράντα και 45 χρόνων που να παρέχει την ίδια ασφάλεια με ένα καινούργιο λεωφορείο. Διερωτήθηκε αν συμβεί κάτι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τονίζοντας ότι δεν θέλει να είναι συνένοχος για οτιδήποτε συμβεί.

Ο κ. Ιωαννίδης είπε πως το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης η τράπεζα απέσυρε το ενδιαφέρον της ενώ το Υπουργείο Μεταφορών μετά απ’ αυτή την εξέλιξη ανακοίνωσε στην εταιρεία ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην αγορά λεωφορείων και ότι θα ενοικιάσει το ίδιο το Υπουργείο λεωφορεία. Ακολούθως το Υπουργείο, σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, δεσμεύτηκε για την αγορά λεωφορείων και ότι θα τα έδινε στον ΟΣΥΠΑ, πράγμα που δεν έγινε.

Πηγή ΚΥΠΕ


Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ


Το Γ.Σ. της ΠΕΟ σε σημερινή του συνεδρία ασχολήθηκε με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν τέλος του 2015 αρχές του 2016 και αποφάσισε την πολιτική της ΠΕΟ σ’ ότι αφορά τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές διεκδικήσεις για το 2017.
Το 2016 ήταν υπό ανανέωση 147 συλλογικές συμβάσεις που αφορούσαν πέραν των 54000 εργαζομένων. Ανάμεσα τους και οι 2 μεγάλες παγκύπριες συλλογικές συμβάσεις στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Η πολιτική ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων αποφασίστηκε στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Στόχος με βάση την απόφαση ήταν η επαναφορά των όρων απασχόλησης οι οποίοι είχαν διαφοροποιηθεί προς τα κάτω μέσα από τις ειδικές συμφωνίες που έγιναν ιδιαίτερα μετά το Μάρτη του 2013.
Ταυτόχρονα η απόφαση έκανε ειδική αναφορά ότι βασικός στόχος της πολιτικής μας σ’ ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις είναι η υιοθέτηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης.
Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τις συντεχνίες της ΠΕΟ, μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί 131 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν πέραν των 25000 εργαζομένων. Σε 76 από τις συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν επιτεύχθηκε ολική ή μερική επαναφορά μισθών και άλλων ωφελημάτων ενώ ένας άλλος μεγάλος αριθμός συμβάσεων που είχαν παγοποιηθεί χωρίς να υπάρχουν μειώσεις ανανεώθηκαν ως είχαν. Υπήρξαν δε και περιπτώσεις συλλογικών συμβάσεων στις οποίες επιτεύχθηκαν και αυξήσεις μισθών.
Εκκρεμεί ακόμη προς ανανέωση αριθμός συλλογικών συμβάσεων μεταξύ αυτών και η παγκύπρια σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας.
Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι συντεχνίες της ΠΕΟ στον τομέα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εφάρμοσαν με επιτυχία την πολιτική που αποφασίστηκε στο Έκτακτο Συνέδριο.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη συσπείρωση των εργαζομένων γύρω από την πολιτική που αποφασίστηκε. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο η διαδικασία επαναφοράς επιτεύχθηκε μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις.
Βήματα μπροστά έγιναν και στην εισαγωγή θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν τη καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, ιδιαίτερα με τη συμπερίληψη βασικών όρων της συλλογικής σύμβασης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στους σχετικούς κανονισμούς.
Για την επόμενη περίοδο θα βρίσκονται υπό ανανέωση 154 συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν πέραν των 33000 εργαζομένων. Ανάμεσα τους και οι συλλογικές συμβάσεις στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, τις σχολικές εφορείες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το Γ.Σ. έχοντας υπόψη τα βασικά μεγέθη της οικονομίας τα οποία παρατέθηκαν στο έγγραφο όπως και την κατάσταση που παρουσιάζεται ανάμεσα στους εργαζόμενους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού - συνεχής διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση του κινδύνου φτώχειας ανάμεσα στις ευάλωτες ομάδες και ανάμεσα στους εργαζόμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα - αποφάσισε ότι και στην επόμενη περίοδο κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στόχος μας πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της επαναφοράς των μισθών και των άλλων όρων απασχόλησης που είχαν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών που έγιναν την περίοδο της κρίσης.
Επιπρόσθετα, εκτιμούμε ότι η γενική κατάσταση της οικονομίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης μας δίνουν τη δυνατότητα σε αρκετές περιπτώσεις να διεκδικήσουμε και γενικές μισθολογικές αυξήσεις ή αυξήσεις σ’ άλλα ωφελήματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους, και στους μισθούς πρόσληψης, όπως και στην προώθηση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.
Προσοχή να δοθεί στη διαφύλαξη και ενίσχυση του θεσμού των ταμείων προνοίας και των ταμείων ευημερίας. Επίσης στο μικροσκόπιο μας να είναι και τα εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και την προώθηση κωδικών συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης όπως και στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας.
Το Γ.Σ. επαναβεβαιώνει την ανάγκη για την εισαγωγή των αναγκαίων μέτρων που να οδηγούν στην ενίσχυση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενταθεί και να διευρυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με αιχμή του δόρατος τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην οικοδομική βιομηχανία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής μας της προσπάθειας είναι η άμεση, συστηματική και δυναμική αντίδραση των εργαζομένων εκεί και όπου παρουσιάζονται φαινόμενα παραβιάσεων των συμφωνηθέντων.
Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση έχουν να διαδραματίσουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει με τις ενέργειες του να στηρίζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι να ενθαρρύνει τα προσωπικά συμβόλαια.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διάβρωση και την απορρύθμιση που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στους όρους απασχόλησης ιδιαίτερα για την ομάδα των εργαζομένων που είναι συνδικαλιστικά απροστάτευτοι, όπως και το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζομένων – φτωχών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο η πολιτεία να ενεργήσει έτσι που να υπάρξει ένα πλαίσιο που να καθορίζει μίνιμουμ υποχρεωτικούς όρους απασχόλησης γι’ αυτή την ομάδα εργαζομένων.
Με στόχο την προώθηση αυτού του θέματος η ΠΕΟ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργήσει για τον αναγκαίο συντονισμό με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Κορυφαίο ζήτημα για τους εργαζόμενους το 2017 θα είναι το θέμα της ΑΤΑ. Το Γ.Σ. επαναλαμβάνει ότι δεν θα αποδεχθεί ρυθμίσεις που να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του θεσμού της ΑΤΑ, ούτε και αποδέχεται τη θέση που προβάλλουν οι εργοδοτικές οργανώσεις για μειώσεις σε μισθούς λόγω του αρνητικού πληθωρισμού κατά την περίοδο της κρίσης.
Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση για το θεσμό των ταμείων προνοίας. Υπενθυμίζουμε ότι πρώτη και άμεση υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση της δέσμευσης της για αποκατάσταση των απωλειών των ταμείων προνοίας λόγω του κουρέματος, όπως και της δέσμευσης της για λειτουργία σχεδίου ταμείου προνοίας για τους χιλιάδες εργαζόμενους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν έχουν κανένα συνταξιοδοτικό σχέδιο.
Σ’ ότι αφορά τις προθέσεις που εξαγγέλει η κυβέρνηση για το μέλλον του θεσμού και για αλλαγές που προτίθεται να εισηγηθεί υπογραμμίζουμε ότι τα ταμεία προνοίας είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εργασιακών σχέσεων και αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και ως εκ τούτου προειλημμένες αποφάσεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές.
Το επόμενο χρονικό διάστημα έμφαση θα δοθεί και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως:
• Η άμεση προώθηση στη Βουλή από το Υπ. Εργασίας των νομοσχεδίων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. για την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων.
• Η προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης των χαρακτηριστικών που ορίζουν τη μισθωτή σχέση απασχόλησης έτσι που να τεθεί φραγμός στο φαινόμενο της μετατροπής εργοδοτουμένων σε αυτοεργοδοτούμενους και στην αλόγιστη χρήση της αγοράς υπηρεσιών.
• Η συνέχιση του αγώνα για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων.
• Η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων με τρόπο που να διασφαλίζεται ανθρώπινο ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου του λιανικού εμπορίου. 
• Η προώθηση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Με την κατάθεση από την κυβέρνηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ, μετά από 3 χρόνια καθυστερήσεων και παλινδρομήσεων, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο κινείται στις αρχές λειτουργίας του ΓΕΣΥ όπως αυτές συμφωνήθηκαν από το 2001. Υπάρχουν όμως σημαντικά ανοικτά ζητήματα όπως το ύψος της συνεισφοράς, το ύψος των συμπληρωμών και ο τρόπος συνεισφοράς των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει ότι οι εισφορές στο ΓΕΣΥ πρέπει να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ κυβέρνησης εργαζομένων και εργοδοτών που έχει συμφωνηθεί από το 2001. Σ’ ότι δε αφορά τις συμπληρωμές αυτές μόνο ως μέσω αποτροπής των καταχρήσεων μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αναμένουμε άμεσα από το Υπουργείο Υγείας να μας καλέσει σε διάλογο για αυτά τα θέματα.
• Η προώθηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής που να περιορίζουν την κοινωνική ανισότητα και να αποκαθιστούν τις περικοπές που έγιναν στο κοινωνικό κράτος. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί:
o Στην αποκατάσταση των περικοπών που υπέστηκαν οι συνταξιούχοι.
o Στην διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών που παρουσιάζονται σε σχέση με το επίδομα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
o Στη λήψη ουσιαστικών μέτρων που να στηρίζουν την εργαζόμενη οικογένεια, ιδιαίτερα με την εισαγωγή της πληρωμένης γονικής άδειας.
• Η ελάφρυνση των μισθωτών ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από ισοπεδωτικές φορολογίες και η εισαγωγή αλλαγών στο φορολογικό σύστημα που να οδηγούν σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
Το Γ.Σ. καλεί τους εργαζομένους σε αγωνιστική συσπείρωση με στόχο την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, μια δίκαιη κοινωνική πολιτική, για ανάπτυξη που θα μοιράζεται δίκαια και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Με την ευκαιρία της συνεδρίας του το Γ.Σ. εκφράζει την ικανοποίηση του για την επιτυχία της δικοινοτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 στο γήπεδο της Τσεντίν Καγιά. Η πλατιά στήριξη που έτυχε από 120 οργανώσεις, φορείς και κόμματα, η πρωτοβουλία που πήρε η ΠΕΟ με την Πλατφόρμα Ειρήνη και Λύση, η αθρόα συμμετοχή ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων στέλλουν ένα δυνατό μήνυμα για την ανάγκη λύσης και επανένωσης.
Η ΠΕΟ καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο κυπριακό να ενεργήσουν έτσι που να ξεπεραστούν τα προβλήματα που οδήγησαν σε αδιέξοδο τη διαδικασία στο Μόντ Πελεράν για να επαναρχίσουν το συντομότερο οι διαπραγματεύσεις με στόχο να καταλήξουν σε μια συμφωνημένη λύση. Λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας η οποία να απελευθερώνει την Κύπρο, να την απαλλάσσει από τα κατοχικά στρατεύματα και να επανενώνει τη χώρα, το λαό και τους θεσμούς.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ θα συνεχίσει να εργάζεται προσηλωμένα, μαζί με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για ένα ειρηνικό και ασφαλισμένο μέλλον για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.
Στις 18 του Δεκέμβρη πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφορειών, κοινοταρχών και κοινοτικών συμβουλίων. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως η μορφή εξουσίας που είναι πιο κοντά στον πολίτη με τις πολιτικές και τις δράσεις της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αγώνα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η ΠΕΟ ενδιαφέρεται ενεργά για το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, τόσο γιατί θα καθορίσουν τη σύνθεση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για την επόμενη θητεία, όσο και για το γενικότερο πολιτικό μήνυμα το οποίο θα στείλουν οι πολίτες με την ψήφο τους, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μήνυμα καταδίκης της λιτότητας και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης, ενίσχυσης των δυνάμεων που αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και γενικότερα τους λιγότερο προνομιούχους της κοινωνίας, και ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το Γ.Σ. της ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τους συνδυασμούς του ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις για τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, τις Σχολικές Εφορείες όπως και την εκλογή προοδευτικών Δημάρχων και Κοινοταρχών με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης για το καλό των τοπικών κοινωνιών.

28 Νοεμβρίου 2016

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Επανέρχονται μισθοί και ωφελήματα που «κόπηκαν» λόγω της κρίσης

Ικανοποιημένες δηλώνουν οι συντεχνίες. Από 147 συμβάσεις που εκκρεμούσαν, 131 ανανεώθηκαν με τις 76 να εξασφαλίζουν επαναφορά μισθών κι οφελημάτων.
Πηγή: http://politis.com.cy/article/epanerchonte-misthi-ke-ofelimata-pou-kopikan-logo-tis-krisis
Με το στόχο των συντεχνιών για επαναφορά των μισθών και άλλων ωφελημάτων, τα οποία διαμορφώθηκαν με μη ευνοϊκούς για τους εργαζόμενους όρους μέσα από ειδικές συμφωνίες που έγιναν την περίοδο της κρίσης, να επιτυγχάνεται σε αρκετές περιπτώσεις, συνεχίζεται η διαδικασία της ανανέωσης συλλογικών συμβάσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν και μισθολογικές αυξήσεις.
«Ειμαστε ικανοποιημένοι στη βάση του γεγονότος ότι διαφαίνεται και προδιαγράφεται μια θετική τάση στη διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας.
Ο κ. Μάτσας σημείωσε, επίσης, ότι «σε αρκετές περιπτώσεις πλέον, πέραν από την αποπαγοποίηση και επαναφορά μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων, έχουμε πετύχει, εκεί όπου τεκμηριώνεται η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη των επιχειρήσεων, την παροχή μισθολογικών αυξήσεων».
Κατά την περίοδο από το τέλος του 2015 και το 2016 εκρεμμούσαν για ανανέωση 147 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν 54,243 εργαζόμενους.
Από αυτές μέχρι τώρα έχουν ανανεωθεί 131 συλλογικές συμβάσεις. Σε 76 από τις συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που είχαν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών που έγιναν λόγω της κρίσης. Από αυτές, σε 31 συμβάσεις επιτεύχθηκε ολική επαναφορά, η οποία αφορά κυρίως μισθούς και εισφορές σε ταμεία προνοίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν, οι συντεχνίες κατάφεραν να εξασφαλίσουν ποσοστά επαναφοράς μισθών, που κυμαίνονται από 2,9% μέχρι και 7%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπολείπεται ποσοστό προκειμένου να επιτευχθεί ολική επαναφορά.
Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και στα κέντρα αναψυχής ανανεώθηκαν τέσσερις συλλογικές συμβάσεις, ανάμεσα τους και η παγκύπρια συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία.
Ως γνωστόν κατά την διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, βασικός στόχος των συντεχνιών είναι η επαναφορά των όρων απασχόλησης, οι οποίοι διαμορφώθηκαν προς τα κάτω μέσα από ειδικές συμφωνίες που έγιναν την περίοδο της κρίσης, αλλά ακόμα και η εξασφάλιση μισθολογικών αυξήσεων ή και αυξήσεων σε άλλα ωφελήματα.
Την περίοδο που ακολουθεί θα βρίσκονται υπό ανανέωση 154 συλλογικές συμβάσεις εκ των οποίων οι 61 είναι παγκύπριες συλλογικές συμβάσεις.
Εκκρεμούν, επίσης, για ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης γύρω στις 20 συλλογικές συμβάσεις, ανάμεσα τους η συλλογική σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας, καθώς και η συλλογική σύμβαση του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και των εργαζομένων στον ημιδημόσιο τομέα και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Πηγή: http://politis.com.cy/article/epanerchonte-misthi-ke-ofelimata-pou-kopikan-logo-tis-krisis

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Διάφορα

Ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση στο Βασιλικό
Αποδεχτή έκαναν οι εργαζόμενοι στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού τη μεσολαβητική πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας για ανανέωση της Συλλογικής τους Σύμβασης.
Η πρόταση συζητήθηκε σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, παρουσία των Γενικών Γραμματέων των Συντεχνιών Οικοδόμων της ΠΕΟ, της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ.
Η πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή και από την εργοδοτική πλευρά, ισχύειαπό 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η Σύμβαση προνοεί, μεταξύ άλλων:
-Επαναφορά των προσαυξήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2017, όπως προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση.
-Αύξηση των επιδομάτων βάρδιας.
-Επαναφορά της πληρωμής των υπερωριών από 1η Νοεμβρίου 2016.
-Αύξηση των εισφορών στο Ταμείο Προνοίας 0,75% το 2017 και 0,25% το 2018.
PEO
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων - Σε ποιους θα παραχωρείται

Λευκωσία: Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου επιδόματος για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, τους εγκλωβισμένους και τα παιδιά εγκλωβισμένων, τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, για το 2016.

Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το χριστουγεννιάτικο επίδομα θα παραχωρηθεί μετά από πρόταση της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Συγκεκριμένα, στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που είναι δικαιούχοι κατά το Δεκέμβριο 2016, θα καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους για το μήνα Δεκέμβριο 2016, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.

Στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, θα καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για το μήνα Δεκέμβριο 2016, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.

Στους εγκλωβισμένους, το χριστουγεννιάτικο επίδομα θα είναι ίσο με το επίδομα εγκλωβισμένου του μηνός Δεκεμβρίου 2016.

Στα παιδιά εγκλωβισμένων, τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, θα καταβληθεί ποσό ίσο με το επίδομα που θα τους παραχωρηθεί για το μήνα Δεκέμβριο 2016.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 2:28 μμ - Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 2:35 μμ
Για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας και η ΑνΑΔ


Λευκωσία: Την προκήρυξη για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας ανακοινώνουν το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι “σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις ειδικότητες του φροντιστή για άτομα με τετραπληγία/παραπληγία και του φροντιστή για δικαιούχους φροντίδας στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση”.

Προσθέτει ότι “αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ στην οδό Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία (τηλέφωνο 22515000, τηλεομοιότυπο 22428332), ή στα επαρχιακά και τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, μέχρι και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου 2016”.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα αίτησης συμμετοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν είτε από τα γραφεία της ΑνΑΔ στην οδό Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, είτε από τα επαρχιακά και τοπικά Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, είτε από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anad.org.cy
 
Πηγή: philenews/ΚΥΠΕ
Οι πολλοί οφείλουν λίγα και οι λίγοι τα πολλά
Χίλιοι χρωστούν φόρο άνω του €0,5 εκατ.
Λευκωσία: Μικρός αριθμός φορολογουμένων, οι οποίοι όπως φαίνεται κατέχουν και χοντρά πορτοφόλια, χρωστά τα πολλά εκατομμύρια ευρώ στο Τμήμα Φορολογίας. Οι συνολικές φορολογικές οφειλές είναι ύψους €1,5 δισ. και αναλογούν σε 177.291 φορολογούμενους, τις οποίες καλούνται να πληρώσουν και με επιβάρυνση.

Σύμφωνα με στοιχεία από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές 260 φορολογούμενων, οι οποίοι χρωστούν φόρους από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ., αγγίζουν τα €182 εκατ. ενώ 765 φορολογούμενοι με φορολογικές οφειλές άνω του €1 εκατ. έχουν συνολικές οφειλές €244,7 εκατ.

Επίσης φόρους από €100 χιλ. μέχρι €500 χιλ. χρωστούν 2.627 φορολογούμενοι, με το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας να φτάνει τα €189,4 εκατ. Άλλοι 8.879 έχουν φορολογικές οφειλές από €10 χιλ. - €50 χιλ., ύψους €35,5 εκατ.

Παράλληλα 9.769 οφειλέτες χρωστούν στο κράτος φόρους από €50 χιλ. μέχρι €100 χιλ., οι οποίοι ανέρχονται στα €72,1 εκατ. Επιπλέον 2.216 φορολογούμενοι χρωστούν φορολογίες ύψους €447,2 εκατ., οι οποίες κυμαίνονται από €5.000 μέχρι €10.000.

Φόρους μεταξύ €3.000 με €5.000 χρωστούν 13.758 φορολογούμενοι με οφειλές €306,5 εκατ., ενώ 24.457 οφειλέτες δεν έχουν πληρώσει φόρους €44,4 εκατ. Οι φορολογικές οφειλές της τελευταίας κατηγορίας κυμαίνονται από €1.000 μέχρι €3.000. Φορολογίες μέχρι €1.000 οφείλουν 114.560 φορολογούμενοι, με το σύνολο της οφειλής να φτάνει €31,3 εκατ. 

Οι μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές είναι στον Φόρο Εισοδήματος, στον οποίο 70.621 πρόσωπα χρωστούν ποσό €661 εκατ. Το κράτος έχει να παίρνει και ποσό €349,7 εκατ. από 23.627 φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρωστούν ΦΠΑ.

Στα €123,9 εκατ. ανέρχονται οι αποκοπές του φόρου από εργοδότη που δεν καταβλήθηκαν ενώ το ύψος των οφειλών για την παρακράτηση από ενοίκια φτάνει τα €107,2 εκατ.

Επίσης οι καθυστερημένες οφειλές στον φόρο ακινήτων είναι €90 εκατ., του φόρου για την άμυνα είναι €81,7 εκατ. και του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών είναι €60,6 εκατ. Οι οφειλές για τον προσωρινό φόρο είναι €44,8 εκατ. και για την παρακράτηση από μερίσματα €30,9 εκατ. Οι υπόλοιπες φορολογικές οφειλές είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα. 

Μετά από επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται πως σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των φορολογικών οφειλών, οι φορολογούμενοι στα πιο χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα μπορεί να έχουν χρέη στον φόρο αλλά είναι πιο συνεπείς.

Για παράδειγμα στις οφειλές που αφορούν αποκοπή φόρου από εργοδότη, 24 πρόσωπα έχουν φορολογικές οφειλές από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ. συνολικού ύψους €16,8 εκατ. και άλλοι 27 φορολογούμενοι με οφειλές άνω του €1 εκατ. χρωστούν ποσό €42,7 εκατ. Οι δυο ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας σχεδόν αγγίζουν το 50% των οφειλετών.

Άλλο παράδειγμα είναι ότι έξι φορολογούμενοι με υποχρεώσεις από €500 χιλ. μέχρι €1 εκατ. δεν πλήρωσαν προσωρινό φόρο €4,3 εκατ. ενώ εννέα φορολογούμενοι με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ δεν κατέβαλαν φορολογία ύψους €4,9 εκατ. 

Για τον φόρο εισοδήματος 493 πρόσωπα, με φορολογικές οφειλές πέραν του €1 εκατ., χρωστούν ποσό €156,2 εκατ., περίπου το 10% της συνολικής οφειλής. Ο μέσος όρος που καλείται να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος για φόρο εισοδήματος είναι €3,1 εκατ. 

Σχετικά με τον φόρο ακινήτων 11 φορολογούμενοι έχουν χρέη στον φόρο μεταξύ €500 χιλ. και €1 εκατ. συνολικού ύψους €7,1 εκατ., για τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 15 φορολογούμενοι με οφειλές άνω των €500 χιλ. δεν πλήρωσαν φόρο €9,7 εκατ. Αναφορικά με την παρακράτηση από μερίσματα τρία πρόσωπα με οφειλές άνω των €1 εκατ. χρωστούν φόρο €3,9 εκατ. Δηλαδή αντιστοιχεί στον καθένα φόρος €1,3 εκατ. Επίσης για την ίδια οφειλή 8 πρόσωπα με φόρους άνω των €500 χιλ. θα πρέπει να πληρώσουν ποσό €5,2 εκατ. 

Για τις οφειλές στον ΦΠΑ 55 οφειλέτες με χρέη άνω των €500 χιλ. χρωστούν €41,5 εκατ. Να σημειωθεί πως δύο πρόσωπα χρωστούν φορολογίες από κέρδη Χρηματιστηρίου ύψους €362.476, άλλοι 36 φορολογούμενοι έχουν οφειλές στον φόρο καλλιτεχνών €927.587 και 32 πρόσωπα χρωστούν ποσό €18.627 για την αυτοφορολογία. Ένας οφειλέτης δεν κατέβαλε τον ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος ύψους €209 χιλ.

Εκείνο που προκαλεί προβληματισμό είναι το γεγονός ότι αριθμός εργοδοτών, ενώ αποκόπτει κάθε μήνα χρήματα από τους μισθούς των εργοδοτούμενων για τον φόρο εισοδήματος, δεν τον καταβάλλει στο κράτος. Συγκεκριμένα 24 εργοδότες έχουν φορολογικές οφειλές €810 χιλ. Μάλιστα ένας εργοδότης χρωστά ποσό €88.256.

Στα πλαίσια της αποκοπής της έκτακτη εισφοράς αξιωματούχων, εργοδοτούμενων και συνταξιούχων του κράτους, δύο πρόσωπα έχουν οφειλές €60.869 ενώ ένας φορολογούμενος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει οφειλές €1.000, στο πλαίσιο της μείωσης απολαβών.

Μόνο ο νόμος θα τους σώσει
Μόνο όταν η Βουλή ανάψει το πράσινο φως στην πρόταση  νόμου για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών θα ρυθμιστεί το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Με την πρόταση νόμου των κομμάτων, θα δοθεί ανάσα στους φορολογούμενους αλλά θα εισρεύσουν και χρήματα στα κρατικά ταμεία. Συγκεκριμένα, με 54 μηνιαίες δόσεις θα αποπληρώνονται τα οφειλόμενα ποσά που δεν ξεπερνούν τις €100 χιλ. ενώ για οφειλές άνω των €100 χιλ. οι δόσεις αυξάνονται στις 60. Πάντως, κατά την επεξεργασία των στοιχείων του Τμήματος Φορολογίας, διαπιστώνεται για άλλη μια φορά πως οι πολίτες με χαμηλές φορολογικές οφειλές είναι πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους από τους φορολογούμενους που έχουν υψηλές φορολογίες, άρα και υψηλά εισοδήματα.

Γράφει: Ελευθερία Παϊζάνου
Mισθοί, συντάξεις στις 15/12, 13οι μισθοί και συντάξεις τέλος του μήνα
Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικού για σκοπούς τόνωσης της αγοράς, οι μισθοί και οι συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου 2016 θα καταβληθούν στις 15/12/2016 και οι 13οι μισθοί / συντάξεις στις 28/12/2016. 
Σε ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται ότι οι μισθοί και οι συντάξεις θα εμβασθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων κατά τη διάρκεια του 24ώρου των πιο πάνω ημερομηνιών σύμφωνα με τα τραπεζικά πρωτόκολλα.
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΣΕΚ : Ανάγκη για μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος

Η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη
Inubusiness.com
Στη γραμμή των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση και η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, αναφέρει η ΣΕΚ. Σε ανακοίνωση της, η ΣΕΚ σημειώνει ότι η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη, θα προσελκύει επενδύσεις και θα βελτιώνει την κατανομή του εθνικού εισοδήματος.
Χρειαζόμαστε, τονίζει, ένα καινούριο φορολογικό σύστημα που ανάμεσα σ’ άλλα θα πρέπει να είναι απλό, σταθερό και δίκαιο. Όσο πιο πολύπλοκο, σημειώνει, τόσο περισσότερο ευνοεί τη φοροδιαφυγή και δυσκολεύει τους μηχανισμούς ελέγχου και είσπραξης.

Το καινούργιο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με την ΣΕΚ πρέπει “να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στη ροπή προς τη φοροδιαφυγή, με βασικό κίνητρο τη χαμηλή φορολόγηση εταιρειών και φυσικών προσώπων. Να προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές στους κατά συνείδηση και κατά σύστημα φοροφυγάδες. Να λειτουργεί με κυρίαρχο πυλώνα την πληροφορική και τη διασύνδεση και διασταύρωση δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Να διαθέτει αποτελεσματικούς φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς που θα αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή.

Να καλλιεργεί τη φορολογική συνείδηση. Να ευνοεί την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Οι ψηλές φορολογίες πολλές φορές αποτρέπουν την ανάπτυξη και μειώνουν τα διαθέσιμα έσοδα των νοικοκυριών για κατανάλωση και αποταμίευση”.
Η ΣΕΚ, σημειώνει, ότι για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης έχει πρόσφατη συνεδριακή απόφαση την οποία επέδωσε ήδη προς την κυβέρνηση και βρίσκεται σε αναμονή εξελίξεων για την παραπέρα διαχείριση του θέματος αυτού.
ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

“Πρωταθλήτρια” η Κύπρος στη μετανάστευση νέων λόγω ανεργίας, λέχθηκε στην Επιτροπή Εργασίας

24h.com.cy
“Πρωταθλήτρια” είναι η Κύπρος στη μετανάστευση νέων λόγω ανεργίας, αναφέρθηκε το απόγευμα στην Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής, ενώπιον της οποίας τέθηκε το θέμα “η υψηλή ανεργία στους νέους, η εφαρμογή/υλοποίηση του εθνικού προγράμματος “Εγγύηση για την Νεολαία”, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή/υλοποίηση τους και η πιθανότητα αλλαγής ή βελτίωσης του”.


Κατά τη συζήτηση του θέματος, τονίστηκε από τα μέλη-βουλευτές της Επιτροπής, ότι η ανεργία στην Κύπρο συνεχίζει να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, και κυμαίνεται στο 26,7%. Στο μεταξύ, ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων υποαπασχολείται ή ετεροαπασχολείται ενώ έχει δημιουργηθεί και μια νέα ομάδα εργαζομένων, οι “εργαζόμενοι-φτωχοί”, οι οποίοι αμείβονται με πολύ λίγα χρήματα, με 200 ή 300 ευρώ τον μήνα.

Η Κύπρος κατέχει και την πέμπτη χειρότερη θέση στην ανεργία στην ΕΕ, που είναι ένα ακόμη στοιχείο - που παρά την όποια βελτίωση που υπάρχει - συνεχίζει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα.

Οπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, το 2013 όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εφάρμοσαν τη Σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», ώστε όλοι οι νέοι να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Προς υποστήριξη των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» παρασχέθηκε σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ στα κράτη-μέλη, μέσω της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) - 6,4 δις ευρώ - ενώ το 2015 εγκρίθηκε επιπλέον 1 δις ευρώ για την άμεση υποστήριξη περιοχών που τα ποσοστά ανεργίας των νέων υπερβαίνουν το 25%.

Πέραν από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, κατά την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα επενδύσει τουλάχιστον 6,3 δις ευρώ για να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας Ανδρέας Φακοντής είπε ότι στο ποσοστό του 26,7% της ανεργίας στους νέους δεν υπολογίζεται ένας μεγάλος αριθμός νέων, οι οποίοι ενώ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους δεν επιστρέφουν στην Κύπρο ή πάρα πολλοί από αυτούς στην αδυναμία τους να εξασφαλίσουν εργασία στην Κύπρο, μεταναστεύουν στο εξωτερικό.

Η Κύπρος, είπε σε δηλώσεις του, δυστυχώς είναι “πρωταθλήτρια” στη μετανάστευση σε αναλογία πληθυσμού.

“Τα στοιχεία είναι της ΕΕ με βάση την αναλογία του πληθυσμού. Ενας μεγάλος αριθμός κυρίως νέων, ο οποίος υπολογίζεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Επιπλέον αυτού, ένας αριθμός νέων, οι οποίοι φοιτούν στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους δεν επιστρέφουν στην Κύπρο”, σημείωσε.

Οπως διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας, συμπλήρωσε, το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει ικανοποιητικά και κρίνεται ως αναποτελεσματικό.

Ο κ. Φακοντής ανέφερε ότι “χρειάζεται ακόμα να γίνουν πολλά για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα η υψηλή ανεργία στους νέους”, χρειάζεται να γίνει μελέτη για επανασχεδιασμό των στόχων προτεραιότητας, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της κρίσης, η οποία έχει αλλάξει σοβαρά την κατάσταση στον εργασιακό τομέα.

Επισημάναμε επίσης στο Υπουργείο Εργασίας, συνέχισε, ότι πρέπει να επεκτείνει την ομάδα ηλικίας, στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο σχέδιο, καθώς – λόγω και του στρατού- μεγάλη μερίδα νέων δεν μπορεί να καλυφθεί, ενώ από το Υπουργείο ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έχουν ζητήσει να επεκταθεί η ηλικία μέχρι το 29ο έτος της ηλικίας για να δώσει την δυνατότητα διεύρυνσης ώστε να καλυφθεί μια μεγαλύτερη ομάδα νέων.

Στην Επιτροπή, αναφέρθηκε ότι τα προγράμματα κατάρτισης σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως “όχημα” από τους εργοδότες για περαιτέρω απορύθμιση και διάβρωση των όρων απασχόλησης καθώς και πίεση των μισθών προς τα κάτω.

“Γι αυτό και ζητήσαμε να γίνονται αυστηρότεροι και συχνότεροι έλεγχοι ώστε να μην υπάρχει αυτή η συμπίεση των μισθών προς τα κάτω αλλά κατ΄ επέκταση για να διακριβώσουμε και ποιος είναι ο αριθμός των νέων που μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων παραμένουν στην απασχόληση, που αυτός είναι και ο βασικός στόχος”, πρόσθεσε.

Πρέπει να πούμε, είπε ο κ. Φακοντής, ότι η ανεργία συνεχίζει να είναι μια από τις πιο σκληρές καταστάσεις που βιώνουν ιδιαίτερα οι νέοι μας, είναι μια κοινωνική μάστιγα γι αυτό και η Κυβέρνηση οφείλει και πρέπει να στοχεύσει στη δημιουργία νέων ποιοτικών, σταθερών θέσεων εργασίας.

Τέλος, κάλεσε την Κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη σημασία και να στοχεύσει στην ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να περιοριστεί η φτώχεια και να αναβαθμιστεί το κοινωνικό κράτος πρόνοιας.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά και ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης ανέφεραν ότι η ανεργία ναι μεν, στους νέους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα στο 26,7%.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης είπε ότι η υψηλή ανεργία στους νέους οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει και σωστός προγραμματισμός στο τι σπουδάζουν οι νέοι διότι οι περισσότεροι μπορεί να σπουδάσουν αυτό που τους αρέσει, όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να βρουν δουλειά στον τομέα τους.

Αρα λοιπόν, σημείωσε, το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης είναι επίσης ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο που μας απασχολεί. Επίσης το γεγονός, συνέχισε, ότι τα πανεπιστήμια παράγουν πτυχιούχους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά εξ αντικειμένου λόγω του θέματος το οποίο σπουδάζουν, αυξάνει περισσότερο την ανεργία και δυσκολεύει και την ευελιξία της αγοράς εργασίας.

Το κράτος, είπε ο κ. Μαυρίδης, πρέπει να κάνει επανασχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ένα διαρθρωτικό μέτρο, το οποίο θα οδηγήσει στο καλύτερο συνταίριασμα μεταξύ των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και των επιχειρήσεων.

Στα πανεπιστήμια για παράδειγμα, σημείωσε, έχουμε πτυχιούχους φιλολογίας, πολιτικών επιστημών, ανθρωπιστικών επιστημών, όπου δεν είναι εύκολο για κάποιο απόφοιτο αυτού του επαγγέλματος να βρει δουλειά.

Και γι αυτό το λόγο, είπε, αναγκάζονται οι νέοι να πάνε για μεταπτυχιακό που θα κοστίσει ακόμη περισσότερο, είτε να αλλάξουν κατεύθυνση είτε να εργαστούν σε ένα επάγγελμα, το οποίο δεν είναι αυτό που ήθελαν.

“Μια πρακτική είναι να ενεργοποιήσουμε τα ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας, τους ιδιωτικούς συμβούλους, οι οποίοι θα τρέξουν στις επιχειρήσεις να δουν αν υπάρχουν ανάγκες και να προσπαθήσουν να κάνουν το συνταίριασμα μεταξύ των ανέργων και τις θέσεις στις επιχειρήσεις”, συμπλήρωσε.

Οπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, η μεταρρύθμιση του συστήματος στην αγορά εργασίας υλοποιείται κυρίως, μέσω της υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (ΕΝ), στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση των νέων – η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στην Κύπρο καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των
νέων.

Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί ορισμένα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ή/και εθνικά ταμεία για την υποστήριξη της απασχόλησης άλλων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων, των
αυτοαπασχολούμενων, των κοινωνικών επιχειρήσεων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία.

Στα προγράμματα τοποθέτησης νέων ανέργων (ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, όπως σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου, υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή από άλλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, αυτά τα μέτρα πολιτικής δεν είναι ακόμη αρκετά ολοκληρωμένα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική για μη καταγεγραμμένους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ).

Πηγή ΚΥΠΕ