Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ


Το Γ.Σ. της ΠΕΟ σε σημερινή του συνεδρία ασχολήθηκε με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν τέλος του 2015 αρχές του 2016 και αποφάσισε την πολιτική της ΠΕΟ σ’ ότι αφορά τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές διεκδικήσεις για το 2017.
Το 2016 ήταν υπό ανανέωση 147 συλλογικές συμβάσεις που αφορούσαν πέραν των 54000 εργαζομένων. Ανάμεσα τους και οι 2 μεγάλες παγκύπριες συλλογικές συμβάσεις στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Η πολιτική ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων αποφασίστηκε στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Στόχος με βάση την απόφαση ήταν η επαναφορά των όρων απασχόλησης οι οποίοι είχαν διαφοροποιηθεί προς τα κάτω μέσα από τις ειδικές συμφωνίες που έγιναν ιδιαίτερα μετά το Μάρτη του 2013.
Ταυτόχρονα η απόφαση έκανε ειδική αναφορά ότι βασικός στόχος της πολιτικής μας σ’ ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις είναι η υιοθέτηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης.
Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τις συντεχνίες της ΠΕΟ, μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί 131 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν πέραν των 25000 εργαζομένων. Σε 76 από τις συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν επιτεύχθηκε ολική ή μερική επαναφορά μισθών και άλλων ωφελημάτων ενώ ένας άλλος μεγάλος αριθμός συμβάσεων που είχαν παγοποιηθεί χωρίς να υπάρχουν μειώσεις ανανεώθηκαν ως είχαν. Υπήρξαν δε και περιπτώσεις συλλογικών συμβάσεων στις οποίες επιτεύχθηκαν και αυξήσεις μισθών.
Εκκρεμεί ακόμη προς ανανέωση αριθμός συλλογικών συμβάσεων μεταξύ αυτών και η παγκύπρια σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας.
Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι συντεχνίες της ΠΕΟ στον τομέα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εφάρμοσαν με επιτυχία την πολιτική που αποφασίστηκε στο Έκτακτο Συνέδριο.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη συσπείρωση των εργαζομένων γύρω από την πολιτική που αποφασίστηκε. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο η διαδικασία επαναφοράς επιτεύχθηκε μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις.
Βήματα μπροστά έγιναν και στην εισαγωγή θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν τη καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, ιδιαίτερα με τη συμπερίληψη βασικών όρων της συλλογικής σύμβασης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στους σχετικούς κανονισμούς.
Για την επόμενη περίοδο θα βρίσκονται υπό ανανέωση 154 συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν πέραν των 33000 εργαζομένων. Ανάμεσα τους και οι συλλογικές συμβάσεις στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, τις σχολικές εφορείες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το Γ.Σ. έχοντας υπόψη τα βασικά μεγέθη της οικονομίας τα οποία παρατέθηκαν στο έγγραφο όπως και την κατάσταση που παρουσιάζεται ανάμεσα στους εργαζόμενους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού - συνεχής διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση του κινδύνου φτώχειας ανάμεσα στις ευάλωτες ομάδες και ανάμεσα στους εργαζόμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα - αποφάσισε ότι και στην επόμενη περίοδο κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στόχος μας πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της επαναφοράς των μισθών και των άλλων όρων απασχόλησης που είχαν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών που έγιναν την περίοδο της κρίσης.
Επιπρόσθετα, εκτιμούμε ότι η γενική κατάσταση της οικονομίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης μας δίνουν τη δυνατότητα σε αρκετές περιπτώσεις να διεκδικήσουμε και γενικές μισθολογικές αυξήσεις ή αυξήσεις σ’ άλλα ωφελήματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους, και στους μισθούς πρόσληψης, όπως και στην προώθηση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.
Προσοχή να δοθεί στη διαφύλαξη και ενίσχυση του θεσμού των ταμείων προνοίας και των ταμείων ευημερίας. Επίσης στο μικροσκόπιο μας να είναι και τα εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και την προώθηση κωδικών συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης όπως και στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας.
Το Γ.Σ. επαναβεβαιώνει την ανάγκη για την εισαγωγή των αναγκαίων μέτρων που να οδηγούν στην ενίσχυση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενταθεί και να διευρυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με αιχμή του δόρατος τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην οικοδομική βιομηχανία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής μας της προσπάθειας είναι η άμεση, συστηματική και δυναμική αντίδραση των εργαζομένων εκεί και όπου παρουσιάζονται φαινόμενα παραβιάσεων των συμφωνηθέντων.
Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση έχουν να διαδραματίσουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει με τις ενέργειες του να στηρίζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι να ενθαρρύνει τα προσωπικά συμβόλαια.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διάβρωση και την απορρύθμιση που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στους όρους απασχόλησης ιδιαίτερα για την ομάδα των εργαζομένων που είναι συνδικαλιστικά απροστάτευτοι, όπως και το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζομένων – φτωχών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο η πολιτεία να ενεργήσει έτσι που να υπάρξει ένα πλαίσιο που να καθορίζει μίνιμουμ υποχρεωτικούς όρους απασχόλησης γι’ αυτή την ομάδα εργαζομένων.
Με στόχο την προώθηση αυτού του θέματος η ΠΕΟ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργήσει για τον αναγκαίο συντονισμό με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Κορυφαίο ζήτημα για τους εργαζόμενους το 2017 θα είναι το θέμα της ΑΤΑ. Το Γ.Σ. επαναλαμβάνει ότι δεν θα αποδεχθεί ρυθμίσεις που να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του θεσμού της ΑΤΑ, ούτε και αποδέχεται τη θέση που προβάλλουν οι εργοδοτικές οργανώσεις για μειώσεις σε μισθούς λόγω του αρνητικού πληθωρισμού κατά την περίοδο της κρίσης.
Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση για το θεσμό των ταμείων προνοίας. Υπενθυμίζουμε ότι πρώτη και άμεση υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση της δέσμευσης της για αποκατάσταση των απωλειών των ταμείων προνοίας λόγω του κουρέματος, όπως και της δέσμευσης της για λειτουργία σχεδίου ταμείου προνοίας για τους χιλιάδες εργαζόμενους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν έχουν κανένα συνταξιοδοτικό σχέδιο.
Σ’ ότι αφορά τις προθέσεις που εξαγγέλει η κυβέρνηση για το μέλλον του θεσμού και για αλλαγές που προτίθεται να εισηγηθεί υπογραμμίζουμε ότι τα ταμεία προνοίας είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εργασιακών σχέσεων και αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και ως εκ τούτου προειλημμένες αποφάσεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές.
Το επόμενο χρονικό διάστημα έμφαση θα δοθεί και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως:
• Η άμεση προώθηση στη Βουλή από το Υπ. Εργασίας των νομοσχεδίων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. για την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων.
• Η προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης των χαρακτηριστικών που ορίζουν τη μισθωτή σχέση απασχόλησης έτσι που να τεθεί φραγμός στο φαινόμενο της μετατροπής εργοδοτουμένων σε αυτοεργοδοτούμενους και στην αλόγιστη χρήση της αγοράς υπηρεσιών.
• Η συνέχιση του αγώνα για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων.
• Η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων με τρόπο που να διασφαλίζεται ανθρώπινο ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου του λιανικού εμπορίου. 
• Η προώθηση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Με την κατάθεση από την κυβέρνηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ, μετά από 3 χρόνια καθυστερήσεων και παλινδρομήσεων, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο κινείται στις αρχές λειτουργίας του ΓΕΣΥ όπως αυτές συμφωνήθηκαν από το 2001. Υπάρχουν όμως σημαντικά ανοικτά ζητήματα όπως το ύψος της συνεισφοράς, το ύψος των συμπληρωμών και ο τρόπος συνεισφοράς των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει ότι οι εισφορές στο ΓΕΣΥ πρέπει να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ κυβέρνησης εργαζομένων και εργοδοτών που έχει συμφωνηθεί από το 2001. Σ’ ότι δε αφορά τις συμπληρωμές αυτές μόνο ως μέσω αποτροπής των καταχρήσεων μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αναμένουμε άμεσα από το Υπουργείο Υγείας να μας καλέσει σε διάλογο για αυτά τα θέματα.
• Η προώθηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής που να περιορίζουν την κοινωνική ανισότητα και να αποκαθιστούν τις περικοπές που έγιναν στο κοινωνικό κράτος. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί:
o Στην αποκατάσταση των περικοπών που υπέστηκαν οι συνταξιούχοι.
o Στην διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών που παρουσιάζονται σε σχέση με το επίδομα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
o Στη λήψη ουσιαστικών μέτρων που να στηρίζουν την εργαζόμενη οικογένεια, ιδιαίτερα με την εισαγωγή της πληρωμένης γονικής άδειας.
• Η ελάφρυνση των μισθωτών ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από ισοπεδωτικές φορολογίες και η εισαγωγή αλλαγών στο φορολογικό σύστημα που να οδηγούν σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
Το Γ.Σ. καλεί τους εργαζομένους σε αγωνιστική συσπείρωση με στόχο την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, μια δίκαιη κοινωνική πολιτική, για ανάπτυξη που θα μοιράζεται δίκαια και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Με την ευκαιρία της συνεδρίας του το Γ.Σ. εκφράζει την ικανοποίηση του για την επιτυχία της δικοινοτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 στο γήπεδο της Τσεντίν Καγιά. Η πλατιά στήριξη που έτυχε από 120 οργανώσεις, φορείς και κόμματα, η πρωτοβουλία που πήρε η ΠΕΟ με την Πλατφόρμα Ειρήνη και Λύση, η αθρόα συμμετοχή ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων στέλλουν ένα δυνατό μήνυμα για την ανάγκη λύσης και επανένωσης.
Η ΠΕΟ καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο κυπριακό να ενεργήσουν έτσι που να ξεπεραστούν τα προβλήματα που οδήγησαν σε αδιέξοδο τη διαδικασία στο Μόντ Πελεράν για να επαναρχίσουν το συντομότερο οι διαπραγματεύσεις με στόχο να καταλήξουν σε μια συμφωνημένη λύση. Λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας η οποία να απελευθερώνει την Κύπρο, να την απαλλάσσει από τα κατοχικά στρατεύματα και να επανενώνει τη χώρα, το λαό και τους θεσμούς.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ θα συνεχίσει να εργάζεται προσηλωμένα, μαζί με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για ένα ειρηνικό και ασφαλισμένο μέλλον για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.
Στις 18 του Δεκέμβρη πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφορειών, κοινοταρχών και κοινοτικών συμβουλίων. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως η μορφή εξουσίας που είναι πιο κοντά στον πολίτη με τις πολιτικές και τις δράσεις της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αγώνα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η ΠΕΟ ενδιαφέρεται ενεργά για το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, τόσο γιατί θα καθορίσουν τη σύνθεση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για την επόμενη θητεία, όσο και για το γενικότερο πολιτικό μήνυμα το οποίο θα στείλουν οι πολίτες με την ψήφο τους, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μήνυμα καταδίκης της λιτότητας και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης, ενίσχυσης των δυνάμεων που αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και γενικότερα τους λιγότερο προνομιούχους της κοινωνίας, και ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το Γ.Σ. της ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τους συνδυασμούς του ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις για τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, τις Σχολικές Εφορείες όπως και την εκλογή προοδευτικών Δημάρχων και Κοινοταρχών με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης για το καλό των τοπικών κοινωνιών.

28 Νοεμβρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου