Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Κλίμακα 13 στο δημόσιο και αποφάσεις ΠΟΒΕΚ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κλειστές οι προαγωγές της Α11
Ανοίγει η κλίμακα Α13 για τους υπαλλήλους όλου του Δημοσίου

Λευκωσία: Σειρά ουσιαστικών αλλαγών που αφορούν στη Δημόσια Υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα την αξιολόγηση και την προαγωγή των εργαζομένων δρομολογεί η Κυβέρνηση μετά τη συμφωνία που κατέληξε με την ΠΑΣΥΔΥ.

Η εισαγωγή του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων κατέχει σημαντική θέση στη μεταρρύθμιση. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα ακόλουθα:

● Για σκοπούς προαγωγής σε θέσεις προαγωγής (δηλαδή οι υποψήφιοι είναι μόνο υπηρετούντες στην αμέσως κατώτερη θέση της συγκεκριμένης δομής) και σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του υπαλλήλου.

● Οι υπάλληλοι θα κατανεμηθούν σε τρία ιεραρχικά επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ευθύνης.

● Θα υιοθετηθεί η πρακτική των ποσοστώσεων.

Εισάγεται ο θεσμός της γραπτής εξέτασης, που θα περιλαμβάνει εξετάσεις ικανοτήτων: Γλωσσικό συλλογισμό, αριθμητικό συλλογισμό και διαγραμματικό συλλογισμό. Επίσης, οι υποψήφιοι θα καλούνται να παρακαθήσουν σε εξέταση γενικών γνώσεων για τη Δημόσια Υπηρεσία, που θα διεξάγεται μία φορά τον χρόνο και θα ισχύει για την πλήρωση θέσεων που θα προκύψουν στον επόμενο χρόνο.

Εισάγεται, επίσης, η λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης για τις θέσεις της κλίμακας Α15 και άνω, προς αξιολόγηση των υποψηφίων αντί της γραπτής εξέτασης. 

Επίσης, η συμφωνία κυβέρνησης-ΠΑΣΥΔΥ προβλέπει ότι οι θέσεις προαγωγής στην κλίμακα Α11 ή άλλες αντίστοιχου επιπέδου, θα παραμείνουν κλειστές. Δηλαδή, δεν θα έχουν δικαίωμα να τις διεκδικήσουν εξωτερικοί υποψήφιοι. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται διάταξη, σύμφωνα με την οποία για σκοπούς προαγωγής θα απαιτείται, όπως και σήμερα, πενταετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση.

Για σκοπούς αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων θα υιοθετηθούν ειδικά κριτήρια προκαθορισμένης βαρύτητας όπως: πρόσθετα προσόντα σχετικά με τη θέση, αξιολόγηση της απόδοσης με βάση τις ετήσιες εκθέσεις και σύσταση από τον οικείο προϊστάμενο.

Ένα άλλο νέο στοιχείο στο πεδίο της προαγωγής αφορά στις θέσεις στο επίπεδο της κλίμακας Α13. Οι θέσεις προαγωγής μετεξελίσσονται σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής, δηλαδή θα έχουν δικαίωμα να τις διεκδικήσουν υποψήφιοι από όλο το εύρος του Δημοσίου, νοουμένου ότι υπηρετούν σε θέσεις στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και οκταετή σχετική πείρα.

Οι θέσεις από την κλίμακα Α14 και άνω παραμένουν πρώτου διορισμού και προαγωγής, αλλά θα διευρυνθούν τα απαιτούμενα προσόντα και η πείρα θα αναδιατυπωθεί, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών υποψηφίων. Συγκεκριμένα, θα απαιτείται, όπως και σήμερα, 10ετής πείρα εκ της οποίας τα πέντε χρόνια να είναι σε θέσεις με διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα.   

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη
Αποφάσεις ΠΟΒΕΚ για αντιμετώπιση προβλημάτων των ΜμΕ
Σχετικά ψηφίσματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής
Newzup.com
27/10/2015
Την προστασία της επαγγελματικής στέγης και τη μείωση των ενοικίων, καθώς και την εφαρμογή ενός δίκαιου και ισορροπημένου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων με ωφέλημα λειτουργικά και ανθρώπινα ωράρια, καθόρισε ως μείζονα θέματα το 14ον Παγκύπριο Συνέδριο ΓΣ ΠΟΒΕΚ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στη Λευκωσία.
Επιπλέον, το συνέδριο αποφάσισε τη νομική ρύθμιση τεχνικών επαγγελμάτων και ειδικοτήτων για πάταξη της πειρατείας και του αθέμιτου ανταγωνισμού, την στήριξη των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών, ταξί και λεωφορειούχων, ενώ η Οργάνωση ανακοίνωσε την απόφασή της να προσφύγει σε όλα τα Θεσμικά Όργανα του Κράτους για να προστατεύσει τα μέλη και τις επιχειρήσεις από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφάρμοσαν οι Τράπεζες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΒΕΚ, για τα προβλήματα και τα θέματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Καταστηματαρχών, των Εμπόρων, των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών  το Συνέδριο της Γ. Σ. ΠΟΒΕΚ ενέκρινε  και παρέδωσε σχετικά ψηφίσματα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ειδικότερα, το Συνέδριο έκανε ανάλυση και εκτίμηση της παρούσας κατάστασης που βρίσκονται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο που συνοψίζεται επιγραμματικά στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 2011-2015, πέραν των 15.000 Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς των κατασκευών, εμπορίου, μεταφορών και τεχνικών επαγγελμάτων έχουν κλείσει και στο ότι στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν  από θέμα ρευστότητας και χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι ΜμΕ δέχονται κτυπήματα από νεοφιλελεύθερες πολιτικές  και οξύ  πολλές φορές αθέμιτο ανταγωνισμό από τις πολύ μεγάλες πολυεπιχειρήσεις, αλυσίδες πολυκαταστημάτων και υπεραγορών.
Όπως αναφέρεται, το Συνέδριο της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ κατέληξε σε σειρά αποφάσεων και καθόρισε τους βασικούς πυλώνες δράσης  για αντιμετώπιση και προώθηση των προβλημάτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που είναι μεταξύ άλλων, η προσπάθεια δημιουργίας Θεσμικού Κρατικού Οργάνου άσκησης πολιτικής στο χώρο και στα θέματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η δημιουργία Κρατικού Χρηματοδοτικού Φορέα για την διοχέτευση χρηματοδότησης και ρευστότητας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Η Οργάνωση αναφέρει πως δεν διαγράφει και απαιτεί “να χυθεί άπλετο φως στην διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ που ήρθαν για τις ΜΜΕ την περίοδο 2010-2013 και τα οποία ποτέ δεν έφθασαν κοντά τους”.
“Δεν διαγράφουμε τις εγκληματικές πολιτικές των τραπεζών, τις παράνομες και παράτυπες χρεώσεις που διόγκωσαν και διπλασίασαν δάνεια και λογαριασμούς”, αναφέρει η ΠΟΒΕΚ και προσθέτει πως ΄”επιβάλλεται η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις αναδιαρθρώσεις δανείων”.
“Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει απαραίτητα και κύρια υπόψη της τις δυνατότητες του δανειολήπτη και τις συνέπειες που υπέστη από την οικονομική κρίση”, σύμφωνα με την Οργάνωση, η οποία αναφέρει πως “θα προσφύγει σε όλα τα Θεσμικά Όργανα του Κράτους για να προστατεύσει τα μέλη και τις επιχειρήσεις από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφάρμοσαν οι Τράπεζες”.
Επιπλέον, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της  προσφοράς της σε πέραν από 40 επαγγελματικούς κλάδους και συνδέσμους  και στις χιλιάδες μέλη, η ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι προχώρησε στην υλοποίηση δύο σημαντικών εργαλείων, της νέας σύγχρονης ιστοσελίδας και την έκδοση της κάρτας μέλους της Οργάνωσης.
ανεργία 21-10-2015

Όλη η αλήθεια για τους άνεργους νέους της Κύπρου

Της Μόνικας Κουρουφέξη Χατζηχάννα
Σε ποια ηλικία είναι οι περισσότεροι άνεργοι, ποιοι επαγγελματικοί κλάδοι έχουν πληγεί περισσότερο, σε ποια επαρχία συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των ανέργων της Κύπρου.
Ανεργία Σύμφωνα με τη Eurostat: 
Όλη η αλήθεια για τους άνεργους νέους της Κύπρου
Αριθμός Ανέργων με στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις:
pinakas2
•    Τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας
•    Συγκρίνοντας το Σεπτέμβριο του 2015 με αυτό του 2014 υπάρχει μείωση περίπου 10% ενώ μεταξύ 2014 και 2013  στο 9%
Πρόβλημα ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας  - Μέσος όρος ανέργων 2015 (παρουσιάζονται οι περισσότερο προβληματικοί κλάδοι – σημαντικός ο αριθμός των νεοεισερχομένων)
pinakas3
Ανεργία ανά ηλικία | Μεγαλύτερο πρόβλημα οι ηλικίες 30 – 39 και 50 - 59
Απογοητευτικά τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ηλικία των ανέργων αφού μπορεί κάποιος να διαπιστώσει σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εξεύρεσης εργασίας στην Κύπρο το αντιμετωπίζουν νέοι άνθρωποι ηλικίας 30 εώς 39 χρόνων και πολίτες ηλικίας μεταξύ 50 με 59.
pinakas4
Ποσοστιαία μείωση μέσου όρου ανέργων ανά επαρχία (2015 – 2014)
Θετικά για την ανεργία ανα επαρχία είναι τα αποτελέσματα αφού για αρχή συναντάμε μείωση ανεργίας σε όλες τις επαρχίες. Την μεγαλύτερη μείωση την βρίσκουμε στην πρωτεύουσα με ποσοστό 11,77%, ακολουθεί η Λάρνακα με Αμμόχωστο, στην τρίτη θέση είναι η Λεμεσός και τελευταία έρχεται η επαρχία Πάφου με μείωση ανεργίας 4,67%. Τα αποτελέσματα για μείωση ανεργίας κατά επαρχία είναι για το έτος 2014-2015.
pinakas5
pinakas6
Πρόβλημα ανά επαγγελματική κατηγορία - Μέσος όρος ανέργων 2015 (παρουσιάζονται οι περισσότερο προβληματικές κατηγορίες – σημαντικός ο αριθμός των νεοεισερχομένων).
pinakas7
Σημειώσεις:
1.    Πηγές Πληροφόρησης – Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
2.    Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος του 2015 αφορά τους πρώτους εννέα μήνες.


- See more at: http://capital.sigmalive.com/story/5078043#sthash.eHKD5ejS.dpuf

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Ραγδαία αύξηση ανισότητας

Κυπριακή Οικονομία 
Ραγδαία αύξηση ανισότητας
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/10/2015 06:00
Stockwatch.com.cy


Η Κύπρος μετατρέπεται σε λίγα μόνο χρόνια σε μια από τις πιο άνισες κοινωνίες της Ευρώπης, με το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων να αυξάνεται με μακράν τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ. 

Νέα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι ο δείκτης εισοδηματικής ανισότητας Gini, που θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους μέτρησης της ανισότητας, έχει αυξηθεί το 2014 στο 34,8 από 32,4 το 2013, 31 το 2012 και 29 το 2008. 

Άνοδος του συντελεστή δείχνει αύξηση της ανισότητας με το 0 να δείχνει ίση κατανομή εισοδημάτων στον πληθυσμό και το 100 να δείχνει πλήρη συγκέντρωση εισοδημάτων σε ένα άτομο. 

Με βάση στοιχεία της Eurostat, αυτή είναι η πιο ταχεία αύξηση της ανισότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

http://stockwatch.com.cy/media/images/photoshop/DeiktisAnisisKatanomisEisodimatos_23.10.15.jpgΣημαντική αύξηση στην ανισότητα σημειώθηκε επίσης στην Κροατία (+2,9) φθάνοντας στο 30,9 και στην Ισπανία (2,8) ανεβαίνοντας στο 34,7. 

Στην Ελλάδα η ανισότητα του εισοδήματος αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας στο 34,5 από 33,4 το 2008, πριν δηλαδή ξεκινήσει η κρίση. 

Στο σύνολο της ευρωζώνης, η ανισότητα του εισοδήματος αυξήθηκε οριακά ενώ στην ΕΕ η αύξηση ανήλθε στις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. 

Σε απόλυτους αριθμούς, η Κύπρος είναι σήμερα η πιο άνιση χώρα μετά τη Λετονία και τη Λιθουανία. 

Τα στοιχεία πού δημοσίευσε χθες η Cystat δείχνουν ότι πέραν του ενός τετάρτου του πληθυσμού στην Κύπρο, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

Συγκεκριμένα το 27,4% του πληθυσμού έναντι 23,3% το 2008 αντιμετωπίζει πλέον αυτόν τον κίνδυνο. 

Οι βασικές αιτίες της αύξησης του ποσοστού όσων αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους οφείλεται στην υλική στέρηση και στην ανεργία.

Κατά το 2014 το 27,4% του πληθυσμού βίωνε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες συνθήκες: Ζούσε κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας (14,4%) έναντι 15,9% το 2008, ζούσε σε νοικοκυριό με σοβαρή υλική στέρηση (15,3% από 9,1% το 2008) ή ζούσε σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας (9,7% από 4,5% το 2008). 

Το χρηματικό όριο της εισοδηματικής φτώχειας το 2014 μειώθηκε στα €8.640 σε σύγκριση με €9.614 που ήταν το 2008. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι τον τελευταίο χρόνο 10,6 χιλ. οικογένειες στην Κύπρο εξασφαλίζουν τα τρόφιμα τους από κοινωνικά παντοπωλεία. 

Της Γεωργίας Χαννή

Δράσεις για αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της Cyta αποφάσισαν οι εργαζόμενοι

Ενέργειες και δράσεις με στόχο την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της Cyta αποφάσισαν οι εργαζόμενοι του οργανισμού σε χθεσινή παγκύπρια εκδήλωση που έγινε στα κεντρικά γραφεία της Cyta στη Λευκωσία με θέμα τις εξελίξεις γύρω από την πιθανή ιδιωτικοποίηση του οργανισμού.
Την εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε διαδραστικά όλο το προσωπικό της Cyta μέσω τηλεδιάσκεψης, διοργάνωσαν από κοινού οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΕΠΟΕΤ (OHO-ΣΕΚ) , ΠΑΣΕ ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ), ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) cyta.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις “με μοναδικό γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων και της Cyta, έχουμε συμφωνήσει σε ενέργειες και δράσεις με στόχο την αποτροπή της ψήφισης του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση και αφορά την ιδιωτικοποίηση της Cyta”.
“Μένουμε πιστοί στις θέσεις και τις απόψεις που από την πρώτη στιγμή τεκμηριωμένα με έμφαση και σαφήνεια εκφράσαμε αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται από τις πολιτικές δυνάμεις που δογματικά στηρίζουν την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού μας”, όπως αναφέρεται.
Οι τρεις οργανώσεις επαναλαμβάνουν τη θέση τους ότι “ διαφωνούμε με την ιδιωτικοποίηση της Cyta, εκφράζουμε ξανά τις έντονες αμφιβολίες μας για τη χρησιμότητα της επιδιωκόμενης από την Κυβέρνηση διαδικασίας αποκρατικοποίησης, έχοντας ήδη πολλάκις καταδείξει ότι αυτή δεν θα αποβεί προς όφελος είτε του κράτους, είτε των πολιτών”.
“Νιώθουμε επίσης την ανάγκη να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι η συμμετοχή μας στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελεί νομική μας υποχρέωση και υποχρέωση έναντι των μελών μας για τη διασφάλιση τόσων των εργασιακών όσων και των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων σε περίπτωση που παρά τις δεσμεύσεις και υποσχέσεις που εισπράξαμε κατά καιρού προχωρήσει τελικά το ξεπούλημα της Cyta”, προστίθεται.
Η ανακοίνωση αναφέρει τέλος ότι συμφωνήθηκε πρόγραμμα με εκδηλώσεις και δράσεις οι οποίες άρχισαν να υλοποιούνται.

- See more at: http://alfanews.com.cy/oikonomia/item/20050-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-cyta-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9.html#sthash.kVo4F0Ur.dpuf

Εργασιακό άγχος. Διαφωνία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ σε αυξήσεις στους προαχθέντες

Έρευνα αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία
Με αχ και βαχ εργάζονται οι Κύπριοι - 7 στους 10 έχουν άγχος
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/282245/me-ach-kai-vach-ergazontai-oi-kyprioi-7-stous-10-echoun-anchos#sthash.miiWz4d1.dpuf

Λευκωσία:Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες και στρεσογόνες συνθήκες βρίσκονται καθημερινά οι εργαζόμενοι στον τόπο μας, με αποτέλεσμα το εργασιακό άγχος να τους προκαλεί προβλήματα στην υγεία, σωματική και ψυχική, με όλες τις παρενέργειες για τους ίδιους αλλά και για τις επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει, γυναίκες και άνδρες βιώνουν στον ίδιο βαθμό το εργασιακό άγχος. Το μέγεθος του προβλήματος είναι ανησυχητικό, φτάνει σε ποσοστό 70,2% των εργαζομένων που βιώνει άγχος στην εργασία (συχνά και πολύ συχνά). Εφτά στους δέκα εργαζόμενους βρίσκονται σε κατάσταση στρες και δύο στους δέκα παρουσιάζουν επιπτώσεις στην υγεία εξαιτίας των στρεσογόνων συνθηκών.

Ακόμη χειρότερα, ποσοστό 16.3% των εργαζομένων δηλώνει θύμα βίαιης συμπεριφοράς και απομόνωσης εκ μέρους της διεύθυνσης της επιχείρησης και 17% εκ μέρους των συναδέλφων.

Επίσης οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 79% δήλωσαν ότι δεν αντιλαμβάνονται να γίνονται ουσιαστικές προσπάθειες από την εργοδοσία για μείωση του άγχους, ενώ αντίθετα το υπόλοιπο 21% βλέπει τέτοιες προσπάθειες.

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σχετίζεται με τις κακές εργασιακές σχέσεις και τις κακές διαπροσωπικές σχέσεις, σε χώρους εργασίας, που μεταφράζονται σε εργασιακό μπούλινγκ, με ποσοστό πέραν του 15%.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων ευρημάτων, στην έρευνα που διενήργησε ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου.

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο από τον Οκτώβρη του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, διαδικτυακά και έλαβαν μέρος 523 εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, μεταξύ των ηλικιών 18-60 ετών σε παγκύπρια κλίμακα. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας, το δείγμα αποτελούσαν κυρίως άτομα απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ήταν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, με επικέντρωση την επαρχία Λευκωσίας. Τελικά, το ερωτηματολόγιο απάντησαν 277 γυναίκες ή 53% του δείγματος και 246 άνδρες ή 47%. Το ποσοστό λάθους κυμαίνεται γύρω στο ±4,25%.  

Από τους ερωτηθέντες μόνο το 23,3% δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση άδεια ασθενείας για λόγους που συνδέονται με το εργασιακό άγχος. Η συχνότερη διάρκεια της απουσίας ήταν τρεις ημέρες. Από το 23,3% που δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είχε επηρεαστεί, το 59,3% ανέφερε ως συχνότερη επίπτωση τις ημικρανίες και μυοσκελετικούς πόνους (αυχένας κ.λπ.).

Καταληκτικά, από την έρευνα προκύπτει ότι εργαζόμενοι σε ποσοστό 85,3% έχουν γνώση των νομοθεσιών για την ασφάλεια και υγεία, ενώ μικρό ποσοστό, 14,7% δηλώνει άγνοια.  


Διαφωνία ΔΗΚΟ για μισθολογικές αυξήσεις- Αρνητικό και το ΑΚΕΛ

Riknews.com
Το ΔΗΚΟ διαφωνεί με την πρόθεση της Κυβέρνησης για μισθολογικές αυξήσεις στους προαχθέντες στο δημόσιο.
 Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, διερωτήθηκε ποιο είναι το όφελος, προεκλογικά ο Υπουργός Οικονομικών να εξαγγέλλει αυξήσεις, ενώ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να μειώσει τις φορολογίες.  Αυτό που πρέπει να γίνει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι να προχωρήσουμε σε σωστή δημοσιονομική διαχείριση, λαμβάνοντας πρώτα υπόψιν τα πολύ σοβαρά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.  Αρνητικά στο ενδεχόμενο αυξήσεων σε όσους προήχθησαν στο δημόσιο, διάκειται και το ΑΚΕΛ.  Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιάννος Λαμάρης, είπε πως όταν το Κόμμα έχει την πρόταση θα την συζητήσει.  Ομως, τόνισε, το ΑΚΕΛ θα είναι αρνητικό.

Σύνταξη: Μαρία Λουκαϊδου
Πηγή: ΤΡΙΤΟ ΡΙΚ


Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ιδιωτικοποιήσεις και αποπαγοποίηση μισθών προαγωγών στο δημόσιο

Συντεχνίες ΑΗΚ: Θέμα τάξης για Λακκοτρύπη
Dialogos.com.cy 12/10/2015

Είναι ανήθικο, υπουργός να συνοδεύει επιχειρηματίες στον έφορο αποκρατικοποιήσεων με στόχο την πώληση ημικρατικών οργανισμών όπως είναι η ΑΗΚ, δήλωσε στον Άστρα ο επικεφαλής της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ στον οργανισμό, Δημήτρης Κωνσταντίνου.
Ο κ. Κωνσταντίνου αναφερόταν σε πληροφορίες ότι ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης προέβη σε μια τέτοια ενέργεια, διερωτώμενος παράλληλα ποιος είναι ο ρόλος του υπουργού, καθήκον του οποίου θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος.
Ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε ότι οι συντεχνίες κρατούνται στο σκοτάδι όσον αφορά το τι αποφασίζουν οι κυβερνώντες και πληροφορούνται τις όποιες εξελίξεις μέσω των μέσων ενημέρωσης.
Υποστήριξε ότι ο υπουργός Ενέργειας λειτουργεί εκτός των αρμοδιοτήτων του.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του επιστημονικού προσωπικού της ΑΗΚ Άδωνης Γιασεμίδης επισήμανε ότι η ΑΗΚ ανήκει στο λαό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία της όποιας κυβέρνησης ή του όποιου υπουργού.
Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση καλύπτει με ένα πέπλο μυστηρίου τη μελέτη για την ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ. Διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν την Παρασκευή η αρμόδια επιτροπή που ανέλαβε τη μελέτη της ιδιωτικοποίησης να βρίσκεται στα γραφεία του οργανισμού και να μαζεύει στοιχεία και το βράδυ να εκδίδει πόρισμα.
Περισσότερα ερωτηματικά προκαλεί επίσης η ενέργεια της κυβέρνησης να ψάχνει επενδυτές στο εξωτερικό, τη στιγμή που τίποτε δεν έχει ξεκαθαρίσει στο θέμα αυτό.
Ο κ. Γιασεμίδης υπενθύμισε ότι το καθεστώς της ΑΗΚ καθορίζεται συνταγματικά και για να πωληθεί θα πρέπει να τροποποιηθεί η συνταγματική πρόνοια από τη βουλή.
Πρόταση νόμου για αναστολή αποκρατικοποιήσεων μέχρι το 2017

Για αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων της CYTA και AHK έως το 2017 συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή ο τροποποιητικός νόμος για τον "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αποκρατικοποίησης". - See more at: http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/275915/protasi-nomou-gia-anastoli-apokratikopoiiseon-mexri-to-2017#sthash.T6wYoXOd.dpuf
σύμφωνους στην πρόταση νόμου βρίσκουμε το ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, το κίνημα των Οικολόγων Πράσινων και την Συμμαχία Πολιτών.

Ο στόχος του εν λόγω νόμου είναι να ανασταλούν άμεσα οι διαδικασίες των ιδιωτικοποιήσεων, διότι όπως αναφέρεται είναι τομείς της οικονομίας που μπορούν να χαρακτηριστούν ως νευραλγικής σημασίας. Ο νόμος προνοεί την παραμονή των δύο οργανισμών σε κρατικά χέρια έως το 2017, επειδή κρίνεται αναγκαίο.

Αιτιολογία είναι όπως αναφέρεται και στην έκθεση, η προστασία των εθνικών συμφερόντων καθώς και της ασφάλειας της Κύπρου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, εάν η ιδιωτικοποίηση της CYTA και AHK προχωρήσει, μπορεί να παρουσιαστούν απώλειες εσόδων από Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και κατ’ επέκταση στα δημόσια οικονομικά. 

Η τιμή που θα πωληθούν έτσι ώστε να ιδιωτικοποιηθούν, να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία που έχουν.

Έως το 2017 προτείνεται να γίνουν κινήσεις στις οποίες να γίνουν πρωτοβουλίες για να εκσυγχρονιστούν ουσιαστικά.

ΥΠΟΙΚ: Οι αντοχές της οικονομίας έχουν διαψεύσει την τρόικα - See more at: http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/276767/ypoik-oi-antoxes-tis-oikonomias-exoun-diapsefsei-tin-troika#sthash.L52pbUow.dpuf
Την άποψη ότι η Τρόικα έχει μεταβάλει προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω τις δικές μας εκτιμήσεις, υποστηρίζοντας ύφεση και για αυτή τη χρονιά, δήλωσε ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «δεν μας βοήθησαν με αυτή τους την εκτίμηση. Χαλούσαν το θετικό κλίμα. Αλλά τους διαψεύσαμε». - See more at: http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/276767/ypoik-oi-antoxes-tis-oikonomias-exoun-diapsefsei-tin-troika#sthash.L52pbUow.dpuf
Συμπλήρωσε ότι η Κύπρος έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και τα δημόσια οικονομικά της είναι υπό έλεγχο. Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής αναφέρθηκε στις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης και την επανάκτηση της Κύπρου στις διεθνείς αγορές.

Ως δύο σοβαρότερα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας αυτή τη στιγμή έθεσε την ανεργία και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσιάζει στην Βουλή τον κρατικό προϋπολογισμό του 2016, του τελευταίου προϋπολογισμού που καταρτίζεται υπό το τριετές πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προαχθεί ή θα προαχθούν, θα λάβουν τη μισθοδοσία της κλίμακας της συγκεκριμένης θέσης, από την 1η Ιανουαρίου του 2016.
Την πληροφορία, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος", επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Τρίτο Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του ΡΙΚ.
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την απόφαση ως ένα λογικό πρώτο βήμα με ανεπαίσθητη δημοσιονομική επίπτωση, ενόψει του μεγαλύτερου -όπως είπε- βήματος που θα επιχειρηθεί το 2017.
Η εξαγγελία της απόφασης περιλαμβάνεται σε έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών για τις οικονομικές εξελίξεις στο 2015 και τις προοπτικές για τα έτη 2016-2018.
Η νομοθεσία που ψηφίστηκε στο πλαίσιο των μνημονιακών μέτρων για συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου προβλέπει παραμονή όσων προάγονται, στην ίδια κλίμακα, μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2017.
Σύνταξη: Εύα Αργυρού  ΡΙΚ
Κάτω από €1 εκ.το κόστος προαγωγών
24 h.com.cy
Τι υποστηρίζει ο υφυπουργός παρα τω προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Κάτω από €1εκ. θα είναι η δημοσιονομική επίπτωση από την παραχώρηση αύξησης σε θέσεις προαγωγής για 650 λειτουργούς του δημοσίου υποστήριξε ο υφυπουργός παρα τω προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, υπεραμυνόμενος σχετικής απόφασης της κυβέρνησης.
Ο κ.΄Πετρίδης εκτιμά ότι η βουλή θα πειστεί από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και θα ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο που αποσκοπεί,όπως σημείωσε, στο να πληρωθούν καίριες διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο για να μπορεί να λειτουργήσει.
«Δεν θα υπερβαίνουν τα €100 που θα μπουν στην τσέπη των εν λόγω δημόσιων λειτουργών» τονίζει.
Στον απόηχο των .χθεσινών έντονων αντιδράσεων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, περιλαμβανομένου και του συγκυβερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ αλλά και εργοδοτικών οργανώσεων, ο κ. Πετρίδης που μιλούσε το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο έκανε λόγο για παρερμηνεία.
Εξήγησε ότι οι εν λόγω 650 δημόσιοι λειτουργοί δεν θα απολαμβάνουν όλο το μέγεθος της μισθολογικής κλίμακας της θέσης στην οποία έχουν προαχθεί.
Επιλεκτικά,είπε, έγιναν κάποιες προαγωγές για να μπορεί να λειτουργήσει το δημόσιο.
«Οι 650»,είπε, «θα λάβουν μόνο την αύξηση που συνεπάγεται από την πρώτη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης προαγωγής και η οποία αποτελεί μηδαμινό δημοσιονομικό κόστος» συμπλήρωσε.
«Η αύξηση στους επηρεαζόμενους δημόσιους υπαλλήλους είναι ανεπαίσθητη καθώς, καθαρά στην τσέπη τους θα παραμένει ένα ποσό γύρω στα €100» υποστήριξε.
«Ο προαχθείς δημόσιος λειτουργός θα παίρνει το μισθό της κανονικής του θέσης που υπηρετεί τώρα με αυξημένα καθήκοντα και όχι της κατώτερης, που υπηρετούσε πριν την προαγωγή του» διευκρίνισε ο κ. Πετρίδης.
Δραστική μεταρρύθμιση στο δημόσιο
Υπενθύμισε ότι γίνεται μία δραστική μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία που αλλάζει το σύστημα των προαγωγών,. θεσπίζονται γραπτές εξετάσεις για θέσεις προαγωγής καταργείται η αρχαιότητα, τίθεται σύστημα αξιολόγησης με ποσόστωση και ανοίγονται θέσεις για να μπορεί κάποιος να τις διεκδικήσει και από τον ιδιωτικό τομέα.
«Προσπαθούμε να εμπεδώσουμε ένα σύστημα στο κρατικό μισθολόγιο βάσει του οποίου στο μέλλον θα δίνονται αυξήσεις και προσαυξήσεις στο δημόσιο τομέα με φειδώ και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της οικονομίας» σημείωσε ο υφυπουργός.
Επεσήμανε ότι αν αυτό το σύστημα (φόρμουλα) που υιοθετείται ως μέρος της ρύθμισης για συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, εφαρμοζόταν από το 2000, τα κρατικά ταμεία, υποστήριξε, θα είχαν εξοικονομήσει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
«Για όλες τις μεγάλες αλλαγές στο δημόσιο δεν έχουμε δώσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα» παρατήρησε.
Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να παραχωρήσει μισθολογικές αυξήσεις πριν από το 2017.
Σημείωσε ότι η παραχώρηση μίας αύξησης για 650 προαχθέντες δημόσιους λειτουργούς δεν αποτελεί γενική μισθολογική αύξηση.
«Επιβαλλόταν η πλήρωση των διευθυντικών θέσεων προαγωγής κυρίως στην εκπαίδευση, στα σχολεία και στα νοσηλευτήρια για να έχουν τα σχολεία μας διευθυντές και τα καίρια τμήματα του δημοσίου για να μπορούν να λειτουργήσου και να λαμβάνονται αποφάσεις» υπέδειξε ο κ. Πετρίδης.
Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις των κομμάτων και ειδικότερα του ΔΗΣΥ, ο υφυπουργός παρά τω προέδρω σημείωσε ότι «δεν ανέμενα ότι θα προκαλούνταν αντιδράσεις»
«Ωστόσο χαιρετίζουμε ως κυβέρνηση, την αντίδραση των κομμάτων που επιδεικνύουν ευαισθησία στα δημοσιονομικά. Οι αντιδράσεις θα είναι εύλογες και καλοδεχούμενες» πρόσθεσε.
«Θα εξηγήσουμε στη βουλή τη φιλοσοφία μας με περισσότερους αριθμούς και τεκμηριωμένα και ευελπιστώ ότι θα την πείσουμε» τόνισε ο υφυπουργός.
Πηγή: stockwatch.com.cy
- See more at: http://www.24h.com.cy/economy/item/104456-kato-apo-1-ek-to-kostos-proagwgwn.html#sthash.x4DLqb9K.dpuf
Ξεκλειδώνουν" οι μισθοί προαγωγής από το 2016
Ξεκλειδώνει τους μισθούς προαγωγής από τις αρχές του 2016 αντί του 2017 το Υπουργείο Οικονομικών. - See more at: http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/276341/quotksekleidonounquot-oi-misthoi-proagogis-apo-to-2016#sthash.RMxhd5ZL.dpuf
Ένα μη επαναλαμβανόμενο κόστος 200 - 300 χιλιάδων ευρώ περίπου, για μια μόνο χρονιά, έναντι μιας τεράστιας επαναλαμβανόμενης εξοικονόμησης εκατομμυρίων, που θα προκύψει από το συνολικό πακέτο της προτεινόμενης μεταρρύθμισης των ζητημάτων του δημοσίου μισθολογίου.
Το μέτρο, που κρατούσε στον πάγο τους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων που προήχθησαν θα αποσυρθεί την πρώτη μέρα του νέου έτους.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του υπουργείου οικονομικών για τις οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές, το μέτρο θα αρθεί μέσω νομοθετικής ρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση.
Αφορά όσους δημοσίους υπαλλήλους προήχθησαν από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου και εντεύθεν. 
Ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτηρίζει την απόφασή του ως ένα πρώτο λογικό βήμα.
Θεωρεί ότι η προσαρμογή των δημοσίων οικονομικών θα ήταν απότομη, εάν αποπαγοποιούνταν ταυτόχρονα, προαγωγές, προσλήψεις και παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων τον ίδιο χρόνο.   
To Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως είναι έτοιμο να παρουσιάσει τη συνολική μεταρρύθμιση και να επεξηγήσει με δεδομένα την κυβερνητική πρόταση.
Η πρόθεση του Υπουργού Οικονομικών δεν απολαμβάνει της στήριξης του συγκυβερνώντος ΔΗΣΥ, τις θέσεις του οποίου ασπάζεται και το ΚΕΒΕ
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αποτίμηση και αποφάσεις για το σύνολο των εργαζομένων στο τέλος του 2016.    
"Κατανοούμε τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη πρώτα στους άνεργους, στις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στις δεκάδες χιλιάδες άλλους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα".
Ο Προδρόμος Προδρόμου είπε επίσης πως αυτές οι πρωτοβουλίες είναι εκτός τόπου και χρόνου και θα μας οδηγήσουν και πάλι σε αδικαιολόγητα ανοίγματα του δημόσιου τομέα, τα οποία θα κληθεί να καλύψει ολόκληρη η οικονομία.
Είναι θεωρώ ανάγκη, ανέφερε να δούμε το συνολικό και μακροπρόθεσμο όφελος από μια καθοριστική παρέμβαση, ρύθμιση των θεμάτων του μισθολογίου που έχει επιτευχθεί με τη συναίνεση μάλιστα των εκπροσώπων των εργαζομένων και που θα έχει όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων σε επαναλαμβανόμενη βάση.
Η σχετική ρύθμιση είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των θεμάτων μισθολογίου από τον περασμένο Αύγουστο. 

ΑΣΔΥ: Αποπροσανατολισμός κοινής γνώμης για δημ. υπαλλήλους - See more at: http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/276375/asdy-apoprosanatolismos-koinis-gnomis-gia-dim-ypallilous#sthash.JCilYhfB.dpuf
Για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους κάνει λόγο η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου, η οποία αναφέρεται σε σημερινά δημοσιεύματα. - See more at: http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/276375/asdy-apoprosanatolismos-koinis-gnomis-gia-dim-ypallilous#sthash.JCilYhfB.dpuf
"«Αυξήσεις στο Δημόσιο» Με αυτό τον τίτλο, οι πλείστες εφημερίδες και άλλα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, επέλεξαν σήμερα να παρουσιάσουν την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε μερική αποκατάσταση των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ο τερματισμός μερικών, όχι όλων και ειδικά όχι των μεγαλύτερων αποκοπών, που έγιναν στους μισθούς, όσων υπηρετούν στο δημόσιο, θεωρείται και αποκαλείται «αύξηση» αντί αποκατάσταση" αναφέρει η ΑΣΔΥ.

Οπως προσθέτει, "δυστυχώς, για μια ακόμη φορά τα δεδομένα παρουσιάζονται κατά τρόπο στρεβλό κάτω από τίτλους που προκαλούν την κοινή γνώμη εναντίον των Δημοσίων Υπαλλήλων. Μια κοινή γνώμη η οποία έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να μισεί και να αποστρέφεται ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζόμενων, που με όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τομέα που υπηρετεί, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ακόμη μισθοσυντήρητη τάξη, της οποίας η ζωή και το βιοποριστικό εξαρτάται, κάθε μήνα, από το μισθό που θα της καταβάλει ο εργοδότης της, το Κράτος".

Αναφέροντας ότι υπάρχουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που έχουν απολέσει την εργασία τους και αυτοεργοδοτούμενοι που δεν έχουν δουλειές, σημειώνει ότι "δεν πρέπει, όμως, να λησμονούμε τι συνέβη σε αυτό τον τόπο και προπαντός ποιοι προκάλεσαν την οικονομική του λεηλασία και την κοινωνική καταστροφή. Μπορεί η δικαιοσύνη να μην το ξέρει ακόμη, αλλά το ξέρει ο κόσμος. Το γνωρίζει, καλά η κοινή γνώμη. Δεν ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν ήταν οι μισθοί και οι αυξήσεις που έπαιρναν της τάξης του 4 και 5%, όταν κάποιοι [Developers, Χρηματιστές, Τραπεζίτες κ.λπ.] έβγαζαν εκατομμύρια και όταν μερικοί από αυτούς καταχρώνταν τη θέση τους για να έχουν περισσότερα ή δημιουργούσαν απίστευτα χρέη που σήμερα δεν ξεπληρώνουν".

Η ΑΣΔΥ διερωτάται "ποιο είναι συνεπώς το νόημα ή ο σκοπός του αποπροσανατολισμού; " και καταλήγει αναφέροντας ότι "δυστυχώς, για χρόνια τώρα καλλιεργείται ο φθόνος μεταξύ εργαζομένων, από μερίδα των ΜΜΕ, χωρίς κανένα ανάχωμα, επιτρέποντας να δημιουργηθεί, άκριτα και απροβλημάτιστα, η εντύπωση ότι, με το να στερηθεί τα δικαιώματα της μια ούτω καλούμενη «προνομιούχα» τάξη εργαζομένων, θα επωφεληθούν οι υπόλοιποι και όσοι δεν ανήκουν σε αυτή".

- See more at: http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/276375/asdy-apoprosanatolismos-koinis-gnomis-gia-dim-ypallilous#sthash.JCilYhfB.dpuf

Διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις, μετανάστευση των νέων Κυπρίων, φτώχεια

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 2:07 μμ
Αδιαπραγμάτευτος ο κατώτατος μισθός
Τρία «ναι» και ένα «όχι» στην ΟΕΒ από την Ζ.Αιμιλιανίδου
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/281351/tria-nai-kai-ena-ochi-stin-oev-apo-tin-zaimilianidou#sthash.bM2J4HOG.dpuf

Λευκωσία: Συνάντηση μακράς διάρκειας είχαν αντιπροσωπεία της ΟΕΒ υπό τον πρόεδρό της Χρίστο Μιχαηλίδη, με την υπουργό Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ τέθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

●  Η ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, με την ΟΕΒ να αναλύει τους λόγους που την επιβάλλουν και την Υπουργό να διατυπώνει τις δικές της θέσεις τόσο επί της ουσίας όσο και επί της χρονικής συγκυρίας ανακίνησης του θέματος

● Η διατήρηση του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι το μέτρο συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αναθέρμανση του λιανικού εμπορίου

● Το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, με την ΟΕΒ να αναφέρει ότι έχει υπερβεί ήδη το 65% του εθνικού διάμεσου μισθού και να υποστηρίζει ότι εμποδίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με την Υπουργό να δηλώνει κατηγορηματικά ότι το θέμα είναι εκτός συζήτησης

● Η μείωση στο μισό της εργοδοτικής εισφοράς ύψους 1,2% στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού (ΤΠΠ), με την κ. Αιμιλιανίδου να αναφέρει ότι θα μελετήσει το αίτημα και θα επανέλθει σύντομα.

● Η ανάγκη διευκόλυνσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων των επιχειρήσεων εκείνων που εξαιτίας της κρίσης βρέθηκαν να έχουν συσσωρευμένες οφειλές. Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε τη σταδιακή αποπληρωμή καθυστερημένων ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση τρεχουσών οφειλών. Η κ. υπουργός ανέφερε ότι συμμερίζεται την ανησυχία της ΟΕΒ και ότι έδωσε ήδη οδηγίες για επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων για διευκόλυνση αλλά και παροχή κινήτρων σε εργοδότες που αντιμετωπίζουν γνήσια προβλήματα για να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Μιχαηλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ανεργίας, εξηγώντας ότι η μείωση της είναι μείζονος σημασίας προτεραιότητα για την Ομοσπονδία και ανέφερε ότι η ΟΕΒ επεξεργάζεται πρόταση για διαμόρφωση νέων, ακόμα πιο αποτελεσματικών σχεδίων στήριξης της απασχόλησης με βασικό άξονα την «επί του εδάφους» συνεργασία με το Υπουργείο.

Πηγή: «Φιλελεύθερος»
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 11:31 πμ
28% των νέων 18-28 ετών προτίθεται να μεταναστεύσει για εξεύρεση εργασίας
Η κρίση διώχνει τους νέους (πίνακες)
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/281410/i-krisi-diochnei-tous-neous-pinakes#sthash.DOPbWz6q.dpuf
Λευκωσία: Ολοένα και πιο εύκολα λαμβάνουν οι νέοι την απόφαση να μεταναστεύσουν, συνεπεία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Το στοιχείο αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα της μελέτης που διενήργησε το Κυπριακό Ινστιτούτο Στατιστικολόγων, με αντικείμενο την πρόθεση των νέων για μετανάστευση μετά την κατάρρευση της οικονομίας.    Η έρευνα που διεξήχθη αφορούσε σε όλους τους νέους ηλικίας 18-28 ετών και κάλυπτε ολόκληρη την Κύπρο, με μέγεθος δείγματος 856 άτομα και με τη μέθοδο της απλής τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη μέθοδο της σημειακής εκτίμησης.   Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε στον «Φ» ότι το βασικό αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το ερώτημα εάν υπάρχει πρόθεση μετανάστευσης μετά την απόφαση του Eurogroup.   «Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν άκρως αποθαρρυντικό και απαγοητευτικό γιατί το 28% του πιο παραγωγικού πληθυσμού, δηλαδή άτομα ηλικίας 18-28 ετών της χώρας, εκφράζει πρόθεση για μετανάστευση με κύριο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση», είπε. «Ένα πολύ υψηλό ποσοστό εάν κάποιος αναλογιστεί ότι ένας στους τρεις σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει τη χώρα.   Ένα ποσοστό πρόθεσης μετανάστευσης καταγράφεται μεταξύ των ετών 22-25 και αγγίζει το 34%. Το μικρότερο ποσοστό 23% καταγράφεται στις ηλικίες 18-21. Η εξήγηση που δίνεται (μέσα απο συμπληρωματικές ερωτήσεις) στο συγκεκριμένο εύρος ηλικίας είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό φοιτά σε σχολές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης».   Τα ποσοστά πρόθεσης μετανάστευσης ανά πόλη είναι:   ΠΟΛΗ                    ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ    ΛΕΥΚΩΣΙΑ            27%           ΛΕΜΕΣΟΣ            28%           ΛΑΡΝΑΚΑ             29%           ΠΑΦΟΣ                 31%            ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ    33%          Το τρίτο σημαντικό εύρημα, παρατηρεί ο κ. Σαββίδης, είναι ότι το 62% των νέων που εκφράζουν πρόθεση να μεταναστεύσουν είναι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Ένα πραγματικά υψηλό ποσοστό για μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος. Ένα τέταρτο και πολύ σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι οι χώρες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση των Κύπριων νέων για πιθανή μετανάστευση με την ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης.   ΧΩΡΕΣ                   ΠΟΣΟΣΤΑ               ΑΓΓΛΙΑ                  36%           DUBAI                   15%           ΣΟΥΗΔΙΑ              14%           ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ          10%           ΟΛΛΑΝΔΙΑ            9%             ΑΛΛΕΣ                  16%          Τέλος η έρευνα κατέδειξε ότι το 79% των νέων που έχουν πρόθεση να αναζητήσουν το μέλλον τους σε άλλες χώρες δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.   Κινδυνεύει η Κύπρος να απολέσει σημαντικό μέρος του πιο παραγωγικού πληθυσμού της   Συμπερασματικά, η έρευνα του Κ.Ι.Σ., όπως ανέφερε ο πρόεδρός του, Χρύσανθος Σαββίδης, «καταδεικνύει ότι τα ποσοστά πρόθεσης μετανάστευσης (μετά την απόφαση του Eurogroup) που καταγράφονται μεταξύ των νέων 18-28 ετών μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολύ υψηλά και αν δεν ληφθούν μέτρα για πραγματική επαγγελματική αποκατάσταση των νέων μας τότε ίσως η χώρα μας απολέσει μια για πάντα ένα σημαντικό (από απόψεως γνώσεων) παραγωγικό μέρος του πληθυσμού της με καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία της».   Γράφει: Ντόρα Χριστοδούλου - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/281410/i-krisi-diochnei-tous-neous-pinakes#sthash.DOPbWz6q.dpuf

«Ανεπανάληπτο» success story με 230,000 άτομα σε συνθήκες φτώχειας

Dialogos.com.cy 17/10/2015
Στην Ευρωπαϊκή Κύπρο σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού, γύρω στις 230,000 άτομα ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τόνισε σε ανακοίνωση του ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος  του ΑΚΕΛ, Σταύρου Ευαγόρου
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εξάλειψη της φτώχειας από τον πλανήτη. Την ίδια στιγμή που σχεδόν ένα δισεκατομμύριο συνάνθρωποι μας ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, που δεκάδες χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από πείνα, που στην Ασία και την Αφρική εκατοντάδες εκατομμύρια ζουν με 1,25 δολάρια στην ημέρα, το 1% του πληθυσμού της γης απολαμβάνει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Την ίδια στιγμή το πλουσιότερο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει το 90% του παγκόσμιου πλούτου.

Από αυτούς 130 χιλιάδες συμπατριώτες μας στερούνται βασικών αγαθών διαβίωσης. Στην Κύπρο του 2015 το ποσοστό των ατόμων που βιώνουν σοβαρές υλικές στερήσεις αυξήθηκε στο 15,3% του πληθυσμού το 2014 από 9,1% που ήταν πριν πέντε χρόνια.

Στην Κύπρο του 2015 το 28% των νέων πτυχιούχων θέλει να μεταναστεύσει, μερικές χιλιάδες έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα ή απλά δεν επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά τις σπουδές.
Κατά τα άλλα βγήκαμε στις αγορές μετά από ένα «ανεπανάληπτο» success story, όπως λέει ο Υπουργός Οικονομικών.
Χαιρετίσματα λοιπόν.