Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Κλίμακα 13 στο δημόσιο και αποφάσεις ΠΟΒΕΚ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κλειστές οι προαγωγές της Α11
Ανοίγει η κλίμακα Α13 για τους υπαλλήλους όλου του Δημοσίου

Λευκωσία: Σειρά ουσιαστικών αλλαγών που αφορούν στη Δημόσια Υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα την αξιολόγηση και την προαγωγή των εργαζομένων δρομολογεί η Κυβέρνηση μετά τη συμφωνία που κατέληξε με την ΠΑΣΥΔΥ.

Η εισαγωγή του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων κατέχει σημαντική θέση στη μεταρρύθμιση. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα ακόλουθα:

● Για σκοπούς προαγωγής σε θέσεις προαγωγής (δηλαδή οι υποψήφιοι είναι μόνο υπηρετούντες στην αμέσως κατώτερη θέση της συγκεκριμένης δομής) και σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του υπαλλήλου.

● Οι υπάλληλοι θα κατανεμηθούν σε τρία ιεραρχικά επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ευθύνης.

● Θα υιοθετηθεί η πρακτική των ποσοστώσεων.

Εισάγεται ο θεσμός της γραπτής εξέτασης, που θα περιλαμβάνει εξετάσεις ικανοτήτων: Γλωσσικό συλλογισμό, αριθμητικό συλλογισμό και διαγραμματικό συλλογισμό. Επίσης, οι υποψήφιοι θα καλούνται να παρακαθήσουν σε εξέταση γενικών γνώσεων για τη Δημόσια Υπηρεσία, που θα διεξάγεται μία φορά τον χρόνο και θα ισχύει για την πλήρωση θέσεων που θα προκύψουν στον επόμενο χρόνο.

Εισάγεται, επίσης, η λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης για τις θέσεις της κλίμακας Α15 και άνω, προς αξιολόγηση των υποψηφίων αντί της γραπτής εξέτασης. 

Επίσης, η συμφωνία κυβέρνησης-ΠΑΣΥΔΥ προβλέπει ότι οι θέσεις προαγωγής στην κλίμακα Α11 ή άλλες αντίστοιχου επιπέδου, θα παραμείνουν κλειστές. Δηλαδή, δεν θα έχουν δικαίωμα να τις διεκδικήσουν εξωτερικοί υποψήφιοι. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται διάταξη, σύμφωνα με την οποία για σκοπούς προαγωγής θα απαιτείται, όπως και σήμερα, πενταετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση.

Για σκοπούς αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων θα υιοθετηθούν ειδικά κριτήρια προκαθορισμένης βαρύτητας όπως: πρόσθετα προσόντα σχετικά με τη θέση, αξιολόγηση της απόδοσης με βάση τις ετήσιες εκθέσεις και σύσταση από τον οικείο προϊστάμενο.

Ένα άλλο νέο στοιχείο στο πεδίο της προαγωγής αφορά στις θέσεις στο επίπεδο της κλίμακας Α13. Οι θέσεις προαγωγής μετεξελίσσονται σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής, δηλαδή θα έχουν δικαίωμα να τις διεκδικήσουν υποψήφιοι από όλο το εύρος του Δημοσίου, νοουμένου ότι υπηρετούν σε θέσεις στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και οκταετή σχετική πείρα.

Οι θέσεις από την κλίμακα Α14 και άνω παραμένουν πρώτου διορισμού και προαγωγής, αλλά θα διευρυνθούν τα απαιτούμενα προσόντα και η πείρα θα αναδιατυπωθεί, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών υποψηφίων. Συγκεκριμένα, θα απαιτείται, όπως και σήμερα, 10ετής πείρα εκ της οποίας τα πέντε χρόνια να είναι σε θέσεις με διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα.   

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη
Αποφάσεις ΠΟΒΕΚ για αντιμετώπιση προβλημάτων των ΜμΕ
Σχετικά ψηφίσματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής
Newzup.com
27/10/2015
Την προστασία της επαγγελματικής στέγης και τη μείωση των ενοικίων, καθώς και την εφαρμογή ενός δίκαιου και ισορροπημένου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων με ωφέλημα λειτουργικά και ανθρώπινα ωράρια, καθόρισε ως μείζονα θέματα το 14ον Παγκύπριο Συνέδριο ΓΣ ΠΟΒΕΚ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στη Λευκωσία.
Επιπλέον, το συνέδριο αποφάσισε τη νομική ρύθμιση τεχνικών επαγγελμάτων και ειδικοτήτων για πάταξη της πειρατείας και του αθέμιτου ανταγωνισμού, την στήριξη των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών, ταξί και λεωφορειούχων, ενώ η Οργάνωση ανακοίνωσε την απόφασή της να προσφύγει σε όλα τα Θεσμικά Όργανα του Κράτους για να προστατεύσει τα μέλη και τις επιχειρήσεις από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφάρμοσαν οι Τράπεζες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΒΕΚ, για τα προβλήματα και τα θέματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Καταστηματαρχών, των Εμπόρων, των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών  το Συνέδριο της Γ. Σ. ΠΟΒΕΚ ενέκρινε  και παρέδωσε σχετικά ψηφίσματα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ειδικότερα, το Συνέδριο έκανε ανάλυση και εκτίμηση της παρούσας κατάστασης που βρίσκονται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο που συνοψίζεται επιγραμματικά στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 2011-2015, πέραν των 15.000 Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς των κατασκευών, εμπορίου, μεταφορών και τεχνικών επαγγελμάτων έχουν κλείσει και στο ότι στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν  από θέμα ρευστότητας και χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι ΜμΕ δέχονται κτυπήματα από νεοφιλελεύθερες πολιτικές  και οξύ  πολλές φορές αθέμιτο ανταγωνισμό από τις πολύ μεγάλες πολυεπιχειρήσεις, αλυσίδες πολυκαταστημάτων και υπεραγορών.
Όπως αναφέρεται, το Συνέδριο της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ κατέληξε σε σειρά αποφάσεων και καθόρισε τους βασικούς πυλώνες δράσης  για αντιμετώπιση και προώθηση των προβλημάτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που είναι μεταξύ άλλων, η προσπάθεια δημιουργίας Θεσμικού Κρατικού Οργάνου άσκησης πολιτικής στο χώρο και στα θέματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η δημιουργία Κρατικού Χρηματοδοτικού Φορέα για την διοχέτευση χρηματοδότησης και ρευστότητας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Η Οργάνωση αναφέρει πως δεν διαγράφει και απαιτεί “να χυθεί άπλετο φως στην διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ που ήρθαν για τις ΜΜΕ την περίοδο 2010-2013 και τα οποία ποτέ δεν έφθασαν κοντά τους”.
“Δεν διαγράφουμε τις εγκληματικές πολιτικές των τραπεζών, τις παράνομες και παράτυπες χρεώσεις που διόγκωσαν και διπλασίασαν δάνεια και λογαριασμούς”, αναφέρει η ΠΟΒΕΚ και προσθέτει πως ΄”επιβάλλεται η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις αναδιαρθρώσεις δανείων”.
“Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει απαραίτητα και κύρια υπόψη της τις δυνατότητες του δανειολήπτη και τις συνέπειες που υπέστη από την οικονομική κρίση”, σύμφωνα με την Οργάνωση, η οποία αναφέρει πως “θα προσφύγει σε όλα τα Θεσμικά Όργανα του Κράτους για να προστατεύσει τα μέλη και τις επιχειρήσεις από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφάρμοσαν οι Τράπεζες”.
Επιπλέον, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της  προσφοράς της σε πέραν από 40 επαγγελματικούς κλάδους και συνδέσμους  και στις χιλιάδες μέλη, η ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι προχώρησε στην υλοποίηση δύο σημαντικών εργαλείων, της νέας σύγχρονης ιστοσελίδας και την έκδοση της κάρτας μέλους της Οργάνωσης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου