Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Νοσηλευτές, ανανέωση συμβάσεων στον ημι-δημόσιο τομέα, ΕΤΥΚ για ενιαίο ταμείο προνοίας τραπεζουπαλλήλων, υπόμνημα ΟΕΒ, μεταρύθμιση δημόσιου τομέα

Κάθετη η διαφωνία των συντεχνιών, οι οποίες συνεχίζουν το διάλογο
Νοσηλευτές δύο ταχυτήτων - Πρόταση Υπ. Υγείας ανάβει φωτιές

Λευκωσία: Μεγάλες φουρτούνες προκαλεί η εισήγηση που το Υπουργείο Υγείας έθεσε ενώπιον των Συντεχνιών των νοσηλευτών για μείωση του αριθμού των πτυχιούχων νοσηλευτών στα νοσοκομεία και αντικατάσταση των όσων θα φύγουν με νοσηλευτές επιπέδου Β, δηλαδή νοσηλευτές οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα διετούς εκπαίδευσης.

Από την πρώτη στιγμή κατάθεσης του σχετικού εγγράφου εργασίας, το Υπουργείο Υγείας εισέπραξε, όπως ήταν φυσικό, ένα βροντερό «όχι» από τις συντεχνίες, οι οποίες είτε ετοίμασαν είτε βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ετοιμασίας των δικών τους αντιπροτάσεων. 

Διαφωνία φαίνεται να υπάρχει και ως προς την στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τα όσα το Υπουργείο Υγείας αναφέρει στο σχετικό έγγραφο εργασίας, στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μικρός πλεονασμός νοσηλευτικού προσωπικού, θέση την οποία επίσης απορρίπτουν οι συντεχνίες οι οποίες κάνουν λόγο για υποστελέχωση.
 
Βεβαίως, ο διάλογος γύρω από το εν λόγω έγγραφο εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα περίπου μήνα και αν και η διαφωνία των συντεχνιών στα δύο αυτά ζητήματα είναι ξεκάθαρη, όλοι δίνουν χώρο στην καλή θέληση και ως εκ τούτου οι συζητήσεις συνεχίζονται κανονικά.
 
Πάντως, από πλευράς των δύο συντεχνιών, (Κλάδος νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ και Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών), εκφράστηκαν διαφωνίες και σε κάποια επιμέρους στοιχεία που το Υπουργείο Υγείας παραθέτει στο επίσημο έγγραφο αν και όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια σωστή χαρτογράφηση της σημερινής κατάστασης στα τμήματα/κλινικές των δημόσιων νοσηλευτηρίων και από εκεί να αρχίσει ξανά η συζήτηση.
 
Η εισήγηση του Υπουργείου Υγείας αφορά την εισαγωγή δύο επιπέδων νοσηλευτικής φροντίδας και βάσει αυτής το ποσοστό των νοσηλευτών επιπέδου Β δεν θα ξεπερνά το ποσοστό των νοσηλευτών επιπέδου Α.
 
Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας: 

● Οι αναλογίες μπορούν να κυμανθούν με βάση διεθνείς πρακτικές όπου η ποσοστιαία αναλογία του Επιπέδου Β να μην ξεπερνά το 50% και θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και να κοστολογηθούν, στη συνέχεια σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών.

● Ο διαχωρισμός της νοσηλευτικής φροντίδας σε δύο επίπεδα, Επίπεδο Α και Επίπεδο Β θα γίνει, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που λαμβάνουν και τη νοσηλευτική φροντίδα που προσφέρουν. 

● Η πρόσληψη για τα δύο αυτά επίπεδα θα προϋποθέτει την κατοχή διαφορετικών ακαδημαϊκών προσόντων. 

● Η μετάβαση στα δύο νέα επίπεδα παροχής νοσηλευτικής φροντίδας καθώς και η μεταβατική περίοδος θα μελετηθούν αφού καθοριστούν οι ανάγκες για κάθε κλινική/τμήμα και αφού γίνει και η σχετική κοστολόγηση. Σημειώνεται ότι νοσηλευτικοί λειτουργοί σε διευθυντικές θέσεις θα μεταβούν σε αντίστοιχες νέες διευθυντικές θέσεις που μετά την κένωση τους θα είναι θέσεις πρώτου διορισμού.

● Οι μισθοί που θα αντιστοιχούν στα δύο επίπεδα θα τύχουν συνολικής διαπραγμάτευσης και οριστικοποίησης με όλα τα υπόλοιπα θέματα. 

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας, «η εισαγωγή μόνο δύο επιπέδων νοσηλευτικής φροντίδας, είναι σύμφωνη με την εισήγηση του εμπειρογνώμονα που είχε αναλάβει θέματα δομής του ανθρώπινου δυναμικού στον αυτονομημένο οργανισμό».

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο, «κάτι τέτοιο θα μειώσει τα επίπεδα ιεραρχίας και θα απλουστεύσει τις βαθμίδες ανέλιξης, καθιστώντας τις ομοιόμορφες με ανάλογες βαθμίδες άλλων επαγγελματιών υγείας με τους οποίους δυνατό να πρέπει η εισαγωγή των δύο επιπέδων να συνεκτιμηθεί». 

Εντοπίζουν πλεονασμό

Στο έγγραφο εργασίας του το Υπουργείο υγείας κάνει σύγκριση της στελέχωσης των κλινικών/τμημάτων στην Κύπρο με τη στελέχωση στην πολιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, την Βικτόρια της Αυστραλίας και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Βάσει αυτής της σύγκρισης και των αναλογιών μεταξύ νοσηλευτών και κλινών που ισχύουν στις συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, το Υπουργείο Υγείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στον δημόσιο τομέα της Κύπρου υπάρχει ένα πολύ μικρός πλεονασμός νοσηλευτών και συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για 50 νοσηλευτές.
 
Με βάση τα ευρήματα του, το Υπουργείο εισηγείται όπως: 

● Γίνει οριστικοποίηση των αναλογιών νοσηλευτών προς κλίνες που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας για τις διάφορες κλινικές εσωτερικής νοσηλείας λαμβάνοντας υπόψη όπου υπάρχει μεγάλη απόκλιση με τις διεθνείς αναλογίες.
 
● Να οριστικοποιηθούν οι αναλογίες για τα ΤΑΕΠ και χειρουργεί/ανάνηψη.

● Να γίνει χαρτογράφηση και εφαρμογή των αναλογιών σε νοσηλευτικούς λειτουργούς/κλίνες σε κλινικές εσωτερικής νοσηλείας όλων των νοσηλευτηρίων και στα ΤΑΕΠ και χειρουργεία.
 
● Να καταγραφεί ο αριθμός των επιπλέον νοσηλευτών και σε περίπτωση που εντοπιστεί πέραν του αναμενόμενου 4% ποσοστού απουσίας για μακροχρόνια ασθένεια, άδεια μητρότητας ασθενών, να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Το Υπουργείο Υγείας εισηγείται και μέτρα για αντιμετώπιση του πλεονασμού. «Αυτό θα γίνει με την κατάργηση θέσεων ή τη διατήρηση και κάλυψη καινούριων αναγκών, όπως νέες υπηρεσίες στα νοσηλευτήρια», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

Διαφωνούν οι συντεχνίες

Τόσο στο θέμα της δημιουργίας νοσηλευτών δύο επιπέδων όσο και στα στοιχεία που το Υπουργείο Υγείας παραθέτει υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλεονασμός νοσηλευτών, οι συντεχνίες των νοσηλευτών εξέφρασαν ήδη επίσημα τη διαφωνία τους. 

Πολύ έντονη ήταν και είναι η αντίδραση τόσο του Κλάδου των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ όσο και της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) στη δημιουργία νοσηλευτών δύο επιπέδων. 

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του Κλάδου των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης, «για εμάς δεν υπάρχει καν θέμα προς συζήτηση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νοσηλευτών επιπέδου Β διότι πρώτα απ’ όλα κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία». 

Από πλευράς του ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ, Παναγιώτης Γεωργίου, αφού ξεκαθάρισε ότι η συντεχνία δεν αποδέχεται μια τέτοια εισήγηση, υποστήριξε πως «υπάρχει αντιπρόταση την οποία θέσαμε στο Υπουργείο Υγείας, η οποία αφορά τη δημιουργία ενδεχομένως μιας νέας ομάδας λειτουργών υγείας αλλά σίγουρα όχι τη δημιουργία ομάδας νοσηλευτών επιπέδου Β».
 
Για τη στελέχωση των νοσοκομείων και τα ευρήματα του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια, ο πρόεδρος του Κλάδου των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ υποστήριξε ότι «εμείς δεχθήκαμε όπου υπάρχει πλεονασμός το πλεονάζον προσωπικό να αξιοποιείται για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και όπου υπάρχει υποστελέχωση να προσλαμβάνονται νοσηλευτές και αυτό θα γίνει μόνο όταν γίνει λεπτομερής μελέτη για τη σημερινή κατάσταση, διότι είμαστε σίγουροι ότι τα νοσοκομεία μας αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα». 

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η σύγκριση με την Καλιφόρνια και την Αυστραλία «δεν είναι και η πιο ενδεδειγμένη για την περίπτωσή μας». 

Αναφέρεται ότι η ΠΑΣΥΝΟ έχει ήδη καταθέσει πολυσέλιδη αντιπρόταση στο Υπουργείο Υγείας και ο Κλάδος των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ ετοιμάζει τη δική του πρόταση την οποία θα παραδώσει εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων.

Και οι δύο εκπρόσωποι των νοσηλευτών τόνισαν ότι, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν ο διάλογος συνεχίζεται διότι υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, επεσήμαναν και το Υπουργείο Υγείας φαίνεται έτοιμο να συζητήσει τα διάφορα ζητήματα και να προχωρήσει σε αλλαγές βάσει των απόψεων των αυντεχνιών.

Για αυτό το λόγο υποστήριξαν, «προς το παρόν ως αυντεχνίες περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Υγείας διότι από τη στιγμή που ο διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη και τίποτα δεν έχει τεθεί ενώπιον μας ως οριστικό αλλά όλα βρίσκονται σε ένα έγγραφο εργασίας προς συζήτηση, δεν είναι σωστό να αντιδρούμε και να ερχόμαστε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. 

Γράφει: Μαριλένα Παναγή
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/328369/nosileftes-dyo-tachytiton--protasi-yp-ygeias-anavei-foties#sthash.fBhEs99U.dpuf

Τετ α τετ Χάρη Γεωργιάδη με ΣΕΚ και ΠΕΟ για ανανέωση συμβάσεων
Προσλήψεις στον ημιδημόσιο τομέα ζητούν οι συντεχνίες
Λευκωσία: Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, θα έχουν σήμερα οι ηγεσίες των συντεχνιών ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, μετά από αίτημά τους. Τα βασικά αιτήματα που θα θέσουν οι γ.γ. των συντεχνιών, Ανδρέας Ηλία και Αντώνης Νεοφύτου, αντίστοιχα, αφορούν εκκρεμότητες εργασιακών ζητημάτων, που παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης εντούτοις δεν προχώρησαν προς υλοποίηση, όπως ανέφεραν.   Οι συντεχνίες θα αξιώσουν από τον υπουργό Οικονομικών να επιταχυνθεί η υπογραφή του πλαισίου πολιτικής που αφορά στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   Το πλαίσιο προβλέπει πάγωμα των μισθών για την περίοδο 2016-2017. Οι συντεχνίες παρουσιάζονται δυσαρεστημένες, καθώς, όπως υποστηρίζουν, «παρατηρείται μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση». Από την πλευρά του, το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται ότι δεν προχώρησε στην υπογραφή του κειμένου που ήδη συμφωνήθηκε, καθώς συναρτά το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων με τις εκκρεμότητες που αφορούν στο κρατικό μισθολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας.   Το ξεπάγωμα θέσεων σε ημικρατικούς οργανισμούς και σε Δήμους είναι το δεύτερο αίτημα που θα θέσουν οι συντεχνίες. Ο αριθμός των θέσεων υπολογίζεται μικρότερος των 100, με την πλειονότητα να αφορά στους Δήμους. Οι συντεχνίες με επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών, στο πρόσφατο παρελθόν, σημείωναν ότι Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συμβούλια, λόγω της πολιτικής των μη προσλήψεων, επέλεγαν την εργοδότηση προσωπικού μέσω της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και για την κάλυψη μονίμων αναγκών τους. Εξέλιξη που ανησυχεί τις συντεχνίες, καθώς βλέπουν ότι το μοντέλο αυτό σταδιακά ενδέχεται να οδηγήσει σε μερική ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.   Επίσης, το τρίτο αίτημα των συντεχνιών ΟΗΟ και ΣΗΔΗΚΕΚ, αφορά στην αδράνεια από μέρους της κυβέρνησης στη σύσταση του Ταμείου Προνοίας. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση διά του υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, δεσμεύτηκε για τη σύσταση Ταμείου Προνοίας και μολονότι παρουσιάστηκε η αναλογιστική μελέτη σχετικά με το κόστος λειτουργίας του, εντούτοις οι συντεχνίες δεν έχουν ενημέρωση για την πορεία υλοποίησής του.   Για το συνδικαλιστικό κίνημα η λειτουργία του Ταμείου Προνοίας αποτελεί θέμα προτεραιότητας, αφού θα εξασφαλίζει συμπληρωματική ασφάλιση στους εργαζόμενους του Δημόσιου και του ημιδημόσιου, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι προσελήφθησαν ή και υπηρετούσαν από τον Οκτώβριο του 2011 και εντεύθεν, και δεν επωφελούνται της κυβερνητικής επαγγελματικής σύνταξης.   Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/328201/proslipseis-ston-imidimosio-tomea-zitoun-oi-syntechnies#sthash.5Nks4v34.dpuf
Θετικά προσεγγίζει ο ΥΠΟΙΚ
Πρόταση ΕΤΥΚ για ενιαίο Ταμείο Προνοίας για τους τραπεζοϋπαλλήλους
Λευκωσία: Τη δημιουργία ενός μεγάλου ενιαίου Ταμείου Προνοίας που θα καλύπτει το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων, περιλαμβανομένων και αυτών του Συνεργατισμού και της Κεντρικής Τράπεζας, επιδιώκει η ΕΤΥΚ.

Τον έλεγχο ενός τέτοιου ταμείου θα αναλάβει διαχειριστική επιτροπή, που θα λειτουργεί στη βάση της νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας. Σήμερα, στον χώρο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λειτουργούν χωριστά ταμεία προνοίας (ανά τράπεζα) και σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, το αποθεματικό τους κυμαίνεται γύρω στα €120-€140 εκατ.

Τη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας έχει στα χέρια της η ΕΤΥΚ, αφού έπειτα από συμφωνία με τις τράπεζες (πριν από μερικά χρόνια), η εργοδοσία αποδέχθηκε να μην συμμετέχει πλέον στις διαχειριστικές επιτροπές.

Τις εισηγήσεις της για το συνταξιοδοτικό ζήτημα των τραπεζοϋπαλλήλων εξήγησε η ηγεσία της ΕΤΥΚ στον υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, με τον οποίο είχε πρόσφατα συνάντηση, και εν πρώτοις φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.

Με χθεσινή ανακοίνωση, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι «κοινή ήταν η διαπίστωση πως η ενοποίηση Ταμείων Προνοίας και συγκεκριμένα των Ταμείων Προνοίας των τραπεζών είναι επιβεβλημένη», σημειώνοντας πως «η ενοποίηση των ταμείων του χώρου μας ήταν πάντοτε στις επιδιώξεις της Οργάνωσής μας και σήμερα επιβάλλεται άμεσα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για υλοποίηση αυτού του σημαντικού στόχου».

Η λειτουργία μεγάλων Ταμείων Ορονοίας εκτιμάται ότι δημιουργεί πλεονεκτήματα έναντι των ολιγομελών ταμείων, προς όφελος πρώτα και κύρια του εργαζόμενου. Όσον αφορά στον έλεγχο των οικονομικών των Ταμείων Προνοίας, κατά κανόνα γίνεται από κοινού με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοσίας, που συμμετέχουν στην επιτροπή διαχείρισης. Για παράδειγμα, η διαχείριση των μεγαλύτερων ταμείων, των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των οικοδόμων, γίνεται από κοινού.

Ειδικότερα, η ηγεσία της ΕΤΥΚ επικεφαλής της οποίας ήταν ο γ.γ. Χρήστος Παναγίδης, στη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών έθεσε, επίσης, το θέμα της αποκατάστασης των καταθέσεων των Ταμείων Προνοίας στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή, που «κουρεύτηκαν» το 2013.

Ο υπουργός Οικονομικών, όπως και στις προηγούμενες επαφές με το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι και στην ΕΤΥΚ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης για αποκατάσταση των ταμείων, επαναλαμβάνοντας ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Το δεύτερο ζήτημα που έθεσε η ΕΤΥΚ στον υπουργό Οικονομικών αφορούσε στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Συνεργατισμός. Στόχος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας είναι η αποχώρηση περίπου 100 εργαζομένων σε σύνολο των 2.750.

Πρόκειται για το δεύτερο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης που εφαρμόζει ο Συνεργατισμός. Το προηγούμενο σχέδιο ήταν το 2014. Η καταληκτική ημερομηνία του σχεδίου είναι η 15η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΥΚ συζητήθηκε επίσης «η πορεία του Συνεργατισμού στα πλαίσια των αναγκαίων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα για ευθυγράμμιση με τα απαιτούμενα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και στη λίστα δεσμεύσεων έναντι των δανειστών και οι προοπτικές του».

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη
Κυβέρνηση και Γ. Εισαγγελία κατέληξαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις συμβατές με το Σύνταγμα
Στο Υπουργικό σήμερα η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
Λευκωσία: Κυβέρνηση και Γενική Εισαγγελία κατέληξαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις συμβατές με το Σύνταγμα στο πολυσυζητημένο ζήτημα της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Σήμερα συνέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο με ένα και μόνο θέμα, αυτό της εξέτασης των αναθεωρημένων μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων.

Ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνος Πετρίδης, θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τις νέες ρυθμίσεις και μετά την έγκριση των νομοσχεδίων θα προχωρήσει άμεσα στην κατάθεσή τους στη Βουλή.

Ως γνωστόν, μεθαύριο Δευτέρα επαναρχίζουν οι κοινοβουλευτικές εργασίες, με την Επιτροπή Οικονομικών να κάνει πρεμιέρα με την εξέταση των αναθεωρημένων νομοσχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις που είχε τις τελευταίες ημέρες η Προεδρία με τη Γενική Εισαγγελία και επιτελείο στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, κατέληξαν σε καθαρές, όπως δήλωναν κυβερνητικά στελέχη, συνταγματικές ρυθμίσεις επί όλων των ζητημάτων που κρίθηκαν μη συνταγματικά, μη συμβατά από τον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Ρυθμίσεις που εν πολλοίς είχαν προκαλέσει συνάμα τις διαφωνίες κομμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στη νέα δέσμη των μεταρρυθμιστικών νομοθετημάτων η κυβέρνηση επικεντρώθηκε στις πρόνοιες-«σκόπελους» επί των εξής τριών βασικών ζητημάτων:

● Της εισαγωγής της ποσόστωσης στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων

● Της φόρμουλας υπολογισμού του κρατικού μισθολογίου. Το πρώτο νομοσχέδιο προέβλεπε τη διασύνδεση της κίνησης του μισθολογίου με την πορεία της οικονομίας, θέτοντας οροφή το ύψος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, για σκοπούς παραχώρησης προσαυξήσεων, ΑΤΑ, γενικών αυξήσεων, επιδομάτων, προσλήψεων και αναβαθμίσεων θέσεων και κλιμάκων.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του«Φ», η κυβέρνηση εμμένει στην εισαγωγή αυτού του αυτόματου μηχανισμού παγώματος μισθών.
 
● Της συμπερίληψης των δικαστών στις πρόνοιες του μισθολογίου, γεγονός που προκάλεσε την αντίθεσή τους, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι εκπροσωπούν ανεξάρτητο θεσμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξαίρεσε τους δικαστές.

Ξανά στη Βουλή τα νομοσχέδια για μεταρρύθμιση του δημοσίου

Μακρύς ο κατάλογος των θεμάτων
Inbusiness.com
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 στη συνεδρία τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία και επανακατατέθηκαν στη Βουλή.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης ,δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για αυτή την Κυβέρνηση.
Είπε ακόμη ότι σε πέντε νομοσχέδια έγιναν κάποιες «πρόσθετες, όχι σημαντικές αλλαγές» για βελτίωση τους αλλά και την καλύτερη πρακτική εφαρμογή τους.
Το αρχικό πακέτο των 6 μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων είχε κατατεθεί ενώπιον της Βουλής τον Αύγουστο του 2015, ενώ μετά από απαίτηση του Σώματος τα νομοσχέδια επανεξετάστηκαν λεπτομερώς.
Μετά από συζητήσεις και γνωματεύσεις επιβεβαιώθηκε ότι συνταγματικά κωλύματα, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, παρουσίαζαν μόνο οι κανονισμοί που αφορούσαν την ποσόστωση στο σύστημα αξιολόγησης.
Ακολούθησε μακρύς και λεπτομερής κοινωνικός διάλογος με τις κύριες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά τη διάρκεια του οποίου λήφθηκαν υπόψη και οι δικές τους ευαισθησίες, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη.
Όπως είπε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, από το πακέτο των 6 μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, το νομοσχέδιο που αφορούσε την κινητικότητα παραμένει ως είναι κατατεθειμένο στη Βουλή από τον Αύγουστο του 2015, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις από τη Νομική Υπηρεσία.
Ο κ. Πετρίδης είπε ακόμη ότι το Υπουργικό εξουσιοδότησε σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών να αποσύρει το νομοσχέδιο που αφορά την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων από τη Βουλή, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας για συνταγματικά κωλύματα, όμως σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει σχέση με το πακέτο των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων.
Στις δηλώσεις του ο κ. Πετρίδης είπε εξάλλου ότι ενόψει της αξιολόγησης κλιμακίου τεχνοκρατών της Κομισιόν και της ΕΚΤ, που φτάνουν στην Κύπρο στις 26 Σεπτεμβρίου, «η Κυβέρνηση, το κράτος, η χώρα είναι σημαντικό να τηρούν τις δεσμεύεις που αναλαμβάνουν έναντι της ΕΕ».
Είπε εξάλλου ότι η μεταρρύθμιση διαδραματίζει μεγάλο ρόλο και για την πορεία των δημοσίων οικονομικών, ενώ το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο θα διαδραματίσει ρόλο στην προσπάθεια για αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα.
Για τα υπόλοιπα νομοσχέδια είπε ότι «αν θέλουμε να αλλάξει η δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να περάσουν». Είπε ακόμη ότι έχουν ενσωματωθεί πολλές απόψεις στα νομοσχέδια ενώ «πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση».
Αν δεν προχωρήσει η μεταρρύθμιση «θα είναι ένα σινιάλο ότι δεν θέλουμε να αλλάξει το σύστημα» είπε, τόνισε όμως ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και είναι σημαντικό να περάσει αυτό το πακέτο.
Όσον αφορά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τα κόμματα στις 13 Σεπτεμβρίου για να συζητηθεί, μεταξύ άλλων και η μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωρεί πάντα με συναίνεση για τα κύρια θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο», όπως το Κυπριακό, η εσωτερική διακυβέρνηση και οι κύριες μεταρρυθμίσεις.
Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο συγκάλεσε και τη συνάντηση αυτή, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας να προχωρήσει χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα.
«Ανάλογα με τις εξελίξεις και στη Βουλή θα δούμε πως προχωρούμε» είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι αυτό είναι κάτι που «δείχνει και την ευαισθησία του ίδιου του Προέδρου όσον αφορά αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση».
Ο κ. Πετρίδης είπε τέλος ότι πρόκειται για έναν μακρύ κατάλογο θεμάτων και ενδεχομένως να μην ολοκληρωθεί σε μια συνάντηση. Η παρέμβαση του Πρόεδρου εξαρτάται και θα είναι σε συνάρτηση με το πως θα προχωρήσει το θέμα στη Βουλή, κατέληξε.
Οι αλλαγές στα νομοσχέδια
Όσον αφορά τον περί Κρατικού Μισθολογίου Νόμο του 2016, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει, για διευκρινιστικούς σκοπούς, είναι η συμπερίληψη νέας επεξηγηματικής πρόνοιας (άρθρο 6) ώστε να καθίσταται σαφές ότι από την εφαρμογή του Νόμου δεν θα προκύπτει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας, εργοδοτούμενου, αξιωματούχου ή της σύνταξης συνταξιούχου. Κατά συνέπεια δεν χρειάστηκε ειδική ρύθμιση για του δικαστές.
Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2016, παρά τη διαφωνία της Κυβέρνησης στα περί αντισυνταγματικότητα της ποσόστωσης, υποβλήθηκαν νέοι Κανονισμοί που δεν περιλαμβάνουν ποσόστωση και οι οποίοι έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας.
Ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος είναι η 1 Ιανουαρίου 2018 και για πρώτη φορά θα γίνουν αξιολογήσεις των υπαλλήλων το 2019, καλύπτοντας την απόδοση τους το 2018.
Σε σχέση με το τρίτο νομοσχέδιο, τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016, οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία διατμηματικής προαγωγής ή προαγωγής, εάν εξασφάλισε χαμηλή βαθμολογία στις τελευταίες τρεις αντί δυο ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του, που προνοούσε το αρχικό νομοσχέδιο, ενώ έχει μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του Νομοσχεδίου για το 2019.
Στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Τροποποιητικό Νόμο (Αρ.2) του 2016, με τον οποίο ανατίθεται στην ΕΔΥ η αρμοδιότητα της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης δημόσιων υπαλλήλων και εφαρμογής εσωτερικών ελέγχων, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει είναι ότι έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας σε ότι αφορά τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης, και συγκεκριμένα έχει διαγραφεί η απαίτηση για την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών της προφορικής συνέντευξης , για πρακτικούς λόγους.
Στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Τροποποιητικό Νόμος του 2016, δεν υπήρξαν οποιαδήποτε συνταγματικά ή νομικά ζητήματα, μετά όμως από τα όσα εκφράστηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, έχουν περιληφθεί πρόνοιες ώστε να περιληφθούν και τα κρατικά πανεπιστήμια στους φορείς όπου η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα ετοιμασίας των δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση για πλήρωση των θέσεων εισδοχής, καθώς και να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της διεξαγωγής της εν λόγω γραπτής εξέτασης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στους φορείς ετοιμασίας των δοκιμίων, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στα Κρατικό Πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.
Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2016 παραμένει ως είναι κατατεθειμένος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Τέλος, αναφορικά με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Τροποποιητικό Νόμο του 2015 (Αρ. 3) και παρά το ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο που αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποσυρθεί από τη Βουλή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα συνταγματικής συμβατότητας.
ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ


Υπόμνημα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ
16 προτάσεις της ΟΕΒ για οικονομία

Λευκωσία: Συνολικά 16 προτάσεις για την οικονομία, κατέθεσε χθες η ΟΕΒ ενώπιον του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με υπόμνημα της Ομοσπονδίας παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση σημαντικών για την ανάπτυξη μέτρων, οι οποίες επιβραδύνουν την επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας.   Σημειώνεται ότι η Κύπρος χρειάζεται κοινό όραμα, συλλογικότητα, ομοψυχία, σχεδιασμό, πρόταξη αρχών, τολμηρές μεταρρυθμίσεις, περισσότερη εξωστρέφεια, ελκυστικότητα επενδύσεων, αναπτυξιακό σχεδιασμό και πρακτικά μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας για ανάπτυξη και αντιμετώπιση της ανεργίας. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών στο υπόμνημά της παραθέτει 16 εισηγήσεις προς την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.   -Ανασχεδιασμό του οικονομικού μοντέλου και των υποστηρικτικών υποδομών του ώστε η κυπριακή οικονομία να μπορεί να ανακτήσει και διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.   -Τάχιστη δημιουργία υφυπουργείων Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας.   -Επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης και σταθεροποίησης του τραπεζικού τομέα.   -Η ευέλικτη αντιμετώπιση των επιχειρήσεων είναι εκ των ων ουκ άνευ.   -Επέκταση του σχεδίου αποπληρωμής με δόσεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος.   -Δημιουργία/Λειτουργία εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας.   -Σύγκληση ευρείας σύσκεψης υπό την αιγίδα του υπουργού Οικονομικών μεταξύ των σημαντικότερων εμπλεκόμενων φορέων του τόπου ώστε να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις του Brexit και να μελετηθούν τα επόμενα βήματα.   -Νομική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες.   -Πλήρης και εκ βάθρων αναδιοργάνωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα με στόχο την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του, με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, προσλήψεις και διαδικασία ανέλιξης, κινητικότητα και αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων.   -Οριστική ρύθμιση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων κατά τρόπο που να κατοχυρώνεται η ευχέρεια διευρυμένων ωραρίων και να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στο λιανικό εμπόριο.   -Εφαρμογή βιώσιμου ΓεΣΥ με τρόπο που να διασφαλίζεται ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός και το δικαίωμα του ασθενούς στην ελεύθερη επιλογή ιατρού, νοσηλευτηρίου και ασφαλιστικού πάροχου με ταυτόχρονη αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.   -Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αγορά από το κράτος υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Κάποιες κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες, οργανισμοί ή/και θεσμοί πρέπει να καταργηθούν, να ιδιωτικοποιηθούν πλήρως ή μερικώς, να συγχωνευθούν ή να αναδιαρθρωθούν.   -Επανεξέταση νόμων και κανονισμών που αφορούν την επιχειρηματικότητα και κατάργηση όσων από αυτούς συγκρούονται ή υπερκαλύπτονται.   -Εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών καινοτομιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να απλουστεύουν και να επιταχύνουν τις υφιστάμενες διαδικασίες.   -Γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας «εμπορικών δικαστηρίων» (commercial courts) για ταχεία επίλυση διαφορών.   -Εισαγωγή κινήτρων για ξένες και ντόπιες επιχειρήσεις που αφορούν δράσεις εξωστρέφειας, συγχωνεύσεων και άλλων για ώθηση της ανάπτυξης.   Πηγή: Ο Φιλελεύθερος   - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/328419/16-protaseis-tis-oev-gia-oikonomia#sthash.NVWD3I7J.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου