Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Προτάσεις νόμου καταθέτει η ΕΔΕΚ για προστασία των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τις τρεις προτάσεις νόμου που κατέθεσε ενώπιον της Βουλής το Κ.Σ.ΕΔΕΚ, με στόχο την προστασία των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσίασε την Παρασκευή σε διάσκεψη Τύπου, ο βουλευτής του Κινήματος Νίκος Νικολαϊδης, ο οποίος ανέφερε πως, οι προτάσεις αυτές, κινούνται μέσα στο γενικότερο πνεύμα για προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, η πρώτη πρόταση αφορά στην τροποποίηση του "Περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1979", έτσι ώστε να παγιοποιείται και να αναστέλλεται η διαδικασία εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων εναντίον συγκεκριμένων οφειλετών, για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση. Η πρόταση της ΕΔΕΚ αναφέρει πως η παγοποίηση/αναστολή εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας θα αφορά περιπτώσεις όπου το χρέος δημιουργήθηκε για αγορά ή οικοδόμηση πρώτης κατοικίας μέχρι του ποσού των 300,000 ευρώ ή σε οφειλή που δημιουργήθηκε για χρηματοδότηση επιχείρησης ανεξαρτήτως ποσού , υπό τον όρο ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη επί τη βάση αντικειμενικών και ανεξαρτήτων εκτιμήσεων.

Η 2η πρόταση νόμου αφορά στην τροποποίηση του "Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος 2/1997", έτσι ώστε να καταργείται ο θεσμός της ελευθεροποίησης του τόκου και να γίνεται επαναφορά της Νομοθεσίας που ίσχυε πριν την τροποποίηση του 1999 και του 2001. Η μέχρι σήμερα πρακτική της "ελευθεροποίησης" του τόκου, είπε ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, "απέδειξε ότι τα μικρομεσαία και μικρά νοικοκυριά έχουν θυματοποιηθεί και πολλά από αυτά έχουν καταστραφεί, κυρίως διότι τα δάνεια και οι οφειλές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, λόγω της υπερχρέωσης, του ανατοκισμού, της κεφαλαιοποίησης του τόκου και της επιβάρυνσης τους με τόκους υπερημερίας και πανωτόκια".

Τέλος, η 3η πρόταση νόμου αφορά στην τροποποίηση του "Περί Πτωχεύσεως" νόμου, έτσι ώστε να μην μπορούν οι δανειστές να επιτυγχάνουν δικαστικά διαδικασίες πτώχευσης εναντίον οφειλετών, εκτός και αν συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, με αυτήν την πρόταση νόμου, τερματίζεται η αδικία σε βάρος των εγγυητών κυρίως, αλλά και του πρωτοφειλέτη, αφού με βάση την υφιστάμενη πρακτική, οι πιστωτές -συνήθως τράπεζες - προχωρούσαν στην πτώχευση του οποιουδήποτε προσώπου, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η οφειλή περιοριζόταν σε πολύ μικρά ποσά, και παρά το γεγονός ότι το χρέος ήταν εξασφαλισμένο.

ΚΥΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου