Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων Αρχών.


(Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει εργοδότηση μέχρι 250 ατόμων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ορισμό του 2011.)

Ανάσα στους μικρομεσαίους??? δίνει νέα ευρωπαϊκή οδηγία

Astra Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

poleitai-epixeirisiAνάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, κυρίως λόγω των καθυστερημένων πληρωμών, αναμένεται ότι θα δώσει η νέα Οδηγία που υιοθέτησε η ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων Αρχών.

Mέσω της Οδηγίας εξασφαλίζεται η έγκαιρη πληρωμή τους, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Η Οδηγία παρουσιάστηκε σήμερα σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Ευρώπης, για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς η Κύπρος είναι η πρώτη από τους 27 που εναρμονίστηκε με την Οδηγία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δείκτη Πληρωμών 2012, 3,3 δισ ευρώ χάθηκαν στην Κύπρο τους τελευταίους 12 μήνες, λόγω των καθυστερημένων πληρωμών, μια αύξηση  της τάξης του 50% στην απώλεια πληρωμών, σε σύγκριση με το 2008.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε πως το χρέος που διαγράφουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δηλαδή χρήματα που τους οφείλονται, έχει αυξηθεί στο 2.8% των συνολικών εισπρακτέων τους, φτάνοντας στα €340 δισ, ένα ποσό άνευ προηγουμένου, που ισοδυναμεί με το συνολικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας και είναι πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012, ο οποίος ανέρχεται σε €147 δισ, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ομιλία του στο σεμινάριο ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Κύπρο, Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης.

Το 57% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, είπε ο κ. Μαρκοπουλιώτης, ισχυρίζονται ότι έχουν προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων πληρωμών, ένα ποσοστό κατά 10% μεγαλύτερο από πέρυσι, ενώ παράλληλα δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πτωχεύουν καθημερινά στην Ευρώπη διότι δεν εξοφλήθηκαν τα τιμολόγιά τους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως στο νότο οι συναλλαγές business to business πληρώνονται σε 91 μέρες κατά μέσο όρο, ενώ αντίθετα, στις βόρειες χώρες το αντίστοιχο διάστημα είναι 31 μέρες.

Αυτές οι πρακτικές αποτελούν πλήγμα, είπε ο κ. Μαρκοπουλιώτης, για την Ενιαία Αγορά, στόχος της οποίας είναι να προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες ίσες ευκαιρίες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών  αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια να συνεχίσουν οι ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολούν το 67% του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον αγώνα της ΕΕ για ανάπτυξη.

Σύμφωνα δε με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Κομισιόν, Αντι Πελτομάκι, η ενσωμάτωση της Οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες των 27 ΚΜ, της ΕΕ, θα δημιουργήσει επιπλέον ρευστότητα ύψους 180 δισ ευρώ το χρόνο, για τις επιχειρήσεις, θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Πετολμάκι σημείωσε ότι οι καθυστερημένες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές αποτελούν εμπόδιο στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ.

Από τις καθημερινές επαφές που έχει το Υπουργείο Εμπορίου με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι ίδιοι κρίνουν, σύμφωνα με τον Διευθυντή Βιομηχανικής Ανάπτυξης του ΥΠΕΜΠ Γιάννη Κοντό, ως το πιο σοβαρό πρόβλημά τους, το οποίο είναι αδύνατο να αντέξουν, το να πουλούν και να μην εισπράττουν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Κοντός σημείωσε ότι, ως αποτέλεσμα της αποστέρησης των επιχειρήσεων από το κεφάλαιο κίνησης, αναγκάζονται να προσφεύγουν σε συνεχή δανεισμό με αβάστακτους όρους και επιτόκια, εάν βέβαια οι τράπεζες είναι πρόθυμες να τις δανειοδοτήσουν, γεγονός που στις πλείστες των περιπτώσεων οδηγεί ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις με μαθηματική ακρίβεια σε μαρασμό, αναστολή των εργασιών τους, με κύριο λόγο την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους.

Το Υπουργείο Εμπορίου εκτιμά ότι η Οδηγία βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα θέσει φραγμό στο φαινόμενο των καθυστερημένων πληρωμών, θα βοηθήσει τις ΜΜΕ στην αύξηση της ρευστότητας τους, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός που αποβαίνει προς όφελος των καταναλωτών.

Παράλληλα αναμένεται ότι η Οδηγία θα περιορίσει σημαντικά την εκμετάλλευση των μικρών επιχειρήσεων από άλλες επιχειρήσεις που είτε λόγω της πλεονεκτικής τους θέσης στην αγορά, είτε λόγω του ανταγωνισμού, καθυστερούν υπερβολικά και αδικαιολόγητα να εξοφλήσουν τους προμηθευτές τους.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, ήδη το Γενικό Λογιστήριο έχει στείλει οδηγία σε όλα λογιστήρια των κρατικών υπηρεσιών, για το πώς θα πληρώνουν βάσει της νέας νομοθεσίας.
Η νομοθεσία

Η Κύπρος έχει ήδη ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία την Οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές και ο σχετικός Νόμος  έχει τεθεί σε ισχύ από τις 27 Ιουλίου 2012.

Στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων η νομοθεσία ορίζει ότι ο πιστωτής δικαιούται τόκο υπερημερίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και κατά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων Αρχών.

Σε ό,τι αφορά την προθεσμία πληρωμής στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εκτός και εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά, και υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή.

Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων Αρχών η προθεσμία πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 30 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία που ο οφειλέτης παρέλαβε το τιμολόγιο. Είναι δυνατόν ωστόσο να παραταθεί στις 60 ημερολογιακές ημέρες το πολύ, στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης είναι δημόσια Αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, ή παρέχει υγειονομική μέριμνα.

Στην περίπτωση που η σύμβαση μεταξύ των επιχειρήσεων δεν ορίζει την ημερομηνία ή την προθεσμία πληρωμής τότε ο πιστωτής δικαιούται να επιβάλει τόκο υπερημερίας, μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, ή των αγαθών, ή της παροχής υπηρεσιών, από τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτής έχει επίσης το δικαίωμα με βάση το νόμο να χρεώσει τον οφειλέτη με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 40 ευρώ και να απαιτήσει από τον οφειλέτη αποζημίωση για όλα τα έξοδα είσπραξης των καθυστερημένων πληρωμών.

Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων Αρχών ο νόμιμος τόκος υπερημερίας ανέρχεται στο 9%, ενώ στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει οριστεί στη σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση ο πιστωτής μπορεί να χρεώσει νόμιμο τόκο υπερημερίας  9%.

Στην περίπτωση που δημόσια Αρχή καθυστερήσει να εξοφλήσει τιμολόγιο εξ υπαιτιότητας του αρμόδιου λειτουργού, ο ίδιος προσωπικά θα επιβαρύνεται με την καταβολή του τόκου υπερημερίας που θα χρεώσει ο πιστωτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου