Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Κυβέρνηση - προτάσεις για μείωση μισθών και συντάξεων, ωράριο δημοσίου και τέλος εταιρειών


Τομές στο συνταξιοδοτικό

Inbusiness news

Α.Κ. | 04/10/2012Μεταξύ των προτάσεων της κυβέρνησης ως αντιστάθμισμα στις προτάσεις της τρόικας προτείνονται και διάφορες κινήσεις προς εξυγίανση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Κύπρου.
Πιο ειδικά αναφέρεται ότι η κυβέρνηση προωθεί:
Αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος στον Δημόσιο Τομέα:
(α) Σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς των κρατικών υπαλλήλων για διατήρηση της βιωσιμότητας του Σχεδίου Συντάξεων από 3% σε 5% και αύξηση της εισφοράς στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών για τη μταβίβαση της σύνταξης από 2% σε 3%.
(β) Παγοποίηση των συντάξεων.
(γ) Υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων με βάση τον μέσο όρο των μισθών των τελευταίων 30 μηνών (μέσος όρος ετήσιας εξοικονόμησης τα επόμενα 10 χρόνια).
(δ) Σταδιακή (έξι μήνες τον χρόνο) παράταση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες ανάλογα με την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων (π.χ. αστυνομικών, μελών του στρατού κ.α.) με εξαίρεση το ιατρικό προσωπικό που αφυπηρετά στα 65, κατά την περίοδο 2013-16.
(ε) Εισφορές για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των:
     (i) ΕΠΥ και των Εθελοντριών (657) (Στρατός)
     (ii) εκτάκτων υπαλλήλων (3.348) και
     (iii) ειδικών Αστυφυλάκων (840) όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα                 
          (Τώρα δεν συνεισφέρουν καθόλου για το εφάπαξ τους).
(ζ) Συνεισφορά ύψους 3% επί των συντάξιμων απολαβών για το ταμείο χήρων και ορφανών για όσους αξιωματούχους λαμβάνουν σύνταξη και εφάπαξ με βάση σχετικές νομοθεσίες και συνεισφορά ύψους 6,8% των συντάξιμων απολαβών αξιωματούχων οι οποίοι δικαιούνται σε σύνταξη και εφάπαξ και δεν καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο όμοιο με αυτό (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της ΕΔΥ, Πρόεδρος ΕΕΥ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Προεδρικός Επίτροπος, Επίτροπος Νομοθεσίας και Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού) έναντι των συνολικών συνταξιοδοτικών τους.
(η) Συνεισφορές των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου και της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στο 6,8% από 3,4% που ισχύει σήμερα.
(θ) Αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για τις περιπτώσεις εθελοντικής πρόωρης αφυπηρέτησης. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός έγινε με την υπόθεση ότι αφυπηρετούν γύρω στα 100 άτομα ετησίως πρόωρα. Η σύνταξη και τα εφάπαξ αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω στις περιπτώσεις αφυπηρετήσεων 12, 24 και 36 μηνών πριν την κανονική ημερομηνία αφυπηρέτησης κατά 6%, 12% και 18% αντίστοιχα ή 0,5% για κάθε μήνα πρόωρης αφυπηρέτησης. 

Περικοπές μισθών - Αλλαγές ωραρίου

Inbusiness news

Μαρία Πηλείδου | 04/10/2012Αλλαγές στο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα προνοούν τα μέτρα που αντιπροτείνει η κυβέρνηση στην Τρόικα.
Συγκεκριμένα προτείνεται κλιμακωτή μείωση των απολαβών στον κρατικό και ευρύτερο ημικρατικό τομέα επί των μηνιαίων απολαβών ή / και συντάξεων με ισχύ από το Νοέμβριο του 2012.
Οι μισθοί από 0- €1.000 δεν επηρεάζονται. Οι μισθοί από €1.001 έως €3.500 προτείνεται όπως υποστούν μείωση 9% και όσοι είναι από 3.501 και πάνω όπως μειωθούν κατά 11%.
Το μέτρο θα ισχύσει ως το 2016 και μόνο το 2012 υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν €34 εκ. ενώ τις υπόλοιπες χρονιές περίπου €150 εκ. κάθε χρονιά σε σύγκριση με το τι δαπανάται σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή, οι δαπάνες για μισθούς αγγίζουν τα €2,1 δισ και για συντάξεις κρατικών υπαλλήλων €0,45 δισ)
Επίσης, προτείνεται η επέκταση της μείωσης κατά 10% που εφαρμόστηκε για τους νεοεισερχόμενους σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων, σε όλες ανεξαίρετα τις θέσεις (μισθοδοτικές κλίμακες και πάγιους μισθούς) ατόμων που προσλήφθηκαν ή διορίστηκαν μετά την 1.1. 2013 στον κρατικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Παράλληλα, εισηγείται η παγοποίηση των απολαβών των Μελών της Βουλής για την περίοδο 2013 – 2016.
Ταυτόχρονα, επηρεάζονται και σχετικά επιδόματα. Συγκεκριμένα, προτείνεται η φορολόγηση των συντάξιμων / υψηλών επιδομάτων των ανώτατων κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επίσης, ο εξορθολογισμός επιδομάτων των κρατικών υπαλλήλων περιλαμβανομένου της μείωσης των επιδομάτων των κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού κατά 10%. Τέλος, η μείωση του ημερήσιου επιδόματος συντήρησης εξωτερικού που καταβάλλεται για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό κατά 10%, αλλά και περαιτέρω μείωση του ημερήσιου επιδόματος διατροφής. 
ΩΡΑΡΙΟ ΑΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 

Ένα από τα πιο απρόσμενα μέτρα που αποφάσισε να εισηγηθεί η κυβέρνηση περιλαμβάνει και την ελαστικοποίηση του ωραρίου. Συγκεκριμένα, προτείνεται η εφαρμογή συνεχούς ωραρίου, με την κατάργηση δηλαδή του απογεύματος της Τετάρτης και παράλληλη μεταφορά της ώρας έναρξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας κατά μισή ώρα αργότερα (8:00 αντί 7:30) και την επέκταση του ελαστικού ωραρίου από ½ σε 1 ώρα.
Με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι συνολικές ώρες εργασίας της εβδομάδας παραμένουν 37,5 και διαμορφώνονται ολόχρονα ως ακολούθως: 7,5 ώρες την ημέρα καθημερινά από 8:00/ 9:00 μέχρι τις 15:30/ 16:30, προσεγγίζοντας έτσι τα ωράρια του ιδιωτικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλοντας σε κάποιο βαθμό στη μείωση των υπερωριών.
 

Έξτρα επιβάρυνση για εταιρείες

Inbusiness news 04/10/2012

 Περαιτέρω επιβάρυνση των εταιρειών περιλαμβάνεται στις αντιπροτάσεις της κυβέρνησης με κλιμακωτή συνεισφορά αναλόγως του κύκλου εργασιών τους. Το σημερινό τέλος το οποίο επιβάλλεται ετησίως ανά εταιρεία ύψους 350 ευρώ, αναθεωρείται ως εξής:
- €0 - €100.000 - €350 το χρόνο (αριθμός εταιρειών 46.277)
- €100.001 - €500.000 - €700 το χρόνο (αριθμός εταιρειών 16.285)
- €500.001 - €1.000.000 - €1500 το χρόνο (αριθμός εταιρειών 3.645)
- €1.000.001 - €2000 (αριθμός εταιρειών 4.334)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου