Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Εργατικά νομοσχέδια

Χαραυγή 13-03-2012

Η νομοθετική ρύθμιση κάποιων πτυχών του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων δεν είναι αυτοσκοπός, ωστόσο η ραγδαία αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης της οικονομίας και η διαφοροποίηση του εργατικού δυναμικού τα τελευταία χρόνια, έχουν φέρει τα πάνω κάτω και τα αυτονόητα... του Κώδικα έχουν πλέον διαταραχθεί σοβαρά.

Γι’ αυτό και είναι επιβεβλημένη η ανάγκη ύπαρξης νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες να ρυθμίζουν με νομικό πλαίσιο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων να εντάσσονται σε συνδικαλιστική οργάνωση και προχωρούν σε συλλογική σύμβαση.
Μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα που διήρκεσαν πέραν των έξι ετών εκσυγχρονίζονται οι εργασιακές σχέσεις και θεσμοθετούνται πλέον με νομοθετική ρύθμιση τα πιο πάνω δικαιώματα.

Τα δύο νομοσχέδια συζητήθηκαν χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Αντρέα Φακοντή, διατηρούν τις βασικές αρχές των εργασιακών σχέσεων και τις εμπλουτίζουν με νέες και βασικές πρόνοιες και διαδικασίες καθότι υπήρξαν αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Οι πρόνοιες

Αναλύοντας τα δύο νομοσχέδια ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Ανδρέας Μυλωνά, σημείωσε το στόχο του Υπουργείου για ενίσχυση του δικαιώματος της οργάνωσης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης με την υιοθέτηση νέων διαδικασιών που θα αποβλέπουν στην πιστή διασφάλιση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

* Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι σε περίπτωση που επιχείρηση εργοδοτεί τουλάχιστον 30 άτομα και ο εργοδότης αρνείται να αναγνωρίσει τη συντεχνία για σκοπούς διαπραγμάτευσης, τότε η συντεχνία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στον Εφορο Συντεχνιών (Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων) για έκδοση διατάγματος αναγνώρισης, υπό την προϋπόθεση ότι το 25% των εργαζομένων είναι ήδη μέλη της συντεχνίας.
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα του Εφόρου να διεξάγει μυστική ψηφοφορία ώστε ελεύθερα οι εργαζόμενοι να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από συντεχνία. Αν το αποτέλεσμα καταδείξει ότι πέραν του 50% των όσων έλαβαν μέρος (και αυτοί αποτελούν το 40% του συνόλου), τότε ο Εφορος εκδίδει Διάταγμα αναγνώρισης. Διάταγμα μπορεί παράλληλα, να εκδοθεί χωρίς τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας αν διαπιστωθεί ότι ποσοστό πέραν του 50% είναι ήδη μέλη της συντεχνίας.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται, επίσης, κυρώσεις και ποινές καθώς και δυνατότητα έκδοσης Διατάγματος Συμμόρφωσης από το αρμόδιο Δικαστήριο σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται να εφαρμόσει το Διάταγμα. Σε περίπτωση καταδίκης προνοείται φυλάκιση μέχρι και τρεις μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι και 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η παραβίαση συνεχίζεται τότε ο παραβάτης θα υπόκειται σε πρόστιμο 5.000 ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα ή και στις δύο ποινές μαζί για κάθε μέρα που η παράβαση συνεχίζεται.

Οι διαφορές

Να σημειώσουμε πως σε επιμέρους πτυχές των νομοσχεδίων εργοδότες και συντεχνίες διατήρησαν τη διαφωνία τους.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αποδοχής αίτησης για αναγνώριση οι εργοδοτικές οργανώσεις υποστήριξαν ότι ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων που απασχολεί μια επιχείρηση πρέπει να είναι 80 άτομα, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα προτιμούσαν αριθμό μικρότερο από 30.

Επίσης, οι εργοδοτικές οργανώσεις επέμειναν στη θέση ότι για να γίνει αποδεκτή αίτηση, το ποσοστό των εργαζομένων που είναι ήδη μέλη της συντεχνίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να είναι 40% και όχι 25%.

Ωστόσο, όπως υπέδειξε ο Α. Μυλωνάς, εάν υιοθετείτο η θέση της ΟΕΒ για 80 άτομα, τότε ο νόμος θα άφηνε ακάλυπτους τους πλείστους εργαζόμενους, καθότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που εργοδοτεί 80 άτομα αποτελεί μόνο το 0.9% ή το 20% των εργαζομένων. Επιχειρήσεις που εργοδοτούν 30 άτομα είναι μόνο το 2% ή το 30% των εργαζομένων.

ΠΕΟ: Ισορροπία συμφερόντων και δυνάμεων

Μιλώντας εκ μέρους της ΠΕΟ, ο Γ.Γ. Πάμπης Κυρίτσης χαιρέτισε την κατάθεση των νομοσχεδίων, όχι γιατί η ΠΕΟ, διευκρίνισε, επιθυμεί την αλλαγή των ελεύθερων διαπραγματεύσεων, αλλά γιατί οι συνθήκες της αγοράς εργασίας έχουν διαταραχθεί. Οπως επεσήμανε, με την εισδοχή της Κύπρου στην Ε.Ε. και την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, έχουν αλλάξει οι συνθήκες.

Οι διαφοροποιήσεις, τόνισε, έχουν αλλοιώσει το αυτονόητο σημείο εκκίνησης ότι συντεχνίες και εργοδότες διαπραγματεύονται με βάση τις ρυθμίσεις του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
Τα νέα δεδομένα, σημείωσε, διατάραξαν τα αυτονόητα, γι’ αυτό και είναι αναγκαίο σήμερα να υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις για να ρυθμίσουν με νομικό πλαίσιο τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων.

Οι συντεχνίες, σύμφωνα με τον Π. Κυρίτση, ζητούσαν να καλυφθούν περισσότερες επιχειρήσεις από το νόμο, καθώς και ο αριθμός των εργοδοτουμένων που απαιτείται, να είναι λιγότερος.
Ομως, υπογράμμισε, όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να τυγχάνουν συναίνεσης, χαρακτηρίζοντας ισορροπημένη την κατάληξη του Υπουργείου.

Η ισορροπία των συμφερόντων και των δυνάμεων, διεμήνυσε, κράτησε τόσα χρόνια την Κύπρο, η οποία δικαιούται να περηφανεύεται για τις εργασιακές σχέσεις και για το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι ξεπερνούν τα προβλήματα μέσα από το διάλογο χωρίς συγκρούσεις.
Οι εκπρόσωποι της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ συμφώνησαν πλήρως με τις τοποθετήσεις του Π. Κυρίτση και κάλεσαν τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν τάχιστα τα νομοσχέδια.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέλυσε τις διαφωνίες της οργάνωσης και στάθηκε ιδιαίτερα στις ποινές με τον Α. Μυλωνά να διευκρινίζει πως στηρίχθηκαν στο υφιστάμενο σύστημα. Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, αναφερόμενη στις ποινές που θα επιβάλλονται για την κάθε μέρα παραβιάσεων, αναφέρθηκε στη συμβιβαστική λύση αφαίρεσης της πρόνοιας.

Author: Αθηνά Ξενοφώντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου