Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

ΣΕΚ: Όχι σε μονομερείς αποφάσεις για το 64ο

Η βουλή οφείλει να σεβαστεί τις αρχές
του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας

Τις τελευταίες μέρες συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών πρόταση νόμου των Αβέρωφ Νεοφύτου και Νικόλα Παπαδόπουλου για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο δημόσιο τομέα από το 63ο στο 64ο έτος, ενώ η πρόθεση είναι το μέτρο αυτό να επεκταθεί και στους Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Η ΣΕΚ σ’ αυτά τα ζητήματα δεν είναι δογματική. Απόδειξη τούτου το γεγονός ότι, όταν έπρεπε μπήκε μπροστάρης στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης από το 60ο έτος στο 63ο.

Ήταν μια απόφαση ορθή που λήφθηκε όμως στα πλαίσια των αρχών του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, η οποία στην παρούσα φάση μπήκε – λόγω βουλευτικής βιασύνης – στο περιθώριο.

Τούτων λεχθέντων η ΣΕΚ παρατηρεί τα εξής:

• Η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης αποτελεί όρο εργοδότησης και η όποια συζήτηση θα έπρεπε να γίνει στο αρμόδιο συλλογικό όργανο διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης με συμμετοχή των άμεσα επηρεαζόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δεν μπορεί να τροποποιούνται όροι εργοδότησης των εργαζομένων χωρίς οι ίδιοι να μην έχουν καμιά εμπλοκή.

• Χρειάζεται ολοκληρωμένη μελέτη που να καταγράφει τα υπέρ και τα κατά της τυχόν επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης, αλλά και τους όρους με τους οποίους θα εφαρμοστεί. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να συζητηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους.

• Η ΣΕΚ είναι έτοιμη να ακούσει και να συζητήσει την επιχειρηματολογία των εισηγητών, όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεκτεί αποφάσεις που αφορούν τα μέλη της και οι οποίες λαμβάνονται ερήμην του συνδικαλιστικού κινήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου