Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ 29/3/2012

Οι σύνεδροι του ΄Εκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, το οποίο συγκλήθηκε ειδικά για το θέμα της πρότασης Νόμου για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης από το 63ο έτος ηλικίας στο 64ο, αφού άκουσαν την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα και την τοποθέτηση του Αν. Γενικού Γραμματέα της ΠΕΟ Σ. Φελλά αποφάσισαν τα πιο κάτω:

  1. Θεωρούν την Κοινωνική Ασφάλιση όπως εκφράζεται μέσα από τις νομοθεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Σχεδίων Σύνταξης σαν μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των εργαζομένων.

  1. Τα όρια αφυπηρέτησης είναι πλήρως συνδεδεμένα και συνυφασμένα με τις άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας και δεν μπορεί να εξετάζονται αποκομμένα και επιλεκτικά. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται διαδικασίες συζήτησης της βιωσιμότητας των Ταμείων σε σχέση με τις εισφορές, τα ωφελήματα και τις άλλες πρόνοιες.

  1. Το θέμα της βιωσιμότητας των Ταμείων Σύνταξης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και των αναλογιστικών ελλειμμάτων, συζητήθηκε και επιλύθηκε ευνοϊκότερα ακόμη και από τις εισηγήσεις του αναλογιστή, στα πλαίσια της συζήτησης για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

  1. Εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για τις συνεχιζόμενες μονομερείς αποφάσεις της Βουλής για θέματα που αφορούν όρους εργοδότησης των εργαζομένων χωρίς να προϋπάρξει διάλογος στη βάση του θεσμού των εργασιακών σχέσεων και της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων.

  1. Παρόλο που το συνδικαλιστικό κίνημα αντέδρασε με μαζική κινητοποίηση και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί άλλο την περιφρόνηση που επιδεικνύεται στο ρόλο του με τη λήψη αποφάσεων χωρίς να προηγηθεί διάλογος και συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων, συνεχίζεται αυτή η συμπεριφορά.

  1. Με τη συμπεριφορά αυτή ο θεσμός των Εργασιακών Σχέσεων δέχτηκε πλήγμα και τέθηκαν σε κίνδυνο οι συλλογικές συμβάσεις, οι όροι εργασίας και τα ωφελήματα των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, κινδυνεύει η εργατική ειρήνη και το συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα φέρει ευθύνη σε μια τέτοια εξέλιξη.

  1. Εκφράζουν την αντίθεση της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ σε νέα επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης και θεωρούν ότι δεν συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος για συζήτηση αυτού του θέματος. Απεναντίας, τέτοιο ενδεχόμενο επηρεάζει αρνητικά τα δεδομένα για μια άνετη, ποιοτικά καλύτερη ζωή των απομάχων της δουλειά και μεγαλώνει τα προβλήματα απασχόλησης των νέων αυξάνοντας την ανεργία.

  1. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω οι σύνεδροι αποφάσισαν να καλέσουν τη Βουλή και τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα να αποσύρουν τις προτάσεις νόμου που αφορούν την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης από το 63ο στο 64ο έτος ηλικίας.

  1. Οι εργαζόμενοι, μέλη της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, ενωμένοι διακηρύττουν ότι θα αντιδράσουν σε συνεργασία με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα και άλλες κοινωνικές ομάδες, για να τεθεί τέρμα σ’ αυτή τη συμπεριφορά η οποία επιχειρεί να αχρηστεύσει το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων στον αγώνα για διεκδίκηση και προστασία των κατακτήσεων τους.ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
29 Μαρτίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου