Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Ενέργειες ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ μετά την ψήφιση των μέτρων για την οικονομία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ενέργειες ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ μετά την ψήφιση
των μέτρων για την οικονομία


H ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ σε συνεργασία με την ΟΗΟ-ΣΕΚ είχαν συνεχή επαφή με την Κυβέρνηση και τους οργανισμούς για θέματα που αφορούσαν διευκρινήσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση όπως αυτά ψηφίστηκαν από την Βουλή. Ξεκαθαρίστηκαν ζητήματα όπως οι μισθοί πρόσληψης, η δημιουργία και πλήρωση κενών θέσεων, οι τοποθετήσεις στις ενιαίες κλίμακες και η παγοποίηση των προσαυξήσεων. Για την ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ το θέμα της παγοποίησης του τιμαρίθμου και των προσαυξήσεων που επιβλήθει μονομερώς υπάρχει σοβαρό θέμα και δήλωσε ότι θα διεκδικήσει την επαναφορά τους όταν κρίνει ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν προκειμένου να περιορισθεί η απώλεια στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε επίσημη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών στις 29/2/2012 ο Γενικός Διευθυντής ανέλαβε την υποχρέωση να ετοιμάσει εντός μίας εβδομάδας για υπογραφή το καθοδηγητικό πλαίσιο για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων. Δεσμεύτηκε επίσης να καθοδηγήσει τους Οργανισμούς να διαπραγματευτούν την δημιουργία Ταμείων Προνοίας για το νεοεισερχόμενο προσωπικό με εισφορές εργοδότη μέχρι το 10%. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της συνεισφοράς του 3% το οποίο θα κατατίθεται για μεν τους Οργανισμούς που έχουν Ταμεία Σύνταξης στο ενεργητικό τους και για όσους έχουν μόνο σχέδια να κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς ή να συνυπολογίζονται στους προϋπολογισμούς εφ’ όσον είναι επιχορηγημένοι από το κράτος. Για την ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εξακολουθεί να υπάρχει θέμα εγγύησης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε περίπτωση που θα υπάρξουν προβλήματα όσο αφορά το μέλλον κάποιων οργανισμών.

Ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής θα γίνεται η διαδικασία κρίσης όπως προβλέπεται στους κανονισμούς.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η αντίδραση των συντεχνιών στις οδηγίες του υπουργείου να συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς των οργανισμών η σημείωση 35 του κρατικού προϋπολογισμού που αφορά τον τρόπο αποζημίωσης των υπερωριών. Το υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα κατατεθεί στη βουλή πρόταση του υπουργικού συμβουλίου με βάση την οποία η υπερωρία θα υπολογίζεται στο μέσο όρο της κλίμακας που είναι τοποθετημένοι και που θα λύνει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση από την Βουλή θα έχει εφαρμογή για όλους. Για το σοβαρό θέμα της παγοποίησης των νέων θέσεων διορισμού και της μη αντικατάστασης των κενών θέσεων λόγω αφυπηρετήσεων το υπουργείο δεσμεύτηκε ότι για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα εξετάζει περιπτώσεις που τεκμηριώνεται η ανάγκη πρόσληψης. Συμφωνήθηκε επίσης να σταλεί εγκύκλιος με την οποία θα τονίζεται ότι οι οργανισμοί δεν θα καταφεύγουν σε νέες μορφές απασχόλησης λόγω των περιορισμών που τέθηκαν.

Συνάντηση με Υπουργό Γεωργίας

Μετά από επιστολή των Συντεχνιών πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας με αντικείμενο τους οργανισμούς που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου του και έγινε αναφορά ότι πιθανόν να κλείσουν με τον ισχυρισμό ότι έκλεισε ο κύκλος ζωής των.

Ο Υπουργός δήλωσε με έμφαση ότι τα όσα ακούστηκαν κατά καιρούς έχουν το στοιχείο της παραπλάνησης με ευθύνη πολλών. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τον καθ’ ένα ξεχωριστά η οποία συνέβαλε στο να ξεκαθαρίσει η εικόνα όπως πιο κάτω.

Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ)

Υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποζημίωση των δύο υπαλλήλων και εντολή για τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων. Ο Υπουργός ανέλαβε να ξεκαθαρίσει το θέμα του φορέα που θα καταβάλλει τις συντάξεις.

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Ο Υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των συντεχνιών ότι το Δ.Σ. του Οργανισμού δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης 4 υπαλλήλων δεν θα χρειάζεται επιχορήγηση από το κράτος κάτι που τέθηκε από την Κυβέρνηση σαν προϋπόθεση. Το υπουργείο προωθεί προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και την Βουλή σχέδιο αποζημίωσης. Οι εκπρόσωποι των Συντεχνιών εξέφρασαν αμφιβολία ότι ο οργανισμός θα είναι βιώσιμος με την διευθέτηση αυτή και εισηγήθηκαν να γίνει ενεργοποίηση πρόνοιας του νόμου για παροχή υπηρεσιών στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου. Εισηγήθηκαν επίσης την δημιουργία θυγατρικής εταιρείας ιδιωτικού δικαίου για να μπορεί πιο ευέλικτα να συνεχίσει τις δραστηριότητες του φέρνοντας σε πέρας με επιτυχία την αποστολή του Οργανισμού. Ο Υπουργός ανέλαβε να μελετήσει τις εισηγήσεις των συντεχνιών.

Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Ο.Κ.Γ.Β.)

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τις συντεχνίες ότι δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το μέλλον του Οργανισμού, ο οποίος σίγουρα θα συνεχίσει την λειτουργία του μέχρι το 2015 που έχουμε υποχρέωση για τήρηση των ποσοστώσεων Γάλακτος.

Υποσχέθηκε ότι ανεξάρτητα από τις όποιες μελλοντικές αποφάσεις θα προηγηθεί η συζήτηση και συμφωνία για την κατοχύρωση των υπαλλήλων.

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ)

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τις συντεχνίες ότι δεν υπήρξε καμιά απόφαση αλλά ούτε και πρόθεση για κλείσιμο του Οργανισμού και θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του με βάση τις αρμοδιότητες που του παρέχει ο νόμος. Τέθηκε θέμα πλήρωση της θέσης Διευθυντή που χηρεύει και υπουργός απάντησε ότι βρίσκεται προς έγκριση στη Βουλή Σ.Υ. για πρόσληψη με πενταετές συμβόλαιο.

Πέραν των πιο πάνω η ΣΗΔΗΚΕΚ βρίσκεται σε επικοινωνία με το υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της πρόθεσης για ιδιωτικοποίηση/μετοχοποίηση του Χρηματιστηρίου (ΧΑΚ). Έχει εξασφαλισθεί υπόσχεση ότι πριν την προώθηση Νομοσχεδίου θα προηγηθεί η συζήτηση για την κατοχύρωση του καθεστώτος εργασίας και των ωφελημάτων του προσωπικού.


Από την ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ


5 Μαρτίου 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου