Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Εισηγήσεις ΣΕΚ για την ανεργία και την οικονομία

Onlycy.com
March 1, 2012 
 
Υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, απλοποίηση διαδικασιών, μείωση των επιτοκίων, πάταξη αδήλωτης απασχόλησης και επέκταση του ανεργιακού είναι, μεταξύ άλλων, οι εισηγήσεις που υπέβαλε η ΣΕΚ σε συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης στις 23 Φεβρουαρίου, τις οποίες δημοσιοποιεί σήμερα.
Συγκεκριμένα καλείται η Κυβέρνηση «να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων του δημοσίου ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Παράλληλα, ζητείται η άμεση απλοποίηση πολεοδομικών, γραφειοκρατικών και άλλων διαδικασιών του δημόσιου τομέα, ώστε να βοηθηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να προχωρήσει στην ανάπτυξη.
Προτείνεται όπως η Κυβέρνηση «εκπονήσει και εφαρμόσει πολιτικές μείωσης των επιτοκίων δανεισμού, η αύξηση των οποίων τορπιλίζει κάθε είδους ανάπτυξη».
Η ΣΕΚ εισηγείται επίσης τον πολλαπλασιασμό των επιθεωρήσεων για πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης και την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων περί ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία και περί ίσης μεταχείρισης προσώπων άσχετα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.
Καλείται η Κυβέρνηση «να μελετήσει εκ νέου την προοπτική επέκτασης της περιόδου παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους 6 στους 9 μήνες για να καλυφθούν οι μακροχρόνιοι άνεργοι». Προς υποστήριξη αυτής της εισήγησης αναφέρει ότι «από την έρευνα Εργατικού Δυναμικού προκύπτει πως το δεύτερο τρίμηνο του 2011 οι άνεργοι πέραν του εξαμήνου έφθαναν στο 43.7% της συνολικής ανεργίας».
Προτείνεται η υιοθέτηση πολιτικών πράσινης ανάπτυξης, η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, η αναγνώριση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων για κατοχύρωση επαγγελμάτων και η επέκταση και αναβάθμιση των πολιτικών που σχετίζονται με τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας.
Παράλληλα, η ΣΕΚ θέτει στο τραπέζι θέμα επανεξέτασης της πολιτικής για απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες καθώς και της προσωρινής διακοπής της ροής εργαζομένων προς την Κύπρο από κράτη μέλη της ΕΕ.
Προτείνει επίσης να υποχρεούνται όσοι αναλαμβάνουν εκτέλεση έργων του δημοσίου να προσλαμβάνουν προσωπικό από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και την εξεύρεση τρόπων θεσμοθέτησης της ελληνικής γλώσσας ως απαραίτητο προσόν για την εργοδότηση προσωπικού σε τομείς των υπηρεσιών.
Μεταξύ άλλων, η ΣΕΚ ζητά την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το μέλλον των επιχειρήσεων και την περαιτέρω κατοχύρωση του θεσμικού ρόλου των συλλογικών συμβάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου