Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Αρχισε και θα συνεχισθεί η συζήτηση στη Βουλή για αφυπηρέτηση στο 64ο έτος

ΚΥΠΕ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ-Κύπρος 19/3/2012 2:40:12 μμ

Δεν μπόρεσαν σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα για τις πραγματικές συνέπειες της πρότασης νόμου, που κατέθεσαν οι βουλευτές Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους του ΔΗΣΥ, Νικόλας Παπαδόπουλος εκ μέρους του ΔΗΚΟ και ο βουλευτής Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας για παράταση στο 64ο έτος του ορίου αφυπηρέτησης δημοσίων υπαλλήλων, ως εκ τούτου η εξέταση της πρότασης αυτής θα συνεχισθεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Η πρόταση νόμου, όπως αρχικώς κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, προέβλεπε την τροποποίηση του περί συντάξεων νόμου, έτσι ώστε, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και ανεξαρτήτως άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημόσιου υπαλλήλου, περιλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Λογιστή και των βοηθών τους, από 1ης Ιανουαρίου 2012, να είναι η ηλικία των 64 ετών.

Εισάγοντας τη νομοθετική πρόταση, ο κ. Νεοφύτου την τροποποίησε προφορικώς, προκειμένου να καταστεί προαιρετική η παράταση του ορίου αφυπηρέτησης, να επεκταθεί και στους ημικρατικούς οργανισμούς και, παράλληλα, δήλωσε έτοιμος και για άλλη αλλαγή στην πρότασή του ως προς τις πληρωμές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεννόηση με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάτι που δημιούργησε πρόσθετες αντιδράσεις από βουλευτές και εκπροσώπους άλλων φορέων που προσεκλήθησαν στη συνεδρία της Επιτροπής, αλλά δεν ήσαν προετοιμασμένοι για τις νέες τροπολογίες.

Τόσο εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, όσο και του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της ΠΑΣΥΔΥ, εκφράσθηκαν αντιδράσεις για τα ζητήματα συνταγματικότητας και του ενδεχομένου αύξησης από τη νομοθετική εξουσία των κρατικών δαπανών.

Οι αυξημένες δαπάνες, όπως αναφέρθηκε, θα προκύψουν από το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται η παράταση της απασχόλησης υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων, οι αυξημένες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία με συνεπακόλουθη αύξηση των σχετικών συντάξεων, το ενδεχόμενο πλήρωσης με νέους υπαλλήλους κάποιων από τις θέσεις των προγραμματιζομένων για τον Δεκέμβριο του 2012 αφυπηρετήσεων, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται και η ανεργία, κυρίως στους νέους του τόπου.

Κατόπιν μακράς συζήτησης, με έντονες αντιπαραθέσεις, από κυβερνητικής πλευράς δηλώθηκε η αντίθεση σε οποιαδήποτε παράταση ορίου αφυπηρέτησης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και συνεισηγητής της πρότασης νόμου, Νικόλας Παπαδόπουλος, διέκοψε την εξέταση του νομοθετήματος, δηλώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί και νέα συνεδρία για το θέμα αυτό σε ευθετότερο χρόνο, για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος ρύθμισης του ζητήματος.

Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, ο Θεοφάνης Τρύφωνος ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών ότι αυτό που επιχειρείται να γίνει συνεπάγεται γενική τροποποίηση της νομοθεσίας περί διάλογο με τους Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάτι που δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον αναγκαίο κοινωνικούς εταίρους και τους εργαζομένους, στους οποίους ανήκει το Ταμείο.

(ΚΥΠΕ/ΝΜΑ/ΜΜ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου