Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Έντονη διαφωνία ΕΠΟΕΤ για το δάνειο από Cyta

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) με ανακοίνωση της εκφράζει τη δυσαρέσκειά και την έντονη διαφωνία της για τη πρόθεση της κυβέρνησης να ζητήσει οικονομική στήριξη από τα αποθεματικά της Cyta και από το Ταμείο του Σχεδίου Σύνταξης των υπαλλήλων του Οργανισμού, με την αγορά χρεογράφων του δημοσίου.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνδικαλιστική οργάνωση θεωρεί ότι «η αφαίρεση αποθεματικού από τον Οργανισμό θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του και παράλληλα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά του».

 «Με την απόφαση του Συμβουλίου της Cyta για δανεισμό του κράτους με επιπλέον €101 εκ. το τελικό ποσό άμεσης εκταμίευσης από τα αποθεματικά της Cyta προς το κράτος θα ανέλθει στα €152 εκ. (€101 εκ. για δανεισμό + €37 εκ. μέρισμα του 2012 + €14 εκ. ΦΠΑ του τριμήνου που έληξε τον Μάιο του 2012)», αναφέρεται.

 Σημειώνεται ότι «ακόμη προβληματισμός δημιουργείται από το γεγονός ότι για να υλοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με το δανεισμό του κράτους με €101 εκ., η Cyta θα πρέπει να αποπληρώσει δάνεια Θυγατρικών της, προκειμένου να αποδεσμευτούν καταθέσεις της, που έχουν δοθεί ως εξασφάλιση για σύναψη των εν λόγω δανείων.

 «Η ενέργεια αυτή υπολογίζεται ότι θα έχει πρόσθετη επίπτωση μερικών εκατομμυρίων», προστίθεται στην ανακοίνωση. Αναφέρεται, επίσης, ότι «είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, η Cyta, εδώ και μια δεκαετία έχει συνεισφέρει στα Κρατικά Ταμεία πέραν των €600 εκ. υπό μορφή μερισμάτων, πράγμα που δεν έχει γίνει για κανένα άλλο Ημικρατικό Οργανισμό».

 Η Οργάνωση σημειώνει ακόμη ότι «μέχρι και πρόσφατα η Cyta όπως και όλοι οι Ημικρατικοί Οργανισμοί κατέβαλλαν φορολογία επί των κερδών 25% αντί 10% που πλήρωναν οι υπόλοιπες εταιρείες προς το κράτος. Η εν λόγω στρέβλωση διορθώθηκε μετά από δικές μας παρεμβάσεις».

 «Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η Cyta εφαρμόζοντας τη νομοθεσία για τη μερισματική πολιτική θα δώσει μέρισμα και για το 2012 ύψους €37 εκ. Δεν μπορεί όμως η Cyta να θεωρείται αποκλειστικός αρωγός της κυβέρνησης, η οποία όφειλε να προϋπολογίσει και να προγραμματίσει ορθά τις δημοσιονομικές της ανάγκες», προσθέτει.

 Αναφέρει περαιτέρω ότι «το πλέον απαράδεκτο από πλευράς κυβέρνησης είναι η πρόθεσή της να αφαιμάξει και το Ταμείο Σύνταξης των εργαζομένων της Cyta, προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα του κράτους, ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του Ταμείου».

 «Φαίνεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Cyta να μην προχωρήσει με δανεισμό του κράτους από τα αποθεματικά του Ταμείου Σύνταξης, δεν ήταν αρκετή. Η κυβέρνηση με νέα επιστολή της ζητά δανεισμό του κράτους και από το Ταμείο Σύνταξης ενέργεια που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

 Προστίθεται ότι «η πρακτική της κυβέρνησης να αποτείνεται επιλεκτικά και μεμονωμένα προς την πλευρά της Cyta για κάλυψη των δικών της οικονομικών ελλειμμάτων, δημιουργεί κινδύνους και συμπαρασύρει τον Οργανισμό σε περιπέτειες με απρόβλεπτες οικονομικοκοινωνικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας αλλά και της κυπριακής κοινωνίας».

 Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), καταλήγει η ανακοίνωση, « δηλώνει πως δεν θα μείνει απαθής στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών που θέτουν σε κίνδυνο από τη μια την ευρωστία του Οργανισμού και από την άλλη τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων των εργαζομένων της Cyta».

πηγή: ikypros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου