Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Ο ΘΟΚ απολύει εργαζόμενους για να δώσει τις υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα.

Χωρίς καμιά διαβούλευση με τις συντεχνίες και επικαλούμενοι παλιές αξιολογήσεις, το Δ.Σ. του ΘΟΚ αποφάσισε παράνομα να απολύσει 3 καθαρίστριες και ταυτόχρονα να αναθέσει τον καθαρισμό στον ιδιωτικό τομέα.

 Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ έχοντας υπόψη κάποια πληροφόρηση απέστειλε επιστολή ζητώντας να μην παρθούν τελικές αποφάσεις και τετελεσμένα, χωρίς πρώτα να γίνει διαβούλευση όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς, τις Νομοθεσίες και τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Το Δ.Σ. του ΘΟΚ δεν ανταποκρίθηκε παρακάμπτοντας τις διαδικασίες. Αντί αυτού, το Δ.Σ. επικύρωσε προηγούμενη απόφαση που πάρθηκε εν αγνοία των συντεχνιών με την οποία ρίχνει στην ανεργία 3 καθαρίστριες.

Η επίκληση παλιών αξιολογήσεων είναι η δικαιολογία και η επικάλυψη για εφαρμογή πολιτικής ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας καθαρισμού. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ουδέποτε δόθηκε οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή προειδοποίηση στις εργαζόμενες ότι κινδύνευαν να απολυθούν λόγω κακών αξιολογήσεων.

 Οι εργαζόμενοι στο ΘΟΚ πραγματοποίησαν αυθόρμητα στάση εργασίας ζητώντας ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. Ταυτόχρονα, οι συντεχνίες ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων θεωρώντας την απόφαση του Δ.Σ. παράτυπη και παράνομη.

Από τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

24 Ιουλίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου