Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Άμεση και πιστή εφαρμογή του Μνημονίου ζητά ο Διοικητής


Αποτελεί το εχέγγυο για την επάνοδο της οικονομικής σταθερότητας


φιλελευθερος

Άμεση και πιστή εφαρμογή του Μνημονίου ζητά ο Διοικητής

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εκτίμησε ότι η καταρχήν συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα «είναι η καλύτερη που μπορούσε να επιτευχθεί υπό τις περιστάσεις».
Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εκτίμησε ότι η καταρχήν συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα «είναι η καλύτερη που μπορούσε να επιτευχθεί υπό τις περιστάσεις».
Λευκωσία: Η άμεση εφαρμογή της τελικής συμφωνίας που θα προκύψει με την Τρόικα και η πιστή υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2013 αποτελούν τα εχέγγυα για την επάνοδο της οικονομικής σταθερότητας, τόνισε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκος Δημητριάδης.

Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την κυπριακή οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο κ. Δημητριάδης επανέλαβε πως «η πλήρης εξυγίανση και ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για επιστροφή της οικονομίας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και μείωση του ποσοστού ανεργίας».

Ο κ. Δημητριάδης χαιρέτισε την κατ’ αρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Τρόικα την περασμένη βδομάδα μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις από μέρους της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και την ευρύτερη πολιτική συναίνεση που ακολούθησε της συμφωνίας αυτής.

«Η γενική μας εκτίμηση για τη συμφωνία είναι ότι είναι η καλύτερη που μπορούσε να επιτευχθεί υπό τις περιστάσεις», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «η πιστή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής αποτελεί την ισχυρή βάση για σταδιακή ανατροπή των αρνητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν στην κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια ως απότοκο της κρίσης χρέους στη ζώνη του ευρώ».

Σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, «πρωταρχικός μας στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενισχύοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα μας, η οποία θα θέσει τις βάσεις για την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας».

Ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε πως η κατάσταση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα μέσα του 2011, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων για τα δανειακά χαρτοφυλάκια στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και των απωλειών από την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, προσθέτοντας δε πως «οι οικονομικές διασυνδέσεις με την ελληνική οικονομία συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, η δε συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο έχει σοβαρό αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη».

Σημείωσε ακόμη πως οι αρνητικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα υποχρέωσαν τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες να ζητήσουν οικονομική στήριξη από το κράτος και οδήγησαν την κυβέρνηση να προσφύγει στο Μηχανισμό Στήριξης της ΕΕ.

Υπενθυμίζοντας ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε ύφεση από το τρίτο τρίμηνο του 2011, ο κ. Δημητριάδης είπε πως η συνεχιζόμενη μείωση της παραγωγής προέρχεται από τη μεγάλη συρρίκνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως των κατασκευών, καθώς και της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης, κάτι που, όπως είπε, «αντανακλάται σε μια συνεχή και σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε πρωτοφανή για την Κύπρο επίπεδα».

Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για την οικονομική δραστηριότητα, όπως παρουσιάζονται στον κατατεθειμένο προϋπολογισμό, αντανακλούν την επίδραση των μέτρων που έχουν περιληφθεί.

«Θα πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι η άμεση υιοθέτηση και αυστηρή υλοποίηση των μέτρων αυτών θα βοηθήσει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης καθώς και στην εξάλειψη της αβεβαιότητας στηρίζοντας μεσοπρόθεσμα την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας», τόνισε.

Ο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας τόνισε ακόμη πως «θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις όποιες εξελίξεις συντελούνται στην οικονομική δραστηριότητα από την εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης και σε συνεργασία με την Τρόικα να προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθώσεις/αναπροσαρμογές όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο».

Καταλήγοντας, ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε πως «καθοριστικό παράγοντα στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την κυπριακή οικονομία θα διαδραματίσει η επίτευξη συναίνεσης, στην οποία προσβλέπω και ευελπιστώ από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου