Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

YΠOIK: Πλειάδα αναπτυξιακών μέτρων

Τη δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επαναφορά του σχεδίου απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων, τη δημιουργία πράσινου ταμείου, καθώς και τη δημιουργία ενός ή και περισσότερο καζίνων στην Κύπρο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πακέτο προτεινόμενων μέτρων τόνωσης της ανάπτυξης που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών.

Το εκτεταμένο έγγραφο, που καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας, παρουσίασε ο ΓΔ του ΥΠΟΙΚ, Χρίστος Πατσαλίδης στα πολιτικά κόμματα.

Για τον τομέα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων προτείνεται η αναθεώρηση παρουσίασης που να αναδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως κέντρο παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Θα γίνει ιεράρχηση μεγάλων έργων του ιδιωτικού τομέα με βάση τα κριτήρια ωριμότητας, της συνεισφοράς στην ανάπτυξη και απασχόληση για τα οποία απαιτούνται στρατηγικοί επενδυτές. Επιπρόσθετα, το ΥΠΟΙΚ θα ετοιμάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για ενημέρωση επενδυτών με αξιοποίηση όλων των μέσων που είναι στη διάθεσή του, όπως παρουσιάσεις (roadshows), εκδηλώσεις στην Κύπρο και μέσω του διαδικτύου.

Προτείνεται, επίσης, αξιολόγηση και βελτίωση του θεσμού μονοθυρικής πρόσβασης (One Stop-shop) με μελέτη του ενδεχομένου υιοθέτησης του τρόπου λειτουργίας του ΚΕΠ, έτσι ώστε να περιλάβει και την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών.

Στον τομέα της αξιοποίησης νέων επενδυτικών ευκαιριών, στο έγγραφο αναφέρεται ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση ο μηχανισμός που θα αξιολογεί προτάσεις επενδυτών με μεγάλο ενδιαφέρον σε εξειδικευμένους τομείς.

Ακόμη, προτείνεται η προώθηση μηχανισμού χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης, μέσω της παροχής εγγυήσεων, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ο Μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί στο πρότυπο της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE και θα συνίσταται στη δημιουργία ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου, το οποίο θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και θα παραχωρεί εγγυήσεις προς τις εμπορικές τράπεζες για παραχώρηση δανείων προς τις ΜΜΕ με ανταγωνιστικά επιτόκια. Για το σκοπό αυτό, θα συναφθεί δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για τον τομέα των κατασκευών προτείνεται η μεταρρύθμιση του ``αναχρονιστικού`` όπως χαρακτηρίζεται φορολογικού συστήματος ακίνητης ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να διευρυνθεί η φορολογική βάση, να αυξηθεί η συμμόρφωση των πολιτών με τη καταβολή φόρων. Για τον σκοπό αυτό τίθεται ως χρονοδιάγραμμα η 15η Μαρτίου για τη ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων προκειμένου να ετοιμαστεί η υποβολή πλαισίου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Εσωτερικών ανάλαβε να ετοιμάσει πλάνο εργασίας σε σχέση με τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας που δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια. Προτείνεται ακόμη το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης που αποσκοπεί στη φορολόγηση του οφέλους που προκύπτει λόγω ένταξης για πρώτη φορά εκτάσεων γης σε καθορισμένη ζώνη ανάπτυξης ή από ανάπτυξη ήδη καθορισμένων συντελεστών ανάπτυξης σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν εκτός Ζώνης Ανάπτυξης ή από διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεών της.

Αναφορικά με τον τουρισμό, το ΥΠΟΙΚ εξετάζει τη δημιουργία ενός ή περισσότερων καζίνων στο πλαίσιο εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, ενώ υπενθυμίζεται η γενική συμφωνία με την Hermes Airports για αύξηση της τουριστικής κίνησης, κυρίως από νέους προορισμούς, μέσω της μείωσης των επιβατικών τελών.

Σε σχέση με τις Κυπριακές Αερογραμμές αναφέρεται ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να αποκλείεται η διάθεση πλειοψηφικού πακέτου σε ιδιώτη επενδύτη, όπως είχε άλλωστε εξαγγείλει χθες και ο ΥΠΟΙΚ.

Αναφορικά με τα πολεοδομικά κίνητρα και τις μικτές αναπτύξεις μελετάται η επίσπευση των διαδικασιών παραχώρησης πολεοδομικών κινήτρων σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Περαιτέρω, προτείνεται η επιταχυνόμενη απόσβεση (20% για μηχανήματα και 7% για βιομηχανικά κτίρια) σε ό,τι αφορά επενδύσεις από το 2012 και για τα επόμενα τρία χρόνια. Προτείνεται ακόμη η κατάργηση της λογιζόμενης διανομής κερδών όσον αφορά ποσά που επενδύθηκαν ως προσθήκες στα πάγια ενεργητικά στοιχεία για σκοπούς της επιχείρησης, εξαιρουμένων των μη εμπορικών αυτοκινήτων, μηχανογραφικού εξοπλισμού και των κτιρίων. Το μέτρο αυτό θα ισχύει για περίοδο 3 ετών και θα αφορά μόνο κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Το ΥΠΟΙΚ προτείνει ακόμη την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για αγορά πρώτης κατοικίας, με επέκταση του σχεδίου και για αγοραστές εξωτερικού.

Στην κατηγορία του εταιρικού φόρου προτείνεται η ενοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που κυπριακή εταιρεία δανείζεται για να συνεισφέρει στο κεφάλαιο άλλης κυπριακής εταιρείας για να χρηματοδοτηθούν οι εμπορικές της δραστηριότητες, ενώ απαιτείται τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά οι μισθωτοί κυπριακών εταιρειών που απασχολούνται στο εξωτερικό.

Σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος, προτείνεται η απαλλαγή διευθυντών ή μετόχων μη μονίμων κατοίκων Κύπρου από τη φορολόγηση πάνω στο όφελος που προκύπτει λόγω λήψης άτοκων δανείων από την εταιρεία τους και που ισοδυναμεί με 9% ετήσια επί του δανείου.

Στον τομέα των συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας προτείνεται η ενίσχυση της μονάδας του ΥΠΟΙΚ που χειρίζεται τα θέματα αυτά, ενώ γίνεται εισήγηση για θεσμοθέτησης ετήσιας σύσκεψης μεταξύ του ΥΠΟΙΚ, του CIPA, του ΣΕΛΚ, του Δικηγορικού Συνδέσμου και άλλων συνδέσμων για αυτό το θέμα. Προτείνεται ακόμη η δημιουργία ειδικής επιτροπής από φορολογικούς συμβούλους με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου και άμεσης ανταπόκρισης σε αλλαγές που θεσμοθετούν ανταγωνίστριες χώρες.

Επιπρόσθετα, το ΥΠΟΙΚ προτείνει την αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε εταιρείες στην αεροναυτιλιακή βιομηχανία, με στόχο τη μη καταβολή ΦΠΑ κατά τη εισαγωγή ιδιωτικών σκαφών στη Δημοκρατία και την καταβολή του με την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη, προτείνεται η δημιουργία πράσινου ταμείου, το οποίο θα δημιουργηθεί από τη αξιοποίηση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου (μετά το 2013). Το 50% των εσόδων θα διατίθεται για διάφορους περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Στον ίδιο τομέα, έχει ήδη υιοθετηθεί η επίσπευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το ΥΠΟΙΚ επαναφέρει το σχέδιο απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων και αντικατάστασής τους με οικολογικά. Το σχέδιο θα επαναληφθεί το 2012 με προϋπολογισμό ύψους 3 εκ. ευρώ.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται η απόφαση του Υπουργικού για ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ, ενώ προτείνονται η δημιουργία δικαστηρίων επίλυσης εμπορικών διαφορών, η συγκεκριμενοποίηση της πολιτικής παραχώρησης άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν κατοικία αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Στον τομέα των υποδομών και των δημοσίων επενδύσεων, προτείνεται η θέσπιση διαφανών κριτηρίων αξιολόγησης που λαμβάνουν υπόψη πέραν του δημοσιονομικού κόστους και των επιπτώσεων στην οικονομία και στην απασχόληση. Θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ωριμότητας του έργου, ενώ για μεγάλα έργα θα γίνεται αξιολόγηση στη βάση ανάλυσης κόστους-οφέλους, καθώς και οικονομική ανάλυση.

Σε σχέση με τις ιδιωτικές επενδύσεις, πέραν των μεγάλων έργων που έχουν αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται προς αδειοδότηση, προτείνεται η ετοιμασία νέου καταλόγου ώριμων έργων στη βάση κριτηρίων με σημαντικότερη συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία. Προτεραιότητα θα δίνεται στην απασχόληση, καινοτομία, στον τουρισμό, της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το Περιβάλλον και την Πληροφορική.

Προτείνεται ακόμη η σύσταση Εδικής Υπηρεσίας στο Γραφείο Προγραμματισμού για διαχείριση των έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPP).

sigmalive

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου