Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Αποφάση απεργιακών συνελεύσεων εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία

Προς
Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου

Κύριοι,

Οι Απεργιακές Συνελεύσεις των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2012, αφού ενημερώθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων, για τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι και σήμερα, αποφάσισαν να σας διαβιβάσουν τα ακόλουθα :

· Να σας καλέσουν να αποδεχτείτε την Μεσολαβητική Πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, που προνοούσε την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης και την διευθέτηση των εκκρεμούντων ζητημάτων, που πηγάζουν από το Μνημόνιο Συμφωνίας για την Οικοδομική.

· Να σας ενημερώσουν για ακόμα μια φορά, ότι από αύριο 15 Φεβρουαρίου 2012, όπου υπάρχουν υπεργολάβοι, που ασχολούνται με εργασίες, όπως κτίσιμο τούβλων, τοποθέτηση δαπέδων, σουβάδων και επενδύσεων, θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τους χώρους εργασίας ,γιατί εφόσον το Μνημόνιο για την Οικοδομική δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην πράξη, η πρόσληψη υπεργολάβων για τέτοιου είδους εργασίες, αποτελεί παραβίαση του άρθρού 27 της Συλλογικής Σύμβασης.


· Να σας καλέσουν να αποσύρεται άμεσα την επιστολή σας, ημερομηνίας 23ης Δεκεμβρίου 2011, που αναφέρεται στην απόφαση σας ,για μη καταβολή της τιμαριθμικής αύξησης για το 2012. Η ενέργεια σας αυτή, αποτελεί παραβίαση της Ειδικής Συμφωνίας μεταξύ ΟΕΒ και των Ομοσπονδιών ΠΕΟ και ΣΕΚ, της Συλλογικής Σύμβασης και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

· Να ενεργήσετε ούτως ώστε, να σταματήσει άμεσα το συνεχιζόμενο κύμα απολύσεων εργαζομένων στην Βιομηχανία, από μεγάλη μερίδα Εργοληπτών και μελών σας, κατά παράβαση της Συλλογικής Σύμβασης και της Εργατικής Νομοθεσίας και την αντικατάσταση τους με εργαζόμενους από άλλες χώρες, με εξευτελιστικά μεροκάματα και όρους εργασίας.

· Να διαφοροποιήσετε την απαθή στάση που επιδεικνύετε, για την συνεχιζόμενη από μεγάλη μερίδα εργοληπτών και μελών σας, παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης, που συνυπογράφουμε στην Οικοδομική Βιομηχανία.

· Να σας δηλώσουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι στην Οικοδομική Βιομηχανία με τις κινητοποιήσεις μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα αναδείξουμε το μεγάλο πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού, που έχει καταντήσει μάστιγα για τους εργαζόμενους και για πολλούς εργολήπτες τους κλάδου και να σας καλέσουμε να συνταχθείτε μαζί μας, σε αυτή την προσπάθεια.

· Να αφήσετε κατά μέρος τους ψιθύρους, που αφήννετε σκόπιμα να διαρρέουν , για δήθεν μη ισχύ της Συλλογικής Σύμβασης του κλάδου, επειδή έχει περάσει ένας χρόνος από την λήξη της. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, δείχνει και τις πραγματικές προθέσεις σας, που έχουν σαν στόχο την κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης του κλάδου και την εισαγωγή αναρχίας στις εργασιακές σχέσεις , παραβλέποντας τις συνέπειες που θα υπάρξουν.

· Τέλος να σας αναφέρουμε, ότι οι Απεργιακές Συνελεύσεις, εξουσιοδότησαν εκ νέου τα Διοικητικά Συμβούλια των Συντεχνιών μας, να επεκτείνουν τα μέτρα όποτε κρίνουν αναγκαίο και παράλληλα να ανταποκριθούν σε οποιονδήποτε κάλεσμα της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης και την επίλυση των υπολοίπων προβλημάτων, που εκκρεμούν στην Οικοδομική Βιομηχανία.

Οι Απεργιακές Συνελεύσεις των Εργαζομένων
14 Φεβρουαρίου 2012

1 σχόλιο:

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


  Προς
  Έντιμη Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους


  Αξιότιμη Κυρία


  Οι Απεργιακές Συνελεύσεις των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2012, αφού ενημερώθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων,για τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι και σήμερα, αποφάσισαν να καλέσουν την Κυβέρνηση μέσω Σας για τα ακόλουθα:


  Στα Έργα του Δημοσίου, ως ο κύριος εργοδότης, να υποχρεώνει όλους τους εργολάβους που αναλαμβάνουν τα έργα, να προσλαμβάνουν αριθμό ανέργων από την Δημόσια Υπηρεσία Ανέργων για εκτέλεση των εργασιών, για να περιοριστεί έτσι το πρόβλημα της ανεργίας στον κλάδο.

  Η Κυβέρνηση να διαφοροποιήσει τον τρόπο κατακύρωσης των προσφορών στα έργα του Δημοσίου, με στόχο οι προσφορές να κατακυρώνονται, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες και όχι μόνο την πιο χαμηλή προσφορά, π.χ. να λαμβάνεται υπόψη το πόσο κοντά στην πραγματικότητα, είναι οι τιμές μονάδος που περιέχονται σε μία προσφορά, καθώς επίσης και η προηγούμενη συμπεριφορά τους, έναντι των Εργατικών Νομοθεσιών και των Συλλογικών Συμβάσεων.

  Η Κυβέρνηση να υλοποιήσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους Προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και να εφαρμόσει πρακτικές για χρησιμοποίηση της Ανάπτυξής σαν εργαλείο για την μείωση της Ανεργίας.

  Η Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, να ενεργήσει άμεσα για να ανανεωθεί η Συλλογική Σύμβαση και να επιλυθούν τα υπόλοιπα προβλήματα που εκκρεμούν στην Οικοδομική Βιομηχανία.

  Το Υπουργείο Εργασίας, να εργαστεί για την εφαρμογή του Νόμου για την ίση μεταχείριση εργαζομένων στην απασχόληση, ανεξάρτητα από την χώρα καταγωγής τους. Με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της εργοδότησης Κοινοτικών Εργαζομένων με εξευτελιστικούς όρους απασχόλησης που μας προσβάλει σαν κοινωνία και δημιουργεί το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων και εργαζομένων.

  Η Κυβέρνηση να εργαστεί σε συνεργασία με τις Συντεχνίες και την ΟΣΕΟΚ για να εξεύρει πρακτικούς τρόπους ελέγχου των νεοεισερχομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία με στόχο την έκδοση ειδικής ταυτότητας σε αυτούς. Βασικές προϋποθέσεις για το πιο πάνω να αποτελούν τα επαγγελματικά προσόντα του νεοεισερχομένου, η γνώση της επίσημης γλώσσα του κράτους και η ταχύρυθμη εκπαίδευση σε ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας.

  Οι Απεργιακές Συνελεύσεις των Εργαζομένων  14 Φεβρουαρίου 2012

  ΑπάντησηΔιαγραφή