Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Προειδοποιητική στάση εργασίας στο κολλέγιο τουρισμού

Λευκωσία 17 Φεβρουαρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το προσωπικό του Κολλεγίου Τουρισμού μέλη της ΠΑ.Σ.Ε.Υ-Π.Ε.Ο κατήλθε σε ολοήμερη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012, λόγω της μη καταβολής του 13ου μισθού του 2011 και της μονομερούς απόφασης της εργοδοτικής πλευράς για αποκοπή του 30% του μισθού του Ιανουαρίου 2012 καθώς και της άρνησης της να αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση ως  προς την ημερομηνία καταβολής των οφειλομένων στο προσωπικό και να προσέλθει σε διάλογο στα πλαίσια του Υπουργείου Εργασίας.

Οι προαναφερθείσες ενέργειες της εργοδοτικής πλευράς επισυνέβησαν αμέσως μετά την εξασφάλιση έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη μεταβίβαση των εργασιών του Κολλεγίου.
Πέραν των πιο πάνω οφειλών του Κολλεγίου προς το προσωπικό, η ιδιοκτήτρια εταιρεία συνεχίζει να μην καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ταμείο Προνοίας και τη Συντεχνία, που παρακρατεί από το προσωπικό παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις των εργαζομένων προς τη Διεύθυνση του Κολλεγίου.

Επιπλέον, η μέχρι τώρα ιδιοκτήτρια εταιρεία του Κολλεγίου Τουρισμού έχει πρόσφατα προχωρήσει στη μεταβίβαση του Κολλεγίου σε τρίτη εταιρεία χωρίς την απαραίτητη έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού ή/και τους αντιπροσώπους του,   ως προς τις νομικές και οικονομικές συνέπειες της μεταβίβασης όπως προβλέπεται ρητά  από την κείμενη νομοθεσία και χωρίς να αναλάβει αλληλεγγύως την ευθύνη ως προς τις οφειλόμενες υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, πως η τέως ιδιοκτήτρια εταιρεία του Κολεγίου έχει πρόσφατα συνάψει συμφωνία ενοικίασης των υφιστάμενων κτιριακών της εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διάρκειας 10 χρόνων, με το Πανεπιστήμιο να είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένα αρκετά μεγάλο ποσό ετησίως.  Όμως η Διεύθυνση του Κολλεγίου επικαλείται οικονομική αδυναμία να εκπληρώσει τις οφειλόμενες  υποχρεώσεις της θέτοντας το εργασιακό μέλλον του προσωπικού σε κίνδυνο.

Παγκύπρια Συντεχνία Εργαζομένων στις Υπηρεσίες-ΠΕΟ
ΠΑΣΕΥ  ΠΕΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου