Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Υπομένουν τα πάντα οι Κύπριοι, παρά να χάσουν τη δουλειά τους. Οργιάζει η εκμετάλλευση των εργαζομένων σύμφωνα με έκθεση επιτρόπου διοικήσεως

Λευκωσία: Ο φόβος και η εργασιακή ανασφάλεια κατέλαβαν όλους τους Κύπριους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εάν εργοδοτούνται σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η Επίτροπος Διοικήσεως ως Αρχή Ισότητας διαπιστώνει στην Ετήσια Έκθεσή της, ότι την τελευταία διετία, οι εργαζόμενοι εξαιτίας της ανασφάλειας που νιώθουν στην εργασία τους, αποφεύγουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και ανέχονται, με όποιο κόστος την καταπάτηση εργασιακών όρων και προϋποθέσεων αφού θεωρούν ότι μόνο με αυτό τον τρόπο δεν θα περάσουν στην ανεργία. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι κατά το 2014 υπεβλήθη μόνο μια καταγγελία από συνδικαλιστικό φορέα προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Άλλη απόδειξη το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις καταγγελίες που υποβάλλονται πλέον προέρχονται από δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία τους από ό,τι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι τα τελευταία δύο χρόνια μόνο κατά μονάδες αντιδρούν στις σε βάρος τους αδικίες.

Η Ελίζα Σαββίδου κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό μετά τη διαπίστωση ότι από το 2013 και μετά καταγράφεται σημαντική μείωση στον αριθμό των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Αρχή ισότητας για διερεύνηση. «Ο ορατός κίνδυνος απώλειας της θέσης εργασίας, οδηγεί τους εργαζόμενους να επιλέγουν να ανεχθούν την υφιστάμενη κατάσταση ανισότητας στον χώρο εργασίας τους παρά να την καταγγείλουν» αναφέρει η Επίτροπος.

Αναλυτικά, το 2007 η Αρχή διερεύνησε 115 καταγγελίες, το 2008, 93 καταγγελίες, το 2009 103 καταγγελίες, το 2010 η Αρχή διερεύνησε 121 καταγγελίες, το 2011 144 καταγγελίες και το 2012 106. Τα έτη 2013 και 2014 ο αριθμός των καταγγελιών μειώθηκε δραματικά και έπεσε στις 63 και 62 καταγγελίες αντίστοιχα.

● Ούτε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις  αντιδρούν, διαπιστώνει η Επίτροπος Διοικήσεως.

● Από τις 62 καταγγελίες μόνο 10 αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια.
Απτή απόδειξη των συνεπειών της κρίσης

Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγγελιών που λήφθηκαν, το οποίο ανήλθε στο 84%, στρέφεται κατά του δημόσιου τομέα, ενώ οι καταγγελίες κατά του ιδιωτικού τομέα, στον οποίο κατά κύριο λόγο σημειώνονται τόσο παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας όσο και παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ήταν μόνο 16%.
 
Ο υπό αναφορά μειωμένος αριθμός των καταγγελιών της τελευταίας διετίας, συνιστά, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής Ισότητας, «απτή απόδειξη των αρνητικών συνεπειών της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που διανύει η Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια».

Η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, ο περιορισμός του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, η αύξηση του ποσοστού μερικής απασχόλησης, το καθημερινό άγχος των εργαζομένων να διατηρήσουν με όποιο κόστος την εργασία τους, αποτέλεσαν παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση του αριθμού των καταγγελιών». 

● Κατά 63% οι καταγγέλλοντες ήταν άνδρες και κατά 33% γυναίκες.
● Μία ομάδα προσώπων υπέβαλε επίσης παράπονο. 
● Mία καταγγελία υπεβλήθη από διεμφυλικό άτομο. 
● Από τα 62 άτομα που υπέβαλαν καταγγελίες, τα 53 ήταν Ελληνοκύπριοι, ένα άτομο κυπριακής καταγωγής, τέσσερις Ευρωπαίοι πολίτες και τέσσερις πολίτες τρίτων χωρών. 
● 32 καταγγελίες αφορούσαν διάκριση λόγω φύλου. 
● 15 καταγγελίες για διάκριση λόγω αναπηρίας και ειδικών αναγκών. 
● 6 καταγγελίες διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής. 
● 3 καταγγελίες διάκριση λόγω ηλικίας.  
● 3 καταγγελίες διάκριση λόγω γλώσσας. 
● 1 καταγγελία διάκριση λόγω θρησκείας.  
● 2 καταγγελίες αφορούσαν διακρίσεις λόγω εμφάνισης. 
● Στις 54 από τις 62 περιπτώσεις η καταγγελία αφορούσε τον τομέα της απασχόλησης. 
● 52 καταγγελίες αφορούσαν τον δημόσιο τομέα και μόνο 10 τον ιδιωτικό.
● 32 καταγγελίες αφορούσαν διακρίσεις λόγω φύλου.

32 καταγγελίες σε βάρος γυναικών

Σε ότι αφορά τις 32 καταγγελίες που έγιναν για υποθέσεις διακρίσεων σε βάρος γυναικών, κυρίως στον εργασιακό τομέα, οι έξι ήταν διακρίσεις λόγω οικογενειακής κατάστασης, 4 αφορούσαν απόλυση εγκύου, 3 διακρίσεις λόγω επιδόματος μητρότητας, 3 διάκριση λόγω μητρότητας/εγκυμοσύνης, 3 καταγγελίες αφορούσαν παρενόχληση και άλλες 3 σεξουαλική παρενόχληση, ενώ δύο καταγγελίες αφορούσαν διάκριση στην πρόσληψη, ανέλιξη, μισθοδοσία και επαγγελματική κατάρτιση. 

«Επιδεκτικοί στις διακρίσεις»
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στην Αρχή Ισότητας, «συνεχίστηκε η πτωτική τάση στον αριθμό των καταγγελιών που υποβάλλονται και η οποία ξεκίνησε το 2012», αναφέρει η Ελίζα Σαββίδου και προσθέτει: «Πρόκειται για φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση και τις σοβαρές επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας, όπως είναι η απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η ανεργία. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στις αρχές ισότητας άλλων κρατών-μελών της ΕΕ που βίωσαν έντονα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται σήμερα πιο ανεχτικοί στην όποια εκμετάλλευση και πιο επιδεκτικοί στις διακρίσεις μπροστά στον κίνδυνο απώλειας της θέσης εργασίας τους».

Δυστυχώς, και κατά το 2014 «οι οργανωμένοι φορείς, όπως είναι οι επαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος να καταγγέλλουν εκπροσωπώντας τα μέλη τους, κρούσματα διακρίσεων στο χώρο της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κατά το 2014 μόνο μια καταγγελία υποβλήθηκε από οργανωμένο φορέα». 


Γράφει: Μαριλένα Παναγή - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/289991/orgiazei-i-ekmetallefsi-ton-ergazomenon-ti-deichnei-ekthesi#sthash.ELleniY1.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου