Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Τα εργασιακά θέματα στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΗΚ και οι γενκές θέσεις της ΣΕΚ

Στο Υπουργικό τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τα εργασιακά της Cyta
Προνοεί πλήρη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων
www.newzup.com
Πλήρη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων προνοεί το νομοσχέδιο για τα εργασιακά της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), το οποίο θα κατατεθεί τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως δήλωσαν στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές.
Η έγκριση του νομοσχεδίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
Καθώς οι εργαζόμενοι ζητούσαν τη μαζική μίσθωση (δηλαδή οριστική εργοδότηση των εργαζομένων στη νέα ιδιωτική Cyta, χωρίς το δικαίωμα του επενδυτή να τους επιστρέψει πίσω στην κρατική ΑΤΗΚ), αρμόδια πηγή δήλωσε ότι μέσα στο νόμο για τα εργασιακά ενισχύθηκαν οι πρόνοιες που θωρακίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα των εργαζομένων, πέραν από την απόφαση που πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Αυγούστου του 2014, όταν ενέκρινε το νόμο για την αποκρατικοποίηση της Cyta.
Θεωρείται ότι με τις αλλαγές αυτές καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό το αίτημα των συντεχνιών για μαζική μίσθωση των υπαλλήλων που θα επιλέξουν να εργαστούν στην ιδιωτική Cyta με άδεια άνευ απολαβών.
Ειδικότερα, οι δύο πρόνοιες που διασφαλίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα των εργαζομένων αφορούν στο ότι οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να εργαστούν στην ιδιωτική Cyta με άδεια άνευ απολαβών θα εργοδοτούνται σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης, δηλαδή θα διατηρήσουν τον ίδιο μισθό και ωφελήματα με τα οποία εργάζονταν στην κρατική ΑΤΗΚ.
Επιπλέον, στην περίπτωση που ο επενδυτής αποφασίσει να επιστρέψει στην κρατική ΑΤΗΚ κάποιους από τους υπαλλήλους που εργάζονται με άδεια άνευ απολαβών στην Cyta, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη βάση των προνοιών του περί τερματισμού απασχολήσεως νόμου. Σημειώνεται ότι στον αρχικό σχεδιασμό ο ιδιώτης επενδυτής θα μπορούσε μετά την πάροδο 24 μηνών μετά τη μεταφορά των μετοχών να επιστρέψει στην κρατική ΑΤΗΚ όσους υπαλλήλους δεν δικαιολογούνται από το επιχειρηματικό του σχέδιο. Έτσι, όσοι θα επιστρέψουν στην κρατική ΑΤΗΚ τότε θα αποσπασθούν στη δημόσια υπηρεσία, ενώ θα παίρνουν αποζημίωση.
Το νομοσχέδιο καθορίζει τέσσερις επιλογές για τους εργαζόμενους:
1. Εργοδότηση στην ιδιωτική Cyta ιδιωτικό συμβόλαιο (αποποίηση της ιδιότητας δημοσίου υπαλλήλου) με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση πακέτου μετοχών.
2. Εργοδότηση στην ιδιωτική Cyta με άδεια άνευ απολαβών διατηρώντας ταυτόχρονα το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου.
3. Επιλογή του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης, που θα είναι τουλάχιστον το ίδιο με το προηγούμενο σχέδιο.
4. Απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο προνοεί μια μεταβατική περίοδο ενός έτους μετά την πώληση της ιδιωτικής Cyta, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνους στους υπαλλήλους να κάνουν τις επιλογές τους. Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία αποκρατικοποίησης θα χρειαστεί τουλάχιστον 7 με 9 μήνες να ολοκληρωθεί, η μεταβατική περίοδος ολοκληρώνεται στα τέλη του 2017, υπό την προϋπόθεση ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τα νομοσχέδια στις αρχές Ιανουαρίου.
Όπως εξήγησαν οι ίδιες πηγές, η επιλογή της ίδρυσης της ιδιωτικής Cyta έγινε ακριβώς για τη διασφάλιση των εργαζομένων, καθώς αν η ΑΤΗΚ μετατρεπόταν σε εταιρεία ιδιωτικού δικαίου τότε οι εργαζόμενοι σε αυτήν θα έχαναν το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου. Έτσι η κρατική ΑΤΗΚ θα παραμείνει επ` αόριστον στο δημόσιο, διατηρώντας το οργανόγραμμά της (στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που εργάζονται με άδεια άνευ απολαβών και όσοι απεσπάστηκαν στη δημόσια υπηρεσία), ενώ θα διαχειρίζεται όσα από τα περιουσιακά στοιχεία δεν διατεθούν προς πώληση.

Διασφάλιση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων
Το νομοσχέδιο προνοεί την πλήρη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όσων θα εργάζονται στην ιδιωτική Cyta με άδεια άνευ απολαβών, με το κράτος να εγγυάται ολόκληρο το ταμείο συντάξεως. Το κράτος θα καταβάλλει τη διαφορά της εισφοράς του ιδιοκτήτη της Cyta στο ταμείο συντάξεως για όσους υπάλληλους εργάζονται στην ιδιωτική Cyta με άδεια άνευ απολαβών. Εξάλλου, η περίοδος εργασίας ενός υπαλλήλου που εργάζεται με άδεια άνευ απολαβών στην ιδιωτική Cyta θα προσμετρά στα χρόνια υπηρεσίας του.

Διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος

Εξάλλου, ένας λόγος που επιλέγηκε η δομή της δημιουργίας της νέας εταιρείας ήταν η μεταφορά στον ιδιώτη επενδυτή, μόνο των αμιγώς τηλεπικοινωνιακών εργασιών και των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, εκτός της διαδικασίας θα παραμείνουν τα ακίνητα που διαθέτει η ΑΤΗΚ και όσα περιουσιακά στοιχεία δεν σχετίζονται άμεσα με τις τηλεπικοινωνιακές εργασίες. Με αυτό τον τρόπο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αποφεύγεται το ενδεχόμενο τα περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνιακές εργασίες να αγοραστούν σε πολύ χαμηλότερη τιμή, κάτι που διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι εργασίες που θα εξαιρεθούν (εξαιρούμενα θέματα) θα καθορίζονται στο διάταγμα που θα εκδώσει το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των νομοσχεδίων από τη Βουλή.
Σε αυτό το πλαίσιο, μελετάται το ενδεχόμενο ο διαγωνισμός να δίνει την επιλογή στους ενδιαφερόμενους επενδυτές είτε για αγορά της ιδιωτικής Cyta περιλαμβανομένης της Cyta Hellas, είτε μία αποκλειστικά για αγορά της Cyta Hellas, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία της θυγατρικής εταιρείας.

Κυβέρνηση προς υπαλλήλους ενόψει της αποκρατικοποίησης

Προσφέρει γην και ύδωρ στη Cyta


Λευκωσία: Μερικές ώρες πριν από τη νέα κινητοποίηση των εργαζομένων της ΑΤΗΚ, την προσεχή Δευτέρα, έξω από το Προεδρικό, προς διαδήλωση της αντίθεσής τους στην αποκρατικοποίηση του Οργανισμού, η κυβέρνηση σπεύδει με συμπληρωματικές ρυθμίσεις που θα κατοχυρώνουν πλήρως τα δικαιώματα των υπαλλήλων οι οποίοι θα αποφασίσουν να εργαστούν στην ιδιωτική εταιρεία της Cyta Ltd.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα εργασιακά ζητήματα, το οποίο θα καταθέσει ο υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, την ερχόμενη Δευτέρα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, κυβερνητικές πηγές διέρρευσαν, χθες, εκτενή πληροφόρηση αναφορικά με τις δύο επιπλέον προσθήκες.

Η πρώτη αφορά πρόνοια, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να εργαστούν στη Cyta Ltd (του επενδυτή), θα κατοχυρώνουν πλήρως όλα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά απορρέουν από την υφιστάμενη συλλογική σύμβαση που ισχύει στην ΑΤΗΚ. Δηλαδή, ο αυριανός επενδυτής θα είναι δεσμευμένος από το πνεύμα και το γράμμα της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι κλειδώνουν όλα τα δικαιώματά τους, μισθό, συνταξιοδοτικά και παρεμφερή ωφελήματα, περιλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Η δεύτερη προσθήκη ρυθμίζει και κατοχυρώνει τα δικαιώματα του εργαζόμενου στην περίπτωση που ο αυριανός επενδυτής αποφασίσει ότι ένας αριθμός υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται με άδεια άνευ απολαβών στην Cyta, είναι πλεονάζοντες. Στην προκειμένη περίπτωση ο επενδυτής είναι υπόχρεος να τηρήσει τις πρόνοιες του νόμου περί τερματισμού της απασχόλησης, δηλαδή θα απολυθούν ως πλεονάζοντες και θα έχουν εξασφαλισμένα τα προβλεπόμενα δικαιώματα και αποζημιώσεις. Επιπλέον, οι απολυθέντες θα δύνανται να επιστρέψουν στην κρατική ΑΤΗΚ ή να αποσπασθούν στη δημόσια υπηρεσία.

Ως γνωστόν, το πρώτο νομοσχέδιο που ετοίμασε η Κυβέρνηση, για την αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ, που εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής από τον περασμένο Σεπτέμβρη, προσφέρει τις εξής τέσσερις επιλογές στους εργαζόμενους:

● εργοδότηση στην ιδιωτική Cyta με προσωπικό συμβόλαιο εργασίας, (αποποιούνται της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου), με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση πακέτου μετοχών από το κράτος

● εργοδότηση στην ιδιωτική Cyta με άδεια άνευ απολαβών, αλλά διατηρώντας ταυτόχρονα το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου, άρα συνακόλουθα δεν χάνουν την οργανική τους θέση στην ΑΤΗΚ, ούτε συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή και προαγωγές. Το δικαίωμα αυτό θα ισχύει επ’ αόριστον, μέχρι την αφυπηρέτηση του εργαζόμενου

● επιλογή του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης, με διατάξεις που θα είναι τουλάχιστον ίδιες με το προηγούμενο που εφαρμόστηκε στον Οργανισμό

● απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, αλλά συνάμα θα παραμένουν στο οργανόγραμμα της κρατικής ΑΤΗΚ. Με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα των ενδιαφερομένων θα γίνονται οι τοποθετήσεις.

Στην ΑΤΗΚ εργοδοτούνται σήμερα 1.600 μόνιμοι υπάλληλοι και 600 ωρομίσθιοι.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διάταξη για μεταβατική περίοδο διάρκειας 12 μηνών, μετά τη σύσταση της εταιρείας Cyta, ώστε οι εργαζόμενοι να ζυγίσουν τις προτεινόμενες επιλογές και να πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις. Κυβερνητικές πηγές δήλωναν πως δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της ΑΤΗΚ θα απαιτηθούν εφτά-εννέα μήνες (νοουμένου ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά), υπολογίζεται ότι η μεταβατική περίοδος θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2017.

Αρμόδιες πηγές εξηγούσαν ότι στη νέα εταιρεία, τη Cyta, θα μεταφερθούν μόνο οι τηλεπικοινωνιακές εργασίες. Εκτός της διαδικασίας αποκρατικοποίησης θα παραμείνουν τα ακίνητα που διαθέτει η ΑΤΗΚ και όσα περιουσιακά στοιχεία δεν σχετίζονται άμεσα με τις τηλεπικοινωνιακές εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, σημείωναν οι ίδιες πηγές, αποφεύγεται το ενδεχόμενο τα περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνιακές εργασίες να αγοραστούν σε χαμηλή τιμή.

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/290173/prosferei-gin-kai-ydor-sti-cyta#sthash.WcWt6iyj.dpuf

Επαναφορά δικαιωμάτων ζητά η ΣΕΚ
  ΚΥΠΕ

Με την παρατηρούμενη οικονομική ανάκαμψη έφθασε η ώρα να εξαργυρωθούν οι θυσίες των εργαζομένων, επανακτώντας τα δικαιώματα τους που έχασαν την περίοδο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως, προσθέτοντας ότι “ευελπιστούμε πως οι εργοδότες θα προσεγγίσουν το μείζον αυτό θέμα, ως ζήτημα αποκατάστασης της αδικίας και χωρίς προσκόμματα και αντιπαραβολές θα ανάψουν το πράσινο φως για την ομαλή ανανέωση των συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα”.
Από το βήμα του σημερινού συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, ο κ. Μωυσέως υποστήριξε ότι οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας το 2015 και η αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1% της τελευταίας τριετίας, νομιμοποιούν το συνδικαλιστικό κίνημα να διεκδικήσει επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που κουτσουρεύτηκαν την περίοδο της βαθιάς κρίσης.
“Έφτασε η ώρα της ανασύνταξης δυνάμεων και επιχειρημάτων για να πειστούν και οι πιο άπιστοι πως έφθασε το πλήρωμα του χρόνου και ότι οι εργαζόμενοι δικαιωματικά θα πρέπει να πάρουν πίσω τα δικαιώματα τους”, είπε.
Ο κ. Μωυσέως επέκρινε την πολιτεία για τη θλιβερή κατάντια του νευραλγικού τομέα της υγείας, διαβεβαιώνοντας ότι θα σταθεί στο πλευρό του Υπουργού Υγείας προκειμένου να τελεσφορήσουν οι συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
Εξέφρασε την ευαρέσκεια του γιατί τα νομοσχέδια για πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της Ίσης Μεταχείρισης στην εργασία θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή για ψήφιση, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποτροπή των φαινομένων της εργασιακής εκμετάλλευσης και της αποδυνάμωσης των κοινωνικών ταμείων.
Η ΣΕΚ, είπε, ανησυχεί έντονα για την τροπή που προσλαμβάνει το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καλώντας την πολιτεία να δώσει καθαρή και βιώσιμη λύση σε αυτό το καίριο ζήτημα το οποίο φρενάρει την οικονομική επανεκκίνηση, καταδυναστεύοντας ταυτόχρονα χιλιάδες νοικοκυριά και μικροεπιχειρήσεις.
Από την πλευρά του, ο επανεκλεγείς επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπος Ιωαννίδης κατήγγειλε ότι η εργασιακή εκμετάλλευση κάνει θραύση ενώ η εργοδότηση αλλοδαπών κινείται σε ψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας κάθε λογικό όριο, οξύνοντας περαιτέρω το καυτό πρόβλημα της εξασφάλισης εργασίας από μέρους του ντόπιου εργατικού δυναμικού.
Ο κ. Ιωαννίδης κάλεσε την πολιτεία και τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν τάχιστα στην εκτέλεση έργων πνοής στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, στην ανάπτυξη της υπαίθρου η οποία ακολουθεί φθίνουσα πορεία και στην επίλυση του κυκλοφοριακού με την εδραίωση ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου δημόσιων μεταφορών.
Στο συνέδριο της ΣΕΚ Λευκωσίας –Κερύνειας απέστειλε χαιρετισμό η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ενώ παρέστησαν συνδικαλιστές από την Ελλάδα.
- See more at: http://alfanews.com.cy/index.php/oikonomia/item/21453-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BA.html#sthash.YSPi5t9u.dpuf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου