Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Με απεργιακά και νομικά μέτρα απειλεί η ΟΕΛΜΕΚ


www.nomisma.com.cy
18 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 14:45
Στην απόφαση πως το 2016 πρέπει να είναι για την ΟΕΛΜΕΚ η αφετηρία ενός διαρκούς αγώνα διεκδίκησης των μισθολογικών και άλλων δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, που απωλέσθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, κατέληξε η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της οργάνωσης, προειδοποιώντας με δυναμικά μέτρα εάν το Υπουργείο Παιδείας δεν υλοποιήσει εντός του 2015 τις αρχικές του δεσμεύσεις, για 344 μονιμοποιήσεις.

Μεταξύ άλλων η ΟΕΛΜΕΚ απορρίπτει την κυβερνητική πρόταση για το νέο κρατικό μισθολόγιο, προειδοποιώντας με απεργιακά και νομικά μέτρα.

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ που συνήλθε την Πέμπτη, συζήτησε την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες στα σχολεία, στους Καθηγητές και στους μαθητές εξαιτίας της προχειρότητας, της αδικαιολόγητης βιασύνης και της πλημμελούς ετοιμότητας με την οποία προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας στην εισαγωγή αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα ειδικά στο Λύκειο.

Η Συνδιάσκεψη καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην ετοιμασία Αναλυτικών Προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για το Λύκειο, να εγκαταλείψει την πρακτική υποκατάστασης των Αναλυτικών Προγραμμάτων με Προγραμματισμούς παλαιού τύπου, να οργανώσει προγράμματα επιμόρφωσης όλων των Καθηγητών, να προωθήσει την τροποποίηση των Κανονισμών στη Βουλή και να τερματίσει την πολιτική των συνδιδασκαλιών.

Επίσης, η καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων σε σχέση με τον επαναδιορισμό Καθηγητών που αναμένεται να προκληθούν με την εφαρμογή των Ν.Ω.Π. στη Β’ Λυκείου, λόγω της διαφοροποίησης των διδακτικών περιόδων των μαθημάτων και τον περιορισμό των επιλεγόμενων μαθημάτων στις 6 κατευθύνσεις.

Περαιτέρω καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες και όχι πρόχειρες προσεγγίσεις τα ζητήματα της ειδικής αγωγής και της ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών.

Συνεχίζοντας καλεί τον Υπουργό Παιδείας να μην αναλώνεται σε εικονικές και επικοινωνιακές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης αλλά να επικεντρωθεί στην εφαρμογή ενός προγράμματος επιμόρφωσης όλων των Καθηγητών για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή των Ν.Ω.Π, αρχής γενομένης με την αξιοποίηση του διημέρου εκπαιδευτικού στις 21 και 22 Ιανουαρίου

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει, επίσης, ότι αποφάσισε πως το 2016 πρέπει να είναι για την ΟΕΛΜΕΚ η αφετηρία ενός διαρκούς αγώνα διεκδίκησης των μισθολογικών και άλλων δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, που απωλέσθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει:

- Να διεκδικήσει δυναμικά την κατάργηση των μνημονιακού άρθρου που διαχωρίζει τους Καθηγητές σε Καθηγητές άνω των 45 και κάτω των 45 ετών για σκοπούς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

- Άρση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στους Καθηγητές σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης τους, στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και στη σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που κάποιος με βάση τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για τις Κ.Α., επιθυμεί να πάρει τη σύνταξη αυτή στο 63 έτος της ηλικίας του.

- Επιστροφή στους νόμιμους δικαιούχους της περιοδικής εισφοράς του 2% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών, μετά την αφυπηρέτησή τους (όπως ίσχυε πριν την 1.1.2013).

- Δημιουργία Ταμείου Προνοίας για τους καθηγητές που μονιμοποιούνται κατά ή μετά την 1.10.2011, καλύπτοντας συνολικά όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους στο Δημόσιο Σχολείο, είτε ως συμβασιούχοι, είτε ως έκτακτοι, είτε ως αντικαταστάτες.

- Τερματισμό της αποκοπής του 0,8-2% μηνιαίως για επαναδιορισμό δήθεν εκτάκτων καθηγητών.

- Τερματισμό της κλιμακωτής Έκτακτης εισφοράς του 2,5%-3,5%.

- Απόδοση του μισθού της θέσης, σε όσους εκπαιδευτικούς προάγονται.

Δηλώνει ότι η ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να αποδεχτεί την πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο κρατικό μισθολόγιο αναφέροντας ότι είναι απαράδεκτη η φιλοσοφία που διαπνέει την πρόταση της Κυβέρνησης, η οποία διασυνδέει τις γενικές αυξήσεις, τις προσαυξήσεις και την ΑΤΑ με το ΑΕΠ, το ποσοστό του οποίου προκύπτει από τα εισοδήματα και τις δαπάνες ενός κράτους.

Ακυρώνει τον συνδικαλισμό, αφού η όλη διαδικασία θα είναι αυτορυθμιζόμενη με βάση το ΑΕΠ.

Καθιστά τις αποκοπές μόνιμες, εκτός της κλιμακωτής Έκτακτης εισφοράς.

Επιπρόσθετα, οι συνδυασμένες κλίμακες, κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων παραμένουν, αλλά οι όποιες αυξήσεις (προσαυξήσεις, ΑΤΑ, γενικές αυξήσεις) δεν θα προστίθενται στο μισθό, αλλά θα αφαιρούνται από τις υφιστάμενες αποκοπές, ώστε σε κάποια στιγμή να καλυφθεί το ποσό των αποκοπών και τότε θα αρχίσουν να φαίνονται οι πρώτες πραγματικές αυξήσεις στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών.

Αφού αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί και ο κυπριακός λαός δεν έχουν ευθύνη για τη δεινή οικονομική κατάσταση αλλά κατέβαλαν το τίμημα την ώρα που οι κύριοι υπαίτιοι της οικονομικής καταστροφής παραμένουν στο απυρόβλητο και ατιμώρητοι, δηλώνει ότι η ΠΣΓΑ απέρριψε την πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο Κρατικό Μισθολόγιο και καλεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να πρωτοστατήσει στη σύμπηξη διεκδικητικού μετώπου με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με στόχο την αποτροπή των μεθοδεύσεων και την επαναφορά των κεκτημένων.

Καλεί, επίσης, το ΚΔΣ να προβεί σε όποιες άλλες ενέργειες κρίνει ότι είναι αναγκαίες για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, μη αποκλειομένων και των απεργιακών μέτρων.

Τέλος, καλεί το ΚΔΣ να προχωρήσει και στη λήψη νομικών μέτρων με στόχο την κατάργηση των παρανόμων και παράλογων μνημονιακών άρθρων, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη και να ενημερώσει, εντός τριών μηνών, τους Γενικούς Αντιπροσώπους σε έκτακτη ΠΣΓΑ για τις ενέργειες του και τα αποτελέσματα για τα πιο πάνω αιτήματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου