Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

ΠΕΟ για νέο νόμο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων


ΔΗΛΩΣΗ Γ.Γ. ΠΕΟ

Κατόπιν της ψήφισης από τη Βουλή, της νομοθεσίας για αναγνώριση του δικαιώματος συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο Γ.Γ. της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, προέβη στην πιο κάτω γραπτή δήλωση:

Οφείλουμε να χαιρετίσουμε την ψήφιση της νέας Νομοθεσίας, η οποία αφορά την αναγνώριση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και το δικαίωμα των συνδικαλιστών ελεύθερα και απρόσκοπτα, να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους και για τα πλεονεκτήματά της οργάνωσης και της συλλογικής σύμβασης.

Η ψήφιση αυτής της Νομοθεσίας είναι το επιστέγασμα μιας σκληρής και επίμονης προσπάθειας του Συνδικαλιστικού Κινήματος και πολύχρονων διαβουλεύσεων που διήρκεσαν πάνω από έξη χρόνια.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, κατοχυρώνεται πλήρως και με σαφήνεια, το δικαίωμα των συνδικαλιστών να επισκέπτονται απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδια από τον εργοδότη, οποιοδήποτε χώρο εργασίας και να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τα θέματα που τους αφορούν και ιδιαίτερα για τα πλεονεκτήματα της οργάνωσης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Σε συνδυασμό με αυτό, κατοχυρώνεται νομοθετικά συγκεκριμένη διαδικασία για την αναγνώριση της οργάνωσης και για υποχρέωση του εργοδότη να παρακάθεται σε διαπραγματεύσεις, στην περίπτωση που εργοδότης αρνείται να αποδεχτεί την οργάνωση των εργαζομένων του ή αμφισβητεί κατά πόσο οι εργαζόμενοι επιθυμούν να οργανωθούν.

Θεωρούμε αυτή τη νομοθεσία εξαιρετικής σημασίας εργαλείο στη μάχη για ενίσχυση της οργάνωσης και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, χωρίς βέβαια ψευδαισθήσεις, χωρίς να αναμένουμε ότι ο Νόμος θα αντικαταστήσει το ρόλο των συνδικαλιστών, αλλά με πρόθεση να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο αποφασιστικά και δημιουργικά, για να βελτιώσουμε τη θέση των δυνάμεων της εργασίας απέναντι στις δυνάμεις της εργοδοσίας.

18 Μαίου 2012

..................................
Ενημερωτικό Σημείωμα

Ψηφίστηκε από την Βουλή ο Νόμος για τον εκσυγχρονισμό εργασιακών σχέσεων

Μετά από κοινωνικό διάλογο και διαβουλεύσεις 6 χρόνων, αφού η Κυβέρνηση κατέθεσε Νομοσχέδιο στην Βουλή για εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο όπως πρότειναν από κοινού οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Βουλή στις 10 Μαΐου 2012 το ψήφισε σε Νόμο.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα με επικεφαλής την ΠΕΟ από το 2006  είχε πρωτοστατήσει στην διεκδίκηση της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος οργάνωσης.

Η ΠΕΟ χαιρετίζει την πρόσφατη ψήφιση του νομικού πλαισίου από την Βουλή για την νομοθετική ενίσχυση του δικαιώματος οργάνωσης και της κατοχύρωσης του δικαιώματος απρόσκοπτης πρόσβασης των αντιπροσώπων των εργαζομένων, η αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα στον τόπο μας.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο θετικές και αν είναι, δεν μπορούν από μόνες τους να επιλύσουν τα προβλήματα των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη όμως νομοθετική ρύθμιση μπορεί και πρέπει όμως να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο δουλείας στα χέρια του συνδικαλιστικού κινήματος για την προστασία και την οργάνωση των εργαζομένων.

Ιστορικά - Πλαίσιο

Από το 2006 η ΠΕΟ μαζί με τις υπόλοιπες συντεχνίες, ως ένα μέτρο αντίδρασης στην κατάσταση που διαμορφώνεται στις εργασιακές σχέσεις με την προσπάθεια απορρύθμισης της εργασίας που δημιουργούν τόσο η προσφορά φτηνής εργασίας όσο και οι διάφορες μορφές «ευέλικτης εργασίας», είχε ζητήσει τον εκσυγχρονισμό των συστήματος εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας.

Με υπόμνημα που υποβάλαμε στο Υπουργείο Εργασίας από τις 7/2/2006, διεκδικήσαμε έντονα θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την αποτελεσματική άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος για συνδικαλιστική οργάνωση και συνομολόγηση και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων.

Συγκεκριμένα η πρόταση που ήταν κοινή μαζί με τις υπόλοιπες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, προέβλεπε την ενίσχυση νομοθετικά του δικαιώματος απρόσκοπτης πρόσβασης των Συνδικαλιστικών εκπροσώπων στους χώρους εργασίας καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη να αναγνωρίσει την οργάνωση και να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για υπογραφή συλλογικής σύμβασης, εφόσον ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων δηλώσει ότι εντάσσεται σε Συντεχνία και επιθυμεί τη σύναψη συλλογικής σύμβασηςΚυριότερες Πρόνοιες

Συγκεκριμένα με τον Νόμο περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για Σκοπούς Αναγνώρισης του 2012 ρυθμίζεται η διαδικασία που θα ακολουθείται για την αναγνώριση από τον εργοδότη συνδικαλιστικής οργάνωσης και της παροχής συνδικαλιστικών διευκολύνσεων σε περιπτώσεις που επιχείρηση αρνείται να αναγνωρίσει συνδικαλιστική οργάνωση για σκοπούς διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης που θα καθορίζει τους όρους εργοδότησης των μελών της συντεχνίας.

Περαιτέρω, διασφαλίζεται και βελτιώνεται το δικαίωμα των εργαζομένων να επιλέγουν ελεύθερα κατά πόσο επιθυμούν να εκπροσωπούνται από συνδικαλιστική οργάνωση η οποία θα μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με τον εργοδότη με σκοπό την επίτευξη συμφωνία για τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης.

Επίσης με τον Κυρωτικό Νόμο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων του 2012 διασφαλίζεται ικανοποιητικά το δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στην επιχείρηση του εργοδότη, για σκοπούς που σχετίζονται με τους όρους και συνθήκες απασχόλησης όλων των εργαζομένων, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν είναι μέλη της συντεχνίας, και γενικότερα με τις δραστηριότητες της συντεχνίας.

Κυριότερα, ο Νόμος περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης προβλέπει :

(1) Επιχείρηση που εργοδοτεί τουλάχιστον 30 εργοδοτούμενους και ο εργοδότης αρνείται να αναγνωρίσει συντεχνία, τότε η συντεχνία μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Έφορο Συντεχνιών (Δ/ντη Τμ. Εργασιακών Σχέσεων) για έκδοση Διατάγματος Αναγνώρισης, με την προϋπόθεση ότι το 25% των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι ήδη μέλη της αιτούσας συντεχνίας.  

(2) Ο Έφορος Συντεχνιών έχει τη δυνατότητα να διεξάγει μυστική ψηφοφορία ώστε οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν κατά πόσο επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από την αιτούσα συντεχνία. Αν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταδείξει ότι πέραν του 50% όσων έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία (και αυτοί αποτελούν το 40% τουλάχιστον του συνόλου των εργαζομένων που είχαν δικαίωμα ψήφου) ψήφισαν υπέρ της αναγνώρισης, τότε ο Έφορος εκδίδει Διάταγμα Αναγνώρισης. Σημειώνεται ότι Διάταγμα Αναγνώρισης εκδίδεται και χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πέραν του 50% των εργαζομένων είναι ήδη μέλη της αιτούσας συντεχνίας.

(3) Εξουσίες και καθήκοντα του Εφόρου για έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.

(4) Τις κυρώσεις /ποινές που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα έκδοσης Διατάγματος Συμμόρφωσης από το αρμόδιο Δικαστήριο σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται να εφαρμόσει το Διάταγμα Αναγνώρισης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Οι ποινές που προβλέπονται είναι χρηματική ποινή μέχρι €5,000 ή/ και ποινή φυλάκισης μέχρι 3 μήνες.

Με τον Κυρωτικό Νόμο περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων διασαφηνίζεται η έννοια του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου των εργαζομένων και η διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στο χώρο εργασίας. Διασαφηνίζεται ότι ‘δραστηριότητες της συντεχνίας΄ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την δυνατότητα των συνδικαλιστικών εκπροσώπων να επικοινωνούν με τους εργαζόμενους για να τους επεξηγούνται τα οφέλη που προκύπτουν από την πιθανή εγγραφή τους στην συντεχνία.


Νίκος Γρηγορίου

18/5/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου