Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Μείωση προσωπικού στις τράπεζες και όχι ΔΕΟΚ στη συμφωνία για ξενοδοχεία

Σχέδιο εθελούσιας εξόδου και από την Alpha Bank
Μειώνουν το προσωπικό τους οι τράπεζες

Λευκωσία. Τον δρόμο που χάραξαν η Ελληνική Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου ακολουθεί η Alpha Bank Cyprus, ανακοινώνοντας σχέδιο εθελούσιας εξόδου. Ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι η διοίκηση μελετούσε το ζήτημα και χθες, πάτησε το κουμπί αποστέλλοντας στο προσωπικό τη σχετική εγκύκλιο, ευελπιστώντας ότι θα έχει ανταπόκριση. Στόχος της Alpha Bank είναι η αποχώρηση περίπου 170 εργαζομένων από σύνολο 900.

Το μέγιστο ποσό χαριστικής αποζημίωσης είναι οι €170.000 και η καταληκτική ημερομηνία του σχεδίου η 24η Μαρτίου. Μια ουσιαστική πρόνοια του σχεδίου αφορά στην τιμολόγηση των υφιστάμενων δανείων του προσωπικού, με την Τράπεζα να δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να απολαμβάνει τους ίδιους όρους.

Ειδικότερα, η φόρμουλα υπολογισμού του ποσού που θα λάβει ένας υπάλληλος είναι: ένας ετήσιος μικτός μισθός επί τα χρόνια υπηρεσίας, επί του ποσοστού προσαρμογής σύμφωνα με την ηλικία του.

Η φόρμουλα αποτυπώνεται στην εγκύκλιο ως ακολούθως:
- μέχρι και 30 ετών, 8% ποσοστό προσαρμογής
- 31-35 ετών, 10%
- 36-40 ετών, 23%
- 41-45 ετών, 23%
- 46-50 ετών, 18%
- 51-55 ετών, 17%
- 56 ετών και άνω, 10%.

Επίσης, η Τράπεζα θα παραχωρήσει επιπρόσθετο κίνητρο, ύψους 5%, στο ποσό που θα προκύπτει από τον προαναφερθέντα πίνακα, για όσους υπαλλήλους εργάζονται στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου. 

Οι υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου είναι οι ακόλουθες:

● Το ποσό της αποζημίωσης δεν θα είναι φορολογητέο, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνει το σύνολο των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την κανονική αφυπηρέτηση του εργαζομένου. Σε περίπτωση που το ποσό είναι μεγαλύτερο, τότε το επιπλέον θα φορολογείται, ανάλογα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 

● Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (μόνιμοι και επί δοκιμασία). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

● Η Τράπεζα θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον υπάλληλο, μέσω του ομαδικού σχεδίου ασφάλισης, για ζωή μόνο, για περίοδο δύο ετών, από την ημερομηνία αποχώρησής του

● Επίσης θα συνεχίσει να καταβάλλει την εισφορά της στο ταμείο υγείας για δύο χρόνια, από την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου, ο οποίος επίσης έχει υποχρέωση να καταβάλλει την εισφορά του.

Στην εγκύκλιο της η Alpha Bank εξηγεί γιατί προχωρεί με το σχέδιο, σημειώνοντας ότι «οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στον χώρο των τραπεζών έχουν διαμορφώσει νέες συνθήκες, τις οποίες η Τράπεζα καλείται να αντιμετωπίσει, ώστε να διατηρήσει την προοπτική ενός ευοίωνου μέλλοντος», προσθέτοντας ότι «στόχος είναι η ομαλή προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στη νέα πραγματικότητα». 

Στο μεταξύ ζηµιές μετά φόρων €44,7 εκατ. μειωμένες κατά 46,2% σε σύγκριση µε το 2014 παρουσίασε η Τράπεζα το 2015. Τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν κυρίως από τη μεταφορά δανείων σε εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, τη μείωση των δανειακών επιτοκίων, το ύψος των προβλέψεων που αναγνωρίσθηκαν για απομείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων σε συνδυασμό με τη μειωμένη καταθετική βάση, την απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd καθώς και τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 31/12/2015 ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) ανήλθε στο 17,5%, ο δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι στο 20,5% και ο δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 23,4%. Οι καθαρές χορηγήσεις το 2015 ανήλθαν σε €2.036,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 23,1%. Οι χορηγήσεις μειώθηκαν ως αποτέλεσμα των ενεργειών απομοχλεύσεως της τράπεζας. Οι καταθέσεις από πελάτες ανήλθαν σε €1.851,8 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 11,6% σε σύγκριση με το 2014, κυρίως λόγω αναλήψεων, που αποδίδονται στο δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ανήλθαν σε €1.735,2 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 61% του συνόλου των δανείων. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε €1.444,3 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 51% του συνόλου των δανείων. Το 2015 ο δείκτης Καλύψεως μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 46,0% σε σύγκριση με 40,1% το 2014. 


Την αντίθεση τους στην κατ` αρχή συμφωνία που επιτεύχθηκε για τους εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία, μετά από μεσολάβηση της Υπουργού Εργασίας, εκφράζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, μέλη της ΔΕΟΚ, με τον ΓΓ της, Διομήδη Διομήδους, να κάνει λόγο για “ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει από τη διαπραγμάτευση”.
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΔΕΟΚ, στη Λεμεσό, Έκτακτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της Συντεχνίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων ΑΛΛΑΓΗ-ΔΕΟΚ, όπου έγινε ενημέρωση γύρω από την κατ` αρχήν συμφωνία που υπήρξε μεταξύ των άλλων συντεχνιών και της εργοδοτικής πλευράς και ομόφωνα αποφασίστηκε η μη υιοθέτηση της.
Στις δηλώσεις του ο κ. Διομήδους σημείωσε πως “ερήμην της ΔΕΟΚ και της κλαδικής της” επιτεύχθηκε με τις άλλες συντεχνίες μια κατ`αρχήν συμφωνία, που “δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που διεκδικήσαμε, σε αυτά που αποφάσισαν οι εργαζόμενοι σε Παγκύπριες Συνελεύσεις σε όλες τις Επαρχίες και στους όρους εντολής που έδωσαν για να διαπραγματευτούμε σαν Συνδικαλιστική πλευρά”.
Είναι, υποστήριξε, μια ετεροβαρής συμφωνία, “χωρίς οποιαδήποτε ευαισθησία για πέραν του 80% των ξενοδοχοϋπαλλήλων που ζουν με συμβόλαια και μισθούς των 600 και 700 ευρώ το μήνα και βεβαίως δεν βελτιώνει σωστά και σοβαρά ούτε τη συλλογική σύμβαση, για την οποίαν έχουν δώσει οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ένα ποσοστό του 15-20% πίσω στους ξενοδόχους τα τελευταία 2 χρόνια”.
Η ΔΕΟΚ, συνέχισε ο κ. Διομήδους, θα ενημερώσει σχετικά όλα τα μέλη της και θα ακολουθήσουν συνελεύσεις στις Επαρχίες, για τις τελικές αποφάσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι “στο τέλος της ημέρας τα δικά μας τα μέλη ομόφωνα καταλήγουν ότι αυτή η καταρχήν συμφωνία είναι, ενδεχομένως, ότι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει από τη διαπραγμάτευση”.
“Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πετύχαμε αυτά που είχαμε ως διαπραγματευτικούς σκοπούς και στόχους και αυτό θα μεταφέρουμε την ώρα που πρέπει και στην Υπουργό Εργασίας που κατέθεσε αυτήν την μεσολαβητική πρόταση”, συμπλήρωσε.
Ερωτηθείς κατά πόσο θα υπάρξει οποιαδήποτε διαβούλευση με τις άλλες συντεχνίες (ΣΕΚ-ΠΕΟ), ο ΓΓ της ΔΕΟΚ ανέφερε πως “σε τούτη τη φάση δεν το κρίνουμε ούτε χρήσιμο, ούτε σκόπιμο” και υπέδειξε πως “έχουν διαπραγματευθεί ερήμην της ΔΕΟΚ και της κλαδικής της και έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα, για το οποίο θα αποφασίσει η πλειοψηφία των ξενοδοχοϋπαλλήλων”.
Από την πλευρά του, ο ΓΓ της Συντεχνίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΑΛΛΑΓΗ-ΔΕΟΚ, Κυριάκος Ευθυμίου, δήλωσε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει στην πρόταση της Υπουργού Εργασίας νομοθετική ρύθμιση του πενθήμερου και του κατώτατου μισθού, “είναι απαράδεκτο για εμάς, σήμερα που είναι παραδεκτό από όλους ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία διανύει μια από τις καλύτερες χρονιές, να βρίσκουμε εργαζόμενους με εξαήμερα συμβόλαια των 700 ευρώ και ακόμη και πιο κάτω”.
Καθήκον μας, πρόσθεσε, είναι “να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους και ήδη αυτό κάναμε σήμερα για την καταρχήν συμφωνία και από αύριο θα ενημερώνουμε τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία για τη συμφωνία αυτή και εναπόκειται στους εργαζόμενους, μέλη και των άλλων δυο συντεχνιών, όταν θα έχουν Επαρχιακές Συνελεύσεις, αν θα τη δεχθούν ή όχι”.

ΚΥΠΕ

1 σχόλιο:

 1. peo Σημαντικά ωφελήματα έχουν κερδίσει οι Ξενοδοχοϋπάλληλοι ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη βδομάδα. Από μια κλωστή κρεμόταν η εργατική ειρήνη στον ευαίσθητο τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας αφού οι εργοδότες κράτησαν μια άτεγκτη στάση. Οι συντεχνίες ήταν αποφασισμένες να παλαίψουν έτσι που δικαιώματα και ωφελήματα των εργαζομένων να κερδιθούν, σε αντίθετη περίπτωση θα καλούσαν τους εργαζόμενους σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
  Κάνοντας μια πρώτη εκτίμηση του τι έχει επιτευχθεί κρίνεται ικανοποιητική η πρόταση όμως τον τελευταίο λόγο έχουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι και θα πάρουν τις τελεσίδικες αποφάσεις επί της πρότασης σε γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτή βδομάδα σε όλες τις επαρχίες
  Το σύνολο των επιστροφών που θα πάρουν οι εργαζόμενοι κυμαίνεται γύρω στο 7% και παράλληλα έχουν εξασφαλίσει τρεις πολύ σημαντικές νομικές ρυθμίσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ειδικά των πιο ευάλωτων. Επιτεύχθηκε η νομική ρύθμιση του Ταμείου Προνοίας, των επίσημων αργιών και της πενθήμερης εργασίας. Ειδικότερα το Ταμείο Προνοίας αυξάνεται με νόμο από 3% σε 5% και εντάσσεται στους κανονισμούς, όπως και οι 15 δημόσιες αργίες, που προβλέπονταν μόνο στις συλλογικές συμβάσεις.
  Επίσης, κερδίθηκε και το δικαίωμα των εργαζομένων για δύο ημεραργίες την εβδομάδα. Τα τρία σημαντικά δικαιώματα θα ενταχθούν στη νομοθεσία και ως εκ τούτου θα δεσμεύονται για την καταβολή τους και οι ξενοδόχοι που δεν έχουν υπογράψει τη συλλογική σύμβαση. Με την πιο πάνω ρύθμιση μπαίνει επιτέλους τάξη στον τομέα, όπου τα τελευταία χρόνια επικρατούσε ασυδοσία από την εργοδοτική πλευρά. Επίσης, επιτεύχθηκε η επαναφορά του φιλοδωρήματος του Πάσχα από 7,5% που ήταν στο 20% το οποίο θα ισχύει από φέτος χωρίς αναδρομική ισχύ. Παράλληλα, θα υπάρξει σταδιακή μείωση της αποκοπής για τα «σπασίματα», (πρόκληση ζημιών σε πιάτα, ποτήρια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα) από το 17,5% που είναι σήμερα στο 10%.
  Σχολιάζοντας την κατ’ αρχή συμφωνία, ο Γ.Γ. της συντεχνίας ξενοδοχοϋπαλλήλων ΠΕΟ, Λευτέρης Γεωργιάδης, ανέφερε στην εφημερίδα μας πως μετά από μεγάλη προσπάθεια υποβλήθηκε μια πρόταση η οποία κρίνεται κατ’ αρχήν ικανοποιητική. Την τελική απόφαση, σημείωσε, θα λάβουν οι εργαζόμενοι σε γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτή την βδομάδα σε όλες τις επαρχίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή