Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Στο πάρακατω τα μη εξυπηρετούμενα Λεπτού, ο Ορφανίδης διεκδικεί από τράπεζες, η κυβέρνηση βρίσκει αντίσταση στη νομική ρύθμιση περί αυτόματης σύνδεσης αυξήσεων δημοσίου και ΑΕΠ

Πέρασαν από έκτακτες συνελεύσεις 26 ψηφίσματα

Λεπτός: Συμφωνία - λαβύρινθος για δάνεια €100 εκατ. με την Τρ. Κύπρου- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/305916/leptos-symfonia-lavyrinthos-gia-daneia-100-ekat--me-tin-tr-kyprou#sthash.DpDPtf62.dpufΛευκωσία: Ένα ακόμα μεγάλο «ντιλ», στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης μεγάλων κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, κλείνει μετά την κοινή συμφωνία της Τράπεζας Κύπρου με την εταιρεία Πανδώρα Επενδύσεις και το ευρύτερο Συγκρότημα Λεπτός. Χθες, ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Κύπρου η έγκριση των επτά ψηφισμάτων της εταιρείας Leptos Calypso Hotels και των 19 της Πανδώρα Επενδύσεις κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των εταιρειών στις 24 Μαρτίου 2016. Το θέμα αναδιάρθρωσης των δανείων του ευρύτερου συγκροτήματος Λεπτός βρέθηκε στο επίκεντρο τα τελευταία δύο χρόνια και στις 22 Δεκεμβρίου 2015 η Τράπεζα Κύπρου και οι σχετικές εταιρείες κατέληξαν σε συμφωνία. Το περιεχόμενο των ψηφισμάτων δείχνει την πολυπλοκότητα που είχαν οι αναδιαρθρώσεις των δανείων του Ομίλου που οδήγησαν στη δημιουργία πιο αυτόνομων εταιρειών και τη μεταφορά χρεών σε εταιρείες που μπορούν να τα αναλάβουν έχοντας αρκετές εξασφαλίσεις. Στο τέλος μεγάλο χρέος καταλήγει στην εταιρεία Neapolis. Σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες της αναδιάρθρωσης, η εταιρεία Πανδώρα Επενδύσεις αναλαμβάνει τραπεζικά δάνεια αξίας €100 εκατ. από την Τράπεζα Κύπρου, με αντάλλαγμα την έκδοση προς όφελος της Τράπεζας Κύπρου μακροχρόνιων μετατρέψιμων χρεογράφων ίσου ποσού από τη θυγατρική της εταιρεία, που είναι ιδιοκτήτης του έργου Neapolis Smart EcoCity. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανδώρα Επενδύσεις, η Leptos Calypso Hotels: θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει, 1.066.378 συνήθεις μετοχές, στην εταιρεία Karina Properties, το 100% του εκδομένου κεφαλαίου, και θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει, 10.000 συνήθεις μετοχές, στην Harbour Shore Estates. Επίσης, θα μεταφέρει €30 εκατ. από τις υποχρεώσεις της προς την Τράπεζα Κύπρου στην εταιρεία P.P Irrigations and Systems που ανήκει στην εταιρεία και σε αντάλλαγμα η Leptos Calypso θα λάβει μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €1 που θα εκδοθεί από την P.P Irrigation. Επίσης, η Karina Properties θα εξακολουθήσει και μετά τη μεταβίβαση να παραμένει ενυπόθηκος οφειλέτης με υποθήκη ύψους €1.930.500 πλέον τόκους και επιβαρύνσεις επί ιδιόκτητων τεμαχίων της αναφορικά με δανειακή υποχρέωση της Leptos Calypso Hotels, προς την Alpha Bank Cyprus, με ταυτόχρονη παροχή αντίστοιχης εγγύησης εκ μέρους της Leptos Calypso προς την εταιρεία. Το τρίτο ψήφισμα αναφέρει όπως οι εταιρείες Ανδρέας Χασαπίδης & Υιοί Εργοληπτική εταιρεία (Α.Χ.Υ) και P.P Iasis Medical Center of Paphos (Holdings) οι οποίες εμμέσως ανήκουν 100% στην εταιρεία, θα μεταφέρουν το σύνολο των υποχρεώσεων που εκάστη έχει προς την Τράπεζα Κύπρου, στην εταιρεία έναντι δημιουργίας αντίστοιχης ενδοεταιρικής οφειλής προς την εταιρεία, με εξαίρεση τους λογαριασμούς παρατραβήγματος. Μέσω του τέταρτου ψηφίσματος, η εταιρεία P.P Irrigation μεταφέρει κατά τον χρόνο υλοποίησης της αναδιάρθρωσης υποχρεώσεις €30 εκατ. από τις υφιστάμενες οφειλές προς την Τράπεζα Κύπρου. Με το πέμπτο ψήφισμα, η εταιρεία μεταφέρει €100.000 από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της προς την Τράπεζα Κύπρου. Aυτό θα γίνει με αντάλλαγμα τη δημιουργία στην εταιρεία ισόποσης ενδοεταιρικής οφειλής προς την PPL. Ακολούθως ποσό €22 εκατ. εκ της ενδοεταιρικής πίστωσης των €100 εκατ., θα μεταφερθεί στην Άβαξ Επενδύσεις, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής ιδιωτικής εταιρείας. Με έκτο ψήφισμα η PPL θα μεταβιβάσει και εγγράψει την ακίνητη ιδιοκτησία του έργου Νεάπολις Smart και θα μεταφέρει €35.930.888 από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της προς την Τράπεζα Κύπρου μαζί με τις σχετικές υποθήκες στην εταιρεία Neapolis Development που ανήκει 100% στην PPL. Σε αντάλλαγμα η NPr.Co θα εκδώσει προς την PPL μια συνήθη μετοχή αξίας €1. Επίσης, η PPL θα μεταβιβάσει την ακίνητη ιδιοκτησία του έργου Απόλλων Ιλάτης και θα μεταφέρει €10.140.000 από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Κύπρου μαζί με τις σχετικές υποθήκες. Το άλλο κομμάτι του παζλ Η αναδιάρθρωση δανείων της εταιρείας Leptos Calypso περιλαμβάνει ψήφισμα, όπου η εταιρεία εγκρίνει από μέρους της Karkavatsos & Co Tourist η οποία ανήκει 50% στην πρώτη και 50% στην Armonia Esstates, την μεταφορά στην Leptos Calypso €5 εκατ. Αυτές είναι οφειλές της Karkavatsos προς την Τράπεζα Κύπρου. Επίσης η Karkavatsos θα εγγυηθεί με εξασφάλιση υποθήκης επί κτημάτων της, δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας Armonia προς την Τράπεζα Κύπρου ύψους €2,4 εκατ. Η Leptos Calypso θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Karina. Eπίσης θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών, 10.000, στην Harbour Shore Estates, ήτοι το 33,33% του εκδομένου κεφαλαίου της. Θα μεταφέρει €30 εκατ. από τις υποχρεώσεις της προς την Τράπεζα Κύπρου στην εταιρεία P.P Irrigations που ανήκει στην Πανδώρα Επενδύσεις. Σε αντάλλαγμα θα λάβει μια μετοχή ονομαστικής αξίας €1 που θα δοθεί από την P.P Irrigations Systems προς την Leptos Calypso. Η Karina θα εξακολουθήσει να παραμένει ενυπόθηκος οφειλέτης με υποθήκη €1.930.500 πλέον τόκους και επιβαρύνσεις επί ιδιόκτητων τεμαχίων της. Αναφορικά με δανειακή υποχρέωση της Leptos Calypso Hotels προς την Alpha Bank με ταυτόχρονη παροχή αντίστοιχης εγγύησης εκ μέρους της Leptos Calypso προς την Πανδώρα Επενδύσεις. Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/305916/leptos-symfonia-lavyrinthos-gia-daneia-100-ekat--me-tin-tr-kyprou#sthash.DpDPtf62.dpuf

 

Ορφανίδης: Μας έκλεισαν γιατί δεν αγοράζαμε αξιόγραφα

Διεκδικούμε αποζημιώσεις 1 δισ.- Είχαμε εγγυήσεις €300 εκατ. - Δεν λυπούμε κανέναν
Inbusiness.com
Ενώπιον ακροατηρίου της τάξης των –περίπου- 50 ατόμων παρουσιάστηκε ο Χρήστος Ορφανίδης, της παλαιάς αλυσίδας υπεραγορών Ορφανίδη. Όλοι όσοι βρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 29 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Hilton, ήταν πιστωτές της εταιρείας Ορφανίδη, οι οποίοι απώλεσαν τεράστια κεφάλαια μετά το λουκέτο των υπεραγορών. Ορισμένοι με θυμό, άλλοι με διάθεση να ακούσουν τι είχε να πει ο κ. Ορφανίδης και κάποιοι άλλοι απογοητευμένοι και πεπεισμένοι ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν τα χρήματά τους, άκουσαν τον πάλαι ποτέ ισχυρότερο άνδρα του κυπριακού λιανεμπορίου. Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ιδίου του Χρήστου Ορφανίδη, ο οποίος διαμηνύει ότι ο μόνος τρόπος να πάρουν οι παλαιοί, μη εξασφαλισμένοι πιστωτές, τα χρήματά τους είναι να διεκδικήσουν με τον ίδιο αποζημιώσεις από τις τράπεζες.
Κωδικοποιώντας όσα ο κ. Ορφανίδης είπε στη συνάντηση που διοργάνωσε και η οποία διήρκησε σχεδόν δύο ώρες, εξάγεται το συμπέρασμα ότι δύο είναι οι βασικές διεκδικήσεις του. Αφενός επιδιώκει ανατροπή του διορισμού των εκκαθαριστών της εταιρείας Ορφανίδη και αφετέρου συστράτευση στον νομικό αγώνα που κάνει για αποζημιώσεις.
Με εξάρσεις θυμού και κυρίως με αυστηρό και απόλυτο ύφος ο Χρήστος Ορφανίδης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα εξωστρεφής έναντι ατόμων που εκπροσωπούν εταιρείες στις οποίες η εταιρεία του χρωστούσε εκατομμύρια, επεδίωξε να φέρει με το μέρος του όσους περισσότερους μπορούσε στο «μέτωπο» που στήνει εναντίον των
«Μας έκλεισαν για τα αξιόγραφα»
Τόνισε, μεταξύ άλλων ότι διεκδικεί αποζημιώσεις πέραν του 1 δισ. ενώ εντύπωση προκάλεσαν οι εξηγήσεις που έδωσε αναφορικά με το κλείσιμο της αλυσίδας Ορφανίδη. «Επειδή η Λαϊκή είχε προβλήματα μου είπαν να αγοράσω αξιόγραφα. Εγώ βέβαια αρνήθηκα, γιατί χρειαζόμουν τα κεφάλαια για τη δική μου εταιρεία, η οποία επηρεάστηκε μετά την έκρηξη στο Μαρί. Μερικές μέρες αργότερα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: Αν δεν πάρεις αξιόγραφα τη Δευτέρα θα κλείσουμε την εταιρεία. Τι να έκανα; Αναγκάστηκα τελικά να πάρω αξιόγραφα». Μάλιστα για το συγκεκριμένο ζήτημα περιέγραψε, ιδιαίτερα γλαφυρά, που και με ποιον τρόπο υπέγραψε το συμβόλαιο εξασφάλισης αξιογράφων.
«Μερικά λεπτά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήρθε άρον-άρον υπάλληλος της Λαϊκής σε μια πεζίνα και υπέγραψα τα συμβόλαια στο καπό του αυτοκινήτου» είπε ο Χρήστος Ορφανίδης, συμπληρώνοντας ότι το ζήτημα τέθηκε από τον Παναγιώτη Κουννή της Λαϊκής Τράπεζας και πήρε την απόφαση χωρίς καν έγκριση από το ΔΣ της εταιρείας Ορφανίδη. Μάλιστα στο συγκεκριμένο ζήτημα αποδίδει τη μετέπειτα, αρνητική, στάση της Λαικής έναντι της εταιρείας του.
Οι αποζημιώσεις που διεκδικεί
Τόσο ο ίδιος όσο και ο δικηγόρος που συνόδευε τον κ. Ορφανίδη, τόνισαν ότι εδώ και χρόνια έχουν κατατεθεί αγωγές εναντίον των διαχειριστών που διορίστηκαν στην εταιρεία. «Η κακοδιαχείριση και οι κινήσεις τους ήταν αρνητικές. Πούλησαν καταστήματα και εξοπλισμό πολύ πιο κάτω από την αξία τους. Τους έκλεψαν αποθήκη γεμάτη με εμπορεύματα αξίας 3 εκατ. ευρώ και ακόμη ψάχνουν να δουν ποιος τα έκλεψε. Είναι εγκληματικά αυτά που έκαναν» τόνισε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στους χειρισμούς που ανέλαβαν τη διαχείριση.
Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι ενώ οι τράπεζες είχαν εξασφαλίσεις της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, έκλεισαν την επιχείρηση. Τόνισε παράλληλα, ότι η εταιρεία χρωστούσε 120 εκατ. στις τράπεζες και άλλα 85 σε προμηθευτές, γεγονός που κατά τον ίδιο μπορούσε να τύχει καλύτερου χειρισμού και να αποπληρώνονταν όλοι ανεξαιρέτως.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι αγωγές που κατατέθηκαν από το 2013 κι έπειτα αφορούν σειρά νομικών και φυσικών προσώπων όπως: Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα Πειραιώς, Λαϊκή Τράπεζα, Λαϊκή Επενδυτική, PwC, Grant Thornton, Ευθύμιος Μπουλούτας, Τάκης Φειδία και Άθως Χανδριώτης. Ο κ. Μπουλούτας και ο κ. Φειδία διετέλεσαν CEOs της Λαϊκής και ο κ. Χανδριώτης, γενικός διευθυντής της Λαϊκής Επενδυτικής (μετέπειτα Marfin CLR και εσχάτως Laiki CLR).
Δεν απάντησε για τα Micro
Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις άτομα που βρέθηκαν στη συνάντηση έθεσαν στον Χρήστο Ορφανίδη το ερώτημα εάν εμπλέκεται με τα καταστήματα Micro ή υπονόησαν ότι είναι δική του εταιρεία. Για το συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Ορφανίδης δεν απάντησε, οδηγώντας τη συζήτηση σε άλλα θέματα, χωρίς καν να διαψεύδει ότι ασχολείται με τα συγκεκριμένα καταστήματα.
«Ούτε σεντ οφειλή στο κράτος»
Παράλληλα, σημείωσε, έπειτα από σχετική ερώτηση, ότι στο κράτος δεν έχει την παραμικρή οφειλή. «Ψάξετε να δείτε και θα διαπιστώσετε ότι η εταιρεία Ορφανίδης δεν χρωστά ούτε ένα στον ΦΠΑ ή στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Για χρόνια μεσουρανούσαμε ως εταιρεία και μας έκλεισαν» τόνισε εμφατικά ο κ. Ορφανίδης.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε δήλωση του Χρήστου Ορφανίδη, έπειτα από παρέμβαση πιστωτή αναφορικά με το ότι όλοι όσοι βρέθηκαν στη συνάντηση πήγαν για να βοηθήσουν να βρεθεί κάποια λύση. Ο κ. Ορφανίδης του είπε χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν ήμουν αξιολύπητος. Δεν λυπούμε κανέναν και δεν θέλω λύπηση από κανέναν».


Σε έκτακτη συνεδρία
Το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο συζήτησε η Επ. Οικονομικών

Λευκωσία: Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, σε έκτακτη συνεδρίαση, η συζήτηση των νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Στη σημερινή συνεδρίαση συζητήθηκε το νομοσχέδιο που αφορά το κρατικό μισθολόγιο. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα συνεχίσει και την ερχόμενη εβδομάδα τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας, ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής Άγγελος Βότσης, είπε ότι η βασική πρόνοια του νομοσχεδίου που αφορά το κρατικό μισθολόγιο είναι ότι συνδέει τις προσαρμογές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων με μία οροφή σε συνάρτηση με το ύψος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. «Όλοι οι εμπλεκόμενοι, πλην της ΟΕΒ, έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους, όχι τόσο με τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, αλλά κυρίως με τη διαφωνία τους ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση. Θεωρούν ότι στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων, οι εργαζόμενοι μέχρι τώρα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κινούνται σε λογικά επίπεδα και διαφωνούν με την πρόταση της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την ερχόμενη εβδομάδα με την συζήτηση των άλλων δύο εναπομείναντων νομοσχεδίων ώστε να έχουμε γενική άποψη και παρουσίαση και των έξι νομοσχεδίων για να δούμε ποια από αυτά ή αν όλα ή μερικά μπορούν να οδηγηθούν στην Ολομέλεια πριν τη λήξη της παρούσας Βουλής», πρόσθεσε. Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο είναι αυτό που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, ούτως ώστε το κράτος να μπορέσει να προχωρήσει στο σχεδιασμό του για τερματισμό της έκτακτης εισφοράς που αφορά και τους ιδιώτες και τους δημόσιους υπαλλήλους για άλλες φοροελαφρύνσεις, αλλά και για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού αναπτυξιακού. «Είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που δεν θα επιτρέπει πλέον τον εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών ή τα λάθη του παρελθόντος. Αποτελεί σεβασμός στο φορολογούμενο. Ελπίζουμε να ψηφιστεί σύντομα. Έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και ευελπιστώ ότι θα κλείσουμε και αυτό το σημαντικό μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο σύντομα», συμπλήρωσε. Σε παρατήρηση ότι φαίνεται τα πλείστα κόμματα να διαφωνούν, ο κ. Πετρίδης είπε ότι δεν έχει διαφανεί στη συζήτηση διαφωνία πλείστων των κομμάτων, αντίθετα έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση. «Κάποιες από τις αντιδράσεις των συντεχνιών είναι αναμενόμενες. Έγινε ένας διεξοδικός διάλογος, έχουν ενημερωθεί πλήρως. Για την Κυβέρνηση, για τους εργαζόμενους όλης της κοινωνίας, του ιδιωτικού τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο. Διασφαλίζει τα κεκτημένα σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή, διασφαλίζει τα κεκτημένα, τις προσαυξήσεις, την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή των δημοσίων υπαλλήλων. Βάζει μια τάξη όσον αφορά τις ανεξέλεγκτες προσλήψεις, βάζει μια τάξη όσων φορά τις ανεξέλεγκτες αναβαθμίσεις κλιμάκων, ή μια ανεξέλεγκτη επιδοματική πολιτική, η οποία είχε οδηγήσει σε εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών στο παρελθόν, και διασφαλίζει ότι δεν θα φορολογείται επιπλέον ο φορολογούμενος, απλώς για να δίνει τροφή σε ένα μεγάλο κρατικό μισθολόγιο - που σας θυμίζω ότι είχε φτάσει να είναι το πρώτο στην ευρωζώνη- χωρίς καν παρέχονται από το δημόσιο οι υπηρεσίες αντίστοιχες άλλων χωρών», πρόσθεσε. Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιάννος Λαμάρης, σε δηλώσεις του είπε ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει ένα περιορισμένης έκτασης διάλογο με τη ΠΑΣΥΔΥ, τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ, παραγνωρίζοντας κλάδους όπως είναι τα σώματα ασφαλείας, η εθνική φρουρά οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, χιλιάδες εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κάθετη διαφωνία με το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του μισθολογίου από όλους τους εταίρους πλην των εργοδοτών. «Ανεξάρτητα από όποια πολιτική χροιά υπάρχει πίσω από κάθε φορέα και εταίρο. Είναι ηλίου φαεινότερο πως δύσκολα θα βρεθεί Κοινοβούλιο το οποίο να δώσει τύχη σε τέτοια νομοθετήματα με τέτοια κάθετη διαφωνία. Θα συνεχιστεί βέβαια η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών και να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια τύχη θα έχουν αυτά τα νομοθετήματα. Είναι όμως καιρός η Κυβέρνηση επιτέλους να σταματήσει την ταλαιπωρία που επιφέρει σε χιλιάδες εργαζόμενους και σε άλλους θεσμούς με τον τρόπο που ενεργεί, ετοιμάζοντας κατά την άποψη της νομοθετήματα τα οποία έχουν τόσο σημαντική χροιά για χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχει κάθετη διαφωνία από όλους», ανέφερε. Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδίκης, σε δηλώσεις του είπε ότι είναι άξιον απορίας πώς η Κυβέρνηση, αλλά και η πλειοψηφία της Βουλής θέλει να ολοκληρώσει τη μελέτη των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία πριν από την ολοκλήρωση της θητείας αυτής της Βουλής, όταν όλοι, μα όλοι, οι εμπλεκόμενοι φορείς πλην των εργοδοτών έχουν διαφωνήσει με την ουσία και το γράμμα των νομοσχεδίων. «Εμείς θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στο πόδι και με προχειρότητες δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν περιθώρια περισσότερης συζήτησης. Κακώς η Κυβέρνηση έχει κηρύξει λήξη του διαλόγου. Καλούμε όλες τις πλευρές να επανέλθουν στο διάλογο για να μπορέσει να υιοθετηθεί και να έρθει ενώπιον της Βουλής μια συμφωνημένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Να σημειώσω με έμφαση και προβληματισμό το παράδοξο η Κυβέρνηση να πανηγυρίζει για έξοδο από το μνημόνιο και την ίδια ώρα να προειδοποιεί ότι αν δεν ληφθούν μέτρα περιορισμού του κρατικού μισθολογίου υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε τα κατασταλτικά μέτρα ενός καινούργιου μνημονίου. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε εξέλθει του μνημονίου και να κινδυνεύουμε από δεύτερο μνημόνιο; Είναι μια απορία την οποία δεν μπόρεσε να λύσει ο Υφυπουργός», κατέληξε. Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/306063/to-nomoschedio-gia-to-kratiko-misthologio-syzitise-i-ep-oikonomikon#sthash.i58rQRd2.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου