Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Η ανεργία ‘έφθασε τα όρια του εφιάλτη’ σύμφωνα με τη ΣΕΚ


Onlycy.com June 13, 2012
Η Συντεχνία Εργαζομένων Κύπρου θεωρεί ότι επείγει η λήψη μέτρων και η εκπόνηση αναπτυξιακής πολιτικής και εκφράζει ταυτοχρόνως “έντονη ανησυχία και προβληματισμό” για τη συνεχή αύξηση της ανεργίας, η οποία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΕΚ, “έφθασε τα όρια του εφιάλτη, αφού ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε στο τέλος Μαΐου στα 36.313 πρόσωπα”.
Με την ανακοίνωσή της, η ΣΕΚ, μεταξύ άλλων, “υποδεικνύει εκ νέου στην Κυβέρνηση να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας” και, “χωρίς άλλη καθυστέρηση, να απλοποιήσει πολεοδομικές, γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες του δημόσιου τομέα, προκειμένου να βοηθηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να προχωρήσει στην ανάπτυξη”.
Καλείται, επίσης, η Κυβέρνηση “να πολλαπλασιάσει τις επιθεωρήσεις για πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης και να προχωρήσει σε αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, έτσι ώστε οι κοινοτικοί εργαζόμενοι να παύσουν να χρησιμοποιούνται ως φθηνή εργατική δύναμη”.
Η ΣΕΚ ζητεί όπως η Κυβέρνηση “εκπονήσει και εφαρμόσει πολιτικές μείωσης των επιτοκίων δανεισμού, η αύξηση των οποίων τορπιλίζει κάθε είδους ανάπτυξη” και όπως “επανεξετάσει τη θέση της ΣΕΚ για αύξηση της περιόδου παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους έξι στους εννέα μήνες, λαμβάνοντας υπ` όψη το γεγονός ότι, έχουμε πλέον μακροχρόνια ανεργία”.
“Πέραν της εγγεγραμμένης ανεργίας”, συνεχίζει η ΣΕΚ, “τα τελευταία έτη παρατηρείται σοβαρή αύξηση και της μακροχρόνιας ανεργίας”
“Με βάση την Ερευνα Εργατικού Δυναμικού, που εκπονείται από τη Στατιστική Υπηρεσία και η οποία καταγράφει τη διάρκεια της ανεργίας πέραν των τεσσάρων ετών”, προσθέτει η ΣΕΚ, “ο αριθμός των ανέργων πέραν των 6 μηνών το 2009 ήταν στο 29,92%, ενώ το 2010 ανήλθε στο 42,88%”.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΣΕΚ, “στο δεύτερο τρίμηνο του 2011 οι άνεργοι πέραν των 6 μηνών ανήλθαν στο 43,7% της συνολικής ανεργίας” και “οι αριθμοί αυτοί είναι χαρακτηριστικοί και μιλούν από μόνοι τους”.
“Δυστυχώς, από πλευράς κράτους παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην εκπόνηση πολιτικών που θα ελαχιστοποιούν τον ανεργιακό εφιάλτη”, δηλώνει η ΣΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου