Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

«Ψαλίδι» σε επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων

«Ψαλίδι» σε επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων

  • Λευκωσία: «Ψαλίδι» σε επιδόματα που αφορούν κυρίως εργαζόμενους στο Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνει το έγγραφο του προϋπολογισμού που αφορά το έτος 2014. Στα επιδόματα που καταργούνται, περιλαμβάνονται τα εξής:

● Επίδομα γεύματος σε κρατικούς υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας, επίδομα γεύματος πάνω σε προσωπική βάση σε υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, και επίδομα διατροφής σε ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που είτε ακολουθεί συνεχόμενο ωράριο είτε ακολουθεί ωράριο με διακοπή για γεύμα (Άρθρο 03003 «Επίδομα Εκτός Έδρας»)

● Αμοιβή κυβερνητικού ιατρικού προσωπικού για συμμετοχή σε ιατροσυμβούλια (Άρθρο 02226 «Αμοιβή μελών ιατροσυμβουλίων»)

● Αμοιβή κυβερνητικού ιατρικού προσωπικού για ετοιμασία ιατρικής έκθεσης (Άρθρο 02230 «Δικαιώματα για ιατροσυμβουλές»)

● Ειδικό επίδομα σε νοσοκομειακό προσωπικό καταβάλλεται μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που απασχολείται σε μονάδες κλειστής νοσηλείας, είτε στο Ψυχιατρείο είτε αλλού.

● Επίδομα Αρχιλοχία/ Αρχιαστυφύλακα/ Αρχιπυροσβέστη σε μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καταβάλλεται σύμφωνα με κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

● Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις Κυριακές όταν η Κυριακή αποτελεί μέρος της εργασίας για συμπλήρωση του καθορισμένου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους καθορίζεται στο 1:0,5 για κάθε ώρα απασχόλησης.

● Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά την Κυριακή του Πάσχα, και τις αργίες της 6ης Ιανουαρίου, 1ης Απριλίου, 15ης Αυγούστου, 28ης Οκτωβρίου, 25ης και 26ης Δεκεμβρίου, στην περίπτωση που συμπίπτουν να είναι Κυριακή, όταν η εργασία αποτελεί μέρος του ωραρίου του υπαλλήλου, καθορίζεται στο 1:1,13.

● Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, όταν δεν εργάζονται κατά τις αργίες αλλά έχουν συμπληρώσει το καθορισμένο ωράριο τους κατά τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας καθορίζεται στο 1:0,85 για 6 ώρες.

● Το ύψος του επιδόματος βάρδιας για νυκτερινή εργασία των κρατικών υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας καθορίζεται στο 20% των δεδουλευμένων ωρών. Σε ό,τι αφορά στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, το επίδομα Σαββατοκύριακου και νυκτερινής εργασίας καθορίζεται στο 15% επί του μηνιαίου μισθού, ενώ το επίδομα Σαββατοκύριακου ημερήσιας απασχόλησης στο 11,25%.

Τέλος, υιοθετείται η κατ' αποκοπήν υπερωριακή αμοιβή των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μειώθηκε κατά 33,33%.

Πηγή: «Φιλελεύθερος»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου