Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών από τον Σεπτέμβριο του 2015

Νέο σύστημα διορισμού από τον Σεπτέμβριο του 2015Λευκωσία: Το 2014 θα είναι η τελευταία χρονιά που οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εγγραφούν στους υφιστάμενους καταλόγους διοριστέων. Από το 2015 και έπειτα όλοι θα πρέπει να εγγράφονται στους καινούργιους πίνακες, στη βάση νέων κριτηρίων όπου το έτος απόκτησης πτυχίου παύει να έχει κυρίαρχο ρόλο και εισάγονται γραπτές εξετάσεις για επιλογή των ικανότερων. Για μια μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών οι προσλήψεις στη δημόσια εκπαίδευση θα διενεργούνται ταυτόχρονα από παλιούς και νέους πίνακες, ενώ από το 2019 και μετά οι σημερινοί κατάλογοι καταργούνται οριστικά.

Τα πιο πάνω προβλέπει το νέο σχέδιο του υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Κενεβέζου, για πρόσληψη των διδασκόντων στα δημόσια σχολεία. Την πρόταση παρουσίασε ο ίδιος ο υπουργός, χθες το απόγευμα, στα πολιτικά κόμματα, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και άλλους οργανωμένους φορείς, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίας των Συμβουλίων Δημοτικής-Μέσης και Ανώτερης-Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τόνισε την ανάγκη διεξαγωγής ενός νηφάλιου διαλόγου που να οδηγήσει σε συναινετικές αποφάσεις και υπέδειξε πως το όφελος των παιδιών και της εκπαίδευσης πρέπει να τεθούν πάνω από οποιοδήποτε άλλο όφελος.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνεται στη βάση προκαθορισμένων μετρήσιμων κριτηρίων. Το υπουργείο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση διασφαλίζει το αίσθημα της αξιοκρατίας και του αδιάβλητου των διαδικασιών και εξηγεί:

Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, που θ' αποτελούν και τις ελάχιστες απαιτήσεις για εγγραφή ενός υποψηφίου στους νέους πίνακες διοριστέων, θα είναι τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση οι υποψήφιοι να κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο ή ισότιμο προσόν καθώς και πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι δε καθηγητές πρέπει να έχουν, ακόμα, πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα έχει την ευθύνη για τον καθορισμό του περιεχόμενου και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι τα άτομα που παρακολούθησαν το πρόγραμμα της προϋπηρεσιακής θα έχουν δικαίωμα εγγραφής.

Όσον αφορά στα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για καταρτισμό των πινάκων διαμορφώνονται ως εξής:1) Γραπτή εξέταση, 2) Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, 3) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, 4) Έτος απόκτησης πρώτου πτυχίου, 5) Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.

Όπως σημειώνεται, για μια μεταβατική περίοδο τεσσάρων χρόνων οι διορισμοί θα γίνονται με προκαθορισμένη αναλογία από παλιούς και νέους καταλόγους, με απώτερο σκοπό από το 2019 και έπειτα να ισχύουν μόνο οι καινούργιοι.

Διαφοροποιήσεις παρούσας πρότασης

Η παρούσα πρόταση διαφοροποιείται ως προς την προηγούμενη που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 στα εξής πέντε σημεία:

➤Αναγνωρίζεται για σκοπούς εγγραφής στους πίνακες διορισίμων η προϋπηρεσία των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια, ινστιτούτα ξένων γλωσσών, ολοήμερα σχολεία, κρατικά ινστιτούτα επιμόρφωσης, μεταλυκειακά ινστιτούτα, μουσικά και αθλητικά σχολεία.
➤ Η μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι διορισμοί θα γίνονται με προκαθορισμένη αναλογία από δύο ξεχωριστούς πίνακες για κάθε ειδικότητα, περιορίζεται στα τέσσερα χρόνια αντί στα δέκα που ήταν προηγουμένως.
➤ Διαφοροποιείται η κλίμακα μοριοδότησης για κατάρτιση των πινάκων διορισίμων από το 60 στο 100, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο εύρος διαφοροποίησης των υποψηφίων.
➤ Διαγράφεται από τα κριτήρια της προηγούμενης πρότασης η πρόνοια για μοριοδότηση αναφορικά με την πείρα σε τομείς συναφείς με την ειδικότητα.
➤ Με τις μονάδες που θα λαμβάνουν οι υποψήφιοι από τη γραπτή εξέταση θα μπορούν να εγγράφονται στους πίνακες διορισίμων για περίοδο έξι χρόνων, αντί οκτώ που ήταν προηγουμένως.
Γραπτές εξετάσεις ανά διετία

Η μορφή και το περιεχόμενο των εξετάσεων θα καθορίζονται σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιθεωρητές ειδικότητας και ειδικούς επιστήμονες για κάθε εξεταζόμενο θέμα, με τη συμβολή του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

➤ Γνωστικό αντικείμενο: Επιστημολογικό πεδίο σχετικό με τον πρώτο τίτλο σπουδών ανάλογα με τον κλάδο–ειδικότητα που ο υποψήφιος θα κληθεί να διδάξει. Η εξέταση θα αφορά στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων.
➤ Γενική διδακτική μεθοδολογία: Γενικές θεωρίες της διδασκαλίας, αναλυτικού προγράμματος και παιδαγωγικά θέματα.➤
Ειδική διδακτική μεθοδολογία: Διδακτική προσέγγιση σχετική με τον πρώτο τίτλο σπουδών κατά κλάδο-ειδικότητα, διδακτική μεθοδολογία με βάση τα αναλυτικά προγράμματα των δημόσιων σχολείων.

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται κάθε δύο χρόνια. Ο ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, για βελτίωση της βαθμολογίας του.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα προκηρύσσει τις εξετάσεις. Η Υπηρεσία Εξετάσεων του υπουργείου θα είναι υπεύθυνη για τη διενέργειά τους, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην ΕΕΥ. Η ακολουθούμενη διαδικασία θα είναι στα πρότυπα διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητό της.
Θα διοριστούν σε 2.720 χρόνια!

Στοιχεία που πείθουν και το πιο δύσπιστο άτομο για την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης ενός πιο σύγχρονου και ευέλικτου συστήματος διορισμού παρέθεσε ο υπουργός, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

➤ Οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι για διορισμό ανέρχονται σε 43.546, ενώ οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν, πέρσι, στα δημόσια σχολεία ήταν 12.197. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα συνολικά μπορεί να απασχολήσει μόνο το 28% όσων αναμένουν διορισμό.
➤ Το ελάχιστο διάστημα αναμονής, στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι τα έξι χρόνια για την ειδικότητα της Μουσικοθεραπείας. Το μέγιστο χρονικό διάστημα αναμονής στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι τα 2.720 χρόνια για την ειδικότητα των Γερμανικών.
➤ Στους διορισμούς του 2013 ο νεαρότερος εκπαιδευτικός ήταν 21 ετών και ο γηραιότερος 60 (!). Ο μέσος όρος ηλικίας διορισμού ήταν τα 41 χρόνια.

Γράφει: Χριστίνα Κυριακίδου
φιλελεύθερος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου