Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

Βάζουν όρια και ζητούν απόδοση ευθυνών Τραβούν «κόκκινες γραμμές» οι συντεχνίες


Καζάνι που βράζει οι συντεχνίες, που απαιτούν ισότιμη κατανομή βαρών και προειδοποιούν για ολέθριες συνέπειες.


Λευκωσία: Τις δικές τους «κόκκινες γραμμές» άρχισαν να χαράσσουν οι συντεχνίες (ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου), οι οποίες βρίσκονται ήδη σε τροχιά σύμπηξης κοινού μετώπου μπροστά στα μέτρα που τροχιοδρομούνται από την υιοθέτηση του όποιου Μνημονίου προκύψει από τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως ιδιωτικοποιήσεις, αποκοπές μισθών και άλλων ωφελημάτων, ΑΤΑ, ωράρια και καθεστώς εργαζομένων εντάσσονται σ' ένα γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο διαμορφώνονται «κόκκινες γραμμές» και οριοθετήσεις.

Ωστόσο, κοινή συνισταμένη των συντεχνιακών είναι ότι, αν οι καταστάσεις το απαιτήσουν, δεν θα υπάρξει άρνηση για νέες και αναγκαίες παραχωρήσεις, υπό κάποιες όμως σοβαρές προϋποθέσεις. Αυτές συνίστανται στο ότι τα όποια μέτρα θα καθοριστούν μέσα από τον θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο και με συναινετικές προσεγγίσεις, αλλά και ότι θα υπάρξει ισότιμος καταμερισμός τους και δεν θα φορτωθούν όλο το βάρος οι εργαζόμενοι, τόσο στο δημόσιο και ημιδημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, οι συντεχνίες των εργαζομένων ζητούν άμεση και πλήρη ενημέρωση για την πραγματική εικόνα της οικονομίας και κυρίως του μεγέθους των προβλημάτων της μέσα από ακριβή και τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά και την κίνηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για απόδοση ευθυνών.

Γίνεται πάντως λόγος και για ενδεχόμενα ακραία σενάρια, στην περίπτωση που οι όποιες αποφάσεις προωθηθούν υπό τη μορφή επιβολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου