Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Φυλάκιση για μη καταβολή μισθών


3/8/2012 stockwatch

Για πρώτη φορά το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 μηνών σε φυσικό πρόσωπο, πέραν του χρηματικού προστίμου που επιβλήθηκε στις εταιρείες του για υπόθεση που αφορούσε τη μη καταβολή μισθών κατά παραβίαση του περί Προστασίας των Μισθών Νόμου .

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, στα πλαίσια της απόφασης, εκδόθηκε και Διάταγμα εξόφλησης των οφειλόμενων μισθών.

Όπως τονίζεται, ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος επιβάλλει την πληρωμή του μισθού πάνω σε σταθερή συστηματική βάση, εβδομαδιαία ή μηνιαία ανάλογα, και δεν επιτρέπει οποιεσδήποτε αυθαίρετες αποκοπές από αυτόν.

Τονίζεται, συναφώς, ότι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων θα συνεχίσει να προβαίνει σε ποινικές διώξεις εργοδοτών (εταιρειών και ιδιοκτητών/διευθυντών τους) οι οποίοι, κατά παράβαση του περί Προστασίας των Μισθών Νόμου, προβαίνουν σε αυθαίρετες αποκοπές μισθών ή δεν καταβάλλουν οφειλόμενους μισθούς στο προσωπικό τους, φαινόμενα που, από τα παράπονα που λαμβάνονται και από τις επιθεωρήσεις που γίνονται, έχουν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επιθεωρεί υποστατικά επιχειρήσεων για έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έγιναν 4397 επιθεωρήσεις και μέχρι στιγμής καταχωρήθηκαν 378 υποθέσεις στο Δικαστήριο για παραβιάσεις διαφόρων Νόμων. Κατά την ίδια περίοδο, επιδικάστηκαν ποινές ύψους € 104.000.

Γ.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου