Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

επιστολή επιχειρηματιών για ζώνες-συντελεστές

Παραχώρηση κινήτρων στη Δήλωση Πολιτικής

Αποκαλύπτουμε την επιστολή επιχειρηματιών για ζώνες-συντελεστές

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/186886/apokalyptoume-tin-epistoli-epicheirimation-gia-zones-syntelestes#sthash.rIlw2n08.dpuf

Λευκωσία: Με προφανή τρόπο να λειτουργήσουν ως κίνητρα περιελήφθησαν στη «Δήλωση Πολιτικής» που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, πρόνοιες για διάφορους τύπους ανάπτυξης, όπως προκύπτει και από επιστολή την οποία απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο «Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων», στις 25 Οκτωβρίου 2013.
 
Οι απαιτήσεις του Συνδέσμου προφανώς κρίθηκαν «διαλυτικές» για την πολεοδομική πολιτική που ίσχυε, γι' αυτό οι συντελεστές που αιτείτο ο Σύνδεσμος αντί μέχρι 40% μειώθηκαν μέχρι ποσοστό 30%. Πάντως, ορισμένες απαιτήσεις του Συνδέσμου περιελήφθησαν σχεδόν αυτούσιες.

Με την επιστολή του ο Σύνδεσμος ζήτησε ανάμεσα σε άλλα και τα εξής:
 
-Παροχή πολεοδομικών κινήτρων για προώθηση και υλοποίηση των μεγάλων έργων που εμπίπτουν εντός και εκτός των ορίων ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής.
 
-Να ενταχθεί και στη Δήλωση Πολιτικής το κεφάλαιο των εξειδικευμένων αναπτύξεων των τοπικών σχεδίων, όπως επίσης και το κεφάλαιο των ενοποιημένων μεγάλων και σύνθετων αναπτύξεων κατ' αναλογία προς τις πρόνοιες των τοπικών σχεδίων.
 
-Αύξηση συντελεστή δόμησης για έργα, όπως είναι οι εξειδικευμένες αναπτύξεις ή και άλλα μεγάλα έργα εντός ή και εκτός των ορίων ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής.
 
-Απαιτείται ο περαιτέρω εμπλουτισμός των κατηγοριών χρήσεων και στρατηγικών χρήσεων στην κατηγορία των ενοποιημένων μεγάλων και σύνθετων αναπτύξεων ως ακολούθως:
 
-Στον στρατηγικό τομέα των ανώτατων εκπαιδευτηρίων να συμπεριληφθούν και κατώτεροι κύκλοι εκπαίδευσης, όπως τα οργανωμένα σε μια ενότητα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, τα οποία καλύπτουν κατά τρόπο συνεχόμενο την προδημοτική την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, να συνυπάρχουν σε αυτή τη στρατηγική ενότητα τα κολέγια ως ανεξάρτητη ενότητα αλλά και ως ανεξάρτητη ενότητα σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να λειτουργούν και διάφοροι τύποι εξειδικευμένων σχολών κολεγιακού επιπέδου, όπως ξενοδοχειακών επαγγελμάτων, νοσηλευτών, υγείας, αθλητισμού κ.λπ. Θα υπάρχει έτσι μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής από τον επενδυτή, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική χρήση.

-Στον στρατηγικό τομέα των νοσοκομείων να συμπεριληφθούν τα κέντρα υγείας και ευεξίας, ιατρικά κέντρα για εξειδικευμένες κλινικές με διαγνωστικά κέντρα ή και ειδικά κέντρα για εξειδικευμένες θεραπείες ασθενών (καρδιολογικό κέντρο, κέντρο θεραπείας καρκίνου μαστού ή προστάτη κ.λπ.) ή ακόμη σαν αναγκαιότητα εξειδικευμένες στέγες ηλικιωμένων.

-Λαμβάνοντας υπόψιν τη δυνατότητα διάθεσης μεγάλων εκτάσεων γης και υγιούς φυσικού περιβάλλοντος, οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις μπορεί να θεωρηθούν ως στρατηγική χρήση και να ενταχθούν αρμονικά και όχι με τις υπόλοιπες στρατηγικές χρήσεις (εκπαίδευση ή ιατρικό κέντρο). Για τον τομέα αυτό έχει ήδη επιδειχθεί ενδιαφέρον από επενδυτές προερχόμενους από τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη.

-Στον στρατηγικό τομέα των κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και υψηλής τεχνολογίας να επεκταθούν με τη μορφή τεχνολογικών πάρκων όπως επίσης και πάρκα για υποδομή logistics. Ειδικά η τελευταία υποδομή εάν ενταχθεί σε τέτοια πολιτική ως στρατηγική χρήση, θεωρώντας την Κύπρο σαν ανατολική πύλη της Ευρώπης, σίγουρα θα συμβάλει στην προώθηση της Κύπρου ως κόμβου διαμετακομιστικού εμπορίου.

-Οι μεγάλες εξειδικευμένες αναπτύξεις και οι ενοποιημένες σύνθετες αναπτύξεις να μπορούν να χωροθετούνται εκτός ορίων ανάπτυξης και πέραν των γεωργικών ζωνών και σε μεικτές τουριστικές περιοχές σε καθορισμένες περιοχές παραθεριστικής κατοικίας ή και περιοχές εφαπτόμενες σε λειτουργική σύνδεση μαζί τους, όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλο απόθεμα αδρανούσας γης.

-Με βάση την υφιστάμενη πολιτική, στην ύπαιθρο επιτρέπονται τα τουριστικά καταλύματα με τη μορφή ολοκληρωμένων ενιαίων συγκροτημάτων εξειδικευμένου τουρισμού, σε συσχετισμό με κέντρα υγείας και ευεξίας. Παράλληλα, η πολιτική του ΚΟΤ για επίτευξη υψηλής ποιότητας τουριστικών θερέτρων συνδυαζόμενα με θεματικό τουρισμό (ιατρικός, θρησκευτικός, αθλητικός…) και με πλήρη εμπλουτιστική υποδομή, προδιαγράφει τον τομέα αυτόν ως ένα σημαντικό στρατηγικής σημασίας τουριστικό προϊόν, για το οποίο υπάρχει διεθνώς σημαντική ζήτηση. Προτείνεται όπως ο τομέας αυτός, ως περιγράφεται πιο πάνω, να καταστεί ως μια κατηγορία εξειδικευμένης ανάπτυξης αλλά και παράλληλα και ως κατηγορία στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για ενοποιημένη, μεγάλη και σύνθετη ανάπτυξη.


-Ως κίνητρο για τη βιωσιμότητα της επένδυσης και για τον εμπλουτισμό της σύνθετης ανάπτυξης με συμπληρωματικές χρήσεις (ιατρικό κέντρο, νηπιαγωγείο κ.α.) ο συντελεστής δόμησης να είναι τουλάχιστον 40% του συνόλου. Επίσης το σχέδιο να καθορίζει ένα κατώτατο όριο εμβαδού για τα γήπεδα που θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Γενικά να μπορεί να υιοθετηθεί πολιτική συνύπαρξης όλων των χρήσεων μέσα στο πλαίσιο μιας ενιαίας ανάπτυξης, έτσι ώστε η σύνθετη ανάπτυξη να εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον της υπαίθρου χωρίς να το αστικοποιεί. Ο συντελεστής δόμησης να κυμαίνεται μεταξύ 30% και 40% σε σύγκριση με τον συντελεστή δόμησης που ισχύει στις αστικές περιοχές και που είναι 60% ή και περισσότερο. Οι όροφοι μπορούν να κυμαίνονται αναλόγως της μορφολογίας του εδάφους από 3 έως 5.
Γράφει: Βάσος Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου