Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Μέτρα υπέρ των εργαζομένων με πολλαπλά οφέλη για όλους

Καλές πρακτικές και ισότητα πάνε μαζί
Μέτρα υπέρ των εργαζομένων με πολλαπλά οφέλη για όλους

Λευκωσία: Παροχή πληρωμένης γονικής άδειας και πατρότητας, έστω για δύο ημέρες, συμπλήρωση του επιδόματος μητρότητας στο ύψος του μισθού της εργαζόμενης, επιδότηση τροφείων σε νηπιαγωγείο, διορισμός λειτουργών ισότητας, πρόγραμμα επανένταξης έπειτα από μακρά απουσία από την εργασία, είναι μόνο μερικές από τις καλές πρακτικές που υιοθέτησαν επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του ημιδημόσιου τομέα, στοχεύοντας στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία. Οι πλείστες των πρακτικών μετατρέπονται σε όρους εργοδότησης και δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Η ισότητα των φύλων στην εργασία αποτελεί πονεμένο κεφάλαιο στον τόπο μας, που παρά τα βήματα προόδου, εντούτοις παραμένει μακρύς ο δρόμος κατάκτησής της. Πιο πρόσφατο παράδειγμα ελλείμματος ισότητας και διάκρισης φύλων, η κυβερνητική εξαγγελία για πρόσληψη οπλιτών που απευθύνεται μόνο σε άνδρες. Έλλειμμα ισότητας συνιστούν επίσης οι απολύσεις εγκύων, οι παραβιάσεις της άδειας μητρότητας, ο μικρός αριθμός διευθυντριών, υπουργών κ.λπ.
 
Τριάντα και πλέον επιχειρήσεις και οργανισμοί σε περίοδο κρίσης υιοθέτησαν εποικοδομητικές δράσεις, βελτιώνοντας αφενός το εργασιακό περιβάλλον και αφετέρου κτίζοντας και ενισχύοντας την εικόνα τους ως εργοδότες.

Αυτοί οι εργοδότες προχώρησαν και έβαλαν τον πήχη πιο ψηλά από τα προβλεπόμενα των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας. Χωρίς κατ’ ανάγκη να επωμίζονται ιδιαίτερο οικονομικό κόστος.
 
Συνολικά, 15 επιχειρήσεις και οργανισμοί εξασφάλισαν πέρσι, από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων (υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας), την πιστοποίηση καλής πρακτικής για δράσεις που υιοθέτησαν και προάγουν συνθήκες ισότητας των φύλων.
 
Οι διακριθείσες επιχειρήσεις υιοθέτησαν τέτοιες καλές πρακτικές, που ούτε το δημόσιο που χαρακτηρίζεται ως ο καλύτερος εργοδότης, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να εξετάσει. Και βέβαια για πολλούς εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα αυτές είναι ψιλά γράμματα.
 
Ειδικότερα, ο κατάλογος των καλών πρακτικών περιλαμβάνει τις ακόλουθες:
-Παροχή πληρωμένης γονικής άδειας, διάρκειας δύο εβδομάδων στους άνδρες υπαλλήλους με πλήρεις απολαβές, μετά την απόκτηση παιδιού, και διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στις γυναίκες υπαλλήλους με καταβολή του 50% του μισθού τους, μετά το τέλος της άδειας μητρότητας. Ως γνωστόν, η νομοθεσία περί γονικής άδειας είναι άνευ απολαβών και περιορισμένος αριθμός εργαζομένων την αξιοποιεί, κατά κανόνα μητέρες, για λόγους «ανωτέρας βίας».
-Συμπλήρωση του επιδόματος μητρότητας υπαλλήλου στο ύψος του μισθού.
-Άδεια πατρότητας με πλήρεις απολαβές στους άνδρες υπαλλήλους για δύο ημέρες, με τη γέννηση παιδιού. 
Το ζήτημα της άδειας πατρότητας απασχόλησε την προηγούμενη Βουλή. Η Κυβέρνηση προβληματίζεται για το κόστος που επισύρει ένα τέτοιο κοινωνικό μέτρο.
-Επιδότηση μέρους του κόστους φοίτησης παιδιού σε βρεφοκομείο ή νηπιαγωγείο (ύψους 25%-50%), δεδομένου ότι η επιλογή του σχολείου παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης του γονέα υπαλλήλου, σε περίπτωση που απαιτηθεί, με στόχο την απρόσκοπτη, κατά το δυνατόν, εκτέλεση των καθηκόντων του και την καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής.
-Διευκολύνσεις εργασίας για εγκυμονούσες κατά τον τελευταίο μήνα της κύησης, που προνοούν την παροχή του δικαιώματος εργασίας από το σπίτι κάποιες ημέρες εβδομαδιαίως και έκτακτης απουσίας ή αποχώρησης από την εργασία, χωρίς απώλεια απολαβών.
-Πρόγραμμα εκπαίδευσης για επανένταξη υπαλλήλων μετά από μακροχρόνια απουσία από την εργασία, με στόχο την ίση μεταχείριση αυτών αναφορικά με την αξιολόγηση, την αμοιβή και τις προοπτικές ανέλιξης.
-Working Mothers Scheme, παρέχεται στις γυναίκες υπαλλήλους, μετά την απόκτηση παιδιών και μέχρι αυτά να γίνουν 18 ετών, το δικαίωμα προσαρμογής του ωραρίου τους με τρόπο που να εξισορροπείται καλύτερα η επαγγελματική και η οικογενειακή τους ζωή, επιλέγοντας μεταξύ δύο σχεδίων, ευέλικτου ή μειωμένου ωραρίου εργασίας. 
-Επέκταση των διευκολύνσεων μετά την επιστροφή της μητέρας στην εργασία, από άδεια μητρότητας, μέχρι το παιδί γίνει ενός έτους.
-First day of school Leave, παρέχεται άδεια με πλήρεις απολαβές στους γονείς υπαλλήλους για συνοδεία των παιδιών τους την πρώτη μέρα στο δημοτικό σχολείο.
-Διευκόλυνση συμμετοχής των μητέρων υπαλλήλων στο πρόγραμμα προσαρμογής του παιδιού την πρώτη εβδομάδα στο νηπιαγωγείο, χωρίς απώλεια μισθού για τις ώρες απουσίας από την εργασία.
-Εργαστήρι Women in Leadership διάρκειας 2,5 ημερών, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες υπαλλήλους, οι οποίες κατέχουν ανώτερες διευθυντικές θέσεις ή είναι υποψήφιες για τέτοιες, με σκοπό τον εντοπισμό εμποδίων στην καριέρα τους, τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και την αναβάθμιση του επαγγελματικού προφίλ τους.
-Διορισμός λειτουργών ισότητας ή σύσταση επιτροπής ισότητας με τη συμμετοχή των υπαλλήλων (ανδρών και γυναικών), με ευθύνη την παραλαβή και τον χειρισμό παραπόνων για διακρίσεις λόγω φύλου και τον χειρισμό θεμάτων ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών εντός του οργανισμού.
-Υιοθέτηση κώδικα παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης.
-Πρόγραμμα καθοδήγησης Leadership, το οποίο αφορά στην παροχή προσωπικής καθοδήγησης στις υπαλλήλους με υψηλές αποδόσεις, με στόχο τον καθορισμό και την επιδίωξη ατομικών στόχων και την πρόσβαση σε ευκαιρίες.
-Προσωρινή μετακίνηση εγκύου από θέση που απαιτεί χειρονακτική εργασία.
-Ενέργειες αύξησης της εκπροσώπησης του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού σε τεχνικά τμήματα μέσω της προσφοράς θέσεων πλήρους και μερικής απασχόλησης, ευέλικτου ωραρίου και της πρόσληψης εκπαιδευομένων. 
Αναζητούνται κι άλλοι καλοί εργοδότες
 
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο των δράσεων για προώθηση της ισότητας ανακοίνωσε πρόσφατα πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πιστοποίηση εφαρμογής καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στην εργασία. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της οικονομικής δραστηριότητας.

Η χρήση των λογότυπων πιστοποίησης καλής πρακτικής και εργοδότη ισότητας γίνεται δωρεάν, εφόσον εγκριθεί η πιστοποίηση.
 
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν χρόνο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 27 Ιουνίου 2016. Όπως πληροφορούμαστε, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από εργοδότες οι οποίοι ζητούν ενημέρωση και διευκρινίσεις από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.
 
Έντυπα αίτησης όπως και ο σχετικός ενημερωτικός οδηγός με τίτλο «Οδηγός προς Επιχειρήσεις για Καθοδήγηση για σκοπούς Πιστοποίησης», αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dlr.

Διακρίσεις σε 30 επιχειρήσεις – οργανισμούς
Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που πιστοποιήθηκαν από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων ως «Εργοδότης Ισότητας» είναι οι ακόλουθες: ΑΗΚ, Δήμος Λεμεσού, Δήμος Λευκωσίας, Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για Μυϊκή Δυστροφία-Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Μ. Χαλλούμας-σύμβουλοι κατασκευών, Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ-AGECARE, ALPHA BANK Κύπρου, Cablenet Communication, CPM Corporate Administration Services, Deloitte, General Constructions, K. Treppides & Co Ltd, KPMG, LGS Handling, Lois Builders, Photos Photiades, PricewaterhouseCoopers, The Churchill Hotel και το The Cyprus Institute.
 
Το πρότυπο του εργοδότη ισότητας περιλαμβάνει σειρά στόχων και ολοκληρωμένη πολιτική στα θέματα ισότητας και καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην ισομισθία, στις ευκαιρίες ανέλιξης, κατάρτισης, συμμετοχής στα κέντρα αποφάσεων και συμφιλίωση της εργασίας με την οικογένεια.
 
Οι επιχειρήσεις με την πιστοποίηση «Καλών Πρακτικών» είναι οι ακόλουθες:
 
- Συγκρότημα ΕΡΜΕΣ -14 πρακτικές 
- Glimeka Company-Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα -12 πρακτικές 
- NETinfo Plc -12 
- Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική -11 
- Cyprus Trading Corporation -9
- I.A.CO Environmental & Water Consultants -9
- Τσιμεντοποιία Βασιλικού -7
- Corina Snacks-Pepsico -7 
- Ernst & Young Cyprus -6 
- Amathus Corporation -5 
- ADBOARD MEDIA -5 
- Mesokeleas Ltd (Frederick University) -3 
- Πανεπιστήμιο Λευκωσίας -μία
- Consulco Limited -μία
- Ενεργειακό Γραφείο Πολιτών -μία.
 
Οι πιστοποιήσεις εργοδότη ισότητας και εφαρμογής καλής πρακτικής έχουν διάρκεια τέσσερα χρόνια, ανάλογη τηρείται και σε χώρες της ΕΕ.

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/316636/metra-yper-ton-ergazomenon-me-pollapla-ofeli-gia-olous#sthash.mBxwWDvJ.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου