Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Η ΑνΑΔ εφαρμόζει νέο σχέδιο ως κίνητρο για εργοδότηση μακροχρόνια ανέργων Το σχέδιο δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις για άνοιγμα θέσεων

Newzup.com
Με τη μακροχρόνια ανεργία να μειώνεται με ρυθμό βραδύτερο από ό,τι η συνολική ανεργία, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) εισάγει από τον επόμενο μήνα ένα νέο σχέδιο, στο επίκεντρο του οποίου τίθενται οι μακροχρόνια άνεργοι, που κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους έφθαναν τις 19.683 ή 47,8% του συνολικού ποσοστού των ανέργων.
Το σχέδιο δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις για άνοιγμα θέσεων και εργοδότηση μακροχρόνια ανέργων, υπό προϋποθέσεις. Η παρουσίαση του σχεδίου έγινε σήμερα σε διάσκεψη Τύπου της Αρχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑνΑΔ, ενώ η συνολική ανεργία παρουσιάζει σημαντική μείωση 17,5% για την περίοδο 2014-2016, η αντίστοιχη μείωση στη μακροχρόνια ανεργία για την ίδια περίοδο πραγματοποιείται με χαμηλότερο ρυθμό (14%).
Η πλειοψηφία των μακροχρόνια ανέργων νεαρής ηλικίας, μεταξύ 25-34 ετών, είναι άτομα με ανώτερη εκπαίδευση και η πλειοψηφία των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 35 ετών είναι άτομα με μέση γενική εκπαίδευση και στοιχειώδη εκπαίδευση.
Το νέο σχέδιο της ΑνΑΔ θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και σκοπός του είναι η παροχή κινήτρων σε εργοδότες να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας για κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών θέσεων για τις οποίες προσλαμβάνονται μακροχρόνια άνεργοι.
Ο εργοδότης δεσμεύεται να καταβάλλει στον καταρτιζόμενο τον μισθό που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση, ενώ στην περίπτωση που στην συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, ο εργοδότης δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του κατώτατου μισθού που από τον Απρίλιο του 2012 έχει καθοριστεί στα €870, ακόμα και εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που ρυθμίζονται νομοθετικά σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία.
Στο τέλος της εξάμηνης περιόδου, καταβάλλεται στον εργοδότη χορήγημα ύψους 80% των επιλέξιμων δαπανών, με το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης να μην ξεπερνά τα €1000 μηνιαίως.
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι τέσσερις μήνες, συν δύο χωρίς επιχορήγηση από το κράτος. Η εργοδότηση πρέπει να είναι για μόνιμη και πλήρη απασχόληση.
Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο σχέδιο μέχρι ένα μήνα μετά την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια άνεργου, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτουμένων τους στη συγκεκριμένη θέση τους τελευταίους οκτώ μήνες.
Ο Πρόεδρος της ΑνΑΔ Δημήτρης Κιττένης είπε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται σε περίπου 19 χιλιάδες και σημείωσε πως η μακρά παραμονή τους εκτός εργασίας προκαλεί τόσο οικονομικής και κοινωνικής φύσεως προβλήματα, όσο και μείωση των δεξιοτήτων τους και απώλεια αυτοεκτίμησης.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας της Κύπρου και ειδικότερα την πολύ μεγάλη αύξηση και διατήρηση της μακροχρόνιας ανεργίας σε ψηλά επίπεδα, παρά την παρατηρούμενη σημαντική μείωση του γενικού ποσοστού ανεργίας, κρίναμε ως προτεραιότητα ότι θα έπρεπε να προωθήσουμε ένα σχέδιο που να απευθύνεται ειδικά σε αυτή την κατηγορία ανέργων» εξήγησε.
«Η εργασία είναι ευλογία και αυτή την ευλογία η ΑνΑΔ θέλει να την προσφέρει σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ατόμων» σημείωσε.
Ο κ. Κιττένης ανέφερε πως εάν το νέο σχέδιο έχει ανταπόκριση από πλευράς των εργοδοτών, εφόσον με βάση τις πρόνοιες του σχεδίου, αυτοί θα κάνουν την πρόσληψη του μακροχρόνια ανέργου, τότε η ΑνΑΔ θα μελετήσει την επανάληψη του ίσως από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με τον ΓΔ της ΑνΑΔ Γιώργο Παναγίδη ο στόχος της ΑνΑΔ είναι να εντάξει στο σχέδιο 420 περίπου άτομα, όσα δηλαδή επιτρέπει ο προϋπολογισμός του σχεδίου για το 2016, που ανέρχεται σε €1,5 εκ.
Ο κ. Παναγίδης είπε πως τα σχέδια της ΑνΑΔ, όπως αυτά που αφορούν εργοδότηση με κατάρτιση στην επιχείρηση τους πρώτους μήνες, αξιολογούνται σε τακτική βάση, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων παρουσιάζουν μια «πολύ θετική εικόνα», καθώς, όπως ανέφερε, τα στοιχεία, μήνες μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, καταδεικνύουν ότι το 90% των ατόμων που εντάχθηκαν σε αυτά ήταν σε απασχόληση, μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός αυτών στον ίδιο εργοδότη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου