Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

κατά τους τελευταίους 6 μήνες, ένα στα δύο νοικοκυριά ή ποσοστό 48% απάντησαν ότι το εισόδημα τους «έχει μειωθεί πολύ», τέσσερα στα δέκα ή ποσοστό 38% ότι «έχει μειωθεί», ενώ μόνο ένα στα δέκα νοικοκυριά ή ποσοστό 11% απάντησαν ότι το εισόδημα τους «έχει παραμείνει το ίδιο»

Μειώθηκαν τα εισοδήματα έπεσαν και οι αγορές των κυπρίων
fileleftheros

Σε αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των Κυπρίων οδηγεί η οικονομική κρίση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, σε ερώτηση όσον αφορά στη διαφοροποίηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών κατά τους τελευταίους 6 μήνες,  ένα στα δύο νοικοκυριά ή ποσοστό 48% απάντησαν ότι το εισόδημα τους «έχει μειωθεί πολύ», τέσσερα στα δέκα ή ποσοστό 38% ότι «έχει μειωθεί», ενώ μόνο ένα στα δέκα νοικοκυριά ή ποσοστό 11% απάντησαν ότι το εισόδημα τους «έχει παραμείνει το ίδιο». Εξάλλου, ποσοστό 1% των νοικοκυριών απάντησαν ότι το εισόδημα τους ότι «έχει αυξηθεί». Σαν αποτέλεσμα της μείωσης του εισοδήματος των κυπριακών νοικοκυριών είναι και η μείωση των αγορών γενικότερα. Σε ερώτηση κατά πόσον έχουν διαφοροποιηθεί οι αγορές τους γενικότερα, ποσοστό 84% των νοικοκυριών απάντησαν ότι «έχουν μειωθεί» και ποσοστό 14% ότι «παρέμειναν οι ίδιες», ενώ ποσοστό 1% απάντησαν ότι «έχουν αυξηθεί». Το ψηλότερο ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει ότι «έχουν μειωθεί» οι αγορές τους καταγράφεται στη Λεμεσό με 92% και το μικρότερο στην Αμμόχωστο με 39%. Σε ό,τι αφορά τον βαθμό που έχουν μειωθεί οι αγορές τους, ποσοστό 18% των νοικοκυριών δηλώνει «πάρα πολύ», 15% δηλώνει «πολύ», 44% «αρκετά» και «λίγο» δηλώνει το 22% των νοικοκυριών. Σε σχέση με τους τομείς στους οποίους έχουν μειώσει τις αγορές τους, τα ψηλότερα ποσοστό παρουσιάζει ο τομέας «Ένδυση και Υπόδηση» με ποσοστό 89%, ακολουθεί ο τομέας «Διασκέδαση / Ψυχαγωγία» με ποσοστό 79%, ο τομέας «Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων» με 61%, ο τομέας «Εξοπλισμός σπιτιού» με 57% και τέλος ο τομέας «Αγαθά πρώτης ανάγκης (π.χ. γάλα, ψωμί, τρόφιμα κλπ)» με ποσοστό επίσης 57%. Ως προς την αξιολόγηση των προσφορών που ανακοινώνονται από τις διάφορες εταιρείες, συνολικά ποσοστό 64% των νοικοκυριών θεωρούν τις προσφορές ως «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιητικές, σε αντίθεση με το 31% που θεωρεί τις προσφορές ως «αρκετά» ή «πολύ» ικανοποιητικές. Ως προς τους τομείς στους οποίους έχουν παρατηρήσει τις περισσότερες προσφορές, ο τομέας «Αγαθά πρώτης ανάγκης (π.χ. γάλα, ψωμί, τρόφιμα κλπ)» συγκεντρώνει το ψηλότερο ποσοστό με 80% και ακολουθεί ο τομέας «Ένδυση και Υπόδηση» με 52%, ο τομέας «Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων» με 26%, ο τομέας «Εξοπλισμός σπιτιού» με 19% και ο τομέας «Διασκέδαση/Ψυχαγωγία» με 18%. Σε ερώτηση κατά πόσο οι τιμές και οι προσφορές συνάδουν με τις συνθήκες της αγοράς, αρνητικά απαντά το 60%, ενώ μόνο το 21% απάντησε καταφατικά και το 19% δεν τοποθετήθηκε. Σε σχέση με τις τιμές των Προϊόντων, το 45% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι «έχουν παραμείνει οι ίδιες», 29% ότι «έχουν μειωθεί» και 26% ότι «έχουν αυξηθεί». Σε ερώτηση με ποιο τρόπο έχουν διαφοροποιηθεί οι αγορές τους,  συνολικά το 83% των νοικοκυριών δηλώνει αλλοίωση της μέχρι σήμερα καταναλωτικής τους συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, ποσοστό 31% των νοικοκυριών δηλώνει ότι «άλλαξα κάποια από τα προϊόντα που αγόραζα και αγοράζω φθηνότερα», 23% δηλώνει ότι «αγοράζω πλέον τα φθηνότερα προϊόντα που βρίσκω», 19% δηλώνει ότι «αγοράζω πολλές προσφορές», 15% ότι «αγοράζω τα ίδια προϊόντα», και 10% ότι «πλέον αγοράζω μόνο τις προσφορές». Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών σε ποσοστό 95%  συμφωνούν με τη δήλωση ότι «τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα της αγοράς». Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών σε ποσοστό 97% συμφωνεί με τη δήλωση ότι «η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τρόπους στήριξης των νοικοκυριών», ενώ το 86% συμφωνεί ότι «με την κρίση υπάρχει αισχροκέρδεια σε κάποια προϊόντα». Τέλος, το 40% των νοικοκυριών διαφωνεί με τη δήλωση ότι «θα καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες της κρίσης», σε αντίθεση με το 38% που συμφωνεί, ενώ ποσοστό 21% δεν τοποθετήθηκε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου