Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15000 ή και οι δυο ποινές μαζί για μη καταβολή 13ου

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας με αφορμή τις δημόσιες συζητήσεις για την καταβολή του 13ου μισθού

alitheia
Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή, όπως αναφέρεται, το γεγονός ότι αριθμός εργοδοτών ζητεί να πληροφορηθεί κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου μισθού και μεγάλος αριθμός εργαζομένων ζητεί την παρέμβαση του τμήματος Εργασιακών Σχέσεων προς τους εργοδότες τους λόγω άρνησης καταβολής σ΄ αυτούς του 13ου μισθού.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο, "ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στα πλαίσια συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί, σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Μισθών Νόμο, (Νόμος αρ. 35(Ι)2007) με παράβαση των διατάξεων του".
"Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15000 ή και οι δυο ποινές μαζί. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ΄ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στο 13ο μισθό".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου