Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Δημόσιο, τράπεζες, αδήλωτη εργασία, ΑΤΑ και απεργία δασκάλων

Φιλελεύθερος
Τρεις τράπεζες προχωρούν σε νέες προσλήψεις
Σε νέες προσλήψεις αλλά στοχευμένες συνεχίζουν να προχωρούν τα τρία συστημικά πιστωτικά ιδρύματα για να ενισχύσουν διάφορα τμήματα. Μπορεί το προσωπικό να μειώνεται μέσα από τα σχέδια εθελουσίας αποχώρησης αλλά η αναζήτηση στελεχών για εξειδικευμένες θέσεις συνεχίζεται.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε ο «Φ», το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ζητά άμεσα για εργοδότηση τραπεζικό σύμβουλο (Private Banker) για το τμήμα Private Banking στη Λευκωσία.
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Τράπεζας, το τμήμα Private Banking κατέχει ηγετική θέση στην παροχή εξατομικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών και επενδυτικών συμβουλών σε άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και τις οικογένειές τους. Επίσης η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου ζητά άμεσα για εργοδότηση άτομο για τη θέση του λειτουργού κανονιστικής και ηθικής συμμόρφωσης στα γραφεία της στη Λευκωσία.
 
Η ζήτηση προσωπικού επεκτείνεται και στον ασφαλιστικό τομέα. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου ζητούν για εργοδότηση άτομο για τη θέση Λειτουργού Προσωπικών Ασφαλίσεων στο Τμήμα Προσωπικών Ασφαλίσεων (Τηλεφωνικό Κέντρο) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στη Λευκωσία.
 
Επίσης ζητούν για εργοδότηση άτομα για τη θέση «Customer Relationship Officer» στο Τμήμα Πωλήσεων στο Κατάστημα Λευκωσίας και στο Κατάστημα Λεμεσού. Το κόστος προσωπικού της Τράπεζας Κύπρου στο πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν €54 εκατ. σε σχέση με €58 εκατ. το αντίστοιχο περσινό. Το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου τέλος του 2016 ήταν 3.660 και το δίκτυο των καταστημάτων ήταν 122.
 
Εξειδικευμένες προσλήψεις γίνονται και στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για τη θέση του υπεύθυνου πελατών στην Υπηρεσία Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Οι υπάλληλοι του συνεργατικού πιστωτικού τομέα τέλος του 2016 ήταν 2.677 και το δίκτυο καταστημάτων ήταν 246 ενώ το κόστος ήταν €99,46 εκατ. από €93,83 εκατ. το 2015. Εφαρμόστηκε σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης τον Απρίλιο 2014, μέσω του οποίου μειώθηκε ο αριθμός προσωπικού κατά 297 άτομα και το κόστος προσωπικού κατά €12,7 εκατ. ετησίως. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε το δεύτερο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης μέσω του οποίου αποχώρησαν 78 άτομα.
 
Η Ελληνική Τράπεζα ζητούσε να προσλάβει έναν ανώτερο υπάλληλο (Senior Officer: Group Operational and Emerging Risk) για να συμμετάσχει στην ομάδα του Επιχειρησιακού και Αναδυόμενου Κινδύνου του Ομίλου. Επίσης επιδιώκει να προσλάβει εσωτερικό ελεγκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν μέχρι 31 Μαΐου 2017. Τα έξοδα προσωπικού για την 1η τριµηνία του 2017 ανήλθαν σε €20,9 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 54% των συνολικών εξόδων του Οµίλου. Οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν στη Μονάδα ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων, στη Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης και στη ∆ιεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης. Ο αριθμός προσωπικού της Ελληνικής Τράπεζας τέλος του 2016 ήταν 1.521 και είχε 53 καταστήματα.
 
Τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα μετά τα γεγονότα του 2013 προχώρησαν σε σχέδια εθελούσιας εξόδου. Το 2015 ήταν το πρώτο έτος αύξησης του εργατικού δυναμικού για την Τράπεζα Κύπρου ενώ για την Ελληνική και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα η αύξηση άρχισε από το 2014.
 
Πράσινο σε 1575 προαγωγές με... ερωτηματικά
Στην απελευθέρωση 1.575 θέσεων προαγωγής στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προχώρησε η Βουλή η οποία αναλαμβάνει και ρόλο εκτελεστικής εξουσίας καθώς απομάκρυνε τον υπουργό Οικονομικών από τη διαδικασία των προαγωγών.

Χθες η πλειοψηφία της Βουλής ενέκρινε το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο εκτός από την απελευθέρωση των προαγωγών, επέκτεινε και επ’ αόριστον το πάγωμα των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.

Το νομοσχέδιο ψήφισαν 40 βουλευτές ενώ το καταψήφισαν εννέα από την ΕΔΕΚ, τη Συμμαχία, τους Οικολόγους, το ΕΛΑΜ και ο βουλευτής Παύλος Μυλωνάς. Το νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε από χίλια μύρια κύματα καθώς δεν αποκτούσε την απαραίτητη πλειοψηφία, αποτελεί και μέρος της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης και της ΠΑΣΥΔΥ. Ωστόσο χθες έγινε εφικτό να ψηφιστεί καθώς εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΚΟ με την οποία καθορίζεται νέα διαδικασία για τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και τις θέσεις προαγωγής.
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η αρμόδια Αρχή θα υποβάλλει απευθείας αίτημα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τις προαγωγές. Ουσιαστικά με τη νέα ρύθμιση ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών δεν θα έχει κανένα λόγο για τις προαγωγές.

Σήμερα η αρμόδια Αρχή υποβάλλει τα αιτήματα για προαγωγές στον υπουργό Οικονομικών και στη συνέχεια αυτά μεταφέρονται στη Βουλή. Πάντως βουλευτές του ΑΚΕΛ υποστήριξαν πως η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αντισυνταγματική καθώς η νομοθετική εξουσία αφαιρεί και αναλαμβάνει αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας.

Παράλληλα εγκρίθηκε τροπολογία η οποία προβλέπει πως για την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού θα συνεχίσει να ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία με την υποβολή αιτιολογικού σημειώματος στον υπουργό Οικονομικών, έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά υποβολή στην Επιτροπή Οικονομικών. Με τρίτη τροπολογία η πλειοψηφία της Βουλή αποφάσισε τη διαγραφή επιφύλαξης από τον νόμο, βάσει της οποίας απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναβάθμιση θέσης, υπό μορφή μετονομασίας ή και μεταφοράς σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο προϋπολογισμού, είτε αυτή συνοδεύεται με αλλαγή μισθολογικής κλίμακας, είτε όχι.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, εξέφρασε την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του προς τη Βουλή, η οποία ενέκρινε το νομοσχέδιο. Είπε πως πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση που συμβάλλει καθοριστικά στην αποτροπή της επανάληψης του φαινομένου των μαζικών και ανεξέλεγκτων προσλήψεων που στο παρελθόν είχαν οδηγήσει στην αλόγιστη διόγκωση του μισθολογίου και στην επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών.
 
Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για αδήλωτους εργαζόμενους
Offsite.com.cy
Τσουχτερά πρόστιμα, που ξεκινούν από €3.500 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο και άλλες κυρώσεις, προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία που τέθηκε σήμερα σε ισχύ, με την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου να δηλώνει πως δεν θα δοθεί άλλη απαλλαγή σε όσους παρανομούν, μετά την 3μηνη περίοδο χάριτος που προβλέπει ο νόμος.
 
Μιλώντας σήμερα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι η αδήλωτη εργασία στην Κύπρο υπολογίζεται στο 15,4%, παραδέχτηκε όμως ότι το ποσοστό αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό του προβλήματος που υπάρχει. Το πρόβλημα με την αδήλωτη εργασία αφορά κατά 50% κοινοτικούς, 34% είναι Κύπριοι και 16% αλλοδαποί. Σύμφωνα με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου, τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας στην Κύπρο είναι ανάλογα με αυτά που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 
Η Υπουργός ανακοίνωσε παράλληλα τη δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης, με το σχετικό νομοσχέδιο να κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Σε πρώτο στάδιο θα απασχοληθούν περίπου 20 άτομα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, έχοντας στη διάθεσή τους σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, όπως η ανάλυση κινδύνου.
Η αδήλωτη εργασία στερεί μια θέση από έναν άνεργο
 

«Η αδήλωτη εργασία στερεί μια θέση από έναν άνεργο», είπε η κ. Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας ότι οι αδήλωτοι εργαζόμενοι δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες εισφορές για να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Συνέχισε, λέγοντας ότι δημιουργείται επιπρόσθετα προβλήματα στο ΤΚΑ, αλλά και συνθήκες άνισου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.
 
Σχετικά με τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου σε κάθε εργοδότη που απασχολεί αδήλωτους εργαζόμενους ή που δεν δηλώνει το πραγματικό ύψος του μισθού.
 
Εξήγησε ότι τα πρόστιμα καθίστανται πραγματικά αποτρεπτικά, καθώς ανέρχονται σε €500 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, αυξανόμενα κατά €500 για κάθε μήνα. Παράλληλα, εισάγεται τεκμήριο στη νομοθεσία, που θεωρεί δεδομένη την απασχόληση για ένα τουλάχιστον εξάμηνο πριν από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης, με το συνολικό πρόστιμο να ανέρχεται στις €3.500.
 
Υπάρχει περιορισμός του ανώτατου ποσού προστίμου μέχρι €10.000 για τους εργοδότες που απασχολούν μέχρι 10 υπαλλήλους.
 
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου εντός 30 ημερών, αυτό μειώνεται κατά 30% αλλά εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, αυξάνεται κατά €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Παράλληλα, έχει καθοριστεί και διαδικασία για υποβολή ένστασης.

 
Ταυτόχρονα με το τεκμήριο ελάχιστης περιόδου απασχόλησης, ισχύει και αυτό του ελάχιστου ποσού αποδοχών αδήλωτου μισθωτού. Αυτό σημαίνει ότι οι έξι μήνες θα θεωρούνται ως πραγματικός χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, με αποδοχές τουλάχιστο €1.144 το μήνα.
 
Η νομοθεσία προβλέπει επίσης την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός τμήματός της για μέγιστο διάστημα 48 ωρών, όταν επιβάλλεται νέο διοικητικό πρόστιμο εντός περιόδου δύο ετών. Όπως είπε η κ. Αιμιλιανίδου, αρμόδιο όργανο για την επιβολή της κύρωσης της αναστολής είναι τριμελής Επιτροπή, με πρόεδρο τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Η επιβολή των κυρώσεων του διοικητικού προστίμου και της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης προβλέπεται και στις περιπτώσεις απασχόλησης προσώπων που βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο ή που απασχολούνται χωρίς άδεια απασχόλησης.
 
Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους, η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €200, με ανώτατο ποσό τις €5.000, ενώ ισχύει επίσης το τεκμήριο του εξαμήνου.
 
Με τη νομοθεσία αντιστρέφεται επίσης το βάρος της απόδειξης προς τον εργοδότη, ο οποίος θα καλείται να αποδείξει ότι δεν απασχολούσε τον αδήλωτο υπάλληλο.
 
Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασία, παύει και η συνήθης δικαιολογία ότι «ξεκίνησε να εργάζεται χθες», καθώς εισάγεται η υποχρέωση για την ηλεκτρονική δήλωση της πρόσληψης εργοδοτουμένου το αργότερο μια μέρα πριν από την ημέρα πρόσληψης.
 
Με την τροποποίηση των σχετικών περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να τηρεί Μητρώο Προσλήψεων, στο οποίο θα καταχωρεί κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργοδοτούμενο.
 
Στη Νομοθεσία έχει προβλεφθεί απαλλαγή από τις προνοούμενες κυρώσεις για τους πρώτους τρεις μήνες από την εφαρμογή της, σε περιπτώσεις όπου ο παραβάτης αυτοβούλως προβαίνει σε δήλωση αδήλωτης εργασίας εντός τριών μηνών από την έναρξη της ισχύος του Νόμου.
 
Η απαλλαγή δεν θα ισχύει για απασχόληση προσώπων που βρίσκονται παράνομα στη Δημοκρατία και προσώπων που δεν έχουν τη νενομισμένη άδεια απασχόλησης, ενώ σύμφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου «μετά τους τρεις μήνες δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος χάριτος».
 
Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε εξάλλου ότι στο πλαίσιο της τροποποιητικής νομοθεσίας, έχει εγκριθεί και σχετική διάταξη για τη μετονομασία της «σύνταξης γήρατος» σε «θεσμοθετημένη σύνταξη», ώστε η ονομασία της να συμβαδίζει με τις αντιλήψεις της σημερινής εποχής.
 
Προωθείται το νομοσχέδιο για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης
Ερωτηθείσα σχετικά με την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης, η Υπουργός Εργασία είπε ότι θα αποτελείται από εκπαιδευμένους επιθεωρητές, οι οποίοι θα προβαίνουν σε ελέγχους με σύγχρονο τρόπο. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει εγκριθεί επιπρόσθετο κονδύλι για την εργοδότηση περισσότερων ατόμων.
 
Τα 20 άτομα που προβλέπεται να εργοδοτηθούν σε πρώτο στάδιο θα έχουν πρώτιστο μέλημα την πάταξη της αδήλωτη εργασίας, σύμφωνα όμως με την Υπουργό θα εξετάζουν παράλληλα και θέματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία.
 
Η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης με τις διευρυμένες αρμοδιότητες και εξουσίες θα υπάγεται στη Διοίκηση του Υπουργείου και θα διεξάγει στοχευμένες επιθεωρήσεις στη βάση ανάλυσης κινδύνου. Δίνοντας ένα παράδειγμα, η Υπουργός, ανέφερε ότι δεν μπορεί μια ξενοδοχειακή μονάδα με εκατοντάδες κλίνες να απασχολεί μόνο δύο καμαριέρες.
 
Το σχετικό νομοσχέδιο είναι έτοιμο και θα κατατεθεί εντός των ημερών για ψήφιση στη Βουλή, κατέληξε η κ. Αιμιλιανίδου.
 

Χάρης Γεωργιάδης: Από το 2018 θα πληρωθεί ΑΤΑ στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Offsite.com.cy
Διαφωνούν για την ΑΤΑ αλλά θα επιδιώξουν λύση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ
Τη διαβεβαίωση ότι από το 2018 θα πληρωθεί ΑΤΑ στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έδωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μιλώντας στο 13ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΗΟ-ΣΕΚ.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού είπε πως από την αρχή του έτους, αποδίδονται κανονικά οι προσαυξήσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σημείωσε πως προς όσους ανησυχούν ότι αυτές οι κινήσεις οδηγούν στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό «απαντούμε με τα πραγματικά αποτελέσματα και τις δημοσιονομικές επιδόσεις που επιβεβαιώνουν ότι και για το 2017 αλλά και για το 2018 παραμένουμε χωρίς καμία παρέκκλιση  στα πλαίσια του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού».

Ο Υπουργός ανέφερε πως μέσα από την ίδια υπεύθυνη διαχείριση δημιουργούνται και τα περιθώρια που επιτρέπουν και την προώθηση σημαντικών έργων ανάπτυξης, που για χρόνια αναβάλλονταν, και που στηρίζουν ήδη την περαιτέρω ανάκαμψη της οικονομίας. «Με κανένα τρόπο όμως», σημείωσε, «δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα παλιά, τότε που το κράτος μας δαπανούσε λεφτά που δεν είχε, αφήνοντας τον λογαριασμό για παρακάτω. Τέτοιες πρακτικές πρόσκαιρα ικανοποιούν αλλά τελικά υπονομεύουν την προοπτική της οικονομίας μας, θέτοντας τελικά και τους εργαζόμενους σε ευάλωτη θέση».

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πλαίσιο του συμφωνημένου διαλόγου σχετικά με τις μισθολογικές μεταβολές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λέγοντας πως πρόκειται για ένα πλαίσιο που συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στη βιωσιμότητα του μισθολογίου αλλά και των δημοσίων οικονομικών γενικότερα.
Εξαιρετικά σημαντική η έγκριση από τη Βουλή, της πρότασης για επ' αόριστον επέκταση της παγοποίησης των προσλήψεων στο Δημόσιο.

«Θεωρούμε ακόμη, πως οι ανελίξεις μέσω προαγωγών στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μπορούν πλέον να γίνονται κανονικά. Από την άλλη, θα ήταν ανεύθυνο και καταστροφικό εάν επιστρέφαμε στο καθεστώς των ανεξέλεγκτων προσλήψεων που είχαν οδηγήσει σε μια υπερβολική διόγκωση του μεγέθους του δημοσίου τομέα και είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο που θα θεωρούσα εξαιρετικά σημαντική την έγκριση από την Βουλή της νομοθετικής πρότασης που τερματίζει, από την μια την παγοποίηση των προαγωγών, αλλά επεκτείνει επ’ αόριστο την παγοποίηση των νέων προσλήψεων, διατηρώντας μια αυστηρή και αξιόπιστη διαδικασία εξαιρέσεων», είπε.
 
Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως τέτοιες κινήσεις δεν έχουν ούτε κομματικό ούτε και ιδεολογικό χρώμα, αλλά είναι κινήσεις της κοινής λογικής, που ο τόπος έχει ανάγκη. Τα ίδια, συνέχισε, «θα μπορούσα να αναφέρω για το πλαίσιο μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης που επίσης πρέπει να λάβουν το πράσινο φως από τη Βουλή και τα ίδια θα μπορούσα να πω για τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ενώπιον του Συνεδρίου της ΟΗΟ πως τα τελευταία χρόνια κάποιοι οργανισμοί ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και η λειτουργία τους έπρεπε να τερματιστεί, τονίζοντας πως παρόλα αυτά, εμπράκτως έχει αποδειχθεί ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ήταν απόλυτη και ξεκάθαρη.

Είπε πως άλλοι οργανισμοί του δημοσίου, όπως η CYTA και το Χρηματιστήριο, πρέπει επειγόντως να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. «Ούτε ο ένας, ούτε και ο άλλος οργανισμός μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο των περασμένων δεκαετιών, όταν τα δεδομένα ήταν εντελώς διαφορετικά», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως είναι εφικτό, μέσα από προσεγγίσεις πολιτικής συναίνεσης αλλά μακριά από προσεγγίσεις δογματικής άρνησης, να βρεθούν αποδεκτές ρυθμίσεις που θα δημιουργούν νέα προοπτική για αυτούς τους οργανισμούς,  με παρουσία στρατηγικού συνεργάτη-επενδυτή, και που ταυτόχρονα να διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και τον ιδιοκτησιακό έλεγχο από το κράτος.

 
Παρά τη διαφωνία τους, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ θα επιδιώξουν σωστή λύση για την ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα 

Την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια σωστή λύση για την εφαρμογή της ΑΤΑ και στον  ιδιωτικό τομέα, εξέφρασαν ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, εκφράζοντας ωστόσο τη διαφωνία τους με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.

Σε δηλώσεις του στο Συνεδρίο, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου είπε πως στο δημόσιο έχουν γίνει ρυθμίσεις, στη βάση των οποίων θα υλοποιηθεί η απόφαση για την ΑΤΑ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα εκκρεμεί η συμφωνία.

Πρόσθεσε πως η ΟΕΒ θα μεταβεί στη Σύνοδο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη για να συζητήσει το θέμα, και εξέφρασε την ελπίδα εξεύρεσης μιας λύσης, η οποία θα απαντά στις απαιτήσεις της οικονομίας.

«Η ΑΤΑ είναι ένας θεσμός αναχρονιστικός, τον έχουμε όμως μέσα στις συμφωνίες μας και με τα δεδομένα των αναγκών του τόπου, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρενέργειες από τυχόν σύγκρουση, η ΟΕΒ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρούμε συναινετική λύση και στον ιδιωτικό τομέα», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Αντωνίου είπε πως η ΑΤΑ είναι καταδικασμένη σε κατάργηση από τις ανάγκες της ίδιας της οικονομίας και για αυτό έχει καταργηθεί συναινετικά από σχεδόν όλες τις χώρες, πλην τριών, της ΕΕ. «Είναι θέμα χρόνου, εμείς θωρούμε ότι δεν είναι πρέπει τώρα να αναστατώσουμε την κοινωνία και την οικονομία, μπαίνοντας σε μια σύγκρουση για κατάργηση της ΑΤΑ», είπε.
 

ΚΕΒΕ-ΟΕΒ : Στόχος η σωστή λύση για την ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα

Nomisma.com.cy
Την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια σωστή λύση για την εφαρμογή της ΑΤΑ και στον ιδιωτικό τομέα, εξέφρασαν ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, εκφράζοντας ωστόσο τη διαφωνία τους με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΟΗΟ-ΣΕΚ, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου είπε πως στο δημόσιο έχουν γίνει ρυθμίσεις, στη βάση των οποίων θα υλοποιηθεί η απόφαση για την ΑΤΑ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα εκκρεμεί η συμφωνία.
Πρόσθεσε πως η ΟΕΒ θα μεταβεί στη Σύνοδο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη για να συζητήσει το θέμα, και εξέφρασε την ελπίδα εξεύρεσης μιας λύσης, η οποία θα απαντά στις απαιτήσεις της οικονομίας.
«Η ΑΤΑ είναι ένας θεσμός αναχρονιστικός, τον έχουμε όμως μέσα στις συμφωνίες μας και με τα δεδομένα των αναγκών του τόπου, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρενέργειες από τυχόν σύγκρουση, η ΟΕΒ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρούμε συναινετική λύση και στον ιδιωτικό τομέα», είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Αντωνίου είπε πως η ΑΤΑ είναι καταδικασμένη σε κατάργηση από τις ανάγκες της ίδιας της οικονομίας και για αυτό έχει καταργηθεί συναινετικά από σχεδόν όλες τις χώρες, πλην τριών, της ΕΕ. «Είναι θέμα χρόνου, εμείς θωρούμε ότι δεν είναι πρέπει τώρα να αναστατώσουμε την κοινωνία και την οικονομία, μπαίνοντας σε μια σύγκρουση για κατάργηση της ΑΤΑ», είπε.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μιχάλης Τσιακκής είπε πως ο θεσμός της ΑΤΑ είναι λανθασμένος και πρέπει να καταργηθεί, προσθέτοντας ωστόσο πως κατά την τελευταία συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας συμφώνησαν πως το σενάριο αυτό δεν είναι στο τραπέζι.
Όπως είπε, αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι η ΑΤΑ θα δίδεται μια φορά το χρόνο, δεδομένου ότι το 2ο και 3ο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου θα έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ παραμένει να καθοριστεί το ποσοστό καταβολής της και από ποιο σημείο θα ξεκινήσει να καταβάλλεται.
Ο κ. Τσιακκής εξέφρασε την άποψη του ΚΕΒΕ ότι δεν μπορεί να ισχύει διαφορετικό σύστημα απ’ ό,τι ισχύει στον δημόσιο τομέα, και πως η ΑΤΑ θα πρέπει να ξεκινήσει να δίνεται από το σημείο που σταμάτησε για την κάθε επιχείρηση.


Σε απεργία κατέρχονται οι δάσκαλοι
3 Ιουνίου 2017 09:54
Nomisma.com.cy
Ολοήμερη απεργία την ερχόμενη εβδομάδα αποφάσισαν οι δάσκαλοι.
Η απόφαση της ΠΟΕΔ, πάρθηκε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί η ημέρα, ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε Πέμπτη είτε Παρασκευή. Η ΠΟΕΔ αναμένεται να ανακοινώσει την ημέρα της απεργίας την Τετάρτη όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, νωρίτερα σήμερα, την ώρα που η Βουλή ψήφισε το νόμο για το νέο σύστημα διορισμού, η ΠΟΕΔ πραγματοποιούσε διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της Βουλής απαιτώντας την αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμού μέχρι να ξεκαθαρίσουν οριστικά τα ζητήματα που εκκρεμούν και τα οποία το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να απαντήσει εδώ και τρεις μήνες που το θέμα συζητείται στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου