Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Δημόσιος τομέας και ΑΣΔΥΚ

 Δικαιώματα εκτάκτων όπως οι μόνιμοι
 Αντωνία Λαμπράκη      22 Απριλίου 2017, 11:43 πμ   
Τις προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών που θα βελτιώνουν τα δικαιώματα και τους επιμέρους όρους απασχόλησής τους, αναμένουν οι περίπου 5.000 έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι, προσβλέποντας σε εξίσωση με τους μόνιμους υπαλλήλους.

Μεταξύ άλλων, διεκδικείται η βελτίωση της ετήσιας άδειας σε 24 ημέρες (σήμερα επωφελούνται 20 ημερών ανεξαρτήτως των χρόνων υπηρεσίας). Διεκδικείται επίσης το ωφέλημα της άδειας ασθενείας, σήμερα επωφελούνται 42 ημερών ετησίως μετ’ απολαβών, εκ των οποίων οι 14 θα πρέπει να είναι με πιστοποίηση ιατροσυμβουλίου. Αντίθετα, οι μόνιμοι υπάλληλοι επωφελούνται 42 ημέρες άδεια ασθενείας εκ των οποίων οι οκτώ παραχωρούνται χωρίς ιατρική πιστοποίηση.

Το άλλο αίτημα των εκτάκτων αφορά στη δημιουργία ταμείου προνοίας αντί φορολογημένου φιλοδωρήματος. Επίσης, εγείρονται και άλλα ζητήματα που αφορούν θέματα που ρυθμίζονται με κανονιστικές διατάξεις (πειθαρχικός κώδικας κ.λπ.).

Σε δεύτερο πλάνο, στις μελλοντικές διεκδικήσεις των εκτάκτων εργοδοτουμένων είναι η δυνατότητα διεκδίκησης θέσης προαγωγής, που σήμερα στερούνται.

Οι κυβερνητικές θέσεις, κανονικώς εχόντων των πραγμάτων, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τα μισά του ερχόμενου μήνα, αυτό τουλάχιστον ήταν το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, της ΠΑΣΥΔΥ και της Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Υπαλλήλων, κατά τις πρόσφατες μεταξύ τους διαβουλεύσεις.

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Υπαλλήλων, Ανδρέας Κτωρίδης, υποστήριξε ότι «θα πρέπει να αρθούν όλες οι διακρίσεις σε βάρος των εκτάκτων, πολύ δε που τα αιτήματά μας δεν εμπεριέχουν οικονομικό κόστος και ως εκ τούτου, προσβλέπουμε σε θετική ανταπόκριση του υπουργείου Οικονομικών».

Το καθεστώς των εκτάκτων υπαλλήλων και οι όροι εργοδότησής τους αναμένεται ότι θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων θεμάτων, στην ημερήσια διάταξη του επικείμενου 54ου συνεδρίου της ΠΑΣΥΔΥ, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες βελτιωτικές ρυθμίσεις αναφορικά με τους επιμέρους όρους των εκτάκτων στο δημόσιο συνακόλουθα θα επηρεάσουν και το έκτακτο προσωπικό που εργοδοτείται σε ημικρατικούς οργανισμούς και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο αριθμός του οποίου υπολογίζεται σε μερικές εκατοντάδες.  
ΑΣΔΥΚ: Μισθοί και εκσυγχρονισμός δημοσίου στο μικροσκόπιο
Η 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση, η οποία φέτος ήταν εκλογική και καταστατική, λόγω αντικατάστασης δύο αποχωρούντων μελών του ΔΣ και τροποποίησης του καταστατικού της Οργάνωσης, δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλα τα μέλη. Τους αποχωρήσαντες Χριστόδουλο Αποστολίδη, του Τμήματος Τελωνείων και Χριστόφορο Χατζηττοφή, του Υπουργείου Εξωτερικών, θα αντικαταστήσουν οι Μάριος Αδαμίδης, του Κλάδου Γεωργίας και Χαράλαμπος Σκορδή, της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Σε ό,τι αφορά στις καταστατικές αλλαγές που είχαν προταθεί από το ΔΣ και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη, αυτές περιορίζουν τη δράση της συντεχνίας στον αμιγώς δημόσιο τομέα, ενώ δίδουν πλέον την ευχέρεια για τη δημιουργία εντός της Συντεχνίας Κλάδου Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου και Κλάδου Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου. Επιπλέον, το καταστατικό επιτρέπει την εγγραφή και Διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου ως μέλη με τη δημιουργία ξεχωριστού Κλάδου Διευθυντών.

Στο βασικό μέρος της Συνέλευσης, τη συζήτηση, η οποία επεκτάθηκε σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα θεμάτων, άνοιξε ο Πρόεδρος με τον απολογισμό του για τη δράση της Συντεχνίας τα δύο τελευταία χρόνια. Ακολούθησαν παρεμβάσεις και ανταλλαγή απόψεων για σειρά ζητημάτων που απασχολούν έντονα τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως είναι η αποκατάσταση των μισθών, ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου, οι αξιολογήσεις, οι μεταθέσεις, τα δικαιώματα των Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου κ.λπ.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ να χειριστεί μέσα στον επόμενο χρόνο τα πιο πάνω θέματα καθώς και τα άλλα που ενδέχεται να προκύψουν μέσα στο έτος.
 

Πηγή: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου